Ett tredimensionellt tibetansk yantra sträcker sig uppåt mot höjden eller inåt mot djupet där centrumpunkten (”AUM”) symboliskt representerar alla dualiteters upphörande – med andra ord: paranirvana – moxha – satori – sunyata eller samadhi.

I vissa andliga sammanhang är det acceptabelt att agera egoistiskt om det i sin förlängning leder till själslig rening och egobefrielse (självlöshet) för den andligt strävande lärjungen och/eller adepten – förutsatt att agerandet inte skadar andra.


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Ulvar i Fårakläder


Om det skulle visa sig att jag hade fått in främlingsfientliga rasister med nazi-sympatier i min bekantskapskrets skulle jag till en början skämmas ögonen ur mig.

Om det därefter skulle visa sig att de också är fullkomligt obildbara och ”motståndskraftiga” (eg. är rigida nazi-krigare) vore det helt olämpligt att para ihop dem med sina artfränder islamisterna och andra misantropfolk.

Bättre vore att tillföra bekantskapskretsen fler demokratiskt sinnade filantroper och andra frisinnade människor med livsbejakande ideal och humana värderingar.

Detta om en inte önskar sig ”NaziSharia-Burgare” på samtliga restauranger och barserveringar eller inom andra allmännyttiga institutioner i ”Nya Sverige” (NaziSharia Unionen Nya Sverige) – Ondskans Imperium.

 

M.v.h.
”Yogi-Berra” & ”Lilla Moi”

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Nordiska Skamfläckar

eller

Misantroper Med Caféverksamhet
Borde Förbjudas


eller

Fångvaktarna På
Konditori Guantanamo & Old Naziland”Fråga 1:

Vet Ni varför personalen på ”Konditori Guantanamo & Old Naziland” dissar vissa av sina besökare samt gör fula grimaser åt vissa stamkunder eller utför andra personkränkande åthävor bakom ryggen på dem?
Fråga 2:

Vet Ni varför vissa stamkunder hos ”Konditori Guantanamo & Old Naziland” kommer in och stinker vidrig ”Apskit” så fruktansvärt att där blir folktomt i ett nafs?
Entydigt svar på de båda frågorna:

Dessa arma medborgare äro gamla kontrahenter vilka under påtvingade samhällsformer äro nödgade till samexistens. Samtidigt äro desamma alltför fega och ynkliga att i klarspråk uttrycka sin emotionella benägenhet ity de äro beroende av varandras välvilja på olika sätt och vis.

 Den ryggradslösa ”Familjen Zörenkvist” i ”Stollerud” är en av de sjukligaste samt mest dumdrivna och ensamma familjer jag någonsin påträffat i Norden. Denna min iakttagelse gäller fastän de avger en materiellt uppbackad karisma av att vara infödda samt ”fullkomligt normala” så kallade Sverigesvenskar.


Till och med de (överdrivet) illa ansedda Sverigedemokraterna betackar sig för partimedlemmar av denna udda och hyperrasistiska (”fångvaktar-”) sort.

En kan lite försynt fråga sig varför denna udda familj valt just restaurangbranschen såsom ”täckmantel” när de i själva verket består av en incestuös hop otidsenliga rasister vilka även hyser starka nazisympatier.

Vilka vettiga ”matgäster” känner sig spontant välkomna inom ett så pass falskflaggande och uttalat nazi-territorie?

Kanske är det just den floskelbaserade ytligheten inom branschen som passar deras incestuösa skumraskförehavanden allra bäst.

Deras utvalda ”målgrupp” eller ”kelgrisar” är i första hand den äldre delen av befolkningen vilken också är mest godtrogen och lättlurad.

De yngre människor vilka är på alerten med ett klart och genomskådande sinne ser de till att snarast möjligt göra sig av med eftersom dessa är ”obekväma” att hantera samt svåra att upprätthålla ”charaden” inför.

Det enda undantaget är ”vuxna” ungdomar vilka består av främlingsfientliga rasister med nazi-sympatier lika som den incestuösa och megaensamma ”Familjen Zörenkvist” i ”Stollerud”.

Dessa deras högt vördade ”naziungdomar” (eg. hitlerjugend) är minsann mer än nazi-hjärtligt välkomna att uppföra sig så rabiat och asocialt som det behagar gentemot fredliga och demokratisk sinnade restaurangkunder med ”nazi-avvikande” åsikter.

Detta slags obildbara och otidsenliga ”nazifolk” och/eller dessa anti-sociala narcissister har givetvis också sitt existensberättigande här i världen.

Många moderna människor anser dock tvivelsutan att detta ”diskreta nazifolk” i dagsläget endast utgör en stor skamfläck i Norden utöver att de är ett mycket dåligt föredöme för unga människor inom en välfärdsnation vilken helhjärtat eftersträvar demokrati och samtidigt har gjort sig globalt känd för att efter bästa förmåga upprätthålla mänskliga rättigheter runt om i den stora vida världen.En liten tankeställare:

Det borde vara ungefär lika svårt för en småföretagare inom restaurangnäringen eller för en så kallad krögare att erhålla serveringstillstånd och utskänkningstillstånd som det är för en infödd Svensk medborgare att erhålla en godkänd och lagenlig vapenlicens för eldvapenhantering.

Att öppna restaurang- eller caféverksamhet för att därpå hänge sig åt en godtycklig diskriminering av både fredliga och demokratisk sinnade människor är ungefär lika ryggradslöst som att köpa sig en kanon på den ”svarta marknaden” och därpå öppna eld med skarp ammunition mot subjektivt utvalda och/eller ”misshagliga” personer inom samhället.

 

Vettvillingen Psyko-Dad's primitiva NaziSharia-budskap
till samtliga barn och ungdomar i Sunkbo City:
”Slå först och fråga sedan!”

 

 

Med Vänliga Hälsningar:
Den Idiotiska Utbölingen Med Papper & Penna
eller
Den Sociala Och Vältaliga Stamkunden
Vilken Förblev En Fullständig Främling & Outsider
Inom Familjen Zörenkvist’s Hyperensamma ”Guantanamo & Old Naziland” I Stollerud

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Nya Sveriges Vidrigaste Kaffestuga
&
Dess Anal-Sunkiga Bakverk


Somliga näringsidkare inom ”kaffestugebranschen” norr om ”Blatteälven” driver sin rörelse som om de vore inspirerade av otäcka nazi-fångvaktare från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau eller från Guantanamo-fånglägret.

Inom demokratiskt sinnade domäner brukar folk kunna prata och umgås fritt med varandra utan att ”personalen” (eg. fångvaktarna) kommer och lägger sin obildade och skinntorra näsa i blöt och talar om för gästerna hur ryggradslöst de skall uppföra sig.

Eller så säger fångvaktarpersonalen inom ”kaffestugebranschen” helt skamlöst, på ett skandalivrande vis, åt konstnärer och författare vad för slags åsikter och ämnen de får lov och inte får lov att debattera eller behandla i sitt multikulturella samhällsengagemang under sin demokratibevarande och ansvarstagande livsgärning samt inte minst i relationen till medmänniskor.

[Samtliga kulissartade verksamheter är själfallet undantagna alla demokratibevarande principer eftersom dessa endast är en täckmantel för betydligt skummare verksamheter än vad de utåt (falsk-) flaggar om.]

Nämnda mycket tragiska samt socialrigida och överspända läge är numera en kallhamrad vardagsverklighet inom ”Nya Sverige” – (NaziSharia Unionen Nya Sverige)Ondskans Imperium.

Det vore betydligt bättre för en demokratiskt sinnad medborgare att inmundiga ett dödligt gift. Framför att konsumera de kaffe och bakverk som serveras i en ”kaffestuga” där den så kallade personalen upprätthåller en ”diskret” men alltför nazi-inspirerad rasism och/eller otidsenlig främlingsfientlighet vilken godtyckligt tillåter dem att inom en så gott som ”laglös” ort att både diskriminera och att ”porta” fredliga och frisinnade medborgare vilka klart uttalat stödjer de demokratifrämjande hörnstenarna; Yttrandefrihet – Åsiktsfrihet – Tryckfrihet – Religionsfrihet.

Beskrivna skräckscenario (eg. fascistoid och anti-demokratisk folkkväsning) handlar alltså om en otäck, inskränkt och världsfjärmad mötesplats inom avfolkningsbygden norr om ”Blatteälven” där den arroganta NaziSharia-personalen omnämner eller avfärdar alla demokratiskt sinnade och högt civiliserade medborgare såsom ”avfällingar” eller ”utbölingar” vilka de både subjektivt och godtyckligt även anser vara ”hispiga rötägg” som är befriade från allt vad sans och förnuft heter.

Vi har alltså att göra med ett anti-socialt och narcissistiskt förfarande vilket vanemässigt tillämpas av fångvaktarpersonalen endast för att vissa medborgare inte faller ”personalen” (eg. fångvaktarna) i smaken.

Detta eftersom den demokratiskt sinnade ”kaffestugebesökaren” inte har för vana att uppvisa ett separatistiskt beteende och/eller ett lågt stående ”nazi-kurage” – eller endast vägrar att tänka och tycka lika ansvarsbefriat och ryggradslöst som det sinnesförvirrade misantropklientel – vilka dessa skam- och moralbefriade individer i dagsläget representerar inom ”Nya Sverige” – (NaziSharia Unionen Nya Sverige)Ondskans Imperium.

Åtminstone vore det mera rejält av alla demokratiskt sinnade medborgare att bojkotta en sådan anti-demokratisk och människoförnedrande och/eller nazi-inspirerad samt främlingsfientlig inrättning med sin kulissartade präktighetsfasad.

Tvi vale!, för alla dessa intoleranta, härsklystna, efterblivna och underutvecklade varelser vilka är helt utan civilkurage – inte minst inom bar och restaurangbranschen – i ett (före detta) demokratiskt och multikulturellt samhälle. Aldrig tidigare har jag stött på en sjukligare företagaranda än den inom ”kaffestugebranschen” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien”.

Det är detta slags differentieringslösa ”besserwisserfolk” som politiskt och socialt sett uppträder såsom fascistoida och anti-demokratiska ”folkkväsare” eller såsom rabiata ”borderliners” mitt i bland den oftast mycket sympatiska men beklagligt nog också något lättlurade och godtrogna allmänheten.

Det är detta slags perverterade och ”diskreta” (smyg-) nazifolk vilka helt skamlöst under egensinniga ingivelser kan hänge sig åt otäcka tidelag och även kan tänka sig att mörda socialdemokratiska statsministrar eftersom dessa ministrar har ”avvikande” (eg. icke-nazistinspirerade) åsikter och vilka de betraktar såsom varande oseriösa narrar och clowner inom samhället.

Denna skrifttillvända ”avhandling” berör alltså i första hand den dekadenta och nazi-inspirerade ”cafépersonalen” (eg. fångvaktarna) och deras anti-demokratiska förehavanden inom kaffestugorna i NaziSharia Unionen Nya Sverige. Det handlar med andra ord om ”skabbiga rasister” vilka såsom täckmantel är iförda den Svenska Nationaldräkten i ett förvillande och folkförledande syfte.

Den handlar alltså absolut inte om de tillfälliga och måttligt ”fikasugna” kaffestugsbesökarna inom ett ”multikulturellt” (eg. bi-kulturellt NaziSharia-samhälle).

Detta eftersom den intoleranta (eg. åsiktsrigida) och otidsenliga NaziSharia-personalen genom sin demokratitrotsande och moralbefriade levnadsideologi och/eller genom sitt avartade levnadsexempel förleder och inte minst uppmuntrar både ungdomar och vuxna människor till fascistoida och asociala nekrofilibeteenden.

Det bakomvarande motivet till här omnämnda depraverade förfarande handlar självfallet om en utstuderad NaziSharia-strategi för att på ett förefallande godtyckligt och genomfalskt, men i grund-och-botten, på ett härsklystet sätt missbruka rikets demokratiska och lutheransk-moraliska grundlagar i det patologiska syftet att underminera fundamentet för allmänmänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Detta anti-demokratiska och folkkväsande förfarande är mycket primitivt inom en hypermodern och uttalat demokratisk nation. Dess yttersta konsekvenser gynnar endast en avskyvärd diktaturstat som är uppbackad av ett statsfeministiskt och djävulskt ”kärringvälde”.

Vilket i sin tur gynnar en selektiv och islamisttillvänd (mass-) invandringspolitik i en ansvarsbefriad och anti-demokratisk samt i en desperat och fullständigt vansinnig ansats till ”strategiska” åtgärder emot ett lågt ”nativitetstal” (eg. en vilseledande och lömsk ursäkt för muslimifieringstaktiken) inom en (före detta) så kallad välfärdsnation på en Planet med enorma och nästan oöverskådliga miljö- och överbefolkningsproblem.

 

Kvasthilda
&

”Kärringsverige”


 

 

M.v.h.
”En Skam För Nya Sverige”
(dock mera vatten på min demokratibevarande Ekobykvarn)
&
”En Tragisk Framgång För Ondskans Imperium”
(binder mera ont ris för egen rygg)

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Härsklystna & Ansvarslösa Gärningar
Bland Restaurangfolk & Islamistiska Krögare


Ett stort varmt tack till alla ”Lappslimer” norr om ”Blatteälven” för inspirationen till en ny och väl beskrivande Sverigebenämning, vilken jag härefter under ytterst ödmjuka former, kommer att bruka mig av i skrivande sammanhang.

Från den politiskt korrekta och mera sofistikerade benämningen ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” kommer nationen inom detta webbforum kort och gott att omnämnas såsom ”Ondskans Imperium”.


Länge Leve
Ondskans Imperium
”Nya Sverige”!

Hurra! – Hurra! – Hurra! – Hurra!Tillsätt
”Psyko-Dad”
Såsom Überführer

Hurra! – Hurra! – Hurra! – Hurra!

 

Med Mycket Väna Men Ytterst Sarkastiska Hälsningar:
Lars E Johansson & EkobyAllians
E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Anti-Social Narcissism
&
Socialt Inavel alá Folkkväsning


Desintegrerade och rå-rabiata ”borderliners” föredrar en patologiskt betingad och snedvriden gruppnarcissism framför en sund och godartad gruppmedvetenhet eftersom förmågan till empati och medkänsla är outvecklad hos dessa udda människoslag.

 

Mvh
”Barfotaoraklet Med Pedalcykeln”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Coraline Smuttswigg”
&
Intressanta Visdomsord:


Sanningen Är Tjockare Än Blod!

eller
Konsten Är En Lögn Som Beskriver
Den Stinkande & Mycket Eftersatta
Verkligheten!

 

M.V.H.
”Den Rättframma & Bakomvarande Karmafinken”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Bakvända Och Rabiata ”Sunkbolappar”
&
Nekrofilt Betingad ”Bondkarma”


Det går absolut inte att vara helt ”onykter” bland alla de fullkomligt ointressanta och bakvända ”Lappslimerna” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien”.

Därför ”dricker jag mig nykter” medelst mellan-öl under dagarna samt ”berusar mig filosofiskt” framför tv-skärmen under nätterna.

 

M.v.h.
”Den Inom Quinnobristen Hyperlyckliga Singelmannen”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Bekväm Ansvarsbefrielse”


Det finns inom den så kallade välfärdsstaten ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” en hel del ekonomiskt missgynnade ensamstående mödrar. Detta leder i sin givna ordning även till en social isolering av både osunda och av anmärkningsvärda proportioner för både kvinnorna och för barnen.

I vissa fall har vi att göra med socioekonomiskt förfördelade kvinnor där somliga av dem under fullständigt desperata former drives till att använda sig av möjligheten till ”legal abort” såsom ett ansvarstagande preventivmedel.

Här utöver finns inom vissa av jordens tätorter och även inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – ett och annat extremt skräckexemplar på ”sen abort” – där fullt utvecklade och dagstidningsinvirade(!) bebisar har blivit dumpade mitt i vintern och lämnade åt sitt makabra öde i en trottoarplacerad sopcontainer i storstadens centrala delar.

Ungefär som folket på vikingatiden gjorde med sina oönskade avkommor. De ställde helt sonika ut dem i skogen för att bli uppätna av rovdjur om somrarna eller för att förfrysa till döds om vintrarna.

Tragiskt nog finns ytterligare ett något bisarrt men verklighetsbaserat exempel på där bebisar (i pluralis) har hittats djupfrysta i vanliga frysboxar i någon avhumaniserad förort inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.Slutledning:

Samtidigt som de är materiellt utblottade eller medellösa kopulerar somliga hejdlöst och föder barn lika lättsamt som när en annan snyter ur sig med näven.


”Multikulturell Berikning – Halleluleja!”
Eller hur?

”Länge leve den teknokratiska förbannelsen!”
Eller hur?

 

M.v.h.
”En Liten Tidningsnotis alá Icke-Mörkad Borderlinesanning På 1990-talet”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 


 

Hat och kärlek är två sidor av samma mynt.

En kan inte älska människorna utan att förbanna deras förtryckare. Det resulterar endast i skenhelighet och i dubbelmoral.

Sveriges Regering är sedan gammalt ökänd för sina
sociala tillkortakommanden och för dess nazi-influenser.

Islamistisk massinvandring är endast en
tydlig bekräftelse och ett fasansfullt fasthållande därvid.

 

 

Egentligen borde det heta:
”Befria det infödda svenska folket
från dess folkförtryckande NaziSharia-Regering!”

Utan SverigeDemokraterna (SD) går det käpprätt åt helvete för hela Sverige.

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Motsägelsefullhet alá ”Goddag Yxskaft”
&
NaziSharia-Intolerans alá Total Förvirring


Hur i hela fridens namn tror Ni att ett multikulturellt samhälle skall kunna uppstå och blomstra när folk inte ens kan förhålla sig på ett civiliserat sätt gentemot Sverigedemokrater vilka består av både klarseende och välmenande Demokrater i ordets rätta betydelse och absolut inte utgörs av regeringskorrumperade och nekrofilrigida NaziSharia-fanatiker vilka under fullständigt hänsynslösa former eftersträvar ett ”bi-kulturellt” fascistsamhälle?

 

(Klickbar SD-Logga)

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

M.v.h.
”Kväst I Sin Sanningssägande Linda
Genom Ett Härsklystet & Anti-Demokratiskt Kärringvälde”

 

 

 

Filosofiska Vildmarkspussar Tillägnade

Den Fnösktorra ”Moder-Potatisen” Från Västernorrland

Den Barkbrödsbefriade ”Slem-Centralen” I Östermalm


SJ” (SverigeJantarna) är bland många andra obegripliga ting en oerhört förstående och kärleksfull ”tandprotes” emot alla fascistoida ”kärringövergrepp” vilka fluorerar även på den självmordsstinna ”gatunivån” i Västra Frölunda på Väskryckarkusten.

 

Mit Liebe:
”Den Omtumlande Medresenären Med Glömskans Välsignelse I Bagaget”
&
”Den Icke-Brassrökande Kärleksnotarien Vilken Väntar På Att Puddingen Skall Upptina”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Lustiga Ordspråk I Skandalnavien


”Det är inte de stora inkomsterna som gör rikedomen.
Förutan de små utgifterna är det svårt att vara generös mot andra.”

 

Mvh
”Kungen av Danmark”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Vrålapor” Norr Om ”Blatteälven”


Att ge sig till att domdera den sociala scenen eller att inom ett allmänt forum ge sig till att ”lipsillsvråla” – när de vänligen blir tilltalade av främmande människor och/eller obekanta personer – är mera dumdristigt än det är ett bevis på styrka eller ”tuffhet”.

Nämnda anti-sociala beteende innebär att vederbörande ”vrålapa” endast uppvisar en lågt stående och primitiv reptilmentalitet.

Det handlar alltså om en lågt stående mentalitet vilken tydligt markerar när argumenten tryter bland socialt handikappade ”borderlinelappslimer” – vilka på grund av ett klent förstånd ägnar sig åt en asocial och människoförnedrande form av ”revirmarkering”.

Med andra ord upprätthåller de ett otidsenligt diskrimineringsförfarande gentemot civiliserade medmänniskor.

 

Mvh
”Den Frivilligt Folkfjärmade Filantropen”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
att inte förstå
vare sig nationens
eller sitt eget bästa


Hade vi inte haft en genomkorrumperad statsfeminism (eg. en landsförrädande och nekrofilt orienterad NaziSharia-regering) med ett makabert och folkförtryckande ”kärringvälde” i Sverige.

Hade vi heller inte haft en okontrollerad massinvandring med en islamistisk överrepresentation. Vilken både faktiskt och statistiskt bidrar till ett eskalerat samhällsvåld, massarbetslöshet och bostadslöshet bland de infödda medborgarna.

Detta utöver att den Svenska (NaziSharia) Regeringen har etablerat en successiv och långsamt tillvänjande av-demokratiseringsstrategi med muslimifieringsrelaterade umbäranden bland de både globalt-och-demokratiskt medvetna medborgarna.

 

M.v.h.
”Sanningssägande Folkhjältar”
&
”Sunda Sverigedemokrater”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
1 + 1 = 2


På grundval av det faktum att ”Lappslimerna” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien” är fruktansvärt små- och odrägliga såsom människor.

Blir de också föremål för ett amoraliskt utnyttjande (i hypersjälviska syften) av både utstuderade och avartade samhällselement.

Vilka inte så sällan har något mycket skumt att dölja inför den breda allmänheten och/eller inför samhällets rådande moralprinciper.

 

Mvh
” Lill-Berra Semp Fid”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Okunskap & Utnyttjande


En gammal och beprövad men mycket effektiv metod. För att maximalt kunna förleda och utnyttja godtrogna medborgare. Är att genom en psykologiskt betingad indoktrinering och genom ett massuggestionsförfarande hålla människor i ”strama tyglar” i syfte att förhindra både klartänkande och klarseende i politiska angelägenheter.

Detta utstuderade och psykologiskt baserade ”politiker-trix” är genomfört i det hyperkorrumperade syftet att inom samhället lyckas med upprätthållandet av ett så gott som omedvetet socioekonomisk slaveri och/eller en socioekonomisk fångenskap bland den sedan länge vilseförda befolkningen.

Det handlar alltså om en omedveten socioekonomisk fångenskap. Vilken många medborgare har svårt för att klart och tydligt genomskåda på grund av en medvetet faktamörkad och censurbelagd massuggestionstaktik hos de starkt statskontrollerade medierna och inte minst på grund av en långvarig indoktrineringskampanj. Vilken är baserad på både uppmuntrande belöningar åt dem som lyder order och svidande straff för dem vilka inte blint följer de strama och korrumperade regeringsdirektiven.

Det handlar alltså om psykologiskt utstuderade förhållningsorder vars inneboende verkningskraft har manipulerat allmänheten till att tro att deras personliga åsikter och deras ”demokratiska” val av förtroendevalda politiker är baserade på ett rent och oavhängigt och/eller självständigt tänkande. Vilket ju är långt ifrån den oförvanskade sanningen.

Vi har här att göra med ett (smygindoktrinerat) tänkande vilket gör att flertalet medborgare tror sig vara oavhängiga och/eller opåverkade och vilka tror sig uppbära ett personligt och fritt tänkande under ”demokratiska” former. Denna deras (smygindoktrinerade) trosuppfattning utgör också den faktiska grunden för den breda allmänhetens val av politiska ledare.

Hur vansinnigt det än låter bör därför den i dagsläget våldseskalerande och i övrigt socialt avartade samhällsutvecklingen heller inte ifrågasättas i alltför hög grad av gemene man och kvinna. Alla uppenbara socioekonomiska missförhållanden till trots. Eller hur?

Detta politiska missförhållande utspelar sig allt medan de godtrognaste av samhällsmedborgare inte har den blekaste aning om att de faktiskt är utsatta för en långvarig indoktrinering samt av undermedvetna påtryckningar genom massuggestion från deras ”demokratiska” och ”förtroendetillsatta” (överförmynderi-) Regering. Vilken självfallet också har förskaffat sig en så gott som totalkontroll över ”sina” olika mediala käpphästar vilka lyder så gott som minsta lilla vink från den genomruttna och hyperkorrumperade Överheten.

 

Mvh
”Den Hungriga Åsnan Mellan Två Mögliga eller Nekrofila Hötappar”
(alternativt)
”Det Påtvingade Valet Mellan Pest eller Kolera”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Obildbara & Krigiska
samt
Känsloamputerade Folkgrupper


Ointressant och förutsägbart tillägg:

Ur ett allmänmänskligt perspektiv är det betydligt sjukligare att vara främlingsfientlig och fascistoid än det är att vara en fattig författare.

Termen Fattig Författare fritt översatt till ”Sunkbomål”:
Idiotisk utböling med papper och penna”.

Obildbara samt små och odrägliga ”Nazi-Lappar” och/eller ”Lappslimer” tillämpar ett, av både feghet och av dumdrivenhet, outtalat Skriftförbud emedan deras härsklystna och krigiska gelike ”Kusin-Muslim” tillämpar både åsiktsrigiditet/åsiktsfascism och ett restriktivt Bildförbud att stramt rätta sig efter.

Lika barn leka bäst!

Den ene är påtvingad ”känsloamputation” medan den andre är påtvingad ”könsstympning”.

Lika barn leka bäst – eller hur?

Somliga människor är så pass vilseförda i dagens nekrofilrigida fascistsamhällen – att de vanemässigt stoppar upp råa och/eller hårdrostade majskolvar i sin ”lappslimska” borderline-rumpa.

Detta absurda och något perverterande ”majskolvsförfarande” brukas tydligen mycket hellre framför att anrätta majskolven på ett vis som anstår kultiverade och allmänbildade människor i det normalaste av syften.

Det vill mena att alla icke-vilseförda medborgare istället använder sig av den vitaminrika majskolven såsom ett kosttillskott för den fysiska kroppens välbefinnande.

Detta sundhetsbaserade förfarande borde även tillämpas inom ”Nya Sverige” – (NaziSharia Unionen Nya Sverige) – Ondskans Imperium.

Eller hur?

 

M.v.h.
”Den Ofrivillige Vildmarksfången”
&
”Gud Kunde Vara God”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Laglösa & Otidsenliga
Territorier


A.
I ”Sunkbo City” ljuger folk vanemässigt (eg. mytomanaktigt) som om de ännu i dag vore ryggradslösa amöbor vilka härstammar från en förgången och mycket avlägsen paleoepok.B.
Emedan ”Sunkbo-Lappar” är livrädda för ”Pappers-Lappar” är de senare inte rädda för någonting alls eftersom nämnda ”Pappers-Lappar” hyser både ett medkännande människohjärta i sin livsattityd och har ett kärleksfullt sinnelag bland medmänniskorna på planeten Tellus.
C.
De flesta ”Sunkbo-Lappar” är medlemmar av den folkskygga och hemliga Fårskocks Orden Folkkväsarna.

Detta eftersom de är så fasansfullt hårt hållna samt (fascist-) underkuvade och hunsade av sin inskränkta lappmarkskultur samt av ett makabert kärringvälde med ensamrätt till- och patent på lappmarksverkligheten.

Genom den hemliga Fårskocks Orden Folkkväsarna inger de varandra både mod och styrka under nattens mörkaste timmar. Därefter uppträder många av ”Sunkbo-Lapparna” såsom separativa och rå-rabiata ”borderliners” gentemot den mera fridsamma och civiliserade befolkningen från alla de övriga lands- och världsdelarna.

Inte ens bildade författare och vittberesta konstnärer går fria från dessa fascistoida och obildbara ”Fårskocks-Folkkväsare” (eg. socialt och emotionellt missbildade enstöringar) vilka ägnar sig åt en schizoid och separativ folkuppdelning där de under ytterst stolta men tysta-och-lytta former placerar mänskligheten i två (2) olika grupper.

Vi har alltså att göra med en folk-kväsande och folk-fientlig (eg. främlingsfientlig) folk-uppdelning vilken består av:

1. ”Oss” – ”Folkkväsarna
Hänsyftar lika stolt som sturskt på de främlingsfientliga - obildbara - fascistoida och socialt inavlade ”jantemoronerna” och/eller ”lappslimerna” – det vill säga; lapprikets svar på Talibaner (övers. plur. ”obildbara studenter”).

2. ”Dem” – ”Utbölingarna”
Hänsyftar lika stolt som sturskt på deras (lappslimernas) egna landsmän från de sörländska regionerna och även på (den icke-socialt inavlade) ”fienden” från alla övriga världsdelar. Det vill säga; ”dem” (dom) syftar på alla övriga människor och folkslag på planeten Tellus.D.
Väldigt många ”Sunkbo-Lappar” tror att ordet otidsenlig endast hänsyftar på materiella och tekniska tillgångar/framgångar. För dessa hypermaterialistiska ”besserwissers” är det alltså inte förknippat med vare sig personlig eller social utveckling. Inte heller har det att göra med en andlig evolution bland alla självständigt tänkande och medkännande individer inom de ”hypermoderna” samhällena.
E.
När en sörlänning i sitt tal omnämner empati och medkänsla bland ”Sunkbo-Lappar” släpar sig några av de mest allmänbildade av dem iväg sig själva till biblioteket för att finna en svenskspråkig bok med förklaringar på ”svårtydda” ord vars innebörd för alltid kommer att vara inhöljd i mystifik dunkelhet. Detta eftersom de är fullständigt obildbara och har en tom plåtburk där hjärtat vanligtvis sitter på en människa samt för att de har papier maché där hjärnan brukar vara.F.
Apropå Ytterligheter i ”Skandalnavien”:
Inom ”metropolen” påträffade jag genomsnittligen, under de första fem åren, minst En (1) för mig obekant men social och välmenande person per dag att samtala med.

Inom ”lappriket” har jag inte lärt känna en endaste mänsklig varelse under de första fem(!) åren som jag varit stationerad på denna osociala och främlingsfientliga breddgrad och/eller varit bosatt inom detta besinningslöst rå-rabiata och synnerligen laglösa territorium.

För min personliga del utgör nämnda ”territorie” endast en fascistoid och avhumaniserad landsort vilken jag även misstänker sig vara en stor och äcklig skamfläck för det övriga Sverige.G.
Apropå
Envisa & Vilsefarna Dekogubbar På ”G”:

De godtrognaste av överkaxiga ”lappslimdonnor” vilka under du- du- luxformer umgås flitigt med både förklädda lodare och inbilska missbrukare (eg. ”lappslimkufar”) riskerar tvivelsutan att själva bli utsatta för allt mellan sexuella övergrepp till personrån och bostadsinbrott etc., etc.

Detta hypersjälviska och makthungriga beteende är i grund och botten ett personkränkande förfarande som är nekrofilt betingat och kan drabba de vänaste av själar.

Kränkningsförfarandet tillämpas oavsett om ifrågavarande ”Dekogubbar” saknar en lovligt tillförskansad portnyckel eller inte. Detta eftersom ”Dekogubbarna” oftast lever i materiellt armod och kan behöva sig ett litet ”lyft” i den annars så karga och hårda tillvaro som de dagligen hukar under även i sociala hänseenden. För missbrukaren är i dagsläget både tobak, sprit och övriga droger oerhört kostsamma att införskaffa.

Vanligtvis är de underkuvade ”Dekogubbarna” relativt lättstötta. Inte så sällan blir de hämndlystna när de inte får sin personliga vilja igenom. Eller endast känner sig lätt kränkta och förfördelade på något vis. Exakt lika deras intoleranta och krigiska artfrände kusin-muslim.H:
Apropå Multikulturell Berikning & Anala Samhällsbildningar:
De flesta stridslystna och otidsenliga ”lappslimfröknar” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien” är så fruktansvärt bortkollrade av både okunskapen om alla tings samband och av en fascistoid underkuvelse att de betraktar tillvaron som om hade de skygglappar eller brukade sig av verklighetsförvrängande ögonfilter.

I sin lutheranskt fördomsfulla och högst fantasilösa enfald tror lappslimfröknarna, diametralt motsatt sina ”amerikaniserade” könsfränder, att ett av det ägandeinriktade och teknokratiska analsamhället framkallat och numera vanligt förekommande analsex (eg. ”rövknull”) endast är en absolut ”krigsförklaring” gentemot det hyperfeminina och kvinnliga könet.

För dessa sturska, enfaldiga och bortkollrade ”lappslimfröknar” finns alltså inte möjligheten att det helt omvänt skulle kunna handla om en frivilligt breddad sexualitet. Vilken ibland tillämpas av vuxna och fullmogna icke-amatörer när de vill sätta lite krydda på den slentrianmässiga tillvaron inom det anala (eg. snåla och ägandeinriktade) samt teknokratfascistiska samhället.

Detta samtidigt som analsexet kan vara en frisinnad och icke-lutheransk kärleksförklaring till hela den kvinnliga kroppen och inte minst till alla hyperfeminina uppenbarelser på planeten Tellus.

Generellt sett är det nutida och vanligt förekommande analsexet i grund och botten en något snedvriden (eg. perverterad) anpassningskonsekvens vilken självfallet är framdriven av det snikna och ägandeinriktade (anala) teknokratfascistiska samhället.

Vilket även genomsyrar och förpestar den minsta lilla vrå och privata sängkammare bland den högst godtrogna men också ganska så dumdrivna och mycket ”anpassningsbara” allmänheten.


Här nedan följer fyra skonsamma rekommendationer vid fördomsbefriade experiment med heterosexuellt betingad och ”frivillig” analsex inom det teknokratiska och anal-fascistoida samhället:

1. Var mycket noggrann med intimhygienen.
2. Bruka helst kondom.
3. Använd godkända glidmedel.
4. Iakttag försiktighet vid analpenetration.Välment Förtydligande:

Om heterosexuella par absolut ”måste” experimentera med ett frivillighetsbaserat analsex är det bäst att använda kondom. Detta eftersom anus av naturen är till för ”enkelriktad” trafik.


Bakteriefloran i den ”enkelriktade” anuskloaken (eg. rectum) är alltså av en hel annan sort än vad bakteriefloran är i den ”dubbelriktade” vaginan vilken ursprungligen och av naturen är ett fortplantningsorgan.

Vissa känsliga personer av det manliga könet kan drabbas av oönskade och svårbotade eksem i ansikte och på händer vid oskyddat analsex. Detta utöver att permanenta hudförändringar kan uppstå på och omkring det manliga könsorganet.

Det något perverterade men dock ”friktionskraftigare” analsexet bland fullvuxna och mogna människor är absolut att föredra framför att minderåriga flickor eller unga ”mödisar” måste ”släppa till” i förtid och/eller blir offer för sexuella övergrepp från snuskgubbar och våldtäktsmän inom det hyperperverterade och ”analrigida” (eg. snåla och ägandeinriktade) teknokratfascistiska samhället.]I.
Apropå De Arma & Hunsade ”Sunkbokrakarna”
:
Under mitt socialt berikade och multikulturellt präglade liv har jag aldrig tidigare träffat på ett folkslag vilka ens påminner om de sönderhunsade ”Lappslimerna” norr om ”Blatteälven”.


Så vitt jag kan förstå handlar det om ett mycket hårt hållet och underkuvat folkslag vilka tänker och tycker så mycket ont om andra människor och vilka till absurditet hyser så fruktansvärt negativa tankar om sina egna landsmän från övriga landsdelar att en kan ana det hela handlar om ett mindervärdeskompenserande förfarande i ett folkkväsande syfte för att genom härsklystenhet och underkuvelse (försöka) erhålla en nekrofilt betingad makt över främlingar och obekanta människor.

Den både dråpliga och paradoxala utkomsten av förfarandet resulterar i att vi civiliserade medborgare från de sydligare breddgraderna får tampas med självblinda och ”förtryckta folkförtryckare” eftersom dessa arma människor inte känner till någon annan livsattityd än den fascistoida förtyckarandan och/eller den fascistoida folkkväsarandan de själva är genomsyrade av genom de karga och skoningslösa lappmarksbetingelserna.

Detta deras anti-sociala och socialt inavlade förfarande handlar blott och bart om en jantebetingad folkkväsarattityd vilken egentligen kommer av att ”lappslimerna” förblir både emotionellt och socialt underutvecklade livet igenom. Detta eftersom de är så gott som obildbara när det gäller civiliserade beteenden och emotionell utveckling.

Det handlar alltså om en utvecklingsmässig eftersatthet vilken till överhängande del är baserad på en kulturellt betingad ”känsloamputation” under ett tidigt levnadsskede inom den särpräglade lappmarken.

Detta underblåses i sin tur av att de aldrig någonsin under sansade former reder ut frustrerande konfliktsituationer tillsammans med sina landsmän (eg. ”fienden”) från övriga landsdelar.

Hellre tillåter de sociala oegentligheter och missförhållanden att gå överstyr till absurditetens gräns där också det fysiska våldet ”står och väntar” runt hörnet.

”Lappslimerna” uppträder alltså bland den civiliserade allmänheten antingen såsom rå-rabiata ”borderliners” eller också såsom tysta-och-lytta ”amöbor” utan ryggrad. Det finns med andra ord endast två(!) känslolägen bland dessa sönderhunsade och arma enstöringar vilka ”turligt” nog endast kan finna stöd och tröst hos sina lika socialt inavlade och depraverade artfränder muslimerna eller hos de människoberoende husdjuren.

Dock är detta ryggradslösa och ”lappslimska” folkslag lika lättlästa som en öppen och förutsägbar barnbok är för människor med många olika slags sociala referenser.

Dessa vidsynta sociala referenser gagnar givetvis ”lappslimerna” på ett positivt sätt eftersom de flesta civiliserade människor med social vana inte har för omedelbar avsikt att nedgöra sina medmänniskor som om vore de en fasansfull och förskräcklig ”fiende” vilken måste utraderas från jordens yta till förmån för det hyperfrustrerade samt paleoprimitiva och ”lappslimska” Enväldet.

Dessa paleoprimitiva ”lappslimer” fungerar uppenbarligen likt alla andra underkuvade och känsloamputerade folkslag. De känner sig alltså ”hotade till livet” av den mera rakryggade och sanningstalande allmänheten med härkomst från de sydligare breddgraderna.

”Lappslimernas” rå-rabita förhållningssätt gäller vid de fåtalet tillfällen som de blir tilltalade av ”utbölingar” vilka enligt ”lappslimerna” står helt respektlösa inför den inskränkta lappmarksenfalden och inte ens ”klarar av” att vara antingen ”rabiata och blodtörstiga” eller ”tysta-och-lytta” enligt traditionell lappmarksanda.

Detta socialt underutvecklade och folkkväsande översitteri och/eller anti-sociala ”lappmarksbeteende” är i allra högsta grad alarmerande inom en i övrigt mycket högt utvecklad nation.

För ”lappslimerna” gäller det alltså att omgående och utan dröjsmål. Att genom föraktfulla persontrakasserier och via en besinningslös folkkväsning. Med både näbbar och med klor. Göra allt för att försvara sin särpräglade och enstöriga ”fårskocksheder” mot alla övriga folkslag.

Inte minst måste de särpräglade ”Lappslimerna” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien” genom personkränkande och fascistoida förehavanden försvara sig mot ”utbölingarnas” icke-narcissistiska och folkkära kulturpräglan vars ”hyperrappa” tungor de unisont anser vara ”lappfientliga” och synnerligen obekväma att lyssna till.


Tänk om man förklarade krig
och ingen enda människa kom för att slåss!


”Japp” & ”Jepp” – So it is!

 

 

M.v.h.
”Den Före Detta Hårt Hållna Men Icke-Diskriminerade Utbölingen”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Flickorna Vilka Blev Till
”Söta Pojkar Med Bröst”
(inom teknokratfascismen)


Eftersom flertalet infödda (eg. socialistiskt jämställda och könsutslätade) och moderna (eg. svaga och icke-vikingaunderstödda) ”Sverigekvinnor” numera förefaller vara så fruktansvärt okvinnliga och avtändande i ögonen på det stora flertalet maskulina män på planeten Tellus.

Tror somliga av dessa ”jämställdhetskämpar” (okvinnliga skräcködlor) fullständigt felaktigt att de också måste uppträda såsom morska och rabiata ”borderliners” så fort de är i närheten av eller befinner sig i sällskap med det motsatta könet.

Alltför många av de moderna och ”jämställda” Sverigekvinnorna tror således att Sverigemännen blir höggradigt attraherade av dem när de överkompenserar denna sin teknokratfascistiskt särpräglade och inte minst av jämställdhetskrav påtvingade okvinnlighet i umgänget med männen på den sociala scenen.

Detta sker genom att somliga av de emotionellt vanställda fascisträporna, vilka är i avsaknad av en feminin mjukhet, uppträder som om vore de fullständigt könsutslätade på grund av både patologiska och perverterade ”jämställdhetsideal” vilka främst utgår från det maskulina och motsatta könet.

Dessa ”jämställdhetskvinnor” snarare imiterar männen istället för att komplettera dem. Detta förhållningssätt till det motsatta könet är av en patologisk natur.

Sorgligt nog är det inte särskilt märkligt att många nutida män också utvecklar omedvetna och så gott som ofrivilliga homosexuella relationer.

Det absolut bästa av botemedel och alternativ till ovan nämnda teknokratfascistiska villfarelse anser undertecknad vore om nutida kvinnor och män under varliga former strävade efter att komplettera och att understödja varandra.

Man och kvinna borde för helhetens bästa utgöra ett stöd för varandra och undvika att nedgöra och utkonkurrera eller hänge sig åt att bekämpa varandra. Det är avtändande.

 

Emotionellt Baserad Metafor:
Jämställd Sverigekvinna Med Grotesk Penisavund

 

M.v.h.
”Den Vingklippta Kungsörnens Högsta Önskedröm”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Toa-Lotta Spermapotta
(”Rödrävs-Horan”)


Din Inskränkta Lilla Lapptoka!

Jag betraktar dig alls INTE såsom ”min” blivande flickvän eller som ”min” nya (svartsjuka) tjej. OK!

Jag har endast försökt vara ett så gott som osjälviskt stöd för dig i en situation där du på grund av en besvärlig och utarmande incestoffersproblematik, både vanemässigt och djupt befäst avger dubbla budskap till männen i omgivningen, i syfte att undkomma desamma när du väl fått ut det ditt ”smeknamn” så tydligt åskådliggör.

Med andra ord traktar du tillfälligt i din skoningslösa ensamhet endast efter lite kroppslig intimitet tillsammans med det motsatta könet.

Vilket du också utnyttjar som om dessa människor endast utgjorde en billig förbrukningsartikel av engångstyp.

Efter att du fått det du traktade efter hos de tillfälliga männen tar automatiskt ditt så gott som ofrivilliga mansförakt (eg. fadersförakt) kontrollen över situationen.

Detta förvecklingsmässigt ”påtvingade” mansförakt har uppkommit av att du räddhågset vill undkomma att bli genomskådad och igenkänd såsom ett ömkligt incestoffer i ett alltför initialt och känsligt skede av din (tillfälliga) relation med det motsatta könet.

För din del gäller att inte på något vis avslöja sig inför den godtrogna allmänheten. Du måste iakttaga stor försiktighet i ett fadersbeskyddande syfte.

Detta eftersom din biologiska fader kontinuerligt hotar dig med allvarliga konsekvenser för både dig och din eventuellt blivande partner om du till händelsevis skulle ”råka” avslöja er lilla incestbaserade hemlighet för någon ”utomstående” person.

Inte minst planerar han under hypersjälviska former att inför all sin framtid bevara dig som sin alldeles privata lilla ”knulldocka” eftersom det under rådande incestomständigheter för hans del också är mycket svårt att upprätthålla en ärlig och förtrolig relation till en fullmogen och genomskådande kvinna.

Denna er hemlighållna och fasansfulla ”incestproblematik” är underförstått ert gemensamma stigma i den kalla och folkfördömande världen.

Incestproblematiken kommer att kvarstå under innevarande inkarnation om han (den ondsinte) inte tänker förvärra sin redan urjobbiga incestkarma. Genom att begå ett lönnmord på sin egen dotter och få det hela att framstå såsom en ren olyckshändelse.

I det makabra syftet att få den enerverande incestproblematiken ”ur världen” så att säga. Tvi vale!

 

 

M.v.h.
”Lill-Berra Egokiller”
&
”Ingen Kronofogde”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium


Je t'aime moi non plus

Je taime!
(Absolut ”smekfullsam” Bildruta)

Till Undantaget
”Semper-Lotta Fidelis”


Jag önskar endast finna stillhet och frid,
inte något hetsigt och utarmande kärlekskrig.


Apropå
Tärande Kärlekskonflikt

Medan hjärtat hos mig säger:
Yes! – Yes! – Yes!
Go! – Go! – Go!

Säger mitt rationella sinne:
No! – No! – No!
Stop! – Stop! – Stop!

HELP!

 

M.v.h.
”Den Undertryckta Passionen”
&
”Den samme som igår och i förrgår och i förrgårsgår”

 

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Fullständigt Medellösa
&
Verkningslösa Motkrafter


Personligen utökar jag ”inomhusfisandet” (släpper väder) i samma ohämmade och frikostiga takt som bostadshyrorna rakar i höjden samtidigt som matpriserna har nått himmelska höjder.

Detta mitt ofrivilliga ”motkraftsförfarande” är helt utan hänseende till de skyhöga tandläkarkostnaderna vilka ger hela den regeringshunsade och underkuvade allmänheten både trasiga tänder och oönskade tandluckor efter alla de kostnadssnålt utdragna och inte minst livsviktiga krosständerna i kindpartiet.

Något som självfallet leder till en undermålig och bristfällig digestion av alla de förtärda födoämnen och livsnödvändiga näringsämnen vilka är nödvändiga att dagligen inmundiga för individens allmänna välbefinnande och fortexistens på planeten Tellus.

 

M.v.h.
”Den Blodsugande Vampyrens Diametrala Bekämpare”
&
”Sarkasm Är Vredens Elaka Kusin”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Förledda Mentalpatienter
&
Rabiata Borderliners Lite Varstans


De fullständigt obildbara samt krigiskt sinnade och världsfjärmade ”Goddag Yxskaftslappslimerna” är så fruktansvärt fördomsfulla och korkade i skallen samt så vansinnigt schizofrena i sin hjärtlösa själ ...

... att de med sin lappsturska papier maché-hjärna inte ens kan uträkna att när de unisont och inskränkt ”går emot” Lilla Moá ... det vill säga en högst ordinär konstnärssjäl och medmänniska ... så går de endast emot sig själva.

Att hälla kallvatten på en Gås är ungefär lika gagnfullt.

Denna deras separativt betingade samt ytterst schizoida och folkkväsande folkuppdelning uppstår eftersom ”lappslimerna” är fjärmade från alla icke-narcissistiska människor vilka alltså är ett med allt och alla. Det vill mena; de träskalleaktiga ”lappslimerna” norr om ”Blatteälven” har ännu INTE insett att vi alla (på planeten Tellus) är en viktig del av varandra.

Buddhisten och Österlandets alla vise män omnämner detta kosmiskt medvetna och multifasetterade ”fenomen” vid: Allt är Ett (All is One) På sanskrit: Aum eller Om (Ett).


Med andra ord innebär detta icke-narcissistiska och/eller ”icke-lappslimska” resonemang följande:
Om du medvetet är ute efter att skada en annan mänsklig varelse så skadar du ofrånkomligen också en (viktig) Del av dig själv.

Det ”lappslimskt” förankrade ”Goddag Yxskaftsförfarandet” handlar alltså om en vanligt förekommande dundertabbe som anti-sociala narcissister och sinnessjuka människor hänger sig åt eftersom de endast finner ”fiender” i samtliga medmänniskor vilka inte är födda inom deras egen hemby eller råkar härstamma från en grannsocken eller endast har ”avvikande” åsikter och andra levnadsideal än den både hjärt-och-huvudlösa samt fullständigt vilseförda ”Fårskock Orden” vilken de själva tillhör.

 

Ordförklaring
”Narcissism”

Dyrkare av sin egen spegelbild.

Överkompensation av oförmågan att älska sig själv.

Elakartad narcissism betraktar medmänniskor mera såsom ”döda stenar” än som föremål för medkänsla och förståelse.

 

Psykologisk förklaring av termen:
”Incestuös fixering”
(folkligt: Socialt Inavel)

Avser en folkgrupp som betraktar främlingen såsom en barbar, saknar känsla av släktskap till annat än dem vilka är födda på samma stycke jord.

En förkrympt form av kärlek.

 

”Symbiotisk Incestuös Fixering”
är den psykologiskt korrekta benämningen
för den folkliga termen ”Socialt Inavel”

Symbiotisk incestuös fixering (socialt inavel under patologisk samverkan) kan för ”utomstående” icke-narcissister uppfattas såsom ett gement och inte minst sinnessjukt folkförakt vilket utspelar sig under både paranoida och konspiratoriska former vilket i sin tur skapar en separativt betingad folkuppdelning eller sekularisering.

Osjälvständig och beroendefylld gemenskapsanda.

 

 

M.v.h.
”De Välmenande (Sörländska) Mentalskötarna”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Nya Sverige”
(Ondskans Imperium)


En fredlig och demokratiskt sinnad person binder omgående ris för egen rygg när denne är uppriktig och informerar en vilseförd och förvirrad allmänhet att vederbörande ABSOLUT INTE stödjer Islamister och Nazister inom det genom icke-demokratisk massinvandring ockuperade ”Nya Sverige” (Ondskans Imperium).

Tvi vale!


Sverigedemokraterna (SD) är inget parti för vare sig ryggradslösa mesar eller för nekrofila landsförrädare vilka är befriade från allt vad civilkurage och demokratibevarande principer anbelangar.


Den Nya Anti-Demokratiska Ordningen i KärringSverige:
En blir inte (nazisharia-) ”portad” (eg. kränkt – diskriminerad och demokratiberövad) bara för att en är vältalig och faktaberättande på någon annan plats än inom NaziSharia Unionen Nya Sverige. Axiomt undantaget alla fascistoida diktaturstater.

Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige blir en per automatik (nazisharia-) ”portad” från samtliga offentliga platser – sociala forum – caféer – restauranger och barer bara en öppnar truten det minsta lilla i en socialt betingad ansats till att kommunicera med folk i närmiljön.


Länge Leve ”Nya Sverige” — Ondskans Imperium!
Länge Leve ”Nya Sverige” — Ondskans Imperium!
Länge Leve Nya Sverige — Ondskans Imperium!
Länge Leve Nya SverigeOndskans Imperium!
Länge Leve Nya Sverige — Ondskans Imperium!

 

Tvi Vale,
för alla rabiata NaziSharia-moroner
vilka inte kan annat än att
diskriminera oliktänkande människor!


Tvi Vale,
för alla rabiata NaziSharia-moroner
vilka inte kan annat än att
diskriminera oliktänkande människor!

TVI VALE FÖR ALLA
SOCIALISTFASCISTISKA
ISLAMOFILER

 

M.v.h.
”Take me away”
eller
”Inför Demokrati Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

STEREOTYPANDE
ORDFÖRKLARING AV


”Infödd Lappslim”


Alternativ 1:

Folkskygg & desintegrerad enstöring (anti-social narcissist).

Alternativ 2:
Främlingsfientlig & rabiat borderliner (anti-social narcissist).

Alternativ 3.
Nostalgisk & perverterad fyllkaja (anti-social narcissist).

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Gå i Kloster”
På Den Mellansvenska Lapptundran


Den sönderstressade storstadsmänniska vilken vill undkomma folktryck och folktäthet behöver bara flytta till Lappriket på den Mellansvenska Lapptundran.

Där finns förvisso socialt inavlade folkslag (lappslimer) vilka lider av en anti-social narcissism av den grövsta sort. Dessa (lappslimer) förvandlas till rabiata borderliners bara en tilltalar dem i vänliga ordalag.

Det positiva är att där inte existerar en enda levande varelse med vare sig humor eller ett mänskligt hjärta i sitt bepansrade plåtnicklas-bröst.

Initialt behöver den sönderstressade storstadsbon endast utrusta dig med en ”Floskelhandbok” där de vanligast förekommande ”väder-och-vindflosklerna” finns nedtecknade.

Med dessa ytliga och distansbevarande floskler klarar en bekymmersfritt av hela ens tillvaro inom Lappriket på den Mellansvenska Lapptundran. Helt utan en nötande, stötande, uttröttande och vidrig människoinblandning.

Det sociala klimatet inom Lappriket är perfekt för andlig utveckling och personlig ego-reducerig utan störningsmoment eftersom ingen människoinblandning kommer att ske under din vistelse på den Mellansvenska Lapptundran.

Detta eftersom de infödda och socialt inavlade ”Lappslimerna” hellre går omkring i sin inbilska enfald och under folkskygga former fantiserar fritt omkring saker och ting. Påminnande om mentalpatienter på de mest välrenommerade av sörländska sanatorier.

Framför att vara social och tillmötesgående och ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller bland sina medmänniskor föredrar ”Lappslimerna” alltså att gå ”skvallervägen” såsom antisociala enstöringar där tyst-och-lytt idealet tillämpas i deras synnerligen sparsamma kontakter med obekanta personer.

Den sociala snikenheten uppkommer eftersom de har ”besserwisserpatent” på tillvaron och känner till ”allt om alla” genom det socialt inavlade by-skvallret.

De väljer att höggradigt reservera sig inför de ”invandrade utbölingarna” vars nyanserade snabbtänkthet tydligt vittnar om att dessa härstammar från utsocknes territorier.

Den sociala och vältalige Sörlänningen fungerar endast såsom ett högeffektivt ”laxermedel” bland ”Lappslimerna” eftersom dessa blir både sturska och rabiata bara en Sörlänning dristar sig till att tilltala någon av dem.

Vid vänligt tilltal häver de alltså omgående ur sig samtliga av sina uppdämda och undertryckta känslor på en och samma gång.

Gissa om det är fråga om en ”Heavy Death-Metall Rock” som dominerar samhällsscenen inom det Mellansvenska Lappriket!

Den lika fredliga som sociala och vältalige samt bildade och beresta Sörlänningen på den Mellansvenska Lapptundran utgör alltså i bästa fall en ideellt arbetande Psykoterapeut.

Vilken fungerar såsom ett ”mentalt laxermedel” för ”Lappslimernas” emotionella överstyrningar vilka ogräsartat alstras av deras både socialt inavlade och nedärvda folkfientlighet.

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är både främlingsfientlighet och enstöringsideal en starkt bidragande faktor till ”Lappslimernas” fascistoida och antisociala människobemötande.

Där ett anmärkningsvärt egenmäktighetsförfarande och en fascistoid folkkväsningsmentalitet uppenbarligen är av stor betydelse för att erhålla en ”hög status” bland de infödda medborgarna.

Den andligt törstande medborgaren med behov att ett vidlyftigt privatliv har med andra ord genuina chanser till andlig och personlig förkovring på den Mellansvenska Lapptundran eftersom de flesta socialt och profant betingade störningsmoment är reducerade till ett minimum.

 

M.v.h.
”Den Edsvurne Grönsaksodlaren Med Både Stake Och Civilkurage”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
övertydligt begreppsförtydligande
av benämningen ”Lappslimkuf”


”Lappslimkuf” hänsyftar i den löpande texten på en socialt handikappad och allvarligt desintegrerad ”borderlineperson” vilken är befriad från empati och medkänsla och vilken under alla omständigheter projicerar sin egen dumhet på omgivningen eftersom vederbörande genom sin fascistoida desintegrationsmentalitet är både dumdriven och fullständigt obildbar inför demokratiskt ansvar med dess livsviktiga utrymme för ett demokratibevarande civilkurage.


Med andra tydliggörande och betydligt enklare ord har vi att göra med en känslokall person vilken har en tom plåtburk där hjärtat brukar sitta hos fredligt sinnade och så kallade normala människor.


Det är detta slags ”lappslimkufar” som hyser starka nazi-sympatier. Det var också detta slags ”lappslimkufar” vilka gav sitt plåtburkshjärtade stöd åt nazi-tyskland under andra världskriget genom att officiellt betrakta sig såsom ”neutrala” samtidigt som dessa ”lappslimkufar” på ett övergeneröst sätt transporterade järnmalm åt ”kanonbyggarna” i nazi-tyskland samt ägnade sig åt att ge ”fri lejd” åt nazi-trupperna så att dessa bättre skulle kunna kriga emot och ockupera Svea Rikes svårt lidande och arma grannbefolkningar och brodernationer.


Det handlar alltså om en bekväm och synnerligen feghetsbaserad ”neutralitetspolitik” (eg. nazivänlig smygstrategi) vilket följaktligen ledde till att det andra världskriget blev fruktansvärt långt och utdraget med massor av blodspillan och mänskligt lidande för samtliga parter och inte minst för alla Judar vilka föll offer för en fasansfull och makaber utrotningsideologi, etc., etc.


I dagsläget är det (nazi-) ättlingarna till nämnda ”lappslimkufar” vilka under både lättsinniga och dumdrivna former tillåter en så gott som okontrollerad islamistisk massinvandring till Sverige eftersom dessa regerande ”borderlinepersoner” har funnit en artfrände och närstående kusin i den islam-fundamentalistiska ”religionen” vilken har ideologiska paralleller och kopplingar till nazismen och/eller till alla former av envälde och fascism.

Den person eller den gruppering vilken under genuint demokratiska former protesterar emot denna regeringsunderstödda ”ockupationstaktik” inom Nya Sverige och samtidigt vägrar erkänna ”muslimifieringstaktiken” såsom en ”multikulturell välsignelse” avfärdas och kväses enklast genom en regeringskorrumperad mediahets där de benämnes såsom ”sinnessvaga islamofober” och ”främlingsfientliga rasister” vilka bedriver en ”anti-demokratisk hets mot folkgrupp”.

Detta oavsett hur faktabaserade och väl underrättade, dessa i grunden demokratiskt sinnade medborgare, än är i sammanhanget.

”Lappslimkufar” är med andra ord det mest självförgörande och lättlurade folkslaget på jorden genom deras traditionsenliga desintegrationsmentalitet och inte minst på grund av att de är i avsaknad av både empati och medkänsla innanför bröstpansaret. Exakt lika som ”plåtnicklas” i storyn om Trollkarlen från Os.
Apropå
Fullständigt Huvudlös Borderlinesanning:

”Stoppa först huvudet i sanden vid flodbädden
och öppna därpå dammluckorna på vid gavel
och kalla det för en Multikulturell Berikning.”

 

M.v.h.
”Den Demokrativärnande & Sanningstalande Anti-Kufen Yogi-Berra

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Elakartad Obalans & Avfolkningsbygd


Inom det anala och fördomsbemängda ”Sunkbo City-territoriet” finns en uppsjö av fascistoida och urfula Lappräpor.

Mogna, sunda och samtidigt vackra singelkvinnor är det mycket ont om inom Sunkbo City-territoriet eftersom de flesta av dem har fullt upp med blöjbyten på småttingarna.

Det är inte utan att jag känner ett djupt medlidande med de arma lappmännen vilka försmäktar under kvinnobristens tecken norr om ”Blatteälven”.

Inte heller är det så värst konstigt att många människor under dessa lappmarksbetingelser är negativt inställda till tillvaron eller lider av ett kroniskt dåligt humör vilket de i sin tur tar ut på den oskyldiga omgivningen i form av en rabiat borderlinementalitet eller i någon annan patologisk form av anti-social narcissism.M.v.h.
”Den Möberikade Sörlänningen I Trivsam Singelförpackning”
&
”Den Mördande Kvinnobristen På Den Mellansvenska Lapptundran”


”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Kosmopolitiskt Medborgaransvar


”Nya Sverige”
Är en STOR SKAM för
all Demokrati och för Lilla Moi!


M.v.h.
”Lotus-Berra”
&
Lars E Johansson

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium
”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Ungdomlig Naivitet
&
Inbilskt Önsketänkande


Jag var helt fel ute då jag i mina oskuldsfullaste och mest kärleksårade ungdomsår trodde att Norrlandstjejerna var både finare och lojalare än de Sörländska flickorna.

Men ack så fatalt jag tog miste. De fåtalet Norrlandstjejer som jag hittills har påträffat. Visade sig under den bladguldstunna fernissan vara både lättstötta och rårabiata fascisträpor. Vilket självfallet gör dem både ointressanta och okvinnliga – betraktat ur ett rent manligt perspektiv – tråkigt nog.

Detta socioemotionella faktum är dess värre ingen överdrift. Tyvärr.

Jag har av både freds- och självbevarande anledningar återgått till att älska tillsammans med de Sörländska sötnosarna. Varav de flesta av dem har välutvecklade och nyanserade sinnen samt inte minst sunda och fritänkande hjärnor.

Förutom det välsignade faktum att de Sörländska ”sötnosarna” är både attraktiva och hett åtråvärda. Har de flesta av dem mycket vackra kroppar och öppna sinnen även långt upp i åren.

Detta mitt kvinnobaserade omdöme står fast även om somliga av ”sötnosarna” har förståeliga differentieringsproblem då de på vinst och förlust råkar ”sammandrabba” med en äventyrlig och klok snubbe av min kosmopolitiska kaliber.

De otidsenliga ”grinkärringarna” från norr om Dalälven är med andra ord helt försumbara och så gott som ovidkommande i sammanhanget.

M.v.h.
”Den Möbortskämda Retstickan Från Södermanland”

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
När fula homofilfiskar
råkar ”slinka” genom heteronätet

eller

Den Desperata & Heterobesudlande
Snusk-Putte” alias ”Smygbög-Putte
(med den ”inbakade” partydrogen/sexdrogen/våldtäktsdrogen
”till vänster” i Snusdosan)

 Du din fula ”smygbögstorsk” borde initialt och på ett otvetydigt sätt redogöra inför alla sociala och inte minst aningslösa heteromän att du faktiskt är en homosexuell filur och/eller en utstuderad smygbög.

Vilken efter nerdrogning av utvalda (heterosexuella) män genomför en skyndsam och komprometterande förtalsspridning i ett desperat försök att framtvinga en ”bögkompisrelation” bland det berusade och lättmanipulerade dekoklientelet på nekropolkrogarna.

Åtminstone borde du i den rakryggade ärlighetens namn utrusta dig med en ”kragknapp” vilken på ett otvetydigt sätt inför omgivningen åskådliggör din sexuella tillhörighet.

Det ”renrasiga” syftet med ”kragknappen” är att allmänheten i framtiden skall kunna undkomma ”missförstånd” och/eller skall besparas ödesmättade ”misstag” bland avsiktligt falskskyltande människor i utesvängen.

Det handlar alltså om att beskydda omgivningen från att begå grova misstag. Vilka är baserade på din asociala och feghetsbaserade ”smygbögstaktik alá nerdrogning” under vidkommande ”fylleslag” på de allmänna krogarna i Nya Sverige.

Nämnda ”tillbudsförfarande” borde alltså tillämpas långt före du genom en ihärdig personstalkning och en manskränkande antastning – förpestar de heterosexuella singelmännens tillvaro inom ”Gamla Smygbög Sverige” – i det ädla syftet att dessa dina nerdrogade ”offerlamm” skall få en sportslig chans att undkomma din gubbsjukt hyperdesperata och heterobesudlande smygbögsensamhet.

Fuck you – Fucking gay-moron!

 

M.v.h.
- Den Multi-Möberikade Och Budhist-Inspirerade Filantropen -
&
- Den Spirituella Alfahannen Med Goda Avsikter -


”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Ohederliga Skvallertanter
&
Annat Tjyvaktigt Patrask


Om en något mycket luttrad (förädlad genom prövningar) och likväl uppriktig person skulle råka omnämna för en infödd ”skvallerkärring” i Sunkbo City att denne bukar sig av en receptbelagd medicin för sin fysiska överlevnad på planeten Tellus, så är det ungefär samma sak som att gillra en råttfälla med en stor och mumsig ostbit.

Detta eftersom det inte kommer att dröja särskilt länge innan en har fått den första icke-önskade påhälsningen från en mänsklig ”skåpråtta” vars mest seriösa avsikt är att förhala sitt eget självmord en liten tid framöver.

Samtidigt med sitt ”självmordsförhalande” sätter vederbörande egenmäktiga egoist och inbrottstjuv en annan människa på ”pottkanten” genom att denne i sin tur blir anklagad och ringaktad för sin ”övermedicinering” vid receptförnyelsen på läkarstationen.

 

M.v.h.
”Storstadsknarkarens Bortblåsta Medicinskåp”
&
”Politisk Korrekthet Är En Smygfascistisk Åtgärd
För Att Främja Folkkväsning Och Faktaundanhållande”

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Inskränkta Borderliners
&
Mansförtryckande Kärringar


Kassörskan på Systembolaget sa till Kosmopoliten i Kärringsverige:

”Vi (folkkväsande satkärringar) trodde att Du var hög i anden men du dricker ju alkohol precis lika som alla andra.”
Kosmopoliten tänkte i sitt stilla sinne utan att ”orka” replikera:

”Livet är inte endast svart-vitt!” – ”En äkta Kosmopolit är ’hög i anden’ även när han nyttjar måttliga mängder alkohol. Detta eftersom han hyser den unika förmågan att 'förädla' sitt alkoholintag till en Själsberikande Högtidsstund. Med andra ord kan den själsförmögne Kosmopoliten 'transformera' alkoholintaget till en Sakral handling.”

[En äkta kosmopolit representerar axiommässigt också en Andlig Utvecklingskoefficient vilken inkluderar existensunderstödjande själsförmögenheter i grad med vederbörandes nivå av andligt självförverkligande].


Somliga människor på planeten Tellus är så himla ”höga i anden” att de väljer att ”supa ner sig” för att bättre ”passa in” i det nekrofilanala teknokratsamhället.

Det handlar alltså om att genom olika ”överlevnadstrix” variera sig så mycket som möjligt inom det både folkfördömande och folkkväsande ”Lappslimriket” inom (NaziSharia Unionen Nya Sverige) – Ondskans Imperium.Förtydligande enligt den Högre Skolan:

En kan aldrig förstå en annan människa annat än på den medvetandenivå en själv befinner sig.Förenklat förtydligande :

Jämför med: ”Ficktjuven finner endast nya fickor att vittja vart än han kommer”. Jämför detta påstående även med: ”Buddhisten finner endast nya Buddhas' i sina medmänniskor vart än han kommer”, etc., etc.Förklaring Av Benämningen
”Alkoholhaltiga Drycker”


1. På Rabiat & Överstyrd Lappmarksenfald:
Stursk Borderlineframkallare alá Reptilmentalitet.

2. På Folklig & Civiliserad Sörländska:
Socialt smörjmedel & Afrodiasikum alá hämningsupplösare.
Överflödigt tillägg:
Under mer biofila (livsbejakande icke-nekrofila) och naturinriktade samhällsförhållanden kunde betydligt fler av oss medborgare vara ”höga” och/eller ”högre” i anden.

Synnerligen i denna högteknologiskt utvecklade era där vi i den industriella delen av världen inte har fullt upp med att mota undan både hunger och död från farstukvisten.

 

M.v.h.
Den Frisinnade Kosmopoliten
Hukande Under En Ofrivillig Social Isolering
Inom Teknokratfascismen

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Gagnlösa Överlevnadsprojekt


Att i godhetens namn. Tillika med det intelligenta upprätthållandet av demokratiska principer. Eftersträva ett etablerande av resursbevarande och miljövänliga Ekobyar. Inom en desintegrerad och folkalienerad nation såsom (”NaziSharia Unionen Nya Sverige”) – Ondskans Imperium – numera utgör i internationella sammanhang.

Är ungefär lika befängt och dumdrivet som att mitt i den torra Sahara-öknen, under både enfald och nitiskhet, hänge sig åt en biodynamisk odling av färska grönsaker utan tillgång på vare sig bördig matjord eller ett kristallklart och icke-förorenat sötvatten.

 

I dagsläget förefaller det vara fler ”Nollor” än ”Ettor” på planeten Tellus

 

M.v.h.
”De Rabiata Ful-Länningarna”
&
”De Existerande Ekobyarnas 'Avundsamma' Bundsförvant”
&
”Töm Det Som Är Fullt – Fyll Det Som Är Tomt – Klia Där Det Kliar”

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Massinvandring & Dumdrivenhet


Fråga:
Vet ni hur muslimerna initialt hittade vägen ända bort till Sverige och varför de flockades i så fruktansvärt stora antal i just Sverige?

Svar:
Jo, därför att samtliga muslimer igenkände den både vidriga och välbekanta stanken från mycket snåla men ytterst dumdrivna och fascistoida rövhål.

Och inte minst för att desamma muslimerna på kuppen undanträngde så gott som alla övriga och demokratiskt sinnade folkslag. Endast för att muslimerna unisont skulle kunna känna sig precis som på sin religionsfanatiska och fascistoida hemmaplan.

Fast denna gången inom en (före detta) materiellt välbärgerad nation med ett nästan unikt men dock lättutnyttjat välfärdssystem vilket är utvecklat och format av ”de otrogna” infödingarna inom Svea Rike.


M.v.h.
”De Fridstörande Ordakrobaterna”
&
”De Icke-Kvästa Sanningssägarna”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Den Svenska Regeringen
&
Den Livsfarliga Kombinationen ”NaziSharia-krati” vilken Pervo-Mona Sahlin varmt förespråkar tillsammans med andra nekrofila landsförrädare.


Pervo-Mona Sahlin (S) och den sittande regeringen leder i sitt duperande oförstånd och i sin maktblinda naivitet in hela Sverige i en negativ och mycket farlig riktning.

Pervo-Mona Sahlin ser ut som en nerdrogad mentalpatient och hon leker sedan länge med inrikespolitiken och med människors liv som om vore hon en ansvarsbefriad och hjärnskadad heroinpundare. Eller så uppträder Pervo-Mona Sahlin som om vore hon endast en sprallig och ytterst oseriös clown på en cirkusarena.

Hoppas att Pervo-Mona Sahlin snart blir överfallen och brutalt våldtagen av ett gäng förråade islamister. Så att även hon i egenskap av sverigefödd kvinna personligen kan få uppleva hur det är att vara en våldtagen och oförstådd Sverigekvinna.

För att därigenom också få förståelse för hur det verkligen känns för alla brutalt våldtagna svenska flickor och kvinnor som hittills har blivit utsatta för otäcka våldtäkter och andra övergrepp på grund av den islamistiska massinvandringen.

Sverige toppar våldtäktsstatistiken inom Europa Unionen. Vi har ca. 3.000 anmälda våldtäkter per år. Med mörkertalet inräknat är vi uppe i något mellan 8.000 – 10.000 våldtäkter per år. Är detta verkligen en multikulturell berikning?

Det finns alltså betydligt fredligare och mera demokratiskt sinnade folkgrupper att invitera i lämpliga antal till Svea Rike.

Detta (våldtäkts-) grepp skulle medföra att även Pervo-Mona Sahlin får ”ynnesten” att leva under den sociala otrygghet som uppstår i dess kölvatten och att framleva den återstående delen av sitt liv med de bestående men som dessa fullständigt oacceptabla övergrepp ovillkorligen framkallar hos de utsatta kvinnorna och våldtäktsoffren inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – Ondskans Imperium.

Alla former av personrån är i detta resonemang inkluderade oavsett vilka kön som därav är drabbade.Inflikning:

Det skyhöga antalet aborter bland unga damer i Nya Sverige talar sitt eget klarspråk om hur illa det är ställt med den socioekonomiska tryggheten inom dagens samhälle – Ondskans Imperium.

Inte minst berättar dessa kallhamrade fakta rörande det stora antalet aborter på grund av oönskade havandeskap bland unga Sverigekvinnor att ”något är i görningen” som ABSOLUT INTE borde få förekomma.

Synnerligen inte inom en så kallat högt civiliserad nation.

Här åsyftas även alla ofrivilliga havandeskap som har uppkommit genom kvinnoförgörande och avskyvärda våldtäkter på fullkomligt oskyldiga Sverigekvinnor.

Det handlar alltså om icke önskvärda våldtäkter vilka har sina samhällsförpestande rötter i en fullständigt vansinnig och okontrollerad massinvandring av otidsenliga och amoraliska ”råskinn” till det regeringsunderkuvade kärringsverige — före detta Svea Rike — numera högtidligen benämnt även såsom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – Ondskans Imperium.
Slut på inflikning:
Pervo-Mona Sahlin borde lika alltför många infödda och nutida Sverigekvinnor få framleva den återstående delen av sitt liv såsom ett förnedrat och besudlat våldtäktsoffer som har genomgått några ofrivilliga ”våldtäktsaborter” och numera inte ens vågar sig på en aftonpromenad (i sitt eget hemland) utan att ha ett uppbåd livvakter till sällskap eller också måste vara beväpnad till tänderna med tårgasspray/pepparspray, ljudsiren, överfallsalarm och batong.

Inte minst borde Pervo-Mona Sahlin, efter den första våldtäkten av henne och efter den första ”våldtäktsaborten” på henne, för sin personliga trygghet och till sitt personliga beskydd också genomgå en stenhård och tuff karateutbildning, där hon har erhållit åtminstone den tredje graden av det ”Svarta Bältet” inom nämnda kampsportsgren för att återigen våga visa sig ute på gator och torg utan vare sig livvakter eller några enligt lag förbjudna försvarsvapen.

För Pervo-Mona Sahlin rekommenderas alltså ensampromenader i tätortsmiljö inom ”Nya Sverige” under mörka kvällar och sena sommarnätter ända fram till dess att även hon har blivit ”multikulturellt berikad” med sin första brutala våldtäkt av ett gäng förråade mansgrisar och besserwissers från islamväldet.

Vilka upprätthåller en vämjelig kvinnosyn som ingen civiliserad människa vill befatta sig med. Där den västerländska kvinnan betraktas såsom en billig hora som det för islam-männens del bara är till att förgripa sig på och att förnedra under ohämmade och fullständigt perverterade former.

Denna muslimskt betingade kvinnosyn förtäljer att eftersom den västerländska kvinnan tillhör ”De Otrogna” icke-muslimerna, är hon i de ”ortodoxa” muslimernas ögon per automatik, transmuterad till en simpel hora och/eller nedgraderad till en billig slampa. Vilken bland den värsta sortens fundamentalister och mansgrisar även anses vara så gott som ”befriad” från både Själ och Hjärta. Det vill säga; en själlös varelse.

Den ”Islam Trogna” kvinnan bör således endast fungera såsom en icke-ifrågasättande och barnafödande livmoder åt de fundamentalistiska och ”Islam Trogna” männens maktfullkomliga förtryckaranda.

Slutligen vill jag vänligen mana Pervo-Mona Sahlin och den NaziSharia-vänliga ”Svenska Regeringen” till att upphöra med sin folkförledande och korrumperade mediahets respektive propagandahets emot de allmänbildade och demokratiskt sinnade samt fosterlandsälskande Sverigedemokraterna (SD) vilka gör sitt yttersta för att förhindra fasansfulla våldtäkter och andra antisociala och vidriga övergrepp på sina medmänniskor och inte minst mot sina egna landsmän.

Samtliga ”förtroendevalda” politiker borde våldtagas av ett gäng brutala islamister åtminstone en eller ett par gånger om året under sin mandatperiod. För att hos ”regeringsrepresen-tanterna” därigenom skapa en djup och betydelsefull förståelse för alla nytillkomna och oönskade brotts- och övergreppsoffer inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” — Ondskans Imperium.

Först därefter, kan det under seriösa former bli tal om att föra Sverige in i en positiv riktning, vilket skulle innebära ett betydligt fredligare och demokratibevarande samt inte minst ett människovärdigare samhälle.

 

Det finns ideologiska paralleller mellan Nazism och Islamism.


Det finns ideologiska paralleller mellan Islamism och Nazism.


DET FINNS IDEOLOGISKA PARALLELLER
MELLAN NAZISM OCH ISLAMISM.

 

 

Mvh
Lars E Johansson
&
”Yogi-Berra”

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Positiva Attityder & Väsensskillnad


Hej på er allihopa!
Jag är en gladlynt och social sörlänning och ingen rabiat borderliner från Lappriket.

 

M.v.h.
”Vildmarksfilosofen”
eller
”Att Vara Demokratiskt Sinnad I MuslimSverige”
(NaziSharia Unionen Nya Sverige)
Ondskans Imperium –


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Självinsikt & Dramatik


Jag är en så pass stor loser inom det teknokratfascistiska samhället att självmord är helt uteslutet eftersom jag troligen skulle misslyckas även med detta.

Den enda gång jag känner en uppriktigt avundsjuka gentemot andra människor är när någon i ”förtid” lämnar jordelivet bakom sig.

Ur en karmatisk aspekt behöver jag alltså jobba vidare på att reducera denna min otympliga avundsamhet gentemot ”före detta” medmänniskor på planeten Tellus.

 

Utplåna Egot - Inte Kroppen

 

M.v.h.
”Den Hopplösa Blazéfinken”
&
”Den Ödmjuke Totalavhopparen”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Oursäktliga Ursäkter


Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige drabbas efter ett tag de allra flesta anställda inom servicebranschen av hybris när de befinner sig bakom en kassadisk och har med andra människor att göra.

Många av dessa servicemänniskor är så illa hunsade av sina arbetsförhållanden att de i sin tur tar ut sin konstanta otillfredsställelse på oskyldiga kunder vilka de faktiskt har ett ömsesidigt beroendeförhållande till för sin utkomst.

Kundbemötandet är alltså under all kritik bland dessa hopplösa ”förlorartyper” och/eller ”bondtölpar” med attitydproblem vilka i olämpliga yrkesroller mer eller mindre ofrivilligt tvingas till att ”tampas” med andra människor på grund av en sviktande yrkesvariation på den allmänna arbetsmarknaden.

 

M.v.h.
”Kärringsverige”
&
”NaziSharia-gisslet Inom Nya Sverige”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Den Svenska Regeringens
Förtalskampanjer Och Mediahets
samt apropå
Dess Dumdrivna Och Självförgörande
Propagandahets Mot Sverigedemokraterna


De anti-demokratiska och nekrofila landsförrädarna (eg. NaziSharia-kratena) pissar praktisk taget på den gul-blå svenska fanan och torkar sig i röven med den samma vid sina dagliga toalettbesök.

Endast för att därigenom markera sin stora arrogans och totala ringaktning inför den infödda och demokratiskt sinnade befolkningen i ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – Ondskans Imperium.


M.v.h.
”Regeringens Maskerade – (Men Av SD Genomskådade) – Dundertabbe”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Religiös Villfarelse & Andligt Vansläkte


Alltför många sverigebaserade islamister tror sig vara ”gudar” vilka har full rätt att diskriminera infödda Sverigemän och att våldföra sig på infödda Sverigekvinnor.

Sverigemän vilka har ”islam-avvikande” (eg. fredliga och demokratiska) åsikter skall bekämpas och nedgöras medan Sverigekvinnor endast är ”horor” som skall kränkas och våldtagas.

 

 

M.v.h.
”Borderlinefolket Med Ensamrätt Till Verkligheten”
eller
”Ta Med Dig Seden Vart Än Du Kommer”
eller
”Roffa Och Ta Vart Än Du Kommer”
eller
”Låtsas Vara I Nöd För Att Sedan Falla Räddaren I Ryggen”


 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
”Allt Är Ett”
eller
Konstnärlig Och Kosmopolitisk Tapperhet


Sanna mina ord!

Jag kommer att tycka fruktansvärt illa om samtliga ”lappslimer” inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” ända fram till dess att desamma ger upphov till betydligt ädlare känsloförnimmelser hos ”Lilla Moi”.

Ovanstående stycke är absolut inget simpelt ”hot” emot samtliga fascistoida och folkkväsande ”lappslimer” – det är endast ett välment löfte.


Freestyle Originale
(Mycket Klickbar Bildruta #1)

 

(Mindre Klickbar Bildruta #2)

 

Med vänliga hälsningar:
”Den Vanligtvis Både God-Och-Jämnmodiga Leopold”
(Numera Den Uppretade Svarta Pantern)

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Apropå
Tjatig upprepning tillägnad de mest
trögtänkta av träskallar norr om ”Blatteälven”


Allt vad som avhandlas på denna webbplats (http://www.ekobyallians.org) är mitt högst personliga sätt att bearbeta och/eller att strukturera tankar, känslor och upplevelser under en mer eller mindre ofrivillig social isolering i den socioekonomiskt avhängiga teknokratkulturen inom den Mellansvenska lappmarksidyllen.

Ett annat förfaringssätt och/eller en annan tillämpning av innevarande webbmedia vore för en seriös kundalini-adept ett vådligt slöseri med både energi och välvilja.[ Folklig Förklaring Till Begreppet Kundalini-adept:

Var god och ha överinseende med min förefallande stora själviskhet (vissa gånger även; inbilskhet). Vilken i grunden är ett seriöst och ego-förgörande och/eller ego-utplånande andligt arbete för att komma närmare det eviga och icke-manifesterade Överjaget.

Detta ovan stycke gäller oavsett hur än ”patetisk” nämnda andliga arbete och även andliga vetenskap kan låta i lekmannens icke-initierade öra och/eller i den genomsnittliga medborgarens okunniga och begränsade föreställningsvärld.][ Alternativ Översättning:

”Kundalini Yoga” handlar alltså om en livsattityd och en andlig inriktning – vilken vid den oinitierade lekmannens första anblick oftast förefaller vara en hyperlyxig och supersjälvisk och/eller en världslig ego-profilering – vilken endast är avsedd för eller kan åtnjutas av materiellt oavhängiga och/eller penningstinna ”borgarbrackor” och/eller så kallade ”multimillionärer” inom (det synnerligen profana och ägandeinriktade) teknokratsamhället.

Kundalini Yogans egentliga och absolut andliga (eg. dogmatikbefriade samt icke-religiösa) syfte är att i självlöshetens namn. Med alla tillgängliga medel. Verka för ett frigörande från det personliga (lägre) ego-jaget hos andligt medvetna individer. Allt utifrån den enskilda individens högst personliga och karmatiska förutsättningar.

Detta utan att för den delen vara till utstuderad eller avsiktlig harm för profana (eg. andligen oinitierade och andevetenskapligt okunniga) människor.

Med andra ord gäller för kundaliniadepten att inte vara till en medveten eller avsiktlig harm för alla tredimensionellt orienterade och/eller sinnligt inriktade medmänniskor med en ytlig och obändig kroppsidentifiering
.]Personligen stereotypas jag mer än gärna av en superytlig och profant orienterad allmänhet. Jag föredrar alltså helhjärtat att utan misskund och utan sadomasokistiska inslag att bli kallad vid nedsättande epitet såsom ”snuskhummer” och ”människosvin” etc., etc. Detta mycket hellre än att jag fortfarande är nyfiken på profana och jordiska ting när det är dags att lämna det jordiska bakom mig. Det är alltså underminerande för den individuella själen att vara hopplöst identifierad med ett uppblåst och hyperfalskt ”ego-jag” – i kombination med en envis och obearbetad jordekarma – vilken jag ofrånkomligen måste tampas med i en kommande reinkarnation. Det vill säga under ännu en jordebaserad kretsloppskarma (samsara) vilken inte på något sätt är önskvärd för en seriös kundaliniadept vilken eftersträvar befrielse från bundenheten till den sinnligt orienterade samt profana och tredimensionella materien.

Med andra ord vore ett annorlunda tillvägagångssätt för min personliga del ungefär det samma som att kasta dyrbara eller äkta pärlor åt obildbara svin.


Nämnda sofflocksbaserade ”sölkorvsförfarande” där en jordemänniska helt medvetet gör allt för att undvika sin andliga utveckling. Är bildligt talat ungefär samma sak som när en (profant orienterad) individ lämnar sin smutsdisk ovaskad på diskbänken om kvällen. Med tanke, att lika bekvämt som lättjefullt, ta hand om den någon eller några dagar senare. Den absolut överflödiga men dock ofrånkomliga karmatiska konsekvensen härav uppstår genom att ingen annan människa vare sig kan eller vill befatta sig med att rengöra din personliga ”smutsbyk”.
Med andra ord kan ingen annan varelse än du själv bearbeta och förbättra din personliga karma. Enligt karmaläran och/eller samsarafilosofin leder försummelse av detta personutvecklande och andliga arbete till upprepade reinkarnationer i människogestalt (återfödelse i köttet) med alla de frikostigt ”inbyggda” 3D-umbäranden och personliga lidanden som en materiell planet har att erbjuda en Själ som är ”inhyst” (eg. inkarnerad) i en fysisk och förgänglig kropp. Den fysiska kroppen hos människan är alltså endast Själens tillfälliga vehikel medan den individuella Själen genomgår sin andliga evolutionsprocess.


Denna min alltruistiskt orienterade ”webbplats” (hemsida) ger alltså vare sig andliga eller sociala direktiv eller så kallade förhållningsorder (alt. ”andliga och profana pekpinnar”) åt en befolkning vilken redan kan-och-vet allting bäst och aldrig någonsin kan ha fel utan tvärtom alltid har rätt i samtliga spörsmål.

Förevarande informationsmaterial är baserat på insikten om att Fri Vilja bör tillämpas under alla omständigheter när det gäller både personlig och andlig evolution.


Med andra (nästan) fullkomligt överflödiga ord är det absolut upp till webbplatsbesökarens fria vilja att byta webbplats närhelst det så behagar vederbörande Själ.

 


M.v.h.
Lars E Johansson & Shiva Mahayogi

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Ju mer jag lär mig
desto mera inser jag
hur lite jag egentligen vet.

 

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium


Pärlor åt svin

På pojkarnas lista, står du högst i topp
Men blir bemött som du vore trash.
För killen som har snott dig på höga belopp,
Vill inte ha nån fru, bara cash.
Han e en sån man, som sol-o-vårar.
Tar allt du har.
Sedan, blir du, lämnad i tårar
Utan någonting kvar.

Du, du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för det trash du gillar,
Varför ska du kasta pärlor åt svin?
Du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för så fula killar,
Sluta upp att kasta pärlor åt svin.

Din före detta kille var av samma sort,
han var en riktig gris, som bedrog.
Dom elaka ryktena skratta han bort,
tills att du såg bevis, o fick nog.
Sen kom, han som gick på tabletter. Kaffe o cigg.
Han var, din blott, enstaka nätter.
För ett risigt ligg.

Du, du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för det trash du gillar,
Varför ska du kasta pärlor åt svin?
Du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för så fula killar,
Sluta upp att kasta pärlor åt svin.


Ta mig, ta mig istället. Jag vill och kan.
Gå med, dig till kapellet.
Som en riktig man.

Du, du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för det trash du gillar,
Varför ska du kasta pärlor åt svin?
Du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för så fula killar,
Sluta upp att kasta pärlor åt svin.


Du, du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för det trash du gillar,
Varför ska du kasta pärlor åt svin?
Du e du e för fin. Du e, du e. Du e för fin för så fula killar,
Sluta upp att kasta pärlor åt svin.- Magnus Uggla

 

 

”Nya Sverige”
Ondskans Imperium

 

Tack för mig!
(utan att hädanefter behöva ”stirra” in i
den tomma hyperrymden)


Efter detta avslutande meddelande får alla Ni goda webbplatsbesökare så lov att fantisera fritt och att ”fatta resten” på egen hand – det vill mena – Ni får medelst fri vilja under ansvar fundera på saker och ting och att filosofera vidare under absolut självständiga former.

När ”tiden” är mogen därtill skall jag ägna mig åt att lära känna en sann och fördomsbefriad ”Donna Semper Fidelis” – vilken för närvarande vistas på en ”annan ort” eller befinner sig inom ett helt annat slags ”Hotell” – detta i syfte att få vetskap om hur hon tänker och förhåller sig till det miljövänliga ekobykonceptet (”Gröna Hissen”) och inte minst till det ego-reducerande begreppet kundaliniyoga (”Andlig Turbo”).

När den välsignade dagen infinner sig skall jag också bjuda den goda ”Donna Semper Fidelis” på både Heta Rårakor och på Coola Rödviner.

Med andra förklarande ord skall jag i ödmjukhetens namn bjuda ”Donna Semper Fidelis” på vad än hon förordar i kulinarisk inriktning och/eller i tredimensionell sinnlighet på planeten Tellus i Vintergatans mest exotiska utmarker.

Ovanstående väna och fridsamma kvinnobemötande kommer att gälla utöver det att jag (undertecknad) efter bästa förmåga, under rådande socioturbulenta omständigheter, kommer att vanemässigt meditera på (det eviga och icke-materiellt manifesterade) Överjaget i vanlig ordning.

Detta mitt kärleksfyllda och webbomnämnda kvinnobemötande kommer hädanefter att tillämpas trotts att jag helt allmänt anses vara planetens mest oavhängiga och heterosexuella ”Singelman alá Kosmopolit” vilken genom kunskapsförmåga och självinsikt är så gott som totalbefriad från allt vad lutheranskt folkförtryck heter med alla dess kärleksbefriade och sunkigt glädjedödande fördomar.

Nämnda kvinnobemötandet handlar i grund och botten om en kosmopolitiskt orienterad ”singelman” vilken på grund av karmatiska omständigheter nästan ”programmeringsmässigt” får både andnöd och hjärtsnörp vid blotta tanken på tradiga och utnötande (eg. socialistpräglade och fascistoida) parrelationer inom ett hyperanalt och påtvingat teknokratsamhälle.

Med andra sanningsenliga och ”upplyftande” termer handlar det hela om en eftersatt och underutvecklad samhällsbildning där gruppmedvetenhet och/eller ”kollektiv medvetenhet” är så gott som obekanta begrepp i alla sociala sammanhang vilka är individualistbaserade (eg. megaensamma) samtidigt som de är hyperegoistiskt (supersjälviskt) orienterade.


By now You ought to know what I mean.

Take care of yourself and your neighbours.

- Be Good – Do Good -

I Love You!

Den Gyllene Medelvägen

Maya — Den Stora Illusionen — Maya
[Det eviga kretsloppet av födelse och återfödelse]
Spiral-Karma alá Samsara

 

Epilog alá Grand Finale


Inom både Buddhismen och Hinduismen betraktas samsara som ett bortirrande från det Sanna Jaget (Brahman och/eller Överjaget) till en övertro på det illusoriska (3D) jordevarat och/eller till en fanatisk tro på det personliga (lägre) jaget som om vore detta en absolut och bestående verklighet.

Denna övertro leder i sin tur till egocentrism med en inskränkt strävan efter profana nöjen eller strävan efter en tredimensionellt betingad sinnlighet.

Samsara är en karmatisk betingelse vars yttersta funktion är ett renande av människosjälen. Kretsloppet (samsara) är följaktligen en karmatisk ”kedjereaktion” med ofrånkomlig återfödelse till de materiella betingelserna och till fortsatt mänskligt lidande för de människor vilka är identifierade med det ”personliga jaget” eller hyser en ytlig kroppsidentifiering.

Detta tillstånd av illusion kallas för Maya (sanskr. den stora illusionen).

Några av de ljuvliga sanskritord vilka används för att beskriva tillståndet av befrielse från samsara – den eviga rundgången av födelse och återfödelse – är nirvana (utslocknad), moksha (befrielse) eller assam prajnata samadhi (benämning på en transcendent andlig verklighet vilken är bortom all profan 3D-verklighet samtidigt som den inkluderar alla övriga medvetandeplan på en och samma gång).Inflikning:

Dagens förvanskade, vanställda och amputerade form av Kristendom utgör endast ett tunt lager fernissa av den djuplodande esoteriska kunskapen om christosmedvetandet. Vilken har sina djupaste andliga och historiska rötter förankrade i budhamedvetandet. Dessa båda begrepp är alltså synonyma med varandra. Båda refererar de till samma andliga medvetande. Christosmedvetande är synonymt med Budhamedvetande och vise versa.

Med andra ord är dagens ”christosmedvetande” en grovt förvanskad del av det ursprungliga budhiska medvetandet. Christosmedvetandet i sin ursprungliga och oförvanskade form är alltså samma sak som det budhiska medvetandet.

Den vetenskapliga och ”moderna” västerländska terminologin omnämner detta andliga medvetande såsom ”andligt kvantmedvetande” vilket har sitt ursprung i en översinnlig dimension och alltså befinner sig bortom det tredimensionella tid-och-rum medvetandet i en (immateriell) evighetsdimension.Nästan Överflödig Förklaring:

Kundalini Yoga är med andra ord en andlig skolningsväg och/eller ett kraftfullt verktyg avsett för esoteriskt initierade individers evolution och förberedelse inför sammanstrålandet med Överjaget.

Eller så kan det liknas vid kundaliniadeptens ”kontaktsökande” med den ultimata andliga verkligheten, vilken egentligen inte går att vare sig omnämna eller att namngiva eftersom den sträcker sig långt bortom både tiden och rummet in i en (översinnlig) och absolut evighetsdimension.

Dock är den eviga och transcendenta andliga dimensionen, inom detta webbforum, endast av bekvämlighetssjäl omnämnd såsom ”ÖVERJAGET” eller såsom ”DET”.

Ett annat sätt för bättre förståelse härav, är att med en negation förklara att den Andliga (transcendentala) dimensionen är en diametral motsats till ”Den Stora Illusionen” vilken med ett sanskritord är benämnd såsom Maya.

Samsara (återfödelse till jordiskt lidande) är med andra ord den karmiska konsekvensen av ett envist fasthållande vid den illusoriska 3D-verkligheten ”Maya”.

Det innevarande jordiska varat och identifikationen med ett falskt ego-jag (grandiost självbedrägeri) är framkallat av karmatiska betingelser vilka endast utgör det Verkliga Livets baksida.

Detta har tidigare avhandlats på andra ställen inom denna medvetandeskärpande och kosmiskt medvetna Hemsida.

- Be Good — Do Good -

I Love You!

Sanningen är tjockare än blod
Den Gyllene Medelvägen
(Klickbar Buddha)

 

Mvh
Lars E Johansson & Buddha Sakyamuni