Ett tredimensionellt tibetansk yantra sträcker sig uppåt mot höjden eller inåt mot djupet där centrumpunkten (”AUM”) symboliskt representerar alla dualiteters upphörande – med andra ord: paranirvana – moxha – satori – sunyata eller samadhi.

I vissa andliga sammanhang är det acceptabelt att agera egoistiskt om det i sin förlängning leder till själslig rening och egobefrielse (självlöshet) för den andligt strävande lärjungen och/eller adepten – förutsatt att agerandet inte skadar andra.
 

 

Ärlighet & Konsekvens


När jag i egenskap av utfattig men budhistinspirerad förtidspensionär, på storstadsgatan anno 2004, hittade en fet plånbok innehållande 20.000 SEK i reda penningar och omgående inlämnade den till polisstationen.

Hette det bland vissa bekanta att jag var en ”jumla idiot” som inte istället behöll pengarna och dumpade den penningvittjade plånboken i en gul postlåda eller liknande.

Bland åter andra folk mumlades det torrt: ”Han är så jäkla snäll att han verkar dum”.

På polisstationen hette det med stor förvåning: ”Det är helt otroligt att det fortfarande finns ärliga människor i samhället.”

Någon dryg vecka senare fann hittelönen på 2.000 SEK från den tacksamma plånboksägaren sin väg till mig via polisstationen.

Karma är karma är karma.

 

Vänligen Lars E Johansson

 


 

Den Oförskräckte Totalavhopparen

 

När Den Enes Bröd
Blir Den Andres Död

eller

Beskrivning i textform
av en stor och fet gris
inklusive den lustiga
knorren på slutet.1.
När en amatörmässig ”samtalsterapeut” vilken blivit fullständigt felplacerad agerar polisiärt för att kompensera sin psykologiska oförmåga – är något som det inte bör.

2.
När ”samtalsterapeuten” redan vid initiationen är fylld av förutfattade meningar och negativa grundantagande samt ägnar sig åt lågt stående insinuationer – är något som det inte bör.

3.
När ”samtalsterapeutens” psykologiska kunskaper och människokännedom är lägre än hos en härsklysten och portningsbenägen bartender – är något som det inte bör.

 


4.
När ”samtalsterapeuten” uppför sig som en smygförtryckande och kändisföraktande programledare i TV – är något som det inte bör.

5.
När ”samtalsterapeuten” inte är klienten till stöd i svåra passager utan istället intar försvarsställning samt uppträder aggressivt och hotfullt – är något som det inte bör.

6.
När ”samtalsterapeuten” på grund av bristande psykologikunskaper och av sinnessvaghet uppträder oprofessionellt och förtryckande – är något som det inte bör.

 


7.
När klienten gång efter annan nödgas tillrättavisa och i psykologiska spörsmål även utbilda den penninghungriga ”semesterterapeuten” – är något som det inte bör.

8.
När ”samtalsterapeuten” är så himla självupptagen att den blir lomhörd inför klientens innevarande situationsproblematik – är något som det inte bör.

9.
När ”samtalsterapeuten” efter några år av klientsammankomster fortfarande är receptivlös och visar sig vara så gott som obildbar – är något som det inte bör.

 


10 .
När ”samtalsterapeuten” av bekvämlighetssjäl och av amatörmässighet låter sin privata agenda styra över klientens besökstider – är något som det inte bör.

11.
När ”samtalsterapeuten” utnyttjar klienten för att bearbeta och att rehabilitera sina egna livstrauman – är något som det inte bör.

12.
När ”samtalsterapeuten” på ett nöjeslystet och ansvarsbefriat sätt provocerar den illa medfarna klienten för att få fram kusliga reaktioner – är något som det inte bör.

 


13.
När ”samtalsterapeuten” endast lyssnar till orden som uttalas och saknar förmågan att höra budskapet från klientens själ- och hjärta – är något som det inte bör.

14.
När ”semesterterapeuten” godtyckligt ignorerar det bakomvarande och faktiska budskapet från klientens energidränerande existens – är något som det inte bör.

15.
När ”samtalsterapeuten” på ett subjektivt vis tar alla missdådares parti och under arroganta former förringar klientens livssituation – är något som det inte bör.

 


16.
När ”samtalsterapeuten” agerar patologisk lögnare och kategoriskt förnekar sina tidigare uttalanden samt skyller på dialektala missförstånd – är något som det inte bör.

17.
När den bristfälligt utbildade och inkompetenta samtalsterapeutens förmåga till empati och medkänsla är kraftigt reducerad – är något som det inte bör

18.
När ”samtalsterapeuten” inte kan kontrollera sitt (för klienten ointressanta) super-ego samt saknar en psykoanalytisk slutledningsförmåga – är något som det inte bör.

 

19.
När en emotionellt sargad klient är oerhört tacksam över att inom ett ”föregångsland” har tilldelats en amatörterapeut att tilltala under monologartade former – är något som det inte bör.

 

20.
När ”samtalsterapeuten” i ett för klienten viktigt moment förflyttar samtalsfokus till skvallerkärringarnas makabra struntpratsnivå – är något som det inte bör.

21.
När ”samtalsterapeuten” endast framstår såsom en välbetald charlatan vilken livnär sig på andras olycka – är något som det inte bör.

22.
När ”samtalsterapeuten” genom bristande människokännedom försöker hyscha ner klientens budskap och endast hör det den själv vill höra – är något som det inte bör.

 

23.
När ”samtalsterapeuten” programmeringsmässigt och på ett nedvärderande vis betraktar klienten såsom en mentalsjuk och lågt stående missdådare – är något som det inte bör.

24.
När den inkompetenta ”semesterterapeuten” använder sig av klienten såsom språngbräda till löneförhöjning, samt ihärdigt försöker framstå såsom mycket betydelsefull i klinikchefens bortkollrade ögon, genom att ge klienten så glest med besökstider att detta brutalt främjar den socialt isolerade individens talträngdhet, vilket i sin tur medför att terapeuten inte behöver anstränga sig det minsta lilla eftersom klienten ensam ”kånkar låda” genom samtliga sessioner – är något som det inte bör.

25.
När klinikchefen på grund av sin lantligt särpräglade bedömningsförmåga eller på grund av ”personalbrist” accepterar ett missförhållande mellan terapeut och klient framför att låta en erfaren, välutbildad och professionell terapeut förbättra samtalsvillkoren för klientens del – är något som det inte bör.

 

26.
När klinikchefen på en psykiatrisk mottagning, i syfte att få sig en lättillgänglig älskarinna, anställer en före detta ”magdansös” vilken är bristfälligt omskolad till terapeutcharlatan – är något som det inte bör.

 

 

Välment förslag:
Arbetsuppgifter inom militär- och poliskår, eller alternativt, en anställning såsom bartender, eller rent av, såsom hundpsykolog och/eller hunddressör vore betydligt lämpligare sysslor för alla självcentrerade och bekväma charlatanterapeuter med ”tjusiga efternamn” vars mindervärdeskompenserande och härsklystna översittarattityder absolut inte passar sig inom en psykologisk institution bland sargade och vårdsökande människor.

 

 

Plats för ett litet bimboskämt:
Vet du hur en ser att en äkta blondin har suttit framför datorn helt nyligen?

Nää!

Jo, för att det finns Tipex på bildskärmen.

 

M.v.h.
”Yogi-Berra”
&
”Den Fromma Coollänningen”

 


 

 

Fördomsfulla & Krigiska
BesserWissers


De mest nekrofila av fascistoida ”halvlappar” i Mellansverige ger sig själva mycket dålig reklam då de diskriminerar, förtalar och vanhedrar en infödd Sörlänning vilken upprätthåller en frisinnad och gedigen författarambition alá EkobyAllians & FutureTree.

Det är både kränkande och förödmjukande att betrakta alla obekanta folk såsom asociala brottslingar.

 

M.v.h.
”Den Fredliga Banditen”

 


 

Jag är ingen ”äkta” Sverigedemokrat eftersom jag anser den otidsenliga och multikostsamma (pseudo-) monarkin i Sverige lika väl kan nedskrotas.


Däremot är jag en Demokrat i Sverige, som genom att stödja de klarseende och faktaberättande Sverigedemokraterna, protesterar emot regeringens fascistoida och synnerligen hänsynslösa mass-invandringspolitik med en islamistisk överrepresentation.

Detta mitt sympatiserande med SD kommer att pågå så länge de övriga riksdagspartierna agerar fascistoida och nekrofilrigida landsförrädare vilka under despotism genomför och upprätthåller en bi-kulturell (nazi-sharia) politik inom nationen Nya Sverige.

 

M.V.H.
Lars E Johansson

 


 


Exempel Av Pågående
Smygfascism Inom Internet


Helt plötsligt börjar den ärliga och rättframma länken ”Pure Truth” i menyn till vänster att ”spöka” och går INTE att uppdatera ytterligare för upphovsmannen bakom webbsidan.

Upphovsman har alltså helt plötsligt, utan att först bli informerad från något håll, helt plötsligt blivit stoppad och/eller ”portad” från att uppdatera den ytterligare.

Uppenbarligen har någon antidemokratisk avfälling fått både makten och tillåtelsen att kontrollera uppladdningen av enskilda webbsidor.

Detta trotts att webbhotellet inte ens ligger på ”svensk mark” så att säga. Trotts att innehållet på webbsidan inte handlar om vare sig pornografi eller drogromantik. Inte heller handlar den om våldsupptrappning och eldvapenhantering.

Istället handlar den om sannfärdighet och demokratiska rättigheter. Visst är det lite ”lustigt” – eller hur? Smygvägen!

Kärringsverige och/eller bög-sverige med all dess NaziSharia-krati har med andra ord gjort ännu ett antidemokratiskt klavertramp och försöker undkomma även med det.

Förfarandet handlar om att via ”smygvägen” urholka de demokratiska rättigheterna och att kontrollera medborgarnas samtliga PC-rörelser med Internetanknytning.

Vilket i grund och botten handlar om så gott som hela livsstilen för den enskilda individen inom de moderna teknokratsamhällena. Individerna har successivt transmuterats till att framstå såsom integritetsberövade guldfiskar i en transparent glasskål.

Smygfascismen börjar INTE med att högljutt knacka på ens dörr eller fönster för att få sin uppmärksamhet. Den låter istället medborgarna långsamt tillvänja sig vid den ena demokratiska inskränkningen efter den andra.

När medborgarna slutligen vaknar upp inför fakta har de redan förlorat samtliga av sina demokratiska rättigheter och måste framleva och/eller uthärda under ett myndighetskontrollerat fascistsamhälle. Då är det alldeles för sent att göra något åt saken.

De demokratiska rättigheterna har gått förlorade och undantagslagar gör sig istället gällande inom samhället.

Kombinationen av Persondatorer-och-Internet är sammantaget ett ypperligt bra fascistverktyg vilket inom en mycket snar framtid kommer att höggradigt missbrukas av fascistoida regeringar med ett nekrofilt och övernitiskt kontrollbehov.

FRA-lagen är förmodligen redan i dagsläget endast en kulissartad avlyssningsreglering för fascistoida syften. Vilken på sikt möjliggör ett långsamt urholkande av den återstående delen demokrati under skenet av att upprätthålla demokratiska värden för allmänhetens bästa.

Nämnda medborgarrättskränkande via PC-datorer och Internet pågår aktivt i skrivande stund – just nu.

 

”RESERVLÄNK” TILL”PURE TRUTH”

 

I alla särfall är sanningen svår att uppnå.

OM SATYAMEVA YAYATE
(sanningen allena segrar)

 

Med Vänliga Hälsningar:
Lars E Johansson – FutureTree & EkobyAllians
&
”Den Integritetsberövade Guldfisken I Glasburken”

 


 


Axplock Ur
Dagens Tankesmedja

eller


Inget För Rabiata & Otidsenliga
National-Narcissister inom
”Nya (fifty-fifty) Sverige”

MARS – 18 – 2010
(2010 – 03 – 18)


Det finns bara en ras,
Den Mänskliga Rasen.

Däremot finns det många,
Falska Ideologier & Perverterade Irrläror.Axplock 1:

Alla desintegrerade och ryggradslösa ”sällar” vilka under både empatibefriade och despotiska former – strängeligen uppmanar civiliserade människor till att ”inte lägga näsan i blöt” när det gäller asociala och destruktiva samhällsbeteenden bland medborgarna – utgörs oftast av både fascistoida och rasistiska ursvenskar och/eller av otidsenliga fundamentalister. Så kallade ”disslimer” och ”lappslimer” (författarens favorituttryck).
[ Begreppsförklaring:
Samlingstermen ”disslim” är författarens personliga ord-innovation eller syntax vilken paketmässigt avser:

1. Rabiata Borderliners och Otidsenliga Ursvenskar.

2. Ortodoxa Fanatiker och Fundamentalister.

3. Främlingsfientliga Rasister och Fascister.

Slut på begreppsförklaring.]Dagsaktuella fakta säger att även de genom regeringsförtal och av politisk anti-propaganda så fruktansvärt nedsvärtade Sverigedemokraterna betackar sig på det bestämdaste för något som helst samröre med ”disslimgruppen” eftersom dessa inte är rumsrena nog för ett ansvarstagande och fullvärdigt medlemskap inom partiet.

I grövsta undantagsfall utgörs de omnämnda ”sällarna” av nyligen frigivna men sorgligen förhärdade och emotionellt kvaddade ”kåkfarare” och/eller av före detta frihetsberövade medborgare.

Ego-centrerade och misantropinriktade varelser fasar under paniska former inför att den i sakfråga svidande sanningen skall hamna hos de något alienerade och därom ”lyckligt ovetande” medborgarna bland allmänheten.

De mest hoppingivande av förråade varelser på ”samhällets skuggsida” borde omgående sändas till habilitering på något välrenommerat utvecklingsforum för mera godartade och socialt acceptabla beteenden.Axplock 2:

I demokratins medborgarbeskyddande tjänst borde det snarast möjligt utfärdas en ”stollevarning” på Mona Sahlin och hennes hjärntvättade ”NaziSharia-kompanjoner” inom den så kallade Svenska Regeringen. Den mer korrekta benämningen på dessa stolliga landsförrädare är ”Socialistiska Nazister” eller ”Fascistoida Socialister”.

”Mona Sahlins” hänsynslösa och socialt perverterade mass-invandringspolitik alá islamistfrände är ungefär detsamma som att genom en anti-demokratisk och folkfjärmad despotism försöka framställa den verklighetsalienerade men dock något tokroliga ”Familjen Adams” (ur filmvärlden) såsom ett synnerligen exemplariskt föredöme åt hela den både infödda och förledda folkstammen inom ”Nya Sverige”.

Att kalla en selektiv lyxinvandring och/eller en mass-invandring med islamistisk överrepresentation för ”flyktingmottagning” är en folkfjärmad och fascistoid övertro på den Svenska Folksjälens ”medfödda dumhet” och på dess bristande kulturella kunskaper.APROPÅ

Verkligt Nödlidande
&

Selektiv Lyxinvandring:

Endast välbärgerade ”flyktingar” har råd med en färdbiljett till Sverige.

Immigration Politics
alá
”New (nazi-sharia) Sweden”:

No Money – No Health?
You Got No Need For Our Help!

(uppehållstillstånden gick förlorade till det despotiska artfrändefolket bland Islamisterna)

 


Axplock 3:

”Nya (fifty-fifty) Sverige” avser i den löpande texten:
Å ena sidan bestående av 50 % demokrater/filantroper och å andra sidan bestående av 50 % smygnazister/shariamuslimer.


Vissa personer med sina geobiologiska rötter förankrade hos den svenska urbefolkningen. Går omkring i en ”medfödd svensk nationaldräkt” (eg. är infödingssvenskar vilka ofta är blonda, blåögda och ljushyade samt talar flytande svenska) samtidigt med att de högljutt protesterar emot masstillströmningen av fascistoida och despotiska ”svartskalleinvandrare” vilket i första hand syftar på de massinvandrade islamisterna.

Detta fastän infödingssvenskarna i praktiken tillhör ett minst lika separativt och otäckt NaziSharia-patrask som ”svartskalleinvandrarna” (eg. de massinvandrade islamisterna) även om de omnämnda infödingssvenskarna som sagt råkar vara något maskerade ity de i ett förvillande syfte är iförda sin ”medfödda nationaldräkt”.

Detta slags separativa och självblinda så kallade ursvenskar har ännu inte förstått att de består av exakt samma skrot och korn som ”antagonisterna” de så intensivt ondgör sig över.

Med andra (amatörpsykologiska) termer irriterar sig dessa så kallade ursvenskar så höggradigt på de ”invandrade svartskallarna” – därför att de ”förklädda ursvenskarna” i ett initialt massinvandringsskede av (intoleranta och förråade) islamister – har så fruktansvärt svårt för att acceptera de både fascistoida och antisociala likheterna med sin ”inbillade antagonist”.

Vilken har sitt geobiologiska ursprung och sin (falska) levnadsideologi djupt förankrad inom det diktatoriska och underutvecklade islamväldet i Mellanöstern och i Nordafrika.[ Nästan överflödig förklaring:
1. Begreppet ”Asar” inom den fornnordiska Asatron betyder ordagrant – Folket från Asien.

2. All illegal och godtyckligt genomförd bar- och restaurang ”portning” är liktydigt med: Diskriminerande särbehandling (alá ”judeförföljelse”).

3. Muslimer och/eller Muhammedaner är anhängare av (tvångsreligionen) Islam vilken har en monoteistisk gudsuppfattning/gudstro vars gud kallas ”Allah”.

En (inhumant påtvingad) könsstympning av alla småbarn är signifikant för den islamistiska trosuppfattningen. Lika så är det inom judendomen.

Den som kontrollerar sexualiteten hos ett folk får också lättare kontroll över dess personliga och fria vilja även i andra sammanhang. Detta eftersom sexualiteten är den starkaste driften näst efter överlevnadsinstinkten.

En från födelsen påtvingad religionsdiktatur framstår för den ”drabbade” individen såsom fullt naturlig eftersom vederbörande känner sig ”trygg” innanför dess välbekanta men synnerligen perverterade ramar.

Mycket påminnande om förhållandet mellan en dominant make och hans underkuvade och/eller misshandlade hustru.

En hunsad och underkuvad hustru kommer att känna sig synnerligen otrygg om en man skulle visa henne respekt och vördnad. Denna hennes ”bakvända” reaktion uppkommer eftersom de nya förhållandena och/eller den nya ordningen är baserad på kärlek, omtanke och fri vilja. Vilket är så gott som obekant för hennes sargade och sönderslagna del.

Denna omtanke skapar paradoxalt nog en känsla av stor otrygghet hos den underkuvade personen. Det är alltså en patologisk perversion som gör sig gällande inom nämnda sammanhang.

Dessutom är det för ortodoxa muslimer förbjudet att konvertera från Islam till en annan trosuppfattning men inte tvärtom.

Även kristendomen har ägnat sig åt underkuvelse genom sexuellt förtryck i syfte att erhålla makt över folk.

[ Nämnda tvångsförfarande påminner i mångt och mycket om den Svenska (nazi-sharia) Regeringens despotism och översitterifasoner gentemot stora delar av det infödda och godmodiga Sverigefolket.]

Ordet ”islam” betyder ordagrant underkastelse och inte Fred (peace) såsom det falskeligen hävdas i ett duperande syfte för att vinna fler (okunniga) anhängare.

De flesta ”Araber” tillhör muhammedanismen (benämning efter den förråade och krigiske grundaren eller ”profeten” Mohammed) vilket är ett synonymt ord för islamismen - alla dess anhängare kallas Muslimer.

Endast en minoritet av Araberna tillhör kristendomen vilken är ca. 500 år äldre än islamismen/muhammedanismen. På senare tid har många muslimer delvis av-muslimifierats och anammat den västerländska livsstilen i mångt och mycket eftersom den har sina ateistbetingade och materialistiska fördelar.

Islamismen har troligen i ett initialt skede influerats av både judendomen och av den tidiga kristendomen. Därefter har dessa förvanskats kraftigt för att få till en ”alldeles egen” religion vilken skulle kunna utöva ändå mera makt och inflytande över dess (underkuvade) anhängare än vad de föregående religionerna hade över de både okunniga och godtrogna folken.Inflikning:

Kristendomen har i sin tur dess ursprungliga och mest oförvanskade rötter djupt förankrade inom den esoteriska filosofin och/eller inom den esoteriska budhismen.

Den ortodoxa buddhismen är en förvanskning av den ursprungliga esoteriska budhismen. Ortodox buddhism (exoterisk buddhism) är i sin tur en ”åtkomstunderlättande sammanblandning” och/eller ”folktillgänglig modifiering” av den esoteriska budhismen och av den polyteistiska hinduismen vilken enligt dess ”timlighetsbefriade ursprung” (eg. översinnliga och transcendenta natur) är både andligt mångfasetterad och multikulturellt bejakande.

Hinduismen med sin insiktsfulla men delvis ”komplicerade” lära om reinkarnation (återfödelse eller själavandring) samt med dess karmalära (interaktionen mellan orsak och verkan) — i alla dess olika former och aspekter — anses ha ett ”översinnligt” och/eller transcendent ursprung.

[ Ödmjukt Hinduistiskt Talesätt:
På grund av vår mänskliga begränsning tillbedjer och dyrkar vi den/det namnlösa och för evigt icke-manifesterade URGRUNDEN/ÖVERJAGET genom alla dessa materiella samt olikformade och/eller multifasetterade symboler vilka (alla tillsammans) representerar Den Andliga Dimensionen.

Manifestationen av hela det materiella 3D-universat är blott strålar från denna för evigt omanifesterade URGRUND vilken vi på grund av mänskliga betingelser och av andra tillkortakommanden benämner såsom ”Brahman” (eg. Överjaget eller Det).]


Här utöver tillkommer tantrafilosofin
vilken är en sidogren av hinduismen och tillika med buddhismen. Tantrismen anses vara ett kraftfullt verktyg för själslig utveckling i ett initialt skede bland intuitiva och andligen uppvaknade människor.

Tantrafilosofin har kraftigt nedvärderats och förtalats under stereotypande benämningar såsom ”svart magi” och ”djävulsdyrkan” av den folkförtryckande och fördomsbemängda kristenheten.

Detta eftersom delar av tantrafilosofin under både sakrala och frisinnade former understödjer ett bejakande av sexualiteten — utan hänseende på ett fortplantningssyfte mellan man och kvinna.
Slut på inflikning.Fortsättning på "Nästan överflödig förklaring":
Iranier är också muslimer vilka tillhör islam. Dessa tillhör enligt den otidsenliga rasbiologin och eller rasläran den så kallade ”Ariska” folkstammen. Iranier tillhör Sunnimuslimerna och utgör alltså inte en del av Shiamuslimerna såsom majoriteten Irakier gör. Namnet ”Iran” kommer från sanskritordet Aryan med betydelsen Nobel eller Ädel. De flesta Iranier är alltså sunnimuslimer vilka talar farsi (parsi). ”Persiska” är det anglo/svenska ordet för farsi- (parsi-) språket.

Shariamuslimerna uppammar fundamentalister (”despotiska besserwissers”) och religiösa fanatiker i betydligt högre grad mot vad de övriga (underkuvade) grenarna av islamismen gör.

Många Nordafrikaner tillhör islamismen liksom många folk även gör i Sydostasien etc., etc.

Islamismens digra utbredning, med dess monoteistiska trosuppfattning och påtvingade bildförbud samt med dess påtvingade könsstympning och påtvingade fem-gånger-om-dagen-bedjande till den ende guden Allah etc., etc. Är bland okunniga människor och analfabeter ett faktiskt och levande tecken i tiden på att islamismen (historiskt sett) har varit betydligt ”framgångsrikare” och/eller ...

... har ”lyckats” med att underkuva ett större antal människor än vad den inom västerlandet så barbariska och folkförtryckande Nazismen någonsin lyckades göra under sin enväldiga ”storhetsperiod alá ohämmad makthunger” i världen.

Bara för att det finns många [intoleranta och despotiska] muslimer runt om i världen. Betyder detta INTE ENTYDIGT att det är ”den enda rätta” ideologin att efterleva.

Ett belysande skräckexempel är fascisterna i Nazityskland vilka banade väg åt Hitler genom mängder av skoningslösa mord på alla ”farliga konkurrenter” (eg. demokratins förespråkare bland landsmännen).

Där utöver fick dessa fascister och maktmissbrukare en så gott som oinskränkt makt över det tyska folket genom allehanda tvångsmetoder och inte minst genom en folkparalyserande skrämselpropaganda. Diktatur.

Nazismen var också en ”Religion” med swastikan (hakkorset) såsom symbol för ”Gudomlighet” (eg. maktfullkomlighet) och för det Tusenåriga (Fascist-) Riket.

Uttjatade och välkända fakta är med andra ord att den fascistorienterade Nazismen strävade efter att uppnå världsherravälde genom folkmord, tvång och underkastelse av ett okunnigt och beroendefyllt folk.

Inte minst en grandios nationalnarcissism inom det dåvarande Tyska Riket gjorde dess befolkning osedvanligt lätt att förleda.

Nazismens utbredning hindrades av kunniga filantroper och demokratiskt orienterade människor från Europa och USA. Tyvärr endast genom en massiv blodsutgjutelse ity ociviliserade och barbariska folkgrupper oftast inte går att ”tillrättavisa” genom en verbal kommunikation eller genom politiska sanktioner.

Avslutningsvis är det i sammanhanget också mycket viktigt att ihågkomma att samtliga invandrare och/eller tillvandrare inom Nya (nazi-sharia) Sverige ABSOLUT INTE tillhör eller bekänner sig till islamismen och/eller muhammedanismen.

Gott och väl är det!

Ovanstående faktamässiga information kan vid första anblicken möjligen verka något förvillande bland de infödda men därom något kunskapsförringade och/eller politikerförledda folken inom Svea Rike.

Detta eftersom islamisterna genom regeringens (nazisharia- ) omsorg är en synnerligen överrepresenterad religionstillhörighet och/eller folkgrupp bland de övriga invandrarfolken.

De icke-muslimska invandrar- och/eller tillvandrarfolken är oftast demokratiskt orienterade och samexisterar under mera harmoniska former bland de materiellt välbärgerade men sorgfälligt ”aningslösa” och vilseförda Nordborna. Just därför blir dessa icke-muslimska samt fredliga och demokratiskt sinnade invandrarfolk förfördelade och (uppenbart) smyg-diskriminerade av den svenska NaziSharia-regeringen.

Dessa folkgrupper gives inte samma finansiella support och möjlighet till att utbreda sig såsom islamisterna tillåtes att göra inom Nya (nazi-sharia) Sverige med alla sina vräkiga barer, restauranger och (sharia-) pizzerior.

Nej, dessa (icke-muslimska) både ödmjuka och demokratiskt orienterade folkslag får helt anspråkslöst hålla till godo med mobila baracker och flakmopeder med korvstånd eller liknande. Oavsett årstid och väderförhållanden.

Förfarandet beror absolut inte på att dessa civiliserade folkslag på något vis skulle vara inkompetenta eller oförmögna till att driva lyxiga bar- och restaurangverksamheter såsom de intoleranta och despotiska islamisterna (regeringens gunstlingar) tillåtes att göra.

Den horribla anledningen till nämnda (uppenbara och regeringssupportade) smyg-diskrimineringstaktik är till för att ”nazi-muslimifiering” av NaziSharia Unionen Nya Sverige skall kunna genomföras så snabbt och så smidigt som möjligt.

Det är betydligt svårare för en utomeuropeisk ”korvförsäljare” med en skraltig flakmoped eller med en enkel och torgplacerad mobil-bod att illegalt ”porta” och att diskriminera demokratiskt fostrade samt infödda sverigemedborgare.

På detta (uppenbart) smyg-diskriminerande och synnerligen skändliga vis utmärker sig regeringens muslimifieringsaktiviteter inom Nya (nazi-sharia) Sverige.
Slut på "Nästan överflödig förklaring".]Axplock 4:

Här omnämnda både intoleranta och despotiska deko-grupperingar inom Nya Sverige är självfallet den (så kallade) Svenska Regeringens ”NaziSharia-gunstlingar” och/eller är dess utvalda och inte minst allmänhetsförtryckande pervoartfrände.


Det handlar alltså bokstavligen om en maskerad och socialt perverterad regeringsartfrände vilken förståeligt nog, under en otrolig dumdrivenhet och despotisk enfald, supportrar den Svenska (NaziSharia) Regeringens anti-demokratiska ”muslimifieringsförsök” bland en av okunskap något förvirrad och överrumplad Sverigebefolkning.

Numera har vi att göra med en ”dubbelpipig-och-skarpladdad-hagelbösseregering” vilken på anti-demokratiska grunder ”NaziSharia-förpestar” hela den demokratisk sinnade delen av befolkningen inom ”föregångslandet” Nya Sverige.

Den nutida Svenska Regeringen har under (en allmänt ifrågasatt) despotism, skamligt nog och utan att skämmas, uppammat en synnerligen otidsenlig och otäck ”NaziSharia-stat”, genom att inte visa omtanke och hänsyn gentemot den både allmänbildade och demokratiskt orienterade delen av den svenska urbefolkningen.

Det råder inga som helst tvivel om att islamisterna efter en tid av acklimatisering har funnit en lämplig artfrände i den regeringsduperade samt fascistoida och rasistiska delen bland de infödda ursvenskarna.

Denna både perverterade och dekadenta samhällsutveckling är den sorgfälliga anledningen till att de i grunden humanistiskt orienterade Sverigedemokraterna och andra demokratiskt sinnade sverigemedborgare har fått ”stryka på foten” för att undkomma alltför häftiga sammandrabbningar med ett vilsefört samt nekrofilt och krigiskt människosläkte inom det smygfascistiska och genomkorrumperade Nya Sverige.

”Nya Sverige” är med andra (rättstavade och diskrimineringsbefriade) ordalag, och snart nog även i folkmun, benämnt såsom den hyperpräktiga och oantastliga NaziSharia Unionen Nya Sverige.

I dagsläget har vi alltså att göra med en FÖRE DETTA relativt harmonisk och FÖRE DETTA relativt demokratisk nation. Vars synnerligen ”sinnesslöa” (eg. integritetslösa och/eller socialistiskt individutplånade) befolkning...

... genom en långvarig socialistprägel (”socialistisk kapitalism”?) och med ”hjälpen” från ett högfärdsalstrande materiellt överflöd sorgligt nog har reducerat sin individuella förmåga till att uppleva ett kollektivt medvetande och/eller ett gruppmedvetande till förmån för en hyperegoistisk individualism.

Lika mycket förefaller dessa sönderindoktrinerade ”socialistoffer” att ha förlorat förmågan till ett självständigt tänkande på grund av en ”primitiv flockmentalitet” (eg. socialistisk hjärntvätt och social särpräglan).

Dessa (socialistiskt) påtvingade ”integritetseftergifter” hämmar allvarligt individens självbevarelseförmåga samt möjligheten till ett holistiskt ansvarstagande med ett integritetsfyllt varande på planeten Tellus.

Ett av många obekväma och psykosociala resultat härav är en allvarlig ”överspändhetsstörning” och/eller masspsykos vilken oförskylt drabbar många av de infödda sverigemedborgarna.

Bieffekten från nämnda ”störning” och/eller masspsykos verkar gravt hämmande för en gemytlig, avslappnad och humoristisk medborgaranda. Nämnda överspändhet är kännetecknande för hela det nutida samhällsklimatet inom Nya (nazi-sharia) Sverige eller med andra väna och klarseende ord: ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

Det dagsaktuella (psykopolitiska) ”borderlineläget” i Nya (nazi-sharia) Sverige är uppammat med supporten från en stor okunskap bland (”besserwisser-”) allmänheten. Det handlar med andra ord om en vitt utbredd okunskap gällande olika folkgrupper och deras kulturella yttringar.

Inte minst förhärskar en unken socialistindoktrinering tillika med hispiga förtalskampanjer och en demoraliserande politikerpropaganda vilken genomsyrar samhällsklimatet inom Nya (nazi-sharia) Sverige – ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

Det socioaktuella ”borderlineläget” har sin grogrund i den Svenska Regeringens ”lomhörda” (eg. fascistorienterade) despotism vilken oinskränkt verkar för en okontrollerad (mass-) invandringspolitik vilken i sin extremaste förlängning kommer att leda till en muslimifiering av Svea Rike (Svitjod) på grund av folkets ignoransbaserade underkuvelse och på dess oförmåga till att ta ett demokratiskt medborgaransvar.[ Övertydlig ordförklaring:
Begreppet ”muslimifiering” refererar i detta sammanhang uteslutande till den regeringsdespotiska mass-invandringspolitiken med en islamistisk överrepresentation.

Den har absolut INGET samband med vare sig en ignoranspräglad eller patologiskt betingad så kallad Islamofobi.
Slut på övertydlig ordförklaring.]Den muslimtillvända (mass-) invandringspolitiken uppammar i sitt kölvatten en folksplittrande ”svenskhetsfientlighet” vilken faktiskt innebär ett föraktligt demokratidränerande.


En demokratiskt genomförd folkomröstning gällande invandringspolitiken vore (med andra korrekta ord) INTE endast en ”stor skymf” emot det förhärskande och så folkförringande politikerväldet inom det godtrogna samt hypernaiva och svart/vit-orienterade KärringSverige.

En folkomröstning beträffande invandringspolitiken hade varit på sin plats inom en så kallat demokratisk nation.

Snart nog finns heller inte plats för en folkligt betingad humor eller ens utrymme för ett och annat missförstånd – utan att det uppstår långvariga samt kravallartade ”dissningar” – bland den både godtrogna och av politiker medvetet duperade, därmed också, totalt vilseförda allmänheten.

Åsiktsfascismen är redan vida utbredd inom Nya (nazi-sharia) Sverige. Det osar vedervärdig massuggestion och patologisk masspsykos omkring det hela. Många har uppenbarligen fått allt vad som anbelangar demokratiska rättigheter och yttrandefrihet om bakfoten.


Bildtolkning alá Metafore:
1. Pseudo-Harmsen och Icke-Skuldbemängd Nya Sverigeregering.
eller
2. Välmaskerad Teknokratisk Fascism Helt Utan Samvete.
eller
3. En Perverterad Ulv I Fårakläder.


I internationella sammanhang går inom kort ”Nya (nazi-sharia) Sverige” (eg. KärringSverige) under den, för demokratiskt orienterade medborgare, så fruktansvärt kränkande och synnerligen vanhedrande benämningen: NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Som en bäddar får en också ligga!Axplock 5:
Personliga funderingar &
Det är lättare att vara efterklok än att vara före sin tid
:
Vilka icke-extrema och/eller demokratiskt fostrade medborgare på Jorden skulle vara så fruktansvärt tvärkorkade i skallen att de under fullständigt okontrollerade former till ett Gårdskalas inviterade en hjord otidsenliga nynazister och ett gäng rabiata borderliners samtidigt.


Vilken sund människa skulle till en stor Gårdsfest inbjuda ett rövarband bestående av Religiösa Fundamentalister. Det vill säga: andligen vansläktade folkgrupper med en religiöst betingad övertro vilken är belamrad med ”fyllekajsartade” vanföreställningar som (i bästa fall) gör dess anhängare till underkuvade och skenheliga ögontjänare med (initialt) fördolda perversioner.

Dessa (hypotetiska) despotgäster är alltså på grund av en stor kunskapsbrist hos Värdfolket, inviterade till en Gårdsfest där de fritt får vandalisera och/eller ockupera Värdfolkets Gårdsplan, vilken är utformad under stor flit samt inte minst med ett lågavlönat och idogt kroppsarbete.

De inviterade gästerna tillåtes av de dumdrivna och obegåvade Värdfolken i ett initialt skede även att oinskränkt ”pynta” Gårdsplanen med blodiga fascistsymboler av alla de sorter och slag. För att strax därefter införa en anti-demokratisk ordning under kalasparollen: En Multikulturell Berikning där gästerna på varandras svart/vit-rutiga stjärt spelar schack med den hornprydde Djävulen alias den lättstötte och folkföraktande Hin Håle.Fortsättning - Personliga funderingar &
Det är lättare att vara efterklok än att vara före sin tid
:
Vilken demokratiskt sinnad människa eller folkgrupp som är vid sina sunda vätskor, skulle iscensätta och aktivt understödja ett så fullständigt vansinnigt och demokratidränerande företag, utan att först och främst informera de ”tilltänkta gästerna” (eg. de obildade och despotiska folken) om att både kvinnofrid och demokratiska värderingar är av allra största betydelse bland Värdfolket?

Innan det godmodiga och hypersociala Värdfolket ”inviterar” obekanta gäster till sitt Gårdskalas. Vore det vettigt att först och främst ta reda på vad det är för slags bakomvarande, sanna eller falska ideologier, som styr de tilltänkta gästernas sociala beteenden.

För att därpå noga genomtänka och/eller under seriösa former överväga. Hur till vida de tilltänkta gästernas eventuella vanföreställningar och andra ”kulturyttringar” oavsiktligt kan urvattna och dränera det demokratiskt orienterade Värdfolkets inflytande på det tilltänkta Gårdskalaset.

Värdfolkets faktabaserade kulturkunnande samt mycket klarseende och frisinnade konsekvensinsikter – möjliggör ett demokratiskt orienterat och ett generöst gästfolksinviterande – vilket borde ta hänsyn till både kort- och långsiktiga värdegrunder hos den demokratiäskande majoriteten bland Värdfolket.

Insiktsfulla och kloka Värdfolk bör i ett (förståeligt) släkt- och familjbeskyddande avseende vara absolut uppmärksamma på Släktgårdens gemensamma finanser och naturtillgångar.

Innovativberikade och förutseende Värdfolk borde alltså se till att konsekvenserna från antalet gäster vid gästabudet INTE kommer att orsaka ett oönskat missnöje bland Släktgårdens familjemedlemmar. Detta med tanke på att gästabudet INTE skall få en chans att urarta på en social nivå. För att därefter på ett lika korkat som snopet sätt underminera Värdfolkens både ekonomiska och demokratiska intressen.

Det kan inte sägas nog många gånger att nämnda konsekvensförutseende självfallet borde innehålla både freds- och demokratibevarande värderingar vilka på ett godartat vis gynnar samtliga inviterade gäster till det förestående Gårdskalaset.


Den hänsynstagande anledningen är med andra ord att nämnda Gårdskalas INTE skall behöva utmynna i en oönskad eller oförutsedd folksplittring eller att utvecklas till en desintegrerad och sekulariserad Gårdsfest med hemska kravaller och blodiga upplopp såsom oönskade följdverkningar i sitt stökiga och ”borderlineaktiga” kölvatten.

Kombinationen av både despotiska och demokratiskt okunniga människor kan i sin desintegrerade ”besserwisseranda” orsaka ett våldsamt inbördeskrigsscenario inom den tilltänkta Gårdsfestens demokratiska hägn, så att säga.Axplock 6:
(ett humorbefriat skämt)
Mitt desintegrerade och hatiska fascisthjärta klappar bastuvarmt för alla schizoida Hitler-Haggor, sa den perverterade borderlinern, då han bjöd hem sin sicko-artfrände vilken han hade bekantat sig med på Allmänna Vägens folkbemängda gågata i centrala Anal Köping.

 

 

 

Med Demokrativänliga Hälsningar:

”De Edsvurna Sverigevännerna”
&
”Den Kärleksfulla Flamman Förutan Skäppan”
&
”Ingen Verklig Demokrat Stödjer Pervo-Mona Sahlin”
&
”Vem Farao Vill Egentligen Syssla Med Politik”
eller
”Rösta På Det Sverigevänliga Miljöpartiet Kosmopoliterna”

 

Det handlar om
Rikets Säkerhet!

Faktavarning:
Det finns ideologiska
paralleller mellan
Nazism & Islamism.


Islamismen Är Nazismens Vämjeliga Kusin.

STOPPA
Nazi-Shariakratin
inom
”Nya Sverige”!

Egentligen borde det heta:
”Befria det infödda svenska folket från dess både fascistoida och fruktansvärt hänsynslösa NaziSharia-Regering, vilken oklokt nog på de infödda medborgarnas bekostnad, både stödjer och upprätthåller en massinvandring med islamistisk överrepresentation inom Svea Rike!”Med andra ord:

Befria snarast möjligt det infödda Svenska Folket och alla övriga demokratiskt sinnade sverigemedborgare från dess fruktansvärt naiva och bakåtsträvande samt inte minst fascistoida och nyansbefriade ”Oss och Dem -regering”.

Vilken låter Sverigedemokraterna ta all den ”skit” och alla de nedsättande okvädningsord och tillmälen den så kallade Svenska Regeringen borde fått sig till oinskränkt del.

Detta skändliga förhållande hade aldrig kunnat uppkomma om de infödda sverigemedborgarna INTE varit så förbaskat godtrogna och vilseförda samt kulturellt och socialpsykologiskt okunniga som de (fortfarande) är i dagsläget. I detta viktiga avseende förefaller de bland kunniga och allmänbildade människor att vara ungefär lika intuitiva och intelligensbefriade som (döda) fiskar kan vara.Regeringsdespotism:

Det är ofrånkomligt och/eller oemotsägligt att den pågående muslimifieringen och/eller ”islamistockupationen” av nationen under synnerligen despotiska former är initierad och upprätthållen av den Svenska Regeringen.

De borgerliga partierna är i dagsläget av exakt samma skrot och korn som de socialistiska partierna. Båda är de lika stora kålsupare och fascistoida översittare.

Vilket betyder att dessa båda förefallande ”kontrahenter” i grund och botten endast består av teknokratiska (maskerade) fascister. Vars gemensamma arbete är att se till att det sönderhunsade och manipulerade fotfolket endast har till att välja mellan ”pest” eller ”kolera” i sin samhällsrigida och avhumaniserade tillvaro.

Dessa båda partibildningar kan i sin fascistoida och maktfullkomliga dumdrivenhet inte ens förstå att denna deras ”okontrollerade” mass-invandringspolitik är precis samma sak som att bita sig själv i svansen.

Denna deras både ansvarslösa och hänsynslösa samt muslimtillvända mass-invandringspolitik är iscensatt för att de invandrade/tillvandrade islamisterna bättre skall känna sig som på ”hemmaplan” inom en, sedan långt tillbaka i tiden, nazitillvänd nation.

En direkt massinvandringskonsekvens är att de sverigebaserade muslimerna/islamisterna genom sin fanatiska och eller fascistoida ”religionsutövning” oavkortat medverkar till folksplittring inom en nation vars infödda medborgare hyser mycket klena kunskaper gällande den islamistiska ideologin och/eller (över-) tron.

Inte minst samverkar de invandrade muslimerna, genom sin skenheliga och ögontjänande islamideologi, med den Svenska Regeringen inför upprätthållandet av ett antidemokratiskt och folkförtryckande politikervälde även inom det så kallade Nya Sverige.

Muslimerna är med andra ord den Svenska Regeringens ideologiska gunstlingar och artfränder vilka bistår regeringen med ett (godtyckligt) förtryck av det infödda fotfolket i Sverige.Fakta:

Framför allt är det Nazister och Islamister som ”dissar” Judar.

I dagsläget diskrimineras Sverigedemokraterna (SD) som om vore de just oönskade ”Judar” inom ett uttalat Naziterritorium.

Okunniga samt förvirrade och dumdrivna människor kan inte ens förstå skillnaden mellan ”fascistoida rasläror” och falska ideologier – vilka inte kan vara till annat än harm och skada för individerna inom det demokratiska samhällslivet.

Att sammanblanda eller att rent av förväxla ”otidsenliga rasläror” med falska ideologier är både dumt och rent av löjeväckande inom ett så kallat högt utvecklat och civiliserat samhälle.

Bland mogna och allmänbildade människor existerar det endast En Ras – Den Mänskliga Rasen. Däremot existerar det en ansenlig mängd irrläror och falska ideologier på planeten Tellus.

Den människa som värnar om demokratiska värden och principer kan alltså inte helt inskränkt och ogenomtänkt avfärdas såsom varande en ”främlingsfientlig rasist” eller en ”patologisk islamofob” vilken ägnar sig åt en anti-demokratisk hets mot folkgrupp.

Detta slag av sinnesförvirrat tal är endast en utstuderad propagandataktik från Svenska Regeringens sida och/eller ett ignoransbaserat ”tankefel” – vilket är skapat i syfte att förvirra människor så dessa lättare skall kunna förledas av en korrumperad och fascistoid regering – vilken också hänger sig åt en selektiv mass-invandringspolitik med en islamistisk överrepresentation i en både odemokratisk genomförd och avartad ansats till muslimifiering av nationen.

Demokrati bygger på ett allmänt medborgaransvar och på ett klarsynt civilkurage. Medborgarnas bästa vapen mot ”anti-demokratiska influenser” inom ett så kallat öppet samhälle är att utrusta sig med sann och oförvanskad kunskap i viktiga frågor.

Detta demokrativärnande medborgaransvar tillkommer alltså varje myndig individ inom de uttalat demokratiska staterna.

För att minska det sociala lidandet hos samtliga inblandade parter borde en folkomröstning ha föregått den islamistiska massinvandringen till Svea Rike.

Det hade varit ett korrekt tillvägagångssätt, om vi hade haft en demokratiskt orienterad regering, och inte en genomkorrumperad NaziSharia-regering vid nationsrodret.

Ett desperat införande av ”återvandringsbidrag” kan verka lite väl efterklokt och framstår även något patetiskt för de invandrades/tillvandrades del. Utöver att det blir oerhört kostsamt för de redan nedtyngda skattebetalarna vilka sedan länge framhärdar under sviterna från ett urholkat eller demonterat välfärdssystem.

Den innevarande situationsproblematiken är mycket avhängig en odemokratiskt genomförd och fullständigt vansinnig (mass-) invandringspolitik som är grundmurad i ”lika-barn-leka-bäst” -konceptet.

Vilket förargelseväckande nog endast är ett tydligt bevis på den Svenska Regeringens digra folkalienation och/eller så gott som totala okunskap om den infödda ursprungsbefolknings kynne och ”socioemotionella” behov.

Ungefär som om regeringsledamöterna vore bestående av en flock imbecilla fyllkajor eller hjärnskadade knarkare med en konstant och otymplig baksmälla vilken inverkar på ett fruktansvärt människodistanserande och verklighetsfjärmande vis.

En så hänsynslös och ogenomtänkt mass-invandringspolitik som den Svenska Regeringen är orsak till – borde absolut ifrågasattas och närmare synas i sömmarna av gemene demokratiskt sinnad man och kvinna som fortfarande värnar om demokratiska värden – och vilka strävar efter ett upprätthållande av ”mänskliga rättigheter” för samtliga samhällsmedborgare.

Vilket axiomt inkluderar samtliga demokratibevarande invandrare/tillvandrare (i lämpliga antal) vilka INTE endast är hitkomna för att utnyttja den demokratibaserade ”religionsfriheten” såsom en politisk täckmantel och/eller språngbräda för att via smygvägen och på sikt eftersträva att införa en bakåtsträvande diktatur med ett besinningslöst folkförtyck även inom Det Nya Hemlandet.

Islamisternas religionsdiktatoriska förhållningssätt inom den jordiska tillvaron är så gott som en exakt imitation av den Svenska Regeringens påtvingade och islamvänliga (mass-) invandringspolitik. Vilken både socialt utarmande och demokratiurholkande drabbar alla och envar utöver den infödda delen av folkstammen.

Det existerar inga ”demokratiska diktaturer” – Ok! Detta fördummande påståendet är en motsägelse i sig självt.Moraliskt korrekt:

En moralisk korrekthet är absolut att föredra framför en så kallad ”politisk korrekthet” vars yttersta (politiska) syfte är att ytterligare kunna underkuva och att kväsa okunniga medborgare till underkastelse och till blind lydnad.


Moralbegreppet i detta avseende hänvisar till att ingen enskild individ eller politisk organisation påtvingar medborgarna skada och/eller utsätter andra människor för någon form av skadeverkan eller allmänfarlig aktivitet utan att själv kunna tänka sig att drabbas av dess både anti-demokratiska och inhumana konsekvenser.Termen ”Muslim” innebär i den dagsaktuella praktiken:

En respektlös samt inkonsekvent och skenhelig ögontjänare. Vilken initialt parasiterar på de materiellt välbärgade och demokratiskt orienterade samhällena.


För att efter en tid av intensiv utnyttjarn och genom ”folkmobilisering” (eg. massinvandring) samverka för ”nedskrotning” av demokratin.

I syfte att även inom Västerlandet uppamma en religiös fundamentalism och/eller ”religiös diktatur” med ett välde av kvinnoförtryckande mansgrisar vid rodret.

Den Oförställda & Obekväma Sanningen


STOPPA

(det regeringsunderstödda)
”MUSLIMKNARKET”
inom
Nya Sverige!


Av-Muslimifierande Sanningsserum.

Det handlar om
Rikets Säkerhet!

Faktavarning:
Det finns ideologiska
paralleller mellan
Nazism &
Islamism.

Islamisten Är Nazistens Vämjeliga Kusin.


 

 

Om Fantasi
Social Isolering & Obändig Enfald


(Språkbruket i denna textruta är baserad på gammalsvenska)


När understimulerade folk från den Svenska Lapptundran möta de Arabiska Ökenfolken blifva en höggradig förvånad över ehuru lika dessa båda folkgrupper äro med oskuldsfulla småbarn. I det avseendet att småbarnen kunna fantisera både fritt och oinskränkt och hitta på saker och ting omkring livet och världen de leva uti.

Inte minst fantisera de omkring människorna i omgivningen vilka de sig aldrig hafva lärt känna på grund av fantasiprodukternas folkdistanserande verkningskraft.

Vissa gånger frambringa den vuxna delen av folkstammen bland nämnda Lapptundre- och Ökenfolk så makabra fantasifoster att dessa kunna jämföras med de fantasiprodukter och vrångbilder vilka förtynande och sinnesrubbade individer uppamma i sin sociala isolering och inhumana enfald.

I sammanhanget böra nämnas att de osaliga häxprocesserna på 1600 och 1700-talet lära ha startat bland lapptundrefolken och därefter hafva spridit sig söderut.


Då den understimulerade fantasiförmågan hos dessa arma existenser givas fritt spelrum blifva många gånger resultatet därav att deras fantasiprodukter börja skena vilt ity de sakna en multifasetterad förankring i den kollektiva världens verkliga händelser och tilldragelser.

Denna deras unika förmåga till ett hejdlöst spekulerande samt till ett fritt och verklighetsfjärmat fantiserande – fungera hos nämnda folkgrupper såsom mentala ”övertrycksventiler” – vilka rädda dem ur det torrlagda eller understimulerade sinnets trista och fängelselika livsmiljöer.

Detta flitiga bruk av fantasien kunna mycket väl jämföras med de oskuldsfulla småbarnen vilka förståligt nog ännu sakna brokiga och empiriskt grundade livshändelser att referera till.

De vuxna individer ur nämnda lapptundre- och ökenbefolkningar vilka under sin barndom ej hafva utvecklat fantasiförmåga till här omnämnda höjder. Ägna sig istället åt ett både högintensivt och demonstrativt spottande införe offentlighetens öga, inom det öppna rummet, på gator och på torg.

Nämnda patologiska salivavsöndring förefalla för den oinitierade betraktaren fungera såsom en känsloförlösande ”övertrycksventil” vilken flitigt brukas bland de mindre fantasibegåvade individerna införe deras harmoniska fortvaro inom Lapptrundra och i Ökenlandskap.

Inte så sällan krocka dock dessa tristessens och isoleringens skenande fantasifoster mycket våldsamt i mötet med de större sambanden och med de existentiella realiteterna.

Denna ”kulturkrock” uppstå emedan en adekvat verklighetsförankring och interaktion med övriga folkgrupper ofta saknas helt och hållet. Detta förhållande äro frammanat genom ”fantasifostrens” biogeografiska ursprung samt med härledning från dessa folkslagens desintegrations mentalitet och vakuumliknande sociala isolering.

Vilken i sin tur hafva frambringat en bekvämt distanserande samt floskelbaserad väder-och-vind ytlighet. Vars grund alltså ligga i en diger befolkningsbrist. Vilken i sig starkt bidraga till social enfald och impulsfattigdom utöver en konstant laddning av aggressifvitet och negatifvitet inom den frostaktiga sociala atmosfären bland tundra- och ökenbefolkning.

 


M.v.h.
”Den Multikulturellt Berikade Och Överstimulerade Förståsigpåaren”

 


 

Right or Wrong?


About a (”liberated”) Hero:

”Mister John Lennon was liberated from 'Tellus-Life' in New York City on the Dec 8 1980!”.

[ Yoko Ono & Annamaria Sunkerman hava föga gemensamt utöver att de båda inför allmänheten äro mystifika kvinnor.]

 


 

ANGELÄGET:

Till alla Integritetsfjärmade samt Fördomsbemängda och Incestuösa medborgare vill jag i både moderna och i ödmjuka ordalag framföra följande tankegång.ar


1.
V
ar goda och respektera privatlivets helgd även inom det teknokratfascistiska samhället.

2.
Vad än som försiggår inom ”älskogskammaren” bland så kallade vuxna män och kvinnor – ÄR och FÖRBLIR deras absoluta ensak så länge de båda parterna är överens om tagen.

3.
Med all respekt, var goda och sluta trakassera mig och gör något vettigt åt era egna liv istället.


[ # 3 översatt till simpel bruksengelska:

Please, get of my back and get your self a real life! ]

 

 

 

Tillämpning av ”omvänd psykologi” är ett relativt enkelt sätt att förmå naiva och despotiskt lagda folk till att bekänna ståndpunkt etc.

 

 

Den är oövervinnlig
vilken inga önskningar har.

 

 

 

 

Space Junk:
This above picture is from the European Space Agency of the more than 100.000 pieces of junk and debris that we've left in space in the last 51 years.

From the first shuttle launch in 1957 until 2009 there is about 7000 satellites out there.

Just about 800 of them are optional.

Its turning into a big junk yard from exploding shuttles to just non-operational.

Even ”there above” it’s getting really bad from debris and junk.Önskvärd prioritering:

NASA:s alla ”högintelligenta” ingenjörer och vetenskapsmän. Borde omgående upphöra med detta sitt frosseriaktiga resursslöseri och med all denna sin despotiska ”nedskräpning” av den yttre rymden. Under det bedrägliga skenet av att upprätthålla en planetbevarande välvilja för mänsklighetens bästa.

Detta eftersom den sammanlagda (multi-) kostnaden från varje minut av despotisk och övertroende rymdforskning istället skulle kunna mätta hela den svältande delen av Jordens befolkning under minst två veckor.

Åtminstone borde detta humanitära förslag införlivas så länge det på planeten Tellus finns människomassor vilka dagligen plågas och/eller avlider på grund av en konstant hungersnöd eller lider från andra inhumana och planetariskt betingade umbäranden vilka kan åtgärdas eller förmildras med hjälp av Den Goda Viljan hos alla djupt medkännande människor.

NASA-ingenjörerna borde i det miljöförgiftade dagsläget genom miljövänliga high-techinnovationer ägna sig åt att förbättra levnadsbetingelserna för hela den innevarande mänskligheten på planeten Tellus.

Detta eftersom inga människovänliga levnadsbetingelser vare sig existerar eller kan frambringas ”där ute” i den kalla och mörka hyperrymden.

Dagens rymdforskning är kort och gott en fruktansvärt överskattad och övertroende ”lekplan” för högutbildade teknokrater.

Vi har med andra ord att göra med geniförklarade ingenjörer och vetenskapsmän vilka nästan betraktas såsom ”Gudar” bland den duperade allmänheten.

Dessa våra ”teknokratiska gudar” har i dagsläget genom en lustbetonad hängivelse överträtt gränsen för all kristlig moraluppfattning och all allmänmänsklig sundhet.

NASA-ingenjörernas (nästan) oförutsedda konsekvens innebär en självdestruktiv dårskap vilken oåterhållsam och skoningslös drabbar både ”den obegränsade” Världsrymden och ”den ensamma” planeten Tellus.

Det högvördiga NASA-väldet” (eg. teknokratfascismen) handlar i det miljökvaddade dagsläget om en anmärkningsvärd dårskap vilken finansieras av både underbetalda och överutnyttjade skattebetalare på planeten ”T”.

Endast för att dessa teknokratiska ”gudagenier” under en ego-centrerad fanatism skall bidra till både en betänksam försummelse och en oönskad ödeläggelse av den kollektiva planeten Tellus.

Var så goda att mer än gärna tillrättavisa mig om jag har en absolut felaktig uppfattning på den för allmänheten så gott som oemotsägliga och så gott som nästan ”ovidrörbara” rymdforskningsprogrampunkten med sin ödesmättade och (nästan) enväldiga NAZA-hierarki.

I dessa teknokratiska (fascist-) lägen existerar uppenbarligen inga demokratiskt orienterade Folkomröstningar.Desert Junk & Ökenskrot:
Härvid kan lämpligen också tillföras att de mest penningstinna av oljeshejker i Mellanöstern också borde ta sin del av ansvaret inför den globala klimatkatastrofen eftersom den förädlade råoljan producerar mängder med ödeläggande CO2 (koldioxid) och andra växthusgaser.

I stället för att endast lägga sina oljemiljarder på personlig vinning och fåfänga skrytbyggen inom sina egna hemländer kunde dessa ”lyckostar” och megamiljardärer från Mellanöstern lika väl avsätta medel till vidareutveckling av förnyelsebara energikällor och rent dricksvatten åt hela jordens försmäktande befolkning.

 

 

 

M.v.h.
” Yogi-Berra”
samt
”EkobyAllians & FutureTree”

 

 

 

 

Angående
Masshysteri
&
Paranoid Schizofreni
alá
1980 & 1990-tal


Hjälp! – Hjälp mig!
Jag måste ha drabbats av en jätteallvarlig mentalsjukdom eftersom jag ser ”Palme -mördare” vart än jag går.

Titta – titta! Såg du den där ”Palme -mördaren” som sprang bakom hörnet och gömde sig? Hjälp! Och där är en till som försöker gömma sig genom att krypa in i avgasröret på en felparkerad personbil – hjälp! ... Och där är en till som spelar oskyldig, och där är en till ..., och en till ..., och en till ...

Hjälp! – Hjääälp! Så många ”Palme -mördare” här är överallt ...!

Tänk om jag också är en ”Palme -mördare” – Hjälp! Hjälp mig någon! Help! – Heelp! – Heeelp! ...

Kan vi inte finna den verkliga ”Palme -mördaren” så får vi väl skapa oss en av ett lämpligt samhällsoffer samtidigt som vi omöjliggör ett gripande av den eller de verkliga statsministermördarna.

 

M.v.h.
”Det Paranoida Och Träskalleaktiga Skandinavpuckot”
samt
”Den Sverigebaserade Kosmopoliten”

 

 


 

Fråga till författaren:
Hur kommer det sig att du är så himla bra på att beskriva kvinnor?

Författarens (sarkastiska) svar:

Först tänker jag på en man och sedan tar jag bort förnuft och ansvarskänsla.

 

 

Mera Angående
”Söta Pojkar Med Bröst”
Inom Nya KärringSverige


Jag har träffat ärliga och härliga kvinnor från jordens alla håll och kanter. Därför kan jag inte riktigt förstå varför så många Sverigefödda kvinnor, trotts att flertalet är bildsköna att betrakta, ändå uppför sig så himla okvinnligt samt är otroligt känslokalla och fasansfullt fascistoida i samtliga av sina levnadsuttryck.

Har det möjligen med ”jämställdhetsidealet” att göra? Vilket Sverige är så gott som ensam i världen om att tillämpa. Där skall oklokt nog kvinnan imitera mannen och inte vara ett komplement till mannen så att de båda tillsammans bildar en enhet och en helhet.

Under sådana omständigheter är det inte undra på att männen förvandlats till mesiga kärringar och att det absurda ”kärringsverige” har uppstått. Där vågar ingen säga ifrån på skarpen i viktiga angelägenheter. Inte ens då hela samhället håller på att urarta till ett högerextremistiskt ”frånhälle”.

Inte är det heller så värst märkligt att islamister och andra folkfjärmade besserwissers, emot allt sans och förnuft, tycker att sådana extremt udda kvinnoväsen brutalt skall våldtagas och förnedras i mesta möjliga mån. Primitiva människor finner som bekant oftast enkla lösningar på sina ”jämställdhetsproblem”.

Ur ett historiskt perspektiv ville Sverigekvinnorna initialt ha mera inflytande och medbestämmande inom det mansdominerade samhället.

Frågan är om priset inte är lite väl högt att betala eftersom samtliga medborgare i jämställdhetens tecken har fått även ett uppbåd ”kvinnliga mansgrisar” på halsen.

I praktiken har ett dubbelt så mansdominerat samhälle framkallats där den ruskiga utgången blir att det helt enkelt slår över åt andra hållet. Och därmed har ”kärringsverige” uppstått. Det ”fjollestyrda” samhället.

Balansen mellan det manliga och det kvinnliga är så kraftigt förskjuten eller felfördelad att den ”kantar” lika som ett lastfartyg gör vilket blivit fellastat.


Den uppbalanserande könsuppdelningen är med andra ord så gott som utplånad eftersom de nutida kvinnorna ”härmar” eller ”imiterar” männen – så gott det nu går. Hur sjukligt är inte det förfarandet sett ur ett helhetsperspektiv?

Lika lön för lika arbete är helt okey – det resterande jämställdhetstugget kan vi lika gärna vara helt förutan, anser många.

Antagligen är det just på grund av nämnda obalans mellan det manliga och det kvinnliga som rättsväsendet inom ”kärringsverige” inte ens fäller missdådare för våldtäkt utan likgiltigt tillåter (mass-) våldtäkterna att fortgå inom Nya Sverige.

Hellre låter denna ”kärringmyndighet” Sverigekvinnorna gå rättslösa och överspända samt låter dem framleva under ett mörkt orosmoln bestående av en ohygglig social otrygghet inom det ”multikulturella” (eg. bi-kulturella NaziSharia-) samhället.

Sverige toppar sedan länge ”Europaligan” när det gäller myndigheternas extrema (NaziSharia-) ovilja till att döma invandrade brottslingar och att sätta stopp för de brutala massvåldtäkterna på infödda Sverigekvinnor.

Kärringarna inom rättsväsendet fruktar antagligen att bli påhoppade och betraktade såsom ”främlingsfientliga rasister” vilka sysslar med en diskriminerande ”hets mot folkgrupp”.

I detta sammanhang är Sverigekvinnorna tillika med Sverigemännen så otroligt godtrogna att det är synd om dem.

Dessutom har kvinnorna/flickorna i ”kärringsverige” lärt sig att inte lyssna till de infödda Sverigemännen eftersom de anser sig vara fullkomligt ”jämställda” med männen och därför också vet bäst i alla lägen.

Det hyperslappa förfarande som ”ordningsmyndigheten” (eg. det desintegrerade kärringsverige) uppvisar i våldtäktsärenden är något som samhällsbevarande och kvinnobeskyddande verkliga män aldrig någonsin skulle acceptera utan att både kraftfullt och högljutt protestera däremot.

Aldrig någonsin!
Därmed basta!

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!

 

M.v.h.
”Mr X & Miss Y”

 

 

 

 

Reflektioner


Nyckeln till lycka ligger i förmågan att kunna trivas med ensamheten.

Ju mer upplysta vi blir desto svårare blir det att hitta sin like någon annanstans.

Ju mer vi lär oss desto angelägnare blir det att vi ställer in oss på att leva ensamma.

Man önskar sig aldrig något utan att samtidigt få förmågan att genomdriva det.

Du vet vem du är innerst inne, men folk utanför ser någonting annat.
Du kan välja att leva upp till den bilden av dig som de gör och förtränga din egen personlighet, eller att fortsätta vara dig själv och känna dig falsk när du låtsas vara den de tror att du är. Eller du kan lämna alltsammans.

 

- Richard Bach.

 

 

 

Den Heliga Bibeln
bör absolut INTE tolkas bokstavstroget eftersom den är fylld av svårtolkade allegorier och innehåller underfundiga metaforer tillika med ett mycket invecklat symbolspråk.

 

 

Apropå
Halvlappar
&
Lapptundresyndrom


Despotiska folk begår mängder med brott och utsätter vanliga människor för sociala övergrepp och persontrakasserier eftersom nämnda despoter oftast saknar social kompetens samt är i avsaknad av den samhörighetsbefrämjande empatiförmågan vilken får människor att utveckla medkänsla.

Denna problematik existerar utöver att dessa folk alltid ”vet bäst” i alla sammanhang. De är med andra makabra ord BesserWissers.

Detta slags människor passar bättre bland en flock primitiva och tjuvaktiga babianer än bland mänskliga varelser.


För mig personligen betyder benämningen ”halvlapp”:
En fruktansvärd tråkmåns. En absolut ointressant borderlineperson med despotisk karaktär. En krigisk, sur och butter individ vilken på grund av socialt inavel blir rabiat vid vänligt tilltal från främlingar.

 

M.v.h.
”Den Utblottade Bitterblondinen”

 

Apropå
Distraktionssamhället


Den höga informationsflödeskoefficienten i dagens samhälle gör många människor både självblinda och självupptagna eftersom de är på konstant flykt undan sig själva.

 

M.v.h.
”Lågstadieläraren”
&
”Långtradarechauffören”

 

Apropå
Tokstollar


När en Sörlänning är social, rakryggad och ärlig gör de socialt ofärdiga ”halvlapparna” allt vad de kan för att kväsa densamme och för att snarast möjligt fördriva vederbörande bort från lappmarksterritoriet.

 

M.v.h.
”Shiva Mahadeva”

 

Apropå
Tankestyrande Titelöversättningar


Exempel på ett danskt (humandemokratiskt) respektive ett svenskt (nazisharia) förhållningssätt.

1.
Den danska boktiteln lyder:

”Hemligheten bakom Framstegspartiets success.”

2.
På svenska heter samma bok:

”Högerpopulismen dissekerad.”

 

 

Apropå
Autentiska Mardrömmar


Hur bildsköna, blonda och blåögda de än är ... vill jag absolut inte ha att göra med fascistoida och nekrofilrigida landsförrädare och/eller demokratiförrädare-flickor med hemvist inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Fascistoida och nekrofilrigida landsförrädare-flickor fraterniserar sig gärna med baksluga och lömska islamister eller umgås flitigt med andra demokratiförpestande missdådare och skenheliga ögontjänare ...

... medan de under fasa och förfäran undflyr en infödd Nordisk medborgare, vilken helt öppet och ohämmat under fullständigt fridsamma former, smuttar på en bira i det offentliga rummet.

Nämnda ”landsförrädare och/eller demokratiförrädare-flickor” är ingenting annat än fega lantisar vilka under mesaktiga former uppvisar socialrigida beteenden på grund av dumdrivenhet och social blindhet.


Detta desintegrationsbaserade och fördomsbemängda diskrimineringsförfarande har ännu inte har behäftats med epiteten rasism eller främlingsfientlighet.

Visst är det förhållningssättet lite lustigt med tanke på att verkliga, om än ”maskerade missdådare” (eg. övertroende ulvar i fårakläder) – är något som en absolut bör vara försiktig med och ta sig i akt inför – lika väl som en bör vara försiktig med samtliga former av överkonsumtion och/eller missbruk där artificiella former av stimulantia ingår.


Allmänt diskriminerande översitterifasoner alá dumdriven och härsklysten ”NaziSharia-mentalitet” tillika med andra otidsenliga fördomar och förutfattade meningar gällande medmänniskor och deras ”nöjesförehavanden” är syner om sist närbesläktade med de fördomsbemängda samt okunnighetsbaserade och lågt stående uttrycken för rasism och främlingsfientlighet.Lustigt är att det förefaller vara mera socialt accepterat inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” att vara en förråad och övertroende fundamentalist från någon avlägsen världsdel, än det är att vara en öppen och frisinnad människa med sociala och humanitära behov inom teknokratsamhället.


Sanningen är att religiösa fundamentalister genom sin totalblinda och fanatiska övertro faktiskt är konstant ”berusade” eller är ”aspackade” inom det offentliga samhällsrummet. Detta trotts att de inte har inmundigat en endaste droppe alkohol eller har nyttjat sig av någon annan form av artificiell stimulantia. Märkligt så det förslår — eller hur?Alla folk med en fanatisk övertro på destruktiva och falska ideologier kan vara betydligt farligare och mera skadliga för den enskilda individen – än vad en tillfälligt birasippande ”skandinavisk muntergök” någonsin kan vara – ity denne ”muntergök” till sin natur råkar vara både spontan och rättfram i sina levnadsuttryck.

Nämnda demokratiskt fostrade ”muntergök” sitter nämligen och smuttar på lite bira inom det offentliga rummet bara för att vederbörande inte skall förefalla vara alltför avskild de övriga slagen av ”socialistpräglade” (eg. NaziSharia-präglade) och övertroende ”fyllkajor” – vilka under planenliga och teknokratiskt ”förprogrammerade” former – vandrar både godtroget och aningslöst omkring inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Med andra framåtsträvande och demokratibevarande ord, behöver människor inom dagens moderna samhällen genom faktabaserad kunskap lära sig att differentiera och särskilja de destruktiva och demokratinedbrytande ideologierna från de mera godartade och uppbyggande ideologierna.

Det kan vara en nog så svår uppgift eller utmaning att komma till rätta med emedan livet i sin helhet inte endast uppvisar sterotypsvänliga och svart-vita nyanser.

Under alla omständigheter kan sägas att de mera godartade och sanna ideologierna framstår såsom ”jordnära”. Åtminstone är de betydligt humanare och uppbyggande för människorna i samhället – jämfört med alla de falska ideologier – vilka för närvarande existerar i världen och förpestar, eller i värsta fall, även utplånar människoliv med sina negativa influenser.

 

M.v.h.
”Den Vilken Aldrig Tröttnar På Att Tala Sanning”
&
”Den Vilken Har Tröttnat På Att Sända Vänliga Hälsningar”
&
”En känga till alla Er godtrogna samt
fascistoida och nekrofilrigida landsförrädare
och/eller demokratiförrädare-flickor”

Ecovillage Biophilia

 

Apropå
Tid Är Pengar
&
Pengar Är Energi


Den brutala bristen på nyskapande Ekobyar inom den otidsenliga och bakåtsträvande ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” är endast ännu ett tydligt bevis på de infödda svenskarnas folkalienerade och kapitalistinympade desintegrationsmentalitet.


Med andra beskrivande ord är den digra ekobybristen ett levande bevis på vilka oerhört socialt inkompetenta och folkföraktande enstöringar de infödda Sverigemedborgarna faktiskt är.

Vi har i dagsläget att göra med ett extremt högerorienterat och makabert folkslag, vilket månar mera om lågt stående och simpla djurarter, samt sätter ”döda” föremål och materiella ting framför levande människor.


Samtidigt med ovanstående gäller att det glesa ekobybeståndet också är ett omisskännligt tecken på det avhumaniserade teknokratsamhällets ”analbaserade” (eg. ägandeinriktade) missaktning inför alternativa samlevnadsformer och/eller inför småskaliga samhällsmodeller med naturanknytning.

Kort och gott: Ett Satans Kärringvälde Regerar Sverige!

Jag lägger hellre all min tid och all min energi på utformandet av miljövänliga och samhällsintegrerade ekobyresurser, framför att såsom bidragsavlönad dagdrivare behöva tampas med en av regeringsdespotism genomsyrad mass-invandringspolitik, vilken i praktiken innehåller en islamistisk överrepresentation, och vars destruktiva influenser suger ut hela nationen så ingenting blir över till nyskapande framtidsideal och andra ekologibefrämjande miljöprojekt.

Vilka är synnerligen behjärtansvärda i den globala miljökrisens tecken samt inom ett (”socialist-”) kapitalistiskt och teknokratiskt fascistsamhälle vilket undergräver och (långsamt) avvecklar den återstående spillran av demokratiska rättigheter bland medborgarna – samtidigt som hela det innevarande (fascist-) samhället håller på att urarta både socialt och ekonomiskt.

Livet är inte – Det bygges.


Technocratic Necrophilia

 

M.v.h
Lars E Johansson & Ekobyingenjörerna

 

Angående
NaziSharia Unionen Och Dess
Misantropiska Nya Sverige -attityder


När jag kom på mig själv med att ha glömt läsglasögonen hemma, frågade jag vänligt (en tidig kväll på islamistkrogen) ett gäng infödda och vilseförda sverigeungdomar (20+)vilka satt vid ett bord – om någon av dem kunde tala om hur mycket klockan är samt hjälpa mig med att ställa in rätt tid på mitt armbandsur.

Precis när jag hade uttalat dessa vänligt sinnade ord började helt plötsligt samtliga av de ”Sverigemaskerade” NaziSharia-avfällingarna alá Hitlerjugend vid bordet att unisont och samstämmigt gasta för full hals åt mig med de både främlingsfientliga och diskriminerande (nazi-) orden:

VI VILL INTE HA DIG HÄR! (x 2).

Jag blev höggradig förvånad över den fascistoida och analrigida reaktionen samtidigt som jag stilla undrade för mig själv om Sverige verkligen har upphört med att vara ett så kallat Fritt Land på grund av den digra trivselanstormningen till riket av despotiska islamister och annat invandrarfolk med en inympad diktatorisk grundvana i sitt desintegrerade NaziSharia-bagage.

Hade nämnda ”barscenario” utspelat sig inom en Europeisk nation hade folket där istället uppmanat mig vänligt att komma över och sätta mig hos dem istället för att sitta helt för mig själv och förefalla vara både desintegrerad och urfånig.

 

M.v.h.
Det Socialt Inavlade & Rumpsvettsdrypande Borderlineterritoriet”
&
”Den Livslånga Demokratens Facebook”
&
”Döm Inte Hunden Efter Pälsen

&
”Den Snaggade Buddhisten”

 

Angående
”Lappslimerna” i ”Sunkbo City”


Det är sådana intoleranta despoter som Ni som gör att sådana som jag och mina gelikar måste skämmas ögonen ur sig inför den övriga världen bara för att Vi är frisinnade och demokratiskt sinnade medborgare inom Svea Rike och synnerligen för att Vi numera också tvingas till att vara en del av den dekadenta NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

M.v.h.
”Arns Rike Gelike”

 

Angående Social Avart


Så kallade ”stökiga och ouppfostrade lymlar” inom samhället återspeglar endast föräldrarnas bristande förmåga på att vara goda föredömen med lämpliga uppfostringsmetoder åt sina barn.

Dessa nutidsföräldrar har föga inflytande och medbestämmande under den miljöförstörande teknokratiska samhällsförvecklingen vilken är genomsyrad av en gigantisk rovgirighet vilken i sin tur är baserad på hyperegoism.

 

M.v.h.
”Gösta mé rätt å' rösta”

 

Angående
Extrema men Sunda
Överlevnadstrix


Sextio-En (61) fastedagar per år är en ”brutal motattack” emot de levnadsbetingelser vilka är teknokratiskt påtvingade och skoningslöst förhärskande inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

Mvh
”Den Tröstlöse Amatörförfattaren”
&
”Yogi-Berra”

 

Samhället borde vara
anpassat efter människan
och inte tvärtom.

 

 

Intoleranta misantroper
uttrycker missaktning
inför alla de människor
vilka inte består av exakt samma skrot och korn som de själva.

 

 

Sverigedemokraterna är ett realistiskt mittenparti och inte ett högerextremt missnöjesparti.

Den mest beklagliga och högerextrema politik, vilken också tillämpas i praktiken inom Nya Sverige, förs i dagsläget av partier med de vilseledande benämningarna; ”Socialdemokrater” och ”Borgare”.

Den mer korrekta benämningen för dessa båda maktmissbrukande misantroppartier borde kort och gott vara ”NaziSharia-kraterna”.

 

 

Apropå
Förebyggande Av Missförstånd


Somliga av de enfaldiga ”halvlapparna” i Mellansverige tror att det är HON som gör mig ”modig” och att det är HON som ”fått mig” till att utlämna och/eller avslöja tidigare förborgade delar av min personliga historia inför den breda allmänheten.

Den människa vilken har ett större förstånd än de socialt inavlade och desintegrerade ”halvlapparna” – fattar också att jag är en karmabunden individ – vilken själv avgör exakt vilka delar av min personliga historia som kommer till allmänhetens kännedom och exakt vilka delar av den som skall förbli obekanta för den icke-initierade medborgaren.

I ett förekommande syfte vill jag i förevarande EkobyAllians & FutureTree -arbete tillstå att jag endast partiellt har låtit mig inspireras av HENNE och endast partiellt haft HENNE i tankarna då jag uttryckt mina uppriktiga kärleksbedyrelser – utöver att jag rent skriftspråksmässigt har ”använt” mig av HENNE såsom en kärlekssymbol på grund av den digra kvinnobristen norr om Dalälven.

Jag vill här försäkra alla och envar om att det alls INTE är lämpligt att framodla en oförtjänt personkult omkring ifrågavarande Sverigelady.

Synnerligen INTE med den falska och förledande anledningen av att det skulle vara HON som har ”förmått mig” att inför allmänheten avslöja utvalda delar av min tidigare så förborgade personliga historia.

Detta står fast hur inspirerande HON än kan tyckas vara för min del. En musa är och förblir en musa. Lika som en blomma förblir en blomma och ett träd förblir ett träd, etcetera, etcetera.


Dessa mina ”personavslöjanden” är genomförda både i ett andligt- och i ett personutvecklande syfte. För att bättre kunna bearbeta min innevarande levnadskarma.

Nämnda Sverigelady har också sin alldeles egen problemkarma att tampas med och att förhålla sig till dagligdags – för att uttrycka sig milt.

Därför menar jag att en eventuell personkult omkring vederbörande ”madonna” absolut skulle vara till mera harm och skada än till gagn och nytta för alla lekmän bland den breda allmänheten.

Detta gäller utöver det bistra faktumetatt en patetisk och förledande personkult omkring vederbörande (karmabelamrade) Sverigeladyför hennes del vore helt oförtjänt i sammanhanget.

Karma är alltid karma – det handlar om VAD vi gör med vår levnadskarma.


 

Mannen Med EkobyMoroten Och De Vänliga Hälsningarna:
Lars E Johansson

 

Apropå
”Fega Veklingar”


Det fordras både karaktär och viljestyrka utöver att det är betydligt ädlare att under fredliga former avstå från någon en har kär framför att hamna i ett våldsamt svartsjukedrama eller i en envis dragkamp om föremålet för ens kärlek.

 

M.v.h.
”Poeten Från Venus Med Solen I Sitt Hjärta”

 

Apropå
Andlighet & Profanitet


Det är skillnad när en humoristisk buddhist knallar in på en skum porrklubb för att sprida medkänsla bland arma strippor och eskortflickor, samtidigt som han under en munter skämtsamhet utropar ett ohämmat ”Jag vill knulla!” – och när en eskortflicka trippar in på en rökig jazzklubb och till församlingen där, lika ohämmat som buddhisten, utbasunerar ett frankt: ”Jag vill knulla!”.

 

M.v.h
”Den Andligt Skolade Muntergöken”
&
”Den Urblåsta Virrpannan Inom Urbansamhället”

 

Apropå
”Lyteskomik”


Privatläraren till eleven:

Vet du vad det är för skillnad mellan en islamist och en fyllerist?

Den snabbtänkte trafikeleven:
Det vet väl alla och envar att det inte är någon större skillnad alls – förutom att islamisten trotts allt får framföra ett motorfordon på allmän väg.

 

M.v.h.
”Nobody”

 

FAKTA
är inte samma sak som
”hets mot folkgrupp”!


Den regeringssupportade samt regeringsignorerade mass-våldtäktsvågen och/eller mass-våldtäktstrenden inom NaziSharia Unionen Nya Sverige anses i dagsläget endast vara en ”migrationsfråga” i det kärringaktiga syftet att BESKYDDA de despotiska islamisternas religionspolitiska och fanatiska övertro med dess despotiska och otidsenliga mansgrisideal.

Detta smygfascistiska benämningsförfarande gör att samtliga invandrare och/eller tillvandrare helt oförtjänt drabbas därav – och inte endast islamisterna – vilka i praktiken står för mer än 80 % att de genomförda våldtäkterna och personövergreppen inom Nya (nazi-sharia) Sverige.

Med andra ord kan en säga att de primitiva och kvinnoförtryckande islamisterna förstör och ödelägger för alla de övriga folkgrupper vilka (förståligt nog) är mycket sparsamt invandrade och/eller tillvandrade inom den mycket illa beryktade och högerextrema NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

M.v.h.
”Den Ofrivilligt Isolerade Demokraten”

 

Apropå
Verbal Terrorbalans
&
Dess Upplösning


Den dag de despotiska samt intoleranta och ursäktsfordrande islamisterna avkräver mig en ”åsiktsursäkt” eller liknande – skall jag genast tillmötesgå deras önskemål – dock endast med förbehållet att muslimerna först och främst ber mig och hela den övriga icke-muslimska delen av världen om ursäkt.

Detta för att islamisterna har fräckheten att kalla samtliga demokratiskt orienterade medborgare och civiliserade folkslag vid det synnerligen nedsättande epitetet ”Otrogna Hundar” – eller vid mycket annat underutvecklat samt patetiskt och löjeväckande småbarnstrams.

Under skenet av att ”bara” åtnjuta religionsfrihet inom det västerländska samhället – utnyttjar och missbrukar de ortodoxa islamisterna de demokratiska principerna i ett initialt skede – för att ostört kunna upprätthålla och vidareutveckla sin fanatiska ideologi i det storhetsvansinniga och hybrisartade syftet att upprätta ett islamistiskt världsherravälde under könsstympade samt misantropiska och mansgrisaktiga former.

Mångfalden av desintegrationsbevarande och folkgruppspolariserande ”konspirationsmoskéer” runt om i den vida världen vittnar i dagsläget om en viss framgång i denna deras diktatoriska samt demokratiförgörande och demagogiska (nekrofili-) strategi.

”Amen” och ”Hugh” – Jag har talat.

 

 

 

 

M.v.h
Den Fredliga Och Demokratiska Filantropen
Lars E Johansson

 

Direkt-Yoga # 1


Just nu känns det ungefär som om att jag, förälskad men grundlurad, sitter och väntar utanför ett illa ansett ”Vilohem” – på att Hon äntligen skall komma ut efter frigivningen – så vi båda kan påbörja vår gemensamma och multifasetterade Ekobyresa genom den jordiska tillvaron.

Att bli sexuellt attraherad av en människa med en uttalad ”borderlinekaraktär” och vilken även förefaller att ha en intressant personlighet – är långt ifrån samma sak som att denna ”unika” individ oavkortat också skulle utgöra ett så kallat gott parti inom en seriös parrelation.

Människor vilka av naturen framstår såsom ”kallblodiga” varelser kan vara mycket svåra att sammanleva med och att över huvud taget samsas med.

Häftiga humörsvängningar hos en ”borderlinekaraktär” kan vara nog så förledande för den vilken saknar en genuin människokännedom.

Vredesutbrott från okontrollerade humörsvängningar är det destruktiva resultatet från emotionella överstyrningar vilka hämtar sin näring hos ouppklarade levnadstrauman och/eller hos obearbetade känslor.

Okontrollerade humörsvängningar från överstyrda känslor handlar absolut inte om ett positivt uttryck för en kärleksfylld livfullhet – inte heller är dessa odisciplinerade humörsvängningar ett ”säkert tecken” på hjärtlighet och tillgivenhet. Tvärt om.

Att på ett uppbyggande vis bruka sig av en naturlig ilska och/eller att använda sig av aggression på ett kreativt sätt – är fortfarande inom ramarna för disciplinerade och sunda levnadsuttryck – vilka flitigt utnyttjas av olika slags ”konstnärer” vilka stoltserar med både kärleksfulla och fredliga ambitioner i sina liv.

 

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 2


Bara för att en inte ”bryter” på ett utpräglat Stockholmsmål behöver en inte vara dum i huvudet och ha helt fel i precis allting.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 3


Jag har aldrig någonsin ”spottat” en flickvän i ansiktet.

I egenskap av Shaman renade jag en (notoriskt otrogen) ”flickvän” genom att mellan mina framtänder spruta lite mellanöl på henne då hon helt plötsligt började råflörta med min amerikanske vän rakt framför ögonen på mig.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 4


Kosmopoliten till Svensken:

Jag bojkottar alla intoleranta och despotiska Islamister inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Den bortkomne och inskränkta Svensken:
Varför det? Det är väl ingen större skillnad på dem och alla andra!

Kosmopoliten replierade lugnt:
I så fall är det heller ingen större skillnad på Adolf Hitler och på Buddha Sakyamuni. Eller hur?

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 5


Nu får det vara nog med sociala övergrepp och brutala våldtäkter på infödda Sverigemedborgare!

Behandla islamister väl, men kräv att de antingen anpassar sig och respekterar gällande lagar och förordningar, eller att de konverterar och/eller ”abdikerar” från den islamistiska irrläran – om ingenting av ovanstående fungerar – kan de lika gärna återvandrar till sina fjärran ursprungsländer, för att där till sina försmäktande landsmän vidaresprida det demokratiska budskapet, vilket de fått sig till del under sin Sverigevistelse.

Sverige är ett mycket litet och folkfattigt land vilket inte på något vis kan mäta sig med den Nordamerikanska smältdegeln eller dess gyttersamhälle.

Det kan jämföras med den kaxiga Dvärgen vilken står och spänner musklerna i en desperat ansats att imponera på hela det indignerade Jättesläktet.

Med andra ord är det helt andra förutsättningar och andra spelregler som gäller för en kaxig ”Dvärg” med en envis och besvärande hybris – än vad det är för en varelse ur ”Jättesläktet” från en Superkontinent.

Hur kommer det sig att det lilla landet ”lagom” kan vara så fruktansvärt högerextremt och extremt islamistvänligt som det faktiskt är i dagsläget?

Det är inte så värst ”lagom” vettigt att försöka imitera och/eller att efterhärma det stora och multikulturella landet Nordamerika.

Förfarandet är faktiskt extremt borderlinekorkat under rådande ”bi-kulturella” (eg. NaziSharia) omständigheter med extremt hög arbetslöshet och ett extremt utökat samhällsvåld samt med extremt högerextrema åsikter, etcetera, etcetera.

Det ”lilla landet lagom” i Skandinavien har uppenbarligen blivit omdanat till det ”extrema landet högerextremen” på senare tid.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 6


Det ohyggliga miljöhotet i oljeläckaget på havsbottnen i Mexikanska Golfen – kan jämställas med den Svenska (NaziSharia) Regeringens hänsynslösa och okontrollerade massinvandring av islamister – vilken medbringar socioekonomiska följdverkningar av ett förödande slag för så gott som samtliga Sverigemedborgare.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 7


I första hand är ”skrivandet” till för min personliga och andliga utveckling.

En starkt bidragande faktor till utvecklandet av denna ”kommunikationsform” är att jag inte har tillgång till livs levande människor att interagera tillsammans med under harmoniska och holistiska former.

I andra hand vänder jag mig till intelligenta och civiliserade människor vilka är både andligt begåvade och miljömedvetna, etcetera.

Att kasta pärlor åt despotiska svin i människohamn – vore slöseri med både tid och energi – hur synd det än kan tyckas vara om detta slags människor.

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 8


Jordelivet är endast en karmabetingad förberedelse för den andliga dimensionen.

Enligt den esoteriska filosofin är jordelivet endast det verkliga livets baksida och/eller det verkliga livets tvillingsyster.

Det finns bara liv efter liv – efter liv i all evighet, på olika nivåer och på olika energiplan – eller i olika materiella och andliga dimensioner.

Människan och/eller den enskilda individen är i första hand inte ”rädd för döden”.

I själva verket är Hon mest rädd och förfasar sig över tanken på att sluta leva och/eller fruktar mest av allt att livet skall upphöra att finnas till för Henne.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 9


Det paradoxala i kråksången är att jag blir oerhört positiv till sinnes och känner mig betydligt mera harmonisk av att få ”skriva av mig” lite då och då.

Hoppas att eventuella goda läsare och välanpassade samhällsmedborgare inte misstycker i alltför stor omfattning för den rättframma frispråkigheten på webbplatsen EkobyAllians & FutureTree.

Under min påtvingade ”tidsspillan” och/eller osociala mardrömsvistelse på den Mellansvenska Lapptundran har jag inte en enda mänsklig varelse att interagera tillsammans med på ett stimulerande vis.

En floskelbaserad väder- och vind-integration där en rabiat borderliner ”ligger och lurpassar” om hörnet – är inget en sund människa utsätter sig för helt frivilligt.

Under sådana både karga och bisarra omständigheter på det sociala planet är det bättre att leva i from avskildhet och alls inte förvänta sig något gott från existerande medmänniskor.


- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 10


”Dagens Mosbricka med Dubbelkorv”
(eg. förutan ensampromenader om sena kvällar och nätter):

Kan de intoleranta och despotiska islamisterna helt godtyckligt och på illegala grunder ”porta” (eg. kränka och diskriminera) en både bildad och demokratisk – men fattig författare och konstnär – så kan de även mörda statsministrar i berått mod och med samma slags lättsamhet.

Troligen är det på grund av rädslan att ännu ett statsministermord skall inträffa som Pervo-Mona Sahlin & Co. fjäskar så högintensivt inför Islamisterna.

Uppenbarligen är Pervo-Mona Sahlin & Co skiträdda för att bli ”utraderade” av de samma i något obevakat ögonblick.

Därför har Pervo-Mona Sahlin & Co också ”förstånd” på att hålla truten angående den islamistiska mass-invandringen och att samtidigt låtsas som om allt går rätt till och att allt är frid och fröjd inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Så pass fega och landsförrädande politiker borde syssla med något helt annat än just politik.

Tragiskt är att det handlar om ett mycket ”välbetalt yrke” och INTE om ett ideellt arbete vilket de förtroendevalda politikerna uträttar för nationens och för medborgarnas bästa.

Ett omdömeslöst folk som framröstar nekrofilrigida landsförrädare till maktposition har troligen en ”skruv lös” någonstans. Kanske är just den ”lösa skruven” avsedd att hålla alla de övriga ”skruvarna” på sin rätta plats?


- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 11


Genom tillämpning av självhjälpsmetoden undkommer den brottsdrabbade individen att bli ”stämplad” såsom ett otillräkneligt ”offerlamm” för återstoden av sin jordiska existens.

Bekväma och trångsynta ”lantisar” vilka har stagnerat i sin personliga utveckling – projicerar mer än gärna den egna oförmågan på utvalda folk i omgivningen – genom att sätta en nekrofilrigid ”stämpel” på alla de livsbejakande och muntra människor vilka har förstånd på att under medvetna former bearbeta sina levnadstrauman.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 12


En ny ”tokstollesekt” har uppstått inom det teknokratfascistiska samhället:


Konsumenterna
&
Tevefluktarna

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 13

 


The Robot-ManRobot-Man is lonely in the world
Robot-Man is not an ordinary person
Robot-Man find good values in all material things

Robot-Man have no hurries and no worries
Robot-Man is to fast and to quick to catch
Robot-Man needs no tattoos’ to get his attention

Robot-Man has no need for religions or for drugs
Robot-Man have no need for a woman to his comfort
Robot-Man is very free and independent

Robot-Man have no propane desires
Robot-Man is programmed only for the technocracy
Robot-Man lives from day to day

Robot-Man is not an angel from above
Robot-Man has just an simple service-mind
Robot-Man has no need for feelings

Robot-Man can not be confused or scared
Robot-Man does not behave like hell to other men
Robot-Man can never die because his already unalive

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 14


Den islamistiska ”fastemånaden” Ramadan handlar INTE om att fasta i ordets egentliga betydelse.

Ramadan handlar mera om att vända på dygnet genom att förtära fasta födoämnen endast mellan solens ned- och uppgång (nattetid) och att endast förtära drycker under dagtid.

En verklig fasta innebär att en endast inmundigar vätska under dygnets samtliga timmar så länge fasteperioden pågår.

Alla skenheliga ögontjänare hittar finurliga lösningar till sina profana problem.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 15


Lyckosamt för islamisterna är att många infödda svenskar är så pass korkade i huvudet att de inte ens fattar att islamisterna är ”smarta affärsmän” – när de inom restaurang- och krögarnäringen anställer unga och vackra Sverigeflickor vilka får vara deras kundbemötande och trevliga ansikten utåt – för att ersätta deras egna intoleranta och förråade nunor bakom restaurang- och bardiskarna.

Många av Sverigeflickorna tjänstgör arbetsvilligt i restauranger och i barer med att leverera förnödenheter åt de hungriga och törstiga nordmännen.

Allt emedan islamisterna (initialt) håller till i den förefallande bakgrunden – där det fult nog även förekommer sexuella trakasserier – mot de anställda Sverigeflickorna.

Än värre är att somliga islamister utnyttjar den stora arbetslösheten inom nationen och tar tillfället i akt – för att ägna sig åt ”frierier” riktade gentemot sina ”nöd-anställda bartenderträlar” – vilka ibland kan uppleva att de måste ”spela med” och ”hålla masken” för att stå på god fot med arbetsgivaren och dennes samverkande islamistkumpaner.

Nämnda anställnings- eller ”frierilismande” sker oftast helt utan att Sverigeflickorna förstår innebörden av de långsiktiga konsekvenserna av att beblanda sig på en mera intim nivå, utöver den rent yrkesmässiga, med människor från fjärran världsdelar med obekanta kulturyttringar vars diktatoriska och falska ideologier Sverigeflickorna har föga eller alls ingen kunskap om. Obehagliga överraskningar står alltså på menyn efter initieringsfasen.

Dessa sextrakasseribaserade missförhållanden utspelar sig oftast då företagaren kommit på tu man hand med den anställda Sverigeflickan och/eller serveringspersonalen. Givetvis bör inga (opartiska) vittnen finns i närheten vilka kan bekräfta nämnda sextrakasserier och annat otillbörligt agerande från islamistföretagarens sida.

De infödda och unga Sverigeflickorna är med andra ord så himla skraja att förlora sina anställningar och de penningar som genereras av deras flitiga servicearbete – inom arbetslöshetens Nya Sverige – att de inte ens vågar säga ifrån på skarpen åt sina överkaxiga plågoandar.

Istället accepterar de, i bästa fall motvilligt, att bli både hårt utnyttjade och sexuellt trakasserade av sina islamistiska arbetsledare och företagsledare.

Hellre förnedrar de sig själva och låtsas som om det är helt okey att bli sexuellt antastade – ungefär som om sextrakasserierna vore en del av deras arbetsuppgifter inom serveringsbranschen – i NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Åtminstone får dessa makabra anställningsförhållanden pågå ända fram till dess att islamisterna tröttnat på att ”leka” med de både nyfikna och godtrogna Sverigetöserna – vilka uppenbarligen även fungerar sexuellt upphetsande för de kvinnoförtryckande mansgrisarna från islamväldet.

För att kunna anställa nya fräscha ”antastningsexemplar” till att stå bakom bar- eller serveringsdiskarna behöver islamisterna bara ”hitta på” en intolerant och oftast illegal anledning till att sparka ut de tidigare bartenderflickorna i ”snålblåsten” på den redan överbelastade arbetsmarknaden.

Fakta är att om en infödd och manlig Sverigekrögare så mycket som petar på ett otillbörligt vis på en anställd Sverigeflicka – skulle hon utan att tveka omgående anmäla vederbörande ”gubbfan” för sexuella trakasserier – och han skulle åka fast så det brakar om det med hjälpen från det islamisttillvända och svenskhetsfientliga rättsmaskineriet.

Däremot, behöver den islamistiska krögaren bara lite samvetslöst ljuga till det hela, och ”vända på steken” – så tror den inkompetenta ordningsmakten genast mera på den arma islamisten – vilken till och med har svårt för att reda sig med det svenska språket – åtminstone tillfällig och så länge de rättsliga prövningarna pågår.

Det kan till och med gå så långt att det blir den anställda Sverigeflickan som får ”stå för notan” och tvingas till att betala ett fett skadestånd till islamistkrögaren – för sextrakasserierna som hon själv har blivit utsatt för – med anledningen av att hon inte protesterade tillräckligt högljutt medan de fortfarande pågick.

So it is – allt har en bak- och en framsida – vissa företeelser har dock mera baksida än framsida – synnerligen inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Detta hyperensamma och besynnerliga Nordland har ett överskott på underkuvade och ”Socialistiska Nazister” och/eller har en höggradig inflation av överstyrda och ”Fascistoida Socialister” vars osjälvständiga och sönderhunsade ”medborgareträskallar” på ett bakvänt och motsägelsefullt vis trotts allt talar om demokrati och rättvisa åt alla.

Det lustiga och bakvända Nordlandets artfrändefolk bland de religionsfanatiska islamisterna är endast en despotiskt grundad förtryckarbonus för den så kallade Svenska Regeringen – givetvis är detta politiska missförhållande till stor förtrytelse för den mera klarseende och demokratiskt orienterade befolkningensdelen – inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 16


Citygurun till gatubarnen:
Vet Ni hur man känner igen en ”äkta hora” i storstaden?

Gatubarnen:
Nääh! – berätta för oss ...

Citygurun:
En ”äkta hora” ser enbart åt de män vilka diskret visar plånboken och samtidigt framviskar ett: ”Jag vill knulla!”

Övriga män i omgivningen existerar inte för hennes del eftersom dessa inte går att utnyttja eller att göra pengar på.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 17


Förtalskampanjer & Stockholmssyndrom


Desintegrerade och folkfjärmade enstöringar med en snäv bekantskapskrets älskar att ägna sig åt förtalskampanjer bakom ryggen på sina medmänniskor. Det närmaste dessa förbittrade och arma krakar någonsin kommer övriga människor är en ”floskelbaserad väder- och vindintegritet” vilken de i sin infama folkalienation, bland övriga socialt inavlade människor, misstar för att vara en äkta samvaro och en äkta närhet.

Likt förmätna horor eller lika ansvarslösa sociopater vilka är måna om att under alla omständigheter upprätthålla sin destruktiva och självcentrerade verksamhet – kan dessa folksplittrande förtalsmoroner heller aldrig se sina offer i ögonen – i stället måste de uppträda avvisande och diskriminerande gentemot sina förtalsoffer vilka de aldrig lärt känna på ett djupare plan under sin sparsmakade så kallade sociala interaktion på grund av deras ”floskelbaserade väder- och vindintegration” inom det etablerade och förhärskande samhället.

Inte heller är det så värst märkligt att ”stockholmssyndromet” (eg. att identifiera sig med- och att ta förövarens parti) har myntats just i Sverige och därefter blivit ett världsbekant psykologiskt koncept vilket numera är ett tragikomiskt ”allmängods” hos stora delar av den civiliserade befolkningen på planeten Tellus.

Det finns alltså ett (psykologiskt) samband mellan folkfjärmade förtalskampanjer och underkuvelsebaserade stockholmssyndrom.

Ett desintegrerat eller tragiskt folkfjärmat och underkuvat folkslag – vilket saknar förmåga till både empati och medkänsla – får härigenom chansen att i världen ”stoltsera” med något som de är jättebra på.

Den svag- och feghetsbaserade opportunismen och/eller ”att vända kappan efter vinden” är en bedräglig och svekfull kusin till stockholmssyndromet.

Att ta förövarens parti och förringa dennes offer är endast signifikant bland mentalsjuka och desintegrerade människor vilka lever i fullständig avsaknad av de livsuppehållande och hyperviktiga funktionerna Empati och Medkänsla.

Att fortsätta sparka på den person vilken redan ligger nere för räkning och förblöder tål mycket väl att jämföras med det opportunism- och underkuvelsebaserade stockholmssyndromet.

Förfarandet kan med andra termer lika väl sägas beskriva ett okontrollerat och överstyrt sociopat- och/eller psykopatbeteende som är grundmurat i en diger underkuvelse – vilken i sin makabra turordning alstrar en utbredd ”folkalienation” (eg. framkallar rädsla och folkförakt) inom det etablerade ”välfärds-” samhället.

Med andra tröstlösa ord avspeglas en tydlig otillfredsställelse med tillvaron inom det avhumaniserade teknokratsamhället där före detta mänskliga varelser har degraderats eller degenererats till att vara ytliga ”konsumenter” och fluktskadade ”TV-tittare”.

Otillfredsställelsens tre tunga ben (negativ tripod):
Missnöje – Vanmakt och Meninglöshet.

Tillfredsställelsens tre lätta ben (positiv tripod):
Biologisk – Social och Andlig treeninghet/”tripodighet”.

Likväl gäller i sammanhanget att socialt inavlade och desintegrerade folkgrupper aldrig någonsin upplever närhet till övriga medmänniskor – annat än till dem vilka likt dem själva på ett avskyvärt vis – är en sammansvuren del av samvetslösa förtalskampanjer samt är del av en självblind och självförhärligande flockmentalitet alá schizofrenisk sinnesförvirring.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 18


Rolig historia:

När pastorn såg trädgårdsmästaren stå och påta bland rabatterna i den prydliga handelsträdgården utbrast han välmenande:
”Det här har Herren och du gjort bra!”


Trädgårdsmästaren replierade sakligt:

”Förvisso – men gott och väl är att pastorn inte har en aning om hur illa medfaret det här blomsterfältet var när Herren fortfarande var ensam om det!”

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 19


Folk vilka sysslar med grovt förtal av andra människor kan inte vara närstående vänner till ”Lilla Moi”.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 20


Till de andefattigaste av antika och socialt underutvecklade desintegrationssvenskar, vill jag i ödmjuka ordalag framföra att jag är en (så gott som) självständig individ, vilken absolut inte bör jämföras med, eller ens sammanlänkas karaktärsmässigt med mina (eventuellt kvarlevande) biologiska anförvanter på planeten Tellus eftersom dessa inte har den blekaste aning om vad karma, sadhana och kundaliniyoga innebär i den bistra verkligheten för den andligt medvetna individen vilken är född till jordelivet förutan sociala fördelar och materiella tillgångar.

Tillika anser jag både högtidligt och frimodigt att ovan nämnda ”desintegrationsklientel” kan ta den antika och otidsenliga ”arvsläran” och stoppa upp den där den verkligen är hemmahörande eftersom jag under denna inkarnation aldrig har sammanlevat med mina biologiska anförvanter – utöver en mycket kort period under min tidigaste barndom – därför har jag heller inte blivit uppfostrad och socialt präglad av desamma.

Genöverföringen är under nämnda sociala omständigheter så gott som helt försumbar. Det finns alltså andra och mera betydande krafter vilka i sin förlängning och på ett godartat vis inverkar på individens utveckling på planetens Tellus.

Detta eftersom vi alla innerst inne är andliga varelser – eller åtminstone består människoriket till stor del av varelser med en andlig utvecklingspotential.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 21


I'm So Free


Yes – I am mother natures son – and I'm the only one.
I do what I want and I want what I see.

It could only happen to me.

I'm so free – I'm so free.

 

- Lou Reed.

Direkt-Yoga # 22


Made in Skriiiden:

I. H. (incest hora) + F. F. (futttig förförare) = SANT

I stället för dikter och sånger om ”blommor och bin” använder sig somliga av ”vildblommor och alkohol” för att kompensera sin brist på inspirerande poesi och uppriktiga kärleksförklaringar.


Quinna rimmar verkligen på Kverulinna.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 23


Ett (ofrivilligt) socialt utanförskap och/eller en (oönskad) social isolering är inte orsakad endast av de enskilda individerna.

Utanförskapet uppbackas och får sin näring av människovidriga förhållanden inom det avhumaniserade och teknokratiska samhällssystemet.


Social isolering och en känsla av utanförskap är en grym verklighet vilken avspeglas genom olika individer inom fascistsamhället vilka (oftast) osjäligen har drabbats av dess avartade ”skuggsida”.

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 24


Lämnad ensam att förblöda efter ett otäckt övergrepp bestående av flera övergreppsdimensioner.


Infödda Sverigefolk är uppenbarligen otroligt lättlurade på grund av socialt inavel och/eller på grund av en omedveten desintegrationsproblematik – utöver att många lider av det socialt handikappade och världsberömda ”stockholmssyndromet”.


Efter att ha blivit fysiskt misshandlad samt nerdrogad och antastad av en stalkande ”smygbögsgubbe” förtalade densamme sitt offerlamm i ett misskrediterande syfte – vilket omgående resulterade i att offerlammet(!) blev diskriminerad, mobbad eller utfryst inom samtliga sociala sammanhang.

Det är inte svårt för en förljugen och samvetslös ”hjälte” att – genom lögner och förtal maskera sina begångna övergrepp mot människor – synnerligen inte då vederbörande ”smygbögsmarodör” har en hel flock socialt inavlade moroner omkring sig vilka står för uppbackningen av honom.

Allt utspelar sig medan övergrepps- och förtalsoffret står helt ensam utan någon som helst social uppbackning från de lättlurade och bortkollrade medmänniskorna i omgivningen.

Vari ligger intelligensen?

Finns det över huvud taget någon intelligens i sammanhanget?

Handlar inte nämnda övergreppsförfarande snarare om ett hänsynslöst och egoistiskt agerande där förövaren bedrar alla och envar – inklusive de dumdrivna och socialt inavlade flockmedlemmarna – genom att utnyttja sig av medborgarnas oskuldsfulla godtrohet?

 

- Yogi-Berra

Direkt-Yoga # 25


Att under ett rådande (miss-) förhållande be skribenten att upphöra med sitt skrivande är lika begåvat som att säga åt en tonåring att omgående sluta växa.

 

- Yogi-Berra

 

Spontan-Yoga # 1

 

Är det någon som vet vad det är för skillnad på stalkning och på polistrakasserier?

 

Spontan-Yoga # 2

 

Är det någon som vet vad det är för skillnad på paranoja och på ett genomskådande sinne?

 

Spontan-Yoga # 3

 

”Gårdagens”
Miljöförpestande Samhälle

och/eller

När Ont Var Gott Och Gott Var OntBland alla självblinda, rovgiriga och miljödestruktiva egoister – räcker det med att en medkännande och miljömedveten människa uttalar sig i nedsättande ordalag om de sociala missförhållanden och om de klimatförpestande effekterna från det innevarande teknokratsamhället – för att denne omgående skall hamna i onåd bland de mest självblinda av fanatiska och miljöfientliga missdådare – vars samtliga levnadsideal och värderingar har ett direkt samband med hela den globala klimatkrisens utbredning på planeten Tellus.

För alla miljö- och framtidsvärnande människor med ett levande hjärta i sin kropp, inom det förhärskande teknokratsamhället, kan det inte vara särskilt svårt att på en djupare nivå förstå vad verkliga koncentrationslägerfångar i sin vanmakt och uppgivenhet har fått genomlida på grund av de ”teknokratfascistiska miljöbovarnas” hejdlösa framfart.

Den karaktärsfasta miljökämpe vilken dristat sig till att högljutt protestera emot det globala klimat- och miljöhotet blev med andra ord genast nedtystad och satt på undantag i någon ”Sibirisk Saltgruva” på obestämd tid – bara för att De Verkliga Syndarna skulle få ändå mera tid på sig att ödelägga ändå mera av planetens inneboende resurser och framtida tillgångar.
Sanna mina ordnär jag säger:

När nutidens klimat- och miljöbaserade ”Nürnbergrättegångar” väl kommit igång på allvar, kommer också de mest hyperegoistiska samt rovgiriga och fascistoida av miljöbovar att få sitt rättmätiga straff utmätt. Var så säker på det.
Tillbaka Till Framtiden:

Oljebolaget BP utmålas i dagsläget av den rovgirigaste av regeringar – Den Amerikanska Regeringen – såsom varande ”Den Stora Boven” i miljöförpestardramat – emedan BP i själva verket bara servar den innevarande mänskligheten med råvaror – för att dessa både enfaldiga och oförståndiga teknokratmänniskor obehindrat skall kunna fortsätta med sin vansinniga och pågående ödeläggelse av planeten Tellus.

Hur självblind och egoistisk får den enskilda individen inom människosläktet egentligen bli innan hon tar sin beskärda del av ansvaret för den globala miljö- och klimatkrisen?[ Med ordet ”självblind” avses betydelsen av talesättet:
”Det är lättare att se stickan i sin grannes öga än att se bjälken i sitt eget.” ]Den Sympatiska Väckareklockan:
Hallå! – NU
är det dags att VAKNA illa kvickt innan det är alldeles för långt gånget på Den Teknokratfascistiska Miljöförstörardagen.

Alla våra barn och barnbarn har också rätt till en framtid – precis lika som deras egoistiska och rovhungriga förfäder hade när det hela ”begav sig” – på den relativt oförstörda planeten Tellus – den enda i sitt slag (inom överskådligt avstånd) inom den stora svarta världsrymden.

Det är uppenbart att vissa gånger kan det vara oerhört svårt att förstå både sitt eget och planetens bästa – oavsett hur högt väckareklockorna än ringer och hur mycket varningssignalerna än visar på Rött och på Stopp.

 

Spontan-Yoga # 4


Den intuitive tulltjänstemannen sade till den färska kollegan:


”Den stora knäckfrågan är om det verkligen handlar om en cool och stillhetsinbjudande Buddhastatyett som vi har framför oss i resväskan – eller om det är en radioaktivt kontaminerad och skarpladdad Kärnvapenstridsspets – vilken helt plötsligt kommer att detonera vid eventuell beröring?”

 

Spontan-Yoga # 5


Under min både svåra och ihärdiga kamp med det envisa och personliga ego-jaget föredrar jag att älska jordens alla folk genom den medkännande Buddha Sakyamuni.

 

 

Spontan-Yoga # 6

 

Kravaller & Upplopp
eller
Mass-invandring
av (könsstympade) Islamister

 

Oönskad bieffekt av en ofrivillig eller påtvingad könsstympning och/eller en religiöst betingad omskärelse förefaller för den psykologistuderande lekmannen vara att dess offer också framstår såsom förråade och sexuellt frustrerade.

Nämnda ”fenomen” förefaller att uppstå emedan en avslappnande självtillfredsställelse blir svårare att utföra bland omskärelsens ofrivilligt könsstympade offer vilka under rådande betingelser inte så sällan uppsöker ett annat levande ”objekt” att tillfredsställa sin sexualdrift igenom.

Den ofrivilliga och religiöst betingade könsstympningen förefaller även att leda till aggressiva attacker på sociala institutioner samt till olika slags personövergrepp och trakasserier riktade gentemot både ordningsmakten och fullkomligt oskyldiga medborgare inom de demokratiska samhällena.

Inte minst kan nämnda påtvingade omskärelse och/eller könsstympning, vilken alltså har religiösa grunder, leda till grymma våldtäkter på de tragiskt politikerduperade samt synnerligen godtrogna och sexuellt frigjorda Sverigeflickorna.

Förmodligen uppstår nämnda ”förvecklingsdramatik” (eg. konsekvensen av en islamisttillvänd mass-invandringspolitik) emedan omskärelsens könsstympade offer inom sig känner av en växande sexuell frustration enär möjligheten till självtillfredsställelse avsevärt har reducerats genom tillämpningen av ett tvångsmässigt och så kallat ”religiöst” påbud – omskärelsen/könsstympningen.

Den faktiska kulturkrocken och de rättsliga efterspel vilka den religiöst betingade könsstympningen och/eller omskärelsen medför är med andra ord fatalt ödeläggande både för de könsstympade islamisterna och för de demokratiskt orienterade medborgarna inom det Västerländska samhället.

Under alla omständigheter anser de flesta förnuftiga människor inom de moderna samhällena att det är mycket vettigt att först och främst skaffa sig faktabaserade kunskaper i syfte att bättre lära känna de folkslag man tänker (mass-) invitera till sin bostad och/eller till sitt ”före detta” hemland.

 

Spontan-Yoga # 7


Till alla miljöförpestande samt arroganta och uppblåsta ”lyxbilsframförare” (eg. lata förare av asfalttuggande CO2-kaminer alá växthusgasframkallare) – på de allmänna vägarna runt om i världen – vill jag härmed meddela att den turkosfärgade lyxracercykeln i själva verket är en mycket hälsobringande och tekniksmart innovation alá ”Rolls Royce von Miljövänlig Patriot”.

Bespara mig gärna Eder ”djupgröna” avundsamhet eftersom den endast utgör ett maskerat smicker för min personliga del.

 

Spontan-Yoga # 8


Det gör inte saken enklare när till och med ”vanliga” kvinnor och män inom den folkförtalande och bakvända lappmarksvärlden, gör allt för att isolera och utfrysa en ”sörländsk” man, vilken i sin tur gör allt för att undkomma att för evig tid bli involverad med ett ”vildmarksluder” av den oförbätterliga sorten.

Nämnda och synnerligen antisociala förfarande, alstrar snarare onödiga plågor för den isolerade och uttråkade mannens del, allt emedan ”vildmarksludret” med lättsamhet kan dra nytta och fördel ur det både pinsamma och plågsamma kvinnounderskottet inom den Mellansvenska Lapptundran.

Please – Take me away immediately!


Spontan-Yoga # 9

 

Må Demokratin Segra I Alla Länder!


Det är endast illa medfarna och regeringsduperade Sverigemedborgare och/eller hjärntvättade Socialistnazister med ursprung i Extremsverige vilka dristar sig till att både bakvänt och fullkomligt huvudlöst benämna alla demokrativärnande medborgare med nedsättande uttalanden såsom; ”främlingsfientliga rasister med högerextrema åsikter”, etcetera, etcetera.

Dessa regeringsalstrade men genomfalska samt folkförledande och propagandabetingade uttalanden utgår endast från ett simpelt maktanspråk vilket är utan hänsyn till den demokratiskt orienterade delen av Nya Sveriges brokiga befolkning och/eller medborgarskara.


Baktanken med nämnda propagandaföring är tydlig:

”Får vi såsom nation (på grund av demokratiska värderingar) inte helt öppet tillhöra Nazismen så kan vi i stället bekanta oss närmare med vår kära kusin vilken tillhör Islamismen – genom att via smygvägen och/eller över huvudet på de okunniga Sverigemedborgarna – bana väg för en politisk strategi vilken i sin förlängning fungerar såsom en av-demokratiserande muslimifiering av nationen.”

Tyvärr är nämnda både uppenbara och strategibaserade muslimifieringsförfarande rakt framför näsan på folk också ett tydligt bevis på hur fruktansvärt illa ställt det är med både förnuft och kulturella kunskaper bland stora delar av ”fotfolket” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Att ”gulla” alltför öppet och höggradigt med Nazister och Islamister straffar sig självt.

Gullningsförfarandet kan inte att bortförklaras med de folkduperande stavelserna ”multikulturell berikning” eller med ”mångkulturellt samhälle” – allt emedan medborgarna får stå ut med tanken på att ”vänja sig” vid- och att ”acceptera” dagliga sociala övergrepp och massvåldtäkter – vilka fungerar såsom spontanitetshämmande och otrygghetsframkallande faktorer inom det (före detta) trygga och demokratiska samhället.

På ett likartat vis talar också alla de människor vilka ”yrar i nattmössan” – i annat fall saknar dessa självblinda och söndermanipulerade stackare både objektiva och faktabaserade kunskaper – samtidigt med att de framlever såsom integritetsutplånade varelser utan en sund och naturlig självbevarelsedrift.

Med andra ord talar vi om samhällsoffer för en långvarig manipulation vilken har sin grund i en massiv socialistindoktrinering – vilken i sin tur är närbesläktad med både nazistisk propaganda och islamistisk ideologi – fast än det i bakvändhetens namn bland människor med ett klent förstånd uppfattas som om dessa hjärntvättade och nekrofilt orienterade ”vettvillingar” talar om demokratibefrämjande och godartade ideologier.

Det är faktiskt mycket synd om de mest bortkollrade av Sverigemedborgare vilka inte ens kan särskilja de uppenbart destruktiva ideologierna från de mera godartade.

 

Spontan-Yoga # 10


Att bli sexuellt attraherad av en människa med en uttalad ”borderlinekaraktär” och vilken även förefaller att ha en intressant personlighet – är långt ifrån samma sak som att denna ”unika” individ oavkortat också skulle utgöra ett så kallat gott parti – inom en seriös parrelation.

Människor vilka av naturen framstår såsom ”kallblodiga” varelser kan vara mycket svåra att sammanleva med och att över huvud taget samsas med.

Häftiga humörsvängningar hos en ”borderlinekaraktär” kan vara nog så förledande för den vilken saknar en genuin människokännedom.

Vredesutbrott från okontrollerade humörsvängningar är det destruktiva resultatet från emotionella överstyrningar vilka hämtar sin näring hos ouppklarade levnadstrauman och/eller hos obearbetade känslor.

Okontrollerade humörsvängningar från överstyrda känslor handlar absolut inte om ett positivt uttryck för en kärleksfylld livfullhet – inte heller är dessa odisciplinerade humörsvängningar ett ”säkert tecken” på hjärtlighet och tillgivenhet. Tvärt om.

Att på ett uppbyggande vis bruka sig av en naturlig ilska och/eller att använda sig av aggression på ett kreativt sätt – är fortfarande inom ramarna för disciplinerade och sunda levnadsuttryck – vilka flitigt utnyttjas av olika slags ”konstnärer” vilka stoltserar med både kärleksfulla och fredliga ambitioner i sina liv.

 

Spontan-Yoga # 11


Det är en kall tid som vi lever i
alla går runt och fryser
det är endast ”Lill-Berry”
sitter inne och myser.

 

Spontan-Yoga # 12


Paradoxalt sett kunde den innevarande och oerhört postiva känslan hos mig innebära att jag är befriad från allt utom min jordiska lekamen.

Inte ens störningen från den minsta lilla pinsamhet infinner sig för närvarande. Waow!

 

Spontan-Yoga # 13


Ett gott råd till alla Er östrogenstinna
och frigjorda Sverigedamer:


Bruka Er mer än gärna av en naturlig onani eller använd bekväma dildos’ och liknande könsattrapper fram till dess att Ni är säkra på att (äntligen) ha funnit den rätte mannen för Er.

För de unga damer vilka ännu inte har deflorerats är det bra att känna till att det för mannens del alls inte anses vara ett ”handikapp” för partnerbildning.

Snarare bidrar den icke-deflorerade oskuldsfullheten till en positiv reaktion hos de flesta ansvarsfyllda och mogna män vilka är utrustade med en naturlig libido.

Var alltid försiktig vid tillfälliga relationer med obekanta män eftersom de flesta ”herremän” kan vara mycket goda manipulatörer när de påträffar unga och icke-deflorerade damer.

Risken för en skadefylld mental- och sexuell ”kontaminering” är mycket stor inom det så kallade multikulturella samhället.

Övertänk eller kontemplera noga, både den mentala och den fysiska smittorisken, före Ni ”slänger Er i bingen” tillsammans med så gott som helt obekanta människor.

Detta gäller synnerligen vid tillfälliga bekantskaper med folk från avlägsna och främmande kulturer där HIV och AIDS, numera och groteskt nog, endast betraktas såsom en ”vanlig” Folksjukdom.

Inom sammanhanget tillkommer att all våldsfrämjande religionsfanatism och/eller för den delen ”religiös diktatur” absolut inte är att leka med.

Despotismbaserade och nekrofilrigida uttryck inom det så kallade multikulturella samhället bör alltså undvikas i möjligaste mån.

Avvisa vänligen men bestämt samtliga av de uppenbart sexualbaserade inviterna från nämnda håll.

Helst bör avvisandet inom det offentliga rummet och annorstädes ske utan att en uppträder med en intolerant och aggressivt diskriminerande attityd eller med en inskränkt attityd vilken uttrycker en rigid och otidsenlig främlingsfientlighet.

En tolerant och vänligt sinnad bestämdhet vilken är baserad på (en icke-förödmjukande) medkänsla är alltså att föredra inom alla överspända och hyperkänsliga sammanhang.

Fungerar inte den vänliga men bestämda avvisningen är det okey att höja rösten för att påkalla uppmärksamhet från människor i omgivningen.

Bland de allra värsta exemplaren av respekt- och hänsynslösa ”dövöron” är det överfallslarmet som gäller i kombination med självförsvarstekniker.

Det genom mass-invandring ”multikulturella” (eg. bi kulturella NaziSharia-) samhället inom Nya Sverige har numera många både grova och otympliga ”bautastenar” som den gode medborgaren helt ofrivilligt måste tampas med i dagligvaron.

 

 

Igenkännandet av en annan person utgör ingen intimare bekantskap på det socioemotionella planet.

Detta gäller även för så kallade knullkompisar (K. K.).

Det är alltså en väsentlig skillnad mellan att känna en annan människa på djupet och att bara ”känna igen” någon bland alla de ytliga och tillfälliga kontakterna en har bland folk.

 

 

Östrogen-länk hos Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96strogen

AIDS-länk hos Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/AIDS

 

Spontan-Yoga # 14

 

Västerlandet hyllar det futtiga Super-Egot.


Österlandet hyllar det ödmjuka Över-Jaget.

 

Spontan-Yoga # 15


”Pervo-Leana Imebcilius” tror själfallet i sin lantliga och småborgerliga galenskap att alla hårt arbetande lantbrukare gör ”det” tillsammans med kritterna – vilka de solklart hyser för sin utkomst på planeten Tellus – och inte minst för andra människors hälsa och kulinariska välbefinnande.

 

Spontan-Yoga # 16


De gånger jag i egenskap av fattig förtidspensionär, inom det teknokratfascistiska samhällssystemet, inte lyckas med att bortkoppla ”tankeapparaten” med naturliga medel eller genom meditation – nödgas jag till att måttfullt bruka ”jästa drycker” (eg. bira) för att sända det svårbemästrade ego-jaget på en kort och billig semester.

En trettiodagars- fastekur efter en lång och tradig vinter är ungefär som en lika lång, fastän häftig vistelse, på en Söderhavsö eller så kan nämnda fastekur jämföras med en tre månaders SPA-behandling på Bahamas eller på någon annan ögrupp inom det soliga Karibien med dess både gyllene och sidenlena sandstränder.

 

Spontan-Yoga # 17


Den blodtörstigaste av incestoffer och lösaktiga damer måste slåss med näbbar och med klor för att bevara sin självständighet genom att låta den ena virila snubben avlösa den andra mellan hennes spermadrypande lår för att ingen enda man skall kunna limma sig fast vid hennes sida under en längre tid.

Vilket tragiskt jäkla borderlineöde är inte detta – eller hur?

Må fan ta alla incestbenägna och amoraliska föräldrar, tillika med alla perverterade pedofiler, vilka förstör och traumatiserar sin egen och andras avkomma för livet genom sitt odisciplnerade och ansvarslösa handlande gentemot barn och unga människor vilka har hela livet framför sig.

Tvi vale för ett så pass sunkigt och sliskigt karma-öde!

 

Stop The Slut!

 

Spontan-Yoga # 18


Eftersom det finns så oerhört många vackra och bildsköna kvinnor i Sverige går det inte för en vanlig man att säga vem av dem som är absolut vackrast.

Om jag vore kraftigt intoxikerad och samtidigt stod under vapenhot där jag måste utvälja den vackraste Sverigekvinnan – skulle jag kallsvettig på darrande knän – placera tre kvinnor på en delad förstaplats:

Ulrika Larson (MTV) Madeleine Bernadotte (HOVET) – av blygsamhetssjäl skulle jag inte namnge den tredje – i stället skulle hon får representera alla de övriga supervackra Sverigekvinnorna/damerna/flickorna.

Härvid har jag ingenting alls sagt om alla de mentalt sunda Sverigekvinnor med en intagande personlighet vars inre utstrålar en skönhet som verkar starkt bländande för den man vilken inte är krasst utseendefixerad eller megaytlig.

 

Spontan-Yoga # 19


Islamistens Sverigehyllning


Svirige vara muket vackreet
Svinska folk oxå vara muket vackreet
Svinska fliika vara muket-muket vackreet

Svinska fliika vara muket glad
Svinska fliika vackreet barn hava mid islamiman
Svinskar vara muket gode vennert mid islami

Svinskar mid islami gå muket bra ihopa
Svinska pengur vara muket vackreet
Svinska pengur lokta muket goodt

Svinska pengur vara muket lettfortjente
Svinskar icke vara muket godtrognet
Svinskar inte ana nogon muket bluffa

Svinskar icke vara muket Otrogen Hund

Islamisti vara muket velinpassed in svinrige
Islamisti vara muket svinrigetrogen
Islamisti vara muket dimokratige


Islamisti tykka muket om fina svinrigefliika
Islamist vara muket venner med hiila svinrige
Islamisti tykka muket-muket om rika pengur

Islamisti muket-muket pussa på svinrigepengur
Islamisti knollar gerne med slampig svinrigefliika


Svinrigefolket vara lettlured på ale set och vis

 

Spontan-Yoga # 20


En sträng och skrupelbefriad lärare han är.

Likaså en stor och vanemässig manipulatör.

Med gott exempel han låtsas föregå.

Hans livsgärning är dock mycket tvivelaktig.

Genom att hyckla elever
dagen lång
lär han dem att falska vara
livet helt igenom.

Vem vill obekväm och ärlig vara?
Vem vill den svidande sanningen uttala?

Dessutom är nämnda amoraliska hyckleri
mycket inkomstbringande för sin del.

 

Spontan-Yoga # 21


En Gammal Mardrömshistoria
Som Började ”Spöka” I Nuet


Allt emedan Oliver och Manon under 1990-talet arbetade flitigt med ett seriöst och vettigt odlingsprojekt på Ljusbacken Ekonomisk Förening så sysslade alla, före detta storstadsknarkare och andra småförbrytare och vissa kåkfarare, ihärdigt med att plundra och att tömma stället på allt det fina – vilket de fattiga men initiativrika föreningsmedlemmarna på den före detta Ekologiska Kursgården – hade uppbyggt under många strävsamma renlevnadsår.
Den enes död blr till den andres bröd.
Ring in the bell – Ring out the old – Ring in the new.

 

Spontan-Yoga # 22


Den analrigida narcissistens vettlösa mission bland icke-ägandeinriktade miljövänner och ideellt arbetande kollektivbor – fick inom landsbygden endast gehör från andra analrigida narcissister och avfällingar – vilka aldrig tidigare hade hört talas om miljörörelsens alternativa livsstil samtidigt med att de inte hade en aning om vad ett ideellt och osjälviskt arbete verkligen innebär i praktiken.De imbecilla narcissisternas motto och självblinda slagord var:


”Vi har rätt och alla andra har fel!”

 

Spontan-Yoga # 23


En insestoffersdonna hade jag i medkänslans namn kunnat supportra och hantera – men ett incestoffer vilken tillika har valt att prostituera sig för penningar och/eller under en sårbar täckmantel agerar såsom en ”tjänstevillig hora” vart än hon kommer – betackar jag mig av det bestämdaste inför.

Incestoffersbrudar och andra otursförföljda damer med mycket dåligt självförtroende söker sig självfallet till sina gelikar och artfränder bland omdömeslösa missbrukare och förråade ”NaziSharia-ministrar”. Kaka söker maka.

Jag känner till ett lustigt incestoffer vilken försökte inbilla folk i omgivningen att hon efter sin omskolning till New Age-psykolog hade ”glömt bort” att hon tidigare varit ett hårt ansatt incestoffer och en billig slampa.

I dagsläget för hon sitt personliga och schizoida ”krig” emot alla sofistikerade och mogna män som hon påträffar inom samhället – vare sig hon har noga genomtänkt det hela eller inte alls reflekterat – på ett sätt som ankommer alla anständiga och fullmogna damer.

Detta ”fasansfulla värv” (eg. familjetragisk karma) upprätthåller hon med en okuvlig och utomordentlig frenesi vilken oavkortat för tankarna till den antika Krigarprinsessan Xena.

Detta hennes både harmsna och primitivt betingade ”krigarbeteende” – vilket i sin tur även drabbar oskyldiga personer i omgivningen – tillämpar hon sig av framför att under mera civiliserade former ställa den verklige förövaren till svars.

Det vill mena; hennes Biologiska Fader vilken har utnyttjat och förgripit sig sexuellt på sin (oskyldiga) dotter i hennes godtrognaste ungdomsår och därmed åsamkat henne ett livslångt lidande.I sammanhanget är det bra att ihågkomma att det är en väsensstor skillnad mellan att vara ”dum i huvudet” och att ”bara” sakna kunskap.

 

Spontan-Yoga # 24


Hellre transcendera än att kverulera.


Toa-Lotta Spermapotta
är ”Sunkbo City's” svar på
(den bibliska)

Maria Magdalena.

 

Spontan-Yoga # 25


Kvinnobristen inom den Mellansvenska Lapptundran talar sitt eget klarspråk när singelmännen under både frenesi och ursinne tampas likt brunstiga älgtjurar med varandra om att få bli ”dagens kavaljer” åt ett före detta fadersutnyttjat incestoffer som tiden därefter varit verksam såsom ett billigt storstadsluder – vilken så gott som dagligen ut ur samtliga av sina väna kroppsöppningar fullkomligen har drypit av obekanta herrars sädesvätska – efter det att hon för en nätt penningsumma blivit sexuellt utnyttjad och ”påsatt” i trånga personbilar eller på offentliga toaletter och i parkbuskage.

Både urbaniseringstrend och mass-invandring av singelmän från fjärran kontinenter och världsdelar har sina mycket tragiska följdverkningar för både infödda och tillvandrade medborgare inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

Spontan-Yoga # 26


Att intensivt och högljutt debattera skadeståndskrav samt att oinskränkt under självblinda former enkomt beskylla BP för oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen – är ett lika förledande som signifikant bevis på hur ett ansvarsbefriat och rovgirigt Superego arbetar – vars huvudsakliga syfte är att förflytta fokus så långt bort som möjligt från den globala klimatkrisen vilken har sina CO2-rötter djupt förankrade i (den globala) oljeutvinningen.

Den växande oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen är med andra ord en kollektiv angelägenhet vilken den Västerländska majoriteten människor har stor del i att den existerar – och vilken gemene man och kvinna på planeten Tellus aktivt borde motverka – genom att i största möjliga mån undvika fossila bränslen och istället gynna alternativa och förnyelsebara energikällor vilka bidrar till en miljövänlig energiförsörjning i framtiden.

I dagsläget gäller att utan förhalningstaktiker, dröjsmål och medveten tidsspillan – att få igång en miljötillvänd och framtidsvänlig energiutvinning – där ingen dyrbar tid går till spillo åt ego-centrerade och ansvarsbefriade ”lekar” inom miljöfrågor och klimathänseende.

Vi har alla och envar ett klimat- och miljöansvar att tillämpa i dagligvaron och att kollektivt manifestera på planeten Tellus – för kommande generationers välmåga – såväl som för den innevarande mänsklighetens välgång.


Spontan-Yoga # 27


Tillåtes alla ”skenheliga ögontjänare” (eg. religionspolitiska fanatiker) samt intoleranta och despotiska islamister/nazister att helt utan restriktioner få framföra motorfordon på allmänna vägar – så kan lika väl ”Lilla Moi” få sitta och föra minnesanteckningar samtidigt som han helt öppet och frisinnat sippar på en bira under sansade former – inom det offentliga rummet.

 

Spontan-Yoga # 28


Bland mycket annat smått och gott uttrycker sig Tellusfolket i tal och skrift genom ”Lilla Moi” vilken endast står till förfogande såsom en ödmjuk tjänare åt hela den innevarande mänskligheten.

Den lilla Tellusmänniskan är endast ett ödmjukt redskap till det eviga och outgrundliga Överjaget.

 

Spontan-Yoga # 29


Ett mardrömsscenario för min personliga del är familjebildning tillsammans med kvinna och barn i en hyreslägenhet samtidigt med att en är en enkel löntagare ur medelklassen inom (det fascistoida) teknokratsamhället. Tvi vale!

Jag tror att människan genetiskt sett är mera lämpad att bo- och att arbeta under gemensamma och/eller kollektiva former – vilka exempelvis kan manifesteras genom decentraliserade och småskaliga ekobyprojekt – där självfallet även barnomsorg och utbildning under ansvarsfyllda former delas bland de barnproducerande ekobyfolken.


Spontan-Yoga # 30


”Hon & Honom”
samt
”Spanarna på Hill Street”


När de ”samhällsfarliga skurkarna” (eg. amatörknarkare och småförbrytare) väl har förstått att deras telefoner är avlyssnade och att deras bostäder är utrustade med buggningsanordningar – roar de sig med att kommunicera genom hemmasnickrade kodord och att ”snurra till” allmänna termer och begrepp samt att vrida upp volymen på musikanläggningen – för att skapa förvirring i syfte att på sikt både uttråka och att uttrötta de misstänksamma spanarna så att dessa finner för gott att istället ägna sig åt avlyssning hos någon annan ”farlig förbrytare” med en pågående kriminell verksamhet.

Beträffande den privata Internettrafiken ägnar sig de ”efterspanade skurkarna” åt att med korsade fingrar bakom ryggen besöka mängder av obskyra porrsajter eller att spendera mycket tid på de grå och färglösa eller alldagliga sajterna – för att ”skoja” med de spejande spanarna vilka slösar med både tid och energi och framför allt med skattepenningar – när de via en trakasserande smygförföljelse och/eller genom Internetbaserade integritetskränkningar försöker ”kartlägga” fullkomligt ointressanta och därtill oskyldiga människors förehavanden inom den jordiska arenan.

 

 

Anonym
Internetkommunikation:


1. Wikipediainfo om krypteringsprogrammet Tor

2. Nerladdning av Internetkryptprogrammet Tor

 

Enkelt och bra
Filkrypteringsprogram:


3. EasyCrypto Deluxe

Varning:
1. Bevara lösenordet på säker plats eftersom krypterade filer
aldrig mera kan öppnas eller återställas utan ett korrekt lösenord.

2. Kryptera aldrig datorns systemfiler eftersom det gör datorn obrukbar.

 

 

Spontan-Yoga # 31


Jag vet att följande information är fullkomligt ointressant för det stora flertalet människor – men ändå …

Sedan år 2004 har jag INTE varit intim med en enda människa – vare sig sexuellt eller emotionellt – vare sig med man eller kvinna.

Jag har alltså fått hålla tillgodo mig med en ”floskelbaserad väder- och vindintegration” på den Mellansvenska Lapptundran.


Allegorisk framställning:

Desintegrerade människor använder förstugan som all- och finrum.


Med andra ord:

Desintegrerade människor har ännu inte upptäckt att det finns en mängd både fina och intressanta ”rum” bortom den ”floskelbaserade väder- och vindintegrationen”.

 

Spontan-Yoga # 32


Så håller en den arroganta och märkesklädesfixerade överklassen på avstånd samtidigt som medelklassen tror att en är relativt välbärgad – en ekiperar sig hos Seckond Hand.

I don't mean to brag, but: ”I do shop all of my clothes at the Second-Hand shop!”

 

Spontan-Yoga # 33


Det finns desintegrerade Sverigesvenskar vilka i sin särpräglade enfald sätter en odelad och bokstavstrogen tilltro till de fantasiprodukter och amsagor vilka knarkare och andra ogärningsmän presenterar för dem under avundsamma och förfördelade former.

När talträngda och knarkarkvartspräglade missbrukare inom socialrigida sammanhang tar till orda – blir somliga av de mest skvallerlystna kärringar stormförtjusta över att det finns så ärliga och uppriktiga människor inom nationen – allt emedan förtalsoffren för de knarkskadades hejdlösa fantasiprodukter får framleva i bakvattnet efter deras både överstyrda och hämndlystna framfart.

Förtalsoffrens livsförpestande situation uppkommer ur en utstuderad och av stor avundsamhet planerad intrigupptrappning och/eller kommer ur förveckling från nämnda både desintegrerade och härsklystna skvallertantsverksamhet.

Vilken i slutändan på ett både avskyvärt och mycket otäckt vis framstår som om den vore baserad på en gedigen förstahandsinformation vilken i ”vanlig ordning” givits skenet av att inför den breda allmänheten vara presenterad under ”fullständigt oförvanskade” former.

Detta trotts att här nämnda, både illvilliga och avundsamhetsbaserade, upplägg från begynnelsen blott och bart handlar om knarkskadade bastarders och andra ogärningsmäns förvanskningar av andra-, tredje- och fjärdehands information gällande medmänniskor.

Den ”oförvanskade sanningen” har alltså passerat många både lustiga och illvilliga ”filter” i människoskepnad innan den slutligen hamnade hos den både breda och godtrogna allmänheten vilken mer än gärna lystrar till skandalinbjudande berättelser om ”före detta” obekanta folk i omgivningen.

Ovanstående beskrivning är alltså ingenting annat än en textmässig framställning av ett desintegrationspräglat och synnerligen makabert kärringvälde samt av de förödande skvaller- och förtalskonsekvenserna för den eller de individer vilka helt oförskylt har drabbats därav.

 

 

En välrenommerad och helhjärtad
kosmopolit utför ett ideellt och
holistiskt arbete på planeten Tellus.

 

 

 

Esoterisk Budhism är en levande andlig filosofi
och ingen ”död” religionsdogmatik.

En stark jagkänsla med hög integritet
bör absolut inte förväxlas med en grandiose egocentrism.