Kopieringsmöjligt innehåll.

 

VÄRNA OM MILJÖ OCH FRAMTID


Bevara Automobilen Men Kräv Miljövänliga Motorer!

Nuvarande ”bromssträcka” är ungefär 50 år
innan en global miljöförbättring märks av.


1. Använd energisnåla apparater och glödlampor.
2. Ställ om inomhustermostaten och använd klocktermostat även till motorvärmaren för att minska elförbrukningen vid uppvärmning och nedkylning.
3. Isolera ditt hus, gör en energiförbrukningskontroll.
4. Återvinn och återanvänd.

5. Om du kan, investera i en hybridbil.
6. Gå eller cykla när du kan.
7. Åk med kollektivtrafiken där du kan / Etablera samåkning i personbilar.
8. Säg åt dina föräldrar att inte förstöra den värld du skall leva i.

9. Om du är förälder, hjälp dina barn att rädda den värld de skall leva i.
10. Byt till förnyelsebar energi.
11. Ring ditt energibolag och fråga om de har grön energi. Om inte fråga varför.
12. Rösta på seriösa politiker som lovar att lösa krisen. Skriv till politikerna. Om de inte lyssnar, ställ upp i valet själv.

13. Forma naturnära & självhushållande Ekobyar
Sök och finn inspiration på webbadress: Intentional Communities http://directory.ic.org/iclist/geo.php

14. Plantera massor av träd.
15. Ta upp klimatfrågan där du bor.
16. Ring till radioprogram och skriv till tidningarna.

17. Kräv att USA fryser eller minskar på alla sina koldioxidutsläpp.
18. Delta i det internationella arbetet mot global uppvärmning.
19. Minska beroendet av utländsk olja.
20. Stöd lantbrukare som odlar ekologiskt / Handla lokalproducerade livsmedel.

21. Öka kraven på bränslesnåla bilar
22. Kräv mindre utsläpp från bilar.
23. Om du tror på bönens eller meditationens kraft… be en bön eller meditera för att människor skall ha kraft att åstadkomma en förändring.

24. Säg åt alla du känner att se filmen: ”En obekväm sanning” av Al Gore.

25. Ta reda på så mycket du kan om klimatkrisen.
26. Omsätt sedan dina kunskaper i handling.Rekommendationerna i här angivna punkter (undantaget #13) ingår i eftertexterna till filmen: ”En Obekväm Sanning” av Al Gore m.fl. Denna flyer hänvisar till http://www.climatecrisis.net – Distribuerad i Sverige år 2008 och framåt av EkobyAllians & FutureTree: http://www.ekobyallians.org – E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com


Kopieringsmöjligt innehåll.