EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL.

 

 

Inom Svea Rike existerar i dagsläget alls inga folk- och miljövärnande Ekobyar – i sådana fall skulle somliga människor under fri vilja leva det ljuva livet – alltmedan andra skulle tvingas till själsdödande löneslaveri eller meningslösa sysselsättningar inom det teknokratfascistiska kapitalist-samhället.

 

Utplåna Egot – Inte Kroppen

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium


Apropå
Smygförföljelse & Persontrakasserier


Var så väldigt goda och ursäkta mig om jag sitter här och ”förleder” hela världens befolkning inklusive de ytterst desintegrerade samt godtrogna och fruktansvärt dumdrivna ”svenskarna” vilka kan tyckas ha huvudet där rumpan vanligtvis sitter hos de allra flesta människor och folkslag på planeten Tellus.

Den enkla anledningen till ett medvetet ”förledande” av människor är att alla intelligenta personer är förtrogna med att Internetuppkopplade Datorer faktiskt är utmärkta verktyg för fascistoida och respektlösa integritetskränkningar vilka är utförda av korrupta myndigheter i ett individkontrollerande syfte.

Av den anledningnen bör också den Internetuppkopplade individen helst av allt betrakta sig själv såsom en liten guldfisk i en genomskinlig glasskål och vars minsta lilla rörelse kan beskådas av den nyfikna allmänheten och även registreras av en censureringslysten och genomkorrumperad (fascist-) myndighet.


Detta betyder i klarspråk:

Internet kan utnyttjas av integritetskränkande hackers och andra obehöriga instanser under en trakasserande och vämjelig personförföljelse.


Detta cybernetiska forum och/eller cybernetiska redskap är vare sig ett absolut ”sanningsserum” eller en ”tekniskt fulländad” lögndetektor (polygraf) även om nämnda redskap kan missbrukas i ett ”försök” därtill under en ihållande personförföljelse vilken har sin upprinnelse i både govt förtal och falska anklagelser, etcetera.

I en desintegrerad och fullständigt absurd situationdär människor på ett patetiskt och uppenbart sätt försöker ljuga mig rakt upp i ansiktet och samtidigt inbillar sig själva att jag skulle vara ett fullkomligt intuitionsbefriat dumhuvud med en urblåst knarkarhjärnakan också mitt gensvar vara precis lika hyperfalskt och oäkta som någon annans.

Denna min inställning gäller även för olovliga och egenmäktiga lägenhetsintrång samt för ”smygavlyssningar” och all annan konspiratorisk verksamhet vilken utspelar sig ”bakom ryggen” på oskyldigt anklagade individer och/eller ”bakom ryggen” på offret för de egenmäktiga och fascistoida integritetskränkningarna.

Inom ”ange lika -förfarandet”. Där jag i vissa spörsmål är precis lika genomrutten och falsk i min utsago som min korrumperade omgivning. Ger mig ”ange lika -förfarandet” inga som helst ”moraliska betänkligheter” eller ”skuldkänslor” gentemot medmänniskor. Synnerligen inte under rådande grundlagstridiga och avhumaniserade omständigheter.

Snarare ger det mig ”rätten” till att uppträda på ett likartat sätt (typ: ”ange lika -modellen”). Fast med den stora skillnaden att jag faktiskt är ansatt av reella vanmäktighetskänslor. Vilket innebär att jag inte har vare sig den amoraliska intentionen eller den praktiska möjligheten att utsätta mina medmänniskor för medvetna trakasserier eller någon annan form av personförföljelse.

Det skrivna ordet är det enda som i dagsläget finns tillgängligt för min sociala utkomst under rådande socioturbulenta omständigheter, under den teknokratiska-maskerade-fascismen, inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Omnämnda och integritetskränkande situation ger mig även rätten att efter behag sitta i ”terapistolen” och fabulera fritt i ett underhållande syfte.

Detta eftersom en ofrivillig social isolering vilken är baserad på sunkiga lögner och lutheranska fördomar samt på en kollektiv och anmärkningsvärd dumdrivenhet ...

... också kan tyckas sakna gränser för hur länge ett socialt missförhållande kan få pågå inom ett så kallat civiliserat rättssamhälle utan att någon enda människa med både nåd och civilkurage ingriper för att vara till stöd i en besinningslös utsatthet i en social utstötthet.

Till sakens natur hör att jag aldrig någonsin har utgivit mig för att vara ett ... ”Överjordiskt Helgon”.

Vilket tvivelsutan kan vara det enda legitima skälet för både allmänhet och myndighet till en offentliggjord men respektfylld persongranskning. Förutom axiomt i de fall där en uppenbar och grov form av brottslig verksamhet pågår.

Svaret på hur vi skall komma vidare för att uppnå den oförvanskade ”sanningen”bland ett av de makabraste av ”samhällsfenomen” som existerar på jordenfinns inbakad i texten här ovan.

Svaret är alltså skönjbart endast för dem vilka inte har huvudet där rumpan vanligtvis brukar sitta på en ordinär medmänniska och/eller svaret finns tillgänglig för dem som inte bär huvudet under sin ena arm.

Det är alltså i sammanhanget en uppenbar fördel att använda sig av personlig intuition och emotionell intelligens samt att ha ”huvudet på skaft”för alla dem vilka har dessa betydelsefulla kvaliteter utveckladeså att säga.


 

ANONYMOUS
INTERNET COMMUNICATION:


1.
Internet-Krypteringsprogrammet Tor
(Wikipedia Information — English Version)

 

 

2.
Kapningsskyddad Nerladdningslänk Till
Internetkryptprogrammet Tor
(på grund av FRA:s fascistoida och integritetskränkande övervaknings-verksamhet bör en i dagsläget ALLS INTE lita på några så kallade;
Svenska Krypteringsprogram).

 

 

Enkelt Och Bra
filkrypteringsprogram:


3. EasyCrypto Deluxe

Varning:
1. Bevara lösenordet på säker plats eftersom krypterade filer
aldrig mera kan öppnas eller återställas utan ett korrekt lösenord.

2. Kryptera aldrig datorns systemfiler eftersom det gör datorn obrukbar.

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar
”Det Hypersociala Moronpuckot Med Både Miljövänliga Och Andliga Intressen”
&
”Den Demokratigynnande Internetverksamheten Utan Integritetskränkningar”
&
Arkaiskt Ordspråk:
”Ignoramus Ignorabimus”
(Vi Vet Inte — Vi Kommer Aldrig Att Veta)

 

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL.

 

Inom Svea Rike existerar i dagsläget alls inga folk- och miljövärnande Ekobyar – i sådana fall skulle somliga människor under fri vilja leva det ljuva livet – alltmedan andra skulle tvingas till själsdödande löneslaveri och meningslösa sysselsättningar inom det både avhumaniserade och teknokratfascistiska kapitalistsamhället.

 

 

NEDANVARANDE
textmaterial
är
blott och bart
en
prototyp
till
”blocköverskridande”
partilogga:

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

OM ... ”Det Globvänliga Miljöförbundet Folkdemokraterna” (GMF) hade existerat (på den politiska arenan) under parollen: ”Det finns endast en ras – Den mänskliga rasen!” ... hade jag helhjärtat anslutit mig därtill.

Fram till att detta mitt kärleksfyllda önskemål infrias på planeten Tellus ... får jag under en oförställd ödmjukhet i ”Överjagets Namn” (ÖN) hålla till godo med att understödja det blocköverskridande samt miljö- och folktillvända ”MiljöpartietSverigedemokraterna” (MPSD).

  

Med Vänliga Hälsningar
Larserik Johansson
EkobyAllians & FutureTree