EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

 

 

BARA VARA
YOGA # 1

 

ENVIST
”LAPPMARKSSYNDROM”

 

Ett minderårigt barn vilket har blivit kidnappad av sin biologiska men despotiska och egensinniga Moder, utvecklar automatiskt ett stockholmssyndrom vilket medför att barnet på ett undermedvetet plan tar parti för Modern i samtliga viktiga frågor och sociala ärenden, för att både adekvat och modersprotektionellt kunna emotgå den biologiske och välmenande Fadern.

För en amatörpsykolog kan beskrivna missförhållande med lätthet förväxlas med ett Oidipuskomplex.Wikipediaförklaring — Stockhomssyndrom:

Stockholmssyndromet är ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer hållna mot sin vilja – fångar – utvecklar en relation till kidnapparen/kidnapparna där offret tar parti för förövaren och emotgår polisen.

Denna solidaritet kan ibland bli en riktig brottsdelaktighet, med fångar som hjälper kidnapparna att uppnå sina mål eller att rymma från polisen.

Syndromet har studerats av olika forskare och man har kommit fram till att det framför allt baserar sig på rädsla för att råka ännu värre ut samtidigt som det är en vädjan till den inre godheten hos den som tagit en som gisslan. Ju mer energi en investerar i denna typ av förhållande, desto svårare får en att bryta sig loss.

Syndromet är uppkallat efter det kända Norrmalmstorgsdramat efter ett rånförsök mot Kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm, som ägde rum mellan 23 och 28 augusti 1973. I det fallet fortsatte offren att försvara kidnapparna även efter att deras sex dagars fysiska kvarhållande var över. De visade också ett tystlåtet uppträdande i de efterföljande rättsprocesserna.

Kriminologen och psykiatern Nils Bejerot, som assisterade polisen under rånet, myntade termen Norrmalmstorgssyndromet i en nyhetssändning – utomlands blev det däremot känt som Stockholmssyndromet. Denna term har sedan lånats tillbaka till svenskan och blivit i stort sett allenarådande även i Sverige.

Begreppet har sedan det myntades använts av många psykologer världen över.Wikipediaförklaring — Oidipuskomplex:

Oidipuskomplex är ett begrepp inom psykoanalys som avser Sigmund Freuds teori om att varje barn genomgår en utvecklingsfas där föräldern av samma kön uppfattas som en antagonist, en konkurrent om den odelade kärleken från den andra föräldern.

Speciellt används termen om sonens fixering vid modern. Namnet kommer av den grekiska myten om Oidipus som aningslöst dödar sin far Laïos och gifter sig med sin mor, Iokaste.

Inom den moderna psykologin beskriver termen ”oidipuskomplexet” sonens undermedvetna strävan efter att hitta en partner som har samma egenskaper som modern

Den kvinnliga motsvarigheten kallas Elektrakomplex, infört av Carl Gustav Jung. Begreppet är dock inte helt accepterat inom den moderna psykologin.

 


Wikipediaförklaring — Münchhausens Syndrom:

Münchhausens syndrom är en psykisk sjukdom som innebär att en person uppsöker sjukvården och uppger falska symptom för att komma under vård.

Till skillnad från hypokondrikern, där personen faktiskt tror att han eller hon är sjuk, är en person med Münchhausens syndrom fullt medveten om att han far med osanning, och därför räknas sjukdomen som närmare besläktad med mytomani.

Bakom beteendet ligger ofta en personlighetsstörning av borderlinetyp.

Inom psykiatrin klassificeras Münchhausens syndrom som factitia, det vill säga sjukdomsimitering. En person med Münchhausens syndrom söker uppmärksamhet från sin omgivning genom uppvisande av en inlärd sjukdomsbild, detta i medvetet syfte att föra sjukvårdspersonal bakom ljuset.

 

 

Wikipediaförklaring — Münchhausen By Proxy:

En undergrupp till Münchhausens syndrom är Münchhausen by proxy (på svenska även kallat Münchhausensyndrom genom ombud).

Detta innebär att personen i fråga inte själv utger sig vara sjuk, utan i stället framträder som ombud för någon annan som utan grund uppges vara sjuk. Den sjuke, vanligen en förälder, använder då företrädesvis sina barn som ställföreträdande sjukdomsbärare.

Münchhausen by proxy, även kallat MBP, anses vara den mest dödsbringande formen av barnmisshandel som är känd idag.

Detta tillstånd är extremt farligt för barnet, eftersom barnets vårdare kontinuerligt utsätter det för livsfara. Dödligheten bland barnen är stor.

Det är inte ovanligt att man i dessa fall, när man väl avslöjar dem, finner att samma förälder förlorat både ettoch flera barn tidigare under märkliga omständigheter och med döda barn begravda i olika länder alltefter hon, liksom andra av Münchhausens syndrom drabbade, tvingas byta sjukhusområde.

Av de fall av MBP som har upptäckts har 25% av de utsatta barnen förlorat ett eller flera syskon genom förälderns sjukdom.

Tillståndet är extremt ovanligt, och i Sverige bedömer man att det rör sig om 3-10 fall årligen. I USA upptäcks ca 1.200 fall per år, men mörkertalet anses vara stort.

Behandlingen är primärt inriktad för att rädda livet på barnen, vilket kräver att den psykiskt störda personen fråntas vårdnaden.

Barn, till i sjukdomen insjuknade föräldrar, vilka enligt regeln föds eftersom kvinnan för sitt tillstånd behöver ett sjukdomsombud, omhändertages direkt på förlossningsavdelningen.

 

BARA VARA
YOGA # 2

 

RÄTTVÄND
”KOSMOPOLIT LOGIK”

 

Jag känner till en högt aktad och älskad sociopat/psykopat vilken utöver grov misshandel och mordförsök på närstående människor har gjort så mycket bakslugt och beräknade i sina dagar att en undrar hur det kommer sig att denne ökända marodör och missdådare kan stå så högt i gunst bland både bekanta och obekanta människor.
Ekvationen är egentligen mycket enkel:

Den som lever med skuld eller har något avskyvärt att dölja inför allmänheten blir också en utmärkt ögontjänare vilken vet att lisma och att uppföra sig ”städat” bland bekanta och obekanta människor inom de offentliga sammanhangen. Inom vissa sofistikerade folkkretsar benämns beteendet kort och gott såsom: Medfödd Sociopattalang.


Det är alltså socialt baksluga och beräknande (missantrop-) folk som kan uppträda både världsvant och belevat, på offentliga tillställningar där de har andras ögon på sig, men väl i enrum tillsammans med en annan människa förvandlas till veritabla psykopater och äkta urtidsmonster. Vilket i sin tur medför att ”helvetet på jorden” brakar löst eftersom det enskilda rummet är fritt från alerta, medkännande och personbeskyddande vittnen med en sund moraluppfattning.

Förfarandet bidrar givetvis till att vederbörande sociopat/psykopat blir svårgenomskådad för alla dem vilka saknar en adekvat och djuplodande människokännedom och för alla dem vilka inte tidigare har blivit utsatta för vederbörandes våldsmentalitet och sociala svek och/eller har undkommit att falla offer för vederbörandes samvetslösa framfart.

Däremot kan en ärlig och rakrygad person, vilken ibland uppträder frisinnat bland både bekanta och obekanta människor i omgivningen, hamna i ”blåsväder” bland känslorigida och fördomsbemängda folk och därigenom bli ansedd för att vara en odisciplinerad och opålitlig dårfink enär vederbörande ”tar ut svängarna” alltför konstnärligt och frikostigt inom sociala och offentliga sammanhang.

Detta ”bakvända” förhållande kan utspela sig trotts att vederbörande aldrig någonsin har utfört vare sig våldsdåd eller andra beräknade illdåd gentemot medmänniskor och alltså har ett rent eller gott samvete.

Personligen litar jag mera på en människa, vilken INTE är ute efter att medvetet kompromettera andra, och heller INTE räds att uppvisa ärliga känslor inom ett offentligt sammanhang och inför öppen ridå, så att säga, jämfört med en hyperpräktig person vilken ”sparar på allt ont krut” tills den kommer i enrum med andra.Skrytsamt och självjustifierande talesätt bland ökända missdådare:

Påstående:
”Jag har ett mycket rymligt samvete!”

Svar på påståendet:
”Då är det en himla tur att du inte är helt samvetslös med tanke på hur du brukar gå loss på både folk och fä i omgivningen så fort du tappar humöret.”

Förtydligande:
Det som gör psykopater så farliga för allmänheten är att de är talföra och charmerande i kombination med att de är utstuderade och beräknande människokännare, vilka ofta spelar på folks narcissism och inte känner av vare sig ånger eller empati inför sina offer, eftersom dessa kvalitéer är högst mänskliga egenskaper vilka skulle ”försvaga” (eg. förmänskliga) dem och i bästa fall göra dem skamfyllda. För psykopatens del är det alltså en fördel att ha ett ”rymligt samvete” för att undkomma alla former av skuldbörda och skamkänsla.R
isktillägg”:
Självfallet och sorgligen har alla antisociala samt desintegrerade och folkfjärmade enstöringsmänniskor mycket svårt att förstå den rättvända (”kosmopolit-”) logiken i ovan nämnda resonemang.

 

BARA VARA
YOGA # 3

 

Den Manipulativa Och Inskränkta Gossen Till Flickan:

”I en handvändning kan jag bättra på ditt icke-existerande sexliv!”Den Frimodiga Och Uttråkade Flickan Till Gossen:


”Stort Tack.., men Nej Tack.., mitt sexliv är sedan länge vida ökänt och mycket illa beryktat!”

 

BARA VARA
YOGA # 4

 

Antisocial Missantropi
alá
NaziSharia

 

Hej! Jag kommer från ”Gormland” vilket ligger norr om ”Blatteälven” och jag blir fullständigt borderline-rabiat så fort någon obekant ”civilist” eller ”motborgare” tilltalar mig under folkliga former.

 

 

BARA VARA
YOGA # 5Ärligt Talat:

Framför allt annat föredrar

”Lilla Moi”

Vältränade samt Söta & Sexiga

”New Age York Puddingar”
alá
”Urban City Females!”

 

 

BARA VARA
YOGA # 6

 

The Universal Defender Of Democracy

 

 

Ny Policy och Överlevnadsstrattegi inom den hypersegregerade och super-duper desintegrerade NaziSharia Unionen Nya Sverige är att aldrig någonsin involvera sig i religionspolitiska och ideologiska samtal där intoleranta islamistdespoter och andra sanningsskygga missdådare och/eller förråade konfliktförvanskare/konfliktförvrängare finns inblandade.


Åtminstone inte utan en (sanningssupporterande) närvaro av ett uppbåd differentieringskunniga och opartiska vittnen, eller alternativt; att (budhi-) legitimerade samt demokratiskt orienterade advokater och beväpnade väktare finns närvarande på plats.

 


Tack För NaziSharia Unionen Nya Sverige

Och Dess Analrigida Kärringvälde Med Alla

Sina Desintegrerade Och Folkalienerade

Enstöringssvenskar!

 

 

 

BARA VARA
YOGA # 7

 

LÄTTSAMT ÖVERJAG

 

För mig är det tvärtom – jämfört med de flesta andra – eftersom jag ”krökar till” lite då och då enbart för att sända det HyperMoraliska och MegaPräktiga ÖverJaget på en KorttidsSemester.

De flesta andra ”krökar till” för att undkomma plågorna från det personliga ego-jaget.

HALLÅÅÅ! – Jag är med andra uttrycksfulla stavelser en Kundalini Inspirerad författare – vilken struntar i samtliga av Era otidsenliga och nekrofilirigida konventioner.

Med andra ord lever jag i det Eviga Nuet och har en minst lika Hög Moraluppfattning som någon annan (mindre förfördelad) människa har inom det Fascistoida Teknokratväldet.

 

BARA VARA
YOGA # 8

 

”Att Kacka I Eget Bo”

 

Vid sin dagliga tarmtömning på inomhustoaletten bör den Lojale Demokraten inom NaziSharia Unionen Nya Sverige högljutt skandera:

 

”Ståånk Och Stööön! — Heej Och Hååå!”

”Befria Nya Sverige Från NaziSharia!”

”Bort Med Det Anala NaziSharia!”

”Ut Med NaziSharia Skiten!”

”Nedspola NaziSharia Bajset!”

”Heej Och Hååå! — Ståånk Och Stööön!”

 

BARA VARA
YOGA # 9

 

Buddhas Alla Kärleksbarn
Bekänner Unisont Och Samstämmigt

 

”Vi Har Aldrig Påstått

Att Vi Är Världens Bästa Barn!”

 

 

Penningfjäskande Ögontjänare Uppvisar Ett Välpolerat Yttre Men Hyser Oftast Ett Hyper-Taggigt Och Super-Egoistiskt Inre.

NaziSharia Unionen Nya Sverige
Är Alla Desintegrerade Och
Folkalienerade Enstöringars
Förlovade Paradis.

 

 

 

 

 

BARA VARA
YOGA # 10

 

Angående RegeringsKontrollerad
”Mass-Invandring”
Till
LILLA (lort) SVERIGE

 

Vilken Ansvarskännande Husmor (På Planeten Tellus) Gör Inte Allt I Sin Makt För Att Slippa Ha Köket Fullsmockat Med Både Irriterande Och Smittospridande ”Bananflugor” Mitt I Rötmånaden?

? ? ?

 

BARA VARA
YOGA # 11

 

KVINNOUNDERSKOTT
&
MASSINVANDRING AV SINGELMÄN

 

Vilken ansvarskännande och hänsynsfull regering tillåter en massinvandring (med islamistisk överrepresentation) på det infödda och demokratiskt orienterade Sverigefolkets bekostnad?

Samtidigt struntar densamma regeringen blankt i att könsbalansen kraftigt rubbas, enär det stora flertalet massinvandrade medborgare består av ”kärlekstrånande” (eg. testosteronstinna) singelmän från islamväldet, vilka är ute på jakt efter det starkt begränsade antalet infödda Sverigekvinnor.

Inte heller är det så värst märkligt att våldtäkterna på unga Sverigeflickor och Sverigekvinnor över lag ökar markant när de massinvandrade folken till större delen består av kvinnoförtyckande mansgrisar från islamväldet vilka betraktar västerländska kvinnor såsom ”otrogna hundar” och ”billiga horor” vilka det är tillåtet att förgripa sig på under både respektlösa och förnedrande former.

För de både regeringshunsade och infödda Sverigemännens del är det bäst att avveckla det Familjevärnade Konceptet gällande monogama parförhållanden och inställa sig på att tvångsmässigt framleva under Polyandriska Förhållanden där Kvinnorna under enväldiga former bestämmer vilken av de arma och underkuvade Männen som tillfälligt skall få Den Stora Ynnesten att dela sängkammare tillsammans med henne.

 

Tvi Vale För Den Otroligt Inkompetenta Samt Hänsynslösa Och Ansvarsbefriade Sverigeregeringen.

Forever — Fuck You NaziSharia Morons! — Forever

 

BARA VARA
YOGA # 12

 

JÄMSTÄLLDHETSKONCEPTET
ÄR EN FÖRTÄCKT FORM AV HÄRSKLYSTNAD

 

De kvinnor vilka talar om ”jämställdhet” är egentligen ute efter att härska och att söndra inom samhället – inte för att samverka och att komplettera.

Inte endast (”heroinpundartypen”) Mona Sahlin, utan även Gudrun Schyman äcklar mig, när hon (”gammalhaggan”) står i TV-rutan med sin superarroganta besserwisserattityd och offentligt diskriminerar samt förringar Sverigedemokraternas talesman – den välmenande och demokratiske Jimmie Åkesson – med både inbillade och nedsättande kärringomdömen alá stor förlorare.

Ungefär som om SD vore den hjärntvättade och/eller den ”rättvättade” socialistmaffians personliga slasktratt, där alla former av regeringsalstrade övergrepp eller politiska oförrätter och överstyrningar kan dumpas, utan den minsta lilla respekt eller hänsyn inför människors lika värde eller inför demokratins grundpelare; åsikts- och yttrandefrihet.

Det lustiga är att så fort SD medverkar i något offentligt sammanhang så existerar helt plötsligt inte det så kallade jämställdhetsbegreppet för de mest självblinda av ap-hjärnor vilka är ute efter att etablera ett korrumperat kärringvälde värre än allting annat. Helt plötsligt är det uppenbarligen i sin fulla ordning att diskriminera oliktänkande människor.

Alla och envar kan i detta borderlineläge fråga sig vad för slags signaler denna simpla maktkamp ger till det hyperkorrumperade och nationalsocialistiskt hjärntvättade Sverigefolket. Är alltså diskrimineringsförfaranden Helt Okey så länge de endast riktas gentemot de demokratiskt sinnade och fosterlandsälskande Sverigedemokraterna? Samtidigt som det är absolut Inte Okey när (förståliga men primitiva) dissningar riktas gentemot de synnerligen anti-demokratiska och intoleranta stridstupparna från Islamväldet.

Underförstått i sammanhanget är att ”socialdemokrater” och ”moderater” och/eller ”borgare” (pest & kolera) ligger bakom den rikssöndrande massinvandringen (av singelmän) med en islamistisk överrepresentation.

Dessa hänsynslösa och ansvarsbefriade ”regeringssupportenter” går i dagsläget fascismens (maskerade) ärenden under en för infödda Sverigemedborgare mycket trygghetsinbjudande samt bekant och väletablerad täckmantel. Just det ... täckmanteln består i det genomkorrumperade dagsläget av så kallade Socialdemokrater och Moderater/Borgare. Vilka alltså samverkar under en destruktiv och anti-demokratisk fascistfana alá vansinnig massinvandringspolitik med en selektiv och islamistfavoriserande ”flyktingmottagning” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Gudrun Schyman är alltså ännu en självblind och överkaxig representant för NaziSharia Unionen Nya Sverige. Ännu en gång har hon under fårskalliga former visat sig på styva linan. De flesta ”kackelkärringar” inom Sverigepolitiken förefaller vara kontraproduktiva för sina respektive partier. Dessa dumdrivna kärringtyranner ”kackar” verkligen i eget bo under både stor högfärd och med oinskränkt stolthet.

Dessa mansföraktande samt omogna och odisciplinerade ”satkärringar” (eg. besserwisserdespoter) borde ägna sig åt lämpligare kvinnogöromål och inte både ”kacka” och ”kackla” under självblinda och vettlösa former som om det snarare vore fråga om en tuppbefriad hönsgård där fjäderfäna sins emellan under en makaber penisavund slåss i blindo för att få vara ”Herre På Täppan”.

Beskrivna rikspolitiska scenario förefaller vara praxis i dagsläget, framför att det skulle handla om en seriös och ansvarstagande Sverigeregering, vilken under demokratiska former företräder den både demokratiskt orienterade och mera civiliserade delen av Sverigebefolkningen.En Intelligent Och Vettig Kvinna I Min Smak Är
Miljöpartiets Maria Wetterstrand.

Vote For Maria Wetterstrand As President!
We All Love You!
Forever!


Säger Du dessutom upp bekantskapen med den sinneskvaddade landsförrädaren och ”heroinpundaren” Mona Sahlin med Sossar och Vänsteranhang blir du snart nog Sveriges Första Kvinnliga Statsminister.

Detta eftersom de egennyttiga ”ShariaNazisterna” (eg. Sossar och Borgare — Pest och Kolera) undergräver demokratin genom en islamistisk massinvandring till riket och förstör viktiga delar av välfärdssystemet för alla infödda Sverigemedborgare, genom att inställsamt slicka illasinnade smygfascisters och islamistdespoters rumpor, i det simpla syftet att vinna fler okunniga och inkompetenta folkröster till partiet.

 

 

BARA VARA
YOGA # 13

 

Hur Kan Något Som Känns Så Himla Rätt
Samtidigt Vara Så Fruktansvärt Fel?

 

Trotts att de flesta (korkskalleaktiga) Sverigemedborgare kallar henne ”NaziVänlig SyfilisHora # 1” tycker jag både korkat och borderlineaktigt nog – att HitlerMona ShariaSahlin är ”Gullig som Attan” när hon storljuger, hyperlismar och falskhetssmilar tillgjort inför (de statscensurerade) TV-kamerorna.

Vad Är Det Egentligen För Fel På Mig?

Hur kan något bli ”helt fel” när HitlerMona ShariaSahlin i ett ”välmenande syfte” gör allt i sin makt, för att dölja den obekväma sanningen bakom den Islamistiska Massinvandringen, inför den rojalistiska och okunniga samt (politiker-) duperade och (politiker-) förledda delen av den infödda Sverigeförsamlingen?


Vi har i dagsläget att göra med en extrem och ohygglig mass-invandring vilken har ett direkt samband med både enskilda- och gruppbetonade våldtäkter på Sverigefödda kvinnor utöver mängden internerade samt arbetslösa invandrare vilka står för ett kraftigt utökat antal personrån och misshandlar av den infödda Sverigebefolkningen, etcetera, etcetera.

Alla de (både korrumperade och vilseförda) Sverigemedborgare vilka redan i dagsläget Önskar Livet Ur Mona Sahlin bör alltså Framrösta Henne såsom Blivande Statsminister eftersom detta tvivelsutan kommer leda till att Hon (inom en inte alltför avlägsen framtid) blir ”undanröjd” och/eller ”tvärmördad” av någon toleransbefriad Islamistdespot vilken känner sig absolut grundlurad.

I värsta fall kommer någon före detta Socialdemokrat och/eller före detta Borgarbracka göra allt för att förhindra en Statsministerposition inom Regeringskansliet för (den nazisnaggade) Sharia-Mona Nazi-Sahlin.
Obekväm inflikning:

Ps. Jag kan REDAN NU (den 30:e aug. 2010) utlova att förevarande ”webb-skribent” ABSOLUT INTE kommer att närvara vid Hitler-Mona Sharia-Sahlin:s ”pompösa statsbegravning” eftersom förtidspensionen endast räcker till att hålla mig vid liv så länge som jag inte dumdrivsaktigt nog försöker mig på att reparera SAMTLIGA av mina sedan länge Söndertrasade Tuggtänder och/eller försöker att permanent kurera min socioekonomiskt betingade Magsårsproblematik alá Losec, etcetera, etcetera. Ds.


Pps. Mona Sahlin utgör inte endast en Stor Fara gentemot rikets framtida säkerhet hon är även ett reellt hot emot sin egen existens redan i dagsläget. Dds.

 

 

Med Andra Synnerligen Ödmjuka Och Tydliggörande Ord:

En tur- och retur färdbiljett alá Tok-Mona Hitler-Sahlin -begravning med X 2000-tåget till Stockholm City är alltså helt uteslutet för min personliga del eftersom den tågbiljetten kostar en hel del ”småslantar” för samtliga förfördelade och infödda Sverigemedborgare anno 2010 e. Kr.

 

BARA VARA
YOGA # 14

 

Penningfjäskande Ögontjänare Uppvisar Ett Välpolerat Yttre Men Hyser Oftast Ett Hyper-Taggigt Och Super-Egoistiskt Inre.

 

DETTA ÄR ABSOLUT INGEN EXTREMISTLITTERATUR

Det Är Endast Den Rena Sanningen
Om NaziSharia Unionen Nya Sverige

DET EXTREMT HÖGEREXTREMA SKITLANDET

 

Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige är det sedan länge förbjudet att älska och att visa ett genuint intresse för en livsbejakande och biofiliutstrålande Singelkvinna – om en inte är mycket välbärgerad och penningfixerad och har en flott bil och en fin lägenhet, eller har ett vräkigt hus med strandtomt, inklusive välordnade familjeförhållanden – utöver en massa annat hypermaterialistiskt och superytligt teknokratbjäfs.

Att med liv och lem som insats arbeta under ideella former genom att ihärdigt kämpa för en global miljömedvetenhet samt verka för bevarandet av demokratiska principer inom en ”höggradigt smygfascistisk” (eg. extremt högerextrem) nation, gör att en omgående blir utfryst och trakasserad av den ”rättvättade” flockmentaliteten alá ”kapitalistisk socialism”, eftersom så gott som ingen enda medborgare vågar ha en personlig åsikt inom offentliga sammanhang på grund av en stor rädsla inför att bli utfryst och socialt isolerad inom megakärringarnas integritetsbefriade extremistparadis.

Den ”samhällsfientliga och extremistiska” kombinationen av integritetsfylld fattiglapp med personliga åsikter är alltså mycket missgynnande för den man och människa vilken (helt vettlöst) dristar sig till att uppvisa ett seriöst intresse för en livsbejakande och biofiliutstrålande men tragiskt nog ”socialistiskt rättvättad” Sverigekvinna alá Singelmodell.

I ett dylikt borderlineläge är det bästa för en man med sund självbevarelsedrift att hålla sig till de mera frisinnade och öppenhjärtiga ”krogdonnorna” vilka INTE sysslar med att hälla ett antisocialt och nationalsocialistiskt ”sömnmedel” i både ölglas och drinkar bakom ryggen på de frisinnade och fertila singelmännen.

 

 

NaziSharia Unionen Nya Sverige
Är Alla Desintegrerade Och
Folkalienerade Enstöringars
Förlovade Paradis.

 

 

 

 

 

BARA VARA
YOGA # 15

 

UPPLYSANDE INFORMATION

Det både småskaliga och decentraliserade Ekobykonceptet handlar i första hand om en Demokratiskt Orienterad och Ansvarskännande Miljömedvetenhet med Naturanknytning och alls INTE om en rovgirig och hyperkorrumperad teknokratfascistisk folkförtryckarpolitik.

 

BARA VARA
YOGA # 16

 

”GLADLYNT GRÅTLÅT”

Med tanke på ditt oerhört stingsliga borderlinehumör
frågar jag både öppensinnat och vänligt:


Hur Många Incestbemängda Och Lustgasfyllda Aborter
Har Du Gjort Vid Teknokratins Livsfientliga Laboreter?

 

BARA VARA
YOGA # 17

 

SOCIOPOLITISK
HALALSLAKT

eller

ANTI-DEMOKRATISK
REGERINGSDESPOTISM

 

Den psykologiska funktionen bakom den islamist-judiska Halalslakten (rituell slakt och/eller skäktning av slaktdjur) handlar om att försätta slaktdjur i ett falskt trygghetstillstånd, med andra ord innebär det att invagga ett intet ont anande husdjur/boskap i en falsk trygghetsingivelse, för att kort därefter med en mycket skarp kniv skära strupen av det levande djuret så detta kan avblodas/förblöda utan andra företagna bedövningsmedel än en psykologiskt betingad och lömskhetsbaserad trygghetsingivelse.

Den regeringssupportade massinvandringen av islamister och/eller det både enträgna och dumdrivna försöket till muslimifiering av NaziSharia Unionen Nya Sverige kan av intelligenta människor med enkelhet liknas vid en mycket illa ansedd och/eller en psykosocial form av ”halalslakt” eftersom de infödda Sverigemedborgarna på grund av en genomfalsk och lömskhetskorrumperad regeringspropaganda och genom kunskapsbrist har invaggats i en falsk trygghetsföreställning gällande den intoleranta och fanatiska islamreligionens anti-demokratiska influenser och folkförtryckande förehavanden inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Konsekvensen från nämnda regeringsalstrade massuggestion och/eller politiska massindoktrinering under både godtrogna och aningslösa former bland den infödda delen av befolkningen leder till att ”De Otrogna Hundarna” (eg. De Infödda Sverigemedborgarna) bildligt talat kommer att huggas i ryggen av intoleranta och förråade islamistdespoter – vilka eftertraktar ett oinskränkt Islamistiskt Världsherravälde – precis lika ett plagiat av den syfilisdrabbade och sinnerubbade Adolf Hitlers strävan efter ett oinskränkt och Nazistiskt Världsherravälde under Andra Världskriget.

Ett stort och varmt Tack vill jag här rikta till alla de Goda Instanser och/eller Godartade Energiformer vilka har medverkat till att jag fått möjligheten att växa upp under en tid då det rådde relativt demokratiska välfärdsförhållanden inom Sverigenationen.

Det vill säga, långt innan, alla blev ”skvatt galna” och började slåss i blindo som om vore det fråga om en fanatikeridealiserande kamp där så gott som ”alla-slåss-mot-alla” utan att någon enda människa har en vettig förklaring till varför de ligger i fejd med varandra.

Mig veterligen började den megadumma ”alla-mot-alla -kampen” enkomt med den Regeringssupportade Massinvandringen av intoleranta och förråade islamistdespoter till Svea Rike.

I dagsläget har vi att göra med en regeringsframkallad dundertabbe vilken under despotiska former försiggår över huvudet på den infödda och övervägande demokratiskt orienterade men synnerligen åsiktsrigida och differentieringsblinda Sverigebefolkningen.

I grund och botten handlar det hela mycket om en perverterad nationalsocialism, vilken förvandlar stora delar av de infödda Sverigemänniskorna till integritetslösa och verklighetsfjärmade mähän, vilka diskriminerar och utfryser en både demokratisk och vettig del av den infödda folkstammen, för att lika som en hjärntvättad och motvals kärring ta ett anti-demokratiskt och motsägelsefullt parti för intoleranta fascistdespoter och andra missdådare.

 

BARA VARA
YOGA # 18

 

TILLÄGNAT
FRÖKEN PIMPSTEN von SKYGGLAPP

Hon Vet Allt Om Kukens Erogena Zoner Men Är Fullständigt Okunnig Om Mannen Och Människan Bakom Kuken.

 

Om jag inte minns helt fel.., var det Jesus från Nazareth som sade:

”Vad ni ’Socialdemokrater’ och ’Borgare’ (eg. pest och kolera) har gjort emot en av dessa mina allra minsta – Det har ni också gjort emot mig.”
Helt utan hallickambitioner och förutan anspråk på ”Fröken Pimpsten von Skygglapps” översexuella tjänster och förutan åtrå till hennes överutnyttjade lekamen instämmer jag likaledes:

”Du behöver alls inte skämmas ögonen ur dig inför Lilla Moi – för jag hyser absolut inget agg gentemot vare sig strippor, horor eller före detta eskortflickor från den så kallade Undre Världen – inte heller saknar jag förbarmande och medkänsla inför incestoffer, hemlösa, gatubarn och nödställda inom den så kallade Vanliga Världen.”

 

 

BARA VARA
YOGA # 19

 

DET FÖRFLUTNAS GREPP OM NUET.

SANNINGEN INHÖLJD I LÖGNERS DUNKEL.

DET ONDAS KORTLIVADE TRIUMF.

DET GODAS ABSOLUTA SEGER.

 

 

BARA VARA
YOGA # 20

 

HYPERSVENSK INFLIKNING

 

”Scania Vabis”

är en förkortning av
Skånska Vagnfabriks Aktiebolaget I Södertälje


(”Scania” är det latinska ordet för Skåne)

 

BARA VARA
YOGA # 21

 

INSKRÄNKT OCH INAVLAD
SUNKBOVISDOM:

”Som En Känner Sig Själv
Känner En Andra!”

 

TILL
DE DISSANDE PUNDHUVENA
PÅ NYA KONDIS INOM SUNKBO UNIONEN
I MESOPOTAMIEN

[vilka har en synnerligen förvrängd människosyn
på grund av geografisk isolering och social impulsfattigdom]

 

Den dagsaktuella och stora frågan är om (nazi-) kunderna upphört med att ”vända i porten” nu när Ni lyckats med att fördriva samtliga av de demokratiskt orienterade störningsmomenten?

NaziSharia Unionen Nya Sveriges alla hjärntvättade och differentieringsblinda medborgare gör med andra ord sitt allra yttersta för att undanröja de Demokratiska Influenser vilka kan utgöra en ”konkurrensfaktor” gällande (det fascistoida) världsherraväldet inom det offentliga rummet.

Finns det överhuvudtaget någon fegare och mera korrumperad folksort än ”smygfascister” och ”diskreta nazister” inom ett så kallat öppet och demokratiskt orienterat samhälle?

 

BARA VARA
YOGA # 22

 

DEN OFÖRSTÅDDE
”FLOSKEL KUNGEN”

 

Enligt den ”Höglantliga Servo Kroatiskan” (eg. psykosomatisk form av Hjärtats Språk) betyder det allmänmänskliga utropet;

”I dag har jag så fasligt ont i ryggen att jag nästan svimmar!”:”Jag är ansatt av en nekrofilt betingad och synnerligen självutplånade brist på både sociala och ekonomiska tillgångar vilket gör att jag blir både fysiskt överansträngd och emotionellt utbränd i förtid.”

 

BARA VARA
YOGA # 23

 

AVFOLKNING & FÖRDUMNING
SMYGVÄGEN VIA

 

Om alla vettiga människor inom NaziSharia Unionen Nya Sverige skulle begå ”självmord” och/eller kroppsmord på sig själva – så finns det snart nog ingen enda sund och intelligent människa som till de både okunniga och ”hemmablinda” Sverigemedborgarna kan förmedla den makabra Sverigesanningen – vilken driver den ena medborgaren efter den andra till att ta sig själv av daga.

Inte minst både intelligenta och intuitiva ungdomar begår i alltför stora antal ”harakiri” (rituellt självmord/kroppsmord) i misströstans, vanmaktens och i meningslöshetens teknokratiska tidevarv inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Med support av det plågade minnet från den medvetet mediemörkade och tillika den medvetet ignorerade majoriteten av självmördare, kan jag tänka mig att under frisinnade former föra talan för alla dem vilka hittills har drivits till att begå självmord/kroppsmord, inom den hyperskamliga och superduperdesintegrerade NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Den bästa protesten gentemot det avhumaniserade Sverigesamhället är att Överleva och att Organisera sig för att kunna mobilisera Demokratibevarande Sammanslutningar inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

I dagsläget är det inte endast Sverigedemokraterna som tydliggör att NaziSharia Unionen Nya Sverige under både intensiva och fullkomligt vettlösa former – supportrar folkdiskriminerande och antidemokratiska influenser – ränderna går tydligen aldrig ur en gammal och despotisk Nazikärring.

En hyperkorrumperad samt försvagad och tillika förmesad NaziSharia-regering vågar helt enkelt inte ställa sig upp och resolut säga: NEJ TACK! till en nationsförödande och demokratiurholkande massinvandring med en islamistisk överrepresentation.

 

Ensam Är Vek!

Tillsammans Blir Vi Starka!

Ett Stort Varmt Tack Till
Danmark – Norge – Island – Finland
Och Inte Minst Till Europa Unionen
För Klarsynthet – Förståelse Och Demokratisk Support!

Nya Sverige Behöver Oberoende Valobservatörer
Under Rådande NaziSharia Omständigheter!

 

 

 

Detta Är En

Icke-Socialist Censurerad

Webblänk Till StillbildsFilmen

”Orkan I Ett Vattenglas”


BARA VARA
YOGA # 24

 

REGERINGENS
DUNDERBLUNDER


Till de mest tvärkorkade av trögfattade Sverigesvenskar vill jag här ännu en gång förmedla att jag alls inte hyser vare sig vrede eller agg gentemot islamister/muslimer – så länge dessa kvarstannar inom sina respektive hemländer – och INTE av Sverigeregeringen uppmuntras till att i överdrivet stora folkantal invadera samt avdemokratisera och ”despot-pucko-ockupera” mitt (tidigare) hemland Sverige.

En högt civiliserad protest gentemot en makaber mass-invandringspolitik inom Sverigenationen är att alliera sig med de demokratibevarande och fosterlandsälskande Sverigedemokraterna – innan hela nationen har blivit översållad av intoleranta och parasiterande islamistdespoter – vilka oinskränkt tillåtes att under anti-demokratiska former muslimförpesta den demokratiska andan och att könsstympsförråa den sociala atmosfären inom ett (före detta) högt utvecklat och civiliserat samhälle.

 

NAZI-SHARIA DESPOTISKA:
”Det går bra för Nya Sverige — Allt som räknas är Penningar!”

 

 

HJÄRTATS SPRÅK:
”Det går mycket illa för Nya Sverige eftersom sociala och allmänmänskliga värden är grovt underskattade och fruktansvärt eftersatta!”

 

 

BARA VARA
YOGA # 25

 

FASCISTOIDA LÖGNER
&
ANTI PROPAGANDA

 

 


Sossar Och Borgare Har Gått På
En Omvänd Nit.

De Trodde Sverigedemokrater
Var Enfaldiga Och Fulla Av Skit.

 

 

BARA VARA
YOGA # 26

 

FRAMKRYSTAD
LAPPMARKSPOSITIVISM

 

HUDIKSVALL

Är Sveriges Vackraste Stad
Och
Tudela Borderline
Är Sveriges ”Rikaste” Maninna
Vars
Biologiska Mamma
Heltänder På Knasiga Konstnärer.

 

BARA VARA
YOGA # 27

 

NEGATIVT LADDAT
LAPPTUNDRESYNDROM


I ärlighetens namn måste här tillstås att jag aldrig tidigare i mitt innehållsrika och multifasetterade liv har blivit så långvarigt förgiftad och/eller hårt ansatt av både svartsyn och av negativitet som under min (hittills) femåriga vistelse inom den Norrländska bondvischan alá antisocial och känsloamputerad Lapptundra.


På gott och på ont gäller som vanligt:

En blir (slutligen) såsom dem en umgås med och/eller har omkring sig – om en inte har både vett och styrka till att hålla sig så långt borta som möjligt från patologiskt betingade sammanhang och antisociala konstellationer!

 

BARA VARA
YOGA # 28

 

MEGAMOGEN
&
FULLVUXEN

(Magiavslöjande Illusionist)

 

Hellre En Överdos NaziSharia Turbulens
Inom Det Hyperäckliga Och Folkfientliga
EnstöringsSverige ...,

Än En GravAllvarlig Incest- Och PedofiliRomantik Inom Den Avhumaniserade Delen Av EuropaUnionen.

 

BARA VARA
YOGA # 29

 

Fråga:
Vet Ni Varför En
Simpel Hora Oftast Ljuger
Bland Vanligt Folk?

 

Svar:
Hon Måste Storljuga Och Blåneka
Eftersom Det Finns Så Mycket
Sexuellt Betingade Fördomar
Inom Det ChristusInfluerade Och TeknokratFascistiska AnalSamhället.

 

BARA VARA
YOGA # 30

 

SOCIALA FÖREDÖMEN
&
FÖRTÄCKTA MENTALSJUKDOMAR

 

De mest omogna och mentalt osunda av medmänniskor som jag någonsin mött bortom mentalvården var faktiskt två infödda och välansedda Sverigemedborgare, en man och en kvinna, vilka tjänstgjorde såsom skollärare på två helt avskilda arbetsplatser inom Svea Rike.

Egentligen borde lärarbehörighet och lärarelämplighet ta hänsyn till ”flera bottnar” – utöver den rent utbildningsmässiga.

En fallerande bedömnings- och behörighetskontroll utgör en socialt betingad riskfaktor för allmänheten eftersom den direkt påverkar unga och lättledda människor i skolåldern.

Den skollärare är fullkomligt vettlös vilken i egenskap av elevföredöme och privatperson hänger sig åt trakasserier, mobbning och diskriminering av fullvuxna medmänniskor inom de sociala sammanhangen..,

sysslar med en avartad diskrimineringsverksamhet vilken endast ankommer otidsenliga rasister och de vilka har något skumt och perverterat att dölja inför allmänheten, eller möjligen lider av en icke-diagnostiserad mentalsjukdom.

Med andra ord kan en säga att alla besserwisserförtryckare utgör mycket dåliga föredömen för unga människor.

På både gott och på ont, förefaller det som om lärarpersoner med få möjligheter till multikulturellt betingade och varierande vuxenkontakter, kvarstannar i ett infantilt och socialt underutvecklat stadie, vilket de i sin tur överför till skolbarn och unga studenter, vilka på ett svampartat vis tar till sig alla möjliga intryck och beteenden från det så kallade vuxenfolket i omgivningen och under referensfattiga former ”klonar” (eg. imiterar) och gör till sina egna. Vissa gånger med katastrofala följdverkningar för den tanklösaste av unga individer.

 

BARA VARA
YOGA # 31

 

DANMARK ASYL

 

Jag tror mig inom en mycket snar framtid flytta till det både Mentalt Sunda och Demokratibevarande Danmark – eftersom NaziSharia Unionen Nya Sverige stinker såsom ett mycket sunkigt och demokratiberövat arshhål – där massinvandringen gör att intoleranta mansgrisar från islamväldet fraterniserar sig med folkfientliga enstöringsnazister vilka har lyckats vända ”ut-och-in” på de flesta demokratiska begrepp.

Med andra ord är demokratiska värderingar förvanskade till att gälla för ”främlingsfientlig rasism” och fosterlandskärlek har förvanskats till att gälla för ”hets mot folkgrupp”, etcetera, etcetera.

De historiska och skamfyllda (nazi-) ränderna går tydligen aldrig ur en gammal viktigpetter och nazikärring inom den mest fascistoida och enstörigaste delen av Jordens alla glesbefolkade breddgrader.

Absolut ingen vettig människa behäftar destruktiva och fascistoida ideologier med positiva benämningar – åtminstone ingen vettig instans förutom det extremt högerextrema undantagslandet NaziSharia Unionen Nya Sverige – den hyperenfaldiga samt avigvända BorderlineNationen.

Amen.

 

BARA VARA
YOGA # 32

 

Entydigt Svar Till
”Non-Pick-Pocket-Thief-Guru”

 

Tyvärr är jag (fruktansvärt) allergisk gentemot – Bögaktiga Homsar & Obildade Neandertalare – däremot har jag ett mycket ”gott öga” till Fred & Frihet vilket självfallet inbegriper den Fria Viljan Under Ansvar.

Varför inte träffas inom en helt annan avkrok av ”VälfärdsSverige” och tala ut om både det ena och det andra under en till 100 % äkta dysfunktionellt betonad poesi- och krogafton med ett frisinnat och vidsynt kärlekssamband?

Om ”Lilla Doi” sänder mig ett seriöst e-postmeddelande med giltig ”snigelpostadress” (ej tel. nr.) lovar jag att leverera ”fribiljetter” till ett duduluxinsläpp på en relativt välrenommerad sylta alá (analbefriad) poesiafton.

Givetvis gäller ovanstående erbjudande endast om ”Lilla Doi” inte har något avsevärt bättre och mera ”dysfunktionalbefriat” förslag att komma med.Ps. Bergsklättring förutan räddningsrep och säkerhetssele är fullständigt otänkbart för min personliga del eftersom jag lätt drabbas av (en relativ) höjdskräck utöver det enkla faktum att jag inte har några som helst profant betingade självhävdelsebehov. Ds.

 

BARA VARA
YOGA # 33

 

DESINTEGRATION
&
ENSTÖRINGSMENTALITET

 

Nya Sverige Är En Mycket Sjuklig Nation.


Stora delar av dess innevarande befolkning förefaller att ha drabbats av en både elaktartad och svårbotad mentalsjukdom vilken likt en hetsig löpeld, från syd till nord och förutan nåd och förskoning, sprider sig genom hela det avlånga landet.

 

BARA VARA
YOGA # 34

 

FÖR ALLA ÄKTA DEMOKRATER
OCH VETTIGA FOLK ÄR DET DAGS
ATT HÖGLJUTT SKANDERA:

 

FÖRUTAN
Despotiska Sossar Och Fascistoida Borgare
Existerar Alls Inga Hemlösa Medborgare
Och Ofrivilliga Uteliggare
Inom Nya Sverige!

 

 

Marianne Faithfull

”The Ballad of Lucy Jordan”

 

BARA VARA
YOGA # 35

 

 

 

Relevant Motdrag
&
ANSÖKAN OM
DANMARK ASYL

 

Hade det inte funnits så himla många tvärkorkade och ”rättvättade” (eg. socialistiskt hjärntvättade) nationalsocialister inom Sverigenationen hade de demokratiförespråkande Sverigedemokraterna varit i majoritet och (bland många andra vettiga ting) visat på en demokratitillvänd och vettig invandringspolitik vilken är både skonsam och gynnande för nationens samtliga medborgare.

Rätta mig gärna om jag har fel, men är det inte så att alla allmänbildade demokrater och civiliserade medborgare/människor, det vill säga alla icke-hjärntvättade Sverigemedborgare, kan skilja mellan arbetskraftsinvandring och destruktiva fascistideologier?

Likt despotiska pirater och hänsynslösa stråtrövare utnyttjar så kallade sossar och borgare de infödda och ”rättindoktrinerade” medborgarna inom Sverigenationen genom att hissa en vilseledande fana vilken de under praktisk bristfällighet har behäftat med några innötta demokratiska epitet.

Ju starkare (politisk) snålblåst Sverigedemokraterna måste utstå i dagsläget – desto högre grad av hjärntvätt och nationalsocialism – påvisas inom den enstöriga och folkalienerade Sverigenationen.I dagsläget står det med andra ord klart och tydligt bevisat:
NaziSharia Unionen Nya Sverige Är En Stor Skam För Europa Unionens Alla Högintelligenta Samt Civiliserade Och Fredsbevarande Demokrater.

Det är förståligt att Sveriges ”besserwisserskara” av avigvända och ”rättvättade” (eg. socialistiskt hjärntvättade) nationalsocialister alls inte vill vare sig erkänna eller kännas vid det pågående sociala inbördeskrig vilket ännu inte har eskalerat i ett fullskaligt inbördeskrig där så gott som alla och envar går omkring beväpnade med både tillhyggen och handeldvapen för sin existentiella utkomst.

Under en medvetet oreglerad ”arbetskraftsinvandring” (eg. förtäckt muslimifiering) måste en ha fördragsamhet och överinseende med lite stenkastning på ordningspersonal och kravallartade upplopp med blodsutgjutelse vilket uppenbarligen ingår i konceptet ”multikulturell berikning” som även inbegriper massvåldtäkter på unga Sverigekvinnor. Eller hur?

Det handlar alltså om en motsägelsefylld samt avigvänd och fascistindoktrinerad Sverigenation vars infödda befolkning genom en förtäckt och människoduperande vansinnespolitik under långliga tider har förletts och drivits till social blindhet och en feghetsbaserad ”politisk korrekthet” genom en nationalsocialistiskt (sär-) prägling, vars morbida konsekvens yttrar sig i en integritetsutplånande folkfördumning, vilken i sin ordning medför en politisk feghet hos det stora antalet infödda Sverigemedborgare.

Det skamligaste en utpräglad (fascist-) regering kan göra bland klarseende och allmänbildade människor är att kalla sig ”demokratiskt orienterad” under rådande nationalsocialistiska förhållanden inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Det är klart och tydligt bevisat att det är fördummade nationalsocialister och andra fascistoida samhällselement vilka likt en flock primitiva babianer ägnar sig åt stenkastning och besinningslösa attacker på demokratibevarande och fosterlandsbeskyddande Sverigedemokrater.

En kan i sammanhanget tala om lyckad hjärntvätt med nationalsocialistisk individ- och integritetsutplåning.

Det demokratibevarande och klarsynta Danmark kommer att bli mitt nya Hemland efter inlämnad ansökan om politisk asyl såsom infödd Sverigemedborgare på flykt undan ett krigiskt och anti-demokratiskt terrorvälde inom NaziSharia Unionen Nya Sverige. Kort och gott: Sverigeflykting Söker Politisk Asyl I Danmark.

Ovanstående drastiska handling och/eller relevanta men tvångsmässiga motgrepp är aktuellt för att en infödd Sverigemedborgare skall få ynnesten att bekanta sig med ett mera demokratiskt och frisinnat samhällsklimat. Detta icke-fascistoida motgrepp gäller om Sverigedemokraterna
INTE får en fullgod och politiskt gynnsam medvind i sitt demokrati- och nationsbevarande segel.

Må fán ta Sveriges alla ShariaNazister
och Fördummade mähän till Demokratiförrädare.


En demokratisk filantrop med självbevarelseinstinkt och en viss självaktning kan med dagens informationsteknik inifrån ett klarseende och demokratipräglat Danmark med sitt folkliga gemyt – bättre verka för att upplysa och motverka NaziSharia Unionen Nya Sveriges både hänsynslösa och despotiska (NaziSharia-) framfart på den Skandinaviska halvön.

 


Vad Annat Vettigt Kan En Ha
Sina Allra Bästa Grannar Till?

 

 

Demokrati Är En Godartad Ideologi
Och Ingen Fascistoid Strategi För Envåldshärskare.

 

BARA VARA
YOGA # 36

 


”AVIGVÄND DEMOKRATI”

OCH
PROPAGANDAHETS MOT SD
SKAPAR ORDNINGSPROBLEM

OCH
FÖRVIRRING BLAND SVERIGEFOLKET

 

Det är endast regeringsduperade och fascistoida enstöringspuckon vilka gör allt i sin makt för att sabotera Sverigedemokraternas valarbete samtidigt som de skämmer ut den ”före detta” civiliserade Sverigenationen inför världens alla intresserade ögon.

 

Självfallet ger de anti-demokratiska ”ShariaNazisternas” våldsamma och dumdrivna agerande endast en obestridlig bekräftelse på att Sverigedemokraterna är ute i helt rätt ärende. Vilket oavkortat medför att SD får ändå mera vatten på sin demokrati- och fosterlandsvärnande kvarn.

 

 

På Slutspurten Inför Valet Betalar Sig Sverigeregeringens
Vettlösa Lögner Och Antipropaganda!

 

Länge Leve Stödet Från Alla Kontraproduktiva
Och
Hjärntvättade Nationalsocialister!

 

Sverigedemokraterna Behöver Endast
Tacka För Gratis Kampanjreklam
Och
Gratis Medieuppmärksamhet!

 

Länge Leve Regeringens Alla Fascistoida Dundertabbar!

 

Länge Leve Alla Demokrativärnande Sverigedemokrater!

 

 

Sverigedemokraterna har tydligen trampat på en mycket öm tå, eftersom de förledda Sverigesvenskarna också älskar sitt fosterland, men endast vågar visa det på ett ”avigvänt” sätt – ity de flesta infödda Sverigemedborgare och även många invandrare är rädda för att Sverigeregeringen skall bestraffa dem ändå hårdare än tidigare – om de öppet vågar sympatisera med och visa sitt sant demokratiska stöd för de både Härligt Ärliga och Hjältemodiga Sverigedemokraterna.

Givetvis är den både ökända och avigvända smygvägsandan också ett tydligt bevis på den avartade och perverterade effekt som framkallas då en despotisk NaziSharia-regering under fullständigt hänsynslösa former överkör den demokratiskt orienterade ”minoriteten” (eg. icke-socialistiskt hjärntvättade delen) Sverigemedborgare.

Nämnda förtryckareffekt drabbar alltså i första hand alla demokratiskt medvetna Sverigemedborgare, vilka på grund av en djupt rotad ”sverigefeghet” och/eller av ekonomiskt nödtvång, måste undertrycka ett uppriktigt civilkurage och samtidigt förneka ett äkta ”jävlar anamma” i sitt vanvördiga ”Nya Sverige” -bröst.

En Räddhågad Och Avigvänd ”KärringDemokrati” Är Slutresultatet.


Kom väl ihåg att starka och undertryckta känslor från rädsla ofta göder en våldsmentalitet vilken i sin tur framkallar blodspillan i sitt kölvatten.

Detta avartade resultat lär snarare vara konsekvensen från en fascistoid samhällsbildning och alls inte från en trygghetsalstrande och medborgarvärnade demokrati.

 

 

BARA VARA
YOGA # 37

 

KALLHAMRAD
SUNKBOMENTALITET

 

Utöver att vara ett socialt inavlat besserwisser- och enstöringspatrask så är tyvärr väldigt många av ”halvlapparna” inom Sunkbo City-territoriet även patologiska lögnare och hyperdespotiska fascistmoroner.

Inte minst bör i sammanhanget omnämnas att det fullständigt obildbara och självblinda kärringväldet inom orten har att dras med synnerligen stora och betungande attitydproblem alá folkfientlig översittare och simpel mansförtyckare.

Med en förtorkad ärtas storlek på hjärnan och med en tom bleckburk såsom hjärta är det inte mycket annat att förvänta sig av detta supernördiga och högst folkfjärmade borderlinesläkte vilket genom karma har inkarnerat i en förvillande människohamn.

Nämnda ”borderlinesläkte” har alltså förvärvat en oförtjänt människohamn, trotts att de utvecklingsmässigt sett förefaller att direkt vara uppstigna från ett lågt stående reptilsläkte, vilket ännu inte har förberett dem för en ansvarskännade livsföring bland mänskliga varelser
.

 

 

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 1)

 

SVENSK OCH ENSTÖRIG
ANNO 2010


Ett antisocialt enstöringsbeteende vars enda sociala uttryck består av en floskelbaserad väder- och vindintegration straffar sig självt i långa loppet.

Synnerligen bland de arma människor vilka aldrig har tillvaratagit möjligheten att lyssna till Varat (det innersta) eller till Hjärtat (det spirituella) hos sina socialt och emotionellt försmäktande medmänniskor.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 2)

 

 

Sverigeregeringen idiotförklarar hela det Svenska Folket då dessa manipulerande rötägg öppet uppmanar Sveriges alla goda medborgare att INTE ge sin demokratiska och fosterlandsvärnande röst till de Demokratiälskande och Sverigesupporterande Sverigedemokraterna.

 

Sverigedemokraterna skulle överhuvudtaget inte existera inom den politiska arenan om inte den korrumperade Sverigeregeringen hade varit sammansatt av en flock imbecilla och inkompetenta idioter vilka ödelägger den (före detta) mycket fina Sverigenationen.

 

Under innevarande kaotiska och demokratiomstörtande samhällsordning inom den enstöringsbemängda och desintegrerade/folkalienerade Sverigenationen kan en tycka att alla kärleksfulla människor med en intakt självbevarelsedrift borde ge sin röst till Sverigedemokraterna även om inte alla och envar är absolut fredliga Fullblodsdemokrater och inbitna Sverigesupporters.

 

INSE FAKTA:

SOSSAR & BORGARE
(Pest & Kolera och/eller Sharia & Nazi)
Har Förstört Hela Sverige
Genom En Landsförödande Mass-Invandringspolitik
Med Islamistiska/Fascistoida Förtecken.

 

TRAGISKT MEDDELANDE

De Både Fega Och Dumdrivna Nazisvenskarna/Enstöringssvenskarna
Förtjänar Alla Sina Intoleranta Islamistdespoter.

 

PASSANDE MEDDELANDE

Extremvänsterns(*) Omogna Protester Gentemot Sverigedemokraterna Är Endast Ett Ideologiskt Alienerat Och Mycket Skamligt Bevis På Äkta Svensk Enstöringsmentalitet alá Långvarig Hjärntvätt Och Socialistsyndrom.

 

KLARSEENDE

Sverigedemokraterna Uppvisar ETT SANT HJÄLTEMOD Emedan Extremvänsterns(*) Barnsliga Ohörsamhet Och Självförlöjligande Protester Endast Ger Uttryck För En Perverterad Och Ansvarsbefriad Dumdrivenhet I Ett Både Desperat Och Avundsamt Försök Att Framstå Såsom ”Lika Modiga” Som Sina Betydligt Mera Civiliserade Och Demokratiskt Orienterade Antagonister; Sverigedemokraterna.

 

(*) Med benämningarna ”Extremvänstern” respektive ”Extremhögern” menas här alla anti-demokratiska och avigvända eller ”bak-och-frampåvända” NaziSharia-svenskar vilka genom hjärntvättsliknande metoder har utsatts för en långvarig (national-) socialistisk indoktrinering.

Dessa totalförvirrade samt anti-demokratiska och helhispiga ”vi-har-rätt-och-ni-har-fel -människor” missbrukar alla etablerade begrepp och allmänt vedertagna termer för att vinna makt och inflytande över de politiskt och ideologiskt okunnigaste av Sverigemedborgare.

Exempelvis omvandlar den självblinda samt fascistoida och barbariska ”Extremvänstern” alla destruktiva och livsfientliga ideologier till att gälla för en sakfråga vilken hävdar ”Alla Människors Lika Värde” – denna tokstolleaktiga begreppsförvrängning kan liknas vid en sunkig dubbelmoral där Nazitysklands Hitlerjügend under enstämmighet skanderar; ”Heil Hitler! – Leve Kristus!”. Under rådande avigvända samhällsförhållanden kunde alla differentieringsblinda och självförhärligande vettvillingar lika gärna skandera: ”Fascism Är Lika Med Äkta Demokrati!”

[
Med andra hypermärkliga och våldsjustifierande ord betyder ovan nämnda NaziSharia-skanderande i klartext:
”Du Bör Åkalla En Lågt Stående Och Perverterad Gudom Innan Du Attackerar Och Lemlästar En Annan Människa För Sina Avvikande Åsikter!”.]


Avigheten utgörs (desto värre) av att alla de Hjältemodiga Demokrater, vilka oftast är infödda Sverigemedborgare, benämns såsom varande ”Främlingsfientliga Rasister” – endast för att de har en kritisk inställning till den Svenska Regeringens översitterifasoner beträffande den okontrollerade massinvandringen till Svea Rike – vilken också är behäftad med en överrepresentation av intoleranta islamistdespoter.

Alla demokratiskt sinnade nationalpatrioter inom Svea Rike blir automatiskt och förbryllande nog ansedda för att syssla med ”Hets Mot Folkgrupp” – enär det i självaste verket handlar om BEFOGADE PROTESTER gentemot den synnerligen despotiska Sverigeregeringens hänsynslösa och nationsförödande mass-invandringspolitik – vilken överkör de infödda medborgarna och nedmonterar det så kallade välfärdssystemet – utöver att den bidrar till en accelererande demokratiurholkning med våldsupptrappning, etcetera.

”Extremvänsterns” självblinda och hyperdespotiska enstöringsprotester gentemot fredliga och demokrativärnande Sverigedemokrater anses motsägelsefullt nog INTE utgöra; ”Hets Mot Folkgrupp” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige, vilket ju är bakvänt så det osar ”hjärnsläpp” omkring det hela.

Den fascistoida och islamistvänliga ”NaziSharia Unionen Nya (Skit-) Sverige” är med andra ord ett Extremt Unket Rövhål.

[ Den exakta betydelsen av det semivulgära uttrycket; ”Extremt Unket Rövhål” får Extremvänsterns och Extremhögerns alla själv- och differentieringsblinda fascistmoroner alá ”icke-avigvänd hitlerjugend” försöka sig på att efter bästa förmåga utklura på egen hand.]

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 3)

 

HYPERFASCISTOID
SJÄLVBLINDHET

 

När desintegrerade och dumdrivna enstöringsmänniskor inom Svea Rike talar om ”alla människors lika värde” – på samma gång som de diskriminerar Sverigedemokraterna – är det både träskallehjärnan och bleckburkshjärtat hos de mest avigvända av dem som skvallrar om hur fruktansvärt självblinda samt sinnesrubbade och socialistiskt hjärntvättade många Sverigemedborgare faktiskt är.

När Sverigedemokraterna talar om en regeringsframkallad och vansinnig mass-invandringspolitik – vilken favoriserar och ger företräde åt fascistoida levnadsideologier på de infödda medborgarnas bekostnad – börjar det avigvända och självblinda politikerpacket att babbla om ”rasism” och ”främlingsfientlighet” för att undkomma ansvarsfrågan beträffande sin inkompetenta och fascistoida gärning på den politiska arenan.

Det är med andra ord en ansvarslös mass-invandringspolitik med islamistiska förtecken som har inbjudit de Ansvarstagande och Differentieringskunniga Sverigedemokraterna till både regering och riksdag.


Att inte ens lyssna ordentligt till SD:s politiska budskap under rådande omständigheter är endast tecken på stor (nazi-) högfärd och en synnerligen intelligensbefriad arrogans.


[ Den ”medfödda” (eg. inympade) och socialistpräglade och/eller underkuvelsebaserade FEGHETEN bland infödda Sverigemedborgare är ett kapitel för sig.

Dock bör här nämnas att den person vilken är överdrivet kaxig och diskriminerande gentemot oliktänkande och/eller uppvisar ett (babianflocksaktigt) övermod endast när den har ett socialt övertag och befinner sig inom en (socialt inavlad) gruppgemenskap där vederbörande erhåller flockmedlemmarnas inskränkta support – är en lika löjlig som feg kanalje – vilken endast vågar ”pipa” högt och ljudligt först när alla andra gör det.


Ovanstående bör jämföras med och ställas emot de överlägsna och hybrisbaserade attityder som folket inom det narcissistiska Hitlertyskland uppvisade under sin storhetstid och den eftertankens kranka blekhet som drabbade desamma vid krigsslutet när nederlaget väl var ett faktum och de motvilligt måste inse att de faktiskt hade förlorat kriget.

Efter en tid i fredens tecken kunde de flesta Tyskar för sitt liv inte begripa hur de hade kunnat vara så fruktansvät narcissitiska och socialt obegåvade att de gav den syfilisdrabbade galningen och megaöversittaren A. Hitler sitt odelade stöd.]Sverigedemokraternas uppgift är att inom den avigvända Sverigenationen punktera den NaziSharia-uppblåsta högfärdsballongen och ersätta den med Demokratisk Tillvändhet och Kunskapsbaserade Fakta beträffande alla livsfientliga samt genomfalska och fascistoida ideologier.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 4)

 

BRYSKT UPPVAKNANDE
&
GLÄDJEBRINGANDE
SORGEARBETE

 

Den socialistiska hjärntvätten är total när den etablerade Vänstern inom den högfärdsansatta och hyperfascistoida Kungliga Huvudstaden (Stockholm) på svenska folkets vägnar djupt beklagar sig över att det blåser ”högervindar” även inom det avigvända och desintegrerade/folkfjärmade Enstöringssverige då det demokratiska mittenpartiet SD äntligen har kommit in i parlamentet och under seriösa former vädjar om både samarbete och ansvarstagande inför Sverigenationens framtida välbefinnande.

Det är med andra ord fruktansvärt synd om alla självblinda enstöringssvenskar/besservissersvenskar (med patent på verkligheten) vilka inte ens kan skilja mellan aviga och räta maskor i samhällsväven.

Ponera hur självdestruktivt det skulle vara om någon ”dumdristig borderlineperson ” (eg. allmänbildad och ansvarskännande filantrop), helt utan en klausul för risktillägg i sitt anställningskontrakt, skulle ge sig i kast med att på Sverigeuniversiteten i demokratins tecken (försöka) utbilda fascistoida och självblinda Enstöringssvenskar i den Ädla Differentieringskonsten och/eller i Särskiljandets Yoga.

Här åsyftas ett klarsynt och differentieringsorienterat utbildningsprogram vilket verkar för att även vilseförda människospillror skall få möjligheten att under konsekventa former lära sig skilja mellan destruktiva- och godartade ideologier i sina politikerförledda och avigvända fascistliv och/eller i sin extremt högerextrema tillvaro.

De allra flesta demokratiskt medvetna människor inom Europa Unionen anser lika högtidligt som SD att det är på tiden det börjar blåsa demokratiska vindar även inom det avigvända och ”extremt högerextrema” (eg. socialt eftersatta och emotionellt underutvecklade) Enstöringssverige vilket sedan lång tid tillbaka dryper av ett folk- och demokratifjärmande NaziSharia-slem.

Den människa vilken efter en intensiv upplysningskampanj i demokratins och i den oförvanskade kunskapens namn fortsätter med att under avigvända former ”slicka fascistrumpor” (eg. hänger sig åt snedvridna och fascistoida impulser) är en synnerligen perverterad och absolut obildbar människa vilken är i akut behov av vårdinsatser under humanitära former.

 

 

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 5)

 

Den Spirituella Kärlekens Omhuldande Änglavingar
Skänker Tröst Och Vila Åt Alla De
Förfördelade Människorna.

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 6)

 

 

UPPRÄTTA KONUNGSÄGGET
OCH
RULLA SEDAN VIDARE


”Först Ett Bestämt Nyp Med Bromspedalen Och Sedan Ett Blixtsnabbt Byte Till Lägre Kugg För Att Därpå Vinkla Hjulen Och Ge Järnet Genom Hårnålskurvan Och Ut På Raksträckan Igen.”

 

5.
Jag Känner En Stor Ödmjukhet Inför Sverigedemokraternas Valframgång.

4.
De mycket beklagansvärda protesterna gentemot SD:s demokratiska valframgång Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige är endast det emotionella uttrycket hos det avigvända och fascistoida ”bleckburkshjärtat” – vars besvikelse är baserad på ett avgrundsdjupt nederlag och i bästa fall även på en ansättande självkritik – vilken har framkallts genom bristen på faktabaserad kunskap samt genom den ”medfödda” oförmågan att känna en äkta och oförställd form av empati och medkänsla gentemot alla slags medmänniskor.

3.
”Nu äntligen är det Er tur att få komma in och ta del av Stugvärmen!” – sade Gestapo i Nazityskland – när de öppnade grinden åt de förfärade och djupt ansatta Judarna vid deras ankomst till gaskamrarna vid koncentrationslägret i Auschwitz.

Ovanstående skräckscenario kan och bör jämföras med SD:s uppenbarligen oönskade inträde i det Anti-Demokratiska och Svenskhetsfientliga NaziSharia-parlamentet – fastän i avigvänd ordning – eftersom det handlar om NaziSharia Unionen Nya Sverige med sitt desintegrerade och folkfjärmade enstöringsideal.

Parlamentets alla toppridna politiker och ledamöten borde istället vara oerhört tacksamma för att det fortfarande finns civiliserade och demokratiskt orienterade medborgare inom den så otäckt folkfjärmade och enstöriga Sverigenationen.

2.
Jag ber givetvis alla och envar allra ödmjukast om ursäkt för mitt envisa Demokratihävdande i en avigvänd Enströringsnation inom det (före detta) geografiskt isolerade men (fortfarande) emotionellt folkfjärmade Skandalnavien med sin folskelbaserde väder- och vind integration.

1.
Må Demokratins Alla Folktillvända Grundpelare Bevaras Intakta Och Må Dessa Upprätthållas Genom Sverigedemokraternas Idoga Arbete Tillsammans Med Alla Andra Högt Civiliserade Och Kulturkunniga Människor På Planeten Tellus.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 7)

 

 

AVIGVÄNDHET
inom
NAZI-SHARIA UNIONEN NYA SVERIGE
(21:a aug 2010)

eller
”Samtal Med En Självblind Och Fördumad Åsna”

 

När Skandinaviens, historiskt sett, mest ökända, samt politiskt sett, mycket illa ansedda och nazivänliga nation avsiktligt importerar mängder av intoleranta och diktaturpräglade islamistdespoter – för att under en pseudodemokratisk täckmantel och med en förställd medkänsla alliera sig med desamma islamistdespoterna – kommer denna synnerligen olyckliga folkgrupps- och ideologisyntes och/eller politiska NaziSharia-konstellation i sin förlängning att undergräva den innevarande så kallade demokratin och slutligen också förjaga den allra sista spillran av befintlig demokrati.

Trotts allt anti-demokratiskt och folkförtryckande politikerbjäfs inom Sverigenationen finns det fortfarande sublima krafter vilka envist bekämpar fascistoida impulser och verkar för en demokratisk samhällsbildning, vilken i den faktabaserade kunskapens namn och i självbevarelsens tecken, ABSOLUT INTE har för avsikt att medverka till ett ansvarsbefriat understödjande och ett dumdrivet glorifierande av folkmanipulerande uttalanden såsom exempelvis det avig- och rötäggstillvända (och ännu inte djupt etablerade) talesättet; ”Alla Ideologiers Lika Värde” – vilket under en intensiv och anti-demokratisk politikerpropaganda på mycket kort tid har omdanats till att gälla för, och avsiktligt förväxlats med, det humanitärt betingade; ”Alla Människors Lika Värde” – vilket ju handlar om någonting helt annat än elakartade och hyperfascistoida levnadsideologier.

 

 

TANKESTÄLLARE

 

Följande sats borde vara en Oförglömlig Lärdom från det Andra Världskrigets fruktansvärda blodspillan och materiella ödeläggelse:
Destruktiva och Livsfientliga (fascist-) ideologier är ALLS INTE LIKVÄRDIGA med Godartade och Livsbejakande ideologier – hur många människor med humanitära behov som än är inblandade.Tänk dig en festmåltid där alla och envar högljutt skanderar:

”Allt Illastinkande Människobajs Har Lika Värde Som Näringsrika Födoämnen! Ät nu och håll snattran!”, etcetera, etcetera.
Eller så kan det lika gärna liknas vid att mitt under en festmåltid utropa:
”Bajs Är Mat Och Mat Är Bajs!” – för att därpå tvinga samtliga matgäster till att förtära och att livnära sig på illastinkande exkrementer.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 8)

 

INTIMITET ALÁ ENSTÖRIG SUEDÉ

 

Sharia-Lotta Långsint-Dumsnut talar och förstår sig endast på ”TrånKukens SpermaSkvättande EnstöringsSpråk”.

Hon anser nämligen att den Manliga Sädesvätskan är en avundsvärd delikatessupplevelse som ingen enda Viril-Och-Frisinnad ”ShariaQuinna” bör avvara utan att först och främst ha avsmakat under sexuellt frigjorda och fullständigt ohämmade former.

Inom de allra mest Frisinnade och Biofila Suedé-Sammanhang är Sharia-Lotta Långsint-Dumsnut desto värre både Dysfunktionell och Lomhörd, utöver det faktum att hon är absolut Obildbar inför Den Osjälviska Kärlekens Öppenhjärtliga Språk.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 9)

 

Sanning Svider!
&
Universum Visar Ingen Hänsyn
Inför Ett Makabert Super-Ego!

 

Lustigt är att många människor vilka vistas inom de så kallade teknokratiska välfärdssamhällena vare sig ”lever” eller ”arbetar” i ordets egentliga betydelse.

De lyckligast lottade av dem är blott och bart livegna löneslavar vilka ägnar sig åt själsdödande sysselsättningar där de under mekaniska och robotaktiga former måste kämpar envist och oförtrutet med att upprätthålla sin eländiga existens på planeten Tellus.

Bättre är väl det, än att rota omkring bland storstädernas avfallsplatser, för sitt dagliga uppehälle. Eller hur?

Nämnda samhällsscenario utspelar sig allt emedan teknokratins så kallade högutbildade forskare och vetenskapsmän sysslar med att multislösa med, och att förbruka finansiella resurser och naturtillgångar, på något som ur holistisk synvinkel och/eller ur en helhetsaspekt, för den medkännande och reflekterande medborgaren, framstår såsom fullständigt idiotiska och synnerligen överflödiga forskningsområden.

Den så kallade vetenskapen erhåller enorma forskningsanslag från både stat och privatpersoner. Detta är möjligt eftersom teknokratins högutbildade apostlar, lika det superytliga och egofixerade Hollywood, medvetet anspelar på människors rädsla inför döden och/eller på människors rädsla inför asteroider och kometer vars eventuella nedslag på planeten Tellus kan orsaka globala katastrofer med massförintelse och ”död” i sitt (egoupplösande) spår.

So What! Om det är meningen att delar av, eller att hela mänskligheten skall utplånas i ett enda ödesavgörande svep, så låt det då hända – för det kan väl ändå inte vara meningen att exempelvis en folkmanipulerande och hyperparanoid rymdforskning skall ske på bekostnad av jordens alla fattiga och materiellt utblottade människor?

Jordens naturresurser och vetenskapens gedigna kunnande kan användas och riktas på betydligt förnuftigare vis. Eller hur?

 

 

I Det Eviga Överjagets Tjänst
För Framtids Egobefrielse


Min förnuftigaste fråga i sammanhanget är:

Hur är det möjligt att så många människor på en och samma gång kan vara rädda för den så kallade Döden?


Det många hypermaterialister och/eller människor i allmänhet mest av allt förfasar sig över och vilket de benämner med ”DÖDEN” kan lika väl betraktas såsom en Personlig Befriare från ett plågsamt och traumatiserande jordeliv – vilket ofrånkomligen lyder under förgänglighetens naturlagar – vilket självfallet innebär att det även lyder under en konstant förvandling och/eller lyder under en karmatiskt betingad utveckling med Själsliga Framåtskridanden för de (re-) inkarnerade Tellusborna.


Det Personliga Egot Och Den Fysiska Kroppen Existerar Alls Inte För Evigt.

 

... Amen ...

... Om Mani Padme Hum ...

... Leve Juvelen I Lotusblomman ...

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 10)

 

PUBERTALA SLINKOR

 

De Flesta Illa Ansedda Övergreppsoffer Undandrar Sig Världens Folk Under Motstridiga Känslor.

De Gatusmartaste Av Dem ”Omskolar” Sig I Samhällets Tjänst Och Nyttjar Både Sina Unika Kunskaper Och Den Förvillande Paradoxen Såsom Ett Personskydd Gentemot Småborgerliga Fördomar.

 

Anal-Sofie Bitterhagga uppför sig som om vore hon en konflikt- och strykrädd skabbhund – vilken genast rusar iväg och gömmer sig under en gammal och utsliten skinsoffa, eller liknande, så fort hon blir tilltalad av tidigare herrbekanta – synnerligen om någon av dem en gång i tiden har lyckats lura till sig ett ”gratisnyp” under salongsberusade former.

Främmande och penningstinna ”gatulaxar” är alltid intressanta för hennes emotionellt underutvecklade del – åtminstone fram till det att även dessa har upphört att vara penningstinna.

Ovanstående detaljbeskrivning gäller givetvis endast så länge hon är relativt ungdomlig och så pass attraktiv att hon fortfarande lyckas attrahera individer av det motsatta könet, eller att hon alternativt, fortsätter med sitt utvecklingsstagnerade upprätthållande av ett pubertalt agerande även i vuxenlivet.

 

Den Som Tycker Om Sig Själv
Hyser Också Förmågan Att Älska Andra.

 

En förutsättning för att kunna älska andra
är att en först och främst trycker om sig själv.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 11)

 

Tillägnat Den Fisförnäma Samt Hypersnåla
Och Empatibefriade Framföderskan Från
Det Sörländska Låglandet.

eller
Den Som Vill Bli Betrodd I Framtiden
Bör Inte Utropa
”Vargen Kommer”
Om Det Inte är Absolut Sant


eller
En Socialt Och Emotionellt Betingad
”Snétripp Alá Not So Very Yin-Yang”
Är På Insegling I Min
Bankrutta Och Meningslösa Lapptundretillvaro.

 

För den ANSVARSBEFRIADE FRAMFÖDERSKAN på den Sörländska Låglandsslätten är det troligen mycket svårt förstå att en fullvuxen man och människa inför en påtvingad initiering av en Sjätte (# 6) Vinter bland alla despotismbemängda samt enstöriga och antisociala ”halvlappar” i Sunkbo City på den främlingsfientliga lapptundran i Södra Norrland främst av allt kan få mycket otäcka associationer ...

... vilka oavkortat och förbehållslöst riktas till en ”föräldrabefriad” femårig gosse – vilken är väl medveten om att det är dags för ÄNNU ETT OHYGGLIGT ÖVERGREPP av sexuell natur – då han under skoningslösa och/eller känsloförträngande former blivit inlåst helt utan flyktmöjligheter inom en trång lägenhet på femte våningen i en ”egoutplånande” (eg. kundaliniförberedande) hyreskasern ...

... tillsammans med en ”plastpappa/styvfar” vilken i själva verket utgörs av en manipulativ pedofil vilken blir fullkomligt samvetslös, så snart han kommer i enrum med det försvarslösa gossebarnet, alltmedan den biologiska modern har fullt upp med att uträtta ”viktiga ärenden” på byen.

 

In The Ghetto
(Klickbar Bildruta)


Den Kundalini Inspirerade ”Lilla Moi” Struntar Högaktligen I Vad Alla Folkförtryckande ”Nazisvenskar” Anser Om Hans Eminenta Person Eftersom Nämnda Avartade Medborgare Inte Har Gjort Så Värst Mycket Annat Än Att Diskriminera Och Att Långvarigt Förtrycka Vederbörande Under Viktiga Perioder Av Hans Erbarmliga Jordeliv.

 

 

Lyckligt Är Att Stora Delar Av Den Vida Världen Är Både Välsignad Och Befolkad Av Empatifyllda Och Medkännande Människor Och Att Jordelivet Inte Endast Utgörs Av Socialistiskt Hjärntvättade Och Naziförledda Sverigemedborgare Med Ursprung Från Den Socialt Och Emotionellt Underutvecklade Skandinaviska Halvön.

 

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 12)

 

Virtuellt Urvattnad Sanning

eller

Pånyttfödd Aha-upplevelse

eller

Alpha Omega:

 

KonservativA & ÖvervintradE
”Grön-Vågare”

(Inom Svea Rike)


Är numera allt annat äN
MedkännandE & Icke-FascistoidA.

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 13)

 

 

Mera Död Än Levande
På Det Verkliga Livets Baksida

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 14)

 

ORENT MJÖL I PÅSEN
&
DÅLIGA RÅDGIVARE

 

När den välansedda och ”fina flickans” promiskuösa dubbelliv riskerade bli avslöjat inför den trångsynta och folkfördömande allmänheten, förändrades helt plötsligt hennes innevarande personlighet, och istället började hon uppföra sig som om vore hon en fascistoid och illa beryktad ”värsting” vilken alls inte är särdeles ödmjuk, belevad och fin inom de sociala sammanhangen.

 

 

DET FÖRFLUTNAS GREPP OM NUET.

SANNINGEN INHÖLJD I LÖGNERS DUNKEL.

DET ONDAS KORTLIVADE TRIUMF.

DET GODAS ABSOLUTA SEGER.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 14)

 

OTIDSENLIG OCH DISSANDE
”RASBIOLOGI”
I MODERN TID

 

Bara för att somliga människor är lite ”vanskapta” (eg. skapta lite annorlunda i fysiologisk bemärkelse) behöver detta INTE innebära att vederbörande också är oåterkalleligt ”fördummad i pallet” och/eller ”tappad bakom en vagn” och/eller är fullständigt ”bakom flötet”, etcetera, etcetera.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 15)

 

 

PARADOXALT TANKEFEL

eller
GLÄFSHUNDEN ÄR SVENSKENS
ALLRA BÄSTA VÄN

 

Den intoleranta samt enstöringsbemängda och/eller desintegrerade/folkalienerade Sverigenationen med sin floskelbaserade väder- och vind integration göder inga djupare bekantskaper och vänskapsförbund människor emellan.

Med andra och mera koncisa ord är det otroligt lätt att hamna i onåd hos de politiskt korrekta samt socialt hyperpräktiga och absolut felfria Sverigemedborgarna.

[ Tro absolut inte på det både falska och urlöjliga talesättet – ”när väl du har lärt känna en svensk urinnevånare (efter tio år) så har du också En Vän För Livet” – detta är rent nonsens och/eller ett kvalificerat struntprat vilket är baserat på stora delar av det infödda Sverigefolkets vilja att framstå i en mindre intolerant och fascistoid dager inför omvärlden.]

Inte är det så värst märkligt att den kulturfjärmade samt enstöringsbemängda/folkalienerade och differentieringsokunniga Sverigenationen så gott som endast attraherar sin artfrände bland de intoleranta islamistdespoterna.

Fakta är att intoleranta och halalslaktspräglade islamistdespoter flockas i överdrivet stora antal inom Sverigenationen – eftersom ”ryktet” i den stora vida världen har spridit sig inom de muslimska leden – att de har en regeringsförtryckt och mycket lämplig artfrände bland de underkuvade och (regerings-) hunsade enstöringsmoronerna inom Svea Rike.

De mest regeringshunsade enstöringsmoronerna inom Sverigenationen förefaller vara så fruktansvärt socialt blinda och fullständigt obildbara att de inte ens kan lära sig differentiera/särskilja mellan livsfientliga och livsbejakande ideologier.

Eftersom flertalet ”socialistflockspräglade” (eg. enstöriga, narcissistiska och nationalsocialistiska) Sverigemedborgare inte inser det halalslaktsblodiga allvaret i nämnda mass-invandringsförhållande undviker de samtliga fakta i ärendet. I stället hänger de sig åt folksplittrande ordlekar med präktighetsbevarande fraser såsom: ”Människors Lika Värde” – ”Hets Mot Folkgrupp” –”Främlingsfientlighet” –”Rasism” – etcetera, etcetera.

Detta socialt obegåvade och politiskt avigvända vansinne gör i sin tur att andra och betydligt mer toleranta folkgrupper, vilka hyser demokratiska grundvärderingar, noga tänker sig före innan de söker asyl eller uppehållstillstånd inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Nämnda avigvända förfarande inom politiska och sociala sammanhang – bland de mest politikerförledda och folkalienerade Sverigemedborgarna – handlar möjligen om ett ignoransbetingat ”tankefel” vilket paradoxalt nog har sin grund i en överkompenserande och förhastad ansats att avlägsna den främlingsfientliga och nazitillvända stämpeln från Andra Världskriget – vilken hänger såsom en hotfull och olycksbådande Jolly Roger-fana – över hela den kulturellt- och ideologiskt alienerade NaziSharia Unionen Nya Sverige.
Sammanfattande Konfliktförtydligande:
En historiskt medveten fåfänga gör att många socialistiska och nazibesudlade Sverigemedborgare i dagsläget gör sitt bästa för att framstå i bättre dager inför omvärldens ögon – emedan den despotiska och folkförledande Sverigeregeringen gör allt i sin makt för att upprätthålla den fascistoida och/eller nazivänliga prägeln inom Svea Rike – genom en ”artfrändeliknande” massinvandring med islamistisk överrepresentation bland de ”socialt blinda” och/eller multi-kulturellt differentieringsokunniga Sverigemedborgarna.

Under dessa politiskt avigvända samt kulturellt- och ideologiskt differentieringsokunniga samhällsbetingelser diskrimineras och exkluderas Sverigedemokraterna från det humanistiskt betingade talesättet: ”Alla Människors Lika Värde” – exakt lika den vansinniga samhällsavart – vilken under fullständigt utskruvade former drabbade de Judiska ”syndabockarna” och/eller ”hackkycklingarna” inom det avhumaniserade och förråade Nazityskland.

Visst är det både tragiskt och olustigt att ”helt plötsligt” tror sig de infödda och (national-) socialistiskt hjärntvättade Sverigemedborgarna kunna differentiera/särskilja mellan livsfientliga och livsbejakande ideologier!

[ Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige är snart nog ”Du Gamla Du Fria” ett förglömt kapitel och/eller en förbjuden Nationalsång vilken anses innehålla
skickligt förtäckta budskap om en nationalfascistisk uppmuntran till främlingsfientlighet och rasism.]

Åtminstone förefaller det i dagsläget finnas otroligt många infödda Sverigemedborgare vilka under stor kaxighet Tror att de i sin bortkollrade NaziSharia-enfald och i sin enstöriga folkalienation, kan skilja mellan ”aviga och räta” maskor i samhällsväven, fästän de i själva verket är både kulturellt- och ideologiskt differentieringsokunniga på grund av en långvarig (national-) socialistisk hjärntvätt och underkuvelse.

Den bakomvarande och fruktansvärda sanningen är att de förmesade och regeringsduperade Sverigemedborgarna INTE VÅGAR ta konflikt med halalslaktspräglade islamistdespoter eftersom de infödda Sverigemedborgarna innerst inne inser att ett dylikt konfrontationsförfarande inte kan utmynna i något annat än i upploppsartade kravaller och/eller i allra värsta fall kommer (den feghetsbaserade) konflikträdslan att leda till ett oönskat blodbad betydligt större än det innevarande inom Sverigenationen.

Därför är det också betydligt tryggare att i en äkta feghetsbaserad och nationalsocialistisk anda ”ge sig på” (eg. köra över och underkuva) de infödda Sverigedemokraterna – vilka under både oförskräckta och dödsföraktande former – strävar efter att upprätthålla demokratins alla grundpelare under absolut fredliga och civiliserade former, inom en ”före detta” högt utvecklad nation, vars infödda enstöringsbefolkning saknar ett vidsynt och faktabaserat differentieringskunnande beträffande olika kulturer och levnadsideologier.

[ Den i viss mån förståliga, men desto värre nationsförgörande konflikträdslan, bland de förledda Svearna talar sitt eget, om än omvända och trottsiga klarspråk, i detta inte minst Svinrighetsvänlig-fientliga sammanhang.]

Med andra rättvända ord, går allt politikerförakt inom den enstöringsbemängda och differentieringsblinda Sverigenationen, direkt ut över de nationsammanhållande och demokratiäskande Sverigedemokraterna.

 

 

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 16)

 

RÄTTVÄND ORDNING
(enligt den EU-Aviga SE-Normen)

 

JAG VÅGAR FRANKT PÅSTÅ att alla toleransbefriade samt godtyckliga och småaktighetsbaserade portningsförfaranden inom krog- och restaurangbranschen – ingenting annat är en DIREKT DISKRIMINERING – av oliktänkande individer inom (det unkna rövhålet) NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

* * *

 

[ Ovanstående och synnerligen fascistorienterade diskrimineringsavart understöds flitigt av den NaziSharia-trogna Diskrimineringsombudsmannen (DO) – så länge den inte missgynnar alla så kallde invandrare med islamistisk bakgrund – och endast riktar sig gentemot infödda Sverigemedborgare med demokratiska grundvärderingar.]

 

 

GODTYCKLIG PORTNING = DIREKT DISKRIMINERING

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 17)

 

 

— ”LILLA MOI” —

... Är Ingen Förtäckt Naturkatastrof ...

 

UNDER ABSOLUT ÖDMJUKA FORMER ÖNSKAR

”Lilla Moi”

FÅ ERHÅLLA DEN EGO-REDUCERANDE YNNESTEN

ATT REDAN — ”HÄR-OCH-NU” — VILKET BETYDER


— ATT INOM ETT —
— TEKNOKRATFASCISTISKT SAMHÄLLSSYSTEM —


FÅ DEN UNIKA MÖJLIGHETEN ATT VARA DEL AV

EN ALTERNATIV OCH NATURTILLVÄND SAMT FRAMTIDSVÄRNANDE OCH GLOBALT OMSPÄNNANDE

EKOBYGEMENSKAP

På Planeten Tellus

 

 

Begreppsutredning:
Det Numera Utnötta Konceptet ”Gröna Vågen” (eg. Den Globala Miljörörelsen) Från 1970-talet Är Absolut Inte Liktydig Med En Naturfrånvänd Samt Konservativ Och Analrigid TeknokratFascism.Ett Förfärligt Men Härligt Förtydligande:

Motsatt Det Cybernetiska Och Teknokratfascistiska Analsamhället Beskriver ”Gröna Vågen-Konceptet” Ett Globalt Ansvarstagande Och Miljövärnande Natursamhälle Med En Humanistisk Och Filantropisk Livsåskådning Där All Tvångsartad Och Dogmatiserad Religionsutövning Har Ersatts Av Medkänsla Och Förståelse Inför Medmänniskor.

 

Klimatkris
(Klickbar Logga)

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 18)

 

Skenet Kan Bedra
Tolvårig Son
Med Ett Ansträngt & Tillgjort Fotoleende Anno 1992

(Ett år efter Illa Tillstukning och Initierat Fadersberövande alá Despotismbaserad Kidnappning)

 

 

Kidnapperska alá Symbole

”Svart & Vit”
(Full av Fågelskit)

27:e april 2011

Direkt-Meddelande Till
”Kidnappar-Fia”

Du borde berätta sanningen och ta ditt straff – istället för att låta mig höggradigt våndas i ensamhetens sarkofag – inom det ödsliga och folktomma Lappriket i södra Norrland.

Ju längre tid jag måste uthärda under en ofrivillig social isolering och så gott som bankrutt, desto mera komprometterande blir det för din del, när sanningen väl uppdagas i all sin misär.

Tick-Tack, Tick-Tack – ytterligare Sex År har lagts till ditt kidnapparkonto vilket du – utan ett vettigt ord till förklaring så morskt öppnade anno 1991.

 

 

 

ALL ONDSKA BÖR
MED
KÄRLEK FÖRDRIVAS


Min Sons Hyperdespotiska Kidnappare Tycker I Dagsläget Att Jag Skall Hålla Truten Och Istället Vara Oerhört Tacksam Över Leveransen Av En Årlig Lägesrapport(*) Vilken Under En Kortfattad Tvetydighet Och Med Halvsanningar Anger Hur Till Vida Han Fortfarande Befinner Sig I Livet Eller Inte.

 

(*)
Den årliga lägesrapporten är mitt anspråkslösa och rättmätiga krav på en ”motprestation” till den pågående och synnerligen ödesmättade kidnappningen av min (före detta) Son.

På grund av stor falskhet och genom upprepandet av ett despotiskt föräldramönster har den tidigare kidnappningen av Sonen numera även drabbat en tillkommen Sondotter.

En gång om året sänder jag ett brev till kidnapperskan vilket innehåller skrivpapper och ett frankerat svarskuvert och en påminnelse om att det är dags för en aktuell lägesrapport åt en illa utnyttjad och bekymrad Fader.

Mitt initiala krav på ”motprestation” från kidnapperskan var att få erhålla två (2) stycken skriftliga lägesrapporter per år. Det vill säga en lägesrapport var sjätte månad.

Detta mitt ”fåfängda” rapporteringskrav ratades dock av den despotiska kidnapperskan, och endast en (1) kortfattad lägesrapport per år godkändes, på villkor av att jag inte hänger mig åt ”smutskastning” av den befängda kidnapperskan.

Bryter jag mot detta kidnapparbaserade egenmäktighetsvillkor, är det ”mitt eget ansvar” att ta reda på hur den kidnappade Sonen och Sondottern har det, heter det enligt den (uppenbarligen) sinnesförvirrade samt inkonsekventa och ”gåpåiga” kidnapperskan vilken genom ovanstående budskap alltså hotar med att bryta avtalet om leverans av en årlig lägesrapport om någon form av ”smutskastning” hädanefter sker gentemot (den despotiska samt sinnesförvirrade och inkonsekventa) kidnapperskan.

Fakta är att eftersom Sonen på kuppen har drabbats av ett förståligt stockholmssyndom har han konsekvensenligt inför den (inkompetenta) familjerådgivningen i södra Norrland avsagt sig vidare kontakter med mig, sin egen Fader.

Utöver nämnda skriftbaserade och årliga lägesrapport existerar alls ingen annan kontaktform med vare sig Kidnapperskan, Sonen eller Sondottern för min personliga del – vilket underförstått avser; Den Biologiska Fadern.

Den årliga lägesrapporten har alltså tillkommit såsom en befogad och rättmätig sista kontaktmöjlighet med både Sonen och Sondottern på grund av Kidnapperskans ansvarslösa egenmäktighet med barn och inte minst på grund av Myndigheternas minst lika ansvarsbefriade agerande inom KärringSverige, där Männen och/eller Fäderna till Barnen är absolut rättslösa inom egenmäktighets- och kidnapparärenden, vilka är genomförda av despotiska samt sadistiska och egensinniga Norrlandskvinnor.

Myndigheternas kidnapparpartiska slapphet i ärendet samt kidnapparkärringens fascistoida lappmarksdespotism och egenmäktiga förfarande med barn har snart nog gjort mig till en veritabel Sverigehatare.

För att undkomma ett fördummat och synnerligen karmabelamrande och/eller ett ”harakiribaserat kroppsmord” (eg. rituellt självmord av japansk modell) på min egen persona – önskar jag snarast möjligt få ett civiliserat avslut på beskrivna missförhållande alá despotismbaserad kidnappning – vilken i dagsläget sträcker sig närmare tjugo (20) mycket energidränerande och självdestruktiva år bakåt i tiden.


Hittills Har Jag På Ett Trottsigt Vis Överlevt På Rent Jäkelskap.

 

Mittenbilden Föreställer En Av Kidnapperskan Bortkollrad Och Idiotförklarad
(före detta)
Fader Inom KärringSverige

 

Ps. Fakta-Angivelser Och Situations-Analys Är Långt Ifrån Samma Sak Som ”Smuts-Kastning alá Guantanamo-Fånge”. Ds.Pps. Den Barn- Och Barnbarnsberövade Fadern Är I Skrivande Stund En Pacifistiskt Orienterad Medborgare, Vars Penna.., Eller Snarare.., Vars Grafiskt Betingade Och Sannfärdiga Ord Är Hans Icke-Blodiga Samt Freds-Bevarande ”Svärd-Och-Sköld” Gentemot Kidnappningar Samt Emot Elakt Förtal Och Vidriga Lögner. Dds.

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 19)

 

 

KAMRATTJUVEN
&
VERKLIGHETSPROFETEN

 

Kamrattjuvens Åldersfixerade Påstående:

”Håll dig borta från vårt ungdomliga gäng! – för din ’storhetstid’ var på Sjuttiotalet.”Verklighetsprofetens Franka Replik:


”Min ’storhetstid’ har ännu inte infunnit sig eftersom jag är fán så långt före min samtid – dessutom lever jag i det eviga nuet – din urusla skrävlare och korkskalleloser!”

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 20)

 

MISSFÖRSTÅND & VRÅLFLABB

 

När en frisinnad och vittberest Sjöbuse säger till en konservativ och inskränkt Landkrabba – ”En Sjöman Älskar Havets Skvalpande Vågor” – så tror Landkrabban genast att Sjöbusen avser en person som av ren förskräckelse har ”skitit på sig” i de nytvättade stuprörsjeansen.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 21)

 

BAKTANKAR & PATRASK

 

Besviken Och Dumdriven Expedit På Snabbköpet I Sunkbo City:

”Det kommer ju bara fler och fler ’kväden’ på hans förbannade Hemsida.., vi bybor som hoppades att en femårig isolering med social utfrysning skulle få honom att bli fullständigt vansinnig så han kan inlåsas på dårhuset eller åtminstone drivas till att begå självmord.., så vi i framtiden undkommer vidare göromål med den så förbaskat frisinnade och spontana muntergöken!”Välkomstkommitténs Främlingsfientliga Slogan:

”Alla nyinflyttade satar skall diskrimineras, utfrysas och trakasseras ända fram till dess att de frivilligt avflyttar från orten och önskar de aldrig någonsin hade blivit förda till världen!”

Samtliga islamister, knarkare och andra illgärningsbattingar är självfallet förskonade och undandtagna ovanstående välkomstslogan.

 

Till Och Med
”Herren Vår Gud”
Bör Be Om Ursäkt
För Att Ha Satt
Sin Allsmäktiga Fot
På Detta Sunkiga Territorie.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 22)

 

 

JAG VILL LEVA
JAG VILL ”DÖ” I NORDEN

eller
JAG MÅ INKARNERA
JAG MÅ ”ÖVERVINTRA” PÅ JORDEN

 

Den man som Älskar Dig mest av alla vackra och icke-ondskefulla Telluskvinnor förstår också bättre än någon annan varför Du är så in i Norden rädd för emotionell närhet.

Det somliga kallar ”tidsspillan” betraktar Mahayogin såsom tidsfördriv eftersom dennes viktigaste uppgift
under sin jordiska 3D-tillvaro är att vara så slösaktig som möjligt med den illusoriska klocktiden.

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 23)

 

MOTVALS KÄRRING

eller
SKENET BEDRAR

eller
TRYGGHET ÄR
ATT VETA VAD DU HAR

och
OTRYGGHET ÄR
ATT INTE VETA VAD DU FÅR

 

När regeringar utövar ett långvarigt folkförtryck resulterar detta slutligen i att folket under falska och avigvända trygghetsbetingelser igenkänner den inympade avigheten/destruktiviteten i förtryckarandan.

Därigenom betraktar folket snällt och fogligt nämnda samhällsavart såsom varande ”det-rätta-och-det-goda” – vilket självfallet leder till att folket så gott som unisont också avfärdar alla övriga regeringsmodeller, ideologier och/eller betraktelsesätt – eftersom den långvariga och hjärntvättsartade ”avigheten/destruktiviteten” sedan länge har vanställt deras sinnen och korrumperat deras autentiska känsloliv så till den höga grad att folkförtyck och underkuvelse under avigvända former utgör en ”sanningsbaserad” trygghetsfaktor och/eller en trygghetsbaserad sanning bland de arma och politikerförledda människorna.

För de långvarigt förtryckta och underkuvade medborgarna har det ”avigvända” folkförtryckarmönstret sorgligen blivit omvandlat till att utgöra ”det-rätta-betraktelsesättet” och vise versa.

Ovanstående tål även att jämföras med en felunderrättad och okunnig människa vilken mot sin egentliga vilja har tvingats till att betrakta fotonegativet från en analog filmrulle, som om den utan vidare bearbetning och framkallning på fotopapper, vore en direkt och exakt beskrivning av verkligheten och/eller av originalmotivet.

Ett resolut ifrågasättande av nämnda, mer eller mindre påtvingade och negativfrämjande verklighetsuppfattning, skulle för den enskilda ”motborgaren” oinskränkt innebära bestraffningar och utfrysning från sociala sammanhang.

Hur kan någon enda sund människa tycka att ett nekrofiliorienterat och naturnedbrytande samhälle är någonting ”Tryggt” – ”Vettigt” och ”Bra” för samtliga medborgare?

Det är alltså själva igenkännandet av ”avigheten” som skapar de trygghetsingivande känslorna hos vanemänniskor och inte i första hand den fascistoida eller destruktiva samhällsmodellen, vilken är den ursprungliga orsaken och upphovet till den patologiskt betingade och innevarande avigheten, vilken efter åratal av folkmanipulation och/eller efter åratal av ”falsk indoktrinering” (eg. massuggestion/masspsykos frambringad genom en socialistbaserad propaganda) helt allmänt anses vara det ”rättvända betraktandet” trotts att det faktiska förhållandet är diametralt motsatt den innevarande och så kallade ”rättvända” ordningen. Med förenklade ord står en sadistisk och motvals kärring vid nationsrodret och gapskrattar åt den dumdrivna Sverigebefolkningen.

Förtydligande:
Det går lika bra att upprätthålla/tillämpa vänstertrafik som det går att upprätthålla/tillämpa högertrafik bara alla och envar är överens om den omvända eller ”aviga” ordningen bland trafikreglerna.

Däremot är det omtvistat hur till vida begreppet ”natt” i framtiden bör betraktas såsom ”dag” och att begreppet ”kallt” betraktas såsom ”varmt” och vise versa, etcetera, etcetera.
Slut på förtydligande.

Ovanstående scenario kan med enkelhet jämföras med en underkuvad och differentieringsokunnig hustru, vilken blir utsatt för ständiga övergrepp med inslag av misshandel från sin ”äkta” make. Slutligen tror hon i sin underkuvade enfald att detta synnerligen perverterade förfarandet är ett fullkomligt ”normalt” beteende och att det ingår såsom ett självklar del av partnerskap och familjebildning.

Utan ett helande och terapeutiskt stöd från medkännande medmänniskor kommer hon i all sin tid att på ett undermedvetet plan attraheras av kvinnoförtryckande och våldsbenägna män eftersom bekantskapen med, och igenkännandet av våldsmentaliteten, är trygghetsinbjudande för hennes arma del.

Du Vet Vad Du Har — Men Inte Vad Du Får.

En orubblig och förutsägbar ”trygghet” (jag-vet-vad-jag-får-och-jag vet-vad-jag-ger) innebär i själva verket nekrofili eftersom allting inom det tredimensionella universat lyder under förvandlingens vindar där absolut ingenting är bestående eller evigt – synnerligen inte egobefrämjande och destruktiva levnadsideologier.

Nekrofili är med andra betydelsefulla ord synonymt med sterilitet, stagnation och död.

 

 

 

 

 

STÖRTLOPPSFÖRÄLSKAD
... MEN ...
HYPERSANSAD KÄRLEKSYOGAVar God Upphör Med Att Projicera Ditt Monstruösa Fadersförakt Och Dina Obearbetade Hjärnspöken På ”Lilla Moi” — ... — ... — Skärp Istället Till Dig!


Jag Sa Ju För Höge Farao Åt Dig
Det Är Dags Gå Vidare Och Att Jag Absolut Inte
Är En Simpel Kopia Av Din Unkna Incest-Farsa Från Lilliputt-Landet Far Far Away.

 

 

Den Europeiska Surpuppan Avsade Sig Fjärilsmetamorfosen Och Kvarstannade I Det ”Superskygga Surpuppstadiet” Tills Hon Av Fnösktorrhet Upplöstes Inom Ensamhetens Kokong.

 

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 24)

 

 

För var dag som passerar på det
”verkliga livets baksida”
kommer jag en dag närmare det
Verkliga Livet.

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 25)

 

FOLKFJÄRMADE HALVLAPPAR
och
KUNSKAPSFÖRAKT

eller
”LIVRÄDDA HARPALTAR”
och
”TRETTIOFYRAÅRIGA FJORTISAR”

 

De mest omogna av socialt bortkollrade och paranoida ”halvlappar” inom Svea Rike – reagerar på en person vilken inom det offentliga rummet under stillsamma former sitter och sippar på en ”pilsner” – som om vore det fråga om en fanatisk ”självmords-mördare-bombare” med en tidsinställd vätebomb i sin ena hand.

De mest ursinniga av mordiska ”halvlappar” är vida beryktade för sina både ogenomtänkta och allmänfarliga överreaktioner på ”sociala fenomen” eftersom de genom kulturell prägel är så gott som totalbefriade från allt vad tolerans samt empati och medkänsla anbelangar.

Till och med en ”liten harpalt” ute i den vilda naturen är betydligt mera sansad och genomtänkt då den reagerar på spontana händelser eller hamnar i livsavgörande situationer.

Emedan den sofistikerade och allmänbildade sörlänningen talar om praktiska ting under både humoristiska och sansade former svarar den snarstuckne och förråade ”halvlappen” med en primitiv och ogenomtänkt brutalitet eller med en ansvarsbefriad ovarsamhet i sina handlingar gentemot både anhöriga och obekanta medmänniskor.

Härav kommer det mycket kortfattade och väl beskrivande (fascist-) uttrycket: ”Islamisternas #1 Artfrände”.
”TRETTIOFYRAÅRIGA FJORTISAR”

Inom sociala sammanhang är ”Trettiofyraåriga Fjortisar” inget ovanligt inslag bland kvinnfolken på den impulsfattiga samt ödsliga och folktomma Lapptundran i södra Norrland.

De ”Trettiofyraåriga Fjortisarna” kompenserar sina mindervärdeskänslor och sitt kulturellt betingade folkförakt genom att domdera och att hunsa med det betydligt tystlåtnare och mera underkuvade manfolket.

I stället för att lyssna på ett receptivt och mera ödmjukhetsbetonat sätt till manfolkets olika förslag om åtgärder till lösningar på exempelvis logistiska problem, börjar de mest sturska och despotiska av lappmarkskärringar under stor enfald och med aggressivt laddad lynnighet, att käfta emot med en ”Goddag Yxskaft” -intelligens.

Detta eftersom lappmarkskärringarna anser sig har rätten på sin sida inom samtliga spörsmål.

Får lappmarkskärringarna dessutom inte erhålla ”sista ordet” inom alla sammanhang blir de framgent absolut inte nådiga att tampas med.Slutanförande gällande ”Destruktiv Kreativitet”:
På denna nordliga breddgrad är det uppenbarligen ingen enda människa som klart och tydligt inser; att gör en avsiktligt illa sina medmänniskor, så drabbar detta även en själv, på ett eller annat mindre godartat sätt – därigenom blir både kunskapsförakt och dumhet allt djupare etablerade och mera bestående – synnerligen inom glesbygdens impulsfattiga och folkdränerade samhällen.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 26)

 

Konspirationsgrundad Kommentar

eller
What's Going On?


”Vi är så jävla trötta på dig!” – heter det från för mig fullständigt obekanta människor i Göteláborg – och detta till och med innan jag hunnit med att presentera mig inför dem.

För att inte låta fullständigt paranoid reserverar jag mig inför möjligheten, att det mig alldeles ovetandes därom, kan existera en identisk dubbelgångare vilken på ett särdeles envist och mycket uttröttande vis härjar fritt inom ”världens minsta” Nekropol.

Personligen har jag inget som helst minne av att ha tvingat mig på någon enda människa eftersom jag tror på Fri Vilja under ansvar.

Av ren självbevarelse undviker jag att beblanda mig med extremt inskränkta människor vilka hyser personkränkande fördomar och/eller i största allmänhet håller den sociala ”toleransribban” på en extremt låg nivå.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 27)

 

SÖTSUR PUDDING

 

Har ni smågrabbar någonsin varit förälskade i en urhäftig och genomläcker Quinna?

Ja!

Någon annan än Pamela Andersen?

Nej!

Vet ni hur det känns att vara förälskad i någon som knullar med någon annan?

Det är som att ha en råtta i magen vilken gnager och krälar genom organen och som bara stannar upp för att skita, pissa och skratta åt dig.

Och den råttan tar sig upp i ditt hjärta och stannar där, ibland i flera år, ibland för evigt.

En ”sötsur pudding” är det farligaste som finns i här i världen.

Om ni träffar på en – så var goda och gör mig en välgärning – stå på er och gör allt för att undvika henne.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 28)

 

FÖRKLÄDDA OCH STALKANDE DROGSPANARE
PÅ HUDIKSVALL C

 

Ful Gubbe alá Stalk-Spanare # 1
Ful Gubbe alá Stalk-Spanare # 2

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 29)

 

SOCIAL AVART ALÁ ANTISOCIAL NARCISSIM

eller
SYMBIOTISK INCESTUÖS FIXERING

eller
SOCIAL FEGHET ALÁ SOCIALT INAVEL

 

Alla superfega samt ryggradslösa enstöringar och antisociala avfällingar på den folktomma och impulsfattiga Lapptundan i södra Norrland igenkänner en omgående genom att dessa far med sladder och elakt förtal bakom ryggen på vanligt folk samt undviker att under civiliserade former involvera sig i rakryggade och direkta dialoger med sina (osjäligen diskriminerade) förtalsobjekt.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 30)

 

KUNDALINIADEPTENS IAKTTAGELSER

 

Manliga islamistparasiter parar sig mer än gärna med dumdrivna Sverigetöser för att påskynda den internationella muslimifieringen, parallellt med att det ortodoxa islamväldets alla perverterade mansgrisar håller islamistfröknarna i strama tyglar för att tillse att dessa ofrivilligt könsstympade varelser inte ens ”tittar” åt Sverigemännens håll, än mindre får de umgås på tu man hand tillsammans med desamma.

Vilken ideologiskt differentieringskunnig samt intelligent och världsvan Sverigeman vill överhuvudtaget befatta sig med könsstympade och underkuvade kvinnfolk, vilka lider av religiösa och ”högexplosiva” vanföreställningar, vilka under absolut inga förhållanden får ifrågasättas av Västerlandets ”otrogna hundar” och ”lösaktiga horor”?

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 31)

 

EGOTRIPPAD GENERATION

eller
KONSTEN ATT SKAPA EN SVERIGEHATARE

 

Fyrtiotalisterna har ”hjälpt mig” genom att sabba möjligheterna till ett anständigt leverne inom Sverigenationen.

Hittills är det faktiskt ”Lilla Moi” som har fått ta emot all den skit som producerats av fyrtiotalisternas fega, giriga och asociala fascistlögner.

 

Svenska Flaggan Är Egentligen
Svart Och Vit Som En Fågelskit.

 

Dum Fråga:
Vet ni vad det vita på en fågelskit är för något?

Vettig Svar:
Det är skit det också!

 

Fuck You Forever!

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 32)

 

MISCHMASCH

 

 

Det är stor skillnad mellan att vara född rödhårig och att endast vara en räddhågad stroppa vilken nyligen har hennafärgat barret.

 

Oavsett Etnisk Tillhörighet Och Geografisk Härkomst, Betraktar Jag Alla Spontana Människor Vilka Hyser Ett Varmt Och Levande Människohjärta I Sitt Bröst, Såsom Varande
”Äkta Svenskar”.

 

 

Av denna anledning existerar endast ett försvinnande litet antal ”Äkta Svenskar” inom det avhumaniserade teknokratsamhället.

PROTESTERA
MOT KVINNOBRISTEN

UPPROP
Till Samtliga Infödda Singelmän I Sverige!

Masturbera I Ensamheten (icke-offentligt) För Införandet Av ”Nationella Kvinnounderskottsdagen” Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

MASS-INVANDRINGEN AV ISLAMISTISKA MANSGRISAR SUGER

DIREKT UR
NEKROPOLVERKLIGHETEN

 

1.

”Jag Gör Det Bara Med Handen!”

... upplyste den prostituerade gatflickan in genom den öppna sidorutan på passagerarsidan av gatutorskens personbil.

 

2.

”Jag Arbetar Absolut Ideellt Med
Sexuell Omsorg”

... sade den prostituerade gatflickan under lugg till den välbetalda socionomen på socialkontoret när hon skulle hämta ut sitt månatliga bidrag.

 

OMA KRÅMA


Det finns ”yrkesskadade” kvinnor vilka på diskogolvet inte kan ta danssteg andra än de ”kråmsteg” vilka de inlärt under sin utbildning till slampiga strippor på billiga nattklubbar.

 

 

 

MISS DISS


Vissa avdankade och yrkesskadade ”eskortflickor” (eg. lyxprostituerade och välbetalda incesthoror) avspisar samtliga gentlemän inom det offentliga rummet som om dessa vore efterhängsna gatutorskar vilka just blivit ofrivilligt ruinerade och dumpade av sin äkta hälft.

 

 

 

BALANSAKT


Slutresultatet från en förvisso högt utvecklad- men sorgligen fallerad andlig utveckling blev:

”Han är den ende som fixar att vara lyckligt gift med en bipolär före detta eskortflicka!”

 

 

 

”PISST OFF”
&
Motvalls Kärring


Sverigeregeringens avighetsalstrande socialistprägel och/eller ”smygfascism” förvandlar många infödda medborgare till socialt ofärdiga moroner.

Detta (numera standardiserade) regeringsövergrepp på det infödda ”fotfolket” inom Sverigenationen alstar en dumdrivenhet vilken i sin tur uppammar ensamhetskänslor.

Ur ett internationellt perspektiv framstår de infödda Sverigefolken såsom varande både socialt- och emotionellt underutvecklade fascistmoroner med ett fläckfritt och välpolerat yttre.

Nämnda regeringsframkallade samhällscenario kvarstår om de infödda Sverigefolken vägrar att sammanstråla med andra fascist- och diktaturpräglade folkgrupper i en lika korkad som desperat ansats att maskera det uppenbara missförhållandet.

Vilket i praktiken inom ”Nya Sverige” utgörs av de från födelsen sönderhunsade, könsstympade och underkuvade ”artfränderna” från det hyperperverterade och religionsfanatiska Islamväldet med dess livsfientliga och spontanitetshämmande levnadsideolgi.

Det slutliga resultatet från ”sammanslagningen” av två stycken regeringsunderkuvade och sönderhunsade folkgrupper blir självfallet att vi får en dubbelt så underkuvad och fascistoid moronbefolkning inom Sverigenationen.

 

Pågående NaziSharia-Våldtäkt
Av Den Godtrogna Och Arma
Moder Svea med det talande aliasnamnet ”Svinrige”.


(ExtremVänstern har paxat
”det tredje hålet” för sin perverterade våldtäktssamverkan på M. S.)

 

 

Den politiskt perverterade Nazi/Sharia-kombinationen, lika som den Extrema Höger/Vänster-avarten, är ett psykosocialt ”nerköp” — förutom att den är en emotionell våldtäkt — på den (national-) socialistiskt förledda och avhumaniserade Sverigenationen.

 

 

 

 

Du Gamla – Du Ofria
Du Skabbiga Nord

 

MASSPSYKOS
&
MASSUGGESTION


Alla ”rättvättade” (national-) socialister inom NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSU NSE) vilka under en omedveten masspsykos och tillika under en lika omedveten massuggestion ”stoltserar med avigsidan vänd utåt” eller snarare, de hjärntvättade och fascistoida anti-demokrater vilka protesterar handgripligen mot SD utan att först och främst ha lyssnat till deras nationsvärnande och demokratiska budskap – väcker skamkänslor hos alla demokratiskt bildade och differentieringskunniga människor.

Dessa människor skäms alltså ögonen ur sig över att behöva kalla sig för ”Svenskar” inom samtliga demokratiska och internationella sammanhang.

 

 

DUMDRIVENHET
ALÁ
NAZI-SHARIA UNION


”Jag är absolut ingen fördomsfull och främlingfientlig Rasist – I själva verket är jag en Nationalsocialistisk Fullblodsfascist – och Islamisten är min Hjärntvättade Bundsförvant alá Artfrände!”

 

 

BLIND NAZI-SHARIA-TRO
&
SLAGFÄRDIGA ANEKDOTER


Den regeringssupporterande mass-invandringen av intoleranta och despotiska samt religionsfanatiska islamister, är för den uppriktige och demokratilojala medborgaren såsom ett plågsamt och bestående kroppseksem, vilket inga hittills upptäckta och godkända medikamenter kan bota.

 

 

BORTSKÄMD KOSMOPOLIT


”Jag föredrar att pussa utsidan av en tillsluten kylskåpsdörr framför att kindpussa en folkfjärmad och despotisk lappmarkskärring från södra Norrland!”

 

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 33)

 

HUVÁLIGEN!

Socialt Inavel
alá
SunkboSyndrom

 

Var än En befinner sig i världen igenkänner En omgående folk med härkomst från ”Sunkbo City” genom att nyllet hos dessa, av jordens mest folkfjärmade enstöringsavfällingar, har bytt plats med ett megatillsnörpt och hypersnuskigt Rövhål.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 34)

 

VANLIG ÖVERKLASSHÖGFÄRD

eller
”PASSIVT GRÖNSAKSDILEMMA”

eller ...

 

Det synnerligen självförhärligande samt mycket obetänkta och oerhört avtroppande uttrycket; ”En Har Alltid Ett Val!” – är inte mycket annat än en arrogansbehäftad standardfras – vilken flitigt brukas bland människor vilka under fullständigt bekymmersfria former är födda med Silversked i hand.

För alla medellösa och socialt utsatta människor – kan denna överklassens dumhetsbaserade och självjustefierande ”standardfras” framstå såsom ett mycket kränkande och synnerligen empatibefriat talesätt – eftersom kapitalismens alla ofrivilliga samhällsoffer endast har att välja mellan ”pest” och ”kolera”. Mellan död och pina, etcetera.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 35)

 

BETEENDEVETENSKAP

 

Troligen förstår alla och en var varför despotiska knarkare och intoleranta islamister, eller för den delen, även folkfjärmade och enstöriga ”halvlappar” aldrig någonsin bör givas möjligheten att sätta normen för socialt accepterade beteenden inom ett folkvärnande och demokratiskt samhälle.

 

PURE SPIRIT
(YOGA # 36)

 

PRIMITIVA MEN STARKT
KÄNSLOBASERADE KRAFTUTTRYCK

eller
”DU TITTAR LÅNGT!”

(eg.
Kulturellt Okunniga Och Folkfjärmade Norrlänningar Tycker Att Sociala Och Koncentrerade Sörlänningar Är Jobbiga Att Se I Ögonen).

 

Med anledning av en grandios otillfredsställelse och med en stark känsla av vanmakt över bristen på medkänsla och förståelse för min levnadssituation alá ”passiv grönsak” – inom NaziSharia Unionen Nya Sverige – gör jag ett undantag och tillåter mig att i den så kallade Terapistolen bruka primitiva svärord under både generösa och ohämmade former.

Med andra ord är det flitiga bruket av ”primitiva kraftuttryck” för min personliga del alltså inte avhängigt ett begränsat och torftigt ordförråd.

I grund och botten är mitt depraverade ordval i Terapistolen kopplat till starka känslor av vanmakt och av desperation över den totala oförmågan att kunna påverka en nekrofilrigid existens, inom ett teknokratiskt frånhälle av fascistoid modell, där de Ekologiska Ekobyarna, trotts en Global Klimatkris, fortfarande negligeras och ignoreras i dumhetens tecken och i de gamla vanornas enfaldiga och djupt etablerade spår.

 

HYPER YOGA # 1

 

 

SLISKIGA TELLUSFAKTA

eller
LJUSET I SLUTET AV TUNNELN

eller
STRÖ SALT I SÅREN
&
SPARKA PÅ DEN SOM LIGGER

 

Personligt:
Allt sedan ”Lilla Moi” under både oönskade och ansvarsbefriade former ”förvisades” till det skoningslösa Jordevarat, finns det många enstöriga floskelmänniskor och maskerade sociopater som har önskat livet ur honom, inte minst under de tidiga barndomsåren.

För att inte framstå såsom överdrivet paranoid eller psykiskt störd i allmänhetens ögon, bör här nämnas att ”Lilla Moi” aldrig någonsin under ett okontrollerat och överstyrt hämndbegär, har brytt sig om att vare sig räkna eller att återgälda antalet misslyckade mordförsök på hans person.

Angående alla icke-räknade (person-) diskrimineringar och andra förekommande (person-) kränkningar vilka är riktade emot ”Lilla Moi” av enstöriga floskelmänniskor och maskerade sociopater kan en säga, att om de misslyckade mordförsöken utgör självaste skelettet eller (överlevnads-) stommen, så utgör det sammanlagda antalet (person-) diskrimineringar och (person-) kränkningar, människokroppens alla olika lemmar och inre organ.

Här tillsyftade (person-) diskrimineringar och (person-) kränkningar begångna både inom och utom det offentliga rummet – vilka alltså är utförda av ett både vettlöst och opedagogiskt (sociopat-) klientel – inkluderar helt kortfattat även ett övermått av både psykisk och fysisk tortyr inklusive en ohämmad barnaga.

Inte heller har de orättfärdiga och inskränkta (person-) diskrimineringarna och (person-) kränkningarna från enstöriga floskelmänniskor och maskerade sociopater ”återbördats” på ett grovkornigt vis av ”Lilla Moi” eftersom ett odisciplinerat och neurotiskt hämndbehov oavkortat skulle leda till en föraktlig och icke-önskvärd våldsupptrappning inom ”det-gamla-och-fria-och-fjällhöga” Norden.

 

Karma Is Karma Is Karma
I Have Become Comfortably Numb

Karma Is Karma Is KarmaAllmänt:
I sammanhanget bör även nämnas att mig veterligen, har ingen enda vettig människa eller icke-censurerad kontrollinstans, någon räkning på hur många människor med ursprung i ”det tysta och glädjerika” Norden som har drivits till att ta sig själva av daga på grund av hjärt- och samvetslösa människor inom ett avhumaniserat teknokratsamhälle.
Handlingskraft:

Om någon godhjärtad sälle fixar fram lite cyankalium åt ”Lilla Moi” så kommer ”Lilla Moi” att under fullständigt frivilliga former, efter en stunds meditation, intaga en kroppsavlivande dos av nämnda gift, och ingen enda människa behöver stå snöpligen ”mordanklagad” för hans glädjefyllda och tellusbefriande hädanfärd.

 

Den Stora Resan Börjar
När Jordelivet Väl Är Avklarat.

 

En Är Aldrig Så Nära Ljuset
Som När Mörkret Är Som Djupast.

 

 

”Follow Me”
The Wise Man Said,
But He Walked Behind.

 

HYPER YOGA # 2

 

FÖR HYPERALLRA SISTA GÅNGEN!

 

Till alla dumdrivna samt socialistiskt hjärntvättade och differentieringsokunniga Sverigesvenskar vill jag här ännu en gång klargöra att jag absolut inte önskar framstå såsom ett missförstått diskrimineringsobjekt alá ”Sverigedemokrat”.


I själ- och hjärta anser jag mig vara en allmänbildad och fridsam Demokrat i Sverige – alltså en Svensk Demokrat.


Innevarande fullkomligt vansinniga och omdömeslösa (mass-) invandringsförhållanden och all annan social avart i dess hyperperverterade spår, inom den bi-kulturella NaziSharia Unionen Nya Sverige, får mig att under både sansade och helhjärtade former stödja de klarsynta och rakryggade samt folk- och demokratibevarande Sverigedemokraterna.

 

Helst Av Allt Vettigt Stödjer Jag
(det ännu inte profant manifesterade men dock multikulturella)
”Sverigevänliga Miljöpartiet Kosmopoliterna

 

Efter bästa förmåga bidrar jag på ett ”sociografiskt” vis, under både enkla och ödmjuka former, även på ett sambandsperspektiv vilket berör många delar av den jordiska tillvaron, och självfallet även däröver, för dem vilka är därtill införstådda och fullmogna.

 

Hjärtligt Tack För Både
Möjligheten Och Inspirationen
Till Det Fria Ordet

 
Blocköverskridande SMK-Logga.
Sverigevänliga Miljöpartiet Kosmopoliterna.

 

HYPER YOGA # 3

 

PARASITERANDE
ANPASSNINGSINTELLIGENS

 

Tankegång Hos Invandrad Islamistkrögare alá Fanatisk
Men Inkonsekvent Ögontjänare:


”Alkohol och Penningar är det som får planeten Tellus att sväva fritt i sin bana runt Solen samt att rotera omkring sin lutande Axel!”

 

HYPER YOGA # 4

 

Frisinnade Onanister

eller
Nöden Har Sin Egen Lag

eller
Enstöriga Sverigesvenskar

eller
Obelix Den Välsmorda Blixten

eller
Otrygghetskonsekvens Av Islamistisk Massinvandring

 

Det finns många supervettiga och uppfinningsrika men tragiskt hyperensamma och därtill patetiskt vrålkåta Sverigeflickor, vilka i sin långtradiga ensamhet, suger frenetiskt på en sötsliskig men trösterik chokladbit – samtidigt som de på sin privata teveskärm monterar en hårdplastdildo vilken är utrustad med en stryktålig sugpropp – alltmedan ”dunderfejksapparaten”uppvisar en romantiskt gripande och emotionellt hänförande kärlekssaga på sin pseudointima bildskärm.

De hyperensamma men synnerligen påhittiga ”långtradighetsflickorna” benämner under storvulna former denna sin avhumaniserade och psykosociala problemlösning med ett frankt: ”Min Fantastiska Älskare alá Kosmopolit” – när väl de fått upp ångan och det går som ”hetast” tillväga framför teveapparaten och bakom de fördragna gardinerna i hemmets värstingbefriade och lugna vrå – där ingen enda levande människa någonsin kommer och inkräktar på privatlivets helgd.

 

HYPER YOGA # 5

 

HYPERKORREKTHET INOM ETT
TVÄRKORKAT DISSNINGSLANDSVERIGEREGERINGENS
SJÄLVBLINDA OCH FOLKALIENERADE

”NAZI-SHARIA-TRO”

SKAPAR ORO OCH FÖRVIRRING
BLAND DE INFÖDDA MEDBORGARNA

 


Med facit i hand... och trotts den ökade risken för ytterligare missförstånd... kan de diskriminerade och utfrysta Sverigedemokraterna lika väl omdöpa sitt parti till ”Sverige-Judarna” eller alternativt till ”Sverige-Niggrerna” eller till både ock.

 

”DISSOKRATIDagens Samhällsscenario:


1.
Titta! – där kommer en ”Sverige-Jude”/”Sverige-Nigger” – se till att porta honom i dörren!

2.
Kolla in! – Den där jävla ”Sverige-Juden”/”Sverige-Niggern” tänker ta bussen som alla andra – se genast till att driva bort honom från hållplatsen!

3.
Ta krafttag redan idag! – Inför ”dissokrati” omgående!

4.
Den avigvända och folkalienerade Sverigeregeringen måste föregå med gott exempel och vara ett föredöme för sin (NaziSharia-) nation och ihärdigt motarbeta alla ”Sverige-Judar”/”Sverige-Niggrer” på det bestämdaste!

 

”DISSOKRATI

 

Hey You! – You In The Back Of The Buss! – You’re Not One Of Us!

Get Out Immediately!

Geeet Ouuut!

Get Out!

 

 

HYPER YOGA # 6

 

BLASÉFRAMKALLANDE OCH UTTRÅKANDE REPRISER

eller
PENNING- OCH EGOFIXERADE FYRTIOTALISTFOSSILER

eller
LOMHÖRDA
&
INSTITUTIONSSKADADE PSYKOTERAPEUTER

 

Sinnenas 3D-terapeuter inom vårdsvängen.., eller snarare.., sinnenas tredimensionellt orienterade (charlatan-) terapeuter vilka anser sig ha en oemotsäglig ”patent” på den fördåvarande verkligheten, gör oftast mera skada än nytta bland de modernaste av tidsenliga ”klienter” (eg. överutnyttjade människor), inom det teknokratfascistiska ”mothället”/”frånhället”, eller som det med större korrekthet kallas: Det Fascistoida Teknokratsamhället.

Skadeverkan från (charlatan-) terapeutens sinnesinriktade och tredimensionellt begränsade verksamhet drabbar synnerligen de ”klienter” (eg. överutnyttjade människor) vilka upprätthåller en fyr- och femdimensionell andlig medvetenhet inom den förgängliga Tellustillvaron.Överkurs:
Skadeverkningen, alltså inte skadelindringen, uppkommer synnerligen bland ”andligt orienterade klienter” (eg. överutnyttjade människor med andlig medvetenhet) eftersom dessa människor förblir oförstådda inför den tragiske samt tredimensionellt orienterade och hyperdominerande (charlatan-) terapeuten vilken vansinnigt nog anser sig inneha en ”oemotsäglig patent” på den så kallade 3D-Verkligheten.

Detta andlighetsförtryckande förhållande i kontakterna med (charlatan-) terapeuten uppstår ity ”andligheten” har sitt extravaganta pris för individen, eftersom andliga referenser inom ett superytligt och hypermaterialistiskt teknokratsamhälle av fascistoid modell, är så gott som obefintliga.

Etablerade religiösa impulser inom det hypermoderna och sekulariserade teknokratsamhället har på gott och på ont fått stryka på foten inför profana samhällskrafter vilka även fungerar nyandligt hämmande.

Mycket av det ”religiösa förfallet” och/eller ”religions föraktet” inom det moderna samhället är direkt knutet till ett arkaiskt och religionsbundet hyckleri vilket vilar på en tvångsartad och dogmatiserad religionsutövning med profant betingade maktanspråk.

I förenklad ordalydelse beskrivs här ovan en förledande och hycklande pseudoreligiositet vilken inför många av världens människor framstår såsom mera död än levande, och vilken i ett historiskt perspektiv, har framkallt mera nekrofili än biofili inom det moderna samhället på planeten Tellus.

Förvisso har den så kallade ny-andligheten, genom den globala New Age-rörelsen, fått ett befogat inflytande eller ett berättigat uppsving för att uppbalansera det negativa inflytandet hos de avhumaniserande krafterna inom det fascistoida och nekrofiliorienterade teknokratsamhället.

Medaljens baksida, vilken presenterar en tätvuxen djungel av så kallade andliga läror, kan skapa förvirring hos ”nybörjarmänniskor” och göra dem både profant och andligt dessorienterade.

Trösterikt i sammanhanget är att veta att en sund intuition och/eller Hjärtats Lära har förmågan att ta individen ur de ”andligt betingade” fällor vilka har uppkommit inom intellektets svårforcerade snårskog och/eller genom den så kallade Ögats Lära.
Slut På Överkurs.

 

 

Spontanitet Uttrycker Äkta Livsglädje.

Spontanitet Är Motsatsen Till Leda Och Tvång.

Spontanitet Upprätthåller Individens Fria Vilja.

 

HYPER YOGA # 7

 


FÖREKOMMANDE AV
ÖDESDIGER FELSATSNING

eller
Det Eviga Nuet Talar Oavbrutet
Eftersom ”Framtiden” Ännu Ej Infunnit Sig

 

Jag Ser Att Du Är
En Jättefin Och Underbar Flicka

Synd Bara Att
DET
Står I Vägen För Oss Båda!


Motbjudande Artfrände
ÄR INTE SYNONYMT MED
Känslokvaddad Incestfrände!


Bättre Är Att Avstå
Framför Att I Sin Nakna Hand
Hålla Ett Kärl Till Bräden Fyllt
Med Frätande Svavelsyra!

 

Rajastan - India
Long Time - No Seen!
As A Matter Of Humanistic Fact
Or
Fact Of Me Very Clever Advisories:


There Still Exists A Lot Of
Peaceful And Beautiful
(non-circumcised)
”Cosmopolitian Couples”
On Planet Earth

 

HYPER YOGA # 8


”OÖNSKAD BLÄNGSYLTA”

 

Den person vilken helt oprovocerat ”stirrar stint” på en obekant person utan att yttra ett enda ord och samtidigt uppvisar ett osympatiskt känslouttryck, kommunicerar endast en passiv aggression och/eller en undanträngd ilska, vilken för omgivningen kan uppfattas såsom en våldsprovocerande skrämseltaktik.

Ett eventuellt ”stillatigande stirrande” från obekanta personer inom det offentliga rummet bör ignoreras, men dock noteras såsom en aggressionshandling, vilken alls inte behöver besvaras eller återgäldas på annat än ett icke-provocerande och fredligt vis.

En primitiv främlingsfientlighet eller en obefogad och neurotisk svartsjuka eller en analrigid åsiktsfascism kan vara bakomvarande orsak till att somliga ser ut som om de just har förtärt ”blängsylta” i olämpliga mängder.

Vid ett kärleksfullt betraktande av en annan människa gäller förstås helt andra spelregler. Beroende av om en är intresserad av ifrågavarande person eller inte, bör en under uppriktighet antingen besvara blickarna, eller helt och hållet ignorera en pockande och oönskad uppmärksamhet.

Verbal kommunikation i kombination med ett fredligt eller vänligt sinnat kroppsspråk är oftast den bästa metoden för att undvika oönskade konfliktsituationer eller missförstånd alá NaziSharia-despotism.

 

HYPER YOGA # 9

 

MOTVALS
KÄRRINGSVERIGE
(NaziSharia Unionen Nya Sverige)


alias
”MODER SVINRIGE”

och
JU STÖRRE BAKSIDA
DESTO MERA ULTIMA THULE

 

Ultimate Female

 

Det Går Så ..,

När En Aldrig Upphör
Att Vara Arrogant Och Fascistoid!

 

HYPER YOGA # 10

 

 


Shiva & Parvati

Linga & Yoni

Yang & Yin

Moi & Doi

 

 

 

 

Doi & Moi

Yin & Yang

Yoni & Linga

Parvati & Shiva

 

 

 

HYPER YOGA # 11

 

”LOVELY SWEDEPUDDING”

eller
BEGÄRELSEFRI BETRAKTAN
av
SMAKFULLT KLÄDESMODE

 

1.


Skådespelarkvinnans absolut finaste och mest anständiga persongestaltning var av ”Kellie Martin” iförd kort kjoldräkt i mörkgrönt med strumpbyxa i vinrött och svarta pumps – julafton 2008 e. Kr.

 

2.


På en tvärsäker andraplats kommer Skådespelarkvinnans gestaltning av ”Barfota Sommarflicka” iförd luftig sidenblus i vitt med klockad minikjol i turkose och därunder en svart strumpbyxa med spetsförsedd ankel – sommaren 2009 e. Kr.

 

3.

Den Kallblodiga Och Samvetslöse Förbrytar-Tjalles Imbecilla Och Underkuvade TrasDocka

... vars självuppoffrande och kärleksfulla moder gör allt för att stödja och att beskydda sin ”trasdocka” från den profana ondskans mest lågt stående energiformer.


Skådespelarkvinnan råkar vara både hunsad och underkuvad men är trotts allt heltänd på den både luttrade och blixtsnabba Kosmopolitmannen.

Eftersom Skådespelarkvinnan i kulisserna bakom teaterscenen, är van vid umgänget med ”hispiga rötägg”, anstränger hon sig till det yttersta för att uppträda ”rättvänt” och ”korrekt” på teaterscenen för där att framstå såsom mera respekt- och förtroendeingivande inför publikens kritiserande ögon.

Emedan Skådespelarkvinnan är lite paranoid och tar allting personligt, tror hon i sin Folkfjärmade Despotenfald, att kosmopolitens individutvecklande skriverier är en ”krigsförklaring” vilken måste bekämpas och nedgöras med alla tillgängliga medel.

Den välklädda och stundtals även ”moderiktiga” Skådespelarkvinnan måste tvenne gånger tänka sig före, innan hon kan acceptera tanken på vidare bekantskap med en både luttrad och blixtsnabb Kosmopolit, vilken över allt annat har både personlig och andlig utveckling på sin kosmopolitagenda.

 

 

Det är mycket dumdristigt att utnyttja nerdekade alkoholister samt egoistiska missbrukare och folkfjärmade islamister.

 

 

 

HYPER YOGA # 12

 

 

 

KONSEKVENTA SOCIOFAKTA
alá
BI-KULTURELL NAZI-SHARIA

 

Om inte den enstöriga och anti-demokratiska NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSU NSE) hade existerat – hade heller inte ”Lilla Moi” under både personkränkande och förödmjukande former på grund av en intolerant åsiktsfascism och genom en differentieringsblind diskriminering – blivit fördriven från det Sörländska (före detta folkliga) Göteláborg, till den ödsliga och folktomma Lappmarkstundran i Södra Norrland...

...där ytterst få eller inga som helst möjligheter gives till intellektuell stimulans och social interaktion eller till godartade möjligheter att kurera den uppkomna Lappsjukan, utan att samtidigt riskera förfrysning i den långmörka och skoningslösa vinterkylan, strax söder om Polcirkeln på det Norra Halvklotet, anno 2010 e.Kr. på grund av diskriminering och en intolerant åsiktsfascism inom NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSU NSE).

 

En Ansökan Om Danmark-Asyl

(I Egenskap Av Sverigeflykting)

Står Högst Upp På Överlevnadsagendan.

 

 

Penningfjäskande Ögontjänare Uppvisar Ett Välpolerat Yttre Men Hyser Oftast Ett Hyper-Taggigt Och Super-Egoistiskt Inre.

 

”HALALPORTNING”

Sverigefödda Demokrater med vida kunskaper gällande den islamistiska (fascist-) kulturen blir halalportade* av islamistiska krögare just för att de är infödda och kulturkunniga demokrater i Sverige.

”Halalportning” innebär att den demokratiska och allmänbildade kunden serveras ett par omgångar alkoholhaltiga drycker före vederbörande utan vidare anledning än den ovan nämnda blir permanent portad och utkastad från ”Det Fanatikerbaserade Och Penningfjäskande Alkoholtemplet”.


*
Halalportning syftar i detta sammanhang till islamismens supergrymma halalslakt (skäktning) där slaktdjuret initialt genom smek och klappning invaggas i en falsk trygghetsföreställning innan dess strupe brutalt uppsprättas med en hyperskarp kniv varvid slaktdjuret långsamt ”avblodas” för att slutligen bli avlivad genom en tidsmässigt utdragen och smärtfylld förblödning. Det arabiska ”Halal” betyder ordagrant Renhet.

 

NaziSharia Unionen Nya Sverige
Är Alla Desintegrerade Och
Folkalienerade Enstöringars
Förlovade Paradis.

 

 

 

HYPER YOGA # 13

 

 

Livsfarlig Energiform
&
”Lyckad Slutförvaring”
&
Tickande Miljöbomb

 

När dagens klimatförändringar ger allt fler och kraftfullare jordbävningar liksom att vulkanutbrotten blir fler och kraftfullare kan en stilla undra om det utbrända kärnbränslet från jordens alla atomkraftverk verkligen går att slutförvara på ett betryggande vis i bergsutrymmen ”långt under markytan” och på ett så säkert sätt att det inte kommer att utgöra ett livsfarligt hot för den innevarande- och för kommande generationer på planeten Tellus.

 

 

Allt vad som anses vara det avhumansierade

teknokratsamhällets ”motvind” i miljökrisens

tecken är i praktiken de naturtillvända

Ekobyarnas Medvind.

 

HYPER YOGA # 14

 

Den Eviga Kampen Mellan
Andlig Styrka Och Materiell Makt

 

Den människa vilken saknar andliga impulser och samtidigt lider av konstant penningbrist inom det desintegrerade och teknokratfascistiska samhället, kan med lätthet få en överväldigande känsla av att sitta ensam och övergiven på ett välbevakat ”pengelse” där vare sig nåd eller förskoning existerar innanför isoleringsavdelningens fyra väggar, vilket också innebär att en är berövad samtliga möjligheter till undanflykt och befrielse.

 

Meditating On The Golden Keys
Of Spiritual Alchemy.

The Transition Of Consciousness
To Open The Doors To
Higher Spiritual Evolution.

 

HYPER YOGA # 15

 

Orientalisk Sadhu Junior
(frivilligt hem- och egendomslös asket)

 

Driven Av Anspråkslös Andlighet

(Inte Av Super-Egoistisk Och
Hyper-Materialistisk Rovlystnad)

 

HYPER YOGA # 16

 

New Tellus
- klickvänlig -

 

SMARTA MOTDRAG

eller
”MYNTET HAR (MINST) TVÅ SIDOR”

 

När den konstnärliga människan möter analrigida och ”ortodoxa/renläriga” teknokratfascister i utesvängen, är det inte helt ovettigt för den konstnärlige att överräcka en penna och ett anteckningsblock, där vederbörande teknokratfascist kan nedteckna alla de ”anmärkningsvärda fel- och brister” vilka de finner hos en frisinnad och konstnärlig (med-) människa.

Motivet bakom den frisinnade konstnärens generösa gåva är alltså avhängigt att denne inte ”helt i onödan” skall utsättas för risken att bli fullständigt uttråkad eller rent av nedstämd av att nödgas lyssna till ett hyperytligt och personanmärkande pladder/trams/käbbel vilket är grundmurat i de impulsfattiga och analrigida teknokratfascisternas enfaldiga och fördomsbemängda människosyn.

 

 

 

New Tellus
- klickvänlig -

 

HYPER YOGA # 17

 

SUPER-DUPER KRYPTERAD
REKLAMSLOGAN INOM N.S.U.N.S.E.

 

Det ”ödmjukaste” en äkta demokrat kan göra inom NaziSharia Unionen Nya Sverige är att bli en alkoholiserad blandmissburkare alá självuppgivet ”Morono Puckono”.

 

HYPER YOGA # 18

 

LIKA FÖR OLIKA INOM OBYGDEN

 

”Jag beklagar av det djupaste” ... sá den hyperperverterade BonnaGuran ... ”men min allra första ’HitlerMutta’” var en WhiteLegh SverigeHöna!”

Därefter ville ingen vettig ”brolla av värld” ha honom till Svåger inom familjen.

 

HYPER YOGA # 19

 

”SANNINGNÄRA”
KODEX

 

Den Bi-Kulturella NaziSharia Unionen Nya Sverige Är Europa Unionens Mest Förledda Och Avigvända Rövhål!

 


Ideologisk Fullträff

 

HYPER YOGA # 20

 

”GUBBEN I LÅDAN”

 

Stalkningsbenägna moronfreaks påminner alltför mycket om envisa, oönskade och virusbehäftade ”Pop Up-fönster” vilka endast kan avlägsnas genom felanmälan till Microsoft samt genom återställning av Datorns samtliga systemfiler till dess leveransskick.

 

HYPER YOGA # 21

 

SUPERINTAKT OCH HYPERSANSAD
DEMOKRATISK ORDNINIG

 

Alla ”högintelligenta” och ”multikulturellt” bevandrade Sverigesvenskar bör efter Hitler-Mona Sharia-Sahlins avhopp ha vett på att ”välkomna” alla intoleranta och despotiska islamistfascister med ett högt-och-ljudligt samt trefaldigt: Nöff! – Nöff! – Nöff alá NaziSharia Union dè lá Nya Sverige.


HYPER YOGA # 22

 

FÖRTÄCKT PARASITERANDE

eller
KAMOUFLERAD
MUSLIMIFIERING

eller
MASKERAD RELIGIONSPOLITIK

 

När västerlandet översvämmas av religionsfanatiska och ”regeringsotrogna krigsflyktingar” från islamväldet, kan en lugnt börja fundera över om mass-utvandringen därifrån i själva verket är en militärslug, religionsstrategisk och förtäckt manöver – vilken i sin förlängning syftar till att muslimifiera Västvärlden.

Om så fantastiskt många människor ”vantrivs” med den islamistiska (tvångs-) religionen, att de under lämmeltågsartade mass-utvandringsförhållanden måste undfly sina muslimska hemländer, kan en även fundera över varför de inom det Nya Hemlandet i Västerlandet under absolut oinskränkta och ohämmade former fortfar med den Islamistiska Religionsutövningen – vilken en gång i tiden har ”fördrivit” dem från det (strategiskt?) krigshärjade och diktatoriska hemlandet.

Den bi-kulturella ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” förefaller i dagsläget vara ett närbeläget uppsamlingsläger för islamistiska ”krigsflyktingar” (eg. kamouflerade parasiter) vilket endast ligger något eller några stenkast bort från det religionsfanatiska islamväldet i Mellanöstern och i Nordafrika.

Vad denna islamisternas lämmeltågsartade mass-utvandring verkligen beror på – borde alla Demokrativärnande Västerlänningar reflektera omkring – under både djupanalyserande och frisinnade former.

Att var både kulturellt bevandrad och ideologiskt differentierinskunnig är givetvis ett stort plus i kanten för den demokratiskt orienterade och seriösa medborgaren under dennes mest personliga funderingar gällande ifrågavarande ämne.

 


”Ledtråd # 1

 

HYPER YOGA # 23

 

Differentieringsokunniga Människor
Är Ett Hot Emot All Befintlig Demokrati.

eller
I Demokratins Namn Bör Alla
Dubbelmoraliska Islamistterritorier Bojkottas.

eller
De Inkonsekventa Och Parasiterande Islamisterna
Är Nazisternas Penninghungriga Kusiner.


Alla de unga, omogna och ansvarsbefriade besserwisser-flickor med Sverigeursprung, vilka under fullständig tanklösa former fungerar såsom kundduperande frontfigurer åt islamistdespoterna och/eller går de intoleranta och fascistoida islamisternas ärenden inom restaurang- och krögarbranschen, så dessa lättare kan avlocka de arma Sverigefolken sina surt förvärvade penningar, är ingenting annat än osolidariska lycksökerskor och vidriga demokratiförrädare.

Dessa islamist-rumpslickande besserwisser-flickor medverkar starkt till etablerandet av ett bi-kulturellt fascistsamhälle inom NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSU NSE).

De rumpslickande och islamistfjäskande besserwisser-flickorna kan till och med utföra regelvidriga ”penningdiskrimineringar” gentemot utvalda restaurang- och krogbesökare, genom att på en både illegal och godtycklig order från den skamlösa och anti-demokratiska ”islamisthövdingen” och/eller sverige-parasiterande islamistkrögar-despoten, mera än dubblera priset för en vanlig starköl så denna avslappningsbrygd istället kostar den ”obekväma demokrat-kunden” hela 63 kronor istället för de 29 kronor såsom är brukligt på de flesta anständiga restauranger och krogar med utskänkningstillstånd norr om ”Blatteälven”.Förslag till problemlösning:
Om inga bättre anställningsalternativ gives till de unga, omogna och ansvarsbefriade besserwisser-flickorna, inom det muslimifierade tjuvsamhället, är det betydligt förnuftigare att bojkotta de anti-demokratiska och överkaxiga islamistterritorierna och istället arbeta ideellt för bevarandet och upprätthållandet av alla demokratiska grundvärderingar.

Ett differentieringskunnigt och demokrativärnade arbete lönar sig i alla avseenden och inte minst i längden.

 

”Ledtråd # 2

 

HYPER YOGA # 24

 

I VANLIG ORDNING ÄR
DET ANALA TJYVSAMHÄLLET
ANSVARSBEFRIAT OCH KAPITALINRIKTAT


eller
DISKRIMINERANDE BESTRAFFNINGSPOLITIK


”Värmestrejk” Eller ”Värmesanktion”
Mitt I Den Norrländska Midvinterkylan
Är En Allvarlig Form Av
Bestraffning Och Diskriminering
Av Den Som Har Betalat
Både Bostadshyra Och Elräkning Klanderfritt.

 

När västvärldens folk slutligen fått upp ögonen inför den globala miljökrisen – vilken till stor del är skapad av CO2-utsläppen – började vanligt folk under ansvarsfyllda former drar ner på sin elkonsumtion genom att spara på hushållselen och byta till hushållsprodukter med låg energiförbrukning.

Då svarade elbolagen genom att omgående höja elpriserna till skyhöga nivåer samtidigt som de skyller på ”vattenbrist i magasinen” alltmedan el-jättarna tjänar storkovan åt sig själva och investerar helt ohämmat i nya CO2-producerande kolkraftverk runt om i världen.

Jämsides detta ekonomiska dråpslag emot det arma och utsugna fotfolket, vilka sedan länge pungar ut med skyhöga och betungande hyreskostnader, sänktes drastiskt, mot allt sans och förnuft, också inomhustemperaturen i hyreskasernernas lägenheter – av den despotsturska och hypersnåla fastighetsvärden – vilken syner om sist har sitt eget bästa för ögonen.

Detta utan att först och främst tilläggsisolera bostäderna och förse dem med värmebevarande treglasfönster – vilket resulterade i att hyresgästerna numera får sitta inne i sina kalla och dragiga lägenheter med yllekofta, halsduk och mössa samt leva med en konstant snuva rinnande ur näsan – när de inte tvingas till att ligga nerbäddade och snorande i sängen under flera lager av bomullstäcken och yllefiltar.

I många hyreskaserner vilka ”hastigt och lustigt” uppfördes på 1970-talet och före dess, visar i dagsläget bostädernas inomhustemperatur på ungefär fyra(!) minusgrader i det envisa vinddraget från de otäta fönstren, alltmedan utomhustemperaturen är fem minusgrader och bostaden i bästa fall håller en genomsnittlig temperatur på arton plusgrader.

Tidigare kompenserades det ”orkanartade” vinddraget från otäta tvåglasfönster och undermåligt isolerade fastigheter genom att den ”kärringaktiga” hyresvärden försåg sina hyresgäster med några graders högre bostadstemperatur.

En avsevärd förändring (till det sämre) efter hyresvärdens temperatursänkning av bostäderna avslöjas givetvis först och främst i de markbaserade gavelbostädernabottenvåningen eftersom all värme har förmågan att stiga uppåt och fördelaktigt kan utnyttjas av de ovanförvarande bostäderna.

Givetvis skedde den tidigare ”vinddragskompenseringen” enbart för att alla bostads- och värmeberoende medborgare inte skulle kverulera alltför högljutt och ihärdigt angående de undermåligt isolerade och hyperdragiga hyreslägenheterna vilka en gång i tiden blivit uppförda i all brådska och med billiga byggnadsmaterial medan Sverige fortfarande var ett så kallat Välfärdsland.

Eftersom elkostnaderna har rakat i höjden och en elektriskt baserad tillskottsvärme inte längre är så värst vettigt att bruka sig av, vore det intelligentare att installera en vedeldad kamin i samtliga lägenheter på bottenvåningen och förse dessa markplacerade bostäder med en tillräckligt stor eller påfyllningsbar vedtrave på uteterrassen.
Liten Överkurs I Kapitalistlogik:
Vilken ego-centrerad kapitalidkare vill inte blir rik och välbärgerad genom att från konsumenterna ta så mycket betalt som bara är möjligt samtidigt som densamme ”stråtrövaren” levererar så lite som möjligt i gengäld till de både välbetalande och beroendefyllda konsumenterna?

 

HYPER YOGA # 25

 

1:a Pris
GRATTIS!

 

Symbolisk Bild
av
Kidnappar-Fia
eller
”Halal-Fia”

”Svart & Vit”
(full av fågelskit)

 

Kidnappar-Fia har vunnit Sociopatförbunets 1:a Pris För SAMVETSLÖSHET

 

GRATTIS IGEN!

 

Symbolisk Bild
av
Kidnappar-Fia
eller
”Halal-Fia”

”Svart & Vit”
(full av fågelskit)

 

 

AKUT GRAVÖPPNING
&
KOMPLEXT MÜNCHHAUSEN BY PROXY


Till alla Er tidigare bekanta, vilka av schizoida förtalsanledningar numera har vänt mig ryggen, vill jag inom detta cybernetiska webbforum ännu en gång omnämna min välgrundade misstanke, vilken gör gällande att ”Kidnappar-Fia” (Halal-Fia*) tillfogade vår gemensamma son, vid dennes elvaårsålder, en djupare emotionell skada vilken förmodligen också kommer att innebära ett livslångt socialt handikapp för den oskyldiga gossens del.

Skadegörelsen på det absolut oskyldiga och gemensamma barnet hade mycket troligt sin initiala grund i att jag ”tjallade” (eg. avslöjade den makabra sanningen) inför en annan ensamstående tvåbarnsmoder vilken på den tiden också hade sin hemvist inom samma skvallertantsaktiga och förtalsbaserade landsbygdsort.

Jag delgav alltså ”ensamstående tvåbarnsmoder # 2” helt sanningsenligt det faktiska förhållandet bakom Kidnappar-Fias (Halal-Fia) och min sjuåriga ”kompromissförbindelse” vilken alltså utspelade sig under tvångsartade former vilka hade alstrats av Kidnappar-Fias (Halal-Fia) egoistiska missbruk av ett juridiskt maktmedel i kombination med en omdömeslös och synnerligen samvetslös lappmarksdespotism alá fyrtiotalist-fossil.
* Halal-Fia syftar i detta sammanhang till islamismens supergrymma halalslakt (skäktning) där slaktdjuret initialt genom smek och klappning invaggas i en falsk trygghetsföreställning innan dess strupe brutalt uppsprättas med en hyperskarp kniv varvid slaktdjuret långsamt ”avblodas” för att slutligen bli avlivad genom en tidsmässigt utdragen och smärtfylld förblödning. Det arabiska ”Halal” betyder ordagrant Renhet.

 

EXEMPEL PÅ
SAMVETSLÖSHET


Den person vilken under absolut egensinniga former och med en kallsinnigt beräknande medvetenhet utnyttjar andra människors buddhistinspirerade samt medkännande välvilja och oinskränkta serviceanda under många och långa år kan absolut inte ursäkta sig med de tatuerade flåbusarnas empatibefriade och bortförklarande talesätt:

”En Kan Inte Ta Ansvar För Andra Människors Känslor!”

 

 

ANGÅENDE
SOCIAL FEGHET & SOCIAL SNÅLHET


Personligen har jag aldrig någonsin påträffat ett falskare och mera förljuget folkslag än de fascistoida despotmoroner vilka har sin hemvist inom det hyperinskränkta, sadistiska och folkkväsande ”Sunkbo City” på södra Norrlands Lapptundra.

 

Symbolisk Bild
av
Kidnappar-Fia
eller
”Halal-Fia”

”Svart & Vit”
(full av fågelskit)

 

HYPER YOGA # 26

 


 

DISKRIMINERANDE BESTRAFFNINGSPOLITIK

”Värmestrejk” Eller ”Värmesanktion”
Mitt I Den Norrländska Midvinterkylan
Är En Allvarlig Form Av
Bestraffning Och Diskriminering
Av Den Som Har Betalat
Både Bostadshyra Och Elräkning Klanderfritt.

eller
Omvänd Ordning
Inom Det Despotiska Och Folkkväsande Lappriket

eller
Med Cyberrymden Såsom Verktyg
För Personlig Och Andlig Utveckling

eller
Sålunda talade den motarbetade ”enstöringen” vilken hade både Personlig och Andlig utveckling på sin agenda.

eller
Hur Många Förklaringar Skall Behövas Innan De Trögtänkta Fattar Galoppen Och Upphör Med Att Ta Allting Personligt?

eller
Under Arbetstid Borde Professionella Yrkesutövare Absolut Inte Syssla Med Hämnd Och Vedergällning Gentemot Enskilda Individer Till Vilka De Har Ett ”Despothorn” I Sidan.

 

Inom det främlingsfientliga och känsloamputerade ”lappriket” i södra Norrland kan en ”hypermodern” men socialt förfördelad människa inte ens få arbeta i lugn och ro med sin personliga och andliga utveckling utan att folkfjärmade och despotiska ”halvlappar”, med en viss ”halal-” fördröjning, påbörjar kränkande persondiskrimineringar och annan slags personförföljelse med inbakade trakasserier.

Givetvis sker detta under både fega och förtäckta ”bortförklaringar” eller genom andra hyperfalska svepsjäl och undanflykter. ”Tyst Och Lytt” – skall en uppenbarligen vara för att uppnå social acceptans bland ”halvlapparna” på den ödsliga och folktomma Lapptundran i södra Norrland.

Inte är det så värst märkligt att en massa otäcka krig mellan människor kommer och går på planeten Tellus, när seriösa individer till och med inom ett så kallat välfärdsland inte ens kan få tillåtelse att ägna sig åt sin personliga och andliga utveckling utan att blir utsatt för den ena despotismbaserade ”besserwissernedskärningen” efter den andra.

Detta lappmarkskrigiska despotismförfarande drabbar den redan hårt ansatta och socialt förfördelade ”utbölingen” på både den materiella och den sociala fronten. De folkkväsande ”halvlapparna” kan i sin sociala enfald och i sin andliga förtorkning tyckas tro att alla individer vilka inte är ”tysta och lytta” också är ”veritabla terrorister” eller ”psykiskt sjuka enstöringsmänniskor” vilka skall fördrivas från orten med alla tillgängliga medel.

Faktum är att det är både perverst och mentalsjukt att ”ge sig på” de arma människor vilka redan är underkuvade och socialt förfördelade men ändå arbetar oförtrutet vidare på sin personliga och andliga utveckling.

Den arma ”lappmarksmänniska” vilken till händelsevis är både socialt och andligt desorienterad och/eller är socialt och andligt impulsfattig, borde i Den Stora Okunnighetens Namn, vara mera receptiv och mindre fördömande inför det vilket de inte till fullo förstår.

Det finns faktiskt något sin heter; Ödmjukhet Inför Det Obegripliga.

Alla ”mysterier” upphör att existera när väl de genom ingående studier och seriös efterforskning blivit avslöjade.

 

”Ockultism”
betyder helt enkelt
Läran Om Det Fördolda

 

— Om Mani Padme Hum —

— Om Mani Padme Hum —

 

Människokärlek Och Medkänsla
Är Lösningen På Många Sociala Problem
Emedan Våld Endast Föder Mera Våld.

 

— Om Mani Padme Hum —

 

Om Mani Padme Hum
betyder direkt översatt:

”Leve Juvelen I Lotusblomman”


Andemening:

”Leve Det Personliga (Ego-) Jagets Sammansmältande
Med Det Eviga Och Transcendentala Överjaget”

 

 

FRÅGE YOGA

 

 

Till vilken nytta
är en djuplodande och genomtänkt
”vältalighet”
när ingen enda vettig människa vill lyssna till de uttalade orden?

 

VANLIG
YOGA

 

Detta Kan Vara Mitt Allra Sista
”Kundalini Inspirerade”
Tellus Meddelande!

 

NIRVANA - Det Absoluta Livet

(Klickbar Bildruta)

 

Utplåna Det Personliga Ego-Jaget
Genom Mahayoga Och Upptäck
Det Självlösa Nirvana.


Hellre Det Än Att I Förtid Utplåna Den
Långsamt Förtynande Kroppen
Genom Föraktliga Självmord.

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL