EkobyAllians

 


EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

 

 

Endast Denna Specifika
Webbsida Är Inspirationsmässigt
Sponsrad Av Ett
(förmodat)

”Münchhausen By Proxy”

 

 

 

 

MoralOrientering
&
Münchhausen by Proxy


Med anledning av att kvinnor och barn under alla omständigheter bör beskyddas från ondskefulla människor och andra överhängande faror, hade heller ingen annan man och människa varit tacksammare än undertecknad, om det hade varit möjligt att undkomma ett offentliggörande av det högst personliga innehållet på denna webbsida: ”Pure Truth””Familjen Adams”.


Vad annat finns att göra inom ramarna för ett relativt civiliserat agerande när berörda myndigheter vägrar ta ett adekvat ansvar i ärendet samtidigt som modern är upphovet till sitt eget barns lidande och under patologiska former framhärdar genom att (försöka) dölja det uppenbara inför barnets biologiska Fader och inför samhället i övrigt?Kortfattad Ordförklaring:

Münchhausen by Proxy beskriver en sinnesrubbad moder som medvetet tillfogar sitt eget barn skada i ett desperat försök att erhålla personlig uppmärksamhet (alt. bruka barnaga såsom en fadersbestraffning) där barnet får utgöra ”hennes ombud” såsom antingen mycket illa tilltygad både fysiskt och psykiskt eller rent av såsom avliden.Vänligen
Lars E Johansson

 

 

 

GOTT NYTT
KIDNAPPARÅR # 28!

ANNO 2019 e. Kr.
&
Tack för all
ICKE-VISAD
sympati och förståelse i ett
emotionellt förtärande och
tidsmässigt utdraget
kidnapparärende.

 

KIDNAPPAROFFER # 1

Skenet KAN Bedra

Autentiskt Bildmotiv:
Förkrossad tolvårig son med ett påtvingat och icke-fotomanipulerat
”ID-kortsleende”
anno 1992 e. Kr.

 

De har varit
FASANSFULLA
genom att ringakta
både mig och min son!

 

# 28
Anno
2019
e. Kr.

# 19
Anno 2010 e. Kr.

# 20
Anno 2011 e. Kr.
# 21
Anno 2012
e. Kr.
# 22
Anno 2013
e. Kr.
# 23
Anno
2014
e. Kr.
# 24
Anno
2015
e.Kr.
# 25
Anno
2016
e. Kr.
# 26
Anno
2017
e. Kr.
# 27
Anno
2018
e. Kr.
# 10
2001
# 11
2002
# 12
2003
# 13
2004
# 14
2005
# 15
2006
# 16
2007
# 17
2008
# 18
2009
# 1
1992
# 2
1993
# 3
1994
# 4
1995
# 5
1996
# 6
1997
# 7
1998
# 8
1999
# 9
2000

 

ETT
MEDLIDSAMT BRINNANDE
&
SJÄLVFÖRTÄRANDE
”Webb-Ljus”
inför
Vart-Och-Ett
KIDNAPPARÅR

ANNO
1991 e. Kr. 2019 e. Kr.

 

 

”SUNK-FIA BLÅNEKA”
(
Mansförnedrande Rödstrumpa)

 

Efter fyrtiotvå(!) år (1977-2019) av elakt förtal-, maktmissbruk och personutnyttjandehar ”Sunk-Fia Blåneka” en stor karmaskuld att reglera hos ”Lilla Moi”.

Saken blir inte ett uns bättre av att ”Sunk-Fia Blåneka” under en patologisk förljugenhet och genom en makaber egenmäktighet – allvarligt har skadat både sonen och sondottern – till ”Lilla Moi” genom att medelst svepsjälsmetodik och handgriplighet förhindra deras rättmätiga anhörigkontakt.

 

 

[AVIGVÄND KRONOLOGIK]

Infogat Kapitel – Augusti 2011

# 1

Bästa Sunk-Fia Blåneka!


Hjärtligt Tack!
För Att Du Polisanmälde Dig Själv Via
”Lilla Moi”.

 

Givetvis skedde sålunda i sedvanlig despotanda på ”Lilla Moi:s” bekostnad – med hjälp av det intriganta och självblinda kärringväldet – i det laglösa ”Sunkbo City” på den enfaldiga och mansföraktande lappmarkstundran.

Sunk-Fia Blåneka ”Försöker” Med Andra Ord Att Undkomma Med Både Ett Långvarigt Människoutnyttjande Av En Vuxen Människa Och Ett Skandalöst Egenmäktighetsbrott Gentemot Ett Minderårigt Barn.

Nämnda tokstolleförfarande är något sinnesrubbat – anser den ”Lilla Moi” i egenskap av biologisk fader till barnet och såsom en rättslös Sörlänning – på den ödsliga och mansförtryckande ”Jantetundran” i södra Norrland.

 

 

”Hjärtligt Tack!” -förklaring:

”Lilla Moi” tackar Sunk-Fia Blåneka, på grund av att när han för närmare sex (6)
år sedan gjorde polisanmälan gällande egenmäktighet med barn och en anmälan gällande ett pågående socialt missförhållande – vilket i praktiken innebär att ”Lilla Moi” blir halsstarrigt- och handgripligen påhoppad och inte minst oskyldigt anklagad av grundlöst upprörda människor – så snart hans väna person visar sig i de sociala och offentliga sammanhangen inom ”Sunkbo City” -territoriet.

Från detta hans tidiga och sansade ”anmälningsförsök” var den lustiga utkomsten att lappmarkspolisen torrt och ointresserad svarade:
”Du Får Återkomma Med En Anmälan När Du Har Anpassat Dig Lite Mera!”.


[ Ps. På Lilla Moi:s samtliga anmälningar om illegala och godtyckligt genomförda krog- och restaurangportningar med en diskriminerande särbehandling såsom grund, svarade både Polisväsendet och DO; ”Inget Brott Är Begånget!”. Ds.]

 

Länge Leve Den Bi-Kulturella
NaziSharia Unionen Nya Sverige!

# 3

Bästa Sunk-Fia Blåneka!


Det är faktiskt DU som har begått flera både egenmäktiga och skandalösa brott.

Det är absolut inte den budhi-inspirerade ”Lilla Moi” som är despotisk och allmänfarlig i sina
handlingar.

Det är de egenmäktiga och härsklystna folken som man i första hand bör hålla ögonen på – så att säga – inte de ödmjuka och försakande människornas finkänsliga och lågmälda protester.

 

# 4

Bästa Sunk-Fia Blåneka!


Det handlar främst om ditt både skandalösa och brottsliga handlande gentemot ”Alvin” och ”Natalja” och inte minst gentemot ”Lilla Moi”.

Inte så mycket om vad ”Lilla Moi” har skrivit i sina minnesuppfräschande brev- och vykort till dig.

 

# 5

Bästa Sunk-Fia Blåneka!


A.
Först av allt utnyttjar du ”Lilla Moi” under sju (7) år genom att under egenmäktiga former missbruka ett juridiskt maktmedel och genom att blåljuga ohämmat inför omgivningen gällande det faktiska och synnerligen patologiska sociala missförhållande vilket utspelar sig under tidsmässigt utdragna former.

B.
Därefter tillfogar du ”Lilla Moi:s” enda barn en menlig och livslång psykisk skada.

C.
I en desperat ansats att försöka dölja dina skandalösa illgärningar undangömmer och kidnappar du det känslohämmade barnet under samma egenmäktighetsagerande som tidigare.

D.
Under rådande missförhållande vägrar du att kommunicera med ”Lilla Moi” under ansvarskännande och mogna former. Vilket ju endast är en annan form av trakasseriverksamhet från de egenmäktiga och ”förståndshandikappade” individer vilka inte kan stå för den rakryggade sanningen. Den fega och förljugna ”Lappräpe-Subban” borde omgående lägga av med sina trakasserier – av redan överutnyttjade och förfördelade människor – till förmån för en större sannfärdighet!

E.
Såsom grädden på det egenmäktiga ”kärringmoset” bussar du slutligen kriminalpolisen på ”Lilla Moi” – genom att inför dem undanhålla viktiga fakta i ärendet samtidigt som du med hjälp av din osvikliga sociopattalang spelar upp en oskuldsfull och självuppoffrande martyrroll inför den godtrogna och icke-initierade ordningsmakten – vilken i kvinnobristens tecken tycks hysa (van-) föreställningen, att samtliga kvinnor norr om ”Blatteälven” är Harmlösa Samt Oskuldsfulla Och Helgonlika Skogsväsen, vilka ”till varje pris” måste beskyddas med alla tillgängliga medel och inte minst med amoraliska metoder.

F.
Detta ”kvinnobeskyddande” (eg. sociopatiförstärkande) polis- och myndighetsagerande gäller uppenbarligen frånsett (”kvinnans”) skuldbörda och oavsett sammanbandsförloppet.

 

 

LOGIKEN BAKOM;
Det Allmänt Vedertagna Konceptet:
”Orsak-Och-Verkan”
Inom Ifrågavarande Patologiska Sammanhang
Har Uppenbarligen En Gravt Underordnad Betydelse
Inom Det Empatibefriade Och Folkfattiga Lappriket.


Var Och En
Är Sin Egen Lyckas Smed!

A. (oavsett etik och moral?).
B
. (oavsett etik och moral?).
C. (oavsett etik och moral?).
D
. (oavsett etik och moral?).
E. (oavsett etik och moral?).
F
. (oavsett etik och moral?).

 

 

Bristen på psykologiska kunskaper samt Bristen på en djupare och mera nyanserad människokännedom gör att nämnda ”ordningsmyndighet” också saknar förmågan att GENOMSKÅDA Ett Superintrigant Och Megaegensinnigt Kärringvälde.

 

 

AVSLUTNINGSVIS
(och helt utan självömkan):


Sunk-Fia Blånekas lycka består i att ”Lilla Moi” har tidigare vana från traumatiserande ”orättvisesyndrom” – där ingen enda människa eller myndighet – någonsin tar parti för ”Lilla Moi”.

Det är alltid de samvetslösa förövarna vilka gynnas på ”Lilla Moi:s” bekostnad i detta hypermärkliga och intrigspäckade rävspel. Amen.

 

 

DRAMAUTVECKLING – DEN 7 JUNI 2011:
Till Sunk-Fia Blånekas stora förtrytelse vägrade åklagarämbetet (denna gång) att gå hennes despotiska sociopatvilja till mötes och avfärdade helt resolut ett ”besöksförbud” (eg. skriftförbud) eftersom den fredliga och tålmodige ”Lilla Moi” alls inte har några tidigare anmälningar emot sig – vilka kan ligga honom i fatet inom här nämnda egenmäktighets brott och tidsmässigt utdragna kidnappardrama – vilket alltså är framkallat av den egensinniga besserwisserrödstrumpan Sunk-Fia Blåneka, vilken inom sin enfaldiga lappmarksperson uppenbarligen inhyser en dumhjärna av ärtstorlek och ett förkrympt russinhjärta.

 

25 maj 2011

# 6
Bästa Sunk-Fia Blåneka!


Du är ABSOLUT INTE en ”Före Detta Sambo” till ”Lilla Moi” – DU ÄR ENDAST ETT SKAMLIGT OCH 34-ÅRIGT ÖVERGREPP – vilken även i skrivande stund är fientligt inställd gentemot ”Lilla Moi:s” synnerligen fridsamma och högst eminenta person.

För närvarande ägnar sig Sunk-Fia Blåneka åt en medveten våldsupptrappning genom att utnyttja polisväsendets godtrogna och tjänstevilliga personal i syfte att ytterligare förtrycka och att underkuva ”Lilla Moi”.

Med andra ord har Sunk-Fia Blåneka full upp med att ”backa upp” sin lappmarksbaserade förljugenhet och sina mansförnedrande handlingar gentemot en fredlig medborgare (och fader till hennes tredje barn) vilken endast med sansade och relativt civiliserade metoder protesterar emot hennes egenmäktiga handlande på Planeten Tellus.

Dock tillåter ”Lilla Moi” sig inte att provoceras av polisväsendets inblandning. Ty han har god nytta av tidigare erfarenheter från Sunk-Fia Blånekas patologiska beteende och går alltså inte på någon enda av hennes förödmjukande folk- och myndighetsmanipulationer.

Sunk-Fia Blånekas absolut senaste ”dundertabbe” är alltså att hon lyckats med att ”få ordningsmakten på sin sida” så till vida att dess civilklädda – men handeldvapenförsedda kriminalpolis – kommer till ”Lilla Moi:s” fridfulla och esoteriskt budhi-inspirerade boning på landsbygden, där barnen leker och stojar med varandra i granngårdarna.

Med ett envist och ihärdigt bultande på bostadsdörren tränger sig (den duperade och förledda) ordningsmakten in hos ”Lilla Moi” med sina skarpladdade(!) tjänstevapen fullt synliga, men desto bättre, prydligt placerade i sina läderhölster – för att delge ”Lilla Moi” ett besöksförbud – vilket i praktiken innebär att den svenska ordningsmyndigheten, genom Sunk-Fia Blånekas begäran, har för tjänstevillig avsikt att tilldela ”Lilla Moi” ett kommunikationsförbud vilket är riktat mot hans typografibaserade kommunikationsförsök med den egenmäktiga och korrumperade Sunk-Fia Blåneka med härkomst från den narcissistiska och despotstinna Lappmarken.

Detta sker enbart för att Sunk-Fia Blåneka under ”ostörda former” skall kunna fortsätta med sin kriminella verksamhet inom (det barbariska och socialt inavlade) Lappriket där alla Sverigefödda ”utbölingar” är så gott som Rättslösa inom samtliga sociopolitiska sammanhang.

Här bevisar den egenmäktiga Sunk-Fia Blåneka ännu en gång sin unika duperingsförmåga gentemot folk- och myndighetspersoner. Helt utan att den lappmarksbaserade kriminalpolisen höjer på ögonbrynen det minsta lilla. Inte heller anar de ugglor i mossen.

I praktiken är ett så kallat besöksförbud alls inte nödvändigt eftersom ”Lilla Moi” sedan länge på ett medvetet vis undviker personlig kontakt med (den primitiva och barbariska) Sunk-Fia Blåneka och helst av allt vill slippa befatta sig med (den illvilliga och despotiska) ”Lappräpe-Subbans” vämjeliga uppenbarelse i kvinnohamn.

Med andra väna ord använder sig den ”Lilla Moi” av en civiliserad icke-våldskommunikation – vilken är typografiskt betingad – eller också är den papper- och penna baserad.

 

Hör Och Häpna!:
I dagsläget menar den maktfullkomliga och despotiska ”gammeltanten” att ”Lilla Moi:s” frimärksförsedda och kärleksfullt postade brev är ”skickligt förtäckta mordhot” vilka direkt är riktade gentemot hennes arma Lappmarksperson.

Sålunda påstår Sunk-Fia Blåneka trotts ”Lilla Moi:s” tydlighet om absolut fredliga avsikter för att uppnå en ärlig och mogen kommunikation.

Sunk-Fia Blåneka har alltså lyckats med att få Polisväsendet ”på sin sida” och till att tillmötesgå hennes förljugna och enväldiga lappmarksärenden.

Trotts att polisens personal har fått ta del av det både ärliga och öppenhjärtiga innehållet i ”Lilla Moi:s” brev- och vykortsskriverier – kommer alltså denna ordningsmyndighet (givetvis under avigvända lappmarksmotiv) till ”Lilla Moi:s” privata bostad för att ”Sätta Honom På Plats” – när Han under en Beundransvärd Tapperhet och med ett Gudomligt Tålamod gör sitt allra bästa för att upprätta en mogen och ärlig kommunikation med sin sons besserwisserkidnappare och/eller med sin 34-åriga ”Varböldsplåga alá Despotisk Lappräpe-Subba” – helt utan att ”Lilla Moi” använder sig av primitiva handgripligheter i det gemena uppsåtet att framkalla ett otäckt blodvite vilket anses vara det enda som är ”anmälningsvärdigt” hos ordningsmakten på den barbariska och folkfjärmade Lapptundran i södra Norrland.

 

 

Typografisk Upprepning Nummer Två (2) Av
”DRAMAUTVECKLING – DEN 7 JUNI 2011”:

Till Sunk-Fia Blånekas stora förtrytelse vägrade åklagarämbetet (denna gång) att gå hennes despotiska sociopatvilja till mötes och avfärdade helt resolut ett ”besöksförbud” (eg. skriftförbud) eftersom den fredliga och tålmodige ”Lilla Moi” alls inte har några tidigare anmälningar emot sig – vilka kan ligga honom i fatet inom här nämnda egenmäktighets brott och tidsmässigt utdragna kidnappardrama – vilket alltså är framkallat av den egensinniga besserwisserrödstrumpan Sunk-Fia Blåneka, vilken inom sin enfaldiga lappmarksperson uppenbarligen inhyser en dumhjärna av ärtstorlek och ett förkrympt russinhjärta.

 

 

Välkommen Till Den Avigvända
NaziSharia Unionen Nya Sverige!

Här Favoriserar Vi Brottslingar Och Despoter
För Att Kunna Bespotta Deras Ofrivilliga Rättsröteoffer.

# 8
Bästa Sunk-Fia Blåneka!

 

Den schizoida samt fega och förljugna ”Lappräpe-Subban” borde omgående lägga av med att ytterligare trakassera sina redan sönderhunsade och förfördelade kidnapparoffer och deras protesterande anhöriga.

 

Tvi Vale!

 

# 9
Bästa Sunk-Fia Blåneka!

 

Du bör ha klart för dig – att ”Lilla Moi” inte kommer att frångå sina fredliga protester gentemot ditt egenmäktiga förfarande med barn – bara för att du bussar polisväsendet på honom under ”sedvanlig” despotism och under en stridslysten mansförtryckaranda.

”Lilla Moi” kommer att fortsätta med sina fredliga protester i syfte att motverka din ansvarsbefriade och inkonsekventa lappmarksdespotism ända fram till dess att han anser sig ha nått fram till en civiliserad och godtaglig uppgörelse, eller i sämre fall, kommit fram till en relativt acceptabel (penning-) förlikning.

Om du har för gemen och mansförtryckande avsikt att ytterligare förpesta tillvaron och att vidareterrorisera den tålmodige ”Lilla Moi”, och inte minst, de oskyldiga barnen och barnbarnen/”trollungarna” – genom att föra ärendet vidare till domstolsförhandlingar – är det upp till dig att lämna in en stämningsansökan gentemot den överutnyttjade men fridsamma ”Lilla Moi” – vilken i sin påtvingade ensamhet under en makaber förödmjukelse och med en överjordisk tålmodighet framhärdar bland alla folkfientliga enstöringar samt parasiterande och blodtörstiga myggsvärmar och inte minst bland de överrepresenterade gran- och furuträdsbestånden – på den hyperödsliga, samt av den urbaniseringsfrälsta Sverigeregeringen, så gott som folktömda och därtill tragiskt megakonservativa Lappmarkstundran norr om ”Blatteälven”.

 

Subbel-Trubbel

 

”Lilla Moi”
Anser Att En Hänsynslös Och Mansföraktande Despotism
Alls Inte Är Lönsam I Längden.

 

Spirituell Älskare
Och Ingen
Stofiliserad Sänggurka

 

# 10
Bästa Sunk-Fia Blåneka!

 

Ingen vettig och djupt ansvarskännande Moder missbrukar ett juridiskt delägande i syfte att förse sig själv med ett (juridiskt gällande) maktmedel för att på ett ”bekvämt vis” kunna utnyttja en Avsiktligt Medellös Kosmopolit Och Medmänniska ända fram till dess att vederbörande mest av allt påminner om en urvriden slasktrasa, eller alternativt, har förvandlats till en skälvande människospillra av sitt forna renlevnadsvarande.


Synnerligen amoraliskt är det att missbruka ett juridiskt delägande bara för att fem personer i ”myndig ålder” (köpeskilling och andra insatser förutan) i ett initialt delägar- och förvaltningsskede ”har-klottrat-ner-sitt-namn” på ett juridisk bindande dokument vilket (enligt pan-gemensam och muntlig överenskommelse) i ett initialt förvärvs- och föreningsbildande endast är avsett att utgöra ett Tillfälligt Ägandebevis av en mindre jordbruksfastighet – samtidigt som alla övriga föreningsmedlemmar under ideella former arbetar idogt med att betala samtliga amorteringar och alla löpande utgifter – för att få den praktiska möjligheten och/eller grundförutsättningen till att etablera- och att vidareutveckla en icke-ägandeinriktad och för framtiden hållbar samhällsmodell med en friandlig (icke-religiös och icke-fanatisk) samt multisocial och naturnära/ekologibefrämjande inriktning.Med andra förtydligande ”skällsord” är nämnda (människo-) utnyttjande- och (juridiska) missbruksförfarande mycket ovettigt när det hänsynslösa och hyperegoistiska maktmissbruket bottnar i att en ung kvinna från de Norrländska utmarkerna har ”råkat bli gravid” och fått barn ”på tok för tidigt” i livet – för att efter det andra barnets tillkomst, under despotismpräglade och högmodiga former, skilja både sig och barnen från den Biologiska (Lappmarks-) Fadern – trotts att hon ännu inte är tillräckligt mogen att hantera sin oerhört ansvarskrävande livsuppgift.


Till den prekära saken hör att efter skilsmässan från den jämnåriga (Lappmarks-) Fadern till de båda döttrarna har den härsklystna Sunk-Fia Blåneka kategorisk
(på både traumatiserade och strategiska grunder) hållit sig till de män vilka är minst fem år yngre än hon själv – i det oheliga syftet att bevara övertaget – genom att inom de flesta psykosociala och emotionella frågor vara både ålders- och erfarenhetsmässigt överlägsen sina unga och lättpåverkade och därtill mycket virila ”motståndare” men även för att dessa ”youngsters” (ynglingar) bättre ”matchar” hennes översexuella kärringnatur, och inte minst, för att de är lämpliga offer till hennes besserwisserförankrade lappmarksenfald.

 

Amen
&
Om Mani Padme Hum

 

Spirituell Älskare
Och Ingen
Stofiliserad Sänggurka

 

# 11
Bästa Sunk-Fia Blåneka!


Efter att ha framhärdat under sex (6) kontinuerliga år i ett socialt vakuum, vilket ”Lilla Moi” har ägnat åt både introspektion och kontemplation – mitt i bland blodtörstiga myggsvärmar och folkfientliga enstöringar på den impulsfattiga och ödsliga Lapptundran norr om ”Blatteälven” – använder sig ”Lilla Moi” storvulet, frisinnat och ohämmat av så kallade Typografiskt Betingade Kraftuttryck.

Nämnda ”typografiskt betingade kraftuttryck” är med andra ord en samlingsterm bland frisinnade och konstnärliga författare – vilken främst hänsyftar till de ”hårda ord” (eg. känslorelaterade uttryck och socialpsykologiska termer) vilka förekommer lite här och var i textmaterialet – samtidigt som ”hårdmjuka -” och ”vanliga-” och även ”mjuka ord” och ”runda ord” på ett både självklart och underförstått plan är sammanlänkade med- och beroende av ”alla övriga ord” vilka under prydligt inflätade former är avsedda att vara tydliggörande och helhetsanfäktande inom förevarande textpassager.

Kombinationen av typografiska kraftuttryck och ett färgsprakande textmaterial har en terapeutiskt effekt vilken hjälper skribenten att bearbeta sina innevarande känslor och att strukturera sina förnärvarande tankar inom den folkfjärmade och ogästvänliga Lapptundran norr om ”Blatteälven”.

Dessa ”sprakande och färgstarka uttryck” i typografisk form ger alltså luft och balans åt uppkomna känslostämningar och tankegångar – i en för de flesta ansvarskännande Sörlänningar – totalabsurd levnadssituation med totalabsurda överlevnadsbetingelser. Inom en före detta så kallad välfärdsnation på det norra halvklotet. Numera omdöpt till; NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSUNSE).

 

VÄLKOMMEN TILL
DEN BI-KULTURELLA
&
DUNDERTABBESBEFRÄMJANDE

NaziSharia Unionen Nya Sverige!
(N.S.U.N.S.E.)

 

27 maj 2011

# 12
Bästa Sunk-Fia Blåneka!

 

Besöksförbud brukar vanligtvis tilldelas till de människor vilka är känslomässigt okontrollerade och rabiata eller odisciplinerade och våldsbenägna.


Hustrumisshandlare och våldtäktsmän utgörs oftast av kriminellt belastade personer (etcetera, etcetera, etcetera) och alls inte av Buddhistorienterade Pacifister Med en Lokal- Och Global Miljömedvetenhet.

 

* * *

Typografisk Upprepning Nummer Tre (3) Av
”DRAMAUTVECKLING – DEN 7 JUNI 2011”:

Till Sunk-Fia Blånekas stora förtrytelse vägrade åklagarämbetet (denna gång) att gå hennes despotiska sociopatvilja till mötes och avfärdade helt resolut ett ”besöksförbud” (eg. skriftförbud) eftersom den fredliga och tålmodige ”Lilla Moi” alls inte har några tidigare anmälningar emot sig – vilka kan ligga honom i fatet inom här nämnda egenmäktighets brott och tidsmässigt utdragna kidnappardrama – vilket alltså är framkallat av den egensinniga besserwisserrödstrumpan Sunk-Fia Blåneka, vilken inom sin enfaldiga lappmarksperson uppenbarligen inhyser en dumhjärna av ärtstorlek och ett förkrympt russinhjärta.

* * *

 

En Annan Tjatig Upprepning:
Sunk-Fia Blåneka har aldrig varit en hustru (i ordets egentliga betydelse) till den socioekonomiskt förfördelade ”Lilla Moi”.

Inte heller är Sunk-Fia Blåneka en ”före detta flickvän” eller en ”före detta sambo” till ”Lilla Moi”.

Däremot har Sunk-Fia Blåneka hittills varit ett 34-år långt och skamligt övergrepp på ”Lilla Moi:s” väna person genom att agera såsom en både egensinnig och otidsenlig slavdrivare och/eller såsom en lappmarksenfaldig och okvinnlig fångvaktare med översexuella anspråk.

Åtminstone har så skett under de stunder då hon inte har hängivit sig åt andra mansförnedrande sysselsättningar eller personlighetsraderande barnstukningar genom gemena övergrepp mot underåriga gossebarn i syfte att genom sina skadegjorda ombud få möjligheten att stilla sin patologiska makt- och uppmärksamhetshunger.

Det både smålustiga och avigvända i sammanhanget är att Sunk-Fia Blåneka på ”Lilla Moi:s” hårt arbetande och sofistikerade bekostnad helt oförtjänt har blivit en relativt aktad och respekterad trebarnsmor inom samhället.

Detta trotts att Sunk-Fia Blåneka:s egenmäktiga kidnappning av ”Lilla Moi:s” enda barn ingår i bilden sedan tjugo(!) (20) år tillbaka i tiden och att hon sedan tidigare har en anmälan emot sig gällande vanvård och försumelse av sina båda döttrar vilka helt oförskylt i egenskap av minderåriga barn också har blivit snuvade på sin (biologiska) faderskontakt på grund av Sunk-Fia Blånekas sociopatbelamrade besserwisserdespotism.

Ovan nämnda ”uppfostringsförfarande” och despotismpräglade kidnappardrama – Frångår Allt Allmänt Vedertaget Sans Och Förnuft – anser den ansvarskännande men synnerligen förfördelade och rättslösa ”Lilla Moi” i skrivande stund.

Även ett tillkommet och fullständigt oskyldigt barnbarn får lida av sviterna från Sunk-Fia Blåneka:s vedervärdiga lappmarksdespotism.

Detta faktiska (miss-) förhållande gör i dagsläget Sunk-Fia Blåneka:s sönderhunsade övergreppsoffer till minst tre (3) brutalt utnyttjade och socioekonomiskt förfördelade människor – vilka uppenbarligen har ett minimerat egenvärde – bland så kallat vanligt folk.

Tydligt är att inom det enstöriga och folkfjärmade ”lappträsket” gäller det att baktala sina medmänniskor och att ljuga sin egen person glänsande och fin.

Tvi Vale!

 

 

* * *

BLÅNEKANS MOTVALSLAG

 

§ 1a.
Ansvarskännande Fäder Skall Kriminaliseras.


§ 1b.
Egenmäktiga Förbrytare Måste Glorifieras.

* * *

 

Sunk-Fia Blåneka
Är Ondskan Personifierad!

 

 

Det Är Synnerligen Amoraliskt
Att Utnyttja Andra Människor
I Syfte Att Sko Sig Själv!

 

Att Sko Sig Själv
På andras Bekostnad
Är Synnerligen Amoraliskt!

 

 

Demokrati & Jämställdhet
Är Två
Åtskilda Begrepp
Ungefär Såsom
Male & Female
(Man & Mö).

 

 

Inom Det Avhumansierade Och Avdemokratiserade
”Fryshuset Nya Sverige”
(NSUNSE)
Råder Det På Den Sociala Fronten En Skoningslös Och Oförsonlig Polarvinter Året Runt.

 

 

ÅSIDOSATT
EMPATI & MEDKÄNSLA
(gentemot singelmännen)


Överkaxiga Och Omogna, Men Ensamstående Och ”Flerbarnsberikade” Mödrar – Vilka Systematiskt Utnyttjar Sin Egen Avkomma, I Seriösa Försök Att Tillfälligt Infånga ”Enstöriga Grabbhalvor” – Är I Själva Verket Ingenting Annat Än Fruktansvärt Ansvarsbefriade Och Oförståndiga Anförvanter, Vilka Gör Allt För Att Kompensera Sitt ”Ungdomliga Misstag”, Och Inte Minst, Försöker Råda Bot På Sin Innevarande Sexuella Frustration, På De Muntra Singelmännens Kärleksfyllda Bekostnad.

 

Spirituell Älskare
Och Ingen
Stofiliserad Sänggurka

 

 

Infogat Kapitel – April 2011

 

KORT PRESENTATION

AV DENNA HEMSIDANS

BAKGRUNDSKONFLIKT


(Utöver Den Faktiska Orsaken Till Den Globala Klimatkrisen)

 

Skenet Kan Bedra
Tolvårig Son
Med Ett Ansträngt & Tillgjort Fotoleende Anno 1992

(Ett år efter Illa Tillstukning och Initierat Fadersberövande)

 

 

Kidnapperska alá Symbole

”Svart & Vit”
(Full av Fågelskit)

27:e april 2011

Direkt-Meddelande Till
”Kidnappar-Fia”

Du borde berätta sanningen och ta ditt straff – istället för att låta mig höggradigt våndas i ensamhetens sarkofag – inom det ödsliga och folktomma Lappriket i södra Norrland.

Ju längre tid jag måste uthärda under en ofrivillig social isolering och så gott som bankrutt, desto mera komprometterande blir det för din del, när sanningen väl uppdagas i all sin misär.

Tick-Tack, Tick-Tack – ytterligare Sex År har lagts till ditt kidnapparkonto vilket du – utan ett vettigt ord till förklaring så morskt öppnade anno 1991.

 

 

 

ONDSKA
BÖR
med
KÄRLEK
FÖRDRIVAS


Den gode sonens hyperdespotiska kidnappare tycker i dagsläget att det biologiska fädernet ”skall hålla truten” och vara oerhört tacksam över leveransen av en Årlig Lägesrapport(*) vilken under halvsanningar och en skriftligt kortfattad tvetydighet anger hur till vida sonen fortfarande befinner sig i livet eller inte.

(*)
Efter blott ett kort och skriftlig svar från den egenmäktiga kidnapperskan har fädernets ödmjuka begäran om en ”årlig lägesrapport” i övrigt uteblivit.


På grund av stor falskhet och genom upprepandet av ett despotbaserat föräldramönster har den tidigare kidnappningen av Sonen numera även drabbat en på senare tid tillkommen sondotter.

En gång om året sänder jag (fädernet) ett brev till kidnapperskan vilket innehåller skrivpapper och ett frankerat svarskuvert och en påminnelse om att det är dags för en aktuell lägesrapport åt en illa utnyttjad och bekymrad fader.

Mitt initiala krav på ”motprestation” från kidnapperskan var att få erhålla två (2) stycken skriftliga lägesrapporter per år. Det vill säga en lägesrapport var sjätte månad.

Detta mitt ”fåfängda” rapporteringskrav ratades dock av den despotiska kidnapperskan, och endast en (1) kortfattad lägesrapport per år godkändes, på villkor av att jag inte hänger mig åt ”smutskastning” av den befängda kidnapperskan.

Bryter jag mot detta kidnapparbaserade egenmäktighetsvillkor, är det ”mitt eget ansvar” att ta reda på hur den kidnappade sonen och sondottern har det, heter det enligt den (uppenbarligen) sinnesförvirrade samt inkonsekventa och ”gåpåiga” kidnapperskan vilken genom ovanstående budskap alltså hotar med att bryta avtalet om leverans av en årlig lägesrapport om någon form av ”smutskastning” hädanefter sker gentemot (den hyperdespotiska samt sinnesförvirrade och sociopatinkonsekventa) kidnapperskan.

Fakta är att eftersom sonen på kuppen har drabbats av ett förståligt stockholmssyndom har han konsekvensenligt inför den (inkompetenta) familjerådgivningen i södra norrland avsagt sig vidare kontakter med mig, det vill mena, sin biologiska fader.

Utöver nämnda skriftbaserade och årliga lägesrapport existerar alls ingen annan kontaktform med vare sig kidnapperskan, sonen eller sondottern för min personliga del – vilket underförstått avser; Den Biologiska Fadern.

Den årliga lägesrapporten har alltså tillkommit såsom en befogad och rättmätig sista kontaktmöjlighet med både sonen och sondottern på grund av kidnapperskans ansvarslösa egenmäktighet med barn och inte minst på grund av myndigheternas minst lika ansvarsbefriade agerande inom kärringsverige, där männen och/eller fäderna till barnen är absolut rättslösa inom egenmäktighets- och kidnapparärenden, vilka är genomförda av despotiska samt sadistiska och egensinniga norrlandskvinnor.


Myndigheternas kidnapparpartiska slapphet i förevarande ärende
samt kidnapparkärringens fascistoida lappmarksdespotism och egenmäktiga förfarande med både underåriga och ”vuxna barn” har snart nog gjort mig till en veritabel sverigehatare.


För att undkomma ett fördummat och synnerligen karmabelamrande och/eller ett ”harakiribaserat kroppsmord” (eg. rituellt självmord av japansk modell) på min egen persona – önskar jag snarast möjligt få ett civiliserat avslut på beskrivna missförhållande alá despotismbaserad kidnappning – vilken i dagsläget sträcker sig mera än tjugotre (23) mycket energidränerande och självdestruktiva år bakåt i tiden.


Hittills Har Jag På Ett Trottsigt Vis Överlevt På Rent Jäkelskap.

 

Mittenbilden Föreställer En Av Kidnapperskan Bortkollrad Och Idiotförklarad
(före detta)
Fader Inom KärringSverige

 

Ps. Faktaangivelser och situationsanalyser är långt ifrån samma sak som smutskastning av maktfullkomliga fångvaktare alá Guantanamo. Ds.


Pps. Den barn- och barnbarnsberövade fadern är i skrivande stund fortfarande en pacifistiskt orienterad medborgare vars grafiskt betingade och sannfärdiga ord är hans icke-blodiga samt fredsbevarande ”svärd-och-sköld” gentemot både kidnappningar och sociopataktiga kärringlögner. Dds.

 

 

 

 

APROPÅ
Sunk-Fia Blåneka
(”femfemman”)

Bilden är tänkt att föreställa ett praktexemplar av en
patologisk lögnare alá sexuellt snedvriden Lappräpa.

Tel: xxx-xx xx xxx
RUNKBO CITYRÄLSINGLAND


Denna extremt depraverade och ytterst sadistiska ”Jante-Quinna” (eg. Mans-Skändare) är upphovet till ett grovt socialt missförhållande (initierat 1991) vilket hittills har förpestat ”Lilla Mois” enda sons liv under arton (19) både fasansfulla och vedervärdiga år.

Med rejäl support från hennes rödstrumpemässiga eller kommunistpräglade och inte minst mansförnedrande ”lappmarksideal” har hon i ett initialt skede under en hånaktig glättighet missbrukat ett juridiskt maktmedel för att lättare kunna tilltvinga sig en parrelation med undertecknad amatörförfattare i dennes allra mest medkännande och godmodiga ungdomsdagar.

Detta juridiska maktmissbruk utspelar sig alltså tillika med att ”Sunk-Fia Blåneka” (fingerat namn) tiden därefter har tillåtits att förpesta undertecknades hela tillvaro på planeten Tellus under trettiotvå (33) år. Det vill säga mellan (århundradena) 1977 e. Kr.2010 e. Kr.

Med andra uppriktiga och sannigseftersträvande ord har ”Sunk-Fia Blåneka” (fingerat namn) så gott som ”ostört” fått härja fritt utan vare sig myndighetsingripanden eller lyhördhet inför protesterna från undertecknades både insiktsfulla och besinnade vädjan till ”Sunk-Fia Blåneka” om återhållsamhet med sitt missbruk av juridiska maktmedel och med alla sina övriga översitterifasoner.

”Sunk-Fia Blåneka” (fortfarande fingerat namn) är i dagsläget både lappsturks och segerviss eftersom denna lagöverträdande samt mansutnyttjande och överlyckliga ”trollpacka” och/eller ”lycksökerska”, häpnadsväckande nog även har fått både den sociala myndigheten(!) och polisväsendet(!) inom den Mellansvenska Blondrikshalls-kommunen till att dansa efter hennes urfalska och sociopataktiga lappmarkspipa.

För en skicklig och/eller ”svårgenomskådad” sociopatkvinna på den ödsliga och folktomma landsbygden i Mellansverige räcker det tydligen gott och väl med att ”infödingskvinnan” under en självömkande vädjan ”släpper till” med några krokodiltårar för att till 100 % bli betrodd av både socialförvaltningen och ordningsmyndigheten. Att genast försöka vinna andras sympati är signifikant för det utpräglade sociopatsinnet.

Myndighetspersonalen på den folktomma och ödsliga ”lapptundran” vilken är i (förståelig) avsaknad av en djupare människokännedomkan för sitt liv inte begripa att den ”ynkliga” lilla Lappmatronan under genomruttna lögner och med ett sociopatbaserat falskspel endast brukar sig av ett väletablerat ”socialt inavel” inom glesbygdsortenutöver det faktum att hon utnyttjar sig av den allmänna bristen på en djupare människokännedom och drar stor nytta av den allmänsympatiska synen på en mycket ömkansvärd och ”ensamstående” flerbarnsmor.

Hennes här beskrivna egenmäktiga agerande i kombination med hennes hänsynslösa maktmissbrukande är alltså ännu INTE ”överstökat” utan pågår under full ”orkankraft” i skrivande stund för här undertecknad samt infödda sverigemedborgare.

Här utöver tillkommer det vidriga faktumet att den despotiska (despot: tyranniskenväldig härsklysten egenmäktig) samt stridslystna ”Sunk-Fia Blåneka” från Runkbo City i Rälsingland är en skamlös kidnappare av ett (före detta) minderårigt barn.

Med andra ord har hon under en avartad despotism kidnappat mitt enda biologiska barn på denna (uppenbarligen både laglösa och gudsförgätna) planet. Samtidigt med att hon hittills har undkommit ”tillrättavisning” från det Svenska (så kallade) Rättsväsendet.

Målmedvetet och under en ”kvinnlig sociopatlistighet” använder hon sig av okristliga lögner samt ägnar sig åt förtal av undertecknad mansperson. Inte minst försöker hon gömma sig bakom både barn och barnbarn i syfte att undkomma repressalier och bestraffningar från det (numera hyperkorrumperade) Svenska Rättsväsendet.

Upphovskvinnan bakom talesättet ”De båda gossarna har fått men för livet av mitt Münchausenaktiga trollpakeförfarande” har numera också ett ansikte att referera till ... Just Det! ... ”Sunk-Fia Blåneka” med härkomst från Runkbo City Tel: xxx-xx xx xxx.

Känslobaserad Bildframställning Av Den Bakåtsträvande
Sociopat-Fian


Huvudanledningen till att detta mycket mansförnedrande och egenmäktiga fruntimmer fortfarande är i Livet och ännu inte har blivit mördad eller ”utraderad från jordens yta” beror endast på undertecknades ytterst fridsamma och tålmodiga samt inte minst medkännande och budhistinspirerade livshållning.

Det handlar uppriktligen om en kunskapsunderbyggd samt ödmjuk och medkännande livsattityd vilken ”Sunk-Fia Blåneka” under rådande omständigheter också har ”vett” till att utnyttja maximalt.

Ungefär som om vore denna budhistinspirerade livshållning endast ett vederhäftigt glidmedel för (den översexuella och egenmäktiga) ”Sunk-Fia Blånekans” synnerligen egoistiska och depraverade kidnappningsförehavanden inom det (hyperkorrumperade) Svenska samhället.


Här undertecknad amatörförfattare har dock alls ingen anledning att ”skräda orden” under rådande sociala missförhållande och avskyvärda kidnappardrama vilket har sin grund i en samvetslös och vanvördig despotism.


”Sunk Fia Blånekans” djupt egenmäktiga och anmärkningsvärt egoistiska agerande har alltså tillfogat både den undertecknade fadern och hans något förvillade son allvarlig skada under alltför många år och decennier.

Här utöver tillkommer ett barnbarn vilken också blivit berövad dess rättmätiga kontakt till sin ”Farfar” på grund av ”Blånekskans” ansvarsbefriade samt mycket despotpatologiskt betingade så kallade barnuppfostringsmetoder.

”Sunk-Fia Blånekans” så kallade barnomsorg handlar i praktiken om en nerfostran vilken i den breda allmänhetens ögon är så märklig och synnerligen olämplig att pådyvla små barn och unga människor att den inte ens är värdig att tillämpas såsom en välmenande dressyrmetod åt ett beroendefyllt och vanligt förekommande sällskapsdjur inom samhället.

Min personliga och bestämdaste uppfattning i dagsläget är att det lilla Runkbo City i Rälsingland sedan länge är ett så gott som laglöst territorium i Mellansverige där ”Sunk-Fia Blåneka” går i spetsen för dess dekadenta och djupt rotade Kärringvälde.

Denna min personliga uppfattning och/eller verklighetsförankrade föreställning är baserad på det personbemötande undertecknad ”kille” helt skoningslöst och moralbefriat har blivit utsatt för under de senaste fem (5) åren som vederbörande ”snubbe” kontinuerligt och tvångsartat har tillbringat inom Runkbo City-orten.

Inte minst är nämnda ”verklighetsuppfattning” och/eller ”föreställning” även grundad på de sju (7) så gott som kontinuerliga år vilka tidigare är avverkade under ”Sunk-Fia Blånekans” egenmäktiga och orättrådiga fascistpiska alá Juridiskt Maktmissbruk och på samtliga av hennes despotiska översitterifasoner vilka är riktade emot både sonens och numera även barnbarnets biologiska anförvant.

Det handlar alltså om ett ”äventyr” som har givit för handen att undertecknade och ”barnbefriade” Fader numera anser att stora delar av den så kallade ”vuxna” folkstammen inom Runkbo City-territoriet befinner sig mycket långt borta ifrån ett gott föredöme för den yngre generationen på grund av deras egenmäktiga ansvarslöshet gentemot medmänniskor med ursprung från övriga landsdelar.

Den fossilartade ”vuxna” folkstammens främlingsfientliga och våldsprovocerande samt inte minst fascistoida agerande på den sociala scenen i Runkbo City förefaller i dagsläget att vara mera av en ryggradslös nerfostran av både barn och ungdomar än att det skulle vara gagnfullt och föredömligt för samhället i sin helhet.

Med tanke på alla intoleranta och folkfördömande attityder samt inte minst med tanke på det arroganta och aggressiva tonläget, inom det särpräglade Runkbo City-territoriet, är det ”turligt” att vi inom nationen i övrigt har stränga lagar emot innehav av knivar och eldvapen samt att skarpladdade handeldvapen fortfarande är relativt svårtillgängliga för alla därtill obehöriga medborgare.

Hade inte Runkbo City's nuvarande befolkning (märkvärdigt nog med endast ett fåtal undantag) rättat sig efter dessa rikstäckande vapenlagar hade vi troligen haft ett fullskaligt ”skyttegravskrig” inom Runkbo City's territorialgränser.

Med andra extremt upprörande ordsatser har vi att göra med ett illastinkande skräckexempel av en incestuös och fascistoid samhällsbildning där medborgarna inte ens kan rättstava orden empati och medkänsla, än mindre kan de känna gemenskap och samhörighet med de landsmän, vilka härstammar från övriga delar av nationen.

Dagsfakta förmedlar att berörda myndigheter, inklusive det korrumperade polisväsendet i Blondrikshall, har ”tröttnat” på, samt uppgivit både tron och hoppet om en demokratiskt sinnad och människovärdig bygemenskap inom Runkbo City's fascistoida territorialgränser.

Nämnda ”ordningsmyndighet” anses i dagsläget också helt allmänt att ha för lättjefylld avsikt att överlämna det laglösa Runkbo City-territoriet åt dess outtröttligt fascistoida samt mycket rabiata och främlingsfientliga ”Blitz Kriegs-öde” och/eller åt sitt otidsenliga ”Vilda Västern-öde” på den Mellansvenska Lapptundran.
Autentiskt exempel 1:

Vid min ”kidnappningsanmälan” då jag för andra gången var ”inflyttad” till Runkbo City anno 2005 och inför Blondrikshallspolisen (socialförvaltningen vägar alltså fortfarande att lyssna till mig) informerade om ett pågående socialt missförhållande i Runkbo City. Vilket inkluderar allt mellan persondiskriminering, grovt förtal och egenmäktigt förfarande med barn. Svarade den (lappmarkskorrumperade?) Blondrikshallspolisen totalt likgiltig och så gott som ointresserad: ”Du får återkomma med en anmälan när du har anpassat dig lite mera!”

Höggradigt förvånad över det märkliga polissvar jag erhållit vid mitt av både stor förtvivlan och av vanmakt genomsyrade anmälningsförsök. Blev jag nödd och tvungen att fråga den tjänstgörande polismannen om han verkligen menade att jag också skulle börja med att kidnappa minderåriga barn samt att grovt förtala/baktala/ärekränka intet ont anandes folk och att godtyckligt diskriminera mina medmänniskor såsom i dagsläget sker i Runkbo City.

Det både tvetydiga och regionalpartiska polissvaret härtill blev dock ett korthugget: ”Nej! – Det vågar jag mig alls inte på att hävda med övertygelse.”

”Tack för ingenting” – tänkte jag. Och återgick därefter till den terapeutiska skrivarstudion i min ”Guantanamofångskammare alá Ashrama” på den folktomma och ödsliga Lapptundran i Mellansverige.
Autentiskt exempel 2:

På mina tre efter varandra följande diskrimineringsanmälningar inom den islamistkontrollerade bar- och restaurangbranschen i Runkbo City. Där jag både godtyckligt och anledningslöst blivit utsatt för tre stycken anti-demokratiska och synnerligen personkränkande ”illegala portningar” (enligt polisterminologi – diskriminerande särbehandling).

Den bekväma Blondrikshallspolisen svar löd sålunda: ”Inget brott är begånget!” – och avskrev därjämte samtliga av mina tre skriftligen utförda diskrimineringsanmälningar.

Den pseudodemokratiska och islamistunderstödjande DO (diskrimineringsombudsmannen) i Stockholm svarade på ett likartat sätt som polisväsendet i Blondrikshall hade gjort på mina diskrimineringsanmälningar inom det despotiska och laglösa Runkbo City-territoriet.
Kontenta:

Huváligen vilket avskyvärt fascistland ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” utgör i både internationella och i demokratiska sammanhang!

Inte undra på att kriminell gängbildning och all annan kriminell verksamhet har fått ett kraftigt uppsving inom ”Nya Sverige” ity den skötsamme och enskilda medborgaren snöpligen har förlorat sina tidigare så självklara demokratiska rättigheter till förmån för fascistoida impulser och annat asocialt elände.

Inte heller är det märkligt alls att Ny-Nazismen frodas såsom ogräs gör. Och att folk tar lagen i egna händer i en allt större omfattning för varje år som går. Huváligen!


Mr. A

Filantropi:
”Hej, jag är en världsvan och fridsam människa
som finner nya vänner vart än jag kommer.”


Mr. Z

Misantropi:
”Hej, jag är en inskränkt och rabiat borderliner
som framkallar nya fiender vart än jag kommer.”

 

 

”RUNKBO CITY”
ÄR EN STOR SKAM
FÖR HELA NORDEN!


Det blodtörstiga kärringväldet inom
”Runkbo City” består tydligen av en
flock fascistoida och despotiska
kidnappare!

Härsklystna moroner
hänger sig ohämmat åt en
antidemokratisk
folkkväsning!

Vi har att göra med antisociala narcissister
vilka förvandlas till ”rabiata borderliners”
vid tilltal från vänliga främlingar.

Fega och fascistoida folkkväsare
saknar ett demokratiskt
civilkurage!

Lappterritoriet ”Runkbo City”
upprätthåller endast ett
Nekrofilt Nazikurage!

Finns det ett sjukligare och
mera desintegrerat släkte än
”halvlapparna” i Runkbo City?

Inom Runkbo City-territoriet
finns det många ”halvlappar”
som anser att patologiska lögnare,
mytomaner och sociopater är
fullt normala människor.

Inom det despotiska Runkbo City
finns många som tycker att fascister och islamister
samt knarkare och andra ogärningsmän
är det ”goda” folket.

Inom Runkbo City finns det många
självblinda rötägg vilka lever med vanföreställningen
att de är förmer än alla andra.

Under obetänksamma former
uppfostrar ”halvlapparna” inom Runkbo City
sina barn och ungdomar till att vara både
despotiska och diskriminerande gentemot
”utbölingar” från andra landsdelar.

RUNK
BO CITY
ÄR EN STOR SKAM
FÖR HELA NORDEN!

 

Allmänna anslagstavlor är inga ”klösbrädor” för vare sig
vildkattor eller anti-demokratiska avfällingar.

Inom demokratiska samhällen anses annonserna helt allmänt också vara annonsörernas ”kärleksbarn” vilka de månar om under alla samhällsbetingelser och under samtliga väderförhållanden.

 


Många runkebor i Runkbo City respekterar inte ens den öppna demokratins annonsfrihet utan ägnar sig (bakom ryggen på annonsörerna) åt en egenmäktig och fascistoid annonsdemontering på den allmänna anslagstavlan inom Hemköpsbutiken.

Detta nekrofilt betingade ”nazikurageförfarande” åskådliggör på ett otvetydigt vis den bakomvarande härskarmentalitet vilken också är upphovet till kidnappningen av ”min” (före detta) son och ”min” (före detta) sondotter.

Tack så hjärtligt för ännu en otvetydig bekräftelse på Er empatibefriade despotismEra kärlekslösa ynkryggar till bondlurkar och anti-demokratiska översittare!

De oerhört krigiska samt socialt inavlade runkeborna's, av despotism genomsyrade, ”annonsdemontering” (eg. anti-demokratiska diskrimineringsförfarande) på Hemköpsbutiken's anslagstavla och annorstädes, inger mig både mod och styrka till att tappert fortsätta emotgå ”Sunk-Fia Blåneka” alias ”Lappräpan”.

Jag kan här högtidligen utlova att denna min barn- och moral- supporterande kamp kommer att pågå ända fram till dess att rättvisa eller förlikning är upprättat inom nämnda och tidsmässigt mycket långt utdragna kidnapparärende.

Eller också, såsom ännu ett fredligt alternativ därtill, får denna min förefallande naiva men dock mycket seriösa och demokratibevarande folkrättskamp pågå ända fram till dess att jag inför bevisligt kvalificerade och ”icke-socialt inavlade” myndighetspersoner får en vederhäftig och godtagbar förklaring till upphovet bakom ”Sunk-Fia Blånekans” egenmäktiga förfarande gentemot oskuldsfulla och harmlösa små barn och inte minst gentemot deras rättmätiga fäder.

I korta ordalag kan en säga att ”Sunk-Fia Blåneka” har lyckats väl med att föra hela samhället bakom ljuset genom sin empatibefriade lappräpedespotism.

Rättviseskipandet ifrågavarande ärendet får ta den tid det behöver. Ju längre ”tid” det tar att få ordning och rättvisa i detta ärende. Desto mera ”sanningsvatten” och fascistbekräftelse får jag på min fredsbevarande och demokratiskt sinnade samt inte minst NaziSharia-förpestade Faderskvarn i KärringSverige.

 


Sanningen är tjockare än blod:
Min högsta önskan är sanning och
rättvisa före jag lämnat Jordelivet.

 

De människor vilka är i avsaknad av både empati och medkänsla lever inte fullt ut.

De endast existerar under vakuum-armerade förhållanden inom ett emotionellt månlandskap.

 

 

 

Ursäkta detta mitt vidhållande av fakta och denna min något ”tjatiga” upprepning i ett för mig mycket angeläget ärende.


”Sunk-Fia Blåneka” binder endast ris för sin egenmäktiga despot-rygg. Då hon i sina ytterst envetna och stereotypande kväsningsförsök. Använder sig av alla tänkbara amoraliska medel som står till buds i hennes utstuderade och sociopataktiga utövning av ett illavarslande maktmissbruk gentemot en ”barnbefriad” Fader från de södra delarna av Sverige.

Med andra ord nyttjar hon sig av alla de medel som finns till förfogande för hennes oblida, men dock något paranoida, och despotbaserade maktutövning gentemot en barnberövad och ansvarskännande Fader till ett av hennes barn.

Detta hennes makabra falskspel samt maktmissbruk, och all denna hennes makabra despotism, är upprättad för att hon inför sina sladderaktiga vänner och amoraliska bekanta lättare skall kunna misskreditera ett föräldralöst och redan hårt prövat och före detta ”lyckligt lottat” så kallat Fosterbarn.

Vilken på grund av ”Sunk-Fia Blånekans” amoraliska maktmissbruk samt på grund av hennes övriga egenmäktiga förehavanden inom samhället. Har ”råkat ut för” att bli biologisk förälder till ett av hennes tre (3) ”skötsamma” barn.

Innevarande och beklämmande situation är alltså baserad på hennes tidigare maktmissbruk och på hennes ”lantliga” despotism riktad gentemot ett medkännande, välvilligt och godmodigt före detta ”lyckligt lottat” så kallat Fosterbarn med härkomst från de södra regionerna av Svea Rike.

I dagsläget handlar det hela alltså om en empatibefriad ”lappmarksdespotism” vilken är riktad gentemot ett vittberest och världsvant före detta ”lyckligt lottat” så kallat Fosterbarn med ett demokratibevarande och globalt betingat referensmaterial i sitt genuina och ödmjukhetseftersträvande (budhist-) bagage.

Vi har alltså i skrivande stund att göra med ett civiliserat och fredligt sinnat före detta ”lyckligt lottat” så kallat Fosterbarn. Vilken på grund av alla hårt prövande och inte minst utmanande levnadsbetingelser också har visat sig vara både väluppfostrad och så gott som oförvitligt skötsam, med endast ett fåtal försumbara undantag, i sin sociala interaktion bland människor.

Vederbörande, miljömedvetna och budhistinspirerade före detta ”lyckligt lottade” så kallade Fosterbarn, är alltså ännu i denna stund vare sig en illa beryktad ”mentalpatient på rymmen” eller en tidigare hårt bestraffad ”kåkfarare och värsting” inom det fascistoida och miljöförpestande teknokratsamhället.

Inte heller är vederbörande före detta ”lyckligt lottade” så kallade Fosterbarn en ”kriminellt belastad drogmissbrukare”. Vidare representerar vederbörande före detta ”lyckligt lottade” så kallade Fosterbarn absolut inte en ”misslyckad självmordskandidat” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Möjligen är här omnämnda före detta ”lyckligt lottade” så kallade Fosterbarn en ofrivillig ”outsider” vilken i mångt och mycket är ”långt före” sin samtid .

Motivet bakom ”Sunk-Fia Blånekans” despotiska utnyttjande av ett fridsamt och medkännande före detta ”lyckligt lottat” så kallat Fosterbarnär självfallet att under en så gott som ”hemlighållen desperation” inför den breda allmänheten, försöka undkomma ett offentliggörande av detta hennes lappsturska kidnappningsförfarande.

Nämnda ”kidnappningssituation” (eg. egenmäktighet med barn) har alltså uppstått genom att ”Sunk-Fia Blåneka” i något svagt moment under sin despotiska ”barnomsorg” har tillfogat sin då elvaårige son bestående men och /eller en allvarlig emotionell skada.

Därefter har ”Sunk-Fia Blåneka” under en stor och ihärdig desperation. Med alla tänkbara ohederliga medel och asociala trix. Vilka anbelangar en utpräglad sociopatkvinna. Inför barnets fader och inför alla övriga samhällsmedborgare. Försökt dölja sonens emotionella handikapp för att på kuppen också ”undanröja” den biologiska Faderns ”obekväma” (eg. klarsynta och värnande) barnomsorg för all framtid.

Ränderna tycks aldrig gå ur en härsklysten före detta Rödstrumpa med ett sturskt och överkaxigt (plåt-) hjärta alá Mellansvensk Lappräpemodell.

Det är för hennes del angeläget att motverka och att förhindra en ”potentiell familjebildning” mellan fadernsonen och sondottern. Vilket alltså kunde ha inbegripit en medkännande Fader till en numera vuxen son samt även kunde det ha inbegripit en omtänksam och kärleksfull Farfar till sondottern.

Genom ”Sunk-Fia Blånekans” skamlösa och egoistiska agerande i ärendet framstår i dagsläget den djupt bekymrade och högst välmenande Fadern endast såsom en ”terroriserande” anförvant som ”inte ens har vett” på att hålla sig undan och lyda order från Ers Högvördighet alias ”Sociopat Fia” vilken uppenbarligen har en hel del att dölja inför vissa anhöriga och även inför samhället i övrigt.

Till de övriga både vettlösa och samvetslösa familjemedlemmarna inom den ”Blånekska Klanen” vill jag bara omnämna att ett ”skyddande av brottsling” (eg. familjejäv) faktiskt är en kriminell handling oavsett hur många barn (enl. Sunk-Fia: ”A-barn” och ”B-barn” eller ”C-barn/negerbarn”) som än är inblandade i leken för att upprätthålla ett genomkorrumperade och människodegenererande falskspel.
Inskränkt talesätt bland ”välanpassade” medborgare inom Runkbo City's territoralgränser:

”Det kan väl gå ann med vissa 'utbölingar' ... bara man inte får in dom i släktá ... det vore för djävligt illavarslande!”
Vidareutveckling av faktiskt händelseförlopp:

Den kluriga-och-finurliga men otympligt bakåtsträvande sociopatlantisen ”Sunk-Fia Blåneka” var en från flera olika hållinklusive socialvårdens misstanke gällande vanvård av två småbarnhårt ansatt ensamstående moder vid sin inflyttning till New Age-Centret i Runkbo City.

Nämnas bör i sammanhanget att ”Sunk-Fia Blåneka” fortfarande ammade(!) det yngsta barnet som då var över sex år gammal och snart skulle börja skolan. Det tre år äldre barnet var undernärd och smal som en speta utöver att hon var allmänt försvagad, trött och glåmig.

Initialt blev jag inpopulär hos det yngsta barnet eftersom mitt amningspåpekande inför både modern och det sexåriga ”di-barnet” gjorde att ”Blånekskan” (vetting nog) upphörde med att ge sitt surrogat-di åt den förvuxna sexåriga ”bebisen”.

Tydligen hade ”Blånekskan” alls ingen aning om vad det verkligen innebär att uppfostra barn. Hon hade uppenbarligen ingenting annat att ge till det yngsta barnet utöver det sedan länge sinade di-bröstet.

Troligen är en mjölkkossa mera moderlig och omvårdande mot sin avkomma än vad ”Blånekskan” visade sig vara under nämnda period i sitt tilltrasslade och sociopatstryda tillvaro.

[ UPPFOSTRAN handlar till stor del om att framlocka- och tillvarataga de medfödda egenskaperna och färdigheterna hos barnen samt att stimulera och uppmuntra dem till att vidareutveckla desamma — med fokusering på de godartade och socialt förenande
kvalitérena.]

Detta spektakulära sociodrama utspelar sig samtidigt med att ”Blånekskan” tillsammans med de båda barnen, är ”på flykt” undan hennes (förtvivlade) före detta man och fader till barnen, för att få mera personlig uppmärksamhet alá (begynnande?) münchausensyndrom.

Detta utspelade sig på den tid då det för hennes del ”begav sig” (eg. då hon funnit sig en Fristad) bland de mansföraktande samt despotiska och storstadspräglade Rödstrumporna på Skockbleckens Internationella Kurscenter i Runkbo City.

Det övriga New Age-folket inom kollektivet hade gärna sett att hon flyttade någon annan stans, eftersom hon var den enda och oinitierade ”lappmarkskvinnan” med två småbarn, vilka var helt utan lekkamrater, då inga barn fanns med på menyn bland det nyinflyttade och storstadspräglade kollektivfolket.Viktig inflikning:

Utöver en tinnersniffande vårdplacering, vilken i tinnerdimmorna hade råkat sätta eld på ett timrat härbre på Skockbleckens Ekologiska Kursgård så att detta brann ner till grunden innan brandkåren kom till platsenär så vitt jag känner till det hela”Sunk-Fia Blåneka” den enda människa som varit minuter ifrån att bränna ner hela Skockbleckens Ekologiska Kursgård.

Vilken på den tiden hyste trettiofyra rum och ett storkök inom de båda vältimrade bostadshusen. Tillika fanns en höloftsladugård, en vedbod och en långlada vilka ur brandsäkerhetssynpunkt också var olämpligt närplacerade alldeles invid de båda fnösktorra trevåningshusen.

Detta brandtillbudsscenario utspelade sig genom att ”Sunk-Fia Blåneka” under en ovarsam självupptagenhet hade lämnat några tända stearinljus utan tillsyn i sin sängkammare medan hon satt och kuttrade bland kollektivfolk och tillfälliga gäster i en annan del av fastigheten.

Dessa romantikbefrämjande mysljus antände bakom ryggen på ”Sunk-Fia Blåneka” de fladdrande gardinerna i hennes sovrum. Det stilla vinddraget och de fladdrande och synnerligen lättantändliga gardinerna fick i sin tur de både hungriga och fasanfulla eldsflammorna till att slicka både väggar och tak i hennes sovkammare.

I detta farofyllda brandmomentet passerade lyckligtvis en av de övriga kollektivmedlemmarna av en händelse hennes sovrum och upptäckte den potentiella storbranden.

Vederbörande handlingskraftiga medlem lyckades med nöd och näppe under febril iver att släcka inomhusbranden innan den hunnit sprida sig till övriga delar av den brandvänliga och fnösktorra fastigheten.

Ett storbrandsscenario av nämnda slag hade definitivt blivit ett snöpligt slut på Skockbleckens Ekologiska Kursgård redan i detta initiala skede.

Uppenbarligen hade alla de närvarande kollektivmedlemmarna en ”överjordisk änglavakt” vid nämnda brandscenariovilket i fnösktorrhetens namn var behäftad med en ”Fear Factor” #12.

Detta brandtillbudsdrama gjorde i sin tur att ”Sunk-Fian” hamnade i onåd bland flera av de mera ansvarskännande kollektivmedlemmarna.
Slut på viktig inflikning.I efterklokhetens namn måste jag tyvärr erkänna att jag hade ett ”aktivt finger” med i spelet för att förhindra den pågående mobbningsaktionen och utmanövreringen av en ensamstående bondjäntemoder med två försummade och tillika ”något ouppfostrade” (eg. kraftigt nerfostrade) småbarn på halsen.

Med facit i hand ångrar jag självfallet av det djupaste att jag någonsin ställde upp för den despotiska ”Sunk-Fia Blåneka” och att jag någonsin tog parti för henne och de arma barnen under nämnda mobbningsaktion och utmanövreringsakt vilken var direkt riktad mot henne och inte alls gentemot mig.

Till mitt försvar i ungdomens och i godtrohetens dagar kan jag endast tillägga att min budhistorienterade medkänsla satte käppar i hjulet för den uppretade avhysningsmobben.

De ödesdigra konsekvenserna efter detta mitt välmenande försvar av en förvildad bondjänta med en utpräglad hönshjärna alá münchausensyndrom har gjort att jag fått bita i det sura äpplet under återstoden av mitt vuxna liv.

Detta mitt medkännande ställningstagande till förmån för ”Sunk-Fia Blåneka” och de försummade barnen gjorde att hon in alles tillbringade nio år av sitt schizoida och eländiga liv på Skockbleckens Ekologiska Kurscenter – det vill säga, två år mer än jag, ett extra år före och ett år efter min in- och utflyttning från kurscentret.Plats för ett trefaldigt:

”Tvi vale för alla socialt och emotionellt underutvecklade samt despotiska halvlappsräpor!”
Tvättäkta despotism:

Under dessa pressade omständigheter beslutade ”Sunk-Fia Blåneka” i äkta ”rödstrumpeanda” (eg. ett feministiskt mansskändande), för att på despotiska och amoraliska grunder, utnyttja sig av ett initialt tillförskansat juridiskt bindande dokument, vilket även kunde missbrukas såsom ett maktmedel av okloka människor.

Dokumentets giltighet var endast baserad på hennes namnteckning på ett delägarskapspapper. Ingen som helst privatfinansierad köpeskilling var inblandad.

Det handlade alltså om ett tillfälligt delägarskap, för att tillsammans med fyra andra namnteckningar på samma juridiskt bindande dokument, lyckas med att få till en överlåtelse av fastigheten från den tidigare förvaltaren.

Maktmissbrukets simpla syfte var att få totalkontroll över ett intet ont anande och redan överutnyttjat (före detta) ”lyckligt lottat fosterbarn” i dennes allra fagraste ungdoms- och renlevnadsdagar.

Det handlar om en ”gosse” vilken i hennes indignerade ”lantrasögon” utgjordes av en till den Internationella Miljörörelsen och till Runksbo City invandrad ”sörlänning” (eg. kosmopolit) med ett ”vilsekommet och udda” (eg. berest samt renlevnadsinspirerat och budhistkontemplativt) uppträdande på den sociala scenen.

Det påföljande ”reseäventyret” tillsammans med ”Sunk-Fia Blåneka” inom det internationellt präglade Ecovillage Training Centret för naturinriktade och hållbara samhällsmodeller på Skockbleckens Kursgård i Runkbo City ...

... utgjordes med tidens gång i sin helhet, av en ”dubbelriktad spiralrörelse” och/eller efter ”partnerinitiationen” av ett ofrivilligt och olyckligt kompromissförhållande alá dunderfejkat partnerskap ...

... med en trettioårig och/eller sex år äldre ”självalstrad hushållerska” alá makthungrig och ensamstående trebarnsmor med hängbröst och en avtändande figur. Vilken på den tiden tillika uppbars av en sunkig och föga attraktiv kroppshållning.

Detta existerar utöver att Sunk-Fia Blåneka nyttjade sig av både snus och tobak. Samtidigt som hon av (sociopatlistiga) ”anpassningssjäl” inom den renlevnadsorienterade gruppandan under många år framfejkade en tidsenlig och miljövärnande laktovegetarian vilken befann sig i tryggt sällskap bland ”renlevnadsgelikar” inom New Age-rörelsen.

Till saken hör även att hon satt i finrumsfåtöljen och putsade på fingernaglarna eller sysslade med andra struntförnäma ”överklassfasoner”.

I bästa fall lekte hon lite förstrött med barnen när dessa inte härjade vilt och hejdlöst bland folket inom kursgårdsägorna.

Så vitt jag förstått det hela rätt hade hon det allmänt lättjefullt och trevligt (både i och utanför sänghalmen) tillsammans med de övriga ”flockmedlemmarna” eller bland kursgästerna inom det miljömedvetna New Age-kollektivet – nu när hon hade en både förstående och beskyddande man vid sin sida.

På detta finurliga vis kunde ”Sunk-Fia Blåneka”från minst tre olika instanserlägga inkomna bidragspenningar på hög. För att försäkra sig om att vara ekonomiskt oberoende och relativt välbärgerad även en bit in i framtiden.

Allt hon behövde göra var att i tid betala bostadshyran inom New Age-kollektivet. Resten fixade samtliga av de involverade bidragsgivarna samt alla de övriga gruppmedlemmarnainte minst lilla jag med min buddhistinspirerade och självuppoffrande serviceanda.

I sanningens och i rättfärdighetens namn skall här omnämnas att även ”Blånekskan” vissa dagar i månaden ”tvingades” till matlagning i det kollektiva storköket. Detta hennes ”ändlösa och omänskliga slitgöra” var något hon högljutt kverulerade om inför både mig och barnen så att vi skulle förstå att hon under stora vedermödor verkligen drog sitt (sociopat-) strå till den gemensamma stacken.

Denna hennes totala ”energidränering” bland de kollektiva hushållssysslorna gick dock bra att kompensera genom att ”ligga och dra sig” i familjebädden mellan de ”fasansfulla storkökskommenderingarna” vilka i sig utgjorde en viktig bas för kollektivets samlade styrka och allmänna välbefinnande.

Detta pågår emedan jag, året runt, från bittida till sent, var nedtyngd av både ett framförhållande ansvarstagande och av ett synnerligen hårt kroppsarbete.

Inte minst befann jag mig samtidigt under ett synnerligen hårt åtstramat ekonomiskt tryck. Allt för att undkomma ”bestraffningen” från ”Blånekskans” både empatibefriade och ansvarslösa ”fascistpiska alá despotisk Lappräpa” samt för att klara min utkomst inom det ekologiskt orienterade kursgårdskollektivet där alla och envar bidrog med minst en minimihyra.

Mitt både idoga och kreativa arbete förverkligade både hennes och barnens önskedrömmar till 100 % samtidigt som det höggradigt gagnade deras lustfyllda livsstil och sociala status på ett godartat vispå min bekostnad.

Detta utspelar sig emedan jag (kundaliniyogin) bland ”Sunk-Fia -duperade” och av andra oinitierade folk blev titulerad med allt ifrån ”enfaldig arbetsnarkoman” till ”illastinkande bondlurk” med otidsenliga levnadsvanor.

Den ”romantiska” och synnerligen vidlyftiga önskedrömmen skulle hålla både henne och barnen vid god hälsa och stor vigör (inom kollektivet)var det tänkt från första början. I praktiken pågick detta vårat ”lantbrukssamarbete” endast under en kort tidsrymd.

Det delade lantgårdsansvaret pågick fram till dess att ”Blånekskan” började ”tröttna” på alla de arbetskrävande djuren och på allt övrigt arbete som dagligen fordrades för att upprätthålla hennes förverkligade men ansvarbefriade önskedröm åt sig och de båda barnen vilka härstammade från ett tidigare förhållande.

”Blånekskans” gemensamma barn med undertecknad amatörförfattare var i detta initiala skede ännu inte ens påtänkt. Barnet tillkom ungefär två år efter kompromissinitieringen av nämnda New Age- och sekelskiftesrelation.

För min del innebar hennes förverkligade men ansvarslösa önskedröm ett stentufft och slitsamt ”bonddrängsgöra” (eg. osjälvisk karmayoga) vilket i den mindre lustfyllda praktiken innebar ett ”småskaligt” lantbruk på ca. tio hektar som till 75 % bedrevs med sekelskiftesmetoder från 1800/1900-talet.

Där jag i mitt ”anletes yogasvett” dagligen fejade och mockade mängder av hästskit och kodynga i svinottan och om kvällarna för att hålla ”Blånekskans” förverkligade men ansvarslösa önskedröm helt intakt och vid god vigör. Givetvis till barnens stora glädje och förtjusning, men desto värre, till det övriga kollektivets vimsiga förtrytelse.

[ Bland somliga av de Amerikanska och Australienska ekobymedlemmarna på Skockbleckens Ecovillage Trainingcenter alá Kursgård hette det högtidligt: Vi skall göra ”alternativ revolution” och inte syssla med ett ”otidsenligt och fluglarvsproducerande bondlurksarbete”.]

Det var alltså fråga om ett krävande rutinarbete som måste pågå oavsett årstid, väder och vindförhållanden samt oavhängigt om det var helg eller vardag. Oavsett om en var hungrig, trött eller sjuk på något vis.

I absoluta nödsituationer gick det efter mycket ”bönande och bedjande” att få en tillfällig arbetsavlösning från mjölkningsansvar, kreatursskötsel och övriga ”småskaliga” ladugårdsbestyr.

”Blånekskans” förverkligade men ansvarslösa önskedröms främsta psykologiska syfte bestod i att ”försöka imponera” på både barnen och på kollektivets alla välutbildade och vittberesta före detta storstadsmedlemmar.

”Blånekskans” förverkligade men ansvarslösa önskedröm, inkluderade bland de traditionella lantbruksgöromålen, ett ”småskaligt” men mycket arbetskrävande åkerbruk under sommarmånaderna samt ett vinterbaserat skogsbruksarbete för vedförsörjningen.

I dagsagendan ingick även uppfödning och skötsel av ett varierande antal ridhästar och en arbetsvillig Nordsvensk brukshäst (i åretrunt-arbete) samt omvårdnad av sju stycken mjölkproducerande kossor av svensk kullig boskap med en varierande rekryteringsstam av kalvar och kvigor för framtida mjölkproduktion. En ”småskalig” värphönsflock ingick också i de varierade (mång-) sysslorna inom det ekologiska lantbruket på Skockbleckens Ekologiska Kurscenter.

Alltsammans pågår under en giftfri självförsörjandesträvan enligt ”Blånekskans” romantiksökande men synnerligen ansvarsbefriade önskedröm: ”Att-både-ha-kakan-och-att-äta-den-samtidigt.”

Genom min koncentrerade och kundalinibaserade arbetsflit och outtömliga yogastyrka gynnades självfallet det Holistiska Kollektivet Skockblecken – så till vida att ett gott rykte uppstod bland många av dess tillfälliga kursgäster och övriga intressenter vilka kom i strida strömmar från hela världen. Inte minst bör nämnas att det även fanns en och annan ”förståsigpåare” bland den infödda bygdebefolkningen.

Den påföljande och synnerligen dramaintensifierande (münschausensyndroms-) kidnappningen av min son, sju år efter det att vi hade gått skilda vägar, är antagligen ännu ett grymt och lappmarksdespotiskt: ”Tack för hjälpen så länge den varademen nu, efter tretton kälkborgarår, när det inte går att utnyttja dig längrekan du lika gärna ta å´ fara å´ flyga dit pepparn´ växer!”

Självfallet hade ”Blånekskan” både fräckhet och rättighet till att därpå utkräva ett månatligt underhållsbidrag för det gemensamma barnet. Detta pågår under min påföljande (utnyttjandebetingade) icke-diagnostiserade ”utbrändhet” vilken på kuppen medförde en ofrivillig social isolering inom det etablerade teknokratsamhället.

Denna min synnerligen otympliga och förvecklingsunderstödda ”psykosociala ofärdighet” var i sin tur krönt av en påfrestande arbets- och bostadslöshet.

Med andra uppriktiga ord hade en oönskad men energislukande ”rast- och rotlöshet” utvecklats under rådande (tekonkratfascistiska) samhällsförhållanden i mitten av 1980-talet och under det efterkommande decenniet. Allt är syner om sist, såsom jag i dag uppfattar det hela, avhängigt min alltruistiskt orienterade karmayoga på planeten ”T” som i Tellus.
Viktig empirisk lärdom efter det
Kundalini-Yoga -baserade ”önskedrömsarbetet”:

Var alltid observant på dina sanna känslor och ”kompromissa” aldrig bort dig själv helt och hålletsåsom jag gjorde i dessa mina både naiva och godtrognaste ungdomsåratt arbeta ideellt, eller att vara verksam utan ersättning för osjälviska framtidsmål, har också ett slags pris eftersom dess grundenergi måste hämtas någonstans.

Med andra ord bör en i möjligaste mån låta hjärtats intelligens styra huvudets förnuft och inte tvärtom såsom (tyvärr) brukligt är i dagens pseudoframkallande och teknokratiska samhällen.
Vidkommande inflikning:

För den svenska läkarkåren var det under denna otympliga period av ”utnyttjandebetingad utbrändhet” omöjligt att fastställa en människovärdig diagnos över mitt dåvarande ihopsjunkna och snöpliga tillstånd.

I stället för en medkännande långtidssjukskrivning innehållande lämpliga rehabiliteringsåtgärder blev jag såsom husvill medborgare tillförordnad att ”jaga” (eg. uppsöka) den ena fysiskt krävande och okvalificerade arbetsplatsen efter det andra på den av lågkonjunktur redan överansträngda arbetsmarknaden.

I annat fall skulle mitt synnerligen ofrivilliga men existensuppehållande socialbidrag omgående indragashette det hos den fascistoida arbetsförmedlingen och tillika hos den personkränkande och empatibefriade socialnämnden inom Svea rike.

Troligen hade dessa båda byråkratfascistoida institutioner, på de infödda medborgarnas bekostnad, fullt upp med att fixa bostäder och arbeten åt invandrarfolket. Eller så var de bara upptagna med att på alla möjliga sätt och vis att ”gulla” med de invandrade islamisterna och med alla de övriga hemlösa samt penninghungriga och arbetsvilliga tillvandrarna inom Nya (nazi-sharia) Sverige.

Den svenska läkarkåren nöjde sig med att under inkompetenta och därtill ansvarsbefriade former utfärda några fjortondagars- sjukskrivningar för att undkomma ”den löjeväckande simulanten” på ett relativt bekvämt sätt.

Vederbörande ”arbetslösa simulant och parasitavfälling” fick alls inget gehör för sina pågående både kroppsliga och emotionella plågor på grund av läkarkårens auktoritetsbaserade och synnerligen icke-professionellt utförda (sadist-) diagnoser.

I stället stod en tioårig husvillhet och en femtonårig arbetslöshet med ett personkränkande och förödmjukande socialbidrag på NaziSharia-dagordningenända fram till min så kallade förtidspensionering.
Slut på vidkommande inflikning.Rödstrumpestrattegi:

Att genom barnafödande plocka de utnyttjade männen och/eller samhället i sin helhet på underhållsbidrag var en väletablerad del bland somliga av de mansförtryckande rödstrumpemödrarna.

Denna kvinnostyrda despotism rättfärdigades av att de ansåg att alltbåde inbillat och faktiskt kvinnoförtryck i världenoavkortat var männens fel.Smaskiga detaljer:
Nämnda ”kompromissförhållande” kan under lätt krypterade former studeras mera ingående via länken; Hjärtats Rebell (se menyn till vänster) under kapitlen: ”Naturnära” och ”Detaljer på ett Järnspett” vilka avser perioden 1977 1984.

Den så gott som ofrånkomliga förvecklingsproblematiken från och med 1991 och ”framåt” kan studeras via länken; KarmaKaze under kapitel: ”Naked Feelings””Sunkan”.

Ovan nämnda ”studieförslag” är riktat till de godsinta medborgare vilka är intresserade av lite ”modern historia” bland den Internationella Miljörörelsens toleranta och ihärdiga förkämpar inom Ekobynäringen.Avslutningsvis:

Utomstående personer med en faktabaserad och/eller annan relevant information gällande nämnda kidnapparärende och/eller egenmäktighet med barn-ärende. Är välkomna att höra av sig till undertecknad på e-postadress som nedan. Tack på förhand.

Rabiata Borderliners och Antisociala Narcissister göre sig inget besvär. Fuck YouFor Ever!

 

 

APROPÅ
Rabiata Borderliners
&
Antisociala Narcissister

Det är definitivt en fördel att tidigare ha arbetat såsom sjukvårdare inom mentalvården om en har för avsikt att bosätta sig inom Runkbo City-territoriet.

Detta mitt något uppseendeväckande påstående har uppkommit eftersom det makabra kärringväldet inom den så kallade ”vuxna folkstammen” i Runkbo City inför mig har uppvisat att det emotionellt sett endast befinner sig på en 12-årings både barnsliga och ansvarsbefriade utvecklingsfas.

Till alla småbarns stora förtjusning.Ett litet skräckexempel på ”12-åringsnivån”:

För en ”inflyttad utböling” (eg. social och allmänbildad sörlänning) inom Runkbo City-territoriet går det på självaste Nationaldagen inte ens att beställa en korv med bröd vid KorvMojjen utan att delar av den emotionellt underutvecklade så kallade ”vuxna folkstammen” (eg. personalen) helt anledningslöst och handgripligen attackerar samt därefter ägnar sig åt att ”hispeligen porta” (eg. illegalt porta samt diskriminera) nyinflyttade medborgare.

För att därefter ha fräckheten i egenskap av småföretagare att genom ett maskopiartat enpartssamröre med Blondrikshalls Tidning i offentlighetens ljus hänge sig åt förtal av desamma.

Den i grunden både främlingsfientliga och snikna baktanken med nämnda förtalskampanj via en dagstidning.

Är att på kuppen försöka undkomma att inför den skvalleraktiga allmänheten behöva stå med skammen från en grövre försummelse av byggnadsunderhåll samt för att på andras bekostnad erhålla ”smygreklam” för en något desperat och förfördelad småföretagare.


Att be de intet ont anande övergreppsoffren om ursäkt för asociala och överstyrda beteenden är fullkomligt otänkbart för den enfaldiga och primitivt lappsturksa runkebon i Runkbo City.

Detta fullständigt huvudlösa och oförskämda tilltag uppkommer eftersom affärerna (förståligt nog på denna nordliga breddgard) går mycket dåligt.

Enär det överdrivet stora antalet härsklystna och fascistoida samt islamistkontrollerade Pizzerior har kundövertaget och infångar det stora flertalet ”glupska” matgäster inom runkbobygden.

Detta försiggår under en gedigen support från de hyperlantliga ortsbornas både godtrogna och folkfjärmade besserwisserkynne och inte minst på grund av den Svenska Regeringens muslimifieringsplanerande vilket försiggår ”över huvudet” på den infödda befolkningen inom Svea Rike.Referensmaterial:

De otidsenliga och asociala konsekvenserna från nämnda ”12-åringsförfarande” (eg. antisociala narcissim) bland så kallade vuxna människor i Runkbo City. Går att jämföra med Judarnas utsatthet i Nazityskland på 1930 och 1940-talen. Eller med den ”svarta” och/eller ”färgade” delen av befolkningen i Nordamerika före Martin Luther King's framträdande på samhällsscenen.Medborgaransvar:

Jag skull kunna uppge betydligt fler (prakt-) exempel där diskrimineringsförfaranden är påkallade inom det fascistoida, trögtänkta och intoleranta Runkbo City-territoriet.

Dock vill jag inte ”göda” de lättledda och till viss del godtrona medborgarna med fler dåliga exempel på ett nedsättande och vidrigt människobemötande.

Att höggradigt gynna de positiva sidorna av tillvaron inom Runkbo City-territoriet på den Mellansvenska Lapptundran är en diger utmaning för alla och envar.

Detta emedan svartsynen förefaller vara ett karaktärsdrag hos den både empati- och sympatibefriade ortsbefolkningen.

En allt genomsyrande svartsyn är med andra ord inget eftersträvansvärt inom en nation med hög självmordsstatistik där unga människor utgör den större andelen av självmordsantalet.

Vet hut på Er alla hjärtlösa och så gott som själsdöda ”vuxna” 12-åringsmänniskor i Runkbo City!


 

 

M.v.h.
Lars E Johansson
altruism_fungerar_alltid@hotmail.com


29 september 2009

 

 


Ärlighet & Konsekvens

När jag i egenskap av utfattig men budhistinspirerad förtidspensionär, på storstadsgatan anno 2004, hittade en fet plånbok innehållande 20.000 SEK i reda penningar och omgående inlämnade den till polisstationen.

Hette det bland vissa bekanta att jag var en ”jumla idiot” som inte istället behöll pengarna och dumpade den penningvittjade plånboken i en gul postlåda eller liknande.

Bland åter andra folk mumlades det torrt: ”Han är så jäkla snäll att han verkar dum”.

På polisstationen hette det med stor förvåning: ”Det är helt otroligt att det fortfarande finns ärliga människor i samhället.”

Någon dryg vecka senare fann hittelönen på 2.000 SEK från den tacksamma plånboksägaren sin väg till mig via polisstationen.

Karma är karma är karma.

 

Vänligen Lars E Johansson

 
Härligt Ärlig
&
Budhistinspirerad Ödmjukhet
eller
Vanligt Internettiggeri

(”flaskpost”)


Om någon empatibefriad ”Plåt-Nicklas” från dem Mellansvenska Lapptundran och i avsaknad av medkänsla. Till händelsevis skulle ha invändningar emot att jag numera tycker fruktansvärt illa om alla de av despotism genomsyrade och främlingsfientliga ”träskallarna” inom Runkbo City-territoriet.

Vore det konsekvensriktigt att med eventuella klagomål vända sig till den ”lappsturska och rödrävslistiga” sociopatkvinnan ”Sunk-Fia Blåneka” med telefon: xxx-xx xx xxx.

Detta mitt både kloka och visa samt och inte minst kreativa förslag har aktualiserats eftersom det är ”Sunk-Fia Blånekans” förljugna och ansvarslösa egenmäktighetsagerande, utöver min konstanta penningbrist, som är huvudorsaken till att jag under denna min (andra permanenta) Runkbo City-vistelse, sedan fem år tillbaka i tiden, sitter fången och försmäktar under en ofrivillig social isolering och av andra oönskade Runkbo City-plågor på den Mellansvenska Lapptundran.
Viktig Parantes:

Eftersom jag ännu i denna mycket bisarra och makabra stund. Det vill sägadrygt 32 år efter initieringen av omnämnda missförhållandefortfarande upprätthåller en relativt vänlig samt fredlig och budhistinspirerad livsstil.

Kan jag alltså inte helt ogenomtänkt och överstyrd ”knalla in” på Järnhandeln i Runkbo City och införskaffa en dubbelbladig klyvyxa.

För att därefter uppsöka Runkbo City-haggan ”Sunk-Fia Blåneka” och inför hennes anhöriga samt inför både barn och barnbarn ”klyva henne i tvenne delar” från topp till botten, såsom en symbol över hennes fruktansvärt förljugna och schizoida samt egenmäktighetsbaserade agerande, gentemot mig och mina rättmätiga och inte desto mindre fullständigt oskyldiga anförvanter.

Underförstått skulle ett sådant synnerligen desperat, dramatiskt och ytterst dumdristigt förfarande endast skapa en fruktansvärt otymplig och plågsam framtidskarma för samtliga inblandade parter.

Utöver det faktum att det främlingsfientliga och fascistoida Runkbo City-territoriet skulle bli än mera illa beryktat i övriga delar av den svenska nationen gentemot hur det i dagsläget förhåller sig.

Nämnda ”desperationsförfarande” skulle alltså innebära betydligt värre plågor än vad den innevarande ”egenmäktighetskarman” utgör i dagsläget för alla involverade medborgare i detta (alltför) långt gångna egenmäktighetsförfarande.

Vilket är alstrat av en stursk Jantekvinna som uppenbarligen (miss-) brukar sig av en fascistoid ”ärthjärna” i sin Mellansvenska ”träskalle” samt lika förefallande har en tom ”konservburk” där hjärtat vanligtvis befinner sig hos de flesta normala människor.
Slut på viktig parantes:
Ödmjukhetsbevarande självframställning:

Desto bättre är jag alltså en fredlig och civiliserad medborgare vilken vare sig är egenmäktig eller schizoid på något sätt.

Dessutom är jag van vid att ”äga min egen störning” och att inte låta personliga frustrationer och starka känsloförnimmelser gå ut över mina medmänniskor.

Dock tar jag mig friheten från gång till annan att INTE SKRÄDA det skrivna ordet de gånger jag blivit ”ärligt förbannad” på grund av ohörsamhet i för mig mycket angelägna frågor.
Kallhamrad fakta:

Efter alla hycklande och så gott som myndighetsbefriade turer som varit i detta för mig mycket angelägna och tidsmässigt långt utdragna ärende. Hyser jag i dagsläget ett mycket klent förtroende inför det svenska så kallade Rättsväsendet.

I stället vädjar jag både ödmjukt och helhjärtat i denna både prekära och makabra stund till alla de medborgare vilka eventuellt hyser ett uns medkänsla gentemot en hårt ”kvinnohunsad” och ”barnbefriad” (före detta) fader samt farfar med både miljö- och människovärnade ideal i sin livshållning.

Vilket för min anspråkslösa och okomplicerade person inkluderar hela Skandinaviens befolkning. Inklusive Europa Unionen och det numera ”sönderbombade” U.S.A.

Jag vädjar alltså allra ödmjukast om att under en djup tacksamhet få emottaga en tillräckligt stor penningdonation, för min avflyttning från Runkbo City-territoriet, till min bosättning inom en annan och ännu inte fastställd ort på planeten Tellus.

Detta mitt något ofrivilliga ”internettiggeri” står mig till buds såsom en ”halvdesperat” sista åtgärd inför utsikten om en relativt sund existentiell fortvaro på planeten Tellus.

Jag anser trotts all främlingsfientlighet och antisocial narcissism inom ”Lappmarken” att vara inom ramarna för en fredlig och civiliserad utväg. För att i framtiden förmildra plågorna från mitt något ofrivilliga ”martyrskap” på den Mellansvenska Lapptundran.

Med andra uttjatade tiggerifraser anser jag i egenskap av en så gott som medellös och marginaliserad förtidspensionär med både trasiga tänder och en kosmopolitisk världsuppfattning.

Att jag har bra nog på fötterna för detta något ofrivilliga ”internettiggeri” vilket under alla omständigheter och syner om sist är baserat på en medfödd och naturlig överlevnadsinstinkt.

Detta är oaktat vad än den inskränkta och folkförtryckande ”Jantelagen” gör för gällande inom här ovan angivna trångmål och sociogroteska missförhållande på en planet med globala miljöproblem av en geopolitisk karaktär.

Med stöd från en genuin självkännedom baserad på empiriska grunder. Finns övertygelsen att jag inom en annan ort, med färre socioekonomiska problem, självfallet skulle må betydligt bättre och vara vid ett högre välbefinnande.

Detta genom att dagligdags inte behöva bli påmind och konfronterad av ett miserabelt och obändigt missförhållande inom en otroligt despotismpräglad lantort vilken lyder under och/eller är ”ockuperad” av ett folkfientligt kärringvälde alá vanstyre.

I stället kunde jag läka mina nytillkomna sår på en mera civiliserad och människovärdig plats för att där ”börja om från början” och att bygga upp ett ”nytt liv” från grunden.

Känslan av desperation uppstår naturligtvis av att jag under många år lämnats ignorerad och ohörsammad av samtliga berörda instanser inklusive av mina ”tidigare” så kallade vänner och bekanta.

Det vill säga; jag är lämnad åt att långsamt förtyna eller att ”ruttna bort” tillsammans med mitt påtvingade ”kidnapparöde”, vilket är initierat av en stursk och despotisk ”Jantekvinna” med härkomst från Runkbo City på den Mellansvenska Lapptundran.

Vi alltså har att göra med en ”extremordinär” Jantekvinna vilken inför den (före detta) oinitierade allmänheten och inför den (initierade) myndigheten ännu i dag upprätthåller ett ogenomskådat och nästan fulländat sociopatbeteende.


Övertydlig Tiggeriförklaring:

Detta mitt allmänt sett ringaktade tiggeriförfarande föreligger eftersom jag i framtiden absolut inte önskar vara Runkbo City-territoriet och dess urinnevånare till ”ytterligare” harm och belastning genom min enerverande ”kidnappareproblematik alá egenmäktighetsförfarande”.

Vilket absurt och oinskränkt förpestar hela min dagligvaro inom Runkbo City-territoriet på den Mellansvenska Lapptundran.

Ett betydligt sämre alternativ för min del och även för samhället i övrigtvore i detta kärleks- och penninglösa krisläge och/eller i denna ”borderlinesituation”att börja nyttja tobak och att konsumera alkohol i okontrollerade och omåttliga mängder.

I det primitiva syftet att ”dränka mina sorger” för att i min dagligvaro undkomma att höggradigt bli påmind om ”Blånekskans” egenmäktighet inom en socialt inavlad bygemenskap. Där samtliga medborgare förefaller att upprätthålla en kompromisslös despotism gentemot (med-) människor från andra landsdelar.

Det handlar om en antisocial lantort där så gott som samtliga inflyttade medborgare uppenbarligen anses vara ociviliserade utbölingar och parasiterande rötägg.

Missbruksförfaranden drabbar inte så sällan även de så kallat ”skötsamma” medborgarna. Givetvis på både gott och på ont.

Dock betackar jag mig redan här och i framtiden. I egenskap av en luspank amatörförfattare och före detta renlevnadsmänniska. För bruket av illegala droger.

Kom ihåg att det är en väsentlig skillnad mellan att bruka och att missbruka olika stimuleringsmedel.

Under rådande hårt trängda och fullständigt ofrivilliga omständigheter tar jag i ärlighetens namn och efter behov emot hjälpen av några ”styrketårar” från mellanölet eller från några glas rödvin.

I det genuina syftet att hålla oönskade och eventuellt ”upp-poppande” emotionella överstyrningar på en cool och hanterbar nivå. Givetvis i kombination med en avancerad självkontroll vilken är baserad på ett mentalt bemästrande av irriterande störningsmoment.
Hejdlösa spekulationer:

Trotts att jag är en stor motståndare till vilda spekulationer och falska antaganden. Har jag i min utsatthet i detta för både mig och sonen angelägna ärende helt hejdlöst spekulerat omkring motivet bakom den despotiska kidnappningen av mitt enda barn på planeten Tellus.

Spekulationsförfarandet verkade på ett förutsägbart vis endast mera utmattande och förargelseväckande. I stället upphörde jag med dessa mina förtvivlade gissningar och övergick till en vidareutveckling av förmågan att ”äga min egen störning” (eg. bemästra mina egna känslor och inte anklaga omgivningen alltför höggradigt), så länge jag inte har fått en faktisk och adekvat vetskap om upphovet till ”Sunk-Fia Blånekans” egenmäktiga kidnappningsförfarande.

[ Inom nämnda spekulationsförfarande har jag alltså under stora bekymmer och under en vanmäktig beklämdhet hamnat mitt emellan en otäck incestproblematik och åtminstone ett misslyckat men brutalt mordförsök alá Münchausensyndrom(?) på min 11:a åriga son.

Vilket ger för handen att jag heller inte har uteslutit möjligheten att moderns alla tillfälliga mansförbindelser kan ha resulterat i ett eller flera pedofilövergrepp mot sonen. Detta är alltså helt spekulationsmässigt.

Med ”budhiskt förmildrande” men fortfarande under spekulerande ordalag handlar det om en ”Lappräpisk Rödstrumpekarma” vilken är avhängig ”Sunk-Fia Blånekans” oförmåga att kunna stå för sina promiskuösa förehavanden tillsammans med alla sina tillfälliga herrbekanta när barnen råkar vara i närheten.]

Snöpligt men faktiskt har utkomsten från den både falska och hyperegoistiska ”Sunk-Fia Blånekans” så kallade barnomsorg – både oinskränkt och synnerligen klandervärt har utmynnat i en ”lyckad människokväsning”av ett före nämnda ”dråpslag” välartikulerat och vältaligt samt mycket uppriktigt och nog så informativt (enl. lappmarksenfald; ”skvalleraktigt”) gossebarn. Med ett absolut oförställt och oskuldsfullt förtroende till både föräldrar och till den övriga vuxenvärlden.

Den vid elvaårsåldern så öppenhjärtige och spontana sonen har alltså såsom genom ett ”trollslag” omvandlats till en ”tyst-och-lytt” samt mycket ömkansvärd individ. Kort och gott har en omisskännlig och inom det civiliserade samhället, fullständigt oacceptabel personlighetsförändring till ett ytterst otympligt samt absolut känslohämmat och degenererat levnadsuttryck, ägt rum hos sonen i dennes barndom och/eller i hans arlaste ungdomsår.

Sonen har under flera års tid varit så gott som ”stum” (eg. autismartad) av underkuvelse och endast förmått sig till att klämma fram några enstaviga och ynkliga: ”Ja” eller ”Nej” vid direkt tilltal av honom.

Kontakterna med honom under nämnda (fasanfulla) period framstod ungefär som om detta mitt genomgående otadliga och självbehärskade samt inte minst välvilliga och omsorgsfulla bemötande av den unga sonen. Snarare hade handlat om ett otäckt och synnerligen opsykologiskt genomfört ”polisförhör” med okonventionella och brutala förhörsmetoder.

Vilka inom det amerikanska samhället i exceptionella och oprofessionellt genomförda brottsutredningar kan brukas gentemot förhärdade brottslingar.

När sonen efter dessa känslohämmade och socialt handikappade år återigen började formulera sammanhängande meningar. Kom dessa endast ut såsom ett lågmält och luddigt ”mummel” under ett antal för mig minst lika hjärtskärande år som under de så gott som ”stumma” (eg. autismartade) åren.

Här utöver tillkommer både lektionsskolkning och skolgångsproblematik samt inte minst så kallade stödsamtal hos B.U.P. (barn och ungdomspsykiatrin) etc., etc.

Kronan på verket är en psykofarmakamedicinering vilken alls inte borde tillkomma växande barn och ungdomar vilka i övrigt förefaller leva under ”idylliska och harmoniska uppväxtförhållanden” inom en liten glesbygdsort i detta vårt moderna tidevarv.
Frimodig men desperat inflikning:

ETT STORT VARMT TACK PÅ FÖRHAND
riktas härmed till samtliga godhjärtade medborgare inom Svea Rike, och annorstädes, för ett eventuellt stöd genom ett eventuellt uppvisat civilkurage och inte minst inför en eventuell finansiell uppbackning inför ett möjliggörande av min avflyttning till en annan landsdel än just den Mellansvenska.

Nämnda ”kidnappningsproblematik” och eller ”egenmäktighet med barn”lyder uppenbarligen under sina särpräglade och fullständigt amoraliska ”naturlagar”där jag i egenskap av både Far och Farfar, tillsammans med berörda myndigheter, absolut INTE har någonting alls att sätta emot under ett socialt missförhållande.

Vilket i denna obarmhärtiga stund utspelar sig i Runkbo City på den vanligtvis icke-skandalomsusade ”Lappmarkstundran” i Mellansverige.

Jag nödgas att i detta fastfrusna och permafrostliknande ”borderlineläge” inse att både ovisshet och huvudbryderi i detta anförvantsärende kommer att bli livslångt för min del. Så vitt jag har rätt uppfattat situationen med hjälp av min fredsbevarande och ödmjukhetsbaserade budhist- intuition.

Problembearbetningen kan för min del hädanefter lika väl ske inom en annan och härtill ovidkommande ort eller landsdel. Där jag heller inte riskerar att bli utsatt för möjligheten att på kuppen förlora min mentala hälsa eller att göra något synnerligen ogenomtänkt och förivrat inom det avhumaniserade och byråkratfascistiska fascistsamhället Nya Sverige.
Sunt förnuft:

Detta inhumant despotiska och mycket långt gångna samt uppenbarligen även myndighetsunderstöttade ”kidnapparförfarande alá egenmäktighet” emot ett då underårigt barn (numera även mot ett tillkommet barnbarn) ...

... borde absolut inte få förekomma inom en så kallat demokratisk och civiliserad rättsstat såsom Sverige (nästan) utgör i internationella sammanhang.

Uppenbarligen är ”Nya Sverige” inte så värst demokratiskt och noga med de mänskliga rättigheterna på ”hemmaplan” eftersom även Europa Unionen börjat få upp ögonen inför en mängd olika sociala missförhållanden inom det annars så oemotsägligt präktiga ”Nya Sverige”.

Tur är väl det. Länge leve Europa Unionens högt civiliserade och medkännande avslöjanden gällande ”interna missförhållanden” vilka många infödda medborgare har att förhålla sig till inom det ”hyperpräktiga” Nya Sverige.
Viktig avslutande notis:

Alla former av kritik gentemot denna webbsidans upphovsman bör mycket tragiskt men fullkomligt konsekvensenligt riktas emot den egenmäktiga trollpackan ”Sunk-Fia Blåneka” i Runkbo City med telefonnummer som ovan.

Framförandet av eventuella klagomål och av befogad kritik till ”Sunk-Fia Blåneka” bör dessutom ske via ett ”Jag-budskap” eller också genom bearbetning via Gestaltterapi.

Detta eftersom ”Sunk-Fia Blåneka” i dagsläget har ”kommit till åren” samtidigt med att hon faktiskt är en något ”kantstött” mormormor och farmor.

Vilken genom sin sociopatfulländning kan spela rollen av ”liten och ynklig” betydligt bättre än vad de flesta sunda och uppriktiga medborgare någonsin kan göra.

All eventuell kritik riktad gentemot ”Sunk-Fia Blåneka” bör alltså framföras under civiliserade former samt vara absolut icke-rabiat och icke-våldsbaserad.

Denna rekommendation utlyses emedan jag, undertecknade parasitindivid och otursförföljda medborgare, endast är en fredligt sinnad och pacifistiskt orienterad människa med ett globalt och universellt perspektiv på tillvaron.

Grundtanken till nämnda civiliserade människobemötande är att undvika en onödig våldsupptrappning i ärendet samt inte minst för att undkomma ett eskalerande samhällsvåld i övrigt.

Härtill bör gemene man och kvinna under alla omständigheter ihågkomma det både kloka och visa talesättet: ”Våld föder endast mera våld alltmedan kärlek föder mera kärlek.”

Övervinn ont med gott, falskhet med sanning och hat med kärlek.

 

 

Inget Mer Att Förlora
Endast Allt Att Vinna

 

VänligenDen Första Advent 2009
Lars E Johansson

E-postadress:
altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 


Gestaltterapi
(Klickbar Bildruta)

  

 

 

En Liten
Medkännande Förklaring
Till Alla Socialt Ofärdiga
Men Läskunniga Lantisar:


Emedan somliga hypersjälviska och brottsbenägna ”NaziSharia-kärringar” med härkomst från Mellansverige tillåtes att kidnappa barn helt utan myndighetsingripanden. För att därefter förvandla barnen till fullständiga främlingar inför deras rättmätiga fäder.

Kan också jag i egenskap av ”allroundkunnig” medmänniska och amatörförfattare med en likartad lättsinnighet använda mig av ett ”nästan” upphovsrättsskyddat bildmaterial i ett osjälviskt och demokratibevarande samt i ett alltruistiskt och miljövärnande informationsarbete.

Detta mitt fullständigt ideella arbete utförs i syfte att ur ett globalt perspektiv verka för ett ”uppväckande” av den innevarande mänsklighetens miljömedvetenhet och att inte minst verka för en större kollektiv uppmärksamhet inför de miljöproblem kommande generationer ofrånkomligen måste handskas med för sin fortexistens och för sitt välmående på planeten Tellus.


Det spelar ingen roll
om en ”åker dit” när en
redan sitter fängslad.”Rika Föräldrar Och Fattiga Barn”
handlar mestadels om egoism och girighet.

 

 

Det handlar om
Rikets Säkerhet!

FAKTAVARNING:
Det finns ideologiska
paralleller mellan
Nazism & Islamism.


Islamismen Är Nazismens
Vämjeliga Kusin.

STOPPA
Nazi-Shariakratin
inom
”Nya Sverige”!

Egentligen borde det heta:
”Befria det infödda svenska folket från dess både fascistoida och fruktansvärt hänsynslösa NaziSharia-Regering, vilken oklokt nog på de infödda medborgarnas bekostnad, både stödjer och upprätthåller en massinvandring med islamistisk överrepresentation inom Svea Rike!”Med andra ord:

Befria snarast möjligt det infödda Svenska Folket och alla övriga demokratiskt sinnade sverigemedborgare från dess fruktansvärt naiva och bakåtsträvande samt inte minst fascistoida och nyansbefriade ”Oss och Dem” -regering.

Vilken låter Sverigedemokraterna ta all den ”skit” och alla de nedsättande okvädningsord och tillmälen den så kallade Svenska Regeringen borde fått sig till oinskränkt del.

Detta skändliga förhållande hade aldrig kunnat uppkomma om de infödda sverigemedborgarna INTE varit så förbaskat godtrogna och vilseförda samt kulturellt och socialpsykologiskt okunniga som de (fortfarande) är i dagsläget. I detta viktiga avseende förefaller de bland kunniga och allmänbildade människor att vara ungefär lika intuitiva och intelligensbefriade som (döda) fiskar kan vara.Regeringsdespotism:

Det är ofrånkomligt och/eller oemotsägligt att den pågående muslimifieringen och/eller ”islamistockupationen” av nationen under synnerligen despotiska former är initierad och upprätthållen av den Svenska Regeringen.

De borgerliga partierna är i dagsläget av exakt samma skrot och korn som de socialistiska partierna. Båda är de lika stora kålsupare och fascistoida översittare.

Vilket betyder att dessa båda förefallande ”kontrahenter” i grund och botten endast består av teknokratiska (maskerade) fascister. Vars gemensamma arbete är att se till att det sönderhunsade och manipulerade fotfolket endast har till att välja mellan ”pest” eller ”kolera” i sin samhällsrigida och avhumaniserade tillvaro.

Dessa båda partibildningar kan i sin fascistoida och maktfullkomliga dumdrivenhet inte ens förstå att denna deras ”okontrollerade” mass-invandringspolitik är precis samma sak som att bita sig själv i svansen.

Denna deras både ansvarslösa och hänsynslösa samt muslimtillvända mass-invandringspolitik är iscensatt för att de invandrade/tillvandrade islamisterna bättre skall känna sig som på ”hemmaplan” inom en, sedan långt tillbaka i tiden, nazitillvänd nation.

En direkt massinvandringskonsekvens är att de sverigebaserade muslimerna/islamisterna genom sin fanatiska och eller fascistoida ”religionsutövning” oavkortat medverkar till folksplittring inom en nation vars infödda medborgare hyser mycket klena kunskaper gällande den islamistiska ideologin och/eller (över-) tron.

Inte minst samverkar de invandrade muslimerna, genom sin skenheliga och ögontjänande islamideologi, med den Svenska Regeringen inför upprätthållandet av ett antidemokratiskt och folkförtryckande politikervälde även inom det så kallade Nya Sverige.

Muslimerna är med andra ord den Svenska Regeringens ideologiska gunstlingar och artfränder vilka bistår regeringen med ett (godtyckligt) förtryck av det infödda fotfolket i Sverige.Fakta:

Framför allt är det Nazister och Islamister som ”dissar” Judar.

I dagsläget diskrimineras Sverigedemokraterna (SD) som om vore de just oönskade ”Judar” inom ett uttalat Naziterritorium.

Okunniga samt förvirrade och dumdrivna människor kan inte ens förstå skillnaden mellan ”fascistoida rasläror” och falska ideologier – vilka inte kan vara till annat än harm och skada för individerna inom det demokratiska samhällslivet.

Att sammanblanda eller att rent av förväxla ”otidsenliga rasläror” med falska ideologier är både dumt och rent av löjeväckande inom ett så kallat högt utvecklat och civiliserat samhälle.

Bland mogna och allmänbildade människor existerar det endast En Ras – Den Mänskliga Rasen. Däremot existerar det en ansenlig mängd irrläror och falska ideologier på planeten Tellus.

Den människa som värnar om demokratiska värden och principer kan alltså inte helt inskränkt och ogenomtänkt avfärdas såsom varande en ”främlingsfientlig rasist” eller en ”patologisk islamofob” vilken ägnar sig åt en anti-demokratisk hets mot folkgrupp.

Detta slag av sinnesförvirrat tal är endast en utstuderad propagandataktik från Svenska Regeringens sida och/eller ett ignoransbaserat ”tankefel” – vilket är skapat i syfte att förvirra människor så dessa lättare skall kunna förledas av en korrumperad och fascistoid regering – vilken också hänger sig åt en selektiv mass-invandringspolitik med en islamistisk överrepresentation i en både odemokratisk genomförd och avartad ansats till muslimifiering av nationen.

Demokrati bygger på ett allmänt medborgaransvar och på ett klarsynt civilkurage. Medborgarnas bästa vapen mot ”anti-demokratiska influenser” inom ett så kallat öppet samhälle är att utrusta sig med sann och oförvanskad kunskap i viktiga frågor.

Detta demokrativärnande medborgaransvar tillkommer alltså varje myndig individ inom de uttalat demokratiska staterna.

För att minska det sociala lidandet hos samtliga inblandade parter borde en folkomröstning ha föregått den islamistiska massinvandringen till Svea Rike.

Det hade varit ett korrekt tillvägagångssätt, om vi hade haft en demokratiskt orienterad regering, och inte en genomkorrumperad NaziSharia-regering vid nationsrodret.

Ett desperat införande av ”återvandringsbidrag” kan verka lite väl efterklokt och framstår även något patetiskt för de invandrades/tillvandrades del. Utöver att det blir oerhört kostsamt för de redan nedtyngda skattebetalarna vilka sedan länge framhärdar under sviterna från ett urholkat eller demonterat välfärdssystem.

Den innevarande situationsproblematiken är mycket avhängig en odemokratiskt genomförd och fullständigt vansinnig (mass-) invandringspolitik som är grundmurad i ”lika-barn-leka-bäst” -konceptet.

Vilket förargelseväckande nog endast är ett tydligt bevis på den Svenska Regeringens digra folkalienation och/eller så gott som totala okunskap om den infödda ursprungsbefolknings kynne och ”socioemotionella” behov.

Ungefär som om regeringsledamöterna vore bestående av en flock imbecilla fyllkajor eller hjärnskadade knarkare med en konstant och otymplig baksmälla vilken inverkar på ett fruktansvärt människodistanserande och verklighetsfjärmande vis.

En så hänsynslös och ogenomtänkt mass-invandringspolitik som den Svenska Regeringen är orsak till – borde absolut ifrågasattas och närmare synas i sömmarna av gemene demokratiskt sinnad man och kvinna som fortfarande värnar om demokratiska värden – och vilka strävar efter ett upprätthållande av ”mänskliga rättigheter” för samtliga samhällsmedborgare.

Vilket axiomt inkluderar samtliga demokratibevarande invandrare/tillvandrare (i lämpliga antal) vilka INTE endast är hitkomna för att utnyttja den demokratibaserade ”religionsfriheten” såsom en politisk täckmantel och/eller språngbräda för att via smygvägen och på sikt eftersträva att införa en bakåtsträvande diktatur med ett besinningslöst folkförtyck även inom Det Nya Hemlandet.

Islamisternas religionsdiktatoriska förhållningssätt inom den jordiska tillvaron är så gott som en exakt imitation av den Svenska Regeringens påtvingade och islamvänliga (mass-) invandringspolitik. Vilken både socialt utarmande och demokratiurholkande drabbar alla och envar utöver den infödda delen av folkstammen.

Det existerar inga ”demokratiska diktaturer” – Ok! Detta fördummande påståendet är en motsägelse i sig självt.Moraliskt korrekt:

En moralisk korrekthet är absolut att föredra framför en så kallad ”politisk korrekthet” vars yttersta (politiska) syfte är att ytterligare kunna underkuva och att kväsa okunniga medborgare till underkastelse och till blind lydnad.


Moralbegreppet i detta avseende hänvisar till att ingen enskild individ eller politisk organisation påtvingar medborgarna skada och/eller utsätter andra människor för någon form av skadeverkan eller allmänfarlig aktivitet utan att själv kunna tänka sig att drabbas av dess både anti-demokratiska och inhumana konsekvenser.Termen ”Muslim” innebär i den dagsaktuella praktiken:

En respektlös samt inkonsekvent och skenhelig ögontjänare. Vilken initialt parasiterar på de materiellt välbärgade och demokratiskt orienterade samhällena.


För att efter en tid av intensiv utnyttjarn och genom ”folkmobilisering” (eg. massinvandring) samverka för ”nedskrotning” av demokratin.

I syfte att även inom Västerlandet uppamma en religiös fundamentalism och/eller ”religiös diktatur” med ett välde av kvinnoförtryckande mansgrisar vid rodret.

Den Oförställda & Obekväma Sanningen


STOPPA

(det regeringsunderstödda)
”MUSLIMKNARKET”
inom
Nya Sverige!


Av-Muslimifierande Sanningsserum.

Det handlar om
Rikets Säkerhet!

FAKTAVARNING:
Det finns ideologiska
paralleller mellan
Nazism &
Islamism.

Islamisten Är Nazistens
Vämjeliga Kusin.


Hat och kärlek är två sidor av samma mynt.

En kan inte älska människorna utan att förbanna deras förtryckare. Det resulterar endast i skenhelighet och i dubbelmoral.

Sveriges Regering är sedan gammalt ökänd för sina
sociala tillkortakommanden och för dess Nazi-influenser.

Islamistisk massinvandring är endast en
tydlig bekräftelse och ett fasansfullt fasthållande därvid.

 

Egentligen borde det heta:
”Befria det infödda svenska folket
från dess folkförtryckande NaziSharia-Regering!”

Utan SverigeDemokraterna (SD) går det käpprätt åt helvete för hela Sverige.

 

 

 

 

 

FIKTIV
GMF-LOGGA

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

 

GMF-DEVIS:

Det Finns Endast En Ras,
Den Mänskliga Rasen.

Däremot Existerar En Hel Mängd
Pseudovetenskapliga Rasläror
&
Livsfientliga Ideologier.

 

Globvänliga Miljöförbundet
Folkdemokratena

OM ... ”Globvänliga Miljöförbundet Folkdemokratena” (GMF) hade existerat (på den politiska arenan) under parollen: ”Det finns endast en rasDen mänskliga rasen!” ... hade jag helhjärtat anslutit mig därtill.

Fram till att detta mitt kärleksfyllda önskemål infrias på planeten Tellus ... får jag under en oförställd ödmjukhet i ”Överjagets Namn” (ÖN) hålla till godo med att understödja det blocköverskridande samt miljö- och folktillvända ”Miljöpartiet-Sverigedemokraterna” (”MPSD”).

 

 

Med Vänliga Hälsningar
Lars E Johansson

 

 

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!

Stoppa den Svenska Regeringens huvudlösa förtalskampanjer
och anti-propaganda gentemot Sverigedemokraterna!

 

 

 

 

GOTT NYTT
KIDNAPPARÅR # 28!
ANNO 2019 e. Kr.
&
Tack för all
ICKE-VISAD
sympati och förståelse i ett
emotionellt förtärande och
tidsmässigt utdraget
kidnapparärende.

 

KIDNAPPAROFFER # 1

Skenet KAN Bedra

Autentiskt Bildmotiv:
Förkrossad tolvårig son med ett påtvingat och icke-fotomanipulerat
”ID-kortsleende”
anno 1992 e. Kr.

 

De har varit
FASANSFULLA
genom att ringakta
både mig och min son!

 

# 28
Anno
2019
e. Kr.

# 19
Anno 2010 e. Kr.

# 20
Anno 2011 e. Kr.
# 21
Anno 2012
e. Kr.
# 22
Anno 2013
e. Kr.
# 23
Anno
2014
e. Kr.
# 24
Anno
2015
e.Kr.
# 25
Anno
2016
e. Kr.
# 26
Anno
2017
e. Kr.
# 27
Anno
2018
e. Kr.
# 10
2001
# 11
2002
# 12
2003
# 13
2004
# 14
2005
# 15
2006
# 16
2007
# 17
2008
# 18
2009
# 1
1992
# 2
1993
# 3
1994
# 4
1995
# 5
1996
# 6
1997
# 7
1998
# 8
1999
# 9
2000

 

ETT
MEDLIDSAMT BRINNANDE
&
SJÄLVFÖRTÄRANDE
”Webb-Ljus”
inför
Vart-Och-Ett
KIDNAPPARÅR

ANNO
1991 e. Kr. 2019 e. Kr.

 

MAKTFULLKOMLIGHETENS
DESPOTMODER

”Sunk-Fia Blåneka”
Har Haft Sin
Förljugna & Egenmäktiga
Anti-Krist-Tumme
Djupt Inne
i
”Lilla Mois”
Väna-Faders-Öga
Under Fyrtiotvå (42) Skoningslösa År.


M.V.H.
”Lilla Moi von Outstanding”
2020-01-01

 

 

 

Endast Denna Specifika
Webbsida Är Inspirationsmässigt
Sponsrad Av Ett
(förmodat)

”Münchhausen By Proxy”

 

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL