”EkobyAllians”
Är Absolut Inget
Rosafärgat Universum!


EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

  

Särskiljandets Yoga # 1

 

Svensk Dubbelmoral

 

”Vi Respekterar Alla Människors Lika Värde!” men Sverigedemokraterna skall diskrimineras och utfrysas som om vore de mindervärdiga semiter och homosexuella pervon inom 1940-talets Nazityskland.

 


 

Särskiljandets Yoga # 2

 

Äkta Samhörighet

 

Den sociala och civiliserade Sörlänningens goda råd till den folkfjärmade och sadistiske Norrlänningen:

”Det är bättre att skratta tillsammans med sina medmänniskor än att skratta åt sina medmänniskor!”

 


 

Särskiljandets Yoga # 3

 

Konsekvent Invandringspolitik

 

Med tanke på halalkutymen inom islamväldet vore det konsekvensriktigt av Migrationsverket att endast utfärda halalasyl* till invandrade muslimer.

Detta innebär att invandrade muslimer efter en kortare tidsrymd blir avvisade från Sverige och permanent landsförvisade efter att först och främst ha erhållit ett falskt och trygghetsingivande löfte om permanenta uppehållstillstånd vid nationsgränsen.

 

* Halalasyl syftar i detta sammanhang till islamismens supergrymma halalslakt (skäktning) där slaktdjuret initialt genom smek och klappning invaggas i en falsk trygghetsföreställning innan dess strupe brutalt uppsprättas med en hyperskarp kniv varvid slaktdjuret långsamt avblodas för att slutligen bli avlivad genom en tidsmässigt utdragen och smärtfylld förblödning. Det arabiska ”Halal” betyder ordagrant Renhet.

 


 

Särskiljandets Yoga # 4

 

Dags För En
Frisinnad Bönestund

Med Denna Unika Böneramsa Åkallar Jag Universums
Alla Kärleksfulla Och Godhjärtade
Buddhas Dakinis Elementaler Naturandar
Pysslingar Småfolk Gandharvas Och Devaer:


Beskydda mig från alla halal-(slakt-)sadistiska* enstöringsinnevånare i Sunkbo City de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla ordhämndsbetingade- och halalbaserade värmesanktioner mitt i den Norrländska midvinterkylan inom Sunkbo City – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från all annan bestraffningstaktik alá hyperdespotisk halalpolitik inom Sunkbo City de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla halalbaserade lögner och all halalbaserad falskhet inom Sunkbo City – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla halalbaserade diskrimineringar och alla illegala halalportningar inom Sunkbo City de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla tillfälliga och halalanala engångsligg inom det folksplittrade och nationssöndrade HalalSverige – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla förödmjukande personkränkningar och från allt halalförtal inom Sunkbo City de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla hybrisbemängda och differentieringsblinda halalsocialister inom NaziSharia Unionen Nya Sverige – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla själsdöda samt rabiata och mordiska halalmoroner inom Sunkbo City och inom NaziSharia Unionen Nya Sverige de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla fascistrigida begreppsförvrängningar och från alla halalförvanskade anklagelser inom Shunkbo City och inom NaziSharia Unionen Nya Sverige – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla vettlösa kärringanarkister och överlägsna halalsubbor inom Sunkbo City de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

Beskydda mig från alla ... (fortsättning följer en annan gång) ... inom Sunkbo City och Halal Sverige – de anti-demokratiska och intoleranta islamistdespoternas artfrände!

 

 

* Halalbegreppet i detta sammanhang associerar till islamismens supergrymma halalslakt (skäktning) där slaktdjuret initialt genom smek och klappning invaggas i en falsk trygghetsföreställning innan dess strupe brutalt uppsprättas med en hyperskarp kniv varvid slaktdjuret långsamt avblodas för att slutligen bli avlivad genom en tidsmässigt utdragen och smärtfylld förblödning. Det arabiska ”Halal” betyder ordagrant Renhet.

 


 

Särskiljandets Yoga # 5

 


Symbolisk Bild Av
”Halal-Lapp”
(Rabiat Borderliner)

 

”ANTISOCIAL HALALLAPP”


Förts Lisma — Sedan Dissa
(under omogna lögner och medelst despotiska bortförklaringar).”Toffelhjälte” är (den avighetsmaskerade) benämningen
på de (underkuvade) Sverigemän vilka helt obetänkt
går (sexuellt?) frustrerade och psykiskt överstyrda
Fruntimmers (subjektiva) Despotärenden.Den Samvetslöse Seriemördaren
Till Sitt Senaste Offerlamm:

”Du må ursäkta om jag förefaller vara både ’självupptagen’ och ’lomhörd’ inför dina böner om nåd och förskoning men jag vakar först och främst över mina personliga mördarintressen.”

 

 

Det Är En Kall Tid

Vi Lever I

Alla Går Runt Och Fryser ..,

Till Och Med ”Lilla-Moi”

Sitter Inne Och Nyser ..,

Detta Med Anledning Av Både

Illegal Diskriminering Och Despotisk Värmesanktion

Inom Det Laglösa Och Främlingsfientliga Lappriket.

 


 

Särskiljandets Yoga # 6

 


 

Mera Än EN Skruv Lös

eller
En Diskriminerande BestraffningsPolitik
Utförd Av
Terroriserande HalalslaktsSadister


eller
Ingen Rök Utan Eld,

Inget Inomhusdrag Utan Otäta Fönster,

Undertryck Uppstår Endast I Lufttäta Utrymmen.

 

Den huvudlösa och sadistiska hyresvärd vilken i midvinterkylan helt utan förvarning kraftigt reducerar inomhustemperaturen i bebodda hyreslägenheter vilka endast är försedda med otäta och/eller dragiga tvåglasfönster – utan att först och främst värmeisolera bostäderna genom att under de varma sommarmånaderna inmontera värmebevarande treglasfönster – är både ansvarsbefriad och fullkomligt idiotisk.

Att under lomhörda förtryckareformer tillämpa feghetsbaserade svepsjälstermer såsom exempelvis; ”Ett Tekniskt Fel” – bakom den både vanvördiga och diskriminerande värmesanktionen gentemot betalande hyresgäster – betyder i klarspråk bakom orden: ”Jag är genom ett )världsfjärmat och självblint( ’NaziSharia-Arv’ född till att vara en sadistisk samt genomfalsk och hyperfeg despotkärring alá avigvänd borderliner.”

Den arme kraken till Hyresvärd vilken har infört en diskriminerande bestraffningspolitik och/eller en despotisk folkkväsningstaktik gentemot sina betalande hyresgäster borde med det snaraste omhändertagas av någon välrenommerad vårdinstans för en grundlig undersökning av ”hjärnkontoret” hos den hyperegoistiska KöldknäppsMarodören.

Inom det främlingsfientliga och känsloamputerade/socialt handikappade/folkfjärmade Lappmarksterritoriet Norr om ”Blatteälven” gäller, tvärt emot all medkänsla och allt sunt förnuft, det avigvända förhållandet: Där skall alla diskriminerings- och brottsoffer bestraffas ytterligare genom social utfrysning och orättfärdiga värmesanktioner.

 

 

Goddag Yxskaft
(Med Huvudet Under Armen)

Att elda för kråkorna mitt i den smällkalla vintern samtidigt som en genom pinsamt snåla inomhustemperaturer djupfryser de arma hyresgästerna i undermåligt isolerade och dragiga bostäder är ett både ologiskt och oekonomiskt förfarande. Synnerligen under en pågående Global Klimatkris och mitt i den Norrländska Midvinterkylan.

En god och rationellt tänkande hyresvärd med huvudet på skaft ser först och främst till att värmeisolera och ombona hyreslägenheterna innan vederbörande genomför en radikal temperaturreducering för samtliga hyresgäster. Synnerligen borde det så vara under en pågående Global Klimatkris.

 

 

Främlingsfientligt Och Hyperdespotiskt Lappmarksmotto
alá
Oproportionerlighet Och Övervåld

Symbolisk Bild Av
”Halal-Lapp”
(Rabiat Borderliner)

 

BASERAR SIG PÅ:
”Jag Har Alltid Rätt Och Du Har Alltid Fel” -mentaliteten.

eller
”En Behöver Aldrig Be Om Ursäkt När En Alltid Har Rätt.”


1.
Om du du så mycket som yttrar ett enda ynkligt litet ”pip” till ditt försvar – skär jag omgående av dig tungan och trycker upp den i arshlet på dig!

2.
Protesterar du det minsta lilla emot mitt egenmäktiga översitteri – skall jag genast slå dig sönder och samman – så du aldrig mera vågar glappa med din överlägsna storstadstrut!

3.
Dristar du dig till att offentligt uttala den faktiska sanningen gällande ett pågående missförhållande – kommer jag att mobilisera samtliga av mina (socialt inavlade) bekanta i en gemensam aktion – för att få dig ”tyst och lytt” samt absolut utfryst efter det att jag och mina (hyperperverterade) ”bundisar” har bankat skiten ur dig!

4.
Eftersom jag härskar både enväldigt och oinskränkt – förväntar jag mig (i alla perverterade lägen) att du helt villkorslöst fogar dig efter mitt (halalslakts-) despotiska lappmarkstycke – och därmed basta!

 

 

ÖVERKURS
För Senfärdiga Medborgare


De så kallade ”Halal-Lapparna” norr om ”Blatteälven” är i grund och botten goda människor.

Tragiskt nog är de flesta av dem emotionellt sönderhunsade och socialt underkuvade redan från barnsben.

Detta ”uppfostringsförfarande” bidrar starkt till att de endast igenkänner ett förtryckande och despotismbaserat besserwisserförakt såsom något ”hemtrevligt” vilket i sin tur medverkar till att de hyser ett grandiost förakt gentemot sociala och ”vältaliga” medmänniskor från de Sörländska breddgraderna.

Därav påminner ”Halal-Lapparnas” folkfientliga och antisociala beteende i mångt och mycket om de fascistoida och intoleranta islamistdespoternas förtyckarvälde på den andefattiga planeten Tellus.

 


 

En Riktigt God Lappmarks-Jul
Och Ett Gott Nytt 2011
Önskas Eder Alla Från Både
”Lilla Moi” Och Buddha Sakyamuni!

 

Särskiljandets Yoga # 7

 


 

Värmesanktionerade Och Djupfrysta Hyresgäster På Södra Norrlands Lapptundra.

eller
Det Går Sålunda När
Despotiska Lappmarkskärringar
Tillåtes Regera Helt Förbehållslöst.

eller
GravÖppning
alá
KamiKazee # 2

 

HYPERAVANCERAT KONSTSTYCKE
En ”konstig konstnär” hänger upp-och-ner med fötterna i en nylonsnara från innertaket och målar färgglada motiv med sin airsprey-pistol på en golvtavla.

 

Ryss-Staten — Halal-Sverige

Det hela började för drygt tjugo år sedan med ett – av den despostiska lappmarksmodern – gravt underkuvat och därpå kidnappat gossebarn.

Därefter övergick kidnappardramat till ”narrarnas godtyckliga persontrakasserier” – vilket innebär social- och bokstavlig/fysisk utfrysning av gossebarnets- och i ärendet efterforskande biologiska fader – inom det politiskt avigvända och (national-) socialistiska KärringSverige.

Enligt det Danska folkets välmenande samt klarseende och medkännande påpekanden benämns ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” såsom: Den Differentieringsblinda Ryss-Staten Nya Sverige.

 


 

En Riktigt God Lappmarks-Jul
Och Ett Gott Nytt 2011
Önskas Eder Alla Från Både
”Lilla Moi” Och Buddha Sakyamuni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 8

 


 

NESSIE RUMPTRUMP
Det Ruskigt Snuskiga Storsjö-Odjuret
Trivs Allra Bäst I Den Undre Världens Mörkaste Farvatten

Lilla Nessie behöver alls inte förklara sig ytterligare inför ”Lilla Moi” eftersom Han är väl medveten om att Hon har att tampas med personliga problem av Stor Dignitet. Synnerligen då Hon kommer med halalfalska anklagelser gentemot oskyldiga personer i det makabra syftet att (försöka) dölja ett skamligt missförhållande alá värstingkarma.

 

APROPÅ
”Tokig Bandit”

Bakom ryggen på Pyret stoltserar Pervot halvnaken på hennes balustrad inför den jordiska publiken.


Iförd ett rafset han lånat från Pyret jizzar han där i ensamheten så glatt allt emedan hon är på annat håll för att göda den väna leoparden.

Pervot måste inför omvärlden skyndsamt markera att Pyret är hans ”personliga hora” och ingen annans.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 9

 


 

DOMINERANDE BAKGRUNDSKÄNSLOR
(Absolut Ingen Blöjaktig Akilleshäl)

 

Missnöje — Vanmakt — Meningslöshet

Med Egenmäktiga Kidnappningar Av
Minderåriga Barn Inom
Den Maskerade TeknokratFascismen.

 

Skenet Kan Bedra
Tolvårig Son
Med Ett Ansträngt & Tillgjort Fotoleende Anno 1992

(Ett år efter Illa Tillstukning och Initierat Fadersberövande)

 

Ovanstående är en förenklad analys av denna Mulitfasetterade Hemsidans dominerande bakgrundskänlor tillägnad alla läskunniga men sorgligen socialt- och emotionellt handikappade medborgare.

 

 

Uteblivet Råd Från Farfar
Till Den Femåriga Natalja


Om du sväljer långsamt istället för att ha så förtvivlat bråttom när du förtär dina läskedrycker så försvinner omgående (det både olustiga och ofrivilligt framkallade) strupljudet från (den biologiskt betingade) sväljreflexen/sväljmekanismen.

 

Särskiljandets Yoga # 10

 


 

Ödmjuk Buddhist Och Ingen Skenhelig Separatist

 

ANGÅENDE

Lismande KamratTjuvar Samt
Knarkare/Islamister Och Sociopater

 

Inom Den Maskerade Teknokrat-Fascismen Bör Ovan Nämnda HyperEgoistiska Och SuperAnala Släkte – Hållas På Minst En Meters Avstånd Från Mindre Bemedlade Privatpersoner – Eftersom Dessa, Uppenbarligen Förfördelade Avfällingar, Stjäl Precis Lika Urskiljnings- Och Omdömeslöst Som Tjuvaktiga Gäng-Apor Och Depraverade Öken-Gamar Gör.

Att Ge Sig Till Att Vittja Fickorna På En Ideellt Arbetande Samt IntrigResistent Och MegaIntuitiv Kundalini-Yogi Är Något Av Det Absolut Sämsta En Förledd Och Förfördelad Människa Någonsin Kan Ägna Sig Åt.

Ett Övermått Av Kapital Och ”Stöldbegärligt Gods” Finns Lagrat Hos De Så Kallade Kapitalisterna – Detta Framkommer Till Och Med Av Själva Namnet – Åtminstone För Den Vilken Har Ett Uns Vett Och Språkförståelse Mellan De Båda Pannloberna.

 

En oklok man
håller alla för vänner
vilka ler emot honom.

Men han finner,
när till tings han kommer,
att få människor han har på sin sida.

 

O’ Vé – O’ Vé
Det Går Åt Helvete!

Gören Bättring,
Ty Gud Kommer Snart,
Och HON Är Skitförbannad.

 

Halal-Falska
&
Schizoida Handslag

 

Lär Dig Livets Svåra Gåta:
Älska – Glömma Och Förlåta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 11

 


 

ANGÅENDE
”Alla Människors Lika Värde”


(Inom Det Differentieringsblinda Samt Avigvända Och NationalSocialistiska ”HalalSverige” — Vilket På Grund Av En Långvarig Hjärntvätt Tror Sig Upprätthålla ”Demokratiska Principer”
Genom Att Frenetiskt Slicka Islamist-Rumpor Och Att Ihärdigt Uträtta Nazi-Ärenden).

 

Personligen hyser jag alls inget ”agg” gentemot vare sig A. Hitler eller S. Hussein såsom personer och/eller såsom människor – däremot protesterar jag kraftfullt medelst demokratiska medel emot samtliga fascistoida idéer och livsfientliga ideologier.

 

Det Finns Ideologiska Paralleller Mellan Islamism & Nazism

 

Särskiljandets Yoga # 12

 


 

 

Hyper-Narrarnas
(”överjordiska”)
Högfärds-Soppa

Love Is Eternal - Not So Meternal
(”Klick-Ruta”)


Och Deras
(”underjordiska”)
Pervo-Beteende

Who The Fuck Are You?
(”Klick-Ruta”)


Eller Deras
(”hög-låga”)
Vise Versa

Love For Nature & Ekovillages
(”Klick-Ruta”)

 

Endast en ”Hyper-Perverterad Halal-Kärring” skulle komma på den befängda idén att (”försöka”) Stoppa Universum och/eller att (”försöka”) Förhindra Universum från att Expandera Fritt Och Otvunget.

 

Särskiljandets Yoga # 13

 


 

EN
Omutbar & Ansvarsfull
Invandringspolitik

 

Inom ”Nya Sverige” är demokrati, frihet och öppenhet självklarheter.

Inom ”Nya Sverige” värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor.

Inom ”Nya Sverige” hjälper vi människor i nöd, men den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand.

Inom ”Nya Sverige” förs en ansvarsfull invandringspolitik.

Inom dagens ”Nazi-Sharia Sverige” förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik.

”Nazi-Sharia Sverige” har tagit emot alltför många invandrare på en alltför kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Detta har orsakat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem, samtidigt som det minskat ”Nya Sveriges” utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen.

Den oansvariga och kravlösa integrations- och invandringspolitiken inom ”NaziSaria Unionen Nya Sverige” har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den bi-kulturella ”NaziSaria-ordningen” inom Dagens (”Nazi-Saria”) Sverige är ett allvarligt hot emot den nationella sammanhållningen och emot den stabilitet vilken utgör grunden för hela den (ursprungligen) både Globala och- Sverigesolidariska välfärdsmodellen.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandrings- och flyktingpolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

• En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.

• En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.

• Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.

 


(Absolut Inget Demokratiförödande & Smygfascistiskt Nazi-Sharia Virus)

 

[Den ursprungliga ordalydelsen ”vårt sverige” har av denna hemsidans författare ersatts med Nazi-Sharia Sverige eller med NaziSharia Unionen Nya Sverige. Likaså är de båda (förtydligande) benämningstilläggen ”Nya Sverige” och ”Den bi-kulturella NaziSaria-ordningen” personliga inlägg av densamme författaren.
Originaltexten finns på SD-hemsidan: http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/]

Särskiljandets Yoga # 14

 


 

Groteska & Patologiska
ÖVERREAKTIONER


(är inte så sällan både handgripliga och våldsamma)

 

När jag till olika folk inom det offentliga rummet under fullständigt fredliga och därtill absolut frivilliga former utdelar ett pyttelitet visitkort med min (individutvecklande) webb- och @-postadress (www.ekobyallians.org) uppfattar de intoleranta och despotiska ”Halal-Lapparna” norr om ”Blatteälven” att jag ”kånkar omkring” med en megairriterande och synnerligen förargelseväckande slagordsbanderoll.

Eller alternativt; ”viftar” jag både illavarslande och anstötligt med ett otympligt och bautastort demonstrationsplakat – där jag under illegala former med både ”fascistoida” och ”anti-demokratiska” medel protesterar högljutt emot ett ”påhittat” och ”obefintligt” missförhållande av både social och ekonomisk karaktär inom den bi-kulturella Sverigenationen (NSUNSE).

 

”Evig Död Åt Den Egenmäktige Plakatmarodören!

Döda! – Döda! – Döda!

 

Här omnämnda, både aggressiva och antisociala (herraväldes-) beteende, uppkommer eftersom de megakvästa och folkförtryckande ”Halal-Lapparna” norr om ”Blatteälven” aldrig någonsin har fått chansen att uppleva vare sig ”Fair Play” eller Verklig Demokrati under sina reptilbrutala och känsloamputerade Lapptundreliv.
Besserwisseranekdot:
När en häller (kunskaps-) ”vätska” i ett bräddfyllt (eg. förutfattat och fördomsbemängt) kärl så överflödar det och den livgivande (kunskaps) ”vätskan” rinner ut i sanden och går därmed förlorad.

 

 

Särskiljandets Yoga # 15

 


 

Grandios Avskildhet
(nästan solitude)

 

Alltmedan superförledda samhällselement, i Vanlig NaziSharia-ordning, letar efter Fel-Och-Brister hos sina medmänniskor – ”Söker Lilla Moi” – fortfarande efter den osjälviska kärleken bland de Minst Ociviliserade och Minst Avhumaniserade Teknokratmänniskorna
inom det
Analrigda Nekrofilsamhället.

 

Särskiljandets Yoga # 16

 


 

Konsten Att Gräva
KärringIntriganta DespotGropar
Åt Fredliga & Fridsamma
Sörlänningar.


eller
”Synden Straffar Sig Själv!”


eller
”Lagrad Karma Kommer Surt Efteråt!”

eller
”Sluté Bråké Å Börjé Älské!”

 

Det är numera alls ingen djupare hemlighet att ”Sunk-Fia Blåneka” har begått ett grovt- och straffbemängt brott gentemot både ”Lilla Moi” och hans Son och även mot hans Sondotter.

DÄRFÖR måste den tidigare så otroligt promiskuösa samt absolut rasistiska och fullständigt främlingsfientliga fem-femman ”Sunk-Fia Blåneka” göra sitt allra yttersta för att under egoistiska och ansvarsbefriade former försöka misskreditera och omyndigförklara ”Lilla Moi”.

Med andra (fula) ord har ”Sunk-Fia Blåneka” flera större anledningar till att försöka rädda sitt eget skinn för att inte behöva tappa ansiktet helt och hållet inför omvärldens insiktsfulla samt klarseende, och framför allt, inför dess förmåga till både empati och medkänsla.

Den före detta så osedvanligt promiskuösa samt numera så fascistoida och despotismbemängda ”Sunk-Fia Blåneka”, kan med krasst faktabaserade ord, mitt i bland alla varmhjärtade och så kallade normala människor, ALLS INTE stå för konsekvenserna från sina tidigare hyperegoistiska och kriminella illgärningar, gentemot sina egna barn och mot fullvuxna Sverigemän med härkomst från de sydsvenska landsdelarna.

 

 

Uteblivet Råd Från Farfar
Till Den Femåriga Natalja


Om du sväljer långsamt istället för att ha så förtvivlat bråttom när du förtär dina läskedrycker så försvinner omgående (det både olustiga och ofrivilligt framkallade) strupljudet från (den biologiskt betingade) sväljreflexen/sväljmekanismen.

 

Särskiljandets Yoga # 17

 


 

Minsta Motståndets Lag

eller
Socialt Handikappad Egotrippare

eller
Känslopolisen Är Känslokall
Och Levande Död

 

Människor med en bristfällig förmåga att känna empati och medkänsla tenderar att tolka all social interaktion både kliniskt och bokstavligt.

Somliga folk tillämpar ett flyktbeteende eftersom de förfasar sig över alla starkare känslouttryck som kommer från medmänniskor vilka tillfälligtvis lättar på sitt hjärta.

Genom detta emotionellt underutvecklade flyktförfarande vill de ”göra det lätt för sig” och undkomma att bli engagerade i andra människors sorge- och glädjeämnen.

 

Död Och Pina
Nekrofili Och Kina

 

Särskiljandets Yoga # 18

 


 

TerrorBajs Är ÖverklassMat!
(och vise versa)

eller
En Bör Tala Med Bönder
På Bönders Vis
.

eller

Den Obetänksamme Sälle Vilken Målar In Sig I Ett Hörn Förlorar Sin Rörelsefrihet.

eller
Den Galning Vilken Inviterar Och Favoriserar Fascistdespoter Förlorar Förr Eller Senare Sin Yttrandefrihet Och Sina
Demokratiska Rättigheter.

 


Politiskt Korrekta Och Integritetsutplånade Socialistsvenskar Både Försvarar Och Favoriserar Destruktiva Och Livsfientliga Ideologier I Dumdrivenhetens Rosafärgade Bottenvikshamn.

 

Tudela Borderline

Det är mycket dumdristigt att utnyttja nerdekade alkoholister samt egoistiska missbrukare och folkfjärmade islamister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okärt (NaziSharia) Barn
Har Urmånga Öknamn:

Bögholma
Fjollträsk
Rumpkvarten
Nazifjäsket
Bakvattnet
Terrormödisen
Blåvalen
Bajskorvshärbärget
Trögsuget
Bromskärrrringen
Besserwisserkrokfoten
To-Much-For-My-Nazi-Sharia-Mind,
etcetera, etcetera, etcetera.

 

(Somliga Borderliners Och Vissa Träskallar Älskar att Hata)

Särskiljandets Yoga # 19

 


 

Lönlöst Lismande

eller
GrundLurad & DunderTabbad


eller
Bi-Kulturellt FascistBerikad

 

Det hjälpte alltså INTE att ihärdigt slicka illastinkande islamistrumpor – det ”smäller-och-brakar” ändå – trotts att Vi befinner oss inom (den idiotförklarade) NaziSharia Unionen Nya SD.

Kom nu bara INTE och säg att Ni inte har blivit förvarnade av både bildade och differentieringskunniga människor.

 

 

FÖR ALLRA SISTA GÅNGEN!


Inom islamismens hyperfascistoida och religionspolitiska ideologi samt även inom dess (konspirations-) moskéer – uppammas ständigt nya extremister och fundamentalister – vars yttersta mål är att föra ett (jihad-) blodigt krig emot de Otrogna Västerlänningarna.

Oavsett alla (självjustefierande) bortförklaringar och (halalslaktsfalska) tillrättalägganden från (de inom västerlandet parasiterande) muslimernas sida är (den människoförråande) islamismen, lika som nazismen, inriktad på ett Planetariskt Världsherravälde.

De intoleranta och fascistoida islamistdespoterna utgör i den bistra verkligheten den högerextrema Sverigeregeringens allierade Brunskjortor* – vilka alltså samarbetar med Sverigeregeringen – för att ytterligare förtrycka och att underkuva det enstöriga och folkfjärmade samt differentieringsblinda och sönderhunsade Sverigefolket.

 

* SA är förkortning för ”Stormavdelningen” vilken var det Tyska nationalsocialistiska partiets paramilitära kampförbund under åren 1921-1945. Organisationens medlemmar bar bruna uniformer och benämns därför såsom Brunskjortor.

 

”MERRY CHRISTMAS!”

”HAPPY NEW BOMBINGS!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 20

 


 

Upphittat På Webben

”Hymn Till Det Verkliga Livet”
(Ring Out The Old — Ring In The New)

 

When life is done and I am one with all that has ever been before. Let my spirit fly into the sky and leave this world behind forever more.

When life is done give me the answers to the questions I have sought. Free my soul of all the pain and let the joy remain to fuel my flight.

 

When life is done let me travel through space free of all the cares that have bound me for so long. Let my soul be free and let it carry me to the unknown.

When life is done let me fly light, shedding the burdens of this world. Carrying only the love that I have shared and treasured through this life.

 

When life is done let the tears never again come to my eyes. Let the memory of harsh words that have hurt, die along with me.

When life is done may those left behind feel my soul take flight and take comfort. Knowing I will bide by them day and night.

 

When life is done may a new dawn break brilliant announcing my departure from this world to all that care to see and have heard my words.

When life is done may one new star in the heavens shine down to light the darkest night and companion the glow of the moonlight.

 

When life is done a new task begins. I know not what but in my heart I feel that my soul is destined to soar as it has not here on earth.

When life is done I will not miss this place, only those who have shown me love in these passing years. Ones that did not judge my life's song.

 

When life is done it does not matter if I am recalled. Never will it again be an issue of what I am or should be or that I ever was.

When life if done I will take my place in the space that I know is waiting for me. All my life I have known that this was just a trial that I had to face.

 

When life is done as sure as there is a breeze that will blow the dust of my remains into the sky, I know that I will soar forever more.

When life is done it will be the freedom I have sought where I constantly felt bond to this earth. Waiting only for the day of my release.

 

When life is done rejoice for me, knowing my time has been served. Who knows why I ever was but surely if you recall my presence it served some purpose.

When life is done a new word will enter my soul, one never heard before. A word I will know that will signify the transition of my spirit into space.

 

When life is done with grace of flight I say good bye to all that remains. Bid me fare thee well and do not cling to what was once me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 21

 


 

Tunn-Och-Tjocktarmens
Maskformiga Bihang

(Blindtarmen
Apendix)


En så kallat lyckad operation (enligt den lutheranskt andeförvanskande och enligt den hypermaterialistiska läkarvården) av en brusten blindtarm (inklusive akut blodförgiftning) vid ”Lilla Moi:s” biologiska femårsålder är bland en hel del andra Jordiska Misslyckanden den faktiska orsaken till att ”Lilla Moi” ännu i skrivande stund (2010-12-21 e. Kr.) är ”stationerad” och/eller inkarnerad och/eller ”biologiskt internerad” på den hyperstruliga och andefattiga Planeten Tellus.


Inom det teknokratfascistiska samhället anser sig den natur- och ekobyälskande ”Lilla Moi” sedan länge vara ungefär lika funktionslös och överflödig som ovan nämnda ”tarmstump” numera är både funktionslös och överflödig inom människokroppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskiljandets Yoga # 22

 


 

Empatibefriad Enstöring
(med vild och otyglad fantasi)

 

Den Thinnerskadade Och Sinnesfockade
Kärring-Anarkistens Inskränkta Uttalande:

Det går så (illa) när en namnger folk!


Den Integritetsfyllda Och Folkvärnande
Kundalini-Skribentens Konsekventa Svar:

Vem tusan tror Du det handlar om när jag under fingerade former ”namnger” Canna Bis Nadin?, eller NN...?, eller XX...?, eller ZZ...?
Visdomsord Och Sensmoral Från Mannen
Bakom Den Rap(-p)ande USA-Madonna:

Försök aldrig någonsin psykoanalysera mänskliga varelser om du endast är en retrostagnerad ”hundpsykolog” med översittarkarma alá socialt inavlad byfåne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Riktigt God Lappmarks-Jul
Och Ett Mycket Gott Nytt År 2011


Önskas Eder Alla Från
”Lilla Moi”
&
Buddha Sakyamuni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 1
BHAKTI YOGA

 

Ränderna Går Aldrig Ur En
Bi-Kulturell NaziSharia-Kärring

 

När ett gammalt Naziland med sin islamistiska överrepresentation under självblinda och självgoda former utropar sig till en ”multikulturell nation” – får detta ”Lilla Moi” att både oönskat och oavkortat associera till en stor, äcklig och illastinkande bajskorv vilken serveras matgästerna på en lyxig restaurang och vilken av strategiska kamoufleringssjäl har garnerats med lite färgglatt strössel – vilket under snålt tilltagna och bristfälliga former får representera alla de övriga invandrade/tillvandrade och mera demokratiskt orienterade folkgrupperna inom den förhärskande bi-kulturen.

 

 

# 2
BHAKTI YOGA

 

Roterande Svängdörrar
&
Heta Knullkammare

eller
Obekvämt Faktaläckage
(Inconvenient Leaks of Fact)

 

Alla och envar med lite vett mellan pannloberna förstår också varför en promiskuös och översexuell trebarnsmoder(!) måste göra allt för att misskreditera och att idiotförklara den enda man och människa vilken hon under en sjuårsperiod har utnyttjat genom att missbruka ett juridiskt maktmedel och dessutom fått till att ”acceptera” de sociala plågorna från hennes både hyperlantliga och superdespotiska kärringvälde.

Den enkla anledningen härtill är att samtliga av de tre barnen har ådragit sig en allvarlig social- och emotionell skada av moderns promiskuösa och/eller (över-) sexuella aktiviteter inom deras synfält eller på hörbart avstånd.

Den ena obekanta karlsloken efter den andra har passerat revy inför de värnlösa småbarnens/ungdomarnas undrande blickar som om vore det fråga om en ”svängdörrsepidemi” inom en plats vilken vanligtvis betraktas såsom hemmets trygga vrå – åtminstone bland vuxna människor och så kallade normala barn inom det hyperkorrekta och megaförmögna Svea Rike.

Ovan beskrivna ”svängdörrsepidemi” utspelade sig alltså både före- under- och inte minst efter den juridiskt utnyttjade mannens in- och utträde hos den ensamstående och därtill promiskuösa trebarnsmodern.

Den juridiskt utnyttjade mannens mentala och fysiska närvaro inom trebarnsfamiljen utgjorde i bästa fall en ”förtretlig svängdörrsbroms” bland de minst knullsjuka av hänsynslösa och ”kärlekstrånande” karlslokar på den ödsliga och kvinnosanktionerade Lapptundran norr om Blatteälven.

 

 

Ps. Den inom sammanhanget mest otäcka ”faktabomben” kommerpå grund av dess både moraliskt förkastliga och perverterade innehållatt inom nedanvarande textruta ”detornera” vid ett senarelagt och noga genomtänkt tillfälle. Ds.

 

 

RESERVERAD TEXTRUTA:

(Hyperperverterad Faktabomb)

 

 

 

# 3
BHAKTI YOGA

 

 

MONTY PYTHONS
&
”FÖRBRYTAR-TJALLES”

PERVERTERADE GUBBVÄLDE

 

 

Den asberusade och/eller hypersjälviska kvinna vilken ”sätter på” (eg. utnyttjar och förgriper sig på) en sovande singelman i det simpla syftet att bli höggravid – utför både en våldtäkt och ett socioekonomiskt övergrepp – på den sovande och intet ont anande mannen.

 

 

For The Sake Of Peace

Leave The Muslims Alone
(In Their Original Homelands)


Leave Them Without Assess To Western Fire-Arms
And Western Education And Western Pharmacy
And Western Technology And Western Condoms And Western..,
etcetera, etcetera, etcetera.

 

And Remember

Love Your Self As You Love Your Neighbour

— Even In The Nazi-Sharia Union Of New Sweden —

 

 

 

# 4
BHAKTI YOGA

 

Sanna Äro Mina Ord

eller
Antisocialt Och Despotiskt Kärringvälde
Inom Sunkbo City


eller
Min Långvariga ”Semester” Bland Sunkbo Citys Fnösktorra Och Konservburksintressanta Urbefolkning

 

Den allmänbildade och demokratiskt orienterade man och människa med härkomst från södra Sverige vilken i ungdomens oförstånd har gjort det Stora Misstaget att ”para ihop sig” och därtill även avla ett barn tillsammans med en ”infödingskvinna” (eg. mansgris i kvinnohamn) med ursprung från den ödsliga och folktomma lappmarkstundran i södra Norrland – skriver alls inte på för en förmildrande och plågoförkortande dödsdom – snarare skriver vederbörande man och människa på för ett levnadsöde betydligt värre än att för evig tid grillas i den Kristna Dödens glödhetaste Helvete.

 

 

# 5
BHAKTI YOGA

 

ALLMÄNT ACCEPTERAD
&
LAGENLIG HYPERDESPOSTISM

eller
Det ”Mörkaste Afrika” Har Stora
Personliga Problem Att Tampas Med

eller
Skamlösa Och Egenmäktiga Lappmarkskonserver Har
Rumpan Till Nylle

eller
Münchhausen By Proxy
(modern söker uppmärksamhet på barnets bekostnad)

eller
Sexmissbrukande Rödstrumpa alá Fascistoid Despotkärring

 

Inom det hyperförljugna och superperverterade Sunkbo City-territoriet – NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSU NSE) – är det betydligt mera amoraliskt och även mera straffbemängt att ”butikssnatta” än det är att allvarligt illagöra och att därefter kidnappa ett Minderårigt Gossebarn i ett (desperat) ”försök” att dölja den (uppenbarligen svårkurerade) emotionella skadgörelsen hos det (numera: före detta) underåriga gossebarnet.

 

Skenet Kan Bedra
Tolvårig Son
Med Ett Ansträngt & Tillgjort Fotoleende Anno 1992

(Ett år efter Illa Tillstukning och Initierat Fadersberövande alá Despotismbaserad Kidnappning)

 

 

 

# 6
BHAKTI YOGA

 

AntisocialA Och AnsvarsbefriadE
KonservburksmoroneR


eller
Bättre Sten Död — Än Levande Död


eller
Skrattar Bäst Som Skrattar Sist


eller
En Får Det En Förtjänar

 

Eller
No ”Drama Queen” Without A Reason


eller
Oskyldiga Barn ”Betalar” Föräldrarnas Dundertabbar

 

Eller
Nekrofilrigid Och Antisocial ”Sunkbo City” -Inspiration


eller
Avhumaniserade ”Halvkonserver” Från Lappriket

 

 

 

# 7
BHAKTI YOGA

 

MORE

INSPIRATION OF SUNKBO CITY

or
I'm A Lover — She's A Warrior


(”Lilla Moi” Är En Boren Älskare — Emedan Hon Är En Pervoförledd Värstingkrigare)

 

I’m The Most Independent And Most Sensitive Girl Who Also Is The Most Romantic 'n' Most Passionate Girl
In ”Sunkbo City” North Of The ”Blatteaelv”.

(Jag Är Den Mest Självständiga Och Mest Sensitiva Flickan Vilken Också Är Den Mest Romantiska Och Mest Passionerade Flickan
Inom ”Sunkbo City” Norr Om ”Blatteälven”)

 

Most Of My ”Bleak-Yare Friends” Are Brutal And Imbecile Warriors

(De Flesta Av Mina ”Blecburks-Vänner” Är Brutala Och Imbecilla Krigare)

 

ÄNDÅ MERA
”SUNKBO CITY INSPIRATION”

 

 
Bildåtergivning Av Den Allmänt Utbredda Svartsynen
Inom ”Sunkbo City-territoriet” Norr Om ”Blatteälven”

 

 

 

 

 

Bildåtergivning Av Den Allmänt Utbredda Negativiteten
Inom ”Sunkbo City-territoriet” Norr Om ”Blatteälven”

 

 

 

 

 

Bildåtergivning Av Den Allmänt Utbredda Främlingsfientligheten
Inom ”Sunkbo City-territoriet” Norr Om ”Blatteälven”

 

 

 

# 8
BHAKTI YOGA

 

Sönderhunsade Sossekvinnor
Med Perverterade Jämställdhetsideal


eller

”Jag Är Mycket Bättre Än Dig!”

eller
Trettiofyraåriga Fjortisar

 

Ingen vet riktigt varför en och annan hyperförledd ”sossegosse” ikläder sig en Urläcker Kvinnohamn.

Ty när de verkliga männen i omgivningen uppvisar ett tydligt intresse för ”henne” måste ”hon” under paniska former maka på sig och undfly den uppstådda intressesituationen – som om vore det fråga om en undflyende gossevalp vilken är ansatt av en stark homofobi och under absolut oönskade former har blivit utsatt för en riksbekant homofil och/eller en urjobbig och envis böggubbe.

Det enda som är riktigt bra med NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSUNSE) är de kvarvarande ”icke-homofobiska” och ”icke-muslimifierade” Quinnorna med ett oförvanskat och naturligt tycke för det motsatta könet.

 

Länge Leve Alla Feminina Och Äkta
SVERIGEKVINNOR
Vilka Har Både Själ Och Hjärta!

Hurra — Hurra — Hurra — Hurra

 

 

# 9
BHAKTI YOGA

 

UNDANTAGSLANDET
N.S.U.N.S.E.

 

Det finns ännu i dag socialt förtappade och underutvecklade Mödrar inom Svea Rike vilka upprätthåller eller gör en persondiskriminerande åtskillnad mellan barn och barn.

Dessa fascistoida och otidsenliga rasistkvinnor uppdelar till och med sina egna barn i grupper om: ”A-barn” – ”B-barn” och ”C-barn”, etcetera.

Precis lika som den värsta sortens nazister gjorde under sin storhetstid.

Snart nog vill dessa mentalsjuka särlingar till tokstollemödrar också återinföra en tvångssterilisering av ”mindervärdiga och sinnesslöa” barn för att übermödrarnas pedagogiska tillkortakommanden skall hamna ur fokus och/eller komma bort från den mödrakritiserande och ifrågasättande brännpunkten.

 

 

 

# 10
BHAKTI YOGA

 

NSUNSE
&
Dess Schizoida Kärringvälde

 

Befogad Fråga:
Vet ni varför Den Svenska Kronprinsessan valde en enkel och fåordig man från Lappriket i södra Norrland?


Hyperärligt Svar:
”Halvlappsmännen” från södra Norrland är sedan barnsben vana vid att bli hunsade, förtryckta och underkuvade av ett makabert och tyranniserande kärringvälde.

En vettig Sörländsk man ”med huvudet på skaft” och med ett uns självaktning skulle aldrig någonsin acceptera att inom äktenskapet ständigt lisma brett och att under bedrägliga och mansförnedrande former spela ”andra fiolen” inom samtliga sociala sammanhang.

 

 

# 11
BHAKTI YOGA

 

Konsekventa Konsekvenser

eller
Differentiering Och Igenkännande
Av Ett Religiöst Hyckleri

 

Samtliga utskänkningstillstånd borde omgående indragas för de intoleranta islamistdespoterna vilka endast parasiterar på- och utnyttjar det västerländska samhället under både dubbelmoraliska och inkonsekventa former.

Självfallet bör heller inga nya alkoholrättigheter utfärdas till nämnda demokratisöndrande och västerlandsföraktande misantropklientel vilka med andra välmenande ord bör hålla sig till (de pseudoandliga och övertroende) Bönemattorna inom det barbariska och religionsdiktatoriska ursprungslandets (konspirations-) Moskéer, istället för att bidraga till att ”alkoholförgifta” alla (jämförelsevis) frisinnade och demokratiskt orienterade Västerlänningar.

 

 

# 12
BHAKTI YOGA

 

KLOCKRENT UTSPEL
(på känslofronten)

 

Beträffande känslor gör ”Lilla Moi” alls ingen könsåtskillnad mellan män och kvinnor eftersom de flesta så kallade normala människor till stor del är emotionella varelser.

Däremot är det en väsentlig skillnad – mellan uttrycken för homo- och heterosexuallitet – vilket ABSOLUT INTE bör förväxlas med den mänskliga rasens alla övriga känslouttryck vilka är befriade från sexuella asociationer med könsanspråk.

 

 

# 13
BHAKTI YOGA

 

LOVE ALONE
KAN SAVE THE WORLD

 

Vänligt & Upplysande Meddelande Till

”Putte-Trix” – ”Förbrytar-Tjalle”
&
”Tyrannosaur-Jelly”

 

För somliga människor tar det en betydligt längre stund innan ”myntet” (bildligt talat) trillar ner i dess behållare.

Initialt av vår ”obekantskap” upplyste ”Lilla Moi” er (”brothers in pain”) – att han spelar inom en helt annan division än er multisocialt förfördelade muntergökar – men att ”Lilla Moi” av ren och skir välvilja gjorde ett storsinnat undantag för att möjliggöra en icke-dissande men dock tillällig (o-) bekantskap med er. Ok!

Nu är det hög tid för er att även förstå VARFÖR det är dags att lägga ner både ”stridsyxan” (bildligt talat) och en vidare (personlig) bekantskap med ”Lilla Moi von Kosmopolitien”.

Om ”Lilla Mois” både ideella och grafiska internetarbete – på ett humanistiskt och positivt vis kan vara till både gagn och nytta för alla multisocialt förfördelade muntergökar – bjuder han både generöst och frikostigt på detta.

 

My Humble Love To All Of You!
(take it or leave it)

 

 

BARBARISK
sUNKBo cITy - mENTALITEt

 

Endast Primitiva Ap-Flockar Och Andra Lågt Stående Varelser Rycker ”Saker Och Ting” Ur Händerna På Varandra.

 

 

 

# 14
BHAKTI YOGA

 

Dissande Straffångar

eller
Arbetsläger alá Auschwitz
&
Sunkbo City-Protester

eller
Jihad alá Sunkbo City
(alla förråade islamisters bundsförvant)

 

När den inskränkta och hyperlantliga snabbköpspersonalen uppträder som om vore den sammansatt av en hjord illa ansedda straffångar från ett strängt och hårdbevakat fångläger för (fornstora) nazister inom efterkrigstidens Nazityskland – förstår en också anledningen – till VARFÖR somliga ”straffångar” uppträder synnerligen misshagligt samt även sysslar med en djupt diskriminerande form av kundtrakasserier inom snabbköpsbutiken.

Inte minst riktar ”straffångarna” sitt digra missnöje och sin stora otillfredsställelse mot multikulturellt beresta och världsvana kultruarbetare och/eller så kallade stamkunder med härkomst från andra territorier än just ”Sunkbo City-territoriet”.

Den enkla förklaringen härtill är att ”straffångarna” inom snabbköpsbutikens (själsdödande) ”arbetsläger” i sin hyperlantliga villfarelse och i sin utarmande impulsfattigdom, uppfattar multifasetterade och kulturarbetande stamkunder såsom ett reellt hot emot deras superinskränkta, och av besserwisserkynne, fullständigt vanställda och totalförvanskade världsuppfattning.

Med andra ord kan en säga att ”utbölingar” (eg. spirituella och icke socialt inavlade medborgare) uppfattas såsom Karismatiska Fångvaktare – vilka ”straffångarna” och/eller de (själsdödade) ”löneslavarna” genom citronsura miner samt diskriminerande attityder och avtroppande kroppspråksåthävor – anser sig inför medmänniskor från de mera civiliserade landsdelarna – förbehållslöst ”inneha rätten” att uttrycka sitt själsdödande anställningsmissnöje och sitt vanmäktiga ”fånglägersförakt” – på grund av socialt inavlade och sinnesperverterande vanföreställningar inom ”Sunkbo Citys” hyperintriganta och impulsfattiga Lapptundra.

En tragisk bieffekt från (de själsdöda) ”straffångarnas” hyperinskränkta och synnerligen vämjeliga människosyn gör att somliga av dem, i mångt och mycket påminner alla medkännande medborgare, om långsamt döende fiskar i en övergödd och förgiftad ankdamm.

Mest av allt påminner (de själsdöda) ”löneslvaranas” särpräglade och nekrofilrigida anleten alla empatifyllda medborgare om bortkastade konservburkar på en illa placerad sophög invid kanten av en allmän farväg.

Nämnda avartade och primitiva kundbemötande inom snabbköpsbutiken kan jämföras med när Auschwitzfångar och livstidsdömda värstingar inom isoleringsavdelningarna kastar både urin och mänskliga exkrementer såsom en protesthandling gentemot sina ”överlägsna fångvaktare” inom de gravt sinnesperverterande, och inte minst, rymningssäkra fångvårdsanstalterna.
De socialt inavlade ”strafffångarnas” och/eller ”löneslavarnas” mest intriganta och mest diskriminerande motto lyder:


”Ignorera Och Dissa De Tillflyttade Utbölingarna För De Vägrar Uppföra Sig Som Alla Oss Inskränkta Besserwissers Och Rabiata Borderliners Från Sunkbo City!”
Socialt Supporterande Fakta För Läskunniga ”Sunkbo City-folk”:

De flesta ”Sunkbo City-medborgare” – vilka är hopplöst infödda ortsbor – känner sig såsom ”utbölingar” gör, vart än de kommer i världen, eftersom de är så himla särpräglade och så otroligt udda på grund av en långvarig social isolering inom den folktomma och impulsfattiga Lapptundran.

 

 

 

# 15
BHAKTI YOGA

 

Aviga Enstöringar
Och
Arma Socialistfascister

 

Inom den känsloamputerade, eller för den delen, känslofjärmade och analrigida N.S.U.N.S.E. anses det helt allmänt emellan de båda könen vara både ”patetiskt” och ”bögigt” att uttrycka sina uppriktiga känslor genom att exempelvis säga: ”Jag Älskar Dig Av Hela Mitt Hjärta!” – till en person vilken en håller betydelsefull och kär eller har fattat att stort och varmt tycke inför.

Ovanstående är ett vanligt förekommade typexempel på hur det är att (försöka) vara både känslosam och levande inom ett enstöringsbemängt samt avigt och folkföraktande fascistsamhälle (N.S.U.N.S.E.).

 

 

 

# 16
BHAKTI YOGA

 

Inbördeskrig I Fredstid

eller
Rättvänt Tänkande Inom Obygden

 

Att i egenskap av multikulturell Sörlänning bosätta sig inom ”Sunkbo City-territoriet” bland dess folkalienerade och avigvända enstöringsmoroner – är på det sociala planet – ungefär lika nervärderat som det är att vara en av de massinvandrade och övertroende ”Parasit-Muslimerna” inom det gemytliga och differentieringskunniga och demokrativärnande Danmark.

Lyckligt i sammanhanget är att den multikulturella Sörlänningen hade vett på att inte medföra en uppsnoffsad och skrynkelfri Sörlanskvinna till den ociviliserade obygden – eftersom hon skulle ha tråkats till döds inom några få månader – eller blott och bart förvandlats till ett Hyperbilligt Byfnask ”som har gått laget runt ett par varv” på grund av det multiomfattande kvinnounderskottet på den ödsliga och folktomma Lapptundran i södra Norrland.

 

 

 

# 17
BHAKTI YOGA

 

Vaning För Både
Försmådda Och Notoriskt Otrogna Kvinnor

 

Det finns superfega, befängda och illasinnade kvinnor – vilka ger sig till att sprida både elaka och hyperfalska rykten omkring de män vilka de tidigare varit i (sam-) lag med – för att antingen få vederbörande man ”helt för sig själv” eller för att misskreditera och sabotera hans sociala förutsättningar inom ett intolerant och fördomsbemägt samhälle.

Dylika kvinnor bör aldrig någonsin givas vidsträckta sociala företräden eller möjligheter till personlig maktutövning ity de är fallna åt- och hängivna ett människokorrumperande maktmissbruk vilket kan bibringa både förödande och långvariga konsekvenser för deras utvalda offerlamm.

 

 

 

# 18
BHAKTI YOGA

 

Gyllene Tummregel
(på engelska)

 

The Past Is The Past!
‘n’
Now Is Always Now!

 

 

 

# 19
BHAKTI YOGA

 

[Ofrivillig Och Oönskad]
”Öl-Mage”
Betyder På Ren Och Oförvanskad Svenska

 

”Alltmedan Jag Under Ansvarskännande Former Tar Ett Både Resolut Och Konsekvent Avståndstagande Gentemot Det TeknokratFascistiska NekrofilSamhället – Drives Jag Helt Ofrivilligt – Till Ett Tvångsmässigt Uthärdande Av Dess Fördomsbemängda Och Mindervärdesframkallande Dekadenskonsekvenser.”

 

 

 

# 20
BHAKTI YOGA

 

Sergeant Peppers
Lonely Hearts Club Band

 

Att ”Lilla Moi” i skrivande stund över-huvud-taget existerar på denna Jord och så pass livfullt och uppriktig kan uttrycka sina personliga tankar, känslor och multifasetterade funderingar via ett cybernetiskt webbforum beror så gott som enbart på att ”Lilla Moi” tvärtemot alla fascistoida odds med en människokränkande och individutplånande funktion – såsom en envis och stående protest emot alla former av ego-centrerade översitterifasoner, faktiskt har överlevt på ren trotts eller på rent jäkelskap inom ett avhumaniserat och rovlystet samhällssystem och/eller diktatoriskt tjyvsamhälle, där inte ens släkt och pålitliga vänner finns att tillgå med anledning av den rikliga förekomsten på hyperinskränkta fördomar och en analrigid åsiktsfascism av både hjärntvättsliknade och skrämmande slag inom N.S.U.N.S.E.

 

Take It Or Leave It!

 

Länge Leve
De Människovärdiga Samt Naturtillvända Och Miljövänliga EKOBYARNA!

 

 

# 21
BHAKTI YOGA

 

Eine Über Alles
ÜBERFÜHRER

 

Bland de infödda och mest socialistpräglade Sverigesvenskarna betyder ordet ”Svensk” i en mindervärdeskompenserande och upp-peppande klartextform:

Jag är en obotlig besserwisser — vilken underförstått är — förmera än alla andra människor.


[ Allt inkompetent och otillbörligt ifrågasättande härav innebär social utfrysning och förpassning till gaskammare.]

 

 

 

# 22
BHAKTI YOGA

 

Psykoanalytisk Tolkning Av Efterblivna Och Förledda ”Kvarsittare”

 

Socialt handikappade människor med ursprung från den folktomma och ödsliga lapptundran i södra Norrland – kompenserar sin mindervärdesproblematik och sin sociala oförmåga genom att på offentliga platser ”släppa loss” en ymnig salivavsöndring – vilken under demonstrativa former uppvisar deras totalt intelligensbefriade färdighet såsom; Antisociala Och Främlingsfientliga Förlorare alá Tysta-Och-Lytta Spottloskemoroner.

 

 

 

# 23
BHAKTI YOGA

 

OÖNSKADE INCIDENTER

 

Den kvinnoälskande Casanovan från Kalifornien trodde helt felaktigt i sitt intoxikerade och sinnesomtöcknade tillstånd att det var ännu en ”brud med stake” som han hade medfört hem till älskogskammaren efter en vild och ohämmad ”kvinnoskattjaktsnatt” i Los Angeles.

Först frampå den arla morgontimmen visade det sig att den annars så kvinnobelamrade Casanovan hade träffat på en impotent och fåordig ”gubbe” (eg. bögfán) vilken hade ”sadlat om” på grund av en notorisk kvinnoskräck.

Efter detta möte med en ”oäkta kvinna” (eg. kvinna i manshamn) fick den arme Casanovan sig en allvarlig tankeställare samtidigt som han nödgades ifrågasätta sitt nästan slentrianmässiga beteendemönster gällande sin stora kärlek till de livfulla och amorösa kvinnorna i utesvängen.

Inte minst nödgades han efter denna både pinsamma och synnerligen prekära ”kvinnoskattjaktsnatt” att starkt ifrågasätta sina omåttliga och sinnesförvrängande dryckesvanor.

Att en och annan ”ful firre” slinker in i ”kvinnotrålen” går väl an – bara inte det också blir till en ful ovana – tänkte den harmsne Casanovan när han väl hade nyktrat till och befriat sig från den oönskade ”trålfirren” av felaktigt könsslag.

 

Klen Tröst För
Den Amorösa Casanovan

En Gång Är Ingen Gång.
Två Gånger Är En Upprepning.
Tredje Gången Börjar Det Likna Ett Förhållande.

 

 

 

# 24
BHAKTI YOGA

 

TERRORBALANS

 

Terrorbalans innebär att en ihärdigt stör ”NaziSharia-ordningen” under både fredliga och demokratiska former.

Det håller inte i längden att tänka och agera såsom supergiriga och hyperdestruktiva ”NaziSharia-freaks” utan att detta, på ett eller annat (olyckligt) sätt, slår tillbaka och drabbar den respektlösa individen, minst lika illa som den både hänsynslösa och globala rovgirigheten ”drabbar” hela Planeten Tellus – Moder Jord –
”Gaia” (jordens, moderlighetens och fruktbarhetens Gudinna).

 

 

# 25
BHAKTI YOGA

 

ALLMÄN
SOCIALPSYKOLOGI

 

Nazistiska Sympatier Är Numera Ett Påfallande Drag Hos Medelklassen Och Hos Samhällsklasserna Där Ünder.

Nämnda Nazisympatier Hos De Enskilda Medborgarna Har Sin Upprinnelse I Starka Känslor Av Vanmakt — Vilka Har Uppammats Av Individens Oförmåga Att Kunna Påverka Den Innevarande Levnadssituationen — Annat Än Genom Ett Tvångsmässigt Konsumerande Av Materiella Föremål Och Genom Konsumtion Av Olika Former Av Ställföreträdande Tillfredsställelse Såsom Exempelvis Teaterbesök, Bio Och Snabba Bilar, etcetera, etcetera.

 

 

FLOSKELBASERAD
(rädslobaserad)
Väder-Och-Vind Integration Inom Den
SuperPräktiga Och HyperDryga
”EKEN”

(Stockholm)


”Vackert Veder!”

”Leckra Lederkleder!”

 

 

 

# 26
BHAKTI YOGA

 

 

NÄR
SVERIGEDEMOKRATERNA
... Är Borta ...
Dansar Pervo-Råttorna På Bordet

 

I och med Sverigedemokraternas inträde i Regering och Riksdag har det ÄNTLIGEN börjat blåsa Demokratiska Vindar i seglen på den (ur-) gamla och (synnerligen) ofria ”NaziSharia-Skutan Nya Sverige”.

 

 

 

 

# 27
BHAKTI YOGA

 

VETTLÖS INTOLERANS
&
SKONINGSLÖS LAPPMARKSDESPOTISM

eller
OTIDSENLIGA FOLKFÖRTRYCKARE
DIGGAR ALLS INTE ROCK 'N' ROLL MUSIK

eller
ÖVERDRIVEN & OPROPPORTIONERLIG
ORDNINGSDESPOTISM ALÁ N.S.U.N.S.E.

 

När ”Lilla Moi” (en gång för länge sedan) var glad i hågen samt lyssnade på hårdrockmusik i sin Freestyle och samtidigt skojade lite hurtfriskt med de tungsinta och svårmodiga ”halvlapparna” – mitt i bland festfolk och sommarbjörkar – på en Spelmansstämma i södra Norrland.

Kom efter en kort stund på ”friluftsfestivalen” den despotiska Farbror Polisen för att bestämt och handgripligt ”bortforsla vettvillingen” till en närbelägen småstad.

För att där helt utan ett enda anständigt och vettigt ord till förklaring ”tillfälligt omhändertaga” samt ”konsekvensenligt inbura” honom i en mycket unken och fruktansvärt urinoarstinkande fyllecell(!) på polishäktet.

Ett korrekt förfarande för ett Lagenligt Polisingripande – är enligt föreskrifterna att Farbror Polisen först av allt avvisar en person vilken anses ”störa” (den gammalmodiga och konservativa) ordningen på en Allmän Festplats – detta polisförfarande gäller enligt rikslag även inom det intoleranta och hyperfascistoida Lappriket.

Fungerar inte Farbror Polisens första tillsägelse och initiala avvisning från festplatsen – är det i sin fulla ordning att omhändertaga och att tillfälligt inbura – den lomhörda och obstinata upprorsmakaren.

Att ”bura in” en osedvanligt lyhörd samt gladlynt och munter Sörlänning vilken endast har ”busat lite spjuveraktigt” med alla och envar efter att ha inmundigat ett par (alkoholfria) Folköl under en pågående Spelmansstämma – är ett mycket drastiskt och okänsligt Polisövergrepp – synnerligen då vederbörande ”muntergök” lider av en svårartad och traumatiserade klaustrofobi och/eller en vedervärdig cellskräck vilken blott och bart är en förstålig produkt från ett frisinnat och biofilt leverne baserat på ett (tidigare) renlevnadsideal inom den holistiska yogasvängen.

Nämnda polisingripande uttrycker endast en intolerant och absolut ansvarsbefriad polismyndighet vilken brukar sig av övervåld gentemot en enskild medborgare, vilken under 1980-talets senare hälft, befinner sig på ett gladlynt festhumör på en gammalmodig och konservativ Spelmansstämma(!) i södra Norrland.

 

Tvi Vale För Alla Hypersturska
Och
Humorbefriade Lappmarksmoroner!

 

 

 

# 28
BHAKTI YOGA

 

ANSVARSBEFRIAD
LAPPTOKA HELT UTAN
HEDER OCH MORAL

eller
SOCIOPATDILEMMA ALÁ FEMALE

 

Fakta är att allt det asociala elände ”Sunk-Fia Blåneka” utsätter ”Lilla Moi” för — helt oförskylt drabbar hennes barn och barnbarn både nu och i framtiden — förutom att stora delar av ”Sunkbobygden” (helt ofrivilligt) blir involverad i dessa hennes intriganta och sanningsskygga översitterifasoner.

I detta sammanhang kan en verkligen tala om att få uppmärksamhet på andras bekostnad och/eller tala om ett långt gånget syndrom alá Münchhausen By Proxy!

 

 

# 29
BHAKTI YOGA

 

DAGENS
SUICIDE-MANTRA

eller
Anpassning Till Lapprikets Enstöriga Och
Antisociala Svårmod

 

”Guud Vá Já Måår Pyyyton!”

”Já Önskar Att Já Vore Sten-Död
Och För Alltid Befriad Från Telluslivet.”

 

 

DAGENS
ANTI-SUICIDE-MANTRA
alá
BIOFILE

 

”Var Finns Ekobyarna När De Behövs Som Allra Mest?”

 

 

”Var Finns Ekobyarna När De Behövs Som Allra Mest?”

 

 

”Var Finns Ekobyarna När De Behövs Som Allra Mest?”

 

 

# 30
BHAKTI YOGA

 

 

MEGATRYGGT
LYXLIV
&
ÖVERLEVNADSSTRATEGISKA EKOBYAR

(Inget Folkfjärmat & Oädelt Bombparti)

 

Framtidståliga Ekobyar Möjliggör En Ansvarstagande Och Balanserad Livsstil För Samtliga Av Dess Frivilliga Medlemmar.

 

Med andra uppriktiga och ”rättvända” stavelser innebär ovanstående formulering att samtliga av de Miljömedvetna Ekobyarna inom de allra flesta Humanitära Avseenden kan ”unna sig” (eg. manifestera) Den Stora Lyxen att ha både ”Organisk Kvalitetsjord Under Naglarna” och att — vid mindre högtidliga tillfällen — hålla sig med ”Champagnefyllda Kristallglas” inom en
Sant Demokratisk Och Multisocial Gemenskap
Med Hög Livskvalitet.

 

 

Alla Miljötillvända Och Människovärdiga
Samhällen
Bör Anpassas Efter Folkets Behov Och Inte
Tvärtom!

 

 

ALLT MILJÖINRIKTAT OCH HUMANITÄRT

ARBETE

AVANCERAR BETYDLIGT FORTARE GENOM

(”icke-patetisk”)


MEDKÄNSLA OCH MÄNNISKOKÄRLEK!

 

 

 

# 31
BHAKTI YOGA

 

STILBILDANDE
BESLUTSAMHET

 

Det är svårt att vara en frisinnad och ”högoktanig” Sörlänning mitt i bland alla fördomsfulla och ”trögflytande” Norrlänningar.

En världsvan och vis man avvaktar tillfället och tar betäckning inför ”det högljudda och smattrande kulregnet” ända fram till dess att ”fienden” har fått slut på ammunitionen.

Först då, plockar den civiliserade Sörlänningen fram ur innerfickan på sin kavaj; Två Stycken Flygbiljetter Till Hawaii, samtidigt med att han frågar (den överstyrda och stridslystna) Sörlandsdamen lite ömt och kärleksfullt: ”Är Min Lilla Hatling Färdig Med Krigandet ... Så Vi Kan Börja Älska ... Eller Måste Jag Ta På Mig Den Skottsäkra Kevlarvästen?”

 

 

 

# 32
BHAKTI YOGA

 

MULTIKULTURELL
FÖRSTÅELSE

 

Det alla geosocialt förfördelade samt odisciplinerade och överstyrda Norrlänningar kallar för; ”BERUSKANDE ALKOHOLVANOR” – benämner under lättsamma former den kärleksfulla samt öppenhjärtiga och filantropiska Sörlänningen såsom; – ”Socialt Smörjmedel alá Afrodiasikum”.

 

 

# 33
BHAKTI YOGA

 

 

 

(MINST)
TJUGO ÅR
AV POLITISKT VANSTYRE
OCH AV
FOLKKRÄNKANDE FÖRSENINGAR

eller
Det Är Hög Tid Att Gnugga
Den Kaptialistiska Socialistsömnen
Ur Ögonen Och Få Upp Korpgluggarna

 

Hade inte SD varit så himla (självupptaget) supertrygga och (tragiskt) senfärdiga av sig – hade den fredliga samt demokrati- och fosterlandsälskande ”Lilla Moi” – ÅR-EFTER-ÅR – inte behövt vara illegalt krogportad (av intoleranta islamistdespoter) inte heller hade han behövt ”sitta och häcka” totaldissad och utfryst (av inskränkta borderlinersvenskar) på Centralstationen i ”Blondrikshall ” för att sippa (kostnadsvettig) konstnärsbira – som om vore han en oönskad och smittospridande ”SkabbRäv” och/eller en ”Sadisttorterad Labbråtta” inom den folktomma och ödsliga Lapptundran i södra Norrland.

 

I Allra Bästa Fall Hade Aldrig Någonsin Den Islamistiska (Mass-) Invandringen Förekommit Inom Fascistsverige.

 

[ Med andra sannfärdiga och ödmjuka ord:
A.
Den Islamistiska (Mass-) Invandringen hade överhuvudtaget aldrig någonsin förekommit inom Svea Rike om inte de klartänkta SD-medlemmarna hade varit så förbaskat underkuvade och så otroligt senfärdiga av sig.]

[ B.
Om SD hade varit lite raskare i vändningarna och/eller lite mindre ”sinnesslöa” (eg. mindre underkuvade av nationalsocialisterna) hade Den Islamistiska (Mass-) Återvandringen varit ett betydelsefullt faktum sedan minst femton (15) år tillbaka i tiden.]

 

En fascistoid och differentieringsblind massinvandring vilken genom regeringes försorg och dåliga omdöme sker över huvudet på de infödda medborgarnas och/eller på de infödda medborgarnas bekostnad – är mycket illavarslande – för en så kallat Demokratisk Nation. Tvi Vale!

 

 

 

 

# 34
BHAKTI YOGA

 

 

N.S.U.N.S.E.

Differentieringsblind
&
”Emotionellt Defekt Borderlinenation”

eller
Den Ultra-Arroganta & Mega-Fascistoida
Über Alles-Mentaliteten

 

Trotts myndigheternas både avsiktliga och förståliga mörkläggning av faktauppgifter – vågar ”Lilla Moi” frankt påstå att de (national-) socialistiskt hjärntvättade och ”emotionellt defekta”(*) Sverigesvenskarna med sin antisociala enstöringsmentalitet faktiskt ”toppar europalistan” när det gäller att – på ett vettlöst och absolut oacceptabelt, men desto värre, på ett synnerligen medvetet vis – försöka driva sina egna landsmän till föraktliga självmord/kroppsmord.

Kombinationen av en långvarig (national-) socialistisk hjärntvätt med djupt rotade lutheranska fördomar under en teknokratfascistisk fana i samverkan med (den medfödda?) bristen på empati och medkänsla – är många gånger både upphov och utlösande faktor – till att osedvanligt många unga och andra intelligenta människor ”tar sig själva av daga” (eg. begår självmord/kroppsmord) inom NaziSharia Unionen Nya Sverige (N.S.U.N.S.E.).

Ett ultraförljuget samt avhumaniserat och teknokratfascistiskt robotsamhälle är inget som någon enda LEVANDE MÄNNISKA med Själ och Hjärta önskar sig.

Ett dylikt (nekrofili inriktat) borderlinersamhälle bäddar helt enkelt för en socialt och humanitärt utarmande katastrofsituation.

 

(*)
”Emotionell Defekt” Betyder:


Medfödd Eller ”Inympad” Brist På Empati Och Medkänsla.

 

 

 

DET FÖRFLUTNAS GREPP OM NUET.

SANNINGEN INHÖLJD I LÖGNERS DUNKEL.

DET ONDAS KORTLIVADE TRIUMF.

DET GODAS ABSOLUTA SEGER.

 

 

 

# 35
BHAKTI YOGA

 

HJÄRTLIGT TACK
För Den Floskelbaserade
”Väder-Och-Vind-Integrationen”
Inom N.S.U.N.S.E.

eller
Globalt Anpassad Balansering Av
Förnuft – Känsla – Ande


eller
”Lilla Moi”
Har Efter Omständigheterna
Förvaltat Sitt ”Gratis-Pund” Mycket Väl

[ Även Sedan Han Under Både Oönskade Och Tvångsmässiga Former Måst Nedlåta Sig Till Att ”Sippa Bira” För Att Inför Allmänhetens Avundsamma Ögon
(Inom N.S.U.N.S.E.)
Böra Framstå Såsom En
Profant Etablerad Och Välanpassad
BorderlineFilosof ]


eller
”Profan Stolthet”
Är Endast En
Otymplig Egotripp


*

En Bör Inte Jämt Och Ständigt Fråga
Vad Ens Hemland Kan Göra För Den Enskilda Medborgaren.


Hellre Bör En Fråga:
”Vad Kan Jag Såsom En Demokratisk Och Kärleksfull Medborgare
Göra För Mitt Hypermaterialistiska Samt Avhumaniserade Och Fascistoida Hemland?”

*

Av denna anledning bjuder ”Lilla Moi” (bland annat) genom förevarande hemsida: EkobyAllians & FutureTree – på sociala fakta och härliga sanningar blandade med ett andligt fritänkande – vilket vilar på en esoterisk och budhistisk (med ett ”d”) värdegrund av alltruistisk natur.

Hade inte N.S.U.N.S.E. varit så hypermaterialistiskt och kärlekslöst samt ”svindyrt” och teknokratfascistiskt robotaktigt – hade ”Lilla Moi” under relativt fattiga och/eller under så gott som medellösa former heller aldrig behövt ”fly fältet” – för att finna Själslig Näring och Oförvanskad Kunskap hos mer Mänskliga Folkgrupper och/eller inom mer Öppenhjärtiga Sociala Konstellationer och/eller bland mer Kärleksinriktade Kulturer och/eller inom mer Naturvärnande Samt Människovärdiga Och Multifasetterade Samhällsmodeller.


*


I stället för att göra ”en lång och tradig förteckning” över vad N.S.U.N.S.E. aldrig har givit till ”Lilla Moi” eller.., diametralt motsatt; vad N.S.U.N.S.E. faktiskt har fråntagit ”Lilla Moi” – väljer han med facit i hand att förkorta plågan för den gode läsaren – genom att både ärligt och frankt konstatera att det-som-finns-kvar-att-beröva-honom på det sociala och materiella planet är praktiskt taget, eller så gott som endast; Den Blindtarmsstumpliknande Återstoden Av Livhanken På Planeten Tellus.

 

Karma Är Karma Är Karma

 

 

”All Is One”
betyder:
STORSINTHET
&
MEDKÄNSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 36
BHAKTI YOGA

 

Politiskt Inkorrekt Anekdot

eller
FAKTAENLIG
men
Politiskt Inkorrekt
Tankegång

eller
Bästa Sättet Att Skoja Med
Massinvandrade Och Humorbefriade DespotMuslimer

 

De intoleranta despotmüslimernas (mass-) utvandring från islamväldet i Mellanöstern och i Nordafrika, påminner i mångt och mycket om ”Svärmande Mördarbin” vilka tar över ruljangsen och utbreder sig i hela den demokratiska delen av världen.

Givetvis sker nämnda ”mördarbiavsvärmning” (eg. massutvandring av förråade despotmoroner) på bekostnad av de betydligt fredligare och mera demokratiska ”bisamhällena”.

 

Ps. Den grafiskt betingade anekdotbenämningen; ”Svärmande Mördarbin” kan lika väl utbytas till anekdotbenämningen; Parasiterande Insekter – eftersom dessa båda anekdotiska ”fabel-koncept” visar respekt inför de anti-demokratiska muslimernas (intoleranta och våldsalstrande) Bildförbud. Ds.

 

 

 

# 37
BHAKTI YOGA

 

N.S.U.N.S.E.
MOTVALS KÄRRING

 

Alltmedan Sverigedemokraterna Får Nöja Sig Med Småsmulor Och Att Under Ynkliga Former Protestpipa I Den Svala Farstun – Dansar Pervo-Råttorna På Borden – I Den Stora Varma Salongen Alltmedan De Slår Klackarna I Taket Under Både Högljudda Och Storvulna Former.

 

 

 

MOTVALS KÄRRING
N.S.U.N.S.E.

 

 

 

# 38
BHAKTI YOGA

 

KOSTSAM TILLIT
alá
N.S.U.N.S.E.

eller
Nekrofili-Anpassat Tjuv-Samhälle

eller
Arroganta Och
Tjuvaktiga Bartenders
Borde Pryglas Offentligt

 

När en genomfalsk samt hyperarrogant och megadespotisk Bartenderpersonal ger sig till att förneka stöld av en betydande summa växelpenningar — vilka har blivit ”försnillade” rakt framför näsan på en socialt förfördelad och mindre bemedlad bargäst, vilken till råga på allt, utgörs av en ringa alkoholpåverkad mattematiker och ordningsmänniska — kan lika väl jämställas med när överlägsna och ohederliga samhällselement ger sig till att stjäla Blindkäppen från en synskadad människa alltmedan ojäviga och nyktra personer i omgivningen bevittnar den synnerligen amoraliska och kränkande ”transaktionen” utan att ingripa.

 

 

 

# 39
BHAKTI YOGA

 

Förtvivlat Nödrop
”Från Andra Sidan”

 

MAYDAY! — MAYDAY!

S.O.S. — HELP — S.O.S.

Jag Sitter Hårt Fastbunden Och Skoningslöst Fjättrad Bland Perverterade Envåldshärskare Och Trögfattade Tråkmånsar Vilka Har Besserwisser-Patent På Verkligheten.

S.O.S. — HELP — S.O.S.

MAYDAY! — MAYDAY!

 

 

# 40
BHAKTI YOGA

 

”Att Bita I Det Sura Äpplet”
Har För ”Lilla Moi” Blivit Till
En Obekväm Livsstil

[ ...på grund av att samvetslösa marodörer och hjärtlösa sociopater ”vanemässigt överför” sin egen skuldbörda på oskyldiga folk. Givetvis gör de sålunda för att bevara möjligheten att få framleva sina hyperkorrumperade liv lika bekymmersfritt som skötsamma och fria medborgare gör.]


eller
Jag Anklagar Inte Någon Annan Människa
För Mina Personliga Problem — Istället Bemästrar Jag Min Egen Störningeller
Karmaläran Är Både Hård Och Skoningslös
Då En Bara Har Sig Själv Att Skylla
Under Alla Förhållanden Och I Alla Lägeneller
Ibland Kan Det Vara Bitterljuvt
Att Ha Någon Annan Att Beskylla:

 

*

Tack Vare Den Sadistiska Och Perverterade
Sunk-Fia Blånekans Envisa Lögner

... har jag drabbats av ett stressrelaterat magsår.
... har jag utvecklat ett bestående ryggbesvär.
... har jag berövats mitt enda barn tillika med ett nytillkommet barnbarn.


... har jag förlorat alla mina tidigare vänner och bekanta.
... har jag blivit förödmjukad – förhånad och förnedrad.
... har jag blivit en ofrivillig samhällsparasit och en så kallad outsider.


... har jag ”krympt i anden” samt nyttjat både alkohol och tobak.
... har jag blivit diskriminerad – mobbad – utfryst och illegalt krogportad.
... har jag totalt förlorat min tilltro till den Norrländska Kvinnan.

 

Tack Vare Den Sadistiska Och Perverterade
Sunk-Fia Blånekans Envisa Lögner


... har jag insett att Svea Rike är ett enstörigt och särpräglat Naziland.
... har jag förlorat min möjlighet till självförsörjning.
... har jag drivits till stor ensamhet och tidvis även till landsflykt.


... har jag blivit avsiktligen nerdrogad och fått dagen-efter-huvudvärk.
... har jag fått nöja mig med tillfälliga kvinnor och kontainerfynd.
... har jag fått lida stora känslomässiga kval samt uthärda fysisk tortyr.


... har jag förlorat min ungdom och mina mest produktiva år.
... har jag tvingats till att förtränga mina personliga behov och känslor.
... har jag fått bära andras hundhuvud och skuldbörda.

 

Tack Vare Den Sadistiska Och Perverterade
Sunk-Fia Blånekans Envisa Lögner


... har jag fått uppgiva bekantskapen med alla mina nära och kära.
... har jag blivit bestulen – sönderhunsad och skoningslöst utnyttjad.
... har jag nödgats uppgiva mina naturförankrade renlevnadsideal.


... har jag skojat ohämmat för att ”bättra på” en mycket tragisk verklighet.
... har jag fått framleva luspank – husvill och arbetslös.
... har jag ensam och utbränd vandrat omkring i otäcka Nekropoler.


... har jag övergiven och sviken hasat mig fram genom tillvaron.
... har jag uppgiven och trakasserad fått accepterat min udda lott.
... har jag naivt bevarat tanken på: ”Den Lojala Cinde Fucin’ Rella”.

 

Tack Vare Den Sadistiska Och Perverterade
Sunk-Fia Blånekans Envisa Lögner

... (fortsättning följer eventuellt en annan gång) ...

 

 

Jag Bugar Mig Djupt Inför
Det Eviga Nuet!

 

 

# 41
BHAKTI YOGA

 

Till Alla Olof Palme-Mördare
Där Ute I ”Den Fria” Världen


eller
Taget Ur Tomma Luften


eller
Hå–Hå — Ja–Ja
För Denna Varlá!
Gula Byxor å’ Hål I Ravá!


eller

Pull! – Pull! – Pull!
Komsi! – Komsi! – Komsi!

 

Denna hemsida står nu under mordutredning — för att alla freds- och demokrativärnade Sverigemedborgare (förhoppningsvis) skall få ett avslut på mysteriet med det ännu i dag olösta statsministermordet — vilket utspelade sig på öppen gata i februari månad 1986 i Stockholm City.

 

Pull! – Pull! – Pull!

Komsi! – Komsi! – Komsi!

 

Nu Äntligen Är Det Hög Tid För
”Farbror-Palme-Mördaren”
Att Helt Frivilligt Gå Till
”Farbror-Nazi-Polisen”
För Att Anmäla Sig!

 

 

Ps. Ovanstående Textavsnitt Bör Översättas Till
”Islamist-Despotiska”
För En Bredare Sambands- Och Innebördsförståelse. Ds.

 

 

# 42
BHAKTI YOGA

 

NÄSTAN ALLT JORDISKT HAR EN
(MINDERVÄRDESKOMPENSERANDE)
BAKSIDA

 

Lilla Nessie

Känner Sig Så Fruktansvärt

Osäker, Ynklig Och Patetisk

Att Hon Blir Skiträdd

För Sin Egen Spegelbild.

 

Lilla Nessie:
”Jag har åtminstone en urläcker häck att svassa med!”

 

 

 

# 43
BHAKTI YOGA

 

Det Verkliga Budskapet
Bakom Orden

eller
Skenet Bedrar

 

Ursprungligt Blind-Budskap:
”Hon Är En Superhäftig Och Jättefräck Tjej Med Skinn På Näsan!”

 

Bakom-Orden-Sanning # 1:
”Den Där Rödrävsslampan Är En Perverterad Och Otäck Nazibrud Med Mycket Avrivet Mannsskinn Under Sina Klösbenägna Nekrofilnaglar!”

 

Bakom-Orden-Sanning # 2:
Här har vi ett förljuget och samvetslöst borderlinerfnask från ”Gaggarskogen” vilken föredrar att fraternisera sig med plundrande drogmissbrukare – intoleranta muslimer och oanständiga snuskhumrar alá kåkfarare.

 

 

# 44
BHAKTI YOGA

 

Till De Mest Klärvoajanta Och Intuitiva Av Naturmänniskor – Framviskar ”Gistna Väggar” Och ”Gamla Träd” – Öppenhjärtiga Sanningar Om Både Forntid - Nutid Och Framtid


eller

Oavbruten Kontakt Med Astralplanet
Via
Det Tredje (Andliga) Ögat


eller
Cirkeln Är Äntligen Sluten

 

Jag misstänker starkt att det finns någon vuxenfjärmad och misantropisk förlorartyp alá ”uppstoppad halvfigur” på Landvallen – vilken för sitt eget höga nöjes skull under sant glädjedödande former missbrukar sig av Den Världsberömda Svenska Avundsjukan, genom att använda sig av nämnda Världsberömda Avundsjuka, såsom ett dissningsbränsle för att ”snacka ihop sig” med de godtrogna gröngölingsmedlemmarna på Landvallen – genom att helt tanklöst och gangsterväldesaktigt hänge sig åt både elakt förtal och vidriga misskrediteringar av ”Lilla Moi” för hans tidigare insatser- och för hans nuvarande engagemang inom den Globala Miljörörelsen.

 

Smutsfinkar Stämmer I Bäcken
(Klickbar Bildruta)

 

Svensk Avundsjuka
Saknar Motstycke Inom Den
Civiliserade Delen Av Världen

 

 

# 45
BHAKTI YOGA

 

I Was Not ”Borne” Under A Tsunami-Wave
But ..,
I Was Attacked By A Couple Of Tsunami-Waves
And ..,
I Did Survive!

(With A Little Help From My Devine Friends)

 

 

 

 

# 46
BHAKTI YOGA

 

Dissande Dominoeffekt
alá
Socialt Inavel

eller
Hatbrotten Är Legaliserade
inom
”Sunkbo City-Territoriet”

 

Byfånar, blindstyren och försoffade förtroendedårar på ”Sunkbo Sanatoriet” är så fruktansvärt (socialt) inavlade att de både inom och utom sanatorieavdelningen uppträder såsom: ”Ett Långt Och Sammanlänkat Järnvägståg”.


Blir en av dem stött och tvärförbannad på en utböling – så hakar genast alla de övriga tokstollarna på ”dissningståget” – fram till dess att utbölingen är fullständigt nerkväst samt söndermobbad och utfryst från alla de socialt inavlade sammanhangen.


Helt enligt den differentieringsblinda samt beroendefyllda, och inte minst, feghetsbaserade Dominoeffekt alá Hyperinavlad flockmentalitet.


En gång i forntiden var nämnda (socialt inavlade) flockbeteende ett förhärskande och vanligt förekommande beteendemönster bland ociviliserade och lågt stående folkslag eller bland så kallade ”eftersläntande reptiler” i människohamnar.

Det är mycket synd om alla de folkslag vilka ännu i dag befinner sig i ett underutvecklat stadie fastän de är iklädda en förvillande människohamn och förväntas vara ”bildningsbara” i enlighet med Charles Darwins evolutionsteori.

 

 

 

# 47
BHAKTI YOGA

 

DIFFERENTIERINGSKONST
PÅ HÖG NIVÅ

 

Sverigedemokraterna Är Ett
MITTENPARTI
Inom Det Extremt Högerextrema (Skit-) Landet
”Nya Sverige”!

 

Allt Annat Nedsättande (Strunt-) Prat Är
Den Extremt HögerExtrema SverigeRegeringens
Hjärntvättsprodukter Och Diskriminerande
Förtalskampanjer Gentemot SD.

 

Ett
M.I.T.T.E.N.P.A.R.T.I.
inom
N.S.U.N.S.E.

 

 

 

 

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 


”EkobyAllians”
Är Absolut Inget
Rosafärgat Universum!