EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

Ett tredimensionellt tibetansk yantra sträcker sig uppåt mot höjden eller inåt mot djupet där centrumpunkten (”AUM”) symboliskt representerar alla dualiteters upphörande – med andra ord: paranirvana – moxha – satori – sunyata eller samadhi.

I vissa andliga sammanhang är det acceptabelt att agera egoistiskt om det i sin förlängning leder till själslig rening och egobefrielse (självlöshet) för den andligt strävande lärjungen och/eller adepten – förutsatt att agerandet inte skadar andra.


1.

Make Love - Not CO2
(Klickbar Bild)

2.

Global Warming - Point of No Return?
(Klickbar Bild)

3.

Sir David Attenborough - The Truth About Climate Change
(Klickbar Bild)”Landningsbana för Änglar”
behöver inte grusas under vintersäsongen.

 

 

Just denna webbsida ”växer” textmässigt från toppen lika som ett Redwoodträd där det fräscha och nybildade toppskottet alltid befinner sig överst på stammen och den senaste årsringen alltid befinner sig innerst.

 Apropå
Hårt & Mjukt

Det hårdaste som finns i världen anses helt allmänt vara en diamant.

Paradoxala fakta är att den är så enormt hård att den kan krossas i små flisor med ett enda slag från en vanlig snickarhammare – eftersom dess inre spänning är så fantastiskt hög – ”exploderar” den praktiskt taget av ett enda hammarslag.

Ju större de är desto fler flisor blir det.


Det går endast att slipa en diamant med en annan diamant.

Enligt taoistläran övervinner det mjuka alltid det hårda eftersom det mjuka är flexibelt och böjligt och kan ge efter för att ta andra vägarmedan det hårda är stelt och obändigt och därmed också knäcks eller brister när det utsätts för ett hårt och plötsligt tryck – eftersom det i och med sin hårdhet paradoxalt nog också är betydligt sprödare.

Vatten kan anses för att vara både det hårdaste och det mjukaste som finns. Detta eftersom vatten har förmågan att urgröpa ett helt berg bara det får tid på sig. Samtidigt som det är något av det mjukaste som finns eftersom det har den inneboende förmågan att undvika massiva hinder genom att finna nya vägar för sin framfart.

Det mjuka övervinner alltså det hårda.

Detta gäller många gånger även för människor i samhälleliga och i sociala sammanhang.

Den ”mjuka linjen” vilken är flexibel och ger med sig är paradoxalt nog avsevärt mycket ”tuffare” än vad den rigida och ”hårda linjen” någonsin kan varaeftersom den ”hårda linjen” genom sin inneboende rigiditet blir svag och spröd – vilket på kort sikt också bäddar för dess upplösning och sönderfall.

Till saken hör att det är betydligt svårare för en människa att vara den som följer den mjuka och flexibla linjen framför den hårda och obändiga. Därför pucklar ”hårdingarna” på varandra ända fram till dess att en av dem går fullständigt sönder och samman.

Det är en hjärtats kvalitet att kunna ge med sig eller att ge upp sina personliga och egoistiska motiv för någon annans välgång.

Därmed är heller inte skadeglädjen den enda sanna glädjen eftersom ingen sund människa mår bra av att betrakta när andra far illa och lider stora kval.


 

Mvh
”Tao And The Friendly Budhists


 

Apropå
Universum & Super Ego

Vissa ”lappslimer” tar allting som de hör eller läser väldigt personligt. Precis som om just deras besserwisser-ego vore världens centrum. Allt annat som kretsar omkring dem betraktas såsom små och betydelselösa satteliter.

Universum gör sig ingen brådska eftersom det inte existerar något Super Ego i det materiella universat.

 

Mvh
”Ki-tungan Kluringen”


 

Apropå
Desintegrerade Hjärnspöken
eller
Han från Venus & Hon från Mars

Den sufflösfria killen till kompisen:
Jag var så himla förälskad i henne att jag inte fick fram ett enda ord när hon kom och ställde sig bredvid mig!Den fisförnäma satmaran till väninnan:

Den tölpen till grabbhalva ratade mig – för han sa inte ett enda ord när jag gick fram och ställde mig bredvid honom – trotts att jag hade min surrogatpappa med som sällskap!


 

HANS VERSION:
Jag var så himla förälskad i henne att jag inte ens klarade av att höra hennes ljuva och vänliga stämma då hon samtalade med en främmande herre på krogen.

Jag blev helt enkelt tvungen att stoppa in ljuddämpande öronpluggar för att undkomma den smärta som hennes väna stämma utöste i mitt djupt förälskade men brustna och olyckliga hjärta. Annars hade jag måst gå därifrån och lämna mitt rödvin orört på bordet.HENNES VERSION:

Den arrogante jäveln till grabbhalva nertystade mig och stoppade in sina ljuddämpande öronproppar för att helt öppet och fräckt demonstrera att han är helt ointresserad av att lyssna till det jag har att säga.

 

Mvh
”Det Desintegrerade Spekulationsspöket
Apropå
Bipolär Personlighet

När den arme pojkvännen hittade sin flickvän naken, rödmosig och blossande hethemma i deras gemensamma sängkammare och i armarna på två välutrustade men hårdhänta män från det svartaste Afrika sade den illa andfådda och promiskuösa ”kelgrisen” till honom:

Förutom att jag är helt ärlig och kär i dig min älskade gullegris, är jag på samma gång ett hjärtekrossande och svekfullt borderlinefnask, som är ute efter att från ett färgat främlingspar få sig en ”rejäl omgång” mellan sina frigjorda och trånande Sverigelår.

 

Mvh
”Den Sveklöse Rojalisten”


 

Apropå
lantliga fördomar

Till den pytte-pytte lilla och ömtåliga bondjäntan från ”Husdal” vill jag bara säga att när jag älskar tillsammans med en kvinna så älskar jag hela kvinnan och inte endast hennes arschle. Ok!

What is the ugliest part of your body?
Is it your nose or your toes?
I think it's your dirty Mind!

 

Mvh ”Lilla Moá”


 

Apropå
Intolerans & Hätskhet

Dagismentalitet och skolgång med ett väletablerat och icke ifrågasatt ”jämställdhetsideal” visar sig genom att pojkarna successivt av-maskuliniseras och att flickorna av-feminiseras i samma takt.

I vuxen ålder beter sig många flickor åt såsom veritabla slagskämpar, eller såsom forna tiders barnhemsbarn, vilka var vana vid att gapa och skrika samt att kämpa och slåss med näbbar och med klor för både uppmärksamhet och existensberättigande.

Homosexualiteten är också vida utbredd i alla de moderna samhällen vilka försmäktar under den teknokratfascistiska fanans jämställdhetspolitik.

Attraktionen mellan de båda könen har förståligt nog reducerats kraftigt och utslätats i och med ”jämställdhetspolitiken” och vi har bland annat fått ett konsekvensförnekande ”kärringvälde” på vår hals.

Vilket mest av allt liknar ett avhumaniserat och makabert skräckvälde av kombinationen teknokratisk fascism och helt absurda jämställdhetsideal.

Människor vilka under andra pedagogiska former eller ”uppfostringsomständigheter” kunde vara en tillgång för varandrautgör i dagsläget endast en obekväm konkurrensfaktor som det gäller att bekämpa eller att nedgöra fortast möjligt med både tillåtna och med moraliskt förkastliga medelom de inte går att tjäna pengar på förstås för då är de mer än välkomna.

Man och kvinna borde alls inte konkurrera med varandra utan snarare komplettera varandra och vara en tillgång för varandra.

 

Mvh
”Blues Berra”

Apropå
”Kragknappar
&
”Kasttillhörighet”

Något som jag numera irriterar mig gruvligt på är när uttalat homosexuella personer i ”utesvängen” inte är tydliga med sin sexuella läggning när de ger sig till att flörta med, och i allra värsta fall ger sig till att antasta heterosexuella människor, vilka helt saknar intresse för deras sexuella läggning och deras något abnorma levnadskarma.

Varför i hela fridens namn skulle inte även homosexuella personer kunna bära en liten omisskännlig bröstknapp där det står ”GayPower” eller något lika förklarande?

På somliga människor låter detta med att bära en liten ”bröstknapp” ungefär som om det vore fråga om att kånka omkring med en påtvingad ”judestjärna” precis som i nazityskland under andra världskriget.

I västerlandet är det inte ovanligt att folk ”skyltar” med sin politiska och religiösa tillhörighet eller vad än det är som de sympatiserar med eller öppet tror på.

Så varför skulle det inte lika väl gå bra att ”skylta” med sin sexuella läggning utan att det förväxlas med judehat och nazism eller med andra lika lågt stående fördomar?

Inom det multikulturella Indien är hela samhället präglat av grupptillhörighetsmarkeringar där det mycket tydligt framgår vilken religiös kategori och social grad eller vilken kast en person tillhör samt om det är fråga om en gift kvinna eller en ogift ungmö o.s.v., o.s.v.

För de flesta människor är det snarare en social tillgång än en black om foten. Till och med transvestiterna i Indien har en utstyrsel som inte går att ta miste på för den som är initierad.

Ingen initierad person behöver tveka eller känna osäkerhet inför vem eller vad en har fått till sällskap eller vem en tillfälligtvis samtalar med.

Men i västvärlden där inskränkta fördomar och numera vanställda symboler får råda är det tydligen bäst att smyga omkring med allt vad sexuell läggning anbelangar.Apropå vanställda symboler & missuppfattningar:

En ring (eller någon annan utsmyckning) i höger öra på en kille betyder INTE enbart att vederbörande ”skyltar” med sin sexuella läggning och att han är oåterkalleligt (sexuellt) snedvriden eller homosexuell.

Det är ungefär lika dumt som att inbilla sig att alla män på planeten Tellus som har ringar eller utsmyckningar i båda sina öron självfallet också är bisexuella. Eller hur?Exempel:

Enligt tibetansk sedvänja och uppfattning kommer den man som inte bär en ring i varje öra att återfödas såsom en åsna.

Det finns alltså ingen regel utan undantag eftersom de flesta regler är baserade på och/eller beroende av vilken världsuppfattning en människa upprätthåller eller är präglad av.

Bristfällig kommunikationförutfattade meningarförhastade slutsatserstereotypande fördomar och desintegrationsmentallitet är ofta upphovet till de mest makabra av missförstånd emellan människor.

 

Mvh
”Den Ortodoxa Vapenvägraren”


 

Apropå
Oansvarig Journalistik
&
Medveten Massuggestion

Den journalist vilken under ansvarsbefriade former missbrukar sin yrkesroll och inte kan stå opartisk samt medvetet genom en ”kulturpatriotisk svartsyn” eller genom en ”personlig svartsyn” utelämnar viktiga fakta när vederbörande i lokaltidningen presenterar partiska versioner av händelseförlopp ...

... där flera personer är involverade och även i övriga avseenden uttrycker sig fattigt och bristfälligt i situationer vilka kräver ett faktabaserat kunnande för att inte medverka till att fullständigt förleda den dagstidningsläsande allmänheten.

Dessa oseriösa journalister borde byta till ett yrke där de ostört kan agera som de ”underhållande kaffekärringar” de egentligen är.

Det är mycket oansvarigt att på ett partiskt vis presentera ”halvsanningar” grundade på illvilligt struntprat och simpelt skvaller eller på annan faktalös information till den ”distingerade” (eg. lättledda och godtrogna) delen av allmänheten.

Vilka trotts den genomkorrumperade tidsandan fortfarande hyser ett visst förtroende för journalistiken vars främsta uppgift inom demokratiska nationer borde vara att leverera ocensurerade samhällsfakta och att presentera opartiska fakta i samtliga avseenden.

En oseriös journalistik kan mycket väl jämföras med missbruk av ett maktmedel eftersom många människor fäster tilltro till det stoff som presenteras under en ”allmän fana”så att säga.

Skulle en oseriös journalist exempelvis lyckas med att prångla in följande subjektiva och faktalösa påstående i dagstidningen: ”Nu är det bevisat att vanligt råttgift i måttliga mängder verkar potenshöjande för äldre män.”

Troligen skulle vi några dagar senare kunna läsa i samma dagstidning att ett antal äldre män blivit allvarligt sjuka på grund av att de genom rekommendationer har intagit en oförsvarlig mängd råttgift då pensionen inte räckte till att finansiera den månatliga dosen av Viagra.

Detta ovan nämnda är endast ett fiktivt scenario vilket här får utgöra ett tillspetsat exempel på en ansvarslös journalistik i ”skvallerpressen”vilken alltså är utförd av inkompetenta amatörervilka själva borde övervakas och inte givas fria händer då det gäller nyhetsrapportering.


Tumregeln är att INTE sätta full tilltro till allt det som avhandlas och skrives i dagstidningar — oavsett i hur stora upplagor de än utgives.

 

Mvh
”Den Försmådde Levnadskonstnären”


 

Apropå
Förråad Blyghet

De mest ociviliserade och förråade av ”Lappslimer” låtsas att de inte bryr sig om obekanta ansikten.

Därför ränner de också omkring i grannskapet om nätterna och fönsterfluktar.

 

Mvh
”Lilla Hjärtat”


 

Apropå Diagnos
”Socialistisk Kapitalism”

Utöver avundsjuka är bristen på empati och medkänsla mycket uppseendeväckande delar av en ”svensk folksjukdom”.

Möjligen kan denna avhumaniserande ”bristsjukdom” hos folksjälen vara del av en genetiskt betingad defekt – eller också är det hela en del av en (icke önskvärd) själslig och/eller mental sjukdom.

Dessa, allmänmänskligt sett, mycket lågt stående och inhumana kvalitéer är anmärkningsvärda ur ett internationellt perspektiv och/eller ur ett globaliseringshänseende, eftersom de bland annan icke önskvärd social avart, även ger näring åt folkförakt samt många gånger är upphovet till inbördes stridigheter.

 

Mvh ”Lillis”


 

Apropå
”Lappslimsk”
IntoleransTanklöshet & Övervåld

Goda lika väl som Onda handlingar väger alltid tyngre än vad ord någonsin kommer att göraoavsett hur goda, onda eller grova orden än är.

För den delen är det ändå aldrig helt okey att fara med osanningar och/eller att råljuga i viktiga sammanhang vilka kan försätta andra människor i harmfyllda eller ödesavgörande och/eller livsavgörande situationer.

 

Mvh
”Barfotaoraklet”


 

Yin & Yang

För dem som inte vill sätta oönskade barn till världen är kvinnans vagina både ett idylliskt paradis och ett luciferiskt helvete.

Kort och gott ett ”Paradisiskt Helvete”.

  


Apropå
”Paranoid Pandemi”

Nu när Ni utnyttjat mig till fullo och lyckats så väl med att förstöra och ödelägga det lilla som var bra i mitt ”India-Amerika liv” och/eller ”Kosmopolit-Inspirerade liv”. Undrar jag i mitt stilla sinne vart jag skall vända mig. För att få en viss upprättelse och lite hjälp på traven med att reparera den sociala och emotionella skada som har uppstått genom alla Era förhastade slutsatser samt paranoida och långvariga persontrakasserier.Mvh
”Hattifnatten”
Lars E Johansson

 

Goda råd visdomsord & lyckönskningar sändes till:
altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 


 


Fastedag
19 Maj 2010

Nu är det 47 fastedagar senare
&
kroppen är (bara) 10 kilo lättare.

 

Mvh ”lilla moá”
Jag ber alla goda medborgare i Sverige så väldigt mycket
om ursäkt

Helt ofrivilligt, under den tillfälliga glömskans förmildrande omständigheter samt i god troframförde jag en dam som jag tyckte var en söt, fin och anständig donnamen det visade sig bara vara ännu en ”slampa” från Lappriket.

Jag var därmed mycket nära att göra mitt livs dundertabbe genom att blint förälska mig i ”trollpackan” eftersom jag hade inbillat mig själv att hon var ett mycket gott ämne till en framtida vän och livskamrat.

Det är uppenbart att hon redan initialt var helt på det klara med att vi båda långt tidigare hade bekantat oss med varandra på annan ort.

Hon erinrade sig tydligen vem jag var utan att avslöja detta för mig redan i det arla skedet av min blida men inbillade romans.

I stället lät hon mig gå omkring i flera år och tro att hon var en kvinna att satsa på medan hon i själva verket parade ihop sig med den ena skumma typen efter den andra bakom min rygg.Djupa förälskelser verkar ungefär lika ansättande på individen som ett förblindande gift.

Förälskelsen är en inte nådig när den med full ”orkanstyrka” ansätter en människa.

Känslofylld och bitterljuv genomsyrar den hela ens väsen, samtidigt som en i ett bländande kärlekstöcken, famlar efter den fördolda dörr som leder ut i den osjälviska kärlekens befriande och klara ljus.


På de dystra och sunkiga platser där inte ens kärleken mellan man och kvinna kan förmås till att blomstra råder heller ingen god jordmån för allmänmänsklig samexistens.


 

Med uppriktiga hälsningar
Lars E Johansson


 

Apropå
Desintegrationsmentalitet

Det är mera av ett skräckscenario än av ett harmoniskt utbyte att framleva sitt liv mitt ibland socialt och emotionellt underutvecklade folk.

 

Mvh
”Future Man”Varför måste du Ljuga hela tiden?


Apropå
”Lappslimsk Missfirmelse”

”Lappslimräporna” är så himla paranoida och små som människor att de tar illa vid sig samt tillkallar polis och ordningsvakter bara för att få möjligheten att trakassera, misskreditera och att falskeligen misstänkliggöra helt oskyldiga medmänniskor.

Med andra ord hänger de sig åt att på ett empatibefriat och ogenomtänkt sätt, samt genom ondsinta och obefogade lögner, att förtala utvalda manspersoner i ett enträget försök att ”kriminalisera” civiliserade och anständiga sörländska män så fort dessa INTE ENDAST tilltalar dem på en ”floskelbaserad väder-och-vind nivå” vilket uppenbarligen är den enda kontaktform de känner till.

Helst av allt vill de i sin tvärsäkra men paranoida lappmarksenfald också hävda att sociala och allmänbildade sörlänningar är totalt sinnesrubbade svin vilka är fullständigt fjärmade från allt vad verklighet, sans och förnuft anbelangar.

Dock vågar inte de fega ”lappslimräporna” säga detta i klarspråk utan nöjer sig med att i sann och feg ”lappmarksanda” leverera falska anklagelser, förtalskampanjer och fega persontrakasserier riktade mot sina ”utbölingsdissidenter” vilka härstammar från de mera civiliserade landsdelarna av Svea Rike.

Dessutom lyssnar ”lappslimräporna” mera till de luddiga och vrickade ”fantomtungorna”vilka numera tycks ha utkonkurrerat det faktiska budskapethos de autentiska och tydliga ”tungomål” som de flesta moderna nutidsmänniskor (enl. lappslimräporna: ”fienden”) fortfarande använder sig av när de kommunicerar verbalt med sina medmänniskor.

 

Mvh
”Integrations Joe”


 

Apropå
Globala Klimatproblem

Den innevarande generationen är den genom tiderna mest själviska och girigaste någonsin.

Det blir våra barn och barnbarn som får betala kalaset för tidigare generationers egotrippade svekfullhet.

Om de över huvud taget överlever oss ”gamlingar” med tanke på den raska takt i vilken de globala klimatproblemen hopar sig inför våra vidöppna ögon.

Tidigare generationer tänkte alltid på de kommande generationerna samt avsatte medel och verkade resursbevarande för att de efterkommande skulle förvalta deras arv på ett liknande sätt och med hänsyn till framtida släkten.

Sett ur resurssynpunkt har vi i dagsläget ”rika föräldrar och fattiga barn”.

Det är en nästan oåterkallelig superegoism och en grandios girighet som ligger bakom detta faktiska och framtidsutarmande förhållande.

 

Mvh
”Den Vänliga Riddaren”


 

Apropå
Massiv Uttråkning
samt att slicka uppåt
och att sparka neråt

Tänk att de vanvördigaste av ”Sunkbolappar” aldrig någonsin kan få nog av att sparka på oss arma medborgare som redan ligger och förblöder.

Det är bara så himla tjatigt och förbannat uttråkande att dagligdags behöva utstå era fördomsbaserade och sinnesrubbade trakasserier.

För balansens skull sparkar jag ”uppåt” mot kungahuset, kapitalet och mot alla fascistoida regimer.

Och är tillmötesgående och vänlig mot de mest harmlösa av de medellösa fotfolken.

 

Mvh
” Tao te King”


 

Apropå
Grova Missar

”Här kommer den äcklige”sade sunkbonazzen, när han presenterade mig inför sina särpräglade artfränder medan jag fortfarande var nyinflyttad i Sunkbo efter tjugo år på annan ort.

I mitt stilla sinne tänkte jag då:
Jäklar också att jag skulle glömma bort att de är så himla ”äckliga” här i Sunkbo.

Nu för tiden går det minsann fort att bli anpassad och att bli del av den ”äckliga” lokalbefolkningen vare sig en vill det eller inte.

 

Mvh
”Färsk-Lars”


 

Apropå
”Raffinerade Ursäkter”

Det finns lustiga damer vilka helt lättsamt ursäktar sina vänsterprassel och snedsprång med den utnötta frasen:

”Jag tänkte uteslutande på Dig då jag 'kramades' med grabbarna i ormgropen medan du var borta på utlandsresa!”

 

Mvh
”Rödstrumpan”


 

Apropå
Fysiskt Våld & Evigt liv

När nazisharia-egot är som värsthar det ändå bara makt att tillfoga emotionell skada och att skörda kroppar.

NaziSharia-egot kan aldrig råda över de tidlösa och eviga Själarnahur innerligt nazisharia-egot än önskar att även det vore möjligtför att kunna upprätthålla en glädjedödande totalkontroll över människor.

 

Mvh
”Lill-Buddha”
Apropå
Paranoid Beredskap

Den bortskämda och paranoida lilla Lappnåden är så himla underkuvad och överkänslig att hon tar illa vid sig för minsta lilla förtret eller orättfärdighet, som hon i snarstuckenhetens och i ondsinthetens namn, benämner såsom ”kulturellt betingade” persontrakasserier.

Det är dock inget hinder för att vara både burdus och oanständig mot andra människor när andan väl faller på hos den självrådiga lilla Lappnåden.

Synnerligen inte de gånger hon befinner sig i ”tryggt sällskap” bland inbilska missbrukare och annat samhällsfrånvänt drägg vilka självfallet har ett mycket dåligt inflytande på den lättledda lilla Lappnåden.

Denna beroendebaserade lättleddhet är något som ”knarkarbusarna” utnyttjar maximalt - bara för att kunna sätta klorna i den unga och läckra lilla Lappnåden - när hon väl har blivit lagom mör i pallet och het på gröten efter intag av både röka och kröka bland sina ”pålitliga och goda” missbrukarvänner.

 

Mvh
”Miss Lightfoot”


 

Apropå
Äkthet & Lismande

Leverans av liten men vacker blomma betyder:
”Charmerande filantrop”.

Leverans av stor och pampig blomma betyder:
”Hiskeligt inställsam psykopat”.

 

Mvh
”Syndanästet”


 

Apropå
Grundläggande Behov

De arma kvinnor vilka så gott som uteslutande betraktar män som faderssubstitut eller såsom ”levande dildos” och/eller såsom sexobjekt har aldrig lärt att vare sig förstå eller att tillmötesgå någon enda mogen mans verkliga behov.

Dessa damer upprätthåller oftast ett härsklystet envälde där männen om möjligt hålles underkuvade och fogliga för att kunna serva samtliga av deras hänsynslösa och egotrippade behov.

 

Mvh ”Lilla Moá”


 

Apropå
Okvinnliga & Manhaftiga
Fruntimmer:

”Han är hennes nya tjej!”

 


 

Apropå
konsten att osynliggöra medmänniskor

Om någon vilsekommen sälle skulle vara intresserad av att HATA allt och alla inom den svenska nationen så var god och bosätt Er ett par år i ”Sunkbo” norr om ”Blatteälven”.

Där gör folk rent sportmässigt inget annat än bekämpar och förgör varandra med allt ifrån intriger, lögner och personrån till våldsamma angrepp på allt som verkar lite främmande och inte direkt faller dem i smaken.

Efter genomgången grundkurs på ”Sunkbo Sanatorium” garanteras Ni ha utvecklat en särpräglat aggressiv ådra och en mycket negativ livssyn med en vidhäftande misantropisk livsinställning.

Med andra ord kommer en ohygglig svartsyn att vara lika grundmurad hos Er som en bestående ärrbildning är på kroppen eller så kommer den etablerade svartsynen att hemsöka Er såsom ett mentalt och psykiskt men för livet.

 

Mvh
”Sunkbo Sanatorium”
&
”Mein Kampf”


 

Apropå
Ogrundad & Substanslös
Högbördighet


Att höra en otidsenlig och särpräglad ”sunkboräpa” tänka högt för sig själv: ”Den killen attraherar absolut inga tjejer norr om Blatteälvá”.

Det säger en hel del om hur pass självblinda vissa individer är norr om ”Blatteälvá” och hur fruktansvärt lite självkritik de egentligen är utrustade med.

Självkritiken ligger tydligen på samma intelligensnivå som hos en överberusad individ vilken anser sig vara en suveränt skicklig bilförare innan han sätter sig bakom ratten på sin skraltiga Volvo Amazon och vinglar i väg på en mycket våldsam och allmänfarlig bilfärd.

Den hemska sanningen är att det faktisk är ”lilla jag” kosmopoliten som inte attraheras det minsta lilla av ”sunkbofröknarna”. Vilka mest av allt påminner mig om de groteskt fula figurerna i den tecknade amerikanska tv-serien ”Familjen Simpsons” i kombination med Ronald Atkinsons skämtkaraktär ”Mr. Bean”.

Inget illa menat, men fakta är att jag snart inte ens tål att se åt dessa skräcködlor och manhaftiga missfoster vilka förefaller vara både andligt och socialt underutvecklade.

Genom tv-rutan går det fortfarande alldeles utmärkt för min del att betrakta ”sunkboräporna”. Detta utan att jag vare sig får kväljningar eller sura uppstötningar av skräckkabinettets rabiata inhabitanter.

 

Mvh
”Retstickan Lilla Moi”


 

Apropå
Lustig Personutveckling

Den stora ”sunkboförvandlingen” bland ”sunkbofröknarna” äger rum i 2025-års åldern.

Därefter har de flesta av dem omdanats antingen till barnafödande ”kossor i människohamn” eller också till särpräglade och ondsinta ”sunkboäckel”vare sig de vill det eller inte.

 

Mvh
”Samma-Retsticka-Som-Ovan”


 


Apropå
”Brinnande Världskrig”
Under Fredstid
eller
”Att smida ränker
(Norr om Blatteälvá)

Tack för vattnet på min kvarn!

Nu är det inte bara de ”högutbildade” tandläkarna – utan även allmänläkarna i ”Sunkbo City” som under ohyfsade former hänger sig åt personkränkande trakasserier samt att under samma ohyfsade anda smida föraktfulla ränker under ett vitt utbrett kärringvälde alá mansförnedring (eg. socialt inavel) – vilket är riktat mot ”obekväma utbölingar” med härkomst från islamockuperade landsdelar av Svea Rike.

Det är under all kritik när till-och-med Läkare utsätter medmänniskor och/eller troskyldiga patienter för en diskriminerande särbehandlingemedan dessa ”obekväma utbölingar” redan har fullt upp med att uthärda dagligvaron efter livslånga sociala plågor och så gott som dagligdags, efter bästa förmåga, också ägnar sig åt yogautövning och kroppsvårdför att hålla fysikaliska krämpor och andra levnadsbesvär på rimligt avstånd.

Att från läkarhåll garnera detta lidande med ytterligare plågor för ”utvalda” patienter är lika sadistiskt som att sparka på den som redan ligger – det kan knappast ingå i de traditionella läkaruppgifterna. Eller hur?


Givetvis sker även detta ”lappslimskt” härsklystna och ansvarslösa bestraffningsförfarande i en renodlad feghetsanda alá ”Sunkboanda” – där sannfärdigheten genom okristliga svepsjäl fått stryka på foten för att för att ge plats åt det intrikata kärringväldets bakomvarande motiv – för att dessa skall kunna ”lyckas” med en synnerligen dekadent intrigupptrappning vilken består av en differentieringslös och föraktfylld mansförnedring.

Just det! En ”lappslimsk” intrigupptrappning - i grunden orsakad av ett makabert kärringvälde – mitt under rådande fredstid i ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.


Intrigmakarnas, eller snarare, kärringväldets feghetsbaserade och sanningsdöljande svepsjäl med alla sina bortförklaringar måste existera under rådande omständigheter.

Eftersom vissa intrigerande läkare i annat fall riskerar att bli ”prickade” hos läkarrådet eller hos ansvarsnämnden - och även kan få utgöra föremål för en intern polisutredning – samt riskerar att bli åtalade inom rättsväsendet – för vårdslöshet eller ansvarslöshet gentemot patienter - detta oavsett hur ”väletablerade” (socialt inavlade) de läkare än är vilka sysslar med en ”smyg-systematiserad” och sadistiskt betingad människokränkning och/eller mansförnedring.

Nämnda läkarförfarande står alltså i opposition mot all nationell läkaretik och givetvis även mot gängse (kristlig) moraluppfattning.

Borde inte även tandläkare svära läkareden eftersom denna högtidliga Ed i grunden handlar om att stötta, vårda och att hela sina medmänniskor efter absolut bästa förmåga?

Motsatsen är alltså när legitimerade kvinnliga läkare på ett medvetet och kärringaktigt sätt ägnar sig åt en intrigant ränkessmidning och därigenom tillfogar redan lytta och ofärdiga manliga individer mera harm och skada än vad dessa redan har att tampas med i sin dagliga tillvaro inom det ruttna och genomkorrumperade teknokratfascistiska samhället.

Det borde vara oerhört misskrediterande för en legitimerad läkare att använda sig av en ansvarsfylld och förtroendeingivande yrkestitel såsom en simpel täckmantel för sadism, kränkningar och människoförnedring samt för ett fortsatt upprätthållande av ansvarsbefriade patienttrakasserier och inte minst för befästande av en socialt inavlad och avartad intrigupptrappning inom en mycket liten och idyllisk landsort.

Jag är väl medveten om att en riskerar att ”binda ris för egen rygg” emedan det råder ”orkan i ett vattenglas” och enär jag befinner mig mitt i ”orkanens öga” bland de intoleranta och krigiska ”sunkbolapparna” vilka ohyggligtvis också förefaller att ha utfärdat ett (socialt inavlat) existensförbud åt mig bakom min arma rygg.

I äkta demokratisk medborgaranda gör jag ändå dessa ärliga och rättframma anteckningar.

Vore inte de ”lappslimskt” särpräglade ”sunkbolapparna” så himla främlingsfientliga och osociala hade jag heller inte måst resa långa vägar samt betala dryga penningsummor för att få samtala med en livs levande människa en ynka timma en ynka gång i månaden. Tala om att sparka på dem vilka redan ligger och förblöder. Jävla nazisvin!

Detta asociala förfarande får mig osökt att reflektera över Sveriges nutida rykte utomlands. Det är inte på något vis märkligt att det är just Islamister som attraheras och flockas i mängder inom den svenska nationen.

Eftersom dessa förråade islam-sällar hamnar bland de folkslag vilka mest har utgjutit andras och varandras blod på planeten
samt mest har stridit sedan de uppkom och därför har skinn nog på näsan för att tampas med en avartad främlingsfientlighetsamt där igenom också har styrka nog att uthärda den väletablerade och högfärdsbaserade svenska desintegrationsmentaliteten inom en nation vilken officiellt sett inte har varit inblandad i ett enda krig på över 200 år.

Den väletablerade, men för övriga Skandinaver så svekfulla tysk-och-nazi vänligheten i Sverige, är ett kapitel för sig vilket inte kommer att behandlas i denna spalt.

Den selektivt betingade massinvandringen av illa beryktade islamister gör alltså att demokratisk sinnade folkgrupper från övriga delar av världen drar öronen åt sig och skyr Svea Rike eftersom det osar smygfascism och anti-demokratiskt kärringvälde på långt håll.

 

Mvh
” Den Inkompetenta Slagpåsen”


 

LÄKAREDEN
(primo non nocereatt inte skada)
Vilken olyckligtvis avskaffades redan 1958 i gamla ”Nazi Sverige” lyder såsom följer:

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor och respektera humanitetens principer.

Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet.

Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det.

Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

Jag skall respektera min patients vilja.

Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla.

Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon.

Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.
Yesss!
Jag är faktiskt en demokratiskt sinnad
”India-America” Friend
och ingen
”Nazi-Sharia” Svensk.

 


Apropå
Kompromisslös
Sannfärdighet

Endast det fåtal gånger jag råkar samtala med knarkare/missbrukare och muslimer samt med sociopater/psykopater eller mytomaner tar jag mig friheten att ljuga lika friskt och obehindrat som de.

För att inte i onödan stöta mig med dem som har kortast stubin och minst tolerans i det svenska samhället.

Det är absolut inte fråga om ett mesigt lismande utan det handlar mestadels om att visa en allmän vänlighet och att vara tillmötesgående även mot dem vilka är förtryckta och illa omtyckta av det stora flertalet fördomsfulla samhällsmedborgare.

 

Mvh
”Lilla Moá”


 

Apropå
Oförståelse - Alkoholisering
&
Allmän Desintegration


När den verklighetsfjärmade och av statistik genomkorrumperade Socialchefen på ett hotfullt sätt frågade den avdankade Horan om hon hade problem med alkoholen svarade hon lite uppgivet men mycket förtroligt:

”Nej, inte direkt ... men på söndagar kan det vara svårt att få tag på en flaska Rödvin ... fast då kan det hända att jag istället drar i mig en liten ”Maja-Braja” tillsammans med mina coola outsiderbekanta och andra nervärderade kelgrisar.”

 

M.v.h.
”Den Samhällsintegrerade Insidern”


 

Apropå
Nationaldagen - 6:e juni

Det som är ”fel” med svenskarna är att de i alltför hög grad letar efter fel och brister hos varandra.

Det som är ”bra” med svenskarna är att de är så himla godtrogna och lättlurade.

För då blir det så mycket enklare för regeringen att muslimifiera Sverige helt utan protester från folket.

 

Mvh ”Lilla Moá”
Apropå
Lappslimsk Krigslist
&
”Romantiska Luder”

Helt plötsligt heter det: ”Den lilla kärlekstokan har gjort allt vad hon kan för att du skall bli kär i henne”.

Sanningen är dock att hon endast är ute efter att krossa mitt arma manliga hjärta genom att inför mina blickar i sitt arroganta släptåg komma med det ena pålimmade herrsällskapet efter det andra.

Det mest troliga motivet för dessa hennes desperata ”kärlekstrakasserier” är en fokusering på ”utplånandet” av en sanningstalande samt ytterst obekväm och icke önskvärd mansperson.

Bakomliggande syfte är att med alla medel försöka rädda ansiktet på vissa delar av den skamlösa släkten.

Vilken helt frivilligt men aningslöst – en gång i den avlägsna forntiden inom nekropolenblivit både förförd och förledd av en hett passionerad samt lätt maskerad ”Casanova” från det lyxiga ”Sofiehill” i ”Transsylvanien”.

Denna allvarliga ”släktskändning” måste hårt och skoningslöst bestraffas enligt ”lappslimsk” tradition och sedvänja.Tänk i sammanhanget även på talesättet:

”Den som gräver gropar åt andra faller oftast själv där i”.


If we do meet by chance it's beautiful

 

Mvh
”Den Lättsamme Casanova”
alias
”Blues-Berra”


 

 

 

Casanovan
om sig själv:

”Är det något jag är verkligt bra på så är det att befria mig från alla enträgna och klängiga fruntimmer!”

 

 

Mvh
”Supernovan”


 


Apropå
underliga varelser uti vår
Herres Hage

”Jag ägnar mig uteslutande åt andligt arbete!”sade den pseudokristna samt ensamma och kedjerökande nekropolbrudenföre hon gick in i sin sängkammare och kopulerade med Sankt Bernardshunden.

 


 

Pyret till Pervot:

”Jag är såsom en väldresserad 'knarkhund'jag attraheras endast av nerdekade alkoholister och andra missbrukare.”

 


 

Apropå
Förtäckta Riktlinjer

”Den rara Fjällkossan avlar av sig nästan lika duktigt som en otidsenlig Sunkbostinta.”

 

Mvh
”Överbefolkningen”
Apropå
Orättfärdiga Påhopp

Understå Er aldrig någonsin att kalla mig för ”samhällsparasit” - för då jävlar!

Detta eftersom jag i ett initialt skede av mitt ”sociala utanförskap” inför socialsekreterare och liknande folkav kollektiva besparingssjäl samt i syfte att inte vilja ligga samhället till onödig belastning när individer blivit ”överflödiga”har erbjudit mig att vara den som helt frivilligt går först i ledet och intar det oerhört kraftfulla och mycket effektiva giftet Cyanid (cyankalium) i ett kroppsavlivande syfte.

Endast med reservation för och krav på att socialkontoret framskaffar det annars så svårtillgängliga giftet åt ”klienterna” och/eller de marginaliserade medborgarna.

Mitt kreativa förslag var även att det borde finnas ett välbevakat förvaringsskåp med cyanidkapslar på socialkontoren samt ett fridfullt meditationsrum inom socialförvaltningens byggnader för själva avlivningen av kroppen.

Ett fint litet rum vilket står tillgängligt för alla utsatta och marginaliserade medborgare som frivilligt och under kontrollerade former väljer att följa denna väg ut ur en människoförnedrande tillvaro inom ett fascistiskt och avhumaniserat överflödssamhälle och/eller ut ur en kapitalistisk teknokratfascism.

Den kristna lärans ”himmel och helvete” är en grov förvanskning och en dumdriven förenkling av den universella karmaläran.

Denna korrumperade förvanskning av den ursprungliga kristendomen var till för att kyrkans apostlar och överhuvuden skulle få makt över människor och för att dessa överhuvuden på ett lättvindigt vis skulle lyckas med att skrämma okunniga folk till lydnad och underkastelse.

Minns också i sammanhanget att jordelivet endast är det verkliga livets baksida och att den fysiska kroppen endast är själens vehikel.

Inom karmaläran finns vare sig inslag av fundamentalism eller fanatism. Det finns heller ingen skapelse utan endast förvandling.

Swabhava är en esoterisk (budhist-) term vilken betyder ”självalstring”. Allt livbåde materiellt och andligthar alltså tillkommit genom självalstring enligt läran om swabhava.

Jag visar i detta läge endast på en frivillig och alternativ ”reträttväg” att bruka sig av inom ett omänskligt och hjärtlöst fascistsamhälle. Med andra ord ett slags nödlucka för ”mänskligt avskräde”.

I anslutning till meditationsrummet kan det finnas en ”dumpningslucka” som vidaretransporterar de livlösa kropparna till krematorium och begravningsplats.

Detta nödförfarande kan vara en lösning för den eller de vilka inte fångats in i och snärjts av dogmatiska och religiösa irrläror baserade på en krasst kroppslig identitetsuppfattning vilken inkluderar mängder av dammiga fördomar och religiösa vanföreställningar.

När vissa individer bland indianstammarna i Nordamerika inte accepterade att bli förvandlade till ”levande-döda” fångar eller att bli till slavar hos blekansiktena sade de strax före de tog sig själva av daga: ”Kroppen kan ni få men Själen tillhör den Store Anden – håll till godo!”.

Jag säger ungefär samma sak till teknokratfascismen: ”Min kropp kan Ni fåEra ytliga och materialistiska djävlarmen Själen den tillhör Överjaget!”.

Om Namasté – Din själ och min är EttJag hälsar Ljuset i DigOm Namasté.

 

Mvh
Lars E Johansson
Apropå
Muslimifieringen av
”Nya Sverige”

Jag önskar härmed gratulera den rumpslicksälskande delen av det ”Svenska Folket” till att Ni genom mass-invandringen äntligen har funnit Er efterlängtade artfrände bland de förråade, ökända och lismande Islamisterna.

Vilket gör att Ni har fått ändå fler rumpor att slicka inom nationen.

Grattis ännu en gång till ”Pervo-Paradiset”!

 

Mvh
”Ingen Loser”
Apropå
NaziSharia Unionen
Nya Sverige

En folkgrupp som nästan uteslutande talar med integritetslösa floskler samt nästan blott och bart talar om ytliga väder-och-vindförhållanden med varandra kan inte vara annat än fruktansvärt rädda samt oerhört hunsade och underkuvade av regeringspolitiken inom nationen.

En nation vilken de under förskräckelsens tecken benämner såsom ”Nya Sverige”.

På den ”gamla goda tiden” då jag var tyst och lytt – det vill säga fruktansvärt underkuvad och sönderhunsad av den förhärskande folkmajoriteten vilken har ”floskel” samt ”väder-och-vindpatent” på verkligheten – hade jag många trevliga vänner omkring mig som tyckte jag var en mycket artig, fin och intressant människa.

Den dag jag började uttrycka mina innersta tankar och känslor för att överbrygga desintegration och främlingskap mellan medborgarna förvandlades jag genast inför de samma människorna till en mycket ”obekväm” samt ”folk- och samhällsfientlig” person som det gäller att noga akta sig inför.

Jag i min tur måste numera akta mig noga för att inte bli fullständigt sönderhunsad och utplånad av alla översittande besserwissers som helt plötsligt har intagit samhällsscenen och unisont ger sig på en person med ”avvikande” åsikter.

Det vill säga, helt utan förmåga till differentiering pucklar de under massuggestion och på ett masspsykotiskt vis på en fredligt sinnad individ som har stark integritet och samtidigt är utrustad med stor frisinthet och ett självständigt tänkande vilket är baserat på demokratiska principer lika väl som på kunskapsmässiga och empiriska grunder.

Lätt stereotypande handlar det om en nation vars ursprungsbefolkning numera är livrädd för att tilltala sina egna landsmän bortom ”floskelverkligheten” eftersom de skrämmer skiten ur varandra så fort någon arm krake dristar sig till att helt floskelfritt tala om annat än väder-och-vindförhållanden med en obekant människa.

Det är mycket sorgligt att betrakta och att leva bland människor med en sådan flat och räddhågad samt människoförtryckande mentalitet.

Att korthugget (försöka) skrämma människor till tystnad och underdånighet kan aldrig gynna en uttalad demokratisk samhällsbildning.

Det är däremot ett utmärkt sätt för att urholka demokratin till förmån för fascistoida och totalitära impulser inom samhället.

 

Mvh
Lars E Johansson & ”Lill-Berra”All I want is some truth.
Just Give Me Some Truth.

 

Lappslimer saknar respekt för andras liv.

 Stealth (smygtaktik):
A stealth aircraft is an aircraft that uses stealth technology to make it harder to be detected by radar and other means than conventional aircraft by employing a combination of features to reduce visibility in the visual, audio, infrared and radio frequency (RF) spectrum. Well known examples include the United States' F-117 Nighthawk (1980s–) and the modern F-22 Raptor fighter.


Apropå
Politisk Stealth-taktik
&
Fega Smygbögar

Att fortsätta framhärda med en faktarationaliserande och feghetsbaserad ”politisk korrekthet” när nationen översköljs av en okontrollerad massinvandring med en Islamistisk överrepresentation.

Är att nyttja sig av ungefär samma slags ”skygglappar” som smygbögar använder sig av när de är alltför fega och omogna att ”komma ut” i det offentliga ljuset med sin faktiska läggning.

 

Mvh
”Not So Trasig & Knasig”


 

Gåva ala ”återanvänt”
ordspråk till
SunkboLapparna:

”Det är lättare att se stickan i sin grannes öga än att se bjälken i sitt eget.”

 

Mvh
”Den samme som i går”
Apropå
Monetärt Samhällssystem

Emedan jag inte har någon som helst tillgång till kapitalist- och/eller teknokratsamhällets ”ljusa och positiva” Framsida kan jag heller inte annat göra än att återspegla dess korrupta samt folkförtryckande och många goda impulsers förgörande ”baksida” – eftersom det är den enda socioekonomiska realitet som erbjudes mig – under rådande karmatiska omständigheter.


 

Mvh
”Laban Totalavhopparen”
Apropå
Knarkar-Bullshit

Jag tänder ABSOLUT INTE på omogna lantlollor och incestoffer.

Inte heller tänder jag det minsta lilla på kallhjärtade och beräknande samt schizoida knarkarhoror.


Jag föredrar sofistikerade damer med ett mänskligt hjärta i kroppen precis lika intensivt som jag föredrar en lojal kvinna vilken helt frivilligt och anspråkslöst är ”En enda mans kvinna” framför att hon är ”En lättfotad och karltokig allemanshora” som opportunistiskt vänder kappan efter vinden.


 

Mvh
”Mr. Big Love”
Apropå
”Här & Nu”

Personligen har jag aldrig tagit något för givetinte ens morgondagen.

Att ta saker och ting för givet gör endast de vilka är födda med silversked i hand.

 

Mvh
”Lotus-Shiva”
Nästan Kort & Gott

Jag tycker mycket om den Nordiska Naturen.

Dock har jag ett och annat att invända emot den Svenska (nazi-sharia) Regimen vilken har förvandlat merparten av de infödda medborgarna till fascistoida misantroper och annan snarliknande asocial avart.

Regeringen har även påtvingat oss en fullständigt horribel och vansinnig mass-invandringspolitik vilken på ett oklokt och okontrollerat vis översvämmar hela nationen.

Sorgligt nog är den redan folktäta södra delen av Sverige ockuperad av fanatiska och intoleranta Islamist-sinnen sedan länge.Konsekvensexempel:

Med en vettigare invandringspolitik skulle jag ha bott kvar och sluppit flytta från mina hemtrakter och mina (snarlika) artfränder i den södra och mera civiliserade regionen av nationen.

Jag hade alltså inte behövt tvingas till att framleva såsom en vingklippt Kungsörn bland intoleranta och osociala samt trögtänkta och främlingsfientliga ”Lappslimer” norr om ”Blatteälven”.

 

 

Mvh
Lars E Johansson

 

Apropå
Begreppsförvirring

A. Desintegration är långt ifrån samma sak som ofrivillig och/eller frivillig social isolering.

B. Socialt inavel är absolut inte samma sak som empati och medkänsla.

C. Narcissism är raka motsatsen till självlöshet och alltruism.Narcissism:

Spegel, spegel på väggen där, säg vem som vackrast i världen är.

 

Mvh
”Folkbildningsförbundet”


 

ICA-Policy
Sunkbo

ICA-kunderna skall helst av allt be personalen om ursäkt därför att rötäggen inom ICA-ledningen är fascistoida och hunsar med alla och envar som har demokratiska grundvärderingar!

 

Mvh
”Lillbert Truthful”

 

Apropå
smygfascism & diskriminerande särbehandling

Bara för att jag inte är en fascistoid och förfallen ”rövslickare” (eg. lismande fjäskare) betyder det inte att jag samtidigt är en missanpassad ”outsider”.

Varför inte hellre ta lärdom från och inspireras av en äkta demokrat och filantrop istället för att bekämpa den samme som om vore denne en samhällets och mänsklighetens fiende nummer ett?

Bara hjärntvättade och skvatt galna människor är så himla bortkollrade att de inte ens kan skilja mellan det som är gott och det som är ont, mellan det som är sant och det som är falskt etc., etc.Bildligt talat:

”NaziSharia Unionen Nya Sverige” liknar mest av allt ett sunkigt och illastinkande rövhål som ingen vettig människa vill vara i närheten av.


 

Mvh
”Lill-Berra”
Vägskylt
nordlig färdväg om
Blatteälvá

Varning här börjar Lappriket!

Se upp för alla vilsegångna och spottloskedrypande ”Lappslimer” med förnamnet ”Lättlurad-Sur-Och-Butter” och vilka alla bär det signifikanta efternamnet ”Snarstucken Och Stridslysten Janteblatte”.

 

Mvh
Vägverket
Apropå
”Helhispiga Loserblattar”

De primitiva och ociviliserade ”loserblattar” som ingenting tål och börjar tjura eller gorma och domdera för minsta lilla småsak i sociala sammanhang och uppför sig såsom härsklystna misantroper – härstammar troligen i rakt nedstigande led – från de vildsintaste av oregerliga vikingabärsärkar och/eller obildade urtidsmänniskor.

Den dag Ni ”loserblattar” tilltalar mig på ett anständigt och civiliserat sätt – utan att gapa och skrika i falsett – skall jag gärna lyssna till vad Ni har att anföra.

Fram till dess är det dövörat som gäller för samtliga socialt underutvecklade och efterkomna ”loserblattar”.

 

Mvh
”Lill-Berra”
Apropå
SunkboKarma

Folk som inte ens ser åt andra människor än sin egen folkgrupp kan inte annat vara än fruktansvärt självupptagna och inskränkta samt fullständigt verklighetsfjärmade och socialt inavlade.

 

Mvh
”Semper Fidelis”


 


Dear Cindy!

You are my everything.
I love You truly and I need You so badly.


Greetings from
The Very Shy and Speechless One

 


 

Apropå
Kärleksnöd & Sunkbolappar

Lappmännen är så himla snåla och återhållsamma med sin uppskattning gentemot Lappdamerna att de mest kärleksundernärda av arma Lappdamer genast tror att en sörländsk man råflörtar och är ute efter hennes kropp när han i själva verket endast visar lite medmänsklig hygglighet samt är trevlig och uppskattande emot Lappdamerna på en fullkomligt platonisk nivå.

 

Mvh
”Den Barmhärtige Samariten”


 

Apropå
Smarta Kompromisser

The whoremaster to the thief:
If you can’t find a Big One – Take two Smaller Ones!

 

Mvh
”You Know Who” 

”Life is shitthan you die!”

Jordelivet är endast det Verkliga Livets baksida.

Det Verkliga Livet börjar när den Jordiska Karman är avbetad och/eller bearbetad.

Den så kallade ”döden” är endast en transformation av liv.

Det finns endast liv-efter-liv-efter-liv i olika existenstillstånd och dimensioner.

Den tredimensionella jordiska energiformen och/eller existensformen är den lägsta av alla andliga energiformer.

Det är alltså ingen själslig ”höjdare” att gång efter gång återfödas till en profan och jordisk tillvaro på en förgänglig och materiell planet.

Karma är ”orsak och verkan”.

Karma gör Dig ansvarig för samtliga av Dina handlingar.

Det finns alltså ingen personlig Gud att förbanna eller att skylla på.

Karmaläran är en stentuff lära och inget för sinnessvaga mesar och egotrippade fundamentalister vilka har uppfunnit en monoteistisk gudsuppfattning där de tillbedjer en personlig Gud som de kan ”gömma sig” bakom när det börjar osa hett.

Buddhisten är obekväm både för sig själv och för andra.

 

- Esoterisk ”Folklig” Filosofi -
Apropå
naziattityder och att
dra skam över nationen

Till de tre lågt stående och rabiata idioterna ur personalstyrkan på Restaurang Snérosen i Naziborgvilka unisont hoppade på mig då jag helt lugnt satt och drack bira en nästan folktom vardagseftermiddag och vilka utan synbar anledning började gapa och skrika för full hals åt mig – vill jag bara säga:

”Ta er i brasan era underutvecklade översittare!”

När de tre härsklystna översittarna väl hade sagt sitt samt skingrats och återvänt till sina ordinarie sysslor bad jag den kvarvarande idioten att skriva ner vad det hela handlade om.

Detta eftersom det för min del varit helt omöjligt att uttyda vad de gastade om när de helt nyligen hade stått och vrålat i mun på varandra med sina mansröster i ett militant och fascistiskt kraftläge.

Det nedtecknade svaret löd sålunda:
”Du ska ge fan i att kommentera kunder och att flörta med 15-åringa tjejer!”

(Personligen brukar jag beskydda eventuella ”fjortisar” mot skumma typer och annat ohederligt folk.)

Då drog jag mig till minnes att jag vid ett tillfälle någon vecka tidigare hade betraktat en snobb från överklassen när denne talade till en fåordig man ur arbetarklassen på ett mycket militant och hätskt vis.

Slutligen fällde jag som satt helt lugnt bredvid dem i bardisken följande kommentar i normal samtalston: ”Du låter som en nazist när du talar.”Jag sade aldrig att han var en Nazist.

Denna sälle gjorde då omgående och utan ett ord en fascistoid åtbörd med ena armen för att påkalla personalens uppmärksamhet och gjorde klart för dem att jag var mycket besvärande och obekväm som hade vågat öppna truten och kommentera honom när han gjorde en konstpaus i sitt (nazi-) anförande till arbetarklassen.

Jag tyckte bara han var urlöjlig och fjantig som måste tillkalla personalen ungefär som när en liten busunge springer och gömmer sig bakom kjolarna på sin mor för att få beskydd när han gjort något dumt eller obetänksamt.

Personalen vilka tydligen hyser nazisympatier bad då mig, utan vidare efterforskning och utredning av ärendet, på det strängaste att omgående ”hålla käften” för det gäller ju för dem att stå på god fot med yuppisarna från överklassen för affärernas skull.

”Jag har inga problem med att hålla truten” – svarade jag vänligt och höll också truten medan jag drack ur biran i god ro – därefter gick jag till ett mera civiliserat hak och hade en trevlig stund tillsammans med allmänbildade människor.

Det att ”flörta med femtonåringar” har möjligen endast ett indirekt samband med mig.

Denna falska beskyllning handlar antagligen om att jag långt tidigare fått en knarkare att avslöja att han hade gängat sig med minst en femtonårig tjej medan hon i hans sällskap var haschpåverkad och euforisk samt bortdomnad från sina normala sinnen.

Vederbörande knarkare ville troligen undkomma detta sitt ofrivilliga avslöjande genom att misskreditera mig inför personalen och andra bekanta samt att skylla över hela händelsen på mig i äkta svagsint knarkaranda.

Jag som så finurligt genom en psykologisk fint hade fått honom att helt oavsiktligt avslöja sig själv.

Om jag inte missminner mig rejält så var det den samme knarkaren som i sin fagraste ungdom planterade självmordsbenägna ungjäntor hos vänner och bekanta i hopp om att den sista personen hon besökt också skulle få skulden för hennes självmord som till stor del var framkallat av hans ansvarslösa samt differentieringsbefriade och onyanserade kvinnosyn.

De ungjäntor och incestoffer som han charmerade och förledde i långa rader med illegala drogers hjälp utgjorde i grund och botten endast utnyttjningsbara sexualobjekt vilka han också dumpade såsom ett par uttjänta skodon när han väl tröttnat på dem.

I ett självmordsärende är det för en knarkare livsviktigt att undkomma all eventuell skuldbörda genom att involvera andra intet ont anandes människor som han kan skuldbemänga så att han själv genom sin teatraliska mask skall kunna gå rakryggad och otadlad genom tillvaron.

På detta vis drar många desintegrerade och underkuvade svenskfödda medborgare både skam och löje över hela nationens befolkning.

Genom att kommunicera bristfälligt och att endast lyssna till försvarstal från knarkare och andra missdådare som har mycket att förlora om de skulle missgynnas socialt eller rent av ”torska dit” av någon anledning.

Desintegrerade besserwissersällar tillåter på ett primitivt och barbariskt vis sina överstyrda känslor att ta befälet i sociala sammanhang – eftersom de anser attack vara bästa försvar.

Helst bör de också vara flera stycken samtidigt som ger sig på en ensam människa för att kunna nedtrycka denne och demonstrera sin fascistoida dominans och sitt oinskränkta herravälde på den sociala scenen inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Mvh
Lars & ”Lilla Moi”
Apropå
Åsiktsfrihet

Personligen hyser jag inget som helst agg gentemot den Svenska Konungen och Konungahuset med alla dess grandiosa palats, annex och filialer runt om i landet.

Jag protesterar endast skriftligen emot den överdrivet luxuösa och moraliskt oförsvarbara livsstilen inom hovstaten.

Synnerligen under rådande omständigheter när många infödda och skattebetalande medborgare får framhärda med ett nedmonterat välfärdssystem samt vara förutan både arbeten och bostäder.

Den gyllene kronan på verket är den sociala katastrof som råder inom nationen och vilken till stor del är frammanad av en odemokratiskt genomförd och selektiv massinvandring med en Islamistisk överrepresentation som hänsynslöst och brutalt kör över den infödda befolkningen.

Det är absolut ingen ”multikulturell berikning” av nationen. Snarare handlar den islamistiska massinvandringen i sin smygande förlängning om etablerandet av ett totalitärt och högerextremt nazi-sharia samhälle.

Snart nog kommer det troligen också att påstås bland de mest vilseförda och hjärntvättade av sverigefödda medborgare att Nazister vare sig är rasistiska eller våldsamma på något vis och att allt som motsäger detta slags tal endast handlar om spridande av vidriga lögner och elakt förtal riktat emot de arma Nazisterna.

Judeutrotningen har heller aldrig existerat heter det numera från olika håll.

Det finns och har alltid funnits ideologiska paralleller emellan Fascism/Nazism och Islamism.

Det är en grov förolämpning baserad på ren dumhet att helt ogenomtänkt och lättsinnigt kalla någon för ”främlingsfientlig rasist” när vederbörande i själva verket värnar om demokratiska principer och öppet protesterar emot samtliga folkförtryckande, falska och fascistoida ideologier.

Alla falska ideologier underkuvar individer och skadar livet i sin helhet.

Att sammanblanda rastillhörighet och etniskt ursprung med fascistoida och falska ideologier tyder på ett mycket okunnigt och förvirrat sinnelag.

”De flesta Araber är Muslimer vilka är underkastade (tvångsreligionen) Islam.”

Ovanstående och faktamässiga påstående är sann kunskap och absolut INTE en folkgruppsförtryckande form av rasism eller främlingsfientlighet. Inte heller är det fråga om hets mot folkgrupp.

Benämningen ”invandrare” är INTE synonymt med ”islamist” bara för att dessa i Sverige, på grund av regeringens nazitillvända kärringpolitik och fascistoida hållning, är en överrepresenterad folkgrupp bland de invandrade folkslagen.

Det finns betydlig fredligare samt mera civiliserade och demokratiskt sinnade folkgrupper på jorden att invitera i stort antal till ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” än just Islamister.

Islamistiska fundamentalister upprätthåller en fascistoid och falsk ideologi vilken också är en närstående kusin till Nazismen. Det är också orsaken till att de är så fruktansvärt snarstuckna samt intoleranta och krigiska mot oliktänkande folk.

Att dagligen utropa: ”Det finns ingen gud förutom Allah!” är ideologiskt sett synonymt med att lika tvärsäkert utropa: ”Det finns ingen führer förutom Hitler!”.

Försök att förståäven med hjärtatatt ovanstående stycke endast är baserat på en mogen, demokratibevarande samt faktabaserad och kunskapsmässig differentiering och absolut INTE på en förvirrad, infantil och rasistiskt präglad främlingsfientlighet.

De människor vilka dristar sig till att helt ogenomtänkt och ansvarsbefriat påstå något annat är samhällsfientliga lögnare och demokratins nemeser.


 

Mvh
Lars & ”Lill-Berra”


 

Apropå
Ljudterror & Bullerskador

Oavsett vilken tid det är på dygnet är det svårt att studera eller att meditera i en lyhörd lägenhet när andra hyresgäster för oväsen med ljudanläggningen.

De allra flesta människor tycker om att lyssna till god musik – men att höra grannens kraftfulla och decibellalstrande ljudanläggning genom betong och armering med dess tongångar förvrängda till ett nervpåfrestande buller – det är för de flesta enbart en stor pina.

De förvrängda ljudvibrationerna och/eller penetrerande ljudvågorna orsakar besvär av en psykofysiologisk karaktär hos de flesta omkringboende människor med god hörsel – oavsett vilken tid på dygnet dessa enerverande och fridstörande ljudvågor produceras.

Alternativt kan en stridslysten sälle skapa interferens genom att blåsa på med ett ”motljud” vilket gör att grannens obehagliga buller drunknar i ens egna tongångar.

Dock blir vid dessa ogenomtänkta tillfällen den totala ljudnivån dubbelt så hög samt nervpåfrestande och obehaglig för alla de övriga hyresgästerna i fastigheten.

Är ljudisoleringen undermålig i hyreskasernernas bostäder, vilket den oftast är på grund av föråldrade (eg. 1945 års) byggnadsnormer för ljudisolering, får hyresgästerna anpassa sig därefter och dra ner på både bastoner och volym för att inte bli ”idiotförklarade” eller ”terroriststämplade” av övriga grannar i de ”moderna” men mycket lyhörda betongbunkrarna.Förslag till åtgärder i lyhörda och undermåligt ljudisolerade betongbunkrar/hyresfastigheter:


1. Sänk basen och volymen på ljudanläggningen med bullerhänsyn inför dina grannar.

2. Ljudisolera din lägenhet med godkända isoleringsmaterial om du gillar att vrida upp volymkontrollen samt kommunicera med dina närmaste grannar om en lämplig icke-störande och icke-aggressionsframkallande volymnivå.

3. Bo i kollektiv en tid för att lära dig visa hänsyn inför andra människors privatliv och behov av frid och stillhet i sina sinnen.

4. Flytta till en avskild stuga där grannarna inte kan bli störda.

5. Skaffa dig mindre terroriserande och mindre bullerframkallande intressen.

 

Mvh
”Hänsynsfulla & Musikälskande Grannar”


 

Apropå
”neandertalare” med
avancerad teknik

Social och emotionell stagnation eller dekadans uppstår när människor i en folkgrupp är ovilliga att utbyta och mottaga information från annat håll än från dem vilka är födda på samma stycke jord som de själva eller i bästa fall endast känner djupa artfrändeförbund med krigiska islamister och hjärnskadade storstadsknarkare.

 

Med vänliga besserwisserhälsningar från
”Nollan von Otidsenlig & Socialt Underutvecklad””För att kunna spela
ett geni måste en
vara ett geni.”

- Salvdor Dali -

 

Apropå
”Glömligheter”

Hade det inte varit för den kriminella ”Sunkboräpans” främlingsfientliga egensinnighet och översitterifasoner kunde jag i positiv bemärkelse ha omnämnt ”Lilla Sunkbo” såsom ”Lilla Schweiz” och inte behövt behäfta det med den negativt laddade benämningen ”Lilla Islamabad” som det numera även kallas.


Mvh
Lars E Johansson


 

Apropå
Omogna Lantlollor
&
Incestoffer

Trotts att hon är ”varlig” och ”försiktig” attraherar hon mängder av alkoholister och missbrukare med sin incestpräglade lantlollecharm.

Samtidigt har hon lyckats göra sig så impopulär bland dessa missbrukarmän att hon måste skaffa sig ”livvakter” som jagar bort de ”livvakter” vilka blivit fullständigt betuttade i henne efter en enda natts puss-och-kramkalas.

Undrar hur många nya ”livvakter” hon måste skaffa sig för att jaga bort de nio senaste ”missbrukarelivvakterna” mån tro?

 

Mvh
” Mr. Double X”


 

Apropå
”Kränksubban med Doran”
(på nedre bottnen)

 

Snart jag börjar Tro hon är en äkta ”kränksubba” med en ”infodora” vars dubbla budskap verkar något förvillande medan hon i själva verket arbetar såsom hemlig undercover-agent åt socialdepartementet.

Många med mig har för länge sedan genomskådat ”dubbelagentens” intrikata och kalkylerande bluffmakar-karma.


Be GoodDo Good!

Be GoodDo Good!

 

Mvh
Shrek & Fiona
alá
Semper Fidelis

 


 

Apropå
Bekväma & Arroganta
Besserwissers

Sunkbolappar behöver under sin livstid aldrig någonsin be om ursäkt för att ha gjort fel vid något tillfälle eftersom de alltid vet bäst och alltid har rätt i samtliga spörsmål och sammanhang.

Ifrågasättes denna deras (imbecilla) ”policy” gömmer de sig genast bakom lögner och en ”idiotsäker” tvärsäkerhet och öppnar ”moteld” precis som deras artfrände de intoleranta och krigiska islamisterna (eg. reptilhjärnorna) gör när de befinner sig i ett socialt eller emotionellt underläge.

Sunkbolapparna är det enda folkslag på jorden som önskar livet ur varandra – förutom islamisterna som också njuter av att skada och att göra illa sina egna landsmän.

Vissa ”besserwissers” hävdar att Sunkbolapparna har en tom konservburk där hjärtat vanligtvis sitter på en normal människa.

De är med andra ord en flock outvecklade och Primitiva Barbarer.

 

Mvh
”Lill-Berra Lappslim von Tyst & Lytt”
Till
”Lilla Gumman”
(glömihåg)

I’m Sorry!
Det jag sade till dig (förra året) var inte bokstavligt menat.


Jag tycker absolut inte att du är en ”liten” – ”tjock” och ”ful” bondjänta från den enkelspåriga vischan.

Jag bara sa så för att du helt omotiverat tog dig till att ”gläfsa” åt mig såsom en fradgatuggande och rabiesbesmittad Rottweilersamt även för att jag hade svårt för att uppskatta ditt omdömeslösa val av herrsällskap.

Det är både märkligt och beklagligt samt inte minst sorgligt att behöva inse att det främst är nerdekade alkoholister och gamla missbrukare som tampas med varandra om din stora gunst och vackra gump.

För de oinitierade ”byfånar” som inte känner till din personliga historia på ett adekvat sätt förefaller nämnda ”dekoklientel” att stå dig mycket närmare och kärare än någon annan märkvärdig varelse på denna jord.

Enfaldigt och dumt nog trodde jag mig vara den starka man du behöver samt tänkte att Du kanske är den ”satmara” jag alltid har drömt om - dock svek mig omdömet ordentligt denna gång.

Det var Du som ville agera tufft. Välkommen i spelet! Hoppas dina diametrala ”artfränder och gunstlingar” absolut inte är ute efter att tillfoga dig allvarlig skada genom ren och skir illvilja.

Eftersom ”fri vilja” är mitt motto är jag också övertygad om att dina alkoholiserade missbrukarbekanta i kombination med din särpräglade ”sunkbokarma” kommer att visa dig den räta vägen till var du bäst hör hemma.Please forgive me!

I really do like you a lot – even if I don't trust you
as much as before ”that”.

Happy Xmas - Hope you have fun!
(Klickbar bildruta)


Ps. Jag tycker fortfarande om när din ”Ferrari” tänder direkt och svarar kraftfullt på gasen. Ds.

Pps. Stora förlorare
överstyrda knarkare och härsklystna ”kärringar” (eg. borderlinepersoner) blir rabiata för minsta lilla struntsak.

Hos nämnda klientel råder det ”orkan i ett vattenglas” eftersom de inte förmår kontrollera sina härjande hjärnspöken och fascistoida känsloimpulser. Dds.

Mvh
”Den Städade Kosmopoliten”


Frisinnad bildtolkning:
”Stor Aurisk Skönhet alá Female”

 

Kära Izabella!
(från Götet)

Jag vet att det är alltför längesedan vi träffades på Restaurang Dojan.

Det är också just därför vill jag nämna att Du faktiskt är den enda ”Sverigedrottning ” som fått mig att Heltända på det motsatta könet.

Jag förstår även att jag inte är den enda snubben på jorden som fåraktigt attraheras av din uppenbarelse eftersom du använder dig av alerta livvakter till ditt personliga beskydd.

Tack för den fina lilla pratstunden vi hade (med livvakternas goda överinseende).

Hoppas du kan dra dig till minnes att du lovade mig att jag fick säga ”Hej!” till dig om vi skulle råkas på stan.

Nu säger jag istället via Internet: ”Hej igen och tack för senast!” eftersom jag har flyttat från Göteláborg till de mera ociviliserade urskogarna och/eller utmarkerna i den mellansvenska delen av Svea Rike.

Detta dramatiska men självbevarande tilltag uppstod eftersom jag fullständigt tröttnade på storstadsdjungelns alla misantropattityder alá 2000-tal samt med anledning av att jag har några andra mycket viktiga och personliga angelägenheter att ombesörja och vilka jag dagligen bearbetar på plats.


Ps. ”Det är inte själviskt att göra som en själv vill. Däremot är det mycket själviskt att tvinga andra till att göra som en själv vill.” Ds.Hjärtliga hälsningar från din vän Anti-Janten

”Lill-Berra”
&
”Två Glas Vitt Senare”.


Apropå
”Casanoviansk”
Metropolromantik

Snubbe #1 till den paranoide och överåriga pervoknarkaren (snubbe #2) som sällskapar en ung dam på ett billigt och undanskymt Pizzahak:

Snubbe #1:
(lågmält och förtroligt medan donnan är på toaletten)

Knullar du med henne?


Snubbe #2:
(pervoknarkaren högljutt för att framstå i bättre dager inför personalen)
NEJ – Jag knullar absolut INTE med henne!

Snubbe #1:
Vá, är det sant?!
Varför inte det?
Är du bög eller ...?
Den ”lilla slampan” och jag pippade frejdigt hela natten första gången vi träffades.

Andra gången jag mötte det ”lilla fnasket” dumpade jag henne efter en långpromenad och en varlig kyss på Allmänna Vägen i ”Nekrowood”.

Tredje gången jag helt spontant och oplanerat råkade träffa på det ”oanständiga kärringskrället” munpussade vi varandra på ett billigt Pizzahak.

Strax därefter gjorde jag mig så pass odräglig och socialt ofärdig att ”maskeradhoran” förargad reste sig och gick därifrån.

Eftersom jag på den förhärjade tiden fortfarande var något ”metropolromantisk” och ”rättrogen” – ansåg jag också att följande rättesnöre gäller:

A. En gång är ingen gång
B. Två gånger är en upprepning
C. Tredje gången börjar det osa tradigt förhållande.


Tala Om Metropolromantik
!

 

Mvh
”Lill-Berra Bifrost”
Apropå
Potentiella Mördare i
Lappmarkstrafiken

De ogenomtänkta och livsfarliga Lappmoroner till bilförarevilka på ett beräknande och blodtörstigt vis använder personbilen såsom en aggressionsuttömmande ”murbräcka” i trafiken för att ”läxa upp” och/eller attackera oskyddade cyklistersaknar eller har allvarliga brister när det gäller ansvarskänslaomdöme och hänsyn.

Dessa tre funktioner är grundförutsättningar för att erhålla ett körkort i de flesta länder inklusive Lappmarkerna i ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

Samtliga omogna och underutvecklade vansinnesförare borde omgående befrias från sina körkort under en längre ”betänksamhetsperiod” eftersom de i fordonstrafiken utgör en direkt livsfara för den sårbara och pedaltrampande friluftscyklisten och därigenom även för övriga trafikanter.

Detta eftersom ingen kan veta exakt var en prejad eller påkörd cyklist kan hamna efter en luftfärd eller efter en desperat undanmanöver i full panik för att undkomma en kollision med en ansvarsbefriad och omdömeslös personbilsförare.

Kanske hamnar den miljövänliga och fridsamme cyklisten framför en fullastad timmerbil och blir mosad till döds.

Det är bara simpel och ogenomtänkt feghet att ge sig på dem som är oskyddade och mest utsatta i trafikensynnerligen om en är omhuldad av ett ton stål och plåt på rullande gummihjul.

Lika som alla de utsatta fotgängarna i trafiken väljer många cyklister att korsa gatan i promenadtakt på ett övergångsställe eftersom det är en trygg och skyddad zon.

En bilförare behöver absolut inte vara övernitisk och uppträda aggressivt bara för att somliga inte hoppar av cykeln och leder den över gatan såsom är föreskrivet i trafikhandboken.

Det borde vara den körkortsutbildade motorfordonsföraren som visar den större delen hänsyn och ansvar samt har ett visst överinseende med cyklisterna vilka endast är utbildade med grundläggande trafikkunskaper och oftast är förutan körkortets allomfattande trafikkunskaper.

Personligen är jag innehavare av körkort för både bil och tung motorcykel. Detta gör bland annat att jag har utvecklat förmågan att tänka i båda riktningarna samtidigt i syfte att vara förutseende i trafiken och för att undkomma otäcka konsekvenser eller följdverkningar av en odisciplinerad och omogen ansvarslöshet/hänsynslöshet i trafiken.

De psykiskt labila fordonsförare vilka ger sig till att ”läxa upp” arma cyklister genom att avsiktligt preja de samma med bilen på exempelvis ett övergångsställeanvänder sig av ett ansvarslöst och ogenomtänkt övervåld i trafiken.

Ett sådant beteende är en allvarlig trafikförseelse som är både bötesbelag och straffbemäng – synnerligen om en olycka skulle inträffa där den prejade cyklisten faller till marken och spräcker skallen mot gatan.Mvh
Lars E Johansson
alias
”Cykel-Berra Betänksam & Ofrivillig Självmordskandidat”


 

Apropå
teknokratisk fascismsocial isolering och avhumanisering

Den lyckliga stund när jag sammanstrålar med henne som har DET skall jag också upphöra att via webben kommunicera mitt inres personliga tankar och känslor med den anonyma och breda allmänheten.

Fram till dess behöver Du/Ni bra rata denna min hemsida om den stör själsfriden hos Dig/Er alltför mycket.

 

Mvh
Lars E Johansson
alias
”Lill-Berra Antijante”


 

Apropå
dåligt lappmarksomdöme alá desintegrerad och folkskygg besserwisser

Var god och sluta genast att jämföra mig med Nerdekade AlkoholisterHjärnskadade Knarkare och Enfaldiga Nordbor!

I egenskap av Kosmopolit tar jag dessa nedsättande ”lappmarksomdömen” (nästan) som en personlig skymf eller såsom en grov förolämpning.


Mvh
”Lill-Berra non Stropp”

 

Apropå
Laglöshet och Lögnaktiga Lappslimer

Det är så gott som endast enfaldiga och arroganta ”Lappslimer” som i sin maktfullkomliga hispighet tror sig kunna undkomma med grov egenmäktighet och kidnappning av ett barn utan några som helst reaktioner från omvärlden.

Hittills har detta makabra tilltag fungerat bra i det Muslim- och Nazivänliga land som Sverige utgör i dagslägetmen borde absolut INTE få göra det eftersom det utåt skyltas flitigt med att nationen upprätthåller demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter för både barn och vuxna.


Mvh
”Skämt Åtsido”


 

Apropå
bakvänd ”ordning och reda” i Lappträsket

Personligen tycker jag det är både intressant och sorgligt att i ett uttalat NaziSharia-samhälle betrakta när en sverigefödd stamkund på pin kiv sitter och stinker ”apskit” från dålig intimhygien på ett svenskägt konditori vilket redan är avfolkat i glesbygden.

Förfarandet gynnar givetvis de islamägda haken eftersom övriga kunder väljer att hellre besöka deras rena och trivsamma territorier så de dumma SunkboLapparna går omkull på grund av kundbrist på grund av sanitära olägenheter.

Somliga SunkboLappar är så himla dumma att de hellre förstör för sina egna landsmän.

Varför inte istället besöka islamisterna dagligdags och stinka ”apskit” på deras hak så dessa kunder avviker och hellre understödjer de svenskägda hak vilka redan går på knäna på grund av kundbrist och islamistisk massinvandring.

Fakta är att när en fredlig och vänligt sinnad person upprepade gånger upplyser en socialt underutvecklad och apskitstinkande SunkboLapp om att han faktiskt sitter och stinker pyton så svarar denne endast med att stinka ändå mera apskit från dålig intimhygien samtidigt som han kostar på sig att njuta i fulla drag åt vad han lyckats åstadkomma bland övriga förtretade konditorigäster.

Många av dessa kunder väljer dock att ”fly fältet” framför att bli ofrivilligt förpestade av en sinnesslö och obarmhärtig ”Stinknisse” under den för arbetande människor mycket betydelsefulla fikapausen.

Visst kan en tycka att SunkboLapparna ”förtjänar” sina intoleranta och krigiska islamister!

Insmugglade glasskärvor i kycklingfiléer på slakteriet samt hänsynslösa och apskitstinkande marodörer på svenskägda hak! Vad skall det bli härnäst?


Mvh
”Lill-Berra Gammelmodig”


 


Apropå
”Pseudokratisk Metamorfos

På den norrländska glesbygden tjänstgör hon såsom en försynt samt rekordlig och otadlig liten socialsekreterare.

Men när hon är på semester och vistas bland sörlänningar inom den anonyma och folktäta metropolen, försvinner som genom ett trollslag präktighetsfasaden.

Och helt plötsligt om sommarnätterna inom metropolen förvandlas den tidigare så försynta och rekorderliga sekreteraren till ett billigt luder på intensiv jakt efter trånsjuka och storvuxna äldre herrar med smak för yngre damer.

Hon söker sig helst till vällustiga och berusade herrar med frodiga dinosaurballar som hårt kan ta henne bakifrån i bland befintliga buskar och snår, när hon står på alla fyra i parkgräset och gnyr efter ståkuk såsom en löpsk tik, vilken är försedd med potenshöjande ”latexplåster” på båda sina hängiga hundöron.

Ohh Indy - be careful with me!
Dinosaurtiger & Lantlolla
(Klickbar bildruta)

Avslutningsvis önskar hon helst av allt att såsom ett litet ”visitkort” erhålla ett sugmärke på sin lena hals så hon inför sina torra arbetskollegor på hemmaplan bevisligen skall kunna uppvisa att hon har en ”hemlig älskare” någonstans i bland buskarna.

Allt hon behöver göra inom metropolen är att besöka en halvdekig krog och högljutt basunera ut: ”Jag vill knulla!” – då får hon snart påhäng av ett gäng berusade och ”sällskapsjuka” herrar.

Krogmiljöns dekoatmosfär och alkoholångor får henne att paradoxalt nog reagera hemtamt och trygghetsingivande eftersom de förfriskade herrarnas omdöme är något avtrubbat och långt borta från ett klarsynt och genomskådande sinne.

Herrarnas något omtöcknade sinnestillstånd passar hennes personliga ”knullmotiv” alldeles utmärkt.

På så vis är det en något ovanlig flicka.

Detta slags beteende kan lätt härledas till en frustrerad samt ”sexuellt drillad” och traumatiserad flicka.

Vilken under alkoholens inflytande i ett svagt ögonblick i puberteten givit sig till föga och ”råkat” kopulera med sin arma gamla farsa som är både frånskild och alkoholiserad på grund av hjärtesmärtor.

Därefter är hon under inflytandet av eftertankens kranka blekhet bara nödd och tvungen att upprätthålla det hyperrekorderliga och skötsamma präktighetsskenet bland arbetskamrater och annat folk på ”hemmaplan”.

Givet vis för att inte fullständigt skämma ut både sig själv och hela släkten.

Hennes ”präktighetsfasad” står alltså i djup kontrast till att hon samtidigt har ett ovanligt stort behov av att få uttrycka sin något bisarra och snedvridna incestofferssexuallitet helt utan risk för att bli indragen i en varaktig och fasansfullt hemlighetsavslöjande förbindelse med en nykter och intelligent eller anständig och klarseende man.

Präktighetsfasaden utgör alltså en anti-promiskuös täckmantel. Med andra ord har vi att göra med ett billigt fnask i lyxförpackning.

En simpel hora med en tjusig etikett på förpackningen vilken lurar alla och envar att tro allt gott om henne eftersom hon inte ens frågar efter betalning för det sexuella utbytet.

I stället stjäl hon från männen det hon kommer över vid obevakade tillfällen samt ”lånar” penningar från sina manliga offer utan en tanke på återbetalning.

Detta ogenerade förfarande är alltså hennes sätt att ta betalt för sina sexuella insatser under semesterveckorna inom den anonymitetspräglade storstaden.

Hon räknar helt kallt med att aldrig någonsin få återse sina utvalda offer och tillfälliga herrbekanta eftersom hon ännu inte har kommit på att världen under vissa omständigheter ändå kan vara ganska så liten.

Skulle hon trotts geografiskt avstånd på hemmaplan råka stöta på ett tidigare offer låtsas hon bara vara olyckligt förälskad i vederbörande men ursäktar sig med att hon har träffat en ny man vilken hon håller mycket av och att de båda går i giftdagstankar.

Till den inbillade nya mannen - som hon rotat fram bland knarkskadade missbrukare eller bland vårdplaceringarna i hembyn - säger hon i sin tur att det är en galning från tätorten som kommit till byn och ”förföljer” henne helt anledningslöst och att hon behöver missbrukarens omedelbara beskydd.

Genom att denne agerar förkläde åt henne inför både ”förföljaren” och de intet ont anande medborgarna i den lilla lantortshålan som hon härstammar från och där hon har sin officiella hemvist undkommer hon de flesta obehag av social och emotionell art.

Naturligtvis och med andra ord handlar detta hennes desperata tilltag endast om ett lumpet men väl beprövat ”hortrix” för att undkomma ett oönskat herrsällskap.

Helt enkelt: En lösaktig kvinnas desperata och kortsiktiga strävan att förjaga en viss man genom att helt frankt ”dejta” en annan man rakt framför näsan på honom.Lätt skämtsamt:

Så pass falska och egensinniga damer borde avklädas nakna samt doppas i tjära och sedan rullas i fjädrar för att därefter låta dem löpa gatlopp mitt i bland den (före detta) bortkollrade allmänheten.


 

Mvh
”Lill-Berra Non Accesible”


 

Apropå
(ärlig)
Lappmarksdesperation

Lappkraken:
(rakt ut i tomma luften)

Antingen skaffar jag mig en ”Uppblåsbar Barbara” som (även i duschen) kan säga: ”Det svider!”

Eller så tar jag flyget till ”Lilla New York” över weekenden och ”knullar runt” med verkliga damer!


Mvh
”Latexmarodören”


 

So it is

My only ”crime” in the fascistic technocrat society is that I'm a visionary philanthropic and a humanistic (esoteric) budhist.


Mvh
Lars E Johansson


 

Apropå
kleptomaner och urskillningslösa kamrattjuvar

Många av dessa har blivit utsatta för traumatiserande övergrepp i tidig barndom eller såsom minderåriga under uppväxtåren.

Där efter förnimmer de instinktivt under hela sin existens att de blivit bestulna på något mycket värdefullt i sina liv och gör allt för att ”återta” eller åtminstone kompensera för den emotionellt harmfyllda förlusten genom att stjäla från andra människorpå ett fullständigt ogenomtänkt och patologiskt visgenom bland annat butikssnatterier och stölder från kamrater.

”Någon” skall alltså få betala priset för deras personliga lidande.

Detta utagerande av förlust kan tragiskt nog drabba vem som helst i omgivningen genom övergreppsoffrens oplanerade impulshandlingar, tjuveri och annan asocial verksamhet.


Mvh
”Medkänslans Lill-Berra”


 

Apropå
Tinnitus och Okunskap

Många sverigebaserade människor, vilka har blivit vilseförda och felunderrättade på grund av en dumdriven jantementalitet, tror fåraktigt och stereotypande nog att alla människor som känner av ett uns tinnitus (öronsus) också kommer att blir ”skvatt galna” och begå självmord inom en mycket snar framtid.

Till saken hör att det precis som med allting annat finns olika grader/nivåer av Tinnitus.

Det finns exempelvis människor som fått Tinnitus av öroninflammation i sin tidiga barndom och vilka har levat ett långt och innehållsrikt liv såsom fullt ”normala” människor utan att vara mera ”galna” än andra samexisterande sällar.

Enligt forskning på området sker hos den mänskliga hjärnan en kompenserande tillvänjning av ”bi-ljudet” vilket gör att Tinnitus blir såsom en naturlig del av den drabbades liv – det vill säga en naturlig anpassning till de nya hörselbetingelserna sker helt automatiskt.

Förvisso lär det finnas några enstaka fall av tinnituspatienter vilka fått extremt kraftiga hörsel eller öronskador i fullvuxen ålder och har svårt för att anpassa sig till den nytillkomna omständigheten och har bragt sig själva av daga för att de inte fått den nattsömn vi alla så väl behöver.

Det lustiga med vissa omogna och felunderrättade människor (eg. infödda ”svenskar”)vilka underförstått saknar adekvata kunskaper i tinnitusämnet och samtidigt lider av den nordiska folksjukdomen ”brist på empati och medkänsla”har fått för sig att om han eller hon ”låtsasglad” går omkring och visslar falskt och eländigt i närheten av en ljudkänslig människa med Tinnitus så blir denne inom kort fly förbannad och börjar kasta saker omkring sig eller i värsta fall börjar dräpa folk i sin närmaste omgivning.

Det finns sorgligt nog en hel del exempel på detta okunniga, avartade och efterblivna ”vuxenbeteende” inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

Vilken sofistikerad och finkänslig musiker skulle inte ta illa vid sig och säga ifrån på skarpen åt ett så fruktansvärt dumdrivet och tillgjort visslande baserat på okunskap samt ren och skir illvilja?

Den som på en tiogradig tinnitusskala befinner sig på de lägre nivåerna av Tinnitus ... bla – bla – bla ... etc., etc.


Mvh
”Lill-Berra Ljusbring – Lapptråk”

 

En Reflektion

De bildskönaste av damer förvandlas många gånger till de allra fulaste av människor eftersom deras ytlighetsbaserade arrogans och högfärd gör dem avhumaniserade och helt omänskliga i omgivningens betraktande ögon.

De framstår ungefär lika bildsköna som urtida pansarnoshörningar gör för en amatörfotograf med ett högt utvecklat sinne för det estetiskasamtidigt som det gör dem ungefär lika levande och kärleksfulla som en dammig mumie i sin sarkofag.


Mvh
”Lill-Berra”[ Denna spalt är skriven före preskriptionslagen gällande mord ändrades till fördel för alla brottsoffer och deras anhöriga. Mord bör aldrig kunna preskriberas.]


Personliga Funderingar före preskriptionstiden utlöper.

Och på tal om att före detta svenska folk
förefaller vara mera schizoida och
aggressivare än någonsin tidigare.


Länge har jag trott det var korrumperade högerextremister inom Stockholms poliskår som planlade och tog statsminister Olof Palme av daga.


Detta eftersom de uppenbarligen hade möjligheten att även efteråt mörka det hela år ut och år in, decennie efter decennie, och endast finna det ena villospåret efter det andra.

Efter fyra år i lappriket har jag börjat tro det var en enstörig och känsloamputerad samt överilad och egenmäktig ”lappdjävel” från norr om Dalälven som utförde fascistoida och folkfientliga ”stordåd” i Stockholm.

Givetvis helt på eget bevåg i den värsta sortens ”lappslimska” besserwisser anda.

Upplysningsvis bör i sammanhanget nämnas att det i sunkboterritoriet finns inte bara En utan flera tänkbara Krister Pettersson i ”lappslimsk” modell.

De flesta av dem är heller inte ovana vid eldvapenhantering och smygjakt på ”villebråd” eftersom eldvapen och jägarkunskaper är både tradition och kulturarv för många av dem.

Politikerföraktet har uppenbarligen också av tradition en vid utbredning bland allmänheten på nämnda breddgrad.

Utan att ha för avsikt att låta direkt nedlåtande har jag aldrig tidigare inom en folkgrupp träffat på så många ansvarslöst ogenomtänkta och gement elaka samt utstuderat fega eller bakslugaempatibefriade och blodtörstiga ”kärringar” på denna jord.

Inte utöver de brusskalliga muslimerna i varje fall.Mvh
”Lill-Berra Aningslös”

 

[ Denna spalt är alltså skriven före preskriptionslagen gällande mord ändrades till fördel för alla brottsoffer och deras anhöriga. Mord bör aldrig kunna preskriberas.]

 


 

Det finns ett mycket intressant Zoo i Blatteträsk norr om Blatteälvá:


Kom och se!
Kom och se!

Kom till Blatteträsk norr om Blatteälvá och få ditt livs äventyr och ett minne för livet samt en unik upplevelse från utrotningshotade (före detta) mänskliga varelser.


Ta med din familj och åk till Blatteträsk norr om Blatteälvá och betrakta fullständigt själsdöda organismer utan vare sig moral, heder eller samvete.

Se även en hjord sällsynta varelser vilka är vansinnigt härsklystna och befriade från allt vad empati och medkänsla heter.

Eller besök inhägnaden med stålgallerburarna som är bestyckade med utrotningshotade exemplar av själsdöda och känsloamputerade varelser vilka är ungefär lika attraherande och tilltalande som en sophög med tömda konservburkar är i en snödriva under den långa, mörka och svinkalla midvinternatten norr om Blatteälvá.

Vidare finns här ett härligt skräckkabinett som är besatt av extremt skygga och folkfientliga ”honor” som tävlar med varandrapå ett stäppliknande områdeom vem som kan uppträda mest osmakligt samt om vem av dem som kan vara den som är fulast och elakast av alla sina burleska flockmedlemmar.

”Honornas” skräckkabinett får bevistas helt på egen risk.

Lämpligt är att vara utrustad med både hjälm och ansiktsvisir då samtliga av dessa remarkabelt underkuvade och fruktansvärt hunsade ”honorna”bland mycket annat spektakulärt och udda beteendespottar helt vilt, ohämmat och hejdlöst omkring sig. Liknande deras artfränder ”De Spottande Lamorna” bland Anderna i Sydamerika.

Här i Blatteträsk kan du till och med få pröva på hur det känns att stilla lägga sig ner och förblöda på allmän plats utan att någon enda medkännande varelse kommer till din undsättning med ett första förband.

I bästa fall lufsar någon bufflig träskalle fram till dig och frågar på en luddig rotvälska om det gör ont när han petar runt med sitt snusbemängda finger i det öppna såretsamtidigt som han börjar urinera på skadan – såsom en vederkvickande samt förebyggande och desinficerande åtgärd utan att invänta ett adekvat svar och ett godkännande från dig personligen.

Det allmänna karaktärsdraget bland Zoo-medlemmarna i Blatteträsk norr om Blatteälvá kännetecknas av att ”snålheten bedrar visheten” när alla vägrar ringa larmcentralen i ett livsavgörande skede.

Denna totalvägran till undsättning uppstår eftersom de unisont anser mobilsamtalen vara alldeles för kostsamma eller så vill de absolut inte riskera att bli kallade för ”jävla tjallare” av andra Träskmoroner.

Hade de vetat om att det är ett avgiftsfritt samtal skulle linjen troligen varit nerringd av alla dem som fortfarande är så pass levande att de kan känna ett litet sting av ”lappsjuka” då och då.


Kom och se!
Kom och se!

Kom till Blatteträsk norr om Blatteälvá och få ditt livs äventyr och ett minne för livet samt en unik upplevelse från utrotningshotade (före detta) mänskliga varelser.Mvh
Blatteträsk Turistråd AB


 


Apropå
Miljökris

&
Färgglada ”Flyguppvisningar”

Skapa eller framställ genom nytänkande och modern innovationsteknik en icke-miljöskadlig bränsletillsats som alstrar en kolsvart och tjock men lättupplöst avgasrök vilken bolmar ut ur avgasrören på samtliga fordon med ålderdomliga och miljöfientliga förbränningsmotorer alias ”asfaltstuggande avgassprutor”.

Samtliga lantbruksmaskiner är undantagna detta förslag eftersom de direkt är förknippade med livsmedelsproduktion för fortlevnad.

Detta något övertydliga och dramatiska men dock miljömedvetna tilltag bör tillämpas vare sig fordonen är utrustade med en ”avgasrenande katalysator” eller inte.

För att i ett miljö-och-framtidsvärnande syfte inför samtliga ”miljöneutrala” och/eller ”miljöanalfabeter” förtydliga de kollektiva och planeteriska skadeverkningarna av alltför frikostiga koldioxidutsläpp från numera föråldrade förbränningsmotorer eller så kallade ”järnspisar” med ett förföriskt (och förledande) komposithölje bestående av en hypermodern ”design alá ögonfröjd-spacecraft”.


Med andra ord:

En ”modern” ulv i fårakläder.


Mvh
”Lilla Moi”


 

Sålunda Talade
”Lill-Berra non Stropp”:

Jag är inte här för vare sig profit eller självisk vinning.

Jag är här för att tjäna hela mänskligheten efter bästa förmågasamt för att understödja min arma sonvilken i ett tidigt levnadsskede blivit ”kidnappad” (eg. berövad sin faderskontakt) med stor hjälp från hans ortodoxt ”lappslimska” Sunkbofamilj.

I egenskap av frisinnad konstnärssjäl och budhistaspirant fäster jag ingen större uppmärksamhet vid missfirmelse, vare sig den är falsk eller sann, eftersom det ”personliga ego-jaget” endast är ett hindersamt och otympligt instrument för dem vilka seriöst arbetar med sin andliga utveckling.

De synnerligen egobefrämjande benämningarna ”personlig heder” och ”socialt anseende” har föga andlig potential.

De är snarare ett hinder för Andlig Utveckling.

Ordbetydelse:
Budha kommer från sanskritroten ”budh” – att veta.

”Budha” betyder vishet eller vetande samt kunskapsförmåga.

Buddhismen borde därför egentligen benämnas såsom Buddhaism.

Den (esoteriska) budhismen (med ett ”d”) är den renaste och mest andliga av alla jordiska läror.

Ursprungligen är den endast en levnadsfilosofi och ingen påtvingad religionsutövning.

  

APROPÅ
”Just Inget Speciellt”

Jag Är Liksom Alla Andra
HELT UNIK!

Det Vill Mena:
Jag är inget Livs Levande Lik!

 
Viktig information
till den kunniga
”AlfaSubban”


Efter omstart av både ”Lilla Moi” & ”Lilla Doi”

När en kallhjärtad och knarkskadad ”halvtyska” (eg. tysksvensk) från Stockholmsregionen råkar höra en tillfälligt förbannad och konstnärlig sörlänning från Göteborgsregionen säga: ”Jag skall fan i mej ställa till med stor skandal!”

Då tolkar den känsloamputerade halvtyskan detta uttalande bokstavligt eftersom hon aldrig lärt sig konsten att lyssna till varat och/eller hjärtat bakom orden hos sina medmänniskor.

Eller aldrig hört talesättet: ”Stämningen bland fotfolket var något Rå men mycket Hjärtlig!”

Den helhispiga halvtyskan underrättar då, i sin stora villfarelse och/eller i sin känslokvaddade föreställningsvärld, både polis och medier och säger till dem att hon har träffat på en ursinnig tokdåre vilken när som helst kommer att skaffa sig ett fulladdat maskingevär och börja skjuta vilt omkring sig bland folk på Köpcentrum.
Fakta:

Den förbannade ”tokdåren” till sörlänning från Göteborgsregionen gick i själva verket ut på en välbesökt krog och söp sig dyngrak för att återkomma med nya och fräscha skaparkrafter påföljande dag.

Detta eftersom han ”endast” var en fredlig och frisinnad konstnärssjäl vilken inte på något sätt skräder orden då han blir emotionellt upprörd eller känslomässigt engagerad.

Den verbalt betingade ”direktmetoden” besparar honom ett utdraget lidande baserat på undertryckta känslor.

Vilka mest av allt påminner alla sunda människor om känslomässiga atombomber eller om heliumfyllda och sprickfärdiga spärrbalonger.

Vilka inte så sällan kommer oskyldiga personer i omgivningen till emotionell harm eller fysisk skada när de väl briserar på grund av ”övertryck” (eg. när en person får överstyrda och våldsamma vredesutbrott från undertryckta och fördämda känslor).

Det vanligaste alternativet i norden är dock att gå omkring och ”tjura” (eg. utsöndra ett tyst och lytt missnöje) dag ut och dag in, år efter år efter år.

Helt utan att reda ut sina inre konflikter och hjärnspöken tillsammans med dem det anbelangar.

Eller förbiser att uppsöka terapeutisk hjälp för en sofistikerad och fredlig problemlösning bara för att de flesta desintegrerade nordbor faktiskt håller på med att skrämma livet ur varandra så fort de blir tilltalade av en person vilken inte är del av den egna familjen och/eller flocken.

American Cosmopolit Beauty
(Klickbar bildruta)

 

Mvh
”Lilla Moi”


 

Snuskigt och äckligt
så att det förslår:

Endast en mycket rik eller materiellt välbärgerad man kan sitta på ett fullsatt fik eller i en fin restaurang och stinka ”apskit” utan att någon enda människa yppar en enda nedsättande kommentar till honom.

I stället attraherar och trollbinder han unga vackra flickor och obildade folk i mängder.

Ju mera han stinker ”apskit” av skarpt anfrätande kroppsodörer och smutsiga kalsonger samt ju mera han fiser öppet och helt ohämmat kliar sig i skrevet, desto mera tycker de unisont att han är en väldigt förnäm och mycket sofistikerad herre med stor världsvana.

Skulle däremot en fattig människa, en hunsad uteliggare eller en hjärnskadad knarkare på ett lika ohämmat och generöst sätt bjuda på de samma ”gratisodörerna” och samma asociala beteende i det offentliga rummet torde densamme omgående bli hudflängd och utkastad därifrån med anledning av att han avsiktligt trakasserar och förpestar livet för alla övriga gäster.

 

Mvh
”Somebody”

 

 

MED ETT SÅ MAKABERT INTOLERANT, KORRUMPERAT OCH UNDERUTVECKLAT KÄRRINGVÄLDE ALÁ SKRÄCKVÄLDE ...

ÄR DET INTE KONSTIGT ALLS ATT MÅNGA SVENSKA MÄN HELT OFRIVILLIGT BLIR
”HOMOBÖGAR”!

¤

VILKEN VERKLIG MAN TÄNDER NÅGONSIN PÅ INFANTILA & FASCISTOIDA
”POJKAR MED BRÖST”?

(eg. okvinnliga och hjärtlösa räpor med nazibröst)
¤

Inte undra på att så gott som endast extremt intoleranta och despotiska islamister trivs såsom ”hyperslemmiga” fiskar i vattnet inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

”NaziSharia Represen-Fjant”


 

APROPÅ
”Aprilskämt” & ”Lappslimer”

ELLER:

Livet i den
Norrländska Främlingslegionen

Den något skämtsamma men reflektionsväckande benämningen ”Lappslimer” är endast en tidstypisk ordsyntes av benämningarna: ”Lappar” och ”Muslimer”.

Dessa äro numera i praktiken varandras artefränder ehuru de båda gå omkring i sin otidsenliga och socialt isolerade enfald utan någon djupare dialog med andra folkgrupper och Tro på inbillade ting samtidigt som de styvnackat hävda inför världens alla olika folkslag att just denna deras inbillade övertro äro den enda sanna verklighet som existera i det kända universat.

De i detta avseende mycket fientligt sinnade samt högfärdiga och tvärsäkra ”Lappslimernas” otidsenliga och inbillade övertro påminna de flesta sunda människor om patologiska symptom vissa folk med djupt rotade och grava mentala störningar uppvisa inför den breda allmänheten.Mvh
”Lilla Moi”

 

Rätt eller Fel?


Nedan kortfattade avhandling är endast min personliga uppfattning gällande den innevarande besserwisserordningen inom ”Sunkboterritoriet”efter de fem senaste årens trakasserier, fysiska påhopp och ofrivilliga sociala isolering (den är alltså INTE allmängällande på något vis).
Alternativ A:

Det mest intoleranta som existerar i ”Nya (nazi-sharia) Sverige” är en islamistisk krögare/bartender.Alternativ B:

Är en omogen, intolerant och sverigefödd tjej (kaxig nazibrud alá besserwisser-räpa) i 20 – 25 årsåldern vilken jobbar inom lågavlönade serviceyrken i ”Nya (nazi-sharia) Sverige”.

 

Här följer ett litet förslag till framtidsgestaltning inom
”NaziSharia Unionen
Nya Sverige”

 

Allt under parollen:
”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”


Någon högt civiliserad människa borde ta sig ner till de södra och islamistockuperade delarna av Nya (nazi-sharia) Sverige för att där starta en kampanj vilken inspirerar de ”rättrogna” muslimerna till att hellre ockupera det glesbefolkade ”sunkboterritoriet” i den norra delen av det avlånga landet ”Nya Sverige”.
Förslag Till Lämpliga Sysselsättningsåtgärder - Långt Norr Om Dalälven - För Intoleranta och Despotiska Islamister


A.
Viktiga arbetsuppgifter går att frambringa inom gruvnäringen bland malmfälten. Malmen kan ”framtvingas” från urberget med hjälp av abnormt krigiska muslimer, dynamitgubbar, handhacka och spade.


B.
Inom skogsnäringen finns mycket betydelsefulla röjningsarbeten som kan utföras med forntida röjsågar, timmersvansar och ”stridsyxor/sablar”.

C.
Lika så inom åkerbruk och trädgård skulle den ekologiska odlingen gynnas positivt av en manuellt utförd ”ogrässtympning”.


D.
Vintertid vore en manuell snöröjning med en traditionell handskyffel att föredra inom byar och tätorter såsom en miljöskonande och fridsam arbetsuppgift under de snörika och ”ökenlånga” Norrlandsvintrarna.

E.
Under den mest snarstuckna-och-ursäktsfordrande ”krigstiden” (eg. fritiden) i Norrland. Kan de älskvärda tillvandrarmuslimerna och/eller hitvandrarislamisterna efter bästa förmåga sammanstråla och sluta djupa artfrändeförbund med de inte minst lika socialt särpräglade, intoleranta, krigiska, sura och buttra ”Sunkbolapparna”.
Allt detta fredliga och demokratibevarande arbete bör alltså utföras under mantraparollen:


”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”

”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”


”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”


”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”


”I fädrens (icke-rasistiska) spår för framtids (icke-schizoida) segrar!”
”Risktillägg”:

Ps.
Lika islamkvinnor riskerar (vissa) ”Sunkbofröknar” att bli skarpt ”tillrättavisade” eller rent av misshandlade av sina respektive makar om de skulle drista sig till att betrakta en annan mansperson ur ögonvråneller i värst fall till och med samtala med en annan mansperson på en helt vänskaplig och/eller platonisk nivå. Ds.Pps.
Inte undra på att vissa av de underkuvade ”Sunkbofröknarna” i sin tur hänger sig åt hätska verbala provokationer samt hunsar godtyckligt med obekanta män i omgivningen så fort tillfället uppenbarar sig.


Efter framkallande (provocering) av en motreaktion från den obekante medborgaren uppsöker de omgående beskydd bakom sin respektive make (eller bakom den inhyrda/lejda ”ordningsvakten”) bara för att denna karlslok inför den emotionellt överstyrda och/eller snarstuckna ”Sunkbofröken” skall få tillfälle att uppvisa hur ”manlig-och-karlakarlig” han är.

Denne agerar givetvis helt utan ifrågasättande på ett bondtölpigt sätt och tar ”det svagare könets” (eg. sin makabert underkuvade kvinnas) parti och kastar sig utan vidare frågor in i handgemäng med det utvalda offret och/eller med den utpekade manspersonen. Vilken oftast härstammar från de betydligt tolerantare och mera civiliserade delarna av ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

I bästa fall åker ”Sunkbodrängen” på däng från den obekante och provocerade manspersonen så att lilla ”Sunkbofröken” kan få sin efterlängtade hämnd.

Annors är det för ”Lappfröknarna” bara till att fortsätta låtsas att allt är i sin förtyckta och underordnade ordning fram till nästa lämpliga provokationstillfälle mot någon annan arm och oskyldig stackare. Dds.


”Lill-Berra Him Self”

 

Mvh
”Lilla Moi”ÖVERFLÖDIG VARNING:


Alla vet att ”Lilla Moi” är en ”livsfarlig författare” eftersom han är beväpnad med både kulspetspenna och personliga åsikter.

  
APROPÅ
Allmän NollKoll & BullShit
inom Lappträsket:


Under mitt mycket innehållsrika och varierande liv har jag inte endast älskat tillsammans med ett (hemligt) antal frisinnade och välmående ”Kosseflickor” (s.k. one-night-stands) och/eller ”Gopidamer” (typ; Krishna-lojala semp fid Ladys').

Jag har även vänslats tillsammans med ett flertal ”Europeiska Krokodilkvinnor” (sofistikerade och fullmogna kvinnor) samt varit intim tillsammans med några ytterst sällsynta ”Utomeuropeiska Blomstershaktis” (emotionellt och andligt utvecklade kvinnor).

För att vara helt uppriktig finns även några varma och uppriktiga romanser tillsammans med ”Kosmopolitiska Ädelsteninnor” (finstämda och hyperkänsliga damer) från det vidsträckta kvinnouniversats' mest obeträda domäner.

Det ringa antalet ”Bryskor” från när och fjärran är inget att fästa någon vidare uppmärksamhet vid.

Några ”ensamstående mödrar” har efter sina desperat enträgna och pockande ansatser också fått sin beskärda del av både den fysiska och den förandligade kärlekens grandiosa sötma.

Helt kortfattat hade också dessa (mjuk-tuffa) females och/eller maninnor sina mycket personliga och älskvärda företräden oavhängigt deras bildningsnivå, sociala status eller samhällsklasstillhörighet.Fakta 1:

Samtliga här omnämnda damer har jag ”frivilligt” lämnat bakom mig enbart för att ”godisfröknarna” var förutan DET som får mig att kärleksfullt tända på alla de 1.000.000.1 Hjärte-Cylindrarna” samtidigt.Avslöjad illusion:

Eftersom det oftast är lättare att vara den som ”dumpar” någon och sedan går vidareän det är att vara den som blir ”dumpad” och lämnad på efterkälkenhar jag varit finkänslig nog att ”ordna” så flertalet damer har ”tröttnat” på mig och istället tror att det var de som dumpade ”Lilla Moi”.


Själv kan jag hantera ”dumpningar” hyfsat bra efter att ha blivit sviken och lämnad i ett mycket tidigt levnadsskede av mina (ansvarsbefriade) biologiska föräldrar och kusiner.

Med andra ord är jag endast ännu ett olyckligt resultat av ett hejdlöst knullande på planeten Tellus vari mina ”föräldrar” endast utgör ett biologiskt faktum och inget förhållande.

Karmalagens vägar äro outgrundliga.

Det var denna lärorika Karma som tidigt i livet förde mig in på budhistfilosofi och förståelsen av alla profana eller timliga tings upplösning och förgänglighet samt gjorde mig uppmärksam på att orsaken till lidande är fasthållandet eller fastklamrandet vid det som är förgängligt och illusoriskt.

Det är att jämföra med den bortsmältande glasstruten i solgassetdu må slickaannars blir du utan glass.Budhistsanning #1
Upphovet till jordiskt lidande:

Den stora tragiken och själva orsaken till ”lidandet” ligger alltså i fasthållandet vid det materiella och förgängliga. Detta förståliga men mycket dumdristiga förfarande skapar ett onödigt men oftast lärorikt lidande.


Allting tredimensionellt är underställt förgänglighet och upplösning. Enligt esoterisk filosofi (budhistfilosofi ) finns alltså en andlig dimension som är bortom timlighet, dualiteter och profant lidande. Där allt är ETT Nirvana.

Det vill säga en ”tomhet” som paradoxalt nog är en absolut fullhet.Fakta 2:

En stenrik donna ”avvecklade” mig och återgick till sin exmake då denne i sina mest avundsamma ångerstunder ”helt plötsligt” kommit på att han inte kunde leva förutan henne.Fakta 3:

Aldrig någonsin har jag, eller kommer jag någonsin, att betala simpla penningar för att tillfälligt få ”tumla omkring i sänghalmen” tillsammans med en kvinna.

Motsatsen – att en kvinna betalar mig usla penningar för en stunds ”sänghalmsromantik”är för min del precis lika otänkbart.
Tumregel för att se skillnad på Sant och Falskt i samtliga andliga sammanhang:

Det som är äkta och sant är alltid befriat från monetärt tänkande. Det vill säga att det är kostnadsfritt och icke-profitinriktat.


Själsliga insatser bör endast värderas efter hängivenhet och renhetsgrad – INTE efter ett korrumperat penningsystem.Ett litet förtydligande tillägnat de älskvärda ”godisfröknarna”:

Alla och envar är de (eller var) utrustade med både själslig och andlig utvecklingspotential samt unisont härstammandes från det så kallade människoriket.


Även om somliga av dem i sin remarkabla enfald mera påminner om reptiler eller däggdjur i människohamnar än om andligen utvecklade och förädlade Mänskliga Själar.

Karma är alltid Karma. Det handlar ytterst om vad vi människor gör med vår nedärvda och skapade karma eftersom det formar vår framtida Karma.

  

Puss å´ Karma-Kramar från ”Lill-Berra”Apropå
lögner, förtal och fatala missförstånd i
”Nya (nazi-sharia) Sverige”:

BILDFÖRTYDLIGANDE:
En smittospridande Fästing på ”god väg” att borra sitt blodutsugande parasithuvud djupt in under huden på en livs levande människa.

Alltså uteslutes här den felaktiga tolkningen:
”Ett avskyvärt virus i det demokratiska samhällets vener inom NazSharia Unionen Nya Sverige.”

Bilden här ovan föreställer ALLTSÅ ENDAST en otäck liten insektsparasit ur Fästingsläktet vilken sprider den farliga virussjukdomen ”TBE” och/eller ”Borrelia”.

DEN HAR INGET SAMBAND ALLSmed vare sig snarstuckna ”Muslimer” och ”Islamkultur” eller med den otäcka ”Islamistiska Massinvandringen” till Svea Rike. OKEY!Angående den okontrollerade massinvandringen till (eg. muslimifieringen av) ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”anser jag följande:


Det är i första hand den SVENSKA REGERINGENS ovarsamma/ansvarslösa och selektiva (mass-) invandringspolitik som bör ifrågasättas.

Inte så mycket de förråade, rovlystna och genom massinvandring inplanterade ”Islamisterna” och/eller ”Muslimerna”vilka är både fostrade och uppvuxna inom mycket otäcka diktaturstater där de är fruktansvärt underkuvade av den otidsenliga och folkförtryckande tvångsreligionen Islam.

Okey!


Mvh
”Lill-Berra Guns in the Roses” 

 

Fåfäng
Förklaring


LAPPRÄPAN” från södra Norrland har alltså STULIT min fagraste ungdom och KIDNAPPAT min ende son.

Det har hon lyckats ypperligt bra med samtidigt som hon tror sig att i all framtid undkomma med detta både despotiska och sociala övergrepp helt utan några som helst rättsliga repressalier eller ”karmatiska” följdverkningar från den innevarande och så kallade ordningsmakten.

Ovan återspeglade tsunamiverklighet utspelar sig alltså även i skrivande stund den 22 aug 2010 klockan 09:00.

Allt emedan jag bland mycket annat strul har hänvisats till en tioårig hemlöshet (ofrivillig ”outsider”) där jag under sjutton ofrivilliga men karmaberikande år har levat på socialbidrag (ofrivillig ”outsider”) och därefter under ytterligare sju år levat såsom förtidspensionär (ofrivillig ”outsider”) och drivits till att leta bland soporna i soprummen efter livsuppehållande ”stimulanspaket” av varierande kvalité (ofrivillig ”outsider”).Med andra ödmjuka ord:

Numera överlever jag .., eller snarare existerar jag .., alltså endast på Rent Jäkelskap inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Att överleva under rådande missförhållande är alltså en stående protest gentemot samtliga av mina ansvarsbefriade så kallade anförvanter, vilket inkluderar hela den frånvarande släkten på båda sidor om Fädernet och Mödernet, vilka under både ansvarslösa och oönskade former satte mig till världen en gång i tiden. Fuck You Forever!

 

Just take itOr leave it!


M.v.h.
Lars E. Johansson
(med ”ekobymoroten”)
altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 
Ung ”Kosseflicka” med ”Spermatruck”

You're Welcome to the Spiritual World!

Föga vet hon om världen, ändå mindre vet hon om sig själv.

Likväl producerar hon avkommor med en klackspark som om det vore den enklaste sak i världen att inom en teknokratisk diktatur fostra sina barn till fredliga och välartade samhällsmedborgare.

Det är både sorgligt och patetiskt att se 40 – 45-åriga kvinnor stå på bardiskarna och svänga sina lurviga, i ett sista desperat försök att få sig ett ”nummer” för natten tillsammans med någon landstrykare, på grund av att de inte passade på att leva ut sin ungdomlighet medan de fortfarande var unga.

Dansa min docka medan du är unger.
När du blir gammal blir du så tunger.

(Klickbar bildruta)

 

APROPÅ
en hänsynsfull och ansvarskännande
Kosmopolit Försiktighet
i en Begynnande Kärleksaffär.

På tal om att trampa på både ”gasen-och-bromsen” samtidigt följer här min inre dialog angående Henne:— Hon är ju för farao ”ung å' dum”!

+...Kanske är hon smartare än hon verkar?
— Hon kommer att gå mig på nerverna efter ett tag!
+...Hon verkar naturligt avspänd och underhållande.
— Hon måste absolut bort från mig!
+...Undrar hur hon vore såsom livskamrat och vän?
— Hon borde finna sig en man i lämplig ålder!
+...Unga kvinnor på kontinenten föredrar äldre män.
— Hon borde skaffa sig barn med en vettig snubbe!
+...Kanske har hon nog av ”ungar” genom jobbet?
— Hon borde börja leva!
+...Vad farao är hon egentligen rädd för?
— Hon borde omgående sluta jiddra med mig!
+...Har hon gått på allt struntprat om mig?
— Hon är så himla vacker att hon borde ”aurastympas”!
+...Bra är att jag kan vara både kärleksfull och behärskad.
Apropå ”Mind over Matter”:

Borde det inte vara tvärtom...
är det verkligen vettigt att styra hjärtat med förnuftet?!

Varför heter det i så fall att en bör tänka två gånger först
och sedan (ändå) följa sitt Hjärta?!
Dock säger mitt (manliga) hjärtas natur...
med anledning av allt ovan nämnda ”gas- och bromsande” samt väl genomtänkta hänsynstagandeborde följande något patetiskamen etiskt riktiga hjärtefråga absolut ställas minst En (1) gång om dagen/år:


”Vill Du vara min Shakti ('Cindy') – så är jag Din Shakta ('Indy') på obestämd tid och/eller för 'evigt' – nu när du vet att benämningen 'Subba' betyder något mycket positivt?”
Egobefriat alternativ:

Med tanke på att jag är så fruktansvärt ”gammal-och-bedagad” borde min högst uppriktiga och spirituella hjärtefråga till Dig egentligen formuleras:


”Vill du vara min 'blivande änka' och/eller 'själsfrände för evigt' – nu när du vet (nästan) allt om mig?
Apropå ”Full Rulle - Raka Rör”:

Om Du (mot förmodan) skulle samtycka till ovanstående utmaning behöver Du absolut inte ”niga fint” emot migden här gången.


Det räcker med att Vi förseglar förbundet med en varlig kyss i det offentliga rummet. Eller på något annat lika ömhetsbetygande och kärleksfullt vis.

Med detta uttalande menar jag endast att det är helt förkastligt och fullständigt oacceptabelt att lika ett skabbigt och loppbitet hundpar ta sig fram smygvägen (bakom ryggen) på ”Herr Bigfoot”.

Jag vill alltså under alla omständigheter ha ryggen fri för att så smidigt som möjligt kunna ta mig fram i tillvarons alla olika vindlingar helt utan ett förtärande hyckleri.

Om du (frivilligt) väljer att vara min ”Nya Subba” får du också räkna med att jag bryr mig om Dig och ditt välbefinnande samt gör personliga uppoffringar för diggivetvis inom rimlighetens väl tilltagna ramar.I annat fall behöver du bara fortsätta med:
”du-existerar-inte-för-mig” -lekennär vi möts i samhället.Avrundande & personligt
från ”Lilla Moi.

Pudelns Kärna:


För övrigt tycker jag det är en mycket märklig attityd ”Herr Bigfoot” uppenbarligen har pådyvlat eller tvingat Dig till att upprätthålla inför ”lilla moi” och inför världen i övrigt.

Ungefär som om vore Du en fullkomligt livegen kvinna från 1800-talets sekelskifte eller i allra värsta fall en stenhårt hållen och shariahunsad (”själlös”) muslimkvinna.

Hans ägandeinriktade och härsklystna beteende är mera kännetecknande för en underutvecklad och lantligt betingad ”parrelation” än för en sofistikerad ”platonisk vänskap”.

Eller också är det signifikant för en sado-masokistisk bindning och/eller relation.


I sammanhanget gäller alltså att ”Herr Bigfoot” är övertydlig med att inför omgivningen ”antyda” att det emellan de båda endast existerar en platonisk vänskap – allt emedan ”Lilla Cindy” motsägelsefullt nog uppenbarligen inte har någonting alls att säga till omeftersom ”Herr Bigfoot” är fullt upptagen med att förjaga samtliga ”fridstörande avskum” eller andra ”närgångna” manspersoner från det allmänna territoriet.

”Herr Bigfoot” lyckas dock inte alls med att inför ”lilla moi” dölja att han endast ger sken av att vilja ”gifta sig”i klartext betyder det att han genom ett utdraget och högmodigt bigfootslismande och med en falsk trygghetsinvaggelse – har för avsikt att förse sig själv med en ”privat” hora och/eller med en ”livs levande” knulldocka och/eller en sönderhunsad samt underdånig sado-masokistslav (alltså ingen ”Uppblåsbar Barbara”) bland de yngre och mera lättpåverkade av godtrogna lappfröknar.

Lantisfröknar vilka mer eller mindre unisont saknar (ödesavgörande) storstadsreferenser eller är så gott som förutan djupare människokunskaper och metropolerfarenheter.

”Bigfootstrategin” grundar sig på en successiv och trygghetsinbjudande tillvänjning av hans personliga närvaro vilken
från betraktarhåll skapar en illusion av intimitet och stor närhet.

I själva verket handlar det om en innötande och motståndsnedbrytande uthållighetsmetodik. En helt vanlig ”bigfootstrategi” för att utåt alstra ett sken av ”Herr & Fru Bigfoot”.

I praktiken är det ”Herr Bigfoot” & ”Klemhunden”där offret (”klemhunden”) i bästa fall undkommer såsom en ”sönderknullad Turr-Turr Duva” med ett djupt befäst ”stockholmssyndrom”lika med de patologiska särdrag de flesta fall av människorov och kidnappningar uppvisar.

[ Stockholmssyndromet betecknar en ofrivilligt gisslad person som efter en tid börjar identifiera sig med förövaren och tar dennes parti i alla lägen eftersom offret har blivit ”partiellt hjärntvättad” och ”omhändertagen” av den egenmäktige förövaren.]

Att känna igen en person till sina yttre företräden och till sin stil må vara trygghetsinbjudande och bra men det är långt ifrån samma sak som att verkligen känna en annan människa på djupet.Metodbenämning alá ”Bigfoot”:

”Den stora förtroendeinvaggningen för att lyckas i ett hypersjälviskt förledande av unga, godmodiga och korkade lantisfröknar”.Bigfootsmotivet:

Under dessa skumraskomständigheter gäller det för ”Herr Bigfoot” att absolut inte bli ”störd” av andra män med mer ödmjuka och uppriktiga sällskapsbehov.


Detta hans utstuderade undanmanövrerande av andra män (eg. ”jag är herre på täppan”) är synnerligen angeläget för honom då det går ungefär tio infödda karlslokar på varje infödd kvinna norr om Blatteälvá– muslimerna ej inräknade.

[ De Ensamstående Mödrarnas Paradis Och Singelmännens Helvete På Jorden.]

Är inte ovan nämnda ålderdomliga och tragiskt enväldiga agerande märkligt så att det förslår anno 2009 e. Kr?

Eller har den storstadspräglade samt väderbitne och åldersstigna ”Herr Bigfoot” möjligen ett påträngande behov av att ”gömma sig” bakom någon lättlurad och lättledd ungjänta från landsbygden?

För att på hennes troskyldiga bekostnad vinna ett gott rykte i grannskapet och på kuppen (försöka) undkomma den outtalade men dock mycket enerverande stämpeln ”knarkarpervo” alternativt ”alkoholiserad flåbuse” (med halvprydliga kläder och en ansad kalufs) på sin högvördiga ”Bigfootsperson”.Bigfootshistoria:

Till saken höratt i ett initialt skede trodde jag i min desintegrerade, godtrogna och patetiska villfarelseatt hon på fritiden arbetade med en missbrukare alá ”vårdplacering” eller att hon möjligen var ”mentor” eller ”p.a.” till den arma kraken ”Herr Bigfoot”.


Jag hade också fått för mig att hon på sin fritid följde honom till och från en skyddad terapiverkstad för att denne inte skulle begå självmord eller något annat lika ohyggligt mellan verkstadsbesöken.

Ett tag senare visade det sig att i själva verket var det ”Herr Bigfoot” som tidigt på eftermiddagarna medförde henne till en så gott som folktom lönnkrog.

Där de båda kunde festa ostört på alkoholhaltiga drycker för att komma i ”stämning” och för att hon skulle bli lite mera avslappnad och medgörlig.

Bigfootsplanen var troligen att ”Herr Bigfoot” ville att det skulle gå lättare att få av henne trosorna för att kunna trycka in sin svulstiga ”dinosaurballe” i hennes unga och hett pulserande skötenär de båda lagom runda under fötterna och glada i hågenväl återvände till ”bigfootsgrottan”.

Det mest frapperande i kråksången är att ”Lilla Cindy” i sin aningslösa lappmarksenfald tror sig vara i ”mycket fint sällskap” trotts att hon inte ens kan se skillnad på en terroriserande knarkare och en belevad gentleman.

För hennes del räcker det med att männen härstammar från den kungliga huvudstaden (uttalat med nasal högfärd), eller att de talar flytande ”stockholmska” utan brytning, så blir hon också lika belevad och sofistikerad som sitt sällskaptror hon.

Egentligen är det fullt tillräckligt med att flåbusar, alkoholister eller knarkare i ett mindervärdeskompenserande avseende efterhärmar och/eller imiterar någon ”respektingivande” intonation från Stockholmsmåletså blir hon i sin inskränkta och vida lappmarksisoleringfullständigt hänförd och lyrisk.

På detta reagerar hon ungefär som om vore det fråga om en mycket exotisk och lustframkallande latinsk språkgrupp vilken talas vid Medelhavets gyllene stränder med sitt turkosgröna vatten.Komplext dilemma:

Den sedan länge befästa fadersavsaknaden hos ”lilla lappfröken” är en given bundsförvant och ett utmärkt smörjmedel som ”Herr Bigfoot” utnyttjar maximalt i sina ”dags-att-gifta-sig” -planer (eg. skaffa-sig-en-yngre-knulldocka -planer).

Allt eftersom fadersavsaknaden gör att ”Lilla Cindy” på ett undermedvetet och/eller på ett psykologiskt planefter en hel del experimenterande med yngre eller jämnåriga grabbarnumera endast har en extrem dragning till storväxta ”farbröder” med dinosaurfallosar.

Under rådande snöpliga omständigheter utgör dessa knasgubbeballar en fadersbristkompenserande trygghetsfaktor för den hyperstressade, kedjerökande och något förvirrade lilla lappnåden.

De yngre männens ”småballar” har hon alltså tröttnat på för länge sedaneftersom dessa för hennes del inte ens påminner om en tillfredsställande ”fadersaktning”i samma utsträckning som en frodig drule till ”bigfootsballe” utgör.

 

SOCIALPSYKOLOGISK BILDTOLKNING:
”Frustrerad överkompensering av bristen
på social intimitet och kärleksfulla människor”

(Betyder absolut inte ”bisexualitet” eller ”penisavund”).

 

Är det enbart
överåriga och frodiga dinosaurballar du traktar efter bör du ingå ett skenäktenskap med
”Herr Bigfoot”!

Tänk dig alla resliga bigfootsavkommor alá ”sladdrig och spräckt mutta” du kan föda och fostra i äkta bigfootanda.Just i ”den” ordningen!

 


 

Hur superegoistisk, hänsynslös och otidsenlig är Du inte,
”Herr Bigfoot”?

TypMansgrisaktig!

 Direkt till ”Herr Bigfoot”:

Du borde skämmas så gammal du är! Och passa dig väl för mig för jag har både Vita och Svarta bälten i ”duckning”. Det gör mig till en livsfarlig utmanare för en underutvecklad ”Bigfoot-Apa” som Dig!Mitt motto:

”Ju större de är desto tyngre faller de.”
Ett gott råd till ”Herr Bigfoot”:

Det är lika bra att du skippar gubbagagget. Det är ändå ingen vettig och mogen människa som köper det.

Skaffa dig en lämpligare ”hora”/”knulldocka” som härstammar från ditt eget ägandeinriktade nazisläkte/gubbsjukesläkte och kommer från din egen breddgrad/bondgård.

I stället för att utnyttja, förleda och hunsa med en ung och troskyldig lappjänta som är ansatt av en stor fadersavsaknad och inte av en rovgirig och paleoprimitiv ”bigfootsavsaknad” med en vidhäftande bigfootskarma.Avslutningsvis:

Var även god och upphör med att utnyttja min Själsliga Support av ”Lilla Cindy” som tydligen inte är klyftigare än att hon i sin makabra förvirring misslyckas med differentiering av energierna.

I sitt intuitivlösa liv råkar hon för närvarande tro att alla mina subtilbaserade och helande tankevågor/vibrationer kommer från din paleoprimitiva ”Bigfootsperson” som hänsynslös och envist stalkande figurerar i hennes fysiska närhet.


För de flesta folk med vida människokunskaper utgör Du endast en utstuderad och lömsk parasit - och inte minsten simpel tjuv!

Bigfoot the Thief
Bigfoot the Thief
(Klickbar bildruta)

 

Visualiserad Tankeform
alá
Etablerat Partnerskap
”Du skall icke hava begärelse
till din nästas vackra hustru!”

 

 

Mvh
Lars E Johansson
alias
”Lill-Berra Heartlove”

 
Prästens lilla kråka skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.

Prästens lilla kråka skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.

Än slank hon (inte) hit,
å än slank hon (inte) dit,
å än slank hon (inte) ner i diket!

 Helt apropå härsklystnad - förtal och misskreditering alá JanteBlatte-BesserWisser

ENDAST EN EFTERBLIVEN OCH DROGANFRÄTT KORKSKALLE-LOSER dristar sig till att behäfta en högutbildad samt respektabel och mycket välansedd skollärarinna med epitetet ”hora” i ett härsklystet och misskrediterande syfte.


Mvh
”Lill-Berra von Tvärtomdal”


 

Apropå
Utstuderad Lömskhet


Formulering 1.
Endast en tvättäkta snuskhummer sitter i det offentliga rummet och stinker apa samtidigt som vederbörande avfärdar all stankkritik från övriga gäster med att det ”bara” är doften från hans billiga munvatten.Formulering 2.

Endast en respektlös terrorist sitter på ett fik med en illaluktande ”död råtta” i sin ena ficka och samtidigt försöker inbilla alla de övriga högst finkänsliga men dock ytterst besvärade fikakunderna att det endast handlar om doften från hans ”nya munvatten” (eg. terrorvapen alá nazisharia-krati).
Formulering 3.

Endast en folkälskande enstöring (eller smygbög) från bondvischan vistas såsom stamkund på ett café och avger en så fruktansvärd stank av dålig kroppshygien samt av inpyrda underkläder att dess anfrätande odörer borrar sig djupt in i doftorganen hos övriga cafégäster.

Vederbörande ”stinknisse” hoppas troligen att någon enda människa därigenom skall ägna honom en liten tanke även på kvällen, då de övriga cafégästerna befinner sig bland sina nära och kära i hemmets lugna vråföre de kommit fram till den numera obligatoriska näs-sköljningen i deras (numera) caféförpestade liv.

Den som inte lyckas med att få till en positiv beröring från omgivningen - provocerar oftast fram en negativ beröring – eftersom en total ignorering av ens existens är det absolut värsta en profan människa någonsin kan råka ut för.

 

Mvh
”Somebody”


Cybernetisk Ego-Förgörare

Bästa XX!

Med reservation för att jag kan ha missat någon väsentlig detalj i sammanhanget vill jag framföra följande tankegångar.

Det är möjligt att ta miste eller att framkalla missförstånd när den verbala förmågan och sociala färdigheten är kraftigt nedsattsåsom fallet är bland människor i ”Lappriket”eftersom all kommunikationstrafik i och med detta sociala handikapp blir kraftigt reducerad, bristfällig och knaphänt.

Alla arroganta tillkortakommanden och avstroppande attityder talar dock sitt eget klarspråk för att jag inte är helt fel ute i detta ärende.

Jag har hittills tålmodigt betraktat dig XX såsom en helt ”normal” Sverigekvinna. Det kommer jag aldrig att ångra eftersom det har givit för handen att ni ”Sunkbolappar” har mycket mera gemensamt med intoleranta och despotiska islamister än med era egna landsmän vilka kommer från övriga delar av Svitjod.

Lika som bär med islamister förmår ni endast utbyta några få ord och meningar med andra människor än er egen arroganta och inbilska sort före ni reagerar avspisande eller hotfullt mot omgivningen.

I ett ”multikulturellt” (eg. bi-kulturellt nazi-sharia) samhälle såsom ”Nya Sverige” är det helt ok att vara socialt ofärdig eftersom det då blir lättare att finna artfränder bland de lika ofärdiga, underutvecklade och massinvandrade islamisterna.

Socialt inavel eller en anti-social narcissism är dock under alla omständigheter ett mycket otidsenligt och tragiskt handikapp.

Vidare är arrogans och diskriminerande attityder oftast ett tecken på dålig självkännedom och fördomar.

På Sunkbo orten har jag fått erfara att man tolkar det mesta av den sociala feedback som kommer från ”utbölingar” (eg. sörlänningar och andra landsmän) såsom något negativt och ytterst besvärande. Framför att det skulle utgöra ett mycket sympatiskt och konstruktivt bidrag till både personlig och social utveckling för hela samhället och den innevarande civilisationens bästa.

 


MischMasch Karma:

1. Lapp & Blatte Orientering:
Hör inte härskartekniker, översitterifasoner och kärringvälde mera hemma inom politiken och inte så mycket inom handels eller servicebranschen?2. Havsgrodepojken till den dumdrivna Brunnsgrodeflickan:

Hur står det till med lilla motvalsfröken (eg. i förtid gammal och avspisande kärring) i den bakvända världen? Där gott är ont. Och där allt ont anses vara gott. Där sant är falskt och vise versa.


Hur står det egentligen till i motvalsvärlden där inbilska knarkare, fördomsbemängda sunkbolappar och krigiska islamister förtrycker och hunsar med frisinnade konstnärer, ansvarstagande miljövänner och uppriktiga demokrater?
Ordförklaring:

”Motvals kärring” är en person som inte vågar hysa egna tankar och åsikter utan endast svarar tvärtom på allt tilltal.
3. Existentialism:

Kan en äkta man med en mänsklig själ vara mera fängslad än när han helt bankrutt sitter fast i ”Sunkbo City” (eg. i ett avspisande/avstroppande och osocialt månlandskap) och samtidigt är ”internerad” (eg. inkarnerad) i en jordisk kropp?

 

 

 

Apropå Impertinens
(oförskämdhet)

De vilka är kvicka med att smutskasta och förtala andra människor har oftast själva något mycket snuskigt att dölja.

Förfarandet är endast en falsk och avledande manöver för att undanrikta fokus från den egna personen, åt ett helt annat håll, för att undkomma en obekväm sanning och vidare konfrontering.

 

 Analys av nedsättande
och stereotypande fördomar alá
Främlingsfientlig SunkboLapp:


A. Sörlänning med social förmåga = ”Fridstörare” ............. = ÄrkeFiende!
B. Sörlänning med ölburk i handen = ”Alkoholist” ............ = ÄrkeFiende!

C. Sörlänning med långt hår = ”Knarkare/Förbrytare” ...... = ÄrkeFiende!
D. Sörlänning med magert bankkonto = ”Tjuv” ................. = ÄrkeFiende!


E. Sörlänning med acklimatiseringsbesvär = ”Utböling” .... = ÄrkeFiende!
F. Sörlänning med förtidspension = ”Parasit” ...................... = ÄrkeFiende!

G. Sörlänning med arbetslöshet = ”Lathund” ..................... = ÄrkeFiende!
H. Sörlänning med hemlöshet = ”Psykfall” ..........................= ÄrkeFiende!


I.. Sörlänning med miljömedvetenhet = ”Terrorist” ............ = ÄrkeFiende!
J. .Sörlänning med humor = ”Viktigpetter” ........................... = ÄrkeFiende!

K. Sörlänning med stor frisinthet = ”Pervo” ........................ = ÄrkeFiende!
L. Sörlänning med stor charm = ”Sol-och-vårare” ............... = ÄrkeFiende!


M. Sörlänning med andliga intressen = ”Sverigedemokrat” .. = ÄrkeFiende!
N. Sörlänning med stort kvinnotycke = ”Äckel” .................... = ÄrkeFiende!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

N. Sörlänning med stort kvinnotycke = ”Äckel” .................. = ÄrkeFiende!
M. Sörlänning med andliga intressen = ”Sverigedemokrat”.. = ÄrkeFiende!

L. Sörlänning med stor charm = ”Sol-och-vårare” .............. = ÄrkeFiende!
K. Sörlänning med stor frisinthet = ”Pervo” ........................ = ÄrkeFiende!


J. .Sörlänning med humor = ”Viktigpetter” ........................... = ÄrkeFiende!
I.. Sörlänning med miljömedvetenhet = ”Terrorist” ............ = ÄrkeFiende!

H. Sörlänning med hemlöshet = ”Psykfall” ..........................= ÄrkeFiende!
G. Sörlänning med arbetslöshet = ”Lathund” ...................... = ÄrkeFiende!


F. Sörlänning med förtidspension = ”Parasit” ...................... = ÄrkeFiende!
E. Sörlänning med acklimatiseringsbesvär = ”Utböling” .... = ÄrkeFiende!

D. Sörlänning med magert bankkonto = ”Tjuv” .................. = ÄrkeFiende!
C. Sörlänning med långt hår = ”Knarkare/Förbrytare” ...... = ÄrkeFiende!


B. Sörlänning med ölburk i handen = ”Alkoholist” ............ = ÄrkeFiende!
A. Sörlänning med social förmåga = ”Fridstörare” .............. = ÄrkeFiende!

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

M.v.h.
”Lars-E JohanssonEkobyAllians & FutureTree”