EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL.

 

 

Inom Svea Rike existerar i dagsläget alls inga folk- och miljövärnande Ekobyar – för i sådana fall skulle somliga människor under fri vilja leva det ljuva livet – alltmedan andra skulle tvingas till själsdödande löneslaveri eller meningslösa sysselsättningar inom det teknokratfascistiska kapitalist-samhället.

 

 

I HUVUDET PÅ EN
FREDLIG
EKOBYENTUSIAST

 

 

You Never Change Things
By Fighting Against The Existing Government.

To change the society, you ought to build a new model, that makes the existing model obsolete.

 

* * *

 

DET” ... handlar absolut inte om ett övertagande av den föråldrade och kapitalistfascistiska Regeringen.


DET” ... handlar snarare om att etablera naturförankrade ekobysamhällen vilka erbjuder en resursbevarande och människovänlig livsstil.

 

* * *

 

Naturtillvända Ekobysamhällen fungerar så till vida att de endast har den hedervärda uppgiften att ta över den föråldrade och kapitalistfascistiska Regeringens roll – samt att göra rätt i alla de viktiga ärenden och åtaganden – vilka den föråldrade och kapitalistfascistiska Regeringen medvetet undlåter att ta sitt givna ansvar inför.


Ekobymodellerna arbetar seriöst under allt mellan fredliga, miljömedvetna och ansvarsfyllda former för att hejda, eller snarare inbromsa, den pågående globala klimatkatastrofen genom att förespråka en både naturförskonande och människovärdig livsstil med naturförankring.


Med andra besinningfulla ord har alla Naturorienterade Samhällsmodeller den behjärtansvärda uppgiften att på ett godartat vis motverka den pågående Globala Exploateringen av naturtillgångar, olika djurarter, och inte minst av det innevarande människosläktet.

 

* * *

 

I en kärleksfull ekobygemenskap upprätthålles både den indviduella och konstnärliga friheten inom olika ansvarsområden genom att vid arbetsfördelningen vidhålla:


”Ni får bära er åt hur tusan ni vill och använda vilka metoder ni vill ... bara arbetet blir utfört inom en överskådlig tidsrymd ... och inga allvarliga person- eller miljöskador uppkommer!”

 

* * *

 

TRY TO REMEMBER:

Dagens Egofixerade
REGERINGSLEDAMÖTER
Är Blott Och Bart
Kapitalets Välbetalda
MARIONETTER.

 

* * *

 

 

M.V.H.
”To Much Not So Hemligson”

 

 

MEDIAL MASSUGGESTION
&
FOLKKONTROLL

 

Problemet med gammalmodiga och föråldrade socialiststater (såsom exempelvis NaziSharia Unionen Nya Sverige) är att de under medvetna former ”mörkar” vissa delar av samhällsproblematiken – ett bra exempel är den eskalerande och kravallartade våldsupptrappningen i den islamistiska massinvandringens spår.


Likaså missbrukas allmänna media i ett faktaförvrängande och desinformerande syfte för att ytterligare befästa folkförtryck och totalkontroll i syfte att ”bevara lugnet” hos dess psykosocialt sönderhunsade och (differentierings-) förblindade medborgare – härpå är den regeringsunderstödda och genomfalska antipropagandan (partihetsen) mot Sverigedemokraterna ett utmärkt exempel på diktaturfasoner och anti-demokratiska förehavanden.

 

Ej Faktamörkat Förhållande:

Fakta är att utöver ”en ökande” självmordsfrekvens bland infödda Sverigeungdomar så är även ”en ökande” alkohol- och drogkonsumtion bland de samma ungdomarna – i huvudsak frammanad av starka känslor av missnöje, vanmakt och av meningslöshet med den teknokratiska nekrofiltillvaron – eftersom framtidsutsikterna ser mycket dystra ut i massarbetslöshetens och i den globala miljökrisens fotspår.

 

Amen
&
Om Mani Padme Hum

 

 

 


Bonus Sida - Multi Kulti

Moder Svea
alias
”GALNA SVINRIGE”
&
De Fyrtio-Tio Alibaba Rôvarna

 

KUNSKAPSFÖRMÅGA
&
INSIKTSFULLHET

ÄR ABSOLUT INTE
SYNONYMT MED EN
”PATOLOGISK ISLAMOFOBI”

 

Tillvandrade islamister behöver numera alls inte lära sig tala det svenska språket enär den dåraktiga massinvandringen gör att de flesta nyanlända muslimer känner som om vore de redan på ”hemmaplan” inom sitt Nya Hemland.

Detta eftersom de segregerade muslimgettona inom det så kallade Nya Sverige gör att de diktaturbesudlade invandrarfolken mera fritt än någonsin kan tala sitt eget modersmål med varandra och på kuppen ha en djupare kontakt och större bekantskapskrets än inom sitt tidigare hemland Mellanöstern, etcetera.

Bättre vore att en stor andel av de infödda och medgörligare Sverigemedborgarna lärde sig att flytande tala arabiska eller farsi – för att bättre lyckas med att hålla koll på ”hur snacket går” inom de polariserande och västerlandsföraktande (konspirations-) moskéerna – i syfte att inte bli alltför överraskade då de demokratiförespråkande Sverigemedborgarna blir ”anfallna i ryggen” – när väl det har ”blivit dags” för ett islamistiskt maktövertagande – inom hemlandet Nya Sverige.

Hade de infödda Sverigemedborgarna INTE varit så fruktansvärt ytliga och hypermaterialistiska samt kålsupande och kulinariska besserwisserhedonister – hade de för länge sedan klart genomskådat islamisternas välfärdsparasiterande fasciststrategi – inom den numera brutalt våldtagna samt hypersegregerade och folksplittrade och/eller inbördeskrigsdrabbade Sverigenationen.

Det i TV-media och i dagstidningar nertystade och/eller mörkade inbördeskriget bland de infödda medborgarna inom Sverigenationen är ett tragiskt faktum sedan länge.

Att benämna denna avartade och perverterade samhällsutveckling såsom ett ”multikulturellt samhälle” är endast ett föraktfullt hån och ett knytnävsslag i nyllet på alla demokratiskt orienterade medborgare med humanistiska grundvärderingar.

 

Korrekt Benämning:

Den Bi-Kulturella
NaziSharia-Synergismen

eller också;
NaziSharia Unionen Nya Sverige

 

Moder Svea
alias
”GALNA SVINRIGE”
&
De Fyrtio-Tio Alibaba Rôvarna

Bonus Sida - Multi Kulti

 

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti


AVSIKTLIG
AVDEMOKRATISERING


eller
Inom Det Folkfjärmade
LAPPMARKSSTILLOT
Finner ”Lilla Moi” Den
Disharmoniska Friden.

 

Att genom (en vansinnig men medveten) folkmanipulation, samt genom en ihärdig socialistindoktrinering, förmå majoriteten av Det Infödda Sverigefolket till att emotgå (de konservativa men välmenande) Sverigedemokraterna (SD) – är den Socialistfavoriserande Sverigeregeringens (SS) allra största misstag – eftersom detta dumdrivna och hyperpuckade regeringstilltag, utöver den tilltagande ”barnfattigdomen”, även skapar stor förvirring och folksplittring inom den demokratidränerade Sverigenationen.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

En Övertroende
KRIGSFÖRKLARING
Av NaziSharia-Modell Mot
Den Självständigt Tänkande Delen
Av Det Infödda
SVERIGEFOLKET
Är Uppenbarligen
Sverigeregeringens Innevarande
DUNDERTABBESMOTTO.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

Bäst Är Att
Sopa Rent För Egen Dörr
Innan En Börjar
”Sopa Rent”
Hos Andra.

 

 

  

Nazi-Solen i Islam-Månen
(svastikan i månskäran)

eller
SVEA RIKES
Hyperytliga Och Megapräktiga
”Bondtölps-Äktenskap”
Med Det Fascistoida Islamväldet


eller

FASCISTMAKA
söker
FASCISTKAKA

 

För alla demokratiska medborgare är det en mycket tragisk stund när dessa via ”skvallervägen” får höra att Svea Rike genom den islamistiska massinvandringen öppet bekänner färg inför omvärlden, samtidigt som den Islamistexploaterade Sverigenationen, blir precis lika utskrattad som utskämd och förhåndad inför den demokratiska delen av världen.

Välklädda och välpolerade men dock ”vrålkåta” singelmän och ideologiska ”fyllkajor” från islamväldet går det alldeles utmärkt att importera i obegränsade antal till N.S.U.N.S.E.

Men en infödd och demokratiskt orienterad Sverigemedborgare vilken är lite salongsberusad, inom det offentliga rummet, anses av allmänheten vara en parasiterande och avskyvärd ”spottloskemoron”.

Den vansinniga massinvandringen av islamistiska singelmän till den bi-kulturella Sverigenationen gör att det utökade kvinnounderskottet, driver många sansade och vettiga Sverigemän till Sydostasien, för att där finna sig en ”multikultidonna” vilken har ett varmt och medkännande människohjärta i sitt bröst.


I Svea Rike får de megaprydliga och hypermaterialistiska ”islamistpökarna” hålla till godo med att ”pussa” dumdrivna NaziSharia-flickor, ity det att alla vettiga och allmänbildade kvinnor, fasthåller vid demokratiska principer och fredar sig med en mogen differentieringsförmåga gentemot smyg-fascism och samtliga anti-demokratiska influenser.

Lill-Berra är en mycket klarseende och demokratiskt orienterad ”livvakt” vilken gör sitt allra yttersta för att beskydda Lilla Sveriges både godtrogna och aningslösa medborgare, ifrån dess fascistoida NaziSharia-regering, genom att med både fredliga och ädelmodiga intentioner stödja det demokratiskt orienterade samt ideologiskt differentieringskunniga och hjältemodiga mittenpartiet Sverigedemokraterna (SD).

 

 

Ingen Vettig Och Demokratiskt Orienterad Sverigemedborgare Önskar Sig Ett Turbulent Och Otrygghetsframkallande INBÖRDESKRIG Där ”Allah Akbar” Går Loss På ”Allt Och Alla” För Att Etablera Ett Skandalöst Och Rötäggsaktigt ”VÄRLDSHERRAVÄLDE” Inom Den Hypergodtrogna Och Differentieringsblinda SVERIGENATIONEN.

 

Det Finns Endast En Ras – Den Mänskliga Rasen.

(Däremot existerar mängder av falska och livsfientliga ideologier)

 

 

Syner Om Sist
Är Det
SVERIGEDEMOKRATERNA
Vilka Bedriver
Den Mest Demokratiska
Och Den Mest
Intelligenta Partipolitik
Vi För Närvarande
Har Tillgång Till Inom
Det Svenska Samhället.

Så Fruktansvärt Illa Ställt Är Det!

 

 

 

PRYD & EVIGT
”DIFFBLIND”

 

Inom den avigvända och hyperpryda N.S.U.N.S.E. (flipperifloppnationen) förefaller det vara bättre att per definition ”knulla runt i buskagen” framför att bruka sig av runda och småsnuskiga ord inom de sociala sammanhangen.

 

FEG & FLAT
FÖR EVIGT

 

 

 

SKADEVERKAN
Från Den Bi-Kulturella
NaziSharia-Modellen

 

Efter den senaste tjugoårsperioden av islamistisk massinvandring till Sverigenationen heter det ännu i dag bland vissa ”hemmablinda” samt kulturellt och ideologiskt underutvecklade eftersläntrare:

 

”Nu för tiden är det så förbaskat mycket utlänningar inom Sverigenationen att en före detta ”rövslickare” som jag helt oönskat får gå arbetslös och vara på dricken för att lyckas med att hålla sig flytande på det innevarande NaziSharia-samhällets vrakspillror.”

 

”Det var betydligt bättre på Olof Palmes tid, för då behövde ingen enda infödd medborgare gå omkring hemlös och rota i soptunnorna, om den inte helt otvunget och absolut frivilligt hade gjort ett medvetet val, för att få den unika möjligheten att uppleva just den formen av folk- och individförnedrande levnadskarma!”

 

 

 

 

Förfördelad Och Psykotisk Tolvåring
Iförd En Förvillande Vuxenförklädnad

 

Endast en hyperintrigant och efterbliven byfåne, eller möjligen en härsklysten och självbildsprojicerande våldtäktsmoron, med ett hyperinavlat psykopatsamvete, skulle under snuskigt utstuderade och gement elaka former kompromettera en fredlig och miljövärnande ”New Age-Druid” med de båda grovt nedsättande epiteten: Jävla Fyllkaja! & Satans Bråkmakare!

 

 

 

Ironiskt Betingat
”Natt Jox”

 

DEN UTOMRIKES
Förhånade Och Utskrattade
SVERIGENATIONEN


1.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Inför demokratisk fascism eller vise versa!2.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Frambringa ett nattmörkt dagsljus eller vise versa!3.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Hata när du älskar eller vise versa!4.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Tänd halvljuset på automobilen under dagtid i trafiken!5.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Ge arbeten åt tillvandrarna/invandrarna och friställ eller förtidspensionera de infödda medborgarna!6.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Utfrys och förbanna alla infödda demokrater och
placera därefter alla ”rättvättade” socialistfinkar och fanatiska islamistdespoter på en upphöjd och guldkantad piedestal!7.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Utplåna den innevarande demokratin genom att uppföra ett obegränsat antal anti-demokratiska konspirations-moskéer och gör samtidigt reklam för kravmärkt fruktjuice och alkoholfria läskedrycker hos Systembolaget!


8.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Upprätta äktenskapsförord och skriv på om bodelning och gör en skilmässoansökan före Ni ingår äktenskapet!


9.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Placera i regeringsställning alla stridslystna och maktgalna Sverigekvinnor med penisavund!


10.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Mörda eller avsätt alla folkvärnande och demokratiska statsministrar och starta omgående en massinvandring av fanatiska islamistdespoter och omdefiniera genast det pågående inbördeskriget (inom det pytte-pyttelilla Nazi-Sverige) med de mycket dumdrivna men ”vackert klingande” stavelserna: ”Ett Multikulturellt Samhälle”!


11.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Låt alla snorkiga Sverigekvinnor ägna sig åt själsdödande löneslaveri och låt alla förmesade Sverigemän amma bäbisar och byta blöjor!


12.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Överkompensera ett djupt inympat fascistbeteende genom att inbilla dig själv att du är förmera än alla andra människor!


13.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Sparka på de arma människor, vilka är brutalt våldtagna och socialt utstötta, men ömma varmt och ta väl vara på alla ortodoxa islamister och herrelösa byrackor.


14.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:


Utbilda människor i aritmetik och andra logikfodrande ämnesområden – trotts att det fascistoida och fyrkantiga Sverigesamhällets alla infödda medborgare verkligen behöver påskynda utvecklingen av empati och medkänsla – utöver en djupare kultur- och människoförståelse.


15.
Gör som de fördummade och avigvända Svenskarna:

Förbjud alla hyperkorrumperade kartellbildningar inom det analrigida teknokratsamhället men stäng girigt och penninghungrigt ner en oförsvarligt stor mängd kärnkraftsreaktorer under de svinkalla nordiska vintrarna.

För att istället köra reaktorerna med full kapacitet under de varma sommarmånaderna, samtidigt som elpriserna chockhöjes till en dramatisk och konsumentutarmande nivå alá maktgalen bestraffningsåtgärd.

Detta med anledning av att den klimatsmarta och ansvarskännande Sverigebefolkningen har övergått till en miljöskonande elransonering och till godartade energisparprodukter.

 

 

 

ENKELRIKTAD
SYSKONLOJALITET

eller
PÅTVINGAD INCESTPAKT
alá
Karmabelamrat Skräckvälde


eller
EN
Megavärsting Till
STOREBROR

 

Hur hänsynsfull och beskyddande är egentligen en så kallad Store-Bror, vilken genom ett grovt utnyttjande idkar incest tillsammans med sin fyra år yngre Lilla-Syster, när han själv är blott och bart ”femton vårar” gammal – samtidigt med att han inför både föräldrar och kamrater beskyller och komprometterar sin två år yngre Lille-Bror – för de ”amorösa äventyren” med den överutnyttjade och sanningsförbjudna Lillasystern?

Den bland alla vänner och bekanta så intelligenta och välansedda Storebrodern håller i själva verket både småsyskon och föräldrar ”i schack” genom att envist och styvnackat upprätthålla ett hot- och våldsbaserat skräckvälde av skoningslösa, eller snarare av luciferiska mått, inom den ”förefallande goda familjegemenskapen” (eg. på-ett-orättvist-och-amoraliskt-sätt-håller-föräldrarna-storebror-om-ryggen-på-bekostnad-av-sannfärdigheten).

I Storebroderns superegoistiska och illojala skräckväldesförehavanden ingår alltså att beskylla och anklaga sin beroendefyllda och godmodige Lille-Bror inför de båda ”intet ont anande” föräldrarna och bland gemensamma vänner och andra bekanta.

Nämnda syskonförtryck utspelar sig till större delen bakom ryggen på de ”kristusformade” föräldrarna, eftersom de båda småsyskonen av Store-Bror har initierats och drillats samt skrämts och inte minst hotats till livet genom hans dominanta upprätthållande av en absolut skenhelig, men så gott som vettlös storebrorslojalitet, vilken alltså har fascistoida och/eller fundamentalisttypiska inslag, vilka ger luft och utrymme till ett både perverterat och avhumaniserat familjeförhållande.

Förutan två stycken ”ultralojala” (eg. vettskrämda) småsyskon, vilka drivits till tystnad genom psykisk terror och fysisk misshandel, hade (det bedrägliga) skenet av ”Megapräktig Storebror” varit mycket svårt, eller så gott som omöjligt, att i längden upprätthålla inför den både godtrogna och självupptagna allmänheten och inte minst inför de båda ”ondskedrabbade” föräldrarna.

Förutan de nertystade och megaunderkuvade småsyskonen skulle den egenmäktiga Storebrodern genast blivit avslöjad och den hemlighållna incestverkligheten hade floppat fullständigt för att uppenbaras i all sin skandalösa och megaperverterade prakt.

Vilken fruktansvärd skandal skulle inte avslöjandet av ett incestuöst och syskonförtryckande förhållande mellan Storebror-och-Lillasyster ha orsakat bland föräldrar-, släkt-, vänner och övriga bekanta?

Skandalen hade självfallet också blivit ett ”kryddstarkt faktum” inom de allmänna medierna.., om detta faktiska incest- och övergreppsförhållande hade framkommit i ett initialt skede.., eller då det faktiska ”syskonparsförhållandet” utspelade sig som mest intensivt.

I ett faktabaserat och skandalomsusat läge hade det med andra ord blivit Store-Bror vilken hade fått framleva sitt libidoincestuösa despotliv såsom en ”totalt utskämd” varelse och/eller så hade han fått gå omkring med ett vämjeligt hundhuvud mitt bland människorna av den breda allmänheten.

Nämnas bör i sammanhanget att Den Grymma Verkligheten består av att den tidigt i livet sönderhunsade och underkuvade Lillebrodern – med det nedtystade men ädelmodiga hjärtat i sitt aningslösa och syskonlojala ungdomsbröst – även under hela sitt erbarmliga vuxenliv, har fått tampas med social utfrysning och andra mycket besvärliga levnadsförhållanden, just på grund av (den så kallade) Storebroderns milt uttryckt komprometterande förtalskampanjer, under dennes megadesperata ansatser att kamouflera en ”forntida” men likväl ännu i dag, en föraktlig incestkarma alá paleolibido, vilken hans hänsynslösa och superegoistiska despotperson har framkallat.

 


Må Påminnelsen Från Alla Former Av Atavistisk Karma
Medbringa En Större Framtidslycka För Alla Och Envar!

 

KARMA ÄR KARMA ÄR KARMA!

 

 

 

MISCHMASCH
ANNO 2011

 

Orättvis resursfördelning och kapitalistisk rovgirighet skapar ett onödigt lidande vilket i sin tur uppammar en bestialisk ondska.

 

“Nine Eleven”
(elfte september)
Maktkamp & Rävspel

 

Kampen om jordens kvarvarande resurser
benämns enligt förvrängd och egoistisk
Västerländsk Definition vid:

”TERRORISTBEKÄMPNING”Att hålla oförbätterliga missdådare om ryggen,
bäddar endast för en utökad terrorverksamhet.Tänk Om
...
USA & UK skulle hållit Bin Ladin & Co. om ryggen,
efter den 11:e september 2001.


Tänk Om
...
Västvärldens alla självgoda och självblinda människor hade lyssnat till det autentiska budskapet bakom “Nine Eleven”-attackerna
vilket lyder sålunda: ”Ni-Roffar-Åt-Er-Alldeles-För-Mycket-Av-Jordens-Tillgångar-På-Den-Tredje-Världens-Bekostnad!”.


Endast fega och ”rättvättade” socialistfinkar och rötäggsmoroner från N.S.U.N.S.E. tycker det är i sin fulla ordning att beskydda fascistoida missdådare.


Fega, avigvända och ”rättvättade” socialistfinkar av borderlinermodell anser det vara helt okey att sparka på de arma människor vilka redan har drabbats mycket illa i livet och ligger nere för räkning.

Deras mest karmabelamrade och komprometterande fascistursäkt
består av de futtiga stavelserna: ”Men ... den fan andades ju ... ända fram till dess att jag var färdig med honom!”

 

 

Var God Upphör
Med Att Bokstavligt Tolka
Allt Det Du Läser I Denna Webbaserade Dagstidning!


”Kung Midas”

var den som fick allt det han vidrörde
att förvandlas till Guld.

 

ANDEMENINGEN
Bakom Kung Midas-allegorin:

Gör Det Du Gör,
Men Helga Frukterna Från Dina Självlösa Och Egoförgörande Handlingar I Överjagets Namn.

Do What You Do,
But Consecrate The Fruits From Your Selfless And Egodestroying Actions To Lord Buddha.

 

 

Vidrigt Paradis
&
Trevligt Helvete

I’m
Thinking ’n’ Writing
while
Drinking Herb-Tea
in me
SPIRITUAL SOLITUDE

 

 

Den Egolösa Konsten
Att Ta På Sig Karman Från
Andras Missgärningar

Att ta på sig andra människors självblinda fascistkarma är ungefär samma sak som att under sofistikerade former, vid ett dukat matbord, med kniv och gaffel, tvingas till att äta av andras orena och stinkande exkrementer.

Sak samma är att med en miljförskonande anledning ta sig fram på en miljövänlig trampcykel inom en trafikintensiv tätort och samtidigt tvingas till att inandas koldioxiden från alla dess asfaltknaprande förbränningsmotorer.

 

 

ARKAISK
&
KRONOLOGISK FÖRTJÄNSTRÄTTVISA

1a.
Förse de massinvandrade och intoleranta islamistdespoterna med hacka och spade och sänd dem därpå till de mest avlägsna och djupast belägna gruvorna i Kiruna, för att där under ödmjukhetsframkallande former låta dem bryta malm med handkraft, innan de tillåtes att beblanda sig med den demokratiskt orienterade delen av den infödda Sverigebefolkningen.1b.
Låt de intoleranta islamistdespoterna konkurrera om tomburkarna på gator och torg med de infödda ”soptunnerotarna” från N.S.U.N.S.E.


1c.
Sverigeregeringen borde ha lockat despotmuslimerna till Svea Rike med den välmenande föresatsen att ”plocka ner dem på jorden” för att lära dem äkta ödmjukhet och samtidigt förse dem med en autentisk spiritualitet – istället för att utnyttja de massinvandrade despotmuslimerna såsom ett slags ”regeringstrogna brunskjortor” vilka går den fascistoida Sverigeregeringens lomhörda ärenden – för att bättre lyckas med att förtrycka och underkuva det infödda och sedan länge sönderhunsade Sverigefolket.2a.
För den sociala balansens skull, inom det svenska så kallade välfärdssamhället, borde vart år till Nobelprismiddagen i Stadshuset även inbjudas – ett antal Lyxprostituerade Sverigefnask och några Tillfälligt Uppklädda Uteliggare för att mingla och deltaga i festligheterna – tillsammans med alla fotfolksfjärmade kungligheter, prominenta högfärdsgäster och överlägsna nobelprisvinnare.

 

 

 

EGENSINNIGT & OBETÄNKSAMT
KÄRRINGVÄLDE
av
BESSERWISSERMODELL

 

De avfeminiserade och svarthäxaktiga despotbruttorna – på den norra sidan om ”blatteälven” – består enkomt av egensinniga och mansförtryckande besserwissermoroner – vilka har en ihålig bleckburk – där det kärleksbultande människohjärtat vanligtvis är placerat.

 

 

 

OREGERLIGT
”SPOTTLOSKESYNDROM”
&
Biologiskt Inavel På Landsbygden

 

De flesta turister vilka är på genomresa eller tillfälligt besöker ”Sunkbo City”-territoriet norr om ”Blatteälven” får det bestående intrycket att där troligen finns; ”ett-mycket-dekadent-och-illa-skött-uppsamlingsläger” och/eller en misantropiframkallande vårdinrättning för föräldralösa och ouppfostrade ”byfånar” vilka är gravt ansatta av okontrollerbara tiks, eller så lider de möjligen av andra psykosomatiskt betingade handikapp, vilka är svåra att helt korrekt diagnostisera.

Enligt de senaste forskningsrönen inom läkarvetenskapen är detta de icke-initierade turisternas ”uppsamlingslägersantagande” (eg. vanvårdsantagande) helt felaktigt, ity ett biologiskt inavel anses vara den mest sannolika orsaken till att många ungdomar inom nämnda landsort uppvisar grava beteendestörningar och andra asociala uppträden, vilka bevisligen härrör från en genetisk defekt, vilken gör att deras inavelsbetingade salivavsöndring blir patologiskt ymnig och fullständigt okontrollerbar.

Den genetiskt defekta och ”icke-regiseringsmöjliga” salivavsöndrings-mekanismen – vilken alltså har uppkommit genom ett biologiskt inavel – anses bland dagens läkarvetenskap vara en obotligt och bestående defekt (med genetiskt ursprung) vilken alla sunda och krya människor inom ”Sunkbo City”-samhället får lära sig, att endera uppskatta såsom en ”lustig företeelse” eller, också förhålla sig nyktert och förstående inför.

Det ”positiva” med nämnda genetiska defekt är att den är så pass patologisk och utmärkande för de konstant dreglande och/eller sporadiskt spottande offren till ”spottloskesyndromet” – att den även utgör ett omisskännligt signum för gemenskapsanda och grupptillhörighet – bland de sociobiologiskt inavlade leden inom ”Sunkbo City”-territoriet.

”Det bästa av allt är att man på långt avstånd igenkänner sin (inavlade) byfåneartfrände!” – heter det lite skämtsamt bland de talföra offren för det asociala samt hyperudda och enstöringsbefrämjande spottloskesyndromet.

Tilläggas bör att det faktiskt finns registrerat ett fåtal ”lyckosamma fall” där salivavsöndringen på naturlig väg har avklingat med den stigande åldern hos några av de mindre inavlade och spottloskesyndromsansatta individerna.

De mest intelligenta av ”inavlade byfånar” har ersatt det antisociala ”spottloskedilemmat” med ett relativt kontrollerat in-och-uttag av tobakssnus.

 

 

Socialpsykologiskt Tillägg:
Inom de socialt- och biologiskt inavlade miljöer, vilka utestänger omvärlden, är det alls inte ovanligt att individer lika ”den norske massmördaren” oavsiktligt uppammas – eftersom människosinnet i dessa särfall blir fruktansvärt inskränkt och verklighetsfjärmat – enär en utvecklingsstimulerande och multifasetterad impulsrikedom förblir reducerad och starkt eftersatt.

 

 

 

FÖRTRETLIG
JORDEKARMA

 

Bonus Sida - Multi Kulti

BUDDHISTFILOSOFI

I en värld där ingenting betraktas som livlöst, där är döden inte livets motsats utan en fas i livspendelns rörelse, en vändpunkt liksom födelsen.

För pendeln slår från födelsen över i döden och från döden tillbaka till födelsen.

Denna trosuppfattnings ursprung är således inte fruktan för döden utan erkännandet av döden som den store förvandlaren och vägvisaren till den mänskliga tillvarons sanna natur.


eller
MIN
”Blivande Fru”
Har Det Vackra Namnet
EUTHANASIA 

eller
”En Oönskad Black Om Foten”
&
”En Påtvingad Morot I Nyllet”


FOSTERBARN
Är Inte Garanterat
Lättlurade Och Dumma
Även Om De Likt Alla Människobarn
(I Ett Initialt Levnadsskede)
ÄR DJUPT
Underordnade Och Beroendefyllda.

 

För de allra flesta icke-önskade människobarn vilka blivit misshandlade redan i ett embryonalt stadie, inom den teknokratiserade livmodern, är det alls inte nådigt att bli född till jordelivet, utan att därefter ha tillgång till en beredvillig och medkännande Guru alá Skyddsängel.

 

 

”T”
(TELLUS)

eller
Remember Kids:
It's High Time To Wake Up
And To Take Action For Mother Earth!

 

Den globala miljökatastrofen är inte endast ett tillfälligt och övergående fenomen – den är ett allvarligt hot – emot vår gemensamma framtid på planeten ”T” som i TELLUS.

 

 

MVH
Lars E Johansson
EkobyAllians & FutureTree
E-post:
altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

KUNG KODE
&
”Lilla Moi”

 

... gör sitt allra bästa för att dämpa tristessen under sin ekobyförgätna fångenskap inom den skademuslimifierade och pseudodemokratiska
SVERIGENATIONEN

(N.S.U.N.S.E.).

 

 

 

Pedagogisk Upprepning
Tillägnad Alla
Differentieringskunniga Eftersläntrare.

 

Orättvis resursfördelning och kapitalistisk rovgirighet skapar ett onödigt lidande vilket i sin tur uppammar en bestialisk ondska.

 

“Nine Eleven”
Maktkamp & Rävspel
(elfte september)

 

Striden om jordens återstående resurser
benämns enligt den förvrängda och egoistiska Västerländska Terminilogin vid:

”TERRORISTBEKÄMPNING”

 

Tänk Om ...
Västvärldens alla självgoda och självblinda människor hade lyssnat till det autentiska budskapet bakom “Nine Eleven”-attackerna
vilket lyder sålunda:

”Ni-Roffar-Åt-Er-Alldeles-För-Mycket-Av-Jordens-Tillgångar-På-Den-Tredje-Världens-Bekostnad!”.

 

 

 

Dagens Löntagare Förfasar Sig Mest Av Allt
Över Nyfattigdomen inom N.S.U.N.S.E.
(men vågar därom ingenting yppa).


eller

Den Hårda Konkurrensen Om Arbetstillfällen
Får Folk Att Hålla Tand För Tunga
Även I Hyperviktiga Spörsmål.


eller
Det Analrigida Fascistsamhället
Skrämmer Löneslavarna Från Vettet.

 

De flesta infödda Sverigesvenskar, vilka framhärdar under en ”vanlig” löntagaranställning, undviker oftast på ett mycket smidigt vis, att offentligt uttala sig om den ödesmättade massinvandringen av Fascistoida Islamister.

Inte minst håller de tand för tunga, gällande den förödande arbetslösheten bland dagens Sverigeungdomar, av rädsla att bli avskedade från sina existensuppehållande arbetsplatser. Detta eftersom (de livegna) ”löntagarna” mest av allt förfasar sig över att behöva leva i social misär och materiell fattigdom.

Social-misär-och-materiell-fattigdom innebär att (de före detta) ”löntagarna” i egenskap av ofrivilliga och utstötta socialbidragstagare eller förtidspensionärer, tvingas (socialt isolerade och finansiellt utblottade) bland annan avreglering och välfärdsdemontering, till att framleva med trasiga- och/eller ”irreparabla” tuggtänder.

Det enda som är ekonomiskt försvarbart, inom nämnda blottställdhetsläge, är att för en ”nästan överkomlig” penningsumma utdraga och/eller avlägsna samtliga smärtande och kariesanfrätta tuggtänder med hjälpen från ett relativt billigt bedövningmedel.

 

HUVÁLIGEN!

 

 

SVENSKHET
alá
TOTAL SCHIZOFRENI

 

”Svenskhet” (eg. feg- och flathetsansatt svekfullhet) är att bakom ryggen på folk prata strunt och uttrycka sig nedsättande om andra i ett mindervärdeskompenserande och självupphöjande syfte.


Avundsamma samt bittra och förfördelade människor är oftast ute efter att söndra och härska på andras bekostnad.


Alla socialt drivna människor förstår också vad resultatet blir för dem vilka enkomt och partiskt lyssnar till de (självförhärligande) människor vilka hänger sig åt förtal och smutskastning av medmänniskor i det oheliga syftet att undkomma en rak och ärlig kommunikation med sina (mega-) nervärderade förtalsoffer.

 

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

Alla Flickor
Har Speciella Företräden

 

Two Princes - Spinn Docktors
(Klickbar Bildruta)


Speciella Företräden Har
Alla Flickor

 

Tyvärr Existerar Det (även) Lika Falska Och Illojala
SOM
Manipulativa Och Härsklystna
KÄRRINGJÄVLAR!

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

 

 

”AUTOMATISK”
AGGRESSIONSFÖRSTÄRKARE
&
FETTMAFRAMKALLARE


eller
Ett Ångestdämpande Tröstätande
I Tid Och I Otid
Är Starkt Fettmabildande.


eller
Den Sociala Ofärdigheten Bland Folkfjärmade Och Enstöriga Norrlänningar Kompenseras Av Ett Dumdrivet Dödsförakt Eller Genom En Tanklös Och Empatibefriad Våldsmentalitet.

 

Den levnadsglada Lill-Berra von Muntermantra fick av en multisocial och sverigekunnig Sörlänning det både välmenande och magnifika rådet att INTE fara norrut och ”beblanda” sig med de främlingsfientliga och enstöriga Norrlänningarna.

Enligt ovan nämnda och ”Sverigekunniga Medmänniska” hette det att de främlingsfientliga och enstöriga ”N-ingarna” är både rabiata och emotionellt överstyrda eftersom de på grund av den basserwisserbaserade jantelagsmentaliteten har blivit ”fullkomligt förstoppade” (eg. socialt och känslomässigt underutvecklade) vilket gör att de inte ens törs tala öppet och ärligt med varandra om sina autentiska känsloförnimmelser.

Ett icke-verbalt men ihärdigt stinkyfingerviftande, vilket är riktat mot förbipasserande utbölingar, är absolut inget bevis på sociala färdigheter. Snarare handlar nämnda ”tvångsmanöver” om social ofärdighet och asociala tillkortakommanden, menade den både vältalige och beresta Sörlänningen.

Vidare hette det under en stor förtrolighet att de främlingsfientliga och socioemotionellt förfördelade Norrlänningarna sinsemellan ”umgås” genom en sedvanlig förljugenhet eller enbart genom integritetsbefriade floskler – för att vara på ”den säkra sidan” enkomt för att undkomma ”känslomässiga obehag” och inte minst för att slippa framstå såsom megamesiga och bögaktiga Stockholmsfjollor – inom de ”sociala sammanhangen” på den genom massavflyttning folktömda och socialt urvattnade Lappmarkstundran norr om Dalälven.

”Oss emellan..,” – hette det slutligen i viskande klartext och under ett allvarsamt ögonbrynsrynkande: ”En äkta Norrlänning är ungefär lika intressant och uttrycksfull som en tom och tillknycklad bleckburk är i en soptunna för återvinningsmaterial”. – ”Att tilltala en obildbar och antisocial ’lappjävel’ bortom den integritetsberövade floskelnivån – uppfattas av den samme såsom ’ett socialt övergrepp’ vilket enligt den toleransrigida lappmarksverkligheten är synonymt med en oåterkallelig krigsförklaring – med stor risk för blodspillan och lytesbildning.”

Utan att avslöja allt för mycket om sina (karmabelamrade) avreseplaner replierade Lill-Berra von Muntermantra både vänligt och belevat: ”Det återstår att se hur det i dagsläget förhåller sig med den saken!” – ”Eftersom jag är långt före min miljöförstörande och enfaldiga samtid har jag också lite ungdomsbaserad ’New Age-karma’ att ordna och ställa med där uppe i de Norrländska Urskogarna.”

Med ett floskelaktigt talesätt avrundade Lill-Berra von Muntermantra samtalet: ”Hur en än vrider och vänder så har en ändan där bak.”

 

Den Ultrasvåra Men Integritetsstärkande
KONSTEN
Är Att Våga Vara
Sannfärdig & Hyperärlig.

 

Lögnen Försvagar Personligheten
Allt Medan
Sanningen Förstärker Människosjälen.

 

”DET SKONINGSLÖSA JORDELIVET
Är Precis Lika Kort Som Det Är Tråkigt
För Alla De
MESLINGAR
Vilka Inte Vågar Sig På Att
LEVA I NUET!”

HÄLSADE
Den Icketatuerade & Kosmopolitiska
”Lotus-Själen”
På Ett Ärligt & Frimodigt Vis.

 

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

DET
GLESBEFOLKADE SKANDINAVIEN
NÖDGAS SNART NOG VÄLKOMNA
”MYRIARDER”
SJÄLVHUSHÅLLANDE KLIMATFLYKTINGAR.


eller

ALLTRUISM & ICKETURISM
KONTRA
EGOISM & GIRIGHET
(på ett dårhus är en är alltid sig själv närmast).eller
BRA
Vore Att
Redan Idag
Börja Vänja Sig
Vid Tanken På
AVPRIVATISERADE
MARKFÖRDELNINGSREFORMER
&
”HYPERMASSINVANDRING”
Till Svea Rike.

 

De förutseende och multikulturella föregångssvenskarna borde redan idag uppöppna den hypersegregerade Sverigenationen för alla de människor vilka är bosatta på låglänta kustområden runt om i världen, eftersom havsnivån på grund av den accelererande glaciär- och polarissmältningen kommer att höjas dramatiskt, under den kommande femtio- till etthundraårsperioden.

Om de förutseende och multikulturella föregångssvenskarna genom landfördelningsreformer uppdelade hela Svea Rikes (Svitjods) befintliga och potentiella odlingsareal i ”kolonilottsliknade tårtbitar” – ger denna generösa och alltruistiska markfördelning också utrymme åt en hypermassinvandring – där ”miljarder” land- och jordlottslösa människor kan finna sin utkomst på den höglänta och icke-översvämningsdrabbade delen av den Skandinaviska Landtungan.

Varför inte snarast möjligt genomföra landfördelningsreformer inom den glesbefolkade Sverigenationen? För att i samma veva, avprivatisera de ensamhetsframkallande samt arbets- och energikrävande så kallade familjelantbruken, vars högproducerande och megakostsamma konsgödningsprodukter utarmar de konstgödselberoende (”knarkar-”) jordarna samt förorenar både grund- och havsvattnet.

Det handlar med andra natur- och människovärnande ord om nedärvda och privatägda Familjejordbruk, vilka inte så sällan på ett mycket olustigt vis, försmäktar under sin ”samtidstokiga” och analrigida ägandeinriktningsförvaltning – vilken blott och bart är en egoförstärkande illusion – förankrad i forntida och/eller i dagsläget megaföråldrade landfördelningsreformer.

Först av allt borde Svenska Kyrkans ägande av jord- och skogsarealer genomgå en förvaltningsreformation där jord- och skogsarealer fördelas förnuftigt och behovsprövat bland jordlottslösa och ansvarskännande Tellusmedborgare.

Ovanstående landfördelningsförslag innefattar självfallet även de statsägda jordarna och skogarna inom Svea Rike (Svitjod).


I samma enhetseftersträvande andetag borde man genom information och utbildning undanröja alla fanatiska och livsfientliga levnadsideologier under den både sympatiska och medkännande kosmopolitparollen:
”One World – One Nation” — ”One Race – One People!”.


Förnuftigt vore att redan idag införa en konsekvent avveckling av den både megafåfänga och otidsenliga nationsuppdelningen, vilken allt som oftast göder en inskränkt och nationalistisk narcissism, vilken utöver en falsk stolthetskänsla även framkallar avundsamhet och stridighet mellan människor.


Här föreslagna och synnerligen civiliserade landfördelningsreform bör få pågå ända fram till dess att militärmakten (eller liknande) utlyser undantagstillstånd. Med andra ord bör nämnda markfördelningsreform få pågå fram till dess att ”fotfolket” börjar beväpna sig med påkar och andra tillhyggen, för att införskaffa sitt dagliga bröd, eller för att försvara sitt (stadigt krympande) levnadsrum.


Pink Floyd - Mother
ATOMBOMBEN
Är En Materialiserad Manifestation
av
MEGA-RÄDSLA & SUPER-EGO
(Klickbar Bildruta — Film & Musik)[ Kyrkans Ägande Av Jord Och Skog (1):

Svenska Kyrkan
förvaltar 3 200
”prästlönefastigheter” (skog, jord, fond).
Den produktiva skogsarealen är ca 400 000 ha.
Jordbruksarealen är knappt 55 000 ha.
Marknadsvärdet på ”prästlönetillgångarna”
(skog, jord, fond) är drygt 12,3 miljarder kr.

Ovanstående stycke är hämtat hos:
http://www.forsamlingsforbundet.se/ArticlePages
/200410/24/20041024214938_FF764/20041024214938_
FF764
.dbp.asp.][ Kyrkans Ägande Av Jord Och Skog (2):

Kyrkans främsta ekonomiska tillgångar är jord, skog och fonder.

Kyrkan äger ca 390 000 hektar produktiv skogsmark vilket innebär ca 1,7 % av all produktiv skogsmark i Sverige.

Rågångsmarkeringen är en stiliserad mitra (biskopsmössa) målad på gränsträd eller på stolpar.

Svenska kyrkan är Sveriges åttonde största skogsägare och har en stark ställning som den största institutionella ägaren utan skogsindustri.

Ovanstående stycke är hämtat hos:
http://www.skogssverige.se/skog/kyrkskog/kyrk_
skog.cfm?sid=4.]
[ Statens Ägande Av Jord Och Skog (1):

Staten har en omfattande bolagsförmögenhet som innefattar innehav i mer än 50 betydande bolag. Värdet av det direkta börsinnehavet utifrån marknadsvärdet den 28 februari 2011 var 12 miljarder euro och värdet på det indirekta innehavet via Solidium 9 miljarder euro, alltså sammanlagt ungefär 21 miljarder euro. Dessutom hade staten aktier och andelar i icke-börsnoterade bolag.

Ovanstående stycke är hämtat hos:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/
utatmp/akxtmp/reub_11_2010_p.shtml.]
[ Statens Ägande Av Jord Och Skog (2):

Statens fastighetsverk - SFV - ansvarar för byggnader, parker, skogar och mark som ägs av staten.

De flesta SFV-fastigheterna tillhör vårt nationella kulturarv, med vilket menas byggnader och monument som utgör en väsentlig del av den svenska historien.

SFV förvaltar de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen och Kastellholmen samt Djurgårdsmarken i Stockholm, landshövdingarnas residens, Kungliga biblioteket, teatrar och museer samt fastigheter i utlandet som donerats till staten. SFV förvaltar även statsägda fastigheter i utlandet, bl a ambassaderna.

Äldre befästningar av kulturhistoriskt värde, bl a Karlsborgs fästning, Bohus fästning och Vaxholms kastell tillhör också SFV:s förvaltningsansvar.

Statens fastighetsverk har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla alla dessa fastigheter till gagn för hyresgästerna och medborgarna i landet.

Statens fastighetsverk förvaltar även stora landområden, det gäller främst markområden väster om odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten, renbeteslanden i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna, kronoholmar utmed hela den svenska kusten samt de statsägda delarna av de skyddade norrlandsälvarna med biflöden.

Även mark kring slott och kungsgårdar ingår i förvaltningsansvaret.

Drygt sex miljoner hektar mark, varav 300 000 hektar är brukningsbar skog gör Statens fastighetsverk till Sveriges största markförvaltare, sett till arealen.

Statens fastighetsverk genomför också byggprojekt på regeringens uppdrag, aktuellt just nu är bl a Världskulturmuseet i Göteborg.

Myndigheten är indelad i sju distrikt som vart och ett svarar för det operativa arbetet.


Miljöarbete

Sedan 1996 har Statens fastighetsverk arbetat med miljöfrågor med stöd av ett miljöledningssystem. Detta med inriktning på att verksamheten bl a ska fokusera på ett antal verksamhetsmål inom miljöområdet. Vid framtagande av miljömålen har av riksdagen beslutade nationella miljömål varit en ledstjärna.


Exempel på verksamhetsmål:

Minska energianvändningen
Samtliga våra byggnader ska vara sanerade på PCB
All produktiv skogsmarker skall vara naturvärdesinventerad
Kartläggning av miljösituationen på våra jordbruksmarker
Minska användningen av fossila bränslen


Fastighetsverkets målsättning är att vara en föregångare på området. För att få en trovärdighet i vår strävan har SFV:s miljöledningssystemet genomgått certifiering enligt ISO 14001 och registrering enligt EMAS. Detta skall läggas till de tidigare erhållna certifikatet för FSC inom skogsbruket och KRAV-märkningen inom Huseby bruk.

I vårt miljöarbete ingår även att utveckla området med stöd av interna och externa utvecklingsprojekt, som t.ex. Miljöbedömningar i byggvaror, EcoEffekt och miljömanualen. Vi bidrar genom detta att utveckla oss själva, men även branschen som helhet.

Ovanstående stycke är hämtat hos:
http://www.miljosverige.se/vgv/Statliga/visa.asp?ID=82.]

 

Pink Floyd - Mother - Lyrics
ATOMBOMBEN
Är En Materialiserad Manifestation
av
MEGA-RÄDSLA & SUPER-EGO
(Klickbar Bildruta — Text & Musik)

 

THE ATOMIC BOMB
WINTER

&
PATIENTERNA PÅ DÅRHUSPLANETEN
”PUCKOMORONIEN”
TROR SIG VARA FÖRMERA ÄN SJÄLVASTE
”MODER JORD”
(svenska)

– ”TELLUS” –
(latin)

– ”GAIA” –
(grekiska)

eller
DEN
Rakryggade Och Floskelbefriade
FACKELBÄRAREN
Snubblade Över Sanningen

 

Endast ett fåtal människor är insiktsfulla nog att redan idag förstå att den innevarande mänskligheten har blivit så pass galen att den kommer att förgöra sig själv genom en kombination av global miljökatastrof och ett smutsigt kärnvapenkrig.

Det må vara att många av oss i egenskap av individer är både intelligenta och begåvade – men såsom kollektiv är vi en enda stor och kaotisk dårhusflock – vilken är oförmögen att överblicka ett helhetsperspektiv och att se sig själv såsom en underordnad del av naturen.

Hur mycket vi i egenskap av självständiga individer än förnekar och förfasar oss över blotta tanken på förintelse och undergång – så håller den innevarande mänskligheten på att bädda för en kollektiv utplåning – vilken kommer att framstå såsom ett långt och plågsamt självmord vilket är helt utan förskoning och långt bortom chansen att återvända till mer äkta och naturförankrade seder, bruksmetoder och levnadsideal.

 

 

INDIANER I NORDAMERIKA
(och alla vettiga naturfolk)
HAR ALLDELES RÄTT:


Marken Vi Bebor
Kan Inte Ägas.

Den Är Endast
Ett Lån
Från Framtiden.

Vi Förvaltar Jorden
Under Stort Ansvar
Åt Barn Och Barnbarn
Och Inte Minst Åt
Efterföljande Tellus-Generationer.

 

Cockroach ’n’ Big Rats
The Two Only Survival Species
(
After The Atomic Winter)
Make Love
Not War


Bonus Sida - Multi Kulti

NEDTECKNAT
ca. 2.511 år efter Buddha
eller
ca. 2.011 år efter Kristus

 

 

MODERN
GLESBYGDSKARMA
&
PERVERSA RYKTEN


eller
”SHIT HAPPENS”
när
Landsbygden Avfolkas
och
Kvinnfolken Urbaniseras

 

Det florerar vilda rykten om att Sunkbo Citys’ mest inavlade byfånar och jantelagsförtryckta spottlosekemoroner i den accelererande kvinnobristens tecken, beredvilligt idkar precis lika sorgliga som perverterade tidelag(!) med sina fyrfota vänner, framför att i all i sin kvinnolösa ensamhet, hänge sig åt en ”rituell” masturbation, eller att bli sig påtvingad en avskyvärd och icke-önskvärd homosexuallitet.


Det utbredda och djupa intresset för rid- och dragdjur bland ”samedamerna” bör få vara undantaget ovan nämnda ”förlustelsebeskrivning” – ity denna djurbundna aktivitet utöver ett (jagstärkande?) kontrollbehov även aktiverar känslor av empati och medkänsla – vilket senare i ”samedamernas” vuxenliv kan överföras till den mänskliga avkomman.


Sedan de intoleranta och penningfixerade islamistdespoterna ”pizzeriaockuperade” Sunkbo City-territoriet, gör de beklagligt övergödda samt manhaftiga och sexuellt avtändande utbygdskvinnorna, den oheliga saken inte ett uns bättre.

 

 

 

För Mycket
”YIN”
Slår Slutligen Över
Till Dess Diametrala Motsats
”YANG”
&
Vise Versa


eller

BALANSEN

mellan
Ful & Vacker

mellan
Ont & Gott


mellan
Omognad & Vuxenhet

mellan
Krig & Fred


mellan
Hat & Kärlek

mellan
Negativt & Positivt


Är Svår Att
UPPRÄTTHÅLLA
Inom Det Patriarkaliska Och Avhumaniserade
TEKNOKRATSAMHÄLLET


eller

Numera Räcker Det Inte Med En Enkel Flugviftare
För Att Hålla Den Envisa Knotten På Behörigt Avstånd
(det fordras en megaförstående och kärleksfull livvakt).


eller
Disharmoniska Och Överspända Människor
Är Inte Så Sällan
Överstyrda Och Högexplosiva.

 

Så kallade fula.., eller snarare borde det heta.., så kallade mindre bildsköna flickor/kvinnor, är oftast okonstlade och vänligt sinnade – eftersom de inte behöver bepansra sig med ”flörtavvisande” attityder – i syfte att skydda sig mot omogna och påträngande gossevalpar/manspersoner.

Inom de avhumaniserade tätorterna går dessa självbevarande ”bortstötningsattityder” till en så extrem överdrift att många nutidsmän ”skiter på sig i brallorna” eller förvandlas till ”livrädda och darrande asplöv” vid blotta åsynen av en emotionellt djupfryst och kallsinnig teknokratflicka/kvinna.

Dessa mansparalyserande svarthäxkonster utspelar sig alltmedan vissa överkänsliga män ”tar det säkra före det osäkra” och inleder homosexuella(!) förhållanden, vilka många gånger är precis lika tragiska ”nerköp” som de är eskapistiska och desperata utvägar, från outhärdliga och egoansättande känslor av ensamhet och social isolering.

De så kallade vackra och bildsköna tätortsflickornas/kvinnornas påklistrade nekrofiliattityder är numera så fruktansvärt frånstötande och ”polar-is-grisaktiga” att det motsatta könet uppfattar flickan/kvinnan bakom det reaktiva skyddspansaret såsom varande allt mellan ;) äckelförfulad och megavämjelig, till ultra avtändande och erotikdödande – ungefär lika ”livsbejakande och förförisk” som en massgrav fylld med utsvultna och ihjälgasade koncentrationslägersfångar under Andra Världskriget.

 

[ Den nutida mansperson vilken i-en-och-samma flicka/kvinna påträffar den lika sällsynta som unika kombinationen av vacker och bildskön flicka/kvinna vilken också är klimatmedveten, varmhjärtad, sympatisk och tillmötesgående – är en mycket lyckligt lottad människa – på planeten ”T” som i Tellus.]

 

”Fröken Sverige”
Är Korrekt Benämning
För Ovan
Klausulförsedda Och Detaljbeskrivna
KVINNOVÄSEN.

 

 

 

VÁDÅ
MISSNÖJE
VANMAKT
&
MENINGSLÖSHET?

 

Från djupet av sitt
Kontroversiella Kosmopolithjärta
vill
”Lilla-Moi”
tacka
”Nya Sverige”
för att han har fått den unika möjligheten att uppleva hur det är att vara en fastkilad bajskorv i det kärvande och spontanitetshämmade arschlet på en förstoppad och analrigid fascistmoron.

 

 


VIKTIG
UPPLYSNING


WEBBLÄNKARNA

inom denna miljö- och framtidsvärnande textruta
är
(”vissa gånger”)
anti-demokratiskt censurerade
av det
Fascistoida Kontrollpacket
inom den
Islamofilistiska och Upploppsframkallande
DUNDERTABBESNATIONEN
”Nya Sverige” — N.S.U.N.S.E.

1.
Christianias Hemsida
http://www.christiania.org

2.
Christiania — You Have My Heart
http://www.youtube.com/watch?v=bliySDk5eYU

3.
International Christiania

http://www.youtube.com/watch?v=v57JVVD6-ag&feature=related

 

 

Länge Leve Fristaden
CHRISTIANIA
I
DANMARK!
&
Alla Övriga
EKOBYPROJEKT

JORDEN!


(Bildrutan Länkar Till Christianias Webbsida)


I
Love You
FOREVER!

 

 

I
Love You
FOREVER!

 

M.V.H.
”Lilla Doi-Moi”

 

 

Är Det Inte Hög Tid Att Ta Fram

”En Ny Hovnarr”

Att Förlöjliga Och Att

Göra Sig Lustig Över?

 

 

 

DET FEMTE
och
Gnisslande Hjulet Under Vagnen

 

Att i egenskap av ett pur ungt och beroendefyllt fosterbarn vara inhyst i en etablerad barnfamilj – är mycket olyckligt – om delar av värdfamiljen uppfattar den nytillkomne såsom ett envist eksem vilket endast är möjligt att hålla i schack men omöjligt att bli av med.


Metaforisk Fråga:
Vad händer till avkomman när flera ”Vuxen-Gökar” under en och samma säsong lägger sina ansvarsbefriade (parasit-) ägg i ett och samma småfågelrede?

 

 

 

(ONLY)
THE CHANGE IS CONSTANT


eller

KOMBINATIONEN
av
Rationellt Tänkande
&
Spirituell Intuition
är
En Given Vinnare I Det Långa Loppet.

 

Det är inte särskilt intelligent att fasthålla vid ohygieniska och snuskiga ”handskakningsceremonier” i en globaliserad värld där allehanda bakteriella och virusbemängda sjukdomar florerar och tillika under ”racerloppsliknande” förhållanden byter värdfolk under en både oönskad och absolut urskillningslöshet.


För somliga av oss ädelhjärtade filantroper är de så kallade ... multikulturella handskakningarna ... ungefär lika trevliga som DÖRRHANDTAGEN är på jordens alla ”panikbesökta” HIV-&-AIDS-centraler.

 

 

 

”JESUS HAR VINGAR!”


eller
TÄNK OM
Muslimerna Med Hjälp Av Självmordsbombare Skulle Utföra ”Hedersmord” På Alla ”Otrogna Hundar” Från
VÄSTERLANDET!


eller
Helgonskap & Euthanasia
Är Betydligt Ädlare Än Ett Egobaserat
MARTYRSKAP

 

Den ”högoktaniga grafiksjukan” hjälper till att hålla ”Lilla Moi” relativt balanserad och mentalt sund i en lantlig och folkfjärmad avkrok – där innevånarna har för vana att inte yppa ett endaste vettigt ord – eftersom de har fullt upp med sin patologiska salivavsöndring och att lyssna till den öronbedövande lapptundretystnaden tjugofyra timmar om dygnet.

Det var de socialt förfördelade och hårdföra Norrlänningarna som under svett och idogt arbete bröt den inkomstbringande gruvmalmen och byggde de ”salivavsöndrande” vattenkraftverken vilket gjorde Svea Rike till en av världens främsta välfärdsnationer.

Därefter öppnade den Sverigeföraktande Naziregeringen de nationalsocialistiska ”dammluckorna” på vid gavel och hela Svea Rike översvämmades av intoleranta och despotiska parasitmuslimer vilka innehar en obestridlig patent på verkligheten genom sin avhumaniserade och fanatiska religionsutövning. De intoleranta parasitmuslimerna är (national-) socialisternas artfrände och demokratins nemesis.

Ingen sund människa på jorden betraktar avskyvärda ”hedersmord” och sinnesrubbade ”självmordbombare” såsom kulturella höjdare. Hedersmord är precis lika egotrippade och patologiska som nationell narcissism. Dessa avartade företeelser är med andra ord baserade på en genomfalsk och ego-korrumperande stolthetskänsla.

Ädelt är att offra sitt eget liv för andra människor utan att skada andra.

Egotrippat är att offra sitt eget liv på bekostnad av andra människors liv.


Inte heller är könsstympning (s.k. ”omskärelse”) en effektiv metod för kontroll av sexualdriften. Snarare verkar den spädbarnsinriktade könsstympningen förråande och fördummande på de vuxna individerna.

Med andra ord verkar denna djupt traumatiserande späd- eller barndomsupplevelse, i kombination med ett religiöst tvång, både förråande och fördummande på dess (vallösa) offer, eftersom nämnda människoövergrepp syner om sist bottnar i primitiva översitterifasoner, vilka är avsedda att underkuva människor, för att driva dem till absolut lydnad eller till en så kallad ”blind lydnad” inför (den övermäktiga) auktoriteten.

Undertryckandet av den medfödda sexualiteten är ett urgammalt ”knep” vilket religiösa ledare och korrumperade makthavare brukar sig av för att erhålla en större kontroll över den Fria Viljan hos de enskilda individerna.

 

Med Andra Insiktsfulla Och Faktabaserade Ord
Har Vi Att Hantera:

En Nekrofilrigid Och Diktatorisk Folkkontroll
Vilken Är
Uppammad Av De
Socialistfascistiska Islamofilerna.

 

 

 

Here ’n’ Now
DREAM

 

”Lill-Berra MultiKulti-Tunga”
har en futuristisk nutidsdröm
om att få leva tillsammans med
miljömedvetna och ansvarskännande
människor
inom en naturförankrad ekobygemenskap.

 

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti


EN
INDISK SADHU
ÄR TVÄRT OM
VÄSTERLANDET

 

”Hellre hemlös och egobefriad
än ägandeinriktad och hypersjälvisk.”

Sålunda Lyder Sadhakans Yogiska Vardagsmantra.

 

 

Sanskritordet och termen ”sadhu” beskriver en helig och asketisk man/människa vilken (genom sadhana) arbetar på sin andliga utveckling under sin jordiska vandring.

Den Orientaliska Sadhakan förbereder Sin Individuella Själ för den (efter jordelivet) stundande andliga dimensionen alltmedan vederbörande människosjäl (fortfarande) befinner sig i den fysiska kroppen
i det heliga syftet att befria Den Eviga Själen från samsara – vilket kort-och-gott innebär: Befrielse Från Det Karmatiska Kretsloppet Av Död-Och-Återfödelse Till En Fysisk Kroppsform.


Det latinska ordet; ”reinkarnation” betyder ordagrant:
Åter I Köttet.

[ På ”svammel-sarkastiska” är den korrekta innebörden:
”Gratis-Gläfshundsmat-Åt-Alla-Oförbätterliga-Hedonister!”

Vilket inbegriper det ofrånkomliga reklamsinslaget:
”Yam-Yam” / ”Mums-Mums” / ”Glufs-Glufs”.
]

 


MILAREPA-POEM

(Tibets Store Yogi)

Då jag smakat ensamhetens fröjder
har jag glömt tvånget att behaga släktingar och vänner.

Då jag vistas i naturlighetens oförändrade tillstånd
har jag glömt hyckleriets vägar.

Då jag levt med ödmjukhet i kropp och sinne
har jag glömt de storas ringaktning och dryghet.

Då jag skapat ett tempel inne i min kropp
har jag glömt templet utanför.

Då jag famnat anden hellre än bokstaven
har jag glömt hur man leker med ord.

Då du är en Mästare,
så förklara avhandlingen själv.

Bonus Sida - Multi Kulti

 

 

DET FINNS MÅNGA
SOCIALISTISKA OCH ”RÄTTVÄTTADE”
BLINDSTYREN INOM NYA SVERIGE

 

Alla de socialistiskt ”rättvättade” medborgare vilka både aggressivt och handgripligt protesterar emot Sverigedemokraterna (SD) uppvisar endast ett självutplånande och förtäckt fosterlandsförakt av bombastiska mått.

 

ANGÅENDE
REGERINGENS HÄRSKLYSTNA
FOLK- OCH PARTIHETS
MOT DE KLARSYNTA
SVERIGEDEMOKRATERNA

 

Stoppa Genast
Den Svenska Regeringens
Huvudlösa Förtalskampanjer
Och Antipropaganda Gentemot
De Diskriminerade Och Förtryckta
SVERIGEDEMOKRATERNA!

 

Vad en ser – beror inte endast på vart en går – det beror även på vad en tror och vill.

Detta eftersom människor många gånger endast hör det de vill höra och endast ser det de vill se.

 

 

 

DEN
MEGADISSADE
TELLUSDEMOKRATENS
VÄLMENADE LÄKARKRITIK


eller
Receptbaserad Personrånstortyr

 

Mindre läkarklokt är att (försöka) kurera ett medfött ”eldsmärke” med eksemhämmande läkemedel ity — dessa multikostsamma medikament — hos den godmodiga och tillitsfulla patienten kan fungera såsom en allergiutlösande katalysator, vilken såsom bi-verkning medför en oönskad och svårbemästrad kroppsklåda, vilken i sin tur, fordrar (relativt billiga men) starkt sinneshämmande och mycket trötthetsframkallande Syntetiska Läkemedel för att motverkas.

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

ICKE-HIERARKISKA
EKOBYMODELLER

eller
Det Vallösa Valet För Överlevnad
Under Den Pågående Globala Klimatkrisen


eller
Det Innevarande
TEKNOKRATSAMHÄLLET
Är I Själva Verket
En Fanatisk Och Föraktlig
SJÄLVMORDSSEKT

 

”Lilla Moi” har under relativt självuppoffrande former ”förärats” med Den Unika Välfärdsmöjligheten att under en tid få leva i ett icke-hierarkiskt alternativsamhälle tillsammans med ideellt arbetande ekobymänniskor av megavarierande bakgrund och nationalitet.

Det suveräna med ett icke-hierarkiskt samhällssystem är att samtliga medlemmar är absolut fullvärdiga och ansvarstagande individer. Ingen står över den andre och vise versa. Alla medlemmar har lika stort egenvärde och lika stor betydelse för helhetens funktion.

Ett dylikt samhällssystem är starkt och överlevnadskraftigt eftersom det exempelvis inte kan skadas av korruptionen från ett hierarkiskt betingat ledarskap, samtidigt som dess medlemmar inte kan skada ledarskapet, då ett sådant alls inte existerar inom nämnda samhällsmodell.

Alla och envar drar alltså sitt strå till stacken under fri vilja och efter bästa förmåga. Konkurrensvilja eller tävlingsmoment och/eller personlig vinningslystnad är eliminerad och anses inom detta sammanhang endast vara ett primitivt barbari vilket tillhör forntidens underutvecklade paleohjärnor.

Alla ”viktiga beslut” fattas under högsta möjliga koncensus inom alternativsamhällets olika ansvarsområden.

De beslutsfordrande ärenden vilka kommer att påverka hela samhällets utformning och framtidsgestaltning tages inom Det Allmänna Byrådet för att där under flera påföljande mötessammankomster samt under en rimlig tidsrymd stötas och blötas bland samtliga ekobymedlemmar.

Inom socialantropologisk forskning anses människan på genetisk nivå vara bäst lämpad för att leva i bysamhällen bestående av ca. 150 individer per enhet.

Inom nämnda samhällsstorlek kan de flesta individer få möjligheten att uppleva harmoni och välbefinnande genom att de erbjudes chansen att komma till kreativa uttryck med sin fulla potential.

Alltför stora samhällen blir svåradministrerade och opersonliga emedan alltför små samhällen blir svårförsörjda och intriganta.

I sammanhanget är det viktigt att ihågkomma att det alls inte existerar några ”perfekta” samhällsmodeller.

Dock kan det vara mycket lämpligt under pågående miljöförstörelse och under rådande klimatförhållanden att experimentera med alternativa och naturinriktade samhällsmodeller. De både sociala och miljömässiga fördelarna är givetvis en välkommen ”bonuspoäng” i sammanhanget.

De icke-initerade individer inom det teknokratiska och miljöförstörande kapitalistsamhället, vilka i dagsläget under bekväma och ansvarsbefriade former saknar ekologiskt kunnande och holistiska perspektiv, har trotts sin stora ”blindhet” i sakfrågan, i stort sett ingenting alls att förlora på den naturbevarande och människovärdiga livsstilen inom de ”framtidståliga” och/eller långsiktiga ekobysamhällena.


Detta eftersom alla
schizofreniartade luftslottstätorter vilar på (eller är avskilda och uppförda ”bredvid-och-ovanpå”) Moder Jord, men ändå är megaberoende av hennes välmående, så länge alla hennes ”hyresgäster” är i ett dagligt behov av ren luft att andas och en hälsobringande födokrok att livnära sig av.

De icke-självständigt tänkande människorna inom det både teknokratiska- och kapitalistinriktade konsumtionssamhället, är uppenbarligen nöjda med att vara ”nedgraderade” till att endast betraktas såsom penningstinna och futtiga Konsumenter. Vilka endast har ”fri vilja” till att välja vad för slags ”prylar” (eg. artiklar och produkter) de dagligen skall konsumera för sitt ställföreträdande välbefinnande.

”Konsumtions-Vård” är inom sammanhanget den mest politiskt korrekta benämningen på ovan nämnda samhällsavart.

Så kallade ”shopaholiker” är ett patologiskt släkte, helt för sig självt, vilket är att jämföra med heroinberoende drogmissbrukare.

”Konsumera Dig Frisk!” – är konsumtionssamhällets både falska och ödesdigra motto. — ”Är du arbetslös-och-utfattig kan du lika gärna gå och hänga dig!” – är det underförstådda budskapet inom det analrigida och teknokratfascistiska kapitalist- och konsumtionssamhället.


Inom de naturförankrade och holistiskt inriktade ekobysamhällena är den individuella friheten avsevärt expanderad, samtidigt som de sociala- och personutvecklande möjligheterna är betydligt fler och varierade, ity nämnda samhällsmodeller är djupt ansvarstagande för både den psykosociala och ekologiska helheten.

 

 

 

MATERIALISTISKT & SOCIALISTISKT
VÄLFÄRDSSYNDROM
alá
ALLVARLIGT KARAKTÄRSFEL


eller
SILVERSKEDSFLOCKEN
Med Husdjuren Såsom Bästa Vän I Livet.


eller
HÖGFÄRDSHJORDEN
Med En Tom Och Skramlande Konservburk
Där Människohjärtat Vanligtvis Sitter.


eller
EN
HARHJÄRTAD
&
MUSLIMFAVORISERANDE
DUNDERTABBE

 

Det kan inte sägas nog många gånger – att merparten av det infödda och ”socialistiskt rättvättade” (eg. till avhumanisering indoktrinerade) Sverigefolket ännu i skrivande stund är så pass materiellt välbeställda och socialt välmående att de aldrig någonsin har behövt reflektera djupare över de förmänskligande kvalitéerna empati och medkänsla.

De avhumaniserande och ensamhetsframkallande (socialist-) betingelserna i kombination med ”alltför generösa migrationsregler” (eg. ett förtäckt artfrändeslockbete) inom Sverigenationen – är grundbulten till att så gott som endast förråade despotmuslimer och kriminellt belastade människor har undflytt sina diktatoriska och materiellt förfördelade ursprungsländer – för att genom massinvandrig i megastora antal parasitera och våldföra sig på den indignerade och demokratiförrädande ”allemanshoran” Nya Sverige.

Inte heller kan det nog många gånger understrykas att medkännande och humanistiska folkgrupper aktar sig noga för att beblanda sig med ”enstöriga socialistfånar” och andra förråade varelser med besserwisserpatent – ity de fasar inför tanken att bli utsatta för avskyvärda personrån och andra otäcka överfall-, eller brutala våldtäkter, från desintegrerade och materiellt förfördelade enstöringar med en inympad och samvetslös despotmoral i sitt demokratifjärmade paleopsyke.


Ur dessa avhumaniserade och patologiska samhällsbetingelser har NaziSharia Unionen Nya Sverige (N.S.U.N.S.E.) framvuxit.


Om inte det enstöringsframkallande materiella högmodet och den socialistbetingade avhumaniseringen hade varit så fruktansvärt utbredd bland de infödda Sverigemedborgarna – hade dessa attraherat betydligt högre civiliserade och mindre inskränkta folkgrupper – vilka det hade varit en stor fröjd att dela både samhällsproblematik och jordisk tillvaro tillsammans med.

Förtryckta och underkuvade människor vilka inte vågar kommunicera öppet och ärligt med varandra i viktiga samhällsfrågor framkallar genom sin räddhågade passivitet och/eller harhjärtade fjäskaranda ett destruktivt och människoförnedrande fascistsamhälle vilket drabbar samtliga av dess förmenta medborgare.


En rabiat åsiktsfascism och andra analrigida samhällsbetingelser skrämmer de flesta medborgare till en likgiltig och inställsam kärringtystnad.


Detta skrämselbaserade beteende uppammar (paradoxalt nog) även en mängd frustrerade och emotionellt överstyrda människor vilka blir primitiva och barbariska genom sina sociala tillkortakommanden och sin emotionella underutveckling.

Flata och förmesade enstöringsfolk och/eller ”socialistiskt rättvättade” (eg. till avhumanisering indoktrinerade) medborgare låtsas, på grund av en åsiktshämmande och vilseförande ”politisk korrekthet”, som om allt står rätt till. Nämnda ”pseudodemokrater”, sprutar hellre vatten i den översvämningsdrabbade älven, istället för att ”rikta brandslangen” mot den intensiva och allt förgörande eldhärden.

Av ovan nämnda (NaziSharia-) anledningar fungerar de både allmänbildade och klarseende Sverigedemokraterna såsom en uppbalanserande motvikt till den Hüperkorrumperade Ztockholmzregeringens gemena folkförtryck, men även såsom en demokrativärnande ”nödbroms” mot en huvudlös massinvandring av fascistoida och megaparasiterande despotfolk.


Vilka genom sin paleoartade och fanatiska religionsutövning är ”lyckligt befriade” från ödmjuka och medkännande intentioner på att ”dra sitt strå till stacken” inom Det Nya Hemlandet
NSUNSE.


Dessa demokratiföraktande fosterlandsförrädande och/eller religionsfanatiska missdådare åtnjuter ännu i skrivande stund den Inbilska Stockholmsregeringens okuvliga ”NaziSharia-stöd” och goda överinseende.

Under så gott som restriktionsbefriade (mass-) invandringsformer flockas Stockholmsregeringens fascistoida artfrände inom den ”politiskt-korrekta-och-hyperpräktiga” samt enormt-högfärdsansatta-och-enstöriga Sverigenationen, vilken genom sin tidigare geografiska isolering och genom sin infama socialistenfald är både kulturellt och ideologiskt desorienterad, eller snarare; totalt-högfärdsdesintegrerad-och-differentieringsokunnig.


Det både inbilska och högfärdsansatta Sverigefolket förefaller i dagsläget vara fullständigt obildbara och absolut differentieringsblinda beträffande falska ideologier och dess megadestruktiva bi-verkningar.Vi har med andra ord att göra med en fullständigt ”ut-buuuad” och internationellt förlöjligad nation vilken under Stockholmsregeringens harhjärtade inseende fjäskar ihärdigt för arroganta islamistdespoter och andra potentiella missdådare alá kriminella element – men bespottar och trakasserar sina infödda och mest demokratiska landsmän – vilka ”i elfte timmen” med stort mod och under fredliga former, med demokratiska motmedel, verkar för att upprätthålla och bevara den återstående spillran av demokrati, inom den av intoleranta islamistdespoter så brutalt våldtagna och massinvandringsansatta Sverigenationen (f.d. Svitjod) alias ”Moder Svea”.

 

Moder Svea
&

De Fyrtio-Tio Alibaba RôvarnaOvan nämnda (NaziSharia-) förhållande är ingenting annat än ”En Satans Landsplåga” för alla civiliserade och självständigt tänkande människor med humanistiska och demokratiserade värderingar.

 


FEGHETSANSATT
FLATHET

&
POLITISK
FÖRVIRRING
förefaller
gå hand i hand
med
PSEUDODEMOKRATI
&
ISLAMISTBERIKNING.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

– 15 oktober 2011

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

”Lilla Moi”
Har Absolut Ingen
ÖVERJORDISK MILAREPA-KARMA

 

Kära Euthanasia!

Nu när den sjunde vintern nalkas – efter sex- och ett halvt år av ofrivillig året-runtisolering på den antisociala och främlingsfientliga lappmarkstundran – vaknar hos ”Lilla Moi” en ödmjuk men intensiv längtan efter en bättre värld långt bortom den jordiska tillvaron.

 

 

 

 

ÄGANDEINRIKTAD
HÖGFÄRDSKARMA

alá
”NYA SVERIGE”

 

SIGNIFIKANT FÖR DEN SÅ KALLADE ... ”anala karaktären” ... utöver att nämnda (socialpsykologiska) term beskriver en snål- och ägandeinriktad samlare av både föremål och känslor...

... är att Den Anala Karaktären ger lustiga egennamn åt sina skitkorvar – samtidigt som den förrättar en avskedsceremoni – innan den under både stor sorg och avsaknad spolar ner sin ”stordådiga exkrement” i den kollektiva avloppstrumman.

 

 

 

DAGS FÖR
BLÖJBYTE
(på regeringen)

 

den naiva och inbilska
schwede-regeringens
(innevarande)
nazisharia-politik
lyder sålunda:


”SVERIGEDEMOKRATERNAS

KLARSYNTA SANNFÄRDIGHET

MÅSTE OMGÅENDE

KVÄVAS I SIN LINDA!”


& - & - &


Massor Av Islamistiskt
”Bäbis-Bajs”
Är Bra För
N.S.U.N.S.E.!

(enligt de socialistfascistiska islamofilerna)

 

 

 

TALESÄTT
alá
”UNDERGROUND REALITY”

 

”Den Person Vilken
Gnäller Högst Och Klagar Mest
Har Det Också Allra Bäst!”

 

[ Detta kommer sig av att utarmade människor
inte har ork till övers för allmän beklagelse samt att de fruktar inför att förlora det lilla de disponerar av existensuppehållande medel.]

Ovanstående talesätt förutsätter att vi ej talar om janteförtryckta och främlingsfientliga Norrlänningar med ett inympat ”tyst-och-lytt” syndrom i sina gener ity dessa både arma och överstyrda ”människospillror” bliva rabiata och rosenrasande vid vänligt tilltal från civiliserade främlingar.

Synnerligen de gånger den ultragiriga profiteringsmöjligheten utebliver eller då den verbala kommunikationen överstiger den ”väder-och-vind” baserade floskelnivån alá hyperytlighet.

 

SEXUELLT FRIGJORD
SVERIGEFLICKA PÅ TILLFÄLLIGT BESÖK
I EN MUSLIMOCKUPERAD PIZZERIA
INOM NYA SVERIGE
FÖRTYDLIGANDE BILDSYMBOLIK:
Sörländsk ”Nazi-Sharia-Fröken” Vilken
Är Svårt Ansatt Av
”Det Politiskt Korrekta”
Tyst-Och-Lytt-Syndromet
alá
Schack-Och-Matt-Tillståndet.

 

 

 

DET FÖRLJUGNA
TJYVSAMHÄLLET

 

”Multikostsamma Butiksnatterier
Har Sin Grund I Det Öppna Samhället!”


Ovanstående både flat- och feghetsansatta samt manipulativa och smygfascistiska byfåneuttalande är både folkförledande och urlöjligt i sedvanlig socialistfascistisk anda.

Nämnda uttalande är ungefär lika ansvarsbefriat som när den fascistoida Stockholmsregeringen medvetet undviker att konfrontera de faktiska konsekvenserna, av den islamistiska massinvandringen, till den brutalt våldtagna Sverigenationen med sitt fredsbevarande och demokratiassocierande aliasnamn ”Moder Svea”.

Butikssnatterier uppammas i själva verket av ett folkförtryckande överförmynderi där socioekonomiskt förfördelade medborgare söker ”alternativa vägar” att spara småslantar.

I sammanhanget bör nämnas att det abnorma suget efter choklad- och godis bland Sverigefolket mycket väl kan tänkas vara ett sliskigt substitut vilket får ersätta en naturlig och välgörande emotionell närhet mellan de så gott som själlösa människorna inom det avhumaniserade och fyrkantiga teknokratsamhället.

Den oförskräckte medborgaren kan tänka sig att nämnda substitut även uttrycker en stor brist på andliga/spirituella impulser inom det hypermaterialistiska och nekrofilrigida analsamhället.

 

 

 

ALLTRUISM
ÄR MOTSATSEN TILL
VINNINGSLYSTNAD


eller
BÅDE
Vinningslystnad Och Underkastelse
Gör Människor Dumma


eller
ISLAMOHOLIKERN
Är Inte Ett Uns Bättre Än
MUSLIMOFOBEN

 

Den ortodoxa islamoholikern är av Religionen Tvingad till att framleva med en både känsloperverterande-och-känsloförråande omskärelse samt med fem dagliga och hjärntvättsliknande bönestunder av pseudokaraktär.

Inom det avhumaniserade teknokratsamhället nöjer sig ”Lill-Berra von Hyperyoga” inte förrän dess att han fått i sig ”Sju Stycken Megaheliga Dunderbira” per dag.

Trotts alla drogförbud och trotts all massinvandring av fanatiska absolutistmuslimer till ”Fablernas Värld” förefaller ”Lill-Berra von Hyperyoga” vara mest nykter och välanpassad då han är ”lätt på sniskan” eller är lagom salongsberusad mitt i bland alla överspända och desintegrerade teknokratnördar med den ”flodhästkäftade gäspsjukan” vars undertryckta åthävor i själva verket vittnar om ett (så gott som obotligt) anomatiskt stressyndrom vilket är framkallat av den teknokratiska fascismen.

 

 

 

OFÖRVANSKADE
SVERIGEFAKTA

 


Det finns ett intimt samband mellan den skyhöga arbetslösheten bland Sverigeungdomar och den översvallande massinvandringen av välfärdsparasiterande islamistdespoter inom NaziSharia Unionen Nya Sverige (N.S.U.N.S.E.).

 

Den opportunistiska och illojala Sverigeflicka vilken fraterniserar sig med massinvandrade islamistdespoter mitt under en landsomfattande arbetslöshet – är ingenting annat än en svekfull landsförrädare och ett megabilligt luder alá Aladdins Slampa – vilken inom sitt eget fosterland sätter en arrogansbehäftad lyx- och flärdtillvaro framför sociala rättvisor och demokratisk ordning.

 

 

 

(ÜBER)
GOTT
&
(ÜBER)
ONT

 

1.
DET ÄR ... ALLS
INTE BRA ... att MegaSura och HyperBittra Gammeltanter Förjagar unga SverigeFröknar från de sällsynta arbetstillfällena inom en Avfolkningsdrabbad Landsbygd i Södra Norrland.

2.
MegaKlokt(?) är att Förbittrade och Fnösktorra gammelkärringar fördriver positivt inställda och levnadsglada SverigeFröknar till vidareutbildning och avflyttning från den inskränkta landsbygden i Södra Norrland, genom att envist vägra överlåta sin ”über-alles-position” till de unga och entusiastiska folken, något eller några ”timmar” i förtid.

3.
Vilken ung och vettig människa vill under sin dyrbara inkarnation likt en livstidsdömd straffånge sitta och ”ruttna bort” vid en kassa-apparat i en snabbköpsbutik på den avfolkningsdrabbade landsbygden i södra Norrland?

4.
Att sätta barn till världen i ett alltför tidigt levnadsskede, när en fortfarande är pur ung och ”erfarenhetsmager” eller emotionellt outvecklad, är inget vettigt syselsättningsalternativ eftersom det blir den oskyldiga avkomman vilken på olika sätt får ”betala” för de omogna föräldrarnas felaktiga hantering och ogenomtänkta dundertabbar.

5.
I bästa fall blir det far- eller morföräldrar vilka får ombesörja den megaviktiga fostran av de nytillkomna själarna.

 

 

 

FRIMODIG
KOSMOPOLITIAN


eller
En Är Aldrig Närmare Ljuset
Än Då Mörkret Är Som Djupast


eller
Verkligheten Har
Miljarder Janus-Ansikten

 

”Jag har aldrig någonsin prövat på att vara så fruktansvärt ensam och isolerad som Er (familjefjättrade) Skandinaver!” – sade ”Lill-Berra von Muntergök” och FLYTTADE NER till det glesbefolkade och främlingsfientliga Norrland – för att där ta del av ensamhetens minnesstimulerande fullblodsnektar.


Denna emotionellt utmanande tankegång uppstod eftersom ”Lill-Berra von Muntergök” under en tid behövde vila upp sig från alla påträngande och enerverande storstadsmänniskor vilka inte så sällan saknar både personlighet och karisma.


Inte minst beror nämnda ”nerflyttning” på att ”Lill-Berra von Muntergök” struntar högblankt i simpla penningar och i lättillgängliga venusberg.


Den buddhistinspirerade gyllene medelvägen ger för handen att han inte är vare sig hypermaterialistisk eller megahedonistisk.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

METAFORISK MORGONGÅVA
TILLÄGNAD
CAROLA HÄGGKVIST

 

ÖVERTROENDE
”LÄDER-MUSA”

 

Den megafrälsta ”Läder-Musan” står förväntansfull och trånande vid havsbandet med sina nakna knän mot bönpallen alltmedan hon håller näsan högt i vädret för att bättre kunna avnjuta den hänförande brisen från de kärleksfulla passadvindar vilka tryggt skall bringa henne långt bortom den jordiska existensens turbulenta ocean.

 

Yngwie Malmsteen - Look At You Now
(Klickbar Bildruta)

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

”Lilla Moi”
är vare sig en
ökänd
muslimofobiker
eller en
förråad
islamoholiker!

 

 

NON
MANIPULATIVE
WAYS OF THINKING

 

“WAITING”

means
meditation
‘n’
deep rest
from profane ‘n’ sensual activities!

 

 

 

BESSERWISSERBASERAT
Talesätt Norr Om
DALÄLVEN

 

”En Behöver Aldrig Be Andra Om Ursäkt
När En Alltid Har Rätt!”

 

Denna infama övertygelse kommer sig av att stora delar av det främlingsfientliga och enstöriga ”lapptundrefolket” tror sig vara fullärda från födelsen.


På grund av denna (patologiska) inställning anser de sig vara förmera än alla andra människor.


Likt ortodoxa ökenmuslimer tror sig det underkuvade lapptundrefolket ha patent på tillvaron, vilket förbehållslöst ger dem den oinskränkta rätten, att undantagslöst förtrycka alla övriga folkgrupper.


Detta elakartade attitydproblem orsakar att nämnda patetiska ”krigarfolk” står fullständigt obekanta inför de båda allmänmänskliga begreppen; Empati och Medkänsla.

 


Ett populärt talesätt bland beresta
och folkkära Sörlänningar:

”Norrlänningar är så fruktansvärt trasiga-och-knasiga inombords att de konstant måste blåljuga och fara med osanningar för att undkomma den allt-och-alla förtryckande ”jantemaffian” (eg. Ryss-Staten Sverige)!”

 


Det finns en megarolig berättelse vilken förtäljer att en äkta Norrlänning under en månads tid kan stå fjättrad till både händer och fötter vid den offentliga skampålen och ändå med frankhet hävda:

”Det är jag som bestämmer för jag är gossen vilken har nycklarna till de handsmidda bojorna hemma i byrålådan!”

 

 

 

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

 

 

Markåtgång:
Det går åt 5 gånger mer land för att ge föda åt köttätare än det gör för att föda vegetarianer.


Om vi därför har en begränsad mängd landområden och en växande mängd människor måste marken utnyttjas på det mest effektiva sättet.


En typisk husmanskost kräver 0,62 hektar/person och en (helvegetarisk) vegankost endast 0,08 hektar/person.


Med vegankost finns mer än tillräckligt med mark för att mätta jordens befolkning.

 

Inte nödvändigt
Animaliska produkter är inte nödvändiga i kosten – det är enbart en myt som bygger på stora ekonomiska intressen.


Faktum är att våra kroppar är byggda för vegetarisk kost. Hela vår matsmältningsapparat från tänder, käkar, salivproduktion till magsäck, lever och tarm, är olik de köttätande rovdjuren.


Människan är mest lik aporna som t.ex. gorillan, ett av världens starkaste djur och tillika en växtätare.


Länder med köttätarkultur har enorma problem med så kallade degenerativa sjukdomar t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, övervikt och urkalkade skelett (osteoporos).


Den höga koncentrationen av protein och fett i en kost baserad på animalisk föda innebär en överbelastning på kroppens alla organ.

 


Ovanstående deltext är hämtad hos:

http://www.alternativ.nu/handbok/livsmedel/veganekologi.html

 

 

Bonuslänk Till Ekologisk Hållbarhet:

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/
Faktadokument/Fakta_mat_for_battre_klimat.pdf

 

 

 

ÖVERGENERÖS
”FLYKTINGMOTTAGNING”

alá
ISLAMISTISKT SKRÄCKVÄLDE

 

På grund av Sverigeregeringens både oansvariga och ovarsamma mass-invandringspolitik alá ”multikulturell flyktingmottagning” (eg. muslimfavoriserande landsplåga) lever numera alltför många infödda Sverigemedborgare i en ofrivillig husarrest – om de helt sonika inte lever under skräck-kabinettsliknande förhållanden – i en oönskad exil inom sitt eget hemland; ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

 

 

 

FASCISTOID BRÖLLOPSTÅRTA
(sprängkaka — dynamitkaka)
&
OMVÄND PYRAMID
(omvänd hierarki)

 

NaziSharia Unionen Nya Sverige påminner i mångt och mycket om en flervånings bröllopstårta vars regerande bottenplan är fyllt med fascistoida despotfolk och socialistiskt ”rättvättade” besserwissermoroner – alltmedan dess övre- och mindre men betydligt mer civiliserade våningsplan innehåller ett fåtal demokratiskt orienterade medborgare – vilka ingenting alls har att säga till om i viktiga regeringsfrågor.

Med ett annat exempel kan belysas hur Den Omvända Pyramiden representerar verklig demokrati – enär den breda och demokratiska folkmassan befinner sig högst upp i hierarkin – och det smala men ”styrande bottenskiktet” verkställer samt upprätthåller medborgarnas alla demokratiska ärenden till punkt och pricka.

Alla fascistoida misantroper – bör befinna sig inom Den Omvända Pyramidens avsmalnande spets – det vill säga; dess botten – och alla demokratiskt orienterade filantroper – bör befinna sig inom Den Omvända Pyramidens breda och regerande toppskikt.

 

 

 

FÖRUTAN ETT
ALLTRUISTISKT & MEDKÄNNANDE
BODHISATTVA-IDEAL

 

”Lilla Moi”
Är Inte ”Endast Trött” På Jordelivet.

Han Anser Sig Sedan Länge
Vara Färdig
Med Den Jordiska Tillvaron
&
Önskar Sig Långt Där Bortom
För Att Aldrig Någonsin Behöva Återvända.

 

 

 

ANGÅENDE
SAAB:s
ÖVERLEVNADSDILEMMA
&
DEN GLOBALA
KLIMATKRISEN

 

Endast penninghungriga och ansvarsbefriade tokstollar fortsätter att massproducera fordon med primitiva förbränningsmotorer (asfaltstuggande koldioxidsprutor) när hela den innevarande mänsklighetens framtid står på spel.

 

 

 

BEVISLIGT KOMPETENTA
MISSDÅDARE
&
FULLBLODIGA
NATIONSFÖRDÄRVARE
(inom regeringskansliet)

 

Det är fullkomligt logiskt att Sverigeregeringen, med facit i sin fascistoida despothand, efter sin nesliga dundertabbe med den islamistiska massinvandringen – gör allt i en-sista-desperat-ansats för att ”uppbalansera” sin megafloppande missbedömning – genom att inrikta sig på ett mass-välkomnande av andra och mer demokratiskt orienterade folkgrupper vilka (också) är för en obegränsad anhöriginvandring och (tillika) är förutan en samhällsuppbyggande och inkomstbringande högskoleutbildning.

Nämnda förfarande är exakt samma sak som när en veritabel dårfink fortsätter att hälla ”odestillerat regnvatten” i en silverbägare när den redan är överfylld och sedan länge flödar över sina bräddar.

 

Med andra ord:
Numera har det infödda Sverigefolket att hantera en ”super-duper-dunder-tunder-tabbe” vilken inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att skapa ett oregerligt kaos på samtliga samhällsnivåer samt fullständigt sänka den före detta Välfärdsinsmorda Sverigeskutan – med sitt mansförtryckande kvinnounderskott – vilket vilar på en tidigare massinvandring av obildade och ”pökarglada” singelmän från det intoleranta och despotiska islamväldet.

 

 

 

VÄLFÄRDSPARASITERANDE
&
HEMLANDSFÖRRÄDANDE
ISLAMISTDESPOTER

 

De välfärds- och kvinnoparasiterande (pökar-) islamisterna borde tänka på ”refrängen” (eg. återvandringen) nu när Den Islamistiska Våren (äntligen) är här och den brutalt våldtagna ”Moder Svea” går på sina blodiga Sverigeknän.

De (av Sverigenationen och/eller av Västerlandet) överförda Demokratiska Impulserna kan vara betydelsefulla för alla diktaturansatta landsmän och innevånare inom det demokratitillkämpande islamistväldet.

 

Lycka Till
Med
DEMOKRATIBILDANDET
Inom
DET ISLAMISERADE URSPRUNGSLANDET!

 

Moder Svea
alias
”NYA (NIGGER) SVERIGE”
&
De Fyrtio-Tio Alibaba Rôvarna

 

 

 

 

(”Tur-och-Retur”)

ESOTERISK ALLEGORI — ALLEGORISK ESOTERISM

 

 

ESOTERISK VISDOM
&
BUDHISK
KUNSKAPSFÖRMÅGA

 

Den Sol Vi Ser
Är Inte
Den Verkliga Solen

 

Den (materialiserade) sol vi ser är inte den verkliga solen.

Den sol vi ser är endast brännpunkten och/eller ett energiförstärkande urgrundsrelä för de enorma krafter som ”från andra sidan” (eg. den icke-manifesterade andliga dimensionen) verkar genom den.

Människan är högre än (den materialiserade) solen, trots att hon kommer från den, på grund av att hon kommer från ”dess inre” (eg. den icke-manifesterade andliga dimensionen) så att säga.

Låt er inte ryckas med av vetenskapliga teorier, för den innevarande vetenskapen är absolut inget kriterium på andlig kunskap.

Denna (esoteriska) kunskap befinner sig än så länge långt bortom (den tredimensionella) vetenskapens räckvidd.

 

 

 

 

”LASER-KRYPTONERAD”
RÅDGIVNING
FRÅN DEN
ULTRAMODERNA
&
KLIMATSMARTA
”PARADOXAL-KAMINEN”
EkobyAllians:

 

Bättre Är
Med Vakna Ögon Framåt
SKRIDA
Än I Det
Förgångnas Backspegel
Laserblind-Och-Megakrigisk
STIRRA!

 

 

ANNO:
- Nitton-Hundra Nittio-Nu -
(paradoxens tidlösa ärevarv)

 

 

”LILLA MOI”
HAR INGET MER ATT
TILLÄGGA
(förutom):

 

”multikulturell”
&
”ultraspeciell”
(vilket betyder):

 

BEVARA OSS VÄL
FRÅN ALLA
INSTITUTIONSSKADADE
CHARLATAN-TERAPEUTER
VILKA
ÄR FÖRUTAN EN
MULTIFASETTERAD & KOSMOPOLITISK
”FANTOMTUNGA”!

 

 

 

 

REFLEKTIONER
AV
REGNBÅGSMODELL

 

Nittonhundrasjuttio- och åttiotalets internationella och naturorienterade ”Gröna Vågen” -folk är, med några få undantag, de mest vettiga samt ansvarsfulla och medkännande människor ”Lilla Moi” någonsin påträffat under sin jordiska vandring.

Det cityorienterade ”New Age” -folket är (med ett relativt stort antal undantag) de mest intoleranta och konservativa samt fascistoida och fördomsbemängda charlataner och/eller bondfångare som ”Lilla Moi” någonsin varit i kontakt med – på grund av att de profiterar på andligheten och uppfinner en massa patetiska terapimetoder – i syfte att utnyttja desperata och vilsekomna teknokratmänniskor i ett inkomstbringande syfte.

Många landsbygdsbaserade ”New Age” -kursgårdar hör också till nämnda charlatankategori – vilken uppenbarligen hyser en så gott som ansvarsbefriad penninghunger – precis lika de flesta andra konventionella teknokratmänniskor inom de kapitalistiska välfärdssamhällena.

Långt ifrån alla, men väldigt många, av de (ofrivilligt) citystationerade ”New Age” -folken – skor sig helt enkelt på andras olycka – vilket inom samtliga ansvarskännande och seriösa sammanhang är moraliskt förkastligt.

Den från begynnelsen seriösa ”New Age” -rörelsen har på grund av teknokratsamhällets stora makt över enskilda individer beklagligen utvecklats till att bli en bekväm födkrok för både samvetslösa charlataner och manipulativa överklassmänniskor.

 

Gyllene Tumregel:

Äkta Andlighet
Är Alltid Gratis

&
Icke-Profitinriktad.

 

 

 

ANSVARSBEFRIAD & KÄRRINGAKTIG
”NEUTRALITETSPOLITIK”


eller
”Landet Utan Både Hjärta Och Stake”

 

Inom den bajsbruna och oförbätterliga ”Rysstaten Sverige” (eg. NaziSharia Unionen Nya Sverige N.S.U.N.S.E.) – tillåter man sociala missförhållanden att pågå i flera decennier(!) helt utan att ingripa – trotts att problematiken sedan länge är känd för både myndighetspersoner och stora delar av omvärlden.

Inom den sociopolitiskt förblindade (pseudodemokratiska) och ansvarsbefriade ”Rysstaten Sverige” (eg. NaziSharia Unionen Nya Sverige N.S.U.N.S.E.) nödgas helt ofrivilligt, under flera decennier(!), Barnens Fäder att leva ohörda och rättslösa – i det oheliga syftet att, med tidens gång, få de megakränkta och vanmäktiga men ansvarskännande och kärleksfulla Fäderna – till att i den indignerade allmänhetens vilseförda ögon framstå såsom otäcka och degenererade samt utstötta och alkoholiserade enstöringar – för att på ett ”legitimt och smidigt” sätt kunna avfärda de kärleksfulla och ansvarstagande Fädernas envisa och känsloupprivande rapporteringar om vanvård av barn och om andra familjerelaterade missförhållanden inom det megadestruktiva och ultraineffektvia teknokratsamhället alá Outstanding Fascisimoliano.

Inom den bajsbruna och oförbätterliga ”Rysstaten Sverige” (eg. NaziSharia Unionen Nya Sverige N.S.U.N.S.E.) är den kärringaktiga myndigheten så pass lättlurad och folkalienerad – att de både barn- och mansförnedrande uttrycken för en så kallad hemmafrus krigiska ”münchhausen by proxy -syndrom” – under synnerligen lättjefulla och oseriösa former ”misstages” för att vara en kärleksfull omvårdnad av barn och av övriga familjemedlemmar.


Den strategiska baktanken till nämnda ”neutralitetspolitik” är baserad på empiriska grunder, historiska fakta och inte minst, ett makabert kärringvälde:

”Det som (en gång i tiden) – inom den (nazivänliga) ’Rysstaten Sverige’ fungerade (svekfullt och effektivt emot de anti-nazist -allierade nationerna) under Andra Världskriget – bör även inom det ”moderna” Svea Rike kunna tillämpas inom de nutida civilrättsmålen.”

 

Summa-Sumarum:

KAPITALISTISKT KÄRRINGVÄLDE
+
KÄRRINGAKTIG RUMPKAPITALISM

=

RÄTTVÄND RÄTTSRÖTA
alá
VANEMÄSSIGT FOLKFÖRTRYCK!

 

 

 

SPIRIT
OF
ECSTASY

(is not the same as)

POLUTION
OF
NATURE

(ÄVEN)

Rolls Royce

Är I Skrivande Stund
BLOTT & BART
en
KAPITALISMENS OTIDSENLIGA
&
Asfalt-Knaprande Koldioxid-Spruta
alá
CO2
FRAMKALLARE
alá
Ögonfröjds-Ulv I Klimatsabbar-Trosor

 

M.V.H.
— November 2011 —

 

 

UTVECKLINGSTAKTEN

AV

MILJÖVÄNLIGA
&
KLIMATSMARTA FORDON

STÅR I PROPORTION TILL

FOLKMEDVETENHETEN

OM DEN GLOBALA

MILJÖFÖRSTÖRELSEN!

 

* * *

BOJKOTTA SAMTLIGA
Personbilar Med Förbränningsmotor
&
KRÄV
Miljövänliga Fordon!

* * *

* * *

MYCKET FRISINNAD MEN GROVT ANSTÖTANDE
SNEDVRIDNING AV OVANSTÅENDE SVARTTEXT:

IGNORERA ALLA
Desperata & Vrålkåta
INCESTFITTOR
men
HANDPUSSA ALLA
Miljömedvetna & Sofistikerade
SINGELDAMER!

* * *

 

 

KARMATISK TANKENÖT
Tillägnad Alla
Differentieringsblinda
SVERIGEMORONER

 

Islamismen Är Precis Lika Ideologiskt
Närstående Nazismen
som
Människokroppen Är
Intimt Förbunden Med
(Den Eviga)
SJÄLEN
&
Vise Versa.

 

 

[ Gör en seriös ansats att — UTÖVER KRISTALLKLART KÄLLVATTEN — ALLS INTE FÖRTÄRA FASTA FÖDOÄMNEN — under ett par insiktsfulla veckor, så förstår ”lilla doa” mycket snart vad ”lilla moi” menar, med att stå ödmjuk och undergiven inför (den så kallade 3D-) naturen.]

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

Mental Kontroll
Framför
Traumatiserande Barnövergrepp


eller

”Det Finns Inga Genvägar!”

 

Med andra expansiva ord handlar
detta lilla ”brödstycke” om:

Mental Kontroll

(efter bästa förmåga)
Över Den
”bäbylogiska”
Biologi-Fysiken.

 

Den ortodoxa och/eller exoteriska buddhistmunken är genom andlig kunskap och mental disciplin sexuellt avhållsam – med avsikt att skapa så lite Jordisk Karma som möjligt – under sin tillfälliga vistelse på den primitivaste och mest materiella av alla andliga planeter.

Mental Disciplin är något som civiliserade och andligt medvetna människor utvecklar genom en kombination av andlig insikt och mentala- eller ”psykofysiologiska” övningar.

Med andra-och-vidare förtydligande ord handlar det hela om självdisciplin-genom-mental-kontroll över det personliga ego-jagets mönsterliknande (van-) föreställningar och dess trubbelsökande (paleo-) förmåga att framkalla turbulenta och dissidenta känsloförnimmelser.

Självdisciplin-Genom-Mental-Kontroll handlar ABSOLUT INTE om en paleoartad självbevarelseförmåga vilken i sin förlängning, mera ofta än sällan, leder till primitiva våldhandlingar.
Tvärt-Om!

De andligen vansläktade islamisterna blir, genom traumatiserande och känsloförråande övergrepp, könsstympade vid födelsen – precis som om nämnda (överreligiösa och religionsfanatiska) folkgrupp redan från födelsen till jordelivet vore en ”lågt stående” eller instinktsdriven djurart – vilken av den religiösa överheten, under (”Über Alles-”) fanatiska former, blir så gott som kompromisslöst indoktrinerad under hela sin megaunderkuvande och perversionsframkallande livstid på planeten Tellus.

 

[ Fantasibehäftad & Allegorisk (dock relativt realistisk) Icke-Bortförklaring:
Precis som om Jordens alla påtivngade individövergepp endast vore förskonande och välmenande handlingar vilka är riktade gentemot mekaniska och själlösa varelser med ursprung i en människofjärmad och världsrymdsanfäktad supernova i den vinterkalla och nattsvarta Världsrymden – vilket med en multifasetterad variationsrikedom i den simpla ordalydelsen innebär – påtvingade individövergrepp vilka i dagsläget endast pådyvlas en sjukligt stelbent samt efterbliven och tjockhudad elefanthjord som under både hyperintoleranta och fri vilja-berövande former är bestulen på (nästan) allt vad själsförskonande känsloförnimmelser anbelangar.]

 

MOTSATSEN till islamismens påtvingade övergrepp på både folk- och fän, är självfallet att alla enskilda indiwider inom de civiliserade samhällena, gives möjligheten att under mer spontana och humanistiska former, bibringas den både frivilliga och icke-fascistoida möjligheten, att få utvecklas till medkännande varelser vilka hyser ett varmt, levande och kärleksfullt hjärta i sitt (”harmonifyllda-och-multikulturella”) människobröst.

 

Fredliga & Kärleksfulla
MÄNNISKOR
Är Att Föredra
framför
Hjärntvättade & Sinnesrubbade
FULLBLODSIDIOTER.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

— Om Mani Padme Hung —
(”Leve Juvelen I Lotusblomman”)

Är ett ”Buddhistiskt Sanskritmantra” vilket befinner sig
långt bortom ett harmfullt och krigiskt:

— AMEN
(”Förvisso Kommer Sålunda Att Hända”)

Är ett ”Kristet Översittarmantra” vilket bakom den
dubbelmoraliska oralydelsen i praktiken innebär:


Nu Kan Ni

I
Prästerskapets Maktfullkomliga Vattenpöl

Förutan Nåd Och Förskoning
Dränka Mig Såsom En
Ondsint Svarthäxa
Från
BLÅKULLA!

 

 

 

HURRA
(ännu en gång)

För Svea Rikes
ALLA
Fördomsbefriade
&
Kärleksfulla

MULTIKULLTIFJÄLLOR!

 

 

 

EFTER
De Sju Senaste Åren

&
In Alles;
Närmare 20 Ödesdigra År På Orten

&
MED HANDEN PÅ HJÄRTAT
samt med ett fåtal
UNDANTAG:

 

”SUNKBO CITY”
Är Ett
Mycket Sjukt

TJYVASAMHÄLLE!

 

Till min kännedom har endast framkommit att majoriteten ”Sunkbo City” -innevånare under vanemässiga former ljuger sig ur alla knipor de råkat hamna i – enbart för att undkomma att behöva leva med skammen – från sina ansvarslösa och depraverade handlingar gentemot medmänniskor.

 

 

SJÄLVUPPLEVT
BYGDEMOTTO


”Kom inte här och var öppenhjärtig, gladlynt och skojfrisk för här i ”Sunkbo City” skall alla vara tysta-och-lytta samt sura-och-buttra och inte minst gravallvarliga och folkfientliga och alltid låta ”dissesmockan” hänga i luften!


Det är mycket lätt att få intrycket av att den norske massmördaren Anders Behring Breivik har många närstående kusiner och artfränder inom Sunkb City-territoriet.

 

Medkännande Upplysning:
Den välmenande människa vilken från tidigare har goda erfarenheter från densvenskamentalvården har en given fördel bland de mest överstyrda av främlingsfientliga och etterkrigiska megamoroner inom ”Sunkbo City” -territoriet.

 

 

M.V.H.
”Lilla Moi-Johi”

 

 

VisdomsDraken EkobyAllians

 

METAFORISK
VISDOMSDRAKE

 

Namn:
VisdomsDraken EkobyAllians

Esoterisk Betydelse:
Transcendentalt Kvantmedvetande

Smeknamn:
”The Gentle One”

Fader:
Trirmath

Moder:
Cuelin

Ras:
Drake

Kön:
Hane

Ålder:
497 år
(relativt ung drake)

Höjd:
87 meter
(från manken)

Enda Dissident:
Den Fördummade Och Hetlevrade
”Urban-City-Basilisken”

 

Personlighet:
VisdomsDraken EkobyAllians är en nyfiken och oftast glad Drake som gillar nästan alla andra varelser som är snälla emot honom. Men ibland är han lite för social och kan verka framfusig när han inte har så bra pejl på var ”gränsen” går till andra varelsers personliga sfärer.

 

Kännetecken:
VisdomsDraken EkobyAllians är en metaforisk framställning av transcendental kunskap. Vingarna går som en solfjäder och slutar längst ut på svansen. Hans fjäll glänser likt rent guld och när solen skiner på honom är han verkligen en vacker Drake att skåda.

Eftersom han fortfarande är en relativt ung Drake har han inte fått de långa så kallade visdomsstråna på huvudet som fullvuxna visdomsdrakar brukar få, men de kommer att framträda om ett tiotal år. Hans röst är len och vänlig som hos en hurtfrisk och ädelmodig ”grabbhalva” med ett tjugotal år på nacken.

 

Bakgrund:
VisdomsDraken EkobyAllians har haft en lugn och trygg uppfostran högt uppe på Drak-Berget där endast megakloka och medkännande varelser varit på besök.

Hans familj ville inte låta sin ende son tvingas bevittna de fruktansvärda krig och lidanden som rådde i landet, utan höll honom undangömd, tills han var mogen att med egena vingar bege sig av för att utforska världen.

VisdomsDraken EkobyAllians har alltid varit nyfiken på de mänskliga varelserna och har många gånger kommit ”lite för nära” de stora städerna och blivit bortjagad av den intoleranta och nekrofiliorienterade Urban-City-Basilisken med den både kollektiva och kontraproduktiva benämningen: ”SnuskoFilia von MesoVresige”.

 

Urban-City-Basilisken
”SnuskoFilia von MesoVresige”

 

 

Bild och text är ”nästan” illegalt kopierad
(med ett fåtal, men inom sammanhanget, mycket betydelsefulla modifikationer)
hos:

http://fanui-orodrim.spruz.com/forums/?page=post&id=3C84F328-980A-47B0-9345-0C6F868B83D6

 

 

APROPÅ
ANTIDEMOKRATISKA
PERSONTRAKASSERIER
&
OTIDSENLIG AMÖBAPOLITIK

 

De Megasegregerade Och Hyperduperade Högmodsfinkarna Gör Sitt Allra Yttersta För Att Underkuva Och Förtrycka ”Lilla Moi” Eftersom Han Anses Vara Den Faktiska Orsaken Till Sverigedemokraternas Framgångar Inom Det Muslimfavoriserande Och Välfärdsnedmonterade Demon-Sverige.

 

Androgyn Baphomet
NaziSharia Unionens Demoniska Överhuvud

 

APROPÅ
- TVÄRTOM -
Ovanstående Textavsnitt

 

Inom Alla
DemokratiÄlskande
EkobyHjärtan

finns en

Revolutionär & Naturförankrad
samt
OUTSINLIG
KÄRLEKSBRUNN

 

 

 

M.M.K.V.H.
(med mycket kärvänliga hälsningar):

EkobyAllians & FutureTree
&
”Mufflon-Puckot Not So Ultra-Modernia”

 

 

 

DUBBELFUBBIGT ÖVERGREPP
VILKET ÄR BASERAT PÅ BÅDE
KONSTLAD PRYDHET
&
FASCISTOID VANTRO

 

Att försöka dressera den Instinktsdrivna Hus-Katten till civilisering och folkvett genom att med våld och andra brutala tvångsmetoder undanrycka hennes nyfångade viltbyte — är ungefär samma sak som att med okonventionella tvångsmetoder — försöka driva en Ortodox Muslim-Katolik till att använda preventivmedel och att konvertera till den så kallade alkoholismen.

 

Varför inte också beröva småfåglarna deras nyfångade insekter när de flyger mot redet vilket är fyllt med vrålhungriga och skrikande fågelungar?

 

 

M.V.H.
CATHALINA HIV-VIND
von
KRIGSSTIGEN

 

 

Fördomsbemängda Erotikdödare
från
Lort Sverige
&
Rövknullande Muslimdespoter
från
Islam Väldet

 

 

Gällande Privatlivets Helgd
Står Uppenbarligen
Den Multikulturella Ansvarsfriheten
Betydligt Lägre I Rang
Än Vad Det Islamistiska Rövknullandet Gör
Inom Det Lilla Landet Lagom
Med Dess
”EXTREMT HÖGEREXTREMA NATIONALPATRIOTISM”

 

När en infödd och fullvuxen Sverigeman har prövat på en okonventionell och friviljebaserad sexualakt, vilken är baserad på en fullmogen och gemensam överenskommelse, tillsammans med en infödd och fullvuxen Sverigekvinna – dröjer det inte länge innan det ”rynkas på näsor” och ”viskas vilt” bland den sköna och frigjorda damens alla fördomsbemängda och avundsamma paparazziväninnor – att hennes älskare är ett ”satans odjur” vilken driver anständiga kvinnor till sodomi och andra perversioner inom den heliga sängkammaren.

Nämnda förhållande utspelar sig alltmedan en mängd perverterade och rövknullande islamistdespoter – på restaurangerna serverar rykande heta pizzor och andra kulinariska anrättningar till det dubbelmoraliska och skenheliga Sverigefolket – vilket inom nämnda sammanhang stilla tiger under ”politiskt korrekta” former och på ett megalismande vis vare sig insinuerar det minsta lilla eller yttrar ett endaste förfluget eller nedsättande ord om den oheliga saken.

 

Tvi Vale!

Det mansförnedrande kärringväldet inom SE-nationen får SE-kvinnor att ”våldtäktsanmäla” männen som de nyligen har tumlat omkring i sänghalmen med om SE-damerna inte har fått ”bestämma tagen” och till fullo kontrollera samtliga gemensamma sexualaktiviteter.

De mindre begåvade.., eller mycket lättfotade och ”sexuellt frigjorda” SE-donnorna, åberopar endast ”våldtäkt” med den egennyttiga motiveringen: ”Den jäveln till karlslok började ta egna initiativ när han tröttnat på att underordna sig mina makthungriga och härsklystna sängkammarbefallningar!”

Kan något vara mera avtändande än när ”NaziSharia-politiken” på ett egenmäktigt vis blir inblandad och/eller förhärskande även inom den heliga älskosgskammaren?

Tvi Vale Igen!

 

 

 

MOGEN
SJÄLVINSIKT


eller
DET
Sverigevänliga Miljöpartiet
KOSMOPOLITERNA

 

Oavsett hur rätt ”Lilla Moi” än har i politiska frågor eller hur insiktsfull han än är i sociala angelägenheter – förstår ”Lilla Moi” mycket väl att han alls inte kan stå ”hög i gunst” – bland majoriteten infödda Sverigesvenskar eller bland Sverigetillvandrade Islamister.

Detta eftersom han helt utan ”förmildrande omsvep” och utan faktaförvanskande halvsanningar envist vidhåller att dessa båda folkgrupper (nationalistiska socialister och intoleranta islamistdespoter) ”förtjänar varandra” – ity de sorgligen äro ideologiskt förbundna med varandra och därigenom också är mycket närstående artfränder – vilka på en sociopolitisk nivå i dubbel bemärkelse ”ytterligare förorenar” den sedan länge folkförtryckande Sverigenationen.

Om det sociopolitiska klimatet inom Sverigenationen hade varit det omvända förhållandet – skulle det medkännande och miljömedvetna Miljöpartiet i samverkan med de rakryggade och demokrativärnande Sverigedemokraterna – vara i majoritet bland den infödda befolkningen och ”Lilla Moi” skulle trivas såsom en ”acklimatiserad guldfisk” gör i det näringsrika och kristallklara källvattnet.

I ett sådant drömläge skulle ”Lilla Moi” troligtvis varit förärad många nära- och kära vänner samt troligen också ha uppfostrat flera rara barn tillsammans med en lojal, oförställd och kosmopolitisk Telluskvinna.

Det mycket svårförverkligade, men absolut ultimata idealet, är givetvis en demokrati- och miljöinriktad samverkan mellan alla de olika folkgrupperingarna inom de så kallade moderna samhällena. Med andra ord talar vi om en medveten samverkan där alla-och-envar efter bästa förmåga agerar genom kraftansträngning och självuppoffring – för att bättre lyckas med att åstadkomma en radikal sociopolitisk förändring och därigenom ”råda bot” på, eller åtminstone förmildra, den globala miljöförstörelsen – vilken sedan länge är ett öppet- och tilltagande hot mot den innevarande mänsklighetens välgång på planeten Tellus.

 

EPILOG:

TILLSAMMANS
har
Pseudo-Demokrati
&
Pseudo-Religiositet
orsakat ett
FOLKÖVERGREPP
inom
SVERIGENATIONEN

 

Fega Gapkäringar Gillar Mesiga Homofilbögar
Eftersom Dessa Tu Är De Enda Folk Vilka Lyckas Med
Att Både Ha Kakan Och Att Äta Av Den!

 

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

 

 

 

ÅRETS
”MULTIKULTURELLA”
JULKLAPP

är tillägnad alla
vilseförda och rovgiriga
”FÖRFÄDER”

med avgasbemängda hälsningar
från alla våra
koldioxidförgiftade och framtidsberövade
BARNBARN

Årets Julklapp:

DU-DULUX-INFÖRPACKAD
GASTUB
med
ANVÄNDARVÄNLIG SYRGASMASK.

 

Den du-dulux-införpackade Gastuben är garanterat sprängfylld med en multi-kulti-mixtur av CO2 (koldioxid) vilken är hämtad hos:

Personbil - Båt - Gräsklippare - Snöskoter - Moped - Dieselmotor - Motorcykel
&
allsköns andra
Miljöförpestande Förbränningsmotorer
alá
otidsenliga
Gjutjärns-och-Aluminium
SPISAR.

 

 

EN
MultiTrevlig
”Avgas-Hjul”
Anno 2011
Önskas Eder Alla
Av Det
Superegoistiska & Hypergiriga
NEKROFILI BOLAGET!

 

 

MED ANDRA
MILJÖVÄNLIGA
&
MÄNNISKOVÄRNANDE
ORD
Är Det
Alltruistiska & Medkännande
BIOFILI BOLAGET
”utkonkurrerat”
av
NEKROFILI MAFFIAN.

 

 

 

ÅLDRIG
FRAMTIDSVISION

 

MÅNGA
ULTRAVARMA OCH ÖPPENHJÄRTIGA

TACK-SÅ-HIMLA-MYCKET-HÄLSNINGAR;

MEN … NUMERA … ÄR
VI
SÅ GOTT SOM

OBEROENDE & SJÄLVFÖRSÖRJANDE!

GLAMMADE DET
OFÖRSTÄLLDA & ALLTRUISTISKA
EKOBYALLIANSGÄNGET.

 

Ju Mera
(kosmopolitiskt)
miljömedvetna
&
Ju Mindre
(sociopolitiskt)
manipulerade
människorna är
desto mindre understöd
behöver de från den
Miljövärnande Ekobyfantasten.

 

M.V.H.
”Lilla Doi-Moi”.

 

 

KAPITALETS ÖVERMAKT
&
EGOISTISK SNEDFÖRDELNING
av
MATERIELLA TILLGÅNGAR


eller
”Med Huvudet Under Armen”

 

Inom det teknokratfascistiska tjuvsamhället har många dugliga människor fått ”ligga i rännstenen och våndas” istället för att ha ett anständigt liv och en människovärdig tillvaro på planeten ”T”.

 

Med nämnda både styvnackade och egoistiska hållning torde självaste Moder Jord, inom en inte alltför avlägsen framtid, också ”ligga i rännstenen och våndas” på grund av en hyperkorkad ”ångvältskapitalism” vilken i sitt kölvatten frammanar en huvudlös egoism och en ansvarslös rovdrift på planetens kollektiva tillgångar.

 

Vilken Människa
Har God Nytta
Av En
Utsugen & Saboterad
PLANET?

 

Hur Kollektivt Fördummande
Är Inte
Superegoism & Rovgirighet?

 

 

 

JAG

är alls inte
Barnsligt Förbannad
på grund av det
Oxfartstillvänjda Moronpuckot!

 

JAG ÄR

från djupet av mitt
Medkännande Människohjärta
MULTIHELIGT FÖRARGAD
på alla vanartade former av

”SMYG-KNARK”
&
MILJÖFÖRSTÖRELSE!

 

 

M.V.H.
”Vá Fán Trodde Du!”
&
”Det Kelkattsabbande Blixtnedslaget”

 

 

HUMAN
&
SAMHÄLLSEKONOMISK
MEDBORGARLÖN


eller
ANSVARSBEFRIAD
&
FÖRÖDMJUKAD
för
ALLRA SISTA GÅNGEN


eller
ALIENERADE SOCIALBIDRAG
(”tvångsoida kränkningsmedel”)
Handlar I Själva Verket Om Att
Sopa De Uppenbara Problemen
UNDER MATTAN!

 

Socialbidrag är ingenting annat än en alienerad bidragsform vilken under skoningslösa former förnedrar och förödmjukar marginaliserade och blottställda människor.


Dessutom är själva administrationen av socialvårdsapparaten multikostsam för hela det innevarande samhället då den kräver många och komplicerade byggnadsverk för sin funktion.


Inte minst fordrar nämnda (hyperalienerade) socialvårdsapparat alá ”serviceinrättning” ett dagligt driftskapital, från de skattenedtyngda medborgarna, för att täcka både materiel- och lönekostnader åt alla dess socionomutbildade assistenter och andra kostnadsfordrande tjänstefolk alá ”inkompetenta-paragrafryttare-och-folkkränkande-pappersarksförflyttare”, etcetera.En månatlig medborgarlön vilken är baserad på årliga utredningar gör att individens självkänsla inte kränkes och hennes människovärde kvarstår.


Överskottet från administrationsbesparingarna kan användas till yrkesutbildningar vilka främjar egenföretagande och etablerande av allaktivitetshus med olika sociala forum vilka står till buds för arbetslösa och marginaliserade medborgare.En symptomatiskt betingad medicinering, under en påtvingad social isolering, med en vanhedrande arbetslöshet – leder många gånger till kriminalitet och/eller till alkoholism eller drogmissbruk – vilket alls inte är vettiga alternativ för mänskliga varelser med både sociala- och kreativa behov.


De megavarierande och destruktiva konsekvenserna från kriminalitet och drogmissbruk är också multikostsamma för samhället i sin helhet.


Med andra ”meningslösa” ord har vi skapat en neråtgående spiral alá tårta-på-tårta -effekt.

 

 

VARFÖR INTE

Vända På

Den Negativa Trenden

För Att Istället

Införa Medborgarlön

Samt

Lagföra Rätten Till Eutanasi

Fram Till Dess Att Vi Har Etablerat

HÅLLBARA EKOBYSAMHÄLLEN?

 

 

M.V.H.
EkobyAllians & FutureTree
(”Den Icke-Auktoritära Kärleks-Matrosen”)

 

ANKH
(öglekorset)
”LIVET”

 

Egypterna symboliserade ankh, ”livet”, genom ett öglekors, vilken bara är en annan form av Venus- (Isis-) symbolen, och esoteriskt betydde, att människosläktet och allt animalt liv hade utträtt ur den gudomliga, andliga cirkeln och fallit i fysisk, manlig-och-kvinnlig alstring.

Såsom emblem för ”dörr-, port-, mun-, utgångsställe” -hänsyftar den vida mer på den ”trånga port”, vilken leder till himmelriket, än på ”födelseorten” i fysiologisk mening.

Ankh-korset är som symbol också en nyckel till den Transcendentala Dimensionen. Till den fjärde- och femte evighetsdimensionen, kvantmedvetandet.

”Ru” (öglan/världsägget) är således synonymt med Glandula Pinealis, Det Tredje Ögat, Ajna. (”Ägget” kommer alltså före Hönan och alls inte tvärtom).

 

* * *

 

SYMBOL FÖR
VENUS
(ISIS)

 

* * *

 

SYMBOL FÖR:
LUCIFER
(LJUSBRINGAREN)
&
VENUS
(ISIS)


(androgyn symbol)
En Annan Form Av Ankh-Symbolen.

 

* * *

 

KOHORN
ÄR SYMBOL FÖR

Den Mystiska Naturen.

Vår Jords Överhuvud
och
Dess Andliga Urtyp
(enligt den esoteriska filosofin).

ISIS
Mångudinna
eller
Modersgudinna.

 

* * *

 

SYMBOL FÖR
LUCIFER

LJUSBRINGAREN

eller

De Materiella Världarnas Skapare.

(OBS: Denna lucifersymbol är av okänt ursprung
och inte allmänt vedertagen)

 

* * *

 

VAR GOD OBSERVERA:

Inom Ovan Beskrivna
Ankh-Symbolik
Existerar Absolut Inget Samband Med
Anti-Kristlig
Djävuls-Dyrkan

eftersom
Ankh-Symbolen
Är Betydligt
Ädlare Och Äldre

Än Den
Anti-Kristna
Djävuls-Dyrkan.

 

* * *

 

Den Så Kallade
”Djävuls-Dyrkan”
är mest av allt
En Ego-Jagsförstärkande Och Mega-Perverterad Protest
emot
Kristligt Förtryck och Religiös Överhöghet.

 

* * *

 

”OKULT”
Är Ett Neutralt Ord
Vilket Ordagrant Betyder:


”Läran Om Det Fördålda.”

”Kunskapen Om Det Som Är Hemligt Eller Förborgat.”

”Fördold Eller Förborgad För Den Icke-Initierade.”

 

Allting förefaller att vara ”mystiskt” så länge kunskapsbrist eller okunnighet råder. Rätt kunskap innebär också upplysning.

Okultismen
lyfter på slöjan till det som är fördålt – vare sig det är av ”god” eller ”ond” karaktär – svart eller vit magi.

All faktabaserad kunskap är neutral och ofärgad av omständigheterna.

 

* * *

 

Vit & Svart
MAGI

Skillnaden mellan vit och svart magi är endast i vilket syfte den kosmiska kraften används. Dess användare avgör om vederbörande tjänar mänsklighetens utveckling, det vill säga framåtskridande, eller dess degenerering, tillbakagång till lägre naturriken. Men den kosmiska kraften är en och samma för båda utövarna.

Drivkraften i all magi är magikerns tränade vilja. Alla den ceremoniella magins tillbehör ljus, färger, cirklar, trianglar, dofter är endast hjälpmedel att koncentrera magikerns, adeptens vilja till en ström av ren energi.

 

* * *

 

 

ORIGINALTEXTEN
Till Ovanstående
ANKH-FÖRKLARING
Kommer Från:
”Den Hemliga Läran”
av
Helena Petrovna Blavatsky
(Teosofins Grundare)

 

 

SMART - (BUT NOT) - WISE

eller

ENERVERANDE
FORDONSSTOCKNING

alá
PENDELTRAFIK


eller

Saliga Äro De Saktmodiga
Ty De Höra Himmelriket Till.


eller

”Utvecklingen Går Inte Att Hejda”

men att
— Ta Ut En Ny Riktning
är
Absolut Möjligt.

 


Denna medkännande textsnutt är tillägnad alla de ”teknokratfångar” vilka dagligen tvingas sitta i kilometerlånga och koldioxidpyrande samt snigelfartskrypande fordonsköer under tur- och returresorna till sina själsdödande men existensuppehållande arbetsplatser inom planetens alla tätbefolkade Nekropoler.


Förevarande omtanke inkluderar även alla sammanpackade och dagligen arbetspendlande tunnelbaneresenärer vilka färdas djupt under den dagsljusförgätna jordskorpan, mest av allt påminnande om enträgna mullvadar, vilka under hela sin enfaldiga livstid tar sig fram genom ett absolut mörker i långa-och-trånga underjordslabyrinter vilka alls inte kan mäta sig med Dröm-Folkets (artificiella) Disney-World.

 


DISNEYLAND & HOLLYWOOD
(together)
IS NOTHING BUT
A
TRUE FAKE

eller
NEKROWOODS ILLUSIONER
ÄR EN
FÖRTÄTAD DIMBANK
VILKEN GROTESKT
FÖRVANSKAR VERKLIGHETEN
TILL ETT
(perverterat)
”PENNINGPALATS”
ÅT ALLA
MEGAFÖRLEDDA
MORONFREAKS

$ $

 

 

 

APROPÅ
”RELIGIOHOLIKER”


eller
Den Dysfunktionella Enstöringen
Talar Flytande Byfåniska


eller
Midnattsolens Hemland
&
Labbråttornas Fångläger
N.S.U.N.S.E.


eller
EN
ÖdesDiger NaziSharia
POLITIK
inom
N.S.U.N.S.E.

 

Androgyn Baphomet
NaziSharia Unionens Demoniska Överhuvud
består huvudsakligen av

(socialistfascistiska islamofiler)

 

 

 

 

VisdomsDraken EkobyAllians
står
ultrastolt och beskyddande
högt bakom
Sin Djupt Älskade
ShaktiSupport

 

 

 

SVARET ÄR GIVET


eller
NaziSharia
+
SocioEkonomisk BankruttsKamikaze

=

DET
Fjärde & Sista
FASCISTRIKET

 

 

Om det multikulturella samhället är så himla bra och eftersträvansvärt inom det så kallade föregångslandet Sverige bör en också fråga sig varför de alltruistiska och medkännande ekobysamhällena är så fruktansvärt eftersatta, eller rent av motarbetade, från regeringshåll även under en pågående global miljökris med en utbredd arbetslöshet bland så kallade ungdomar.

 

Politiskt Korrekt Ledtråd:
Ett Bi-Kulturellt Anal-Samhälle Av NaziSharia-Modell Är Alls Inte Synonymt Med Multikultur.

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 


En Miljömedveten Akt
av
Fri Vilja
är absolut ingen
”Patetisk Subkultur”


Emedan Ett Utpräglat
Nazi-Sharia-Samhälle
Aldrig Kan Passa Alla Och Envar
Har De
Ekologiskt Inriktade
&
Decentraliserade Samhällsmodellerna
Ett Givet
Existensberättigande.

 

Ju Fler
Miljövänliga Och Framtidståliga Livsstilar
Att Tillgå
Desto Lyckligare Blir Människorna.

 

 

M.V.H.
”1001”

 

 

N.S.U.N.S.E.
är
INGENTING ANNAT
än en
DEMOKRATIURHOLKANDE
”TUMSKRUV”
med en
”LÖMSK VARULV”
i
BAGAGEN


eller
Allt Skenheligt Är Vid Närmare Betraktelse
INTE
Vad Det Förefaller Vara
Vid Första Ögonkastet.


eller
För Att Erhålla Mera Folkförtryckarmuskler
Har ”Rysstaten Sverige” (eg. NSUNSE)
Med
Demokratins Hjälp Allierat Sig
Med Sin Fascistoida Artfrände
Från Islamväldet.


eller
Med En ”Lös Skruv” I Fundamentet
Tar Sig Alla
Perverterade Och Sönderhunsade
”Rövslickare”
Fram Genom
Nazi-Sharia-Tillvaron.

 


Det ”luriga” (eg. samhällsomstörtande) i kråksången är; att likt alla smygfascister är de flesta islamister iklädda ”beskedliga fårakläder” för att inte omgående bli avslöjade såsom de lömska och rovhungriga ulvar de egentligen är.

 

Med livslånga och folkvärnande demokrater, tillika med misantropiska fullblodsnazister, förhåller det sig helt annorlunda – eftersom dessa båda kontrahenter under rakryggade former står upp för sin sak – och alls inte räds att utåt visa vilka de verkligen är, trotts alla socioekonomiska umbäranden som deras rättframma förhållningssätt innebär, inom det ”bi-kulturella” NaziSharia-samhället (NSUNSE).

 

 

”Bästa Sättet
Att Förändra Världen
Är Att
Förändra Sig Själv!”

 

 

M.V.H.
DEN
Socioekonomiskt Förfördelade
&
Känslomässigt Traumatiserade
”MILJÖNÄREN”

 

 

TANKEVÄCKARE
alá
”BLECKBURKSKNÄCKARE”
tillägnad
Sunk-Fia Blåneka!


35 ÅR
(1977 – 2012)
av
personutnyttjande och mansförnedrande
förödmjukelser är för
”Vem von Helst”
en
Stenhård Grundskola
att
GENOMLIDA.

 

KRONAN
På Verket
Är En Fullständigt Oskyldig
Men Ändå
Känslobedrövad & Fadersberövad
SON.

 

ETT DESPOTISKT
”Bleckburkshjärta Av Kärringmodell”
Drabbar Alla Och Envar Såsom En
TICKANDE VÄTEBOMB
Under Rocken På En
SJÄLVMORDSMÖRDARE.

 


OM Sunk-Fia Blåneka (fingerat namn) hade varit ärlig och uppriktig gentemot ”Lilla Moi” (fingerat namn) hade han aldrig återinflyttat till ”Sunkbo City” (fiktiv ortsbenämning) efter tjugo år i ”Basiliskenborg” (fiktivt ortsnamn).

Hellre hade ”Lilla Moi” bevarat lägenheten i ”Basiliskenborg” – vilken han under både utarmade och vanmäktiga former tillfördelades efter tio(!) skoningslösa och traumatiserande år av ofrivillig hemlöshet.

Fakta är att inom det invandings
täta ”rötäggssamhället” tar det i dagsläget minst tjugo(!) traumatiserande och styrkeutmanande år för en Infödd Sverigemedborgare att erhålla ett (hederligt förvärvat) kontrakt till en förstahandsbostad i ”Basiliskenborg”.

Att köpa hyresrättslägenhet – är en ”otillåten tanke” för alla blottställda förtidspensionärer och/eller medellösa socialbidragstagare – förutsatt att dessa både arma och socioekonomiskt förfördelade människospillror inte Råkar Vinna en ansenlig mängd skattebefriade penningar på något ”upplyftande” lotteri eller liknande.

 

 

M.V.H.
”Tyst-Och-Lytt”
Fram Till Dess Att Det
EXPLOFANTAMEJDERAR

 

 

VERKLIGHETSFÖRANKRAD
AUTOSKRIFT


eller

”Din Förbannade Jävla Skitstövel!”


eller
VISSA
Mega-Ego-Trippare
”fastnar”
På Det Drömlika Astralplanet

 


Den ekologiska kursgården med sin internationella medlemsskara på tjugotvå miljövärnande individer hade under många år det megautmanande omaket – att behöva tampas med en LSD-skadad och patologiskt hybrisansatt samt mycket härsklysten och meganarcissistisk Sociopat – vilken saboterade och asförpestade den icke-ägandeinriktade ”New Age-andan” för både medlemmar och kursdeltagare.

Detta LSD-skadeinfekterade despot- och hybrisagerande pågick till den så föraktliga grad att vare sig privatpersoner eller andra utomstående instanser ville stödja den haltande och/eller ”förblödande” kursgårdens ideella och globalt inriktade, och inte minst ofrivilliga, Kamikazerace.

Efter många år av ”sociopatiekonomiska” tvister, samt efter envisa och långvariga förhalningsprocedurer, under energidränerande utpressningsförhållanden, löstes slutligen tvistefrågan genom ett både multikostsamt och amoraliskt, men dock ”juridiskt korrekt” utköpningsförfarande av det LSD-skadade hybrispuckot.

De ideellt arbetande medlemmarna av internationell härkomst nödgades ta privata och individbaserade banklån, givetvis under både knorr och med stor motvilja, för att få fram finansiella medel till att täcka den framtvingade köpeskillingen vilken alltså hade en sociopatnarcissistisk och hybrisansatt LSD-skada till grund.

Alltmedan den ekologiska kursgårdens idealistiska och självuppoffrande medlemmar, i både ansvarsmedveten och plikttrogen ordning, skötte betalningarna av de nytillkomna (börda-på-börda-) amorteringarna, med sina skyhöga låneräntor, samt arbetade hårt med både underhåll och återuppbyggnad av det totalkvaddade förtroendet för den Ekologiska Kursgården – köpte sig för blods- och utpressarpengarna den ”charmerande” LSD-profeten – en Pittoresk Torparegård med vita husknutar och vacker sjöutsikt i en lantlig idyll.

Blods- eller utpressarpengarna hade den narcissistiska LSD-freaken alltså framtvingat under sina både folkutnyttjande och hyperdesintegrerade år på det Ekologiska Kurscentret.

Snarlika en ”Bestialisk-Och-Köttätande Guldfisk” i det vegetabiliska och kristallklara akvariet trivdes han, mot alla kärnfriska renlevnadsodds, alldeles utmärkt i den klandervärda och förhatliga (LSD-skade-) ”rollen” – vilken med andra sjukdomsdefinierande ord representerade; en-sinnesförvirrad-samt-oförsonlig-utpressare-och-avundsam-hybrissabotör – inom en för övrigt både internationell och genuin kamratanda med individutvecklande och miljövärnade intentioner.

Före det ”LSD-genomsyrade” (eg. inget-annat-fredligt-val-) utköpet – hade den självupptagna kursgårdssabotören stor hjälp och nytta från sin juridiskt gällande namnteckning, vilken av förvärvsförenklande anledningar råkade befinna sig bland fyra andra kursgårdsmedlemmars personliga namnteckningar, på ett provisorisk och/eller tillfälligt men juridiskt gällande köpeavtal – vilket (enligt muntlig överenskommelse) i ett initial skede var upprättat för att snarast möjligt överföras till en ekonomisk förening eller till någon annan icke-egotrippad sammanslutning av ideellt verksamma och miljömedvetna människor.

 

 

Textlänk Till
”INNER LIGHT”

 

 

UPPSTRESSANDE
LÄGENHETSSTIGMA


eller
Söndra & Härska
med
Hög Ljudvolym & Dova Bastoner
inom
Stålarmerade Betongbunkrar


eller
Vissa Folk Är Så Pass Omogna Och Överstyrda Att De Tar Ut Sina Personliga Problem På Övriga Hyresgäster Genom En Skoningslös Ljudterror


eller
ENDAST
Folkalienerade Besserwissermoroner
och
Förråade Islamistdespoter
nyttjar ljudanläggningen såsom ett terrorvapen för att trakassera sina grannar.

 


Förvrängda och sinnespenetrerande ljudvågor från ihållande bastoner, vilka har färdats och transmuterats genom stålarmerad betong, inom de hyperlyhörda hyreskasernerna – är djupt stressframkallande och grovt traumatiserande bland övriga hyresgäster – eftersom de förvrängda och transmuterade ljudvågorna kan utlösa hypernervösa besvär och plötslig hjärtinfarkt, hos äldre människor och bland traumatiserade individer, vilka tidigare har blivit utsatta för en avsiktligt framkallad ljudterror med sataniskt förvrängda och hejdlöst sinnespenetrerande bastoner.

 

Posttraumatiskt Stressyndrom:
Efter endast några få timmar av ihållande ljudterror framkallas ett posttraumatiskt stressyndrom bland bullerdrabbade hyresgäster eftersom deras initiala och vänliga upplysningar/tillsägelser har ignorerats av den terroriserande grannen med ”Bas-Kanonen” i sin mäktiga och överdådiga Ljudanläggning kan oljudsoffren heller inte veta hur många ”nya timmar” med oönskat och traumarelaterat buller de skall behöva genomlida, utan att behöva gå till motangrepp med ett skarpladdat handeldvapen, eller med andra former av person- och husfridsskydd i sin vanmäktiga mothandling.


En betydligt mindre blodig men dock okonventionell protestaktion är att först svepa i sig två liter mellanöl och därefter ställa sig att urinera rakt ner genom brevinkastet på bullerterroristens lägenhetsdörr.

 

Vid nästa attack av ljudterror mot de så gott som värnlösa hyresgästerna räcker det med några få minuter av ”betongförvrängda missljud” för att framkalla en traumarelaterad och nervpåfrestande stressfaktor vilken hos de bullerdrabbade offren omgående utlöser en orytmisk och svajig hjärtverksamhet eftersom ett posttraumatiskt stressyndrom redan är grundlagt från tidigare.

 

Vräkningsförfaranden på grund av en respektlös oaktsamhet och/eller en empatibefriad hänsynslöshet gentemot övriga hyresgäster är heller inte så värst trevligt att behöva tampas med, för dem vilka ”drabbas” därav eftersom den nya hyresvärden kan uppfatta den företagna vräkningen såsom en misskrediterande boendereferens vilket medför konsekvensen att den blivande hyresgästen anses vara mer eller mindre opålitlig eller rent av otillräknelig såsom hyresgäst och granne.

 

1945 års byggnormer för ljudisolering av stålarmerade betongkaserner matchar mycket dåligt med 2000-talets kraftfulla och megamäktiga ljudanläggningar.

 

I dessa kollektivt ansättande samt megaprekära buller- och missljudslägen är det den både fullmogna och medkännande hänsynsprincipen som är gällande för samtliga hyresgäster.

 

Det är knappast en ”social höjdare” att sitta för sig själv, eller i goda vänners lag, och lyssna till God Musik med ”uppfriskande och härliga basgångar” alltmedan övriga hyresgäster genom en ofrivillig ”betonginblandning” blir oljudstrakasserade och känslomässigt våldtagna av nervupprivande och själsförgörande missljud vilka för samtliga bullerdrabbade individer verkar grovt ansättande och megahämmandepå alla Godartade Möjligheter till kreativa och harmoniska levnadsuttryck.

 

Lev
&
Låt Leva!

 

 

TILLÄGNAD
(den skogstokiga)
”FAMILJEN HEDENHÖS”

 

INCEST — PEDOFILI
&
OTUKT
MED
UNDERÅRIGA BARN
ÄR
SYNNERLIGEN AMORALISKA
&
MEGAPERVERTERADE
AKTIVITETER!

 

 

 

FÖRVÄNTAD
SD-STRATEGI

INOM
SE-PARLAMENTET
&
KOMPROMISSLÖS FRISPRÅKIGHET
(helt utan rasistiska inslag)

 

Den ”nya” och något flathetsansatta men politiskt korrekta SD-strategin (för att lättare kunna dra till sig SE-regeringens lomhörda öron) gör att ”Lill-Berra von Hurtigkarl” tvivelsutan är den enda icke-rasistiska Sverigeperson, vilken i det avdemokratiserade dagsläget, mycket lika en ”oslipad-svart-diamant” framhärdar genom att hålla sig till en sannfärdig och hjärtebaserad frispråkighet med personutvecklande intentioner.

 

 

 

Vad Är Mest Sant?

 

1.
Du Är Vad Du Äter!

2.
Du Är Vad Du Tänker!

3.
Du Är Vad Du Lär Från Erfarenhet!

 


Kanske Är Det Mest Sanna
EN
KOMBINATION
Av Dessa Tre Påståenden.

 

 

 

SJÄLVUTNÄMND
GURU
”NARCISSIMUS”


eller
”Varning För
Giriga & Falska
Svammel-Profeter!”

 


Föga Förtroendeingivande Är
när
”Det Heliga Pratet”
Går Stick I Stäv
med
Det Profana Handlandet.

 

Ord
&
Handling
Bör Alltså Följas Åt
För Att Kunna Uppbacka Varandra.

 

 

Narcissism:
Patologisk Egenkärlek.
En sjuklig person vilken i fullvuxen ålder dyrkar sin egen spegelbild och/eller sitt självporträtt.


Icke-Narcissism:
Den icke-narcissistiska människan är Ett med allt och alla.

Devisen Lyder:
”Du är jag.”

 

 

 

ENDAST NÅGRA FÅ ARTFÖREKOMSTER
FIXAR ATT
INANDAS FÖRORENAD KOLDIOXID
OCH ATT
UTANDAS LIVGIVANDE SYRE
UTAN ATT
”BESTÅENDE MEN”
UPPKOMMER.

 

Under Sin Livstid
Förbrukar En Människa
Syret Från Sexton (16) Syreproducerande Träd.

 

Därför Är Det
Helt Rätt
Att Låta Nyplantera Sexton (16) Syreproducerande Träd
Under Sin Livstid.

 

Kedjerökande Nikotintorskar
BORDE PLANTERA
Den Dubbla Mängden
TRÄD.

 

 

 

PLANTERA ETT TRÄD
&
CO2 KOMPENSERA

 

1.
Vi-Skogen

2.
UNEP
&
Billion Tree Campain

 

”Symbolismen – och den betydelsefulla signifikansen – av att plantera ett träd har en universal påverkan inom varje kultur och varje samhälle på Jorden, och det är ett sätt för individuella män, kvinnor och barn att delta i skapandet av lösningar på den globala miljökrisen.”


- Al Gore,
Planeten Tellus i Balans


“The symbolism – and the substantive significance – of planting a tree has universal power in every culture and every society on Earth, and it is a way for individual men, women and children to participate in creating solutions for the environmental crisis.”


- Al Gore,
Planet Earth in Balance

 

 

 

 

VERY BAD
SUNKBO-INFLUENCE
(mycket negativt inflytande)


eller
TACK SÅ HIMLA MYCKET
för
“ICKE-JULKLAPPEN”!


eller
“Lill-Berra von Rollercoaster”
Har Sagt Det Hela Dagen
(men få har lyssnat):


“MERRY CHRISTMAS”
&
“CHRISTMAS INSANITY”

önskas från:

“ÄRKEBISKOPEN”
Anders Behring Breivik
(nordisk multikultislaktare)
&
“BLÅKULLEHÄXAN”
Taliban-Fia Blåneka
(notorisk mansförnedrare)

 

 

Dessa Båda
ULTRAFÖRLEDDA
MISANTROPER
alá
”Moronies-Puckonies”
(mORONpUCKON alá pUCKOmORONER)
äro
UltraförutsägbarA
&
LättindoktrineradE
såsom ett
Siamesiskt Tvillingpar
alá
“Mjöldryge-Älskanden”

från den senare hälften av

“Där-Och-Då-Talet”
anno
(nitroniao-psykotiska)
“NittonHundraNittioNu”

 

 

 

LAPPMARKSDILEMMA
&
”EGENMÄKTIGHETSDRÄGG”


eller
Mental Ohälsa
&
Uppdämda Känslor
inom
LAPPMARKSIDYLLEN


eller
Oprofessionella Tjänstejoner
Kan Inte Den Ädla Konsten Att Bemästra
Personliga Känslor
och
Destruktiva Impulshandlingar

 


Busschaufför eller tandläkare, kassabiträde eller sjukvårdare, socialassistent eller servicepersonal – det spelar ingen roll – för de primitivaste av överstyrda ”halvlappar” tar sig friheten att under pågående tjänsteutövning bli halsstarriga, eller rent av ovarsamma och handgripliga, gentemot sina tålmodiga uppdragsgivare, vilka alltså utgörs av den breda allmänheten.

Det oheliga syftet är att lätta på det lappmarksproducerade ”övertrycket” vilket tycks ge de känslohämmade ”halvlapparna” en legitim anledning att på ett urskillningslöst vis ta ut sina personliga och uppdämda aggressioner på den intet ont anande omgivningen.

Allmänt känt inom Svea Rike är att (den paleoprimitiva) Jantelagen förhindrar de höggradigt underkuvade ”halvlapparna” från att kommunicera på ett fredligt och civiliserat vis eftersom en både självmedveten och känslobaserad kommunikationsform inte finns angiven på uppfostringsagendan.

I den inhumana mass-invandringens mass-arbetslöshetsframkallande tecken – har de både demokratiska och civiliserade kommunikationsmetoderna under förtrycksharmsna och synnerligen skändliga former blivit undanträngda – för att istället giva plats åt ett överstyrningsframkallande ”tyst-och-lytt” -syndrom alá ”politiskt-korrekt” -psykos.

Den bi-kulturella och ”ultramoderna” NaziSharia-andan, med dess synnerligen avhumaniserade och patologiska beteenden bland löneslavar och andra tjänstgörande människor, har sin förråande grund i att många av de så gott som ”livegna löneslavarna” blir dödsförskräckta inför blotta tanken på att förlora sin innevarande födkrok till någon makt- och penninghungrig islamistdespot, eller till något annat underkuvat och förfördelat NaziSharia-offer inom NSUNSE.

Den både befogade och otrygghetsframkallande rädslan uppkommer eftersom chanserna i det bisarra dagsläget är ovanligt stora att även De Tjänsteutövande Folken skall bli mer eller mindre ”lottlösa” och/eller under absolut påtvingande former, nödgas uppleva en socialt- och ekonomiskt utarmande långtidsarbetslöshet, med alla dess både oönskade och avartade ”bi-effekter” i sitt skoningslösa och degenererade farvatten.

Att hålla tand för tunga och samtidigt låtsas som att solen skiner, fastän det både spöregnar och haglar, är det allra bästa en ”förståndshandikappad” och ”politisk korrekt” person bland fotfolket kan göra i detta megainfekterade arbetsmarknadsläge alá strategisk och demokratiurholkande NaziSharia-politik.

Emotionella överstyrningar och oprovocerade våldsaktioner blir till en samhällssöndrande och folksplittrande ”bonuspoäng” inom detta genomkorrumperade och megaföraktliga NaziSharia-sammanhang.

 

 

”AMEN – AMEN”
”Nu kan Ni Kasta Mig I Dammen!”
(sade den megaförledda enstöringen när sanningen uppdagades)

 

 

UPPHÄV
”EKOBYFÖRBUDET”
inom
NaziSharia Unionen Nya Sverige


eller

NON LONELY HEARTS UNION


eller
Djupt Under
”POLARISEN”


eller
”EKOBYPOÄNGAR”
framför
Nekrofilbekväma Penningsummor

 

Hade jag varit en av dagens alla arbetslösa ungdomar inom ”Nya Sverige” skulle jag snabbt som attan skriva ett snigelpostbrev eller @-mejla till Statsministern och be honom att GENAST ÖPPNA ETT GIGANTISKT FRYSHUS på Antarktis/Sydpolen (eftersom avsmältningen sker snabbare på Arktis/Nordpolen) – där det UNDER BÅDE LÅNGSIKTIGA OCH ENERGIBESPARANDE FORMER går att djupfrysa min egen och alla andra unga- och arbetslösa människors lekamen uti – ända fram till dess att det finns tillräckligt med både vettiga och välbetalda arbeten samt tillgång på billiga men hyfsade bostäder inom Svea Rike.


Hellre ”Antarktis-Djupfrysning” redan idag framför att, år-ut-och-år-in, under absolut ofrivilliga former, behöva ”ruttna bort” såsom en levande-död zombie-robot i ett socialt martyrskap vilket är uppburet av ett både individförnedrande och megafuttigt socialbidrag.

 

 

 

Sunk-Fia Blåneka
är
Maktgalen & Härsklysten
(Enligt ”Lilla Moi”)
samt

Oförvitligt & Rättskaffens
(Enligt ”Sig Själv”)


eller
KIDNAPPAD
”DOPSKED”
alá
MINNESGÅVA
(obefintligt drogsamband)

 

Först manspersonsutnyttjare och ihärdig slavdrivare – sedan barnastukare och kidnappare – och nu även minnesgodstjuv och vämjelig manskränkare alá Golden Christmas-dränkare.

Waaaoov, vilken perfekt och föredömlig tre-barnsmoder! Eller..?

Tursamt nog är hon bosatt inom det lagtrottsande och främlingsfientliga Sunkbo City-territoriet
där lögner och förtal går före rättvisa och sannfärdighet ungefär som på ett hyperdekadant och maffiakontrollerat ”Casino Cosmopole”.

 

God Jul & Gott Nytt!

 

 

 

”MULTIKULTURELL”
KA
KOFONI UTAN MOTSTYCKE


eller
Blattegrabbarnas Hyperperverterade
GÄNGVÅLDTÄKT
På En
Nordisk Prinsessa
alá
”VRÅLKÅT DRÖMSVINSKA”


eller
Desintegrerade & Multifärgade
”SÅPBUBBLOR”
Är Ett Ödesdigert Försök Att Införa
DEMOKRATISK FASCISM.

 


Det så kallade multikulturella samhället tål att jämföras med en tiomannaorkester vilken gör ett scenframträdande där de individuella musikerna framför sin personliga favoritmelodi på en och samma gång som alla övriga orkestermedlemmar.


Tänk dig en Roskildefestival där samtliga rockband på en-och-samma gigantiska musikscen framför sin egen hitlåt samtidigt med alla övriga.


Betydelsefullt Fakta – är att de flesta människor endast fixar att lyssna på Ett Enda musikstycke i taget – för att inte bli alltför ansatta av förvirrande och disharmoniska tongångar och/eller av destruktiva värstingljudvågor.


Möjliga undantag är de gånger ”amatörmänniskor” är haschpåtända- eller djupt drogansatta och överförfriskade på alkohol.

 

 

Komplimenterande Begreppsfestival:
Det är stor skillnad mellan invandring och invandrare – lika som det är skillnad mellan muslim och arab – även om det övervägande antalet Araber tillhör Islamreligionen.

Invandrare är alltså inte synonymt med Islamist/Muslim. Däremot är nazismen och islamismen mycket närbesläktade på det ideologiska planet. Lika barn leka bäst!

Det är även skillnad mellan en demokratiskt genomförd folkinvandring och en påtvingad massinvandring av välfärdsparasiterande och religionsfanatiska islamistdespoter.

 

Moder Svea
alias
”NYA (NIGGER) SVERIGE”
&
De Fyrtio-Tio Alibaba Rôvarna

 

M.V.H.
”Made In Sweden”

 

 

DET FINNS INGEN SKAPELSE

ENDAST FÖRVANDLING

 

Inom Det
”OFÖRÄNDERLIGA”
&
avhumaniserande
”mass-arbetslöshets-lägret”
är
Lill-Berra von Hetero-Smed
en
”Flå-Buse”
(medkännande heterobuddhist)
med ett
Multi-Kulturellt Inpassnings-Sakrament
alá
Etylero-Birano.

 

 

 

”TANKESPOTT”
UR
PAPPERSKORGEN

”BLONDRIKSHALLS”
HAUPTBANHOF

 

# 001
“Peace Officer”
is not the same as
Frälsningsarmén or Främlingslegionen.

 

# 002
COSMONOVA
Railway (”station”) University
är en
Non-Hednic Temple-Lodge
för
Megadissade
SVERIGEDEMOKRATER

&
Utfrysta
INVANDRARSVENSKAR
&
Arbetslösa
SVERIGESVENSKAR

&
Utstötta
FÖRFATTARE — KONSTNÄRER
&
Misslyckade
AMATÖRMUSIKER

&
Jordlottsberövade
MILJÖVÄNNER — GRÖNVÅGARE

&
Socioekonomiskt Förfördelade
FÖRTIDSPENSIONÄRER,
FOLKPENSIONÄRER,
SJUKPENSIONÄRER

samt
Illegalt och Godtyckligt
ISLAMISTPORTADE SVERIGESVENSKAR.

 

 

M.V.H.
DEN
Självutnämnda & Självförhärligande
”GURU-NON-SPOTT”

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

HELLRE
Andligt Upplyst
än
ÖverReligiös & TalibanInbilsk!

 

 

 

TJÄNSTEJON
HOS
SANNFÄRDIGHETEN


eller
”BEVÄPNAD”
med
Sanning & Humor

 

Iförd ett slitet och nersmutsat blåställ samt med grova och välanvända arbetshandskar, vill jag här inför den civiliserade delen av den öppenhjärtiga och filantropiska mänskligheten avslöja, att den eller de personer vilka i ett genuint studiesyfte, eller endast för sitt eget höga nöjes skull – söker ett skräckexemplar på ett fördomsbemängt och misantropiskt besserwisserpatrask – absolut bör kosta på sig en ”blixtvisit” till NaziSharia Unionen Nya Sverige (NSUNSE).

Bästa ”studieresultat” erhålles om en uppträder oförskräckt och självständigt på samhällsscenen bland de integritetsberövade NSUNSE-medborgarna – eftersom de är så himla fega och osäkra på sig själva att de endast i samlad trupp vågar förhäva sig gentemot de enstaka individer – vilka faller utanför deras hyperinskränkta och narcissistiska fördomsuniversa alá byfånehärva.

Eftersom elpistoler och pepparsprej är förbjudna vapen inom NSUNSE är det bra att vara kunnig i någon form av angreppsavledande kampsport, eller att vara ”beväpnad” med en stor dos kosmisk humor, till skydd och försvar emot NSUNSE-medborgarnas megaenfaldiga samt högljudda och differentieringsblinda fördomsangrepp alá narcissistisk huggsexa gentemot enskilda och icke-fascistoida personer – så kallade ”enstöringsfrämlingar”.

 

 

 

EN
”IMPOTEN & VÄDERBITEN”
MESSIAS

 

Den öppna dekadansen inom dagens avhumaniserade tjyvsamhällen vittnar tydligt om att den ”innevarande” Messias är över 2000 år gammal, det vill säga; HAN ... är vid dags dato ... hyfsat impotent och väderbiten.


Upplysningsvis är den ”återstående leveranstiden” av En Ny Messias ungefär 500 jordeår.


Enligt den esoteriska filosofin lär en ny ”Messias” uppenbara sig vart tvåtusenfemhundrade jordeår.


Det enda vilket lär uppenbara sig inom rådande samhällsförhållanden är den ena ”Anders (al-Quida) Breiviken” efter den andra.


Tack För Ordet!

 

 

 

SKENHELIG
DUBBELMORAL

 

De flesta infödda SE-människor är fantastiskt bra på att upprätthålla det ”sammanhållande” skenet utåt, alltmedan den infödda delen av SE-befolkningen, behandlar varandra som om vore de genomgående sammansatta av ”lågättade pottsorkar” vilka skall nedtrampas och smutskastas.

De flesta utlänningar vilka varit på tillfälliga besök inom SE-nationen har endast positiva lovord att komma med – förutom att de ur ett ekonomiskt perspektiv anser allting vara alldeles för kostsamt. – ”Everything is so expensive in Sweden!”

De flesta ”utlänningar” (eg. infödda medborgare utomlands) – vilka hemmavid har påträffat SE-folk i något megaexploaterat ”turistparadis” – refererar genast till halsstarriga och överstyrda fyllkajor vilka är ansatta av hyperytliga ideal och ultraperverterade sexvanor.

De flesta människor med invandrarbakgrund inom SE-nationen inser mycket snart att de stillatigande gör bäst i att acceptera den folkfjärmande desintegrationsmentaliteten i kombination med den nordiska känslokylan – såsom en del av den både dubbelmoraliska och fascistoida SE-kulturen och istället ”hålla sig till sin egen sort” – det vill säga; umgås med andra invandrarfolk.

Detta sistnämnda ”integrationsdilemma” är föga problematiskt för de massinvandrade Islamist-Svenskarna vilka har funnit sin artfrände på jorden inom det avhumaniserade och hypermaterialistiska samt megaytliga och övertroende teknokratväldet inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

 

 

FÖRTRYCKSBASERAD
FEGHET & FLATHET
är
SOCIALISTSVENSKA KARAKTÄRSDRAG
vilka i kombination med en
Islamistisk Massinvandring
på ett skoningslöst vis
har initierat
Mass-Arbetslöshet & Av-Demokratisering
inom
(den förstoppade)
SVERIGENATIONEN

 


Många socialistiskt särpräglade och tillika socialt oförmögna Sverigesvenskar har ingenting alls att komma med – inom de sociala sammanhangen – förutom en megadissande samt torr och humorbefriad högfärdsarrogans av nazistisk nekrofilmodell.


De socialt- och emotionellt underutvecklade NaziSharia-moronernas antisociala dissningsmantra lyder helt osunt och korthugget: ”Jag Vill Inte Prata Med Dig!” Underförstått Budskap: ”Jag Pratar Endast Med Min Egen Socialt Inavlade Och Nazi-Schizoida Besserwisser-Sort!” Med andra ord har vi att göra med socialt handikappade samt högfärdsansatta och djurälskande misantroper.


Denna synnerligen antisociala attityd blir till ett mindre betydelsefullt faktum när somliga av de folkalienerade och (national-) socialistiska offerlammen intensivgosar med lågt stående och beroendefyllda husdjur eller under perverterade former ägnar sig åt både nesliga och avskyvärda tidelag(!) med sina fyrfota ”bundisar” vilka också är oförmögna till verbal kommunikation/social interaktion och till att hysa ett rationellt tänkande med personliga åsikter.


Hade jag varit en utomeuropeisk medborgare skulle jag absolut inte emigrera till ett land vilket är hårt ansatt och djupt plågat av massarbetslöshet med laglöshetsbefrämjande integrationsproblem bland både infödda och invandrade medborgare.


Det handlar med andra ord om en bångstyrig massarbetslöshet med allvarliga integrationsproblem vilka har sin faktiska grund i en hänsynslös och regeringsdespotisk massinvandringspolitik med en dundertabbesartad islamistfavorisering – vilken medför att återstoden av den etablerade demokratin är allvarligt hotad av fascistoida och samhällsnedbrytande krafter – vilka kommer både ”inifrån” och ”utifrån” på samma gång.


Denna min utomeuropeiska migrationsvägran till ”Nya Sverige” är alltså grundmurad i en alltruistisk medkänsla för det hårt prövade och invandringsöversvämmade ”Nya Sverige”.


De nordiska medborgarnas redan överansträngda arbetsmarknad skall inte behöva ansättas ändå hårdare av en nedtyngande massarbetslöshet med upptrappning av våldsframkallande integrationsproblem.


Min personliga migration till ”Nya Sverige” skulle endast förvärra läget för samtliga av dess medborgare och inte minst skulle den vara till nackdel för alla unga- och till arbetsmarknaden ”okvalificerade” Sverigemedborgare.


Migrationen skulle framstå såsom ett egoistiskt parasiterande och oavkortat medverka till att sabotera samhället för en nordisk folkgrupp vilken genom hårt och idogt arbete under många år har uppbyggt en relativt välmående samhällsmodell.


Massarbetslösheten inom ”Nya Sverige” (eg. NaziSharia Unionen Nya Sverige) är en direkt produkt och/eller en avartad konsekvens av Sverigeregeringens ovarsamma och demokratiurholkande massinvandringspolitik med islamistiska förtecken, i kombination med dess nazi-influerade och nekrofili-rigda bestämmelser och förordningar, gällande småföretag och egenföretagande.


Ovanstående hävdar jag frankt i egenskap av både infödd och långtidsarbetslös, men numera ”förtidspensionerad” Sverigemedborgare med demokratiska grundvärderingar, vilka är uppbackade av esoterisk filosofi och/eller esoterisk budhism.


Med andra ”fridstörande” ord skulle en kunna tydligaregöra att jag är en absolut oskyldig men ändå livstidsdömd straffånge inom mitt eget hemland med undantag för det approximativa tjugotalet (20) år jag ”varit på rymmen” (eg. undkommit att bli nationalsocialistisk megaindoktrinerad) och istället befunnit mig inom mera demokratiska nationer på den europeiska kontinenten, eller varit bosatt i geografiskt avlägsna världsdelar med en hyperlevande och multibejakande andlighet, vilken är djupt förankrad även inom statsskicket.


Om inte det nazistvänliga Sverige hade fjäskat så intensivt för Adolf Hitler och samtidigt levererat kopiösa mängder järnmalm till Nazityskland och varit så fruktansvärt pseudoneutrala och nazilojala hade kanske Andra Världskriget varit avslutat efter ett- eller ett par svåra och bloddrypande år istället för efter sex (6) megablodiga år vilka innehöll en aldrig tidigare skådad masslakt av ”soldater och civilfolk” det vill säga människor.


Det hela handlar Inte Minst om sex fasansfulla krigsår vilka är ”krönta” av en bestialisk massutrotning av det judiska folket.


Här kan en verkligen tala om feghet och flathet i äkta (national-) socialistisk rövaranda.


Till den oheliga (fascist-) saken hör också att många ”dåtidsmoroner” ansåg att A. Hitler var en ny- och efterlängtad ”Messias” vilken skulle frälsa världen från all ondska. Haaalåå! - Hello!


Tvi Vale! ... för att tillhöra en så fruktansvärt misantropisk och folkalienerad nazistnation vilken ännu i dag fortsätter med sin fascisttillvända mission på jorden genom ett icke-demokratiskt iscensättande av en islamistisk massinvandring till Sverige – under det bedrägliga skenet av att vara en ”humanistisk” och ”multikulturell” nation.


I själva verket har vi att göra med en bi-kulturell Nazi-Sharia Synergism – ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – N.S.U.N.S.E.


Alla övriga, -men synnerligen sparsamt tillvandrade och mera demokratiskt orienterade folkgrupper framstår endast såsom en avsiktligt förvillande och mycket exotisk kuriosa vilken är ungefär lika framträdande inom ”Nya Sverige” som ett färgglatt strössel är på en kolsvart lakritsglass i den beckmörka och frostkalla höstnatten vid Norra Polcirkeln.


Tvi-Tvi Vale!

 

DEN
Megahärsklystna & Tråkmånstriviala
Nazi-Sharia-Synergismen
gör
(den livslångt demokratiska)
”Lilla Moi”
Fullständigt ”Överflödig” Inom
N.S.U.N.S.E.

 

 

M.V.H.
Lars E Johansson
EkobyAllians & FutureTree

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

DET ÄR STOR SKILLNAD
mellan
Religiositet & Andlighet

 


En strikt dogmatiserad och ”ortodox” eller mera korrekt; en exoterisk och dogmatiserad religionsutövning, kan vara megaskadlig för dess utövare eftersom den oftast har så höga, eller rent av övermänskliga ideal, att involverade människor drives till en avhumaniserad känsloundanträngning.


Det hela handlar om en osund tvångsmanöver
vilken i sin ödesdigra förlängning framkallar oprovocerade aggressionshandlingar och emotionella överstyrningar inte minst blir sexuella perversioner, under både förvildade uttryck och ohämmade former,
uppammade i dess analrigida och vanställda farvatten.


Bara för att en person är överdrivet förbannad och högröstad inom sociala sammanhang betyder det inte att den har absolut rätt i sakfråga.


Däremot vittnar nämnda uppträde om emotionella överstyrningar från ett underutvecklat eller hämmat och eftersatt känsloliv alá borderlinermodell.

 

Den Gyllene Medelvägen
Är Att Föredra.

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

MEDITATIV
FÖRSAKELSE


eller
Megadissande Fascistkarma
alá
Egoförgörande Karmaprövningar


eller
OFRIVILLIGT
Nazi-Dissad
&
Socialt Isolerad

 


De högfärdsansatta ”NaziSharia-moroner” vilka har vuxit upp under relativt harmoniska familjeförhållanden kan i sitt empatibefriade liv alls inte förstå vad socioekonomiskt förfördelade människors ”ofrivilliga försakelse” och/eller hårt prövande jordekarma verkligen innebär i praktiken.


Den så gott som bankrutta och numera även socialt isolerade samt illa tilltygade ”Lilla Moi” har, utöver en natur- och ekobyförankrad livsstil, under sin ”komitragiska levnadsbana”
tidigt i livet fått försaka sin biologiska och potentiella familj vilken också innehöll många kusiner och släktingar.


Därtill
ingår även försakelse av en ”megaförstående” fosterhemsfamilj bestående av fem stycken hårt prövade familjemedlemmar.


Här utöver har ”Lilla Moi” även fått försaka många nära- och kära vänner samt en biologisk son- och numera även ett barnbarn.


Förevarande försakelseuppräkning inkluderar givetvis även en icke-tillgång på sociala forum samt en vettig arbetsplats och en älskvärd flickvän med potentiella möjligheter till familjebildning.


Uppoffrandet av alla kollektivt firade högtider är endast en ”tårdrypande försakelsebonus” i sammanhanget.


Denna ”faktiska försakelsekarma” är till stor del avhängig förljugna och ansvarsbefriade människors superegoistiska illgärningar inom den jordiska arenan.


Pricken över ”i” är alla fascistoida och antisociala megadissningar inom ”utesvängen” i den hyperytliga och fördomsbemängda skvaller- och förtalsdelen av Tellustillvaron.

 

Thank You So Very Much!
(NaziSharia Unionen Nya Sverige)

 

 

KARMALÄRAN
ERBJUDER ALLS INGEN
”FÖRLÅTELSE”


KORREKT KARMA ATTITYD:
Dra Lärdom Ur Dina Tidigare Misstag
&
Gör Sedan En Konsekvent Bättring
helt utan
SKAMKÄNSLOR.


En Kompromisslös
BÄTTRING
Utan Återfall Till Dåliga Vanor
Är Enligt Karmaläran Den Enda Vägen Till
BOTGÖRING.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

 

GOTT NYTT

”NAZI-SHARIA-ÅR”
ANNO 2012
(After Christ)

&

OM MANI PADME HUM
ANNO 2510
(After Buddha)

&

MULTITAK FOER
“IKKE-KAERLIGHETEN”
ANNO
HÄR & NU

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

 

(INGEN RUBRIK)


eller
”Scania (hymmel-mummel) Vabis”

 


När vissa analrigida och ”överåriga” Basiliskenborg-Brudar får sig ett ”köttdisknummer” i surfarsängen av en självständig och heteroviril Kosmopolit-Man – heter det (ibland) lite skuldkänsloinitierande: ”Nu Tycker Jag Att Du Endast Massageolje-Onanerade Inuti Min Tillvarouttråkade Och Fnösktorra Basiliskenborg-Mutta!”.

 

Underförstått Basiliskenborg-Budskap:
”Tack så himla mycket för ’midnattsståndet’ men nu har jag fått nog av att ’sängsurfa’ tillsammans med dig och din outtömliga Kundalini-Balle!”

 

 

 

 

ELAKA
NYÅRSRYKTEN
&
ANSVARSBEFRIELSE

 


Visst finns möjligheten, att det endast handlar om ett elakt förtal, men det Envisa Ryktet förtäljer att de mest ondsinta av Sunkbo Citys infödda medborgare har en hemligstämplad ”dödslista” till vilken de varje nyårsafton före de går ut och skjuter av raketer och smällare från almanacksanteckningarna överför antalet nyinflyttade utbölingsmänniskor vilka de under det gångna året har lyckats med att driva, antingen till avflyttning, eller till ofrivilliga självmord genom sina främlingsfientliga samt socialt avtroppande och hyperdiskriminerande bondtölpsattityder.


En världsvan kosmopolit behöver alls inget facit i sin medkännande hand för att förstå att alltför många människor har drivits till ofrivilliga självmord inom den antisociala och analrigida NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Detta eftersom alla misantropiska nekrofilattityder talar sitt eget klarspråk.

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

Ni Kan Kalla
”Lilla Moi”
för
HALVDAN

Eftersom Han Vare Sig Är
Prästvigd eller Alkoholiserad
dock
Hyser Han Ett Brinnade Intresse
för den
ESOTERISKA FILOSOFIN
och
vurmar varmt
för
EKOBYMODELLEN.

 

Till den goda saken hör att ”Lilla Moi” inte behöver resa någon ”annanstans” eftersom han redan är framme.


Emedan han lever i nuet befinner han sig alltid här-och-nu oavsett var än han befinner sig i världen.


När kamraterna fram på höstkanten frågar efter var tusan han varit under sommaren – svarar han bara: ”Vad då varit?” – ”Jag har endast varit här-och-nu hela dagen!”.


Han Är Alltså
”Redan Framme”
Även Om Han Förflyttar Sig
Inom Rummet.

 

 

 

 

EGENMÄKTIG
&
”SKOGSTOKIG”

eller
Den Galnaste Ideologin Vinner!

 


Majoriteten Skandinaver är så himla godtrogna och ”politiskt bortkollrade” (eg. socialiststatsindoktrinerade och dumdrivna) att de inte ens fattar att den innevarande samhällsordningen kommer att frammana den ena ”Anders al-Quida Breiviken” (eg. missnöjda folkmördaren) efter den andra.


Härom vittnar det fullskaliga och pågående ”inbördeskriget” i Malmö City, Göteborg City och inte minst i Stockholm City.


Det hela handlar om ett ofrivilligt civilfolkskrig vilket har sina djupaste rötter i Stockholmsregeringens islamistfavoriserande och ansvarsbefriade mass-invandringspolitik alá dundertabbe.


Egentligen borde alla despotiska och hänsynslösa ”NaziSharia-regeringar” befinna sig bakom lås- och bom, eller helt sonika avsättas, till förmån för mera demokratiska och folktillvända regeringar.


I grund och botten handlar det hela alls inte om ”Rasism” och ”Främlingsfientlighet” utan om en hänsynslös och despotiskt genomförd massinvandringspolitik – vilken åsidosätter och nedtrampar de Infödda Medborgarna – till gagn och nytta för alla intoleranta, förråade och välfärdsparasiterande islamistdespoter.

 

Alla Andra Påståenden
Är Ett Manipulativt Och Vilseledande
STRUNTPRAT.

 

 

Konsten Att Leva Med Huvudet Under Armen:
Först drar den megafascistoida Stockholmsregeringen igång med en hyperpervers och anti-demokratiskt genomförd massinvandring av fanatiska, förråade och välfärdsparasiterande islamistdespoter.


När väl inbördeskrig och massarbetslöshet är ett utarmande faktum inom Svea Rike försöker densamma Värstingregeringen stävja våldsupptrappning och upploppskravaller genom att ”modifiera” vapenlagarna och införa strängare diciplinåtgärder.

 

Här Kan En Tala Om
”Symtomatisk Problemlösning”
Efter Att Ha
Överkört & Nedtrampat
Stora Delar
av den
Infödda Sverigebefolkningen!

 

Goddag Yxskaft!

 

 

 

KNARKARKONSUMENTER
&
DROGREKLAM I TEVERUTAN

 


Hur tusan skall ”vanliga konsumenter” kunna förstå skillnaden mellan Demokratisk Politik och Livsfientliga Ideologier när de inte ens begriper att det massiva utbudet av påträngande och ofrivilliga reklaminslag i teverutan är till för att skapa ett patologiskt konsumtionsbeteende vilket är synonymt med ett beroendebetingat drogmissbruk alá ”Jävla Knarkare”!


Samtliga televisionsinriktade reklambolag borde omgående anmälas till socialstyrelsen för; ”Husfridsstörande Hets Mot Tålmodig Tevetittargrupp”.

 

 

 

LÄTTSAMHET

 

”Lilla Moi”
är portad hos
pensionärsföreningen
på grund av att han
vägrar käka
VIAGRA.


”Lilla Moi”
hävdar
lugnt och stilla
att han istället har
Ett Mycket Gott
HJÄRTA.

 

 

”Lilla Moi”
är alls inte
Levande-Död
han är endast ett
mänskligt kolli på snabba fötter
vilket flörtar friskt och frisinnat med
Invandrade Shariafröknar
på grund av det
mansförnedrande kvinnounderskottet
inom
N.S.U.N.S.E.

 

 

 

S O S — S O S
HELP! — HELP!

 

DEN
Fridsamma Och Sannfärdiga
SÖRLÄNNINGEN
”Lilla Moi”
Har Sedan Sin Ungdoms Fagraste Vår
Blivit Hårt Trakasserad Och Djupt Utnyttjad
Av En
”Skogstokig-Och-Överårig-Utbyggdskvinna”
(mansförnedrande rödstrumpenymfoman)
Med Härkomst Från Södra Norrland
vilken har
Gjort Sig
SKYLDIG TILL
Långvarigt Missbruk
Av Ett
Juridiskt Maktmedel.


INTE MINST
Har Hon Gjort Sig
SKYLDIG TILL
ett
ANSVARSLÖST
&
TRAUMATISERANDE

GOSSEBARNSUDERKUVANDE
!

 

 

 

 

EURONORDISK
&
”SEXUELLT ÖVERJORDISK”

(klickbar musiklänk)

 

Det Gammalmodiga Talesättet:
”Små Barn Skall Ses Men Inte Höras!”
har inom det
Hyperytliga Och Analrigida
FASCISTSAMHÄLLET
ersatts av det frisinnade uttrycket:

”De Ultramoderna
’Nazi-Sharia-Fröknarnas’
SUPERSKÖNA AVSUGNINGAR
Skall Både
Sess-Och-Höras
Av De
HYPERFERTILA SINGELMÄNNEN!”

 

 

 

 

”SUNKBO CITY”
INSPIRATION


eller
INGEN VILA INGEN
RO
BARA ILA BARA
GNO


eller
Omogna & Tanklösa
NÄBBGÄDDOR


eller
VARNING
För Orkan I Ett
VATTENGLAS!

 


I Sunkbo City är ”Lilla Moi” till stor del omgiven av socialt inavlade byfånar och skogstokiga psykfallsmoroner vilka förutom att de har visat sig vara både obildbara och sturska även är i avsaknad av självdisciplin och impulskontroll.


Dessa så kallade skogstokiga varelser är så fruktansvärt arroganta och högfärdsansatta att de till och med skulle urinera på självaste ”Herr Messias”
om han skulle uppvisa sitt förandligade och välmenande plyte inom Sunkbo City-territoriet.


Ursäkta Mig!
Men Nu Måste Jag Gå På Toa Och Kräkas.


Socialt inavlade och absolut obildbara besserwissermoroner behöver alls inte kommunicera med ”utbölingar” eftersom de via ryktesvägen redan kan-och-vet ”precis allting” om allt och alla.


På grund av att nämnda ”besserwisserklientel” hyser den medfödda oförmågan att med ”utbölingar” kommunicera på ett lyhört och civiliserat vis – anser de sig vara absolut fullkomnade och fullständigt felfria såsom människor – vilket gör att de aldrig behöver be sina medmänniskor om ursäkt för begångna oförrätter, etcetera.


Ursäkta Mig!
Men Nu Måste Jag Gå På Toa Och Kräkas – Igen.

 

 

 

”RÖDSTRUMPEMÖDRAR”

 


”Lilla Moi” är alls inte ”asförbannad” på jordens alla ensamstående mödrar.


Han protesterar endast emot de ensamstående ”rödstrumpemödrar” (eg. kommunistiska feminister) vilka avsiktligen skadar sina arma söner så att dessa blir fullkomligt oigenkännliga inför sina fäder samt permanent personlighetsförändrade.


Detta faktiska förhållande utspelar sig samtidigt som de maktfullkomliga ”värstingmödrarna” på ett skamlöst och ansvarsbefriat vis försöker undkomma med sina traumabildande barnaövergrepp genom ett intensivt och megaförljuget förnekande av uppenbara fakta.

 

 


PERSONKRÄNKANDE
MAKTDEMONSTRATIONER


eller
KORRUMPERADE
”KÄRRINGTRAKASSERIER”


eller
ANTISOCIALA
&
Främlingsfientliga Fascistmoroner
Norr Om Blatteälven

 


Trotts att vi sedan länge lever i ett så kallat multikulturellt samhälle, har polisen i ”Sunkbo City” (fortfarande) ett så fruktansvärt dåligt folkomdöme, att de inte ens kan skilja mellan en social och vältalig författare och en knarkare vilken är både nerdekad och hjärnskadad.


När en social och tillika budhistinspirerad författarkonstnär och/eller ”kastlös” och sannfärdig författare sitter bland olika människor på en centralstation och ”väntar” är det för Den Svenska Rysstatspolisen bara till att storma in och släpa med sig ”den egenmäktiga fridstöraren” till polisstallet och där förnedra ”fanskapet” genom att tvinga ”den arrogante jäveln” till att avkläda sig spritt språngande naken för att fickmuddras samt kroppsvisiteras och tvingas till att lämna urinprov under den både påhittade och totalfalska rysstatsmotiveringen:


”Du anklagas härmed för att vara en förvildad knarkare eftersom du pratar öppet och ärligt med dina bredvidmänniskor inom det analkorrekta och nekrofilrigida NaziSharia-samhället!”


Underförstått budskap:
”Vi antisociala och överförmyndande Rysstatsmoroner
är sedan länge emotionellt vanställda av både jantevälde och skogstokssjuka att vi betraktar den känslohämmande ’tyst-och-lytt -åkomman såsom något fullkomligt normalt och människouppbyggande.”


Uppenbarligen behöver ”Sunkbo City”-polisen alls inte be de civiliserade medborgararna om ursäkt för sina fatala misstag alá personkränkande maktdemonstrationer
eftersom de består av ”lappsturska skogstokslänningar” vilka har besserwisserpatent på verkligheten.


Här kan en verkligen tala om elefantfotsklumpiga och megaokänsliga polisingripanden
vilka initialt är helt förutan en rättsstatserforderlig legitimationskontroll vilken är uppbackad av en integritetsrespekterande förklaring till polisingripandet före ett både ansvarsbefriat och överdramatiskt bortforslande av infödda Sverigemedborgare iscensättes. Heej-och-hååå!


Under ovan nämnda omständigheter kan världsvana medborgare och andra civiliserade människor lätt få det bestående intrycket av att ”Sunkbo City”-polisen tävlar inbördes om den oadliga och folkkränkande övergreppstiteln: ”Det Största NaziSharia-Svinet Iförd En Förvillande Människohamn”.


En kan i sammanhanget undra hur länge det kommer att dröja innan sociala och världsvana Sverigemedborgare vilka råkar nysa- eller under hurtfriska och folkliga former samtalar med sina medmänniskor inom lappmarksrummet blir anledningslöst polistrakasserade och brutalt bortforslade av ”Den Svenska Rysstatspolisen” för att i bara mässingen tvingas till att avlämna; urin- blod- och avföringsprov, inom en antisocial och folkkväsande betongbunker?


HUVÁLIGEN!


Att portvakter och utkastare vilka härstammar från samhällets ”skuggsida” alls inte bryr sig om att be folk om ursäkt för sina despotstinna folkövergrepp är förståligt – polismakten inom det så kallat ”öppna” och ”demokratiska” samhället borde en dock kunna förvänta sig mera av – den borde ha betydligt mera vett i huvudet än vad en aggressiv och självhävdande byracka har, kan en infödd Sverigemedborgare tycka i sin både godtrogna och infama dumdrivenhet.


Tack Så Himla Mycket
För Allt
”Smuts-Vatten”
På Min
Folkkära Och Miljövärnande
Ekoby-Kvarn!

Men .., Nu Räcker Det!
Tack - Tack!


JÄTTETACK
FÖR
JANTEATTACK
No: 1001


Med ett så fruktansvärt och övermäktigt förtryckarvälde är det alls inte märkligt att ”Sunkbo City”-folket består av en hjord ”tysta-och-lytta” medborgare vilka är fulla med fascistoida aggressioner och andra emotionella överstyrningar.


De arma ”skogstokskrakarna” från den glesbefolkade och ödsliga ”lappmarkstundran” förefaller ha ett både outtalat och jantelagsbaserat kommunikationsförbud alá besserwisserdårfink att rätta sig efter.


Vilket i praktiken innebär att de flesta av dem vandrar omkring i sin egen isolerade ”bubbelvärld” och inbillar sig saker och ting gällande omvärlden och medmänniskorna.


Det är ungefär som om de mest ”skogstokssjuka” av jantelappar tänkte för sig själva:
”I det här folkförtryckande janteträsket är det bäst att uppträda såsom en kopia vilken låtsas vara sig själv genom att efterlikna alla andra lappmarksmoroner.”


HUVÁLIGEN!


”Skogstokig” — ”Lappsjuk” — ”Ökentokig”
Är Samma Sak Som
Fascistoid — Antisocial — Främlingsfientlig
ENSTÖRING

 

 

M.V.H.

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om
En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

ÖVERSINNLIG
DJUPMEDITATION


eller
Transcendental Meditation

 


Transcendental Meditation är absolut inte synonymt med ”näthinnebilder” och/eller ”ögonlocksfilmer”.


Den själstillståndsbaserade sanskritbenämningen ”nirvana” (japanska: ”sunyata”) handlar om en tomhet vilken paradoxalt nog också är en absolut fullhet.


Detta översinnliga trancetillstånd är svårbegripligt för de flesta icke-initierade västerlänningar. De frågar sig med myror i huvudet hur tusan ”både-ock” alls kan vara möjligt?


Vi talar här om en översinnlig ”andlig orgasm” vilken
med 3D-begränsade ord och stavelser – är absolut omöjlig att beskriva.


(Den Kristna Kyrkans så kallade frälsningsupplevelse har självfallet alls inget samband med ifrågavarande (översinnliga) ”andliga orgasm”).


Den ”andliga orgasmen” kan endast upplevas i ett transcendent medvetandetillstånd och/eller i ett så kallat parasinnligt kvantmedvetande.


Många sensationslystna hedonister eller så kallade ”sensualister” traktar efter sinnesstimulans och underhållning även under djupmeditationen.


Det är alls inte bra att ”fastna” i ytliga önskningar och profan begärelse under den initiala fasen av djupmeditation ity dessa ”orena” eller ”autonoma” tankefoster och/eller känsloyttringar har en osviklig förmåga att störa den bortomsinnliga koncentrationens kristallklara och stillhetsassocierade fokusering för alla dess seriösa utövare.

 

Jämförande & ”fokusförgätande” bildspråk:
Sjömännens sinnesstimulerande önskedröm är att långt ute på den blå och vida oceanen påträffa en kärlekskrank och underskön Sjöjungfru.

 

 

 

DEN
FOLKFÖRTRYCKANDE
RYSSTATEN
N.S.U.N.S.E.


eller
ARMA
”UTBYGGDSMORONER”


eller
”Sunkbo City”
är de
Antisociala Förbrytarnas
LÄNGE—SAKNADE—DRÖMLAND

 


De absolut galnaste och mest skamliga av alla människor vilka går omkring i ett par skor är de fascistoida och antisociala ”skogstokslapparna” från Sunkbo City.


För den civiliserade medborgaren påminner Sunkbo City i mångt och mycket om ett ensligt beläget ”dårhus” vilket är fullt av nerdrogade psykpatienter vilka saknar sjukdomsinsikt och därför också är totalt oförmögna till att föra sin egen talan.


Deras ansvarsbefriade ”NaziSharia-förmyndare” borde ta sina antisociala och folkförnedrande ”spottloskelekar” och stoppa upp dem där de verkligen är hemmahörande.

 

”Alla Människor Har Lika Värde!”


Pyttsan Heller!

DETTA
Manipulerande & Schablonartade
TALESÄTT
gäller
ABSOLUT INTE
inom det
Främlingsfientliga & Megaenstöriga
SUNKBO-CITY-VÄLDET.


På denna den mest vanvördiga av alla spottloskeplatser sitter ”Lilla Moi” fast bland samvetslösa kidnappare och andra hjärtlösa förbrytare vilka emot allt sans och förnuft har det genomkorrumperade polisväsendets personbeskydd och goda överinseende.


Tala Om
”Tom-Tvärt-Om”
&
Ett
Motvalls Kärringrike.

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

HYPER—DUPER—VARNING
för
ENSAMSTÅENDE
TVÅBARNSMÖDRAR
med
MANSFÖRNEDRANDE
RÖDSTRUMPEIDEAL!


eller
OSKULDSFULLA GOSSEBARN
Manipulerade Till Fadersförakt
av
(mansförtryckande)
NYMFOMAN-RÖDSTRUMPOR.


eller

”NYMFOMANRYMMEN”
från
de båda vanvårdade flickebarnens
ANSVARSKÄNNANDE
FAMILJEFADER.


eller
VARNING
för
Främlingsfientliga Folkförtryckare
med en
”Skramlande Bleckburk”
istället för ett
MEDKÄNNANDE
MÄNNISKOHJÄRTA!


eller
EN MAN
Måste Vara
Perverterad eller Sinnesslö
för att
UPPSKATTA
en
”LOMHÖRD BITCHSUBBA”
alá
MANSFÖRSLAVANDE
RÖDSTRUMPEMODER!


eller
JAG
Har Sagt
DET
”Hela Dagen”
men ingen enda
Medkännande Varelse
Har Någonsin
LYSSNAT
till mitt arma
MÄNNISKOHJÄRTA!

 


Jag hyser ett varmt och intensivt medlidande med de fysiskt vältränade och psykiskt välmående men dock arma Kosmopolitgrabbar – vilka under sina fagraste ungdoms- och renlevnadsår (vid 23 bast) – genom missbruk av ett juridiskt maktmedel har påtvingats en nikotinbolmande, tobaksnusande och ”ensamstående” tvåbarnsmoder (30 bast) med en inskränkt och maktgalen utbyggdshjärna samt en kvinnokropp vilken uppvisar ett par säckiga hängbröst och en avtändande akterspegel.

Vi har i ett missförhållandeinitierande läge att göra med en ”ensamstående” utbyggdsmoder vilken relativt tidigt i livet (vid 17 bast) blivit gravid tillsammans med en lappmarksman och nu på senare tid (vid 30 bast) är ute på ”nymfomanrymmen” för att kompensera förlusten av allt mellan man, fadersgestalt och förlorade ungdomsår ...

... genom att utnyttja samtliga av de yngre män vilka råkar komma inom hennes hyperdesperata och nymfomandespotiska kompensationssfär inom ett internationellt och ekologiskt New Age-Center.

Var god observera att den sannfärdiga beskrivningen av ovanstående missförhållande (1977 e. Kr. – 2012 e. Kr.) kommit till allmän kännedom först efter 35(!) år av härsklystet personutnyttjande och maktdemonstrerande kärringtrakasserier från den ”nymfomaniserade” Rödstrumpemodern – vilken hittills har ”lyckast väl” med att undkomma lagens långa arm –

genom att under tokförljugna former gömma sin lögnaktiga och sociopataktiga modersperson bakom illa medfarna och ofrivilligt ”pseudosociala” (eg. sociopatikompenserande och modersprotektiva) barn – vilka under alla sina ”fadersförgätna” år har blivit drillade och manipulerade till att agera antingen såsom ”charmerande manslemsmagneter” eller såsom självuppoffrande beskyddarsköldar –

åt den promiskuösa och nymfomanaktiga Pseudo-Rödstrumpan med den välsmorda svängdörren in till den patologiskt mansutnyttjande venusfållan.

Långvarigt personutnyttjande och barnakidnappning anses vara allvarliga brott i övriga delar av världen. Dock inte inom det främlingsfientliga och mansförtryckande, samt inte minst; lagöverträdande Sunkbo City-territoriet.

Detta megalångvariga och energidränerande missförhållande har alltså hittills med Sverigemyndigheternas ”goda inseende” fått pågå sedan 1977 e. Kr.(!) och ännu inte fått sin, för samtliga inblandade parter, tillfredsställande upplösning.


Tvi Vale! x 3


De 35 mansförtryckande åren inbegriper även en bestialisk tillstukning av ett elvaårigt gossebarn (vilken tillkom 1980 e. Kr. genom konsekvenserna av det härsklystna och långvariga maktmissbruket från nymfomanmoderns sida) och vars dramatiska förveckling har lett till ett 21-årigt kidnappardrama (1991 e. Kr. – 2012 e. Kr.) ... och vilket i skrivande stund ...

... ännu inte fått en godartad och för samtliga inblandade parter tillfredsställande upplösning på grund av den ”pseudofega” (eg. sinnessjukt sanningsdöljande) och rödstrumpeinspirerade utbyggdsmoderns makabra förljugenhet och fatala ansvarslöshet.

Inte minst är här beskrivna maktmissbruksförveckling avhängig den arroganta utbyggdsmyndighetens sociala inkompetens och ”mödrapartiska sinnesslöhet” vilken uppenbarligen är helt befriad från ett ansvarskännande hänsynstagande gentemot de illa tillstukade och fadersberövade barnens allmänna välbefinnande.


Tvi Vale! x 9

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

BAKGRUNDSDETALJERNA
Till Ovanstående
Dramaförveckling & Mansutnyttjande
Finns Att Närmare Tillgå På Nedanvarande
WEBBLÄNK:

 

 

 

 

Ultrabillig & Klimatsmart
”PROBLEMLÖSNING”


eller

Använd Spillvärmen Från Krematorierna
Till Att Elda För De Vinterfrusna Kråkorna!


eller
KONSTEN
Att Slå
TVÅ
”FULA FLUGOR”
i
EN ENDA
(glödhet)
MEGASMÄLL

alá
Utplåning & Förintelse
av
Ungdomsarbetslöshet & Bidragsberoende

 


Eftersom den 23 %-iga ungdomsarbetslösheten tydligt indikerar att dagens ungdomar är både oönskade och överflödiga inom den ”ultramoderna” och bi-kulturella NaziSharia Unionen Nya Sverige –


borde alla samvetsbefriade och ansvarslösa ”NaziSharia-själar” fråga sig varför en bakåtsträvande och folkförnedrande nation – vilken frivilligt allierar sig med nazister och islamister –


ännu inte har påbörjat en ”konsekvent upprensning” genom att i koncentrationslägers-liknade krematorier ihjälgasa och förinta dagens arbetslösa och uppenbarligen ”överflödiga” ungdomar –


för att på ett energisnålt och klimatsmart vis återanvända ”spillvärmen” från ungdomskrematorierna till att elda för de arma och vinterfrusna utomhuskråkorna.

 

 

VAR GOD
ATT NOGA
OBSERVERA:

OVANSTÅENDE TEXTAVSNITT
är endast ett
GROTESKT UTTRYCK
av en
MEGASJUK HUMOR
inom ett
ULTRAFÖRLJUGET & HYPERKORRUMPERAT

TEKNOKRAT-FASCISTISKT-PERVO-MORON-SAMHÄLLE.

 

 

DE
Moderna Människor
Vilka ”Orkar Med” Att
Blicka Bakåt
I
Industrisamhällets Högvördiga
HISTORIA
Finner I Dagsläget Endast Några Få
Klimatsmarta & Framtidsvänliga
VISIONER
Vilka Har Gjort Betydande
LANDVINNINGAR.

 

 

Må Alla
Arbetskraftsbehövande och Miljöförskonande
EKOBYSAMHÄLLEN
SEGRA
I
Den Bittra
”KLASSKAMPEN”
Till Fördel För Alla
Arbetslösa Och Överflödiga
N.S.U.N.S.E.
UNGDOMAR!

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

 

OM
”NYA SVERIGE”
nu är så himla
”MULTIKULTURELLT”
eller
TOLERANT
&
FÖRDOMSBEFRIAT
(som det sägs)
Borde Absolut
Inga Förbehåll Finnas
för
Den Eller De
Civiliserade Människor
vilka under
Sakrala Former
inom det
Offentliga Rummet
förtär några
Multi-Kulti-Heliga
”DUNDERBIRA”.

 

 

LOGIKRIKTIGT
&
KONSEKVENSENLIGT
Borde Det Alls Inte
”Föreligga Ett Problem”
så länge
SHARIA-SJALARNA
inom det
OFFENTLIGA RUMMET
är
Draperade Omkring
de
Andligen Vansläktade
samt
Hyper-Segregerade
och
”Megadeth-Integrerade

Sharia-Fröknarnas Religio-Holiska
BRUSHUVUDEN.

 

 

 

SANNINGEN
SVIDER
even in
”New Sweden”

 

ENDAST

HÖGMODIGA & SKENHELIGA

FÖRBRYTARE

BETRAKTAR SANNINGEN

SÅSOM

”TRAKASSERIER”

 

 

 

 

LYCKLIG
ÄR DEN
OMDEDVETNE


eller
SORGLIGT
MEN
SANT


eller
EN
”MEDFÖDD”
POLARISERINGSPROBLEMATIK
FÖRUTAN
SJUKDOMSINSIKT


eller
”Varför Måste Folk Vara Så Lättlurade!”

(“Why Must People Be So Gullible!”)

 

Alltför många Sunkbo City-moroner förefaller vara så fruktansvärt förtryckta och hårt ansatta av den förhärskande jantelagsmentaliteten att de tror det aggressionsframkallande och känsloöverstyrande ”tyst-och-lytt” -syndromet är ett fullkomligt ”normalt tillstånd” vilket existerar hos alla folkgrupper över hela den vida världen.


[ Alla civiliserade nutidsmänniskor förstår också att det folkförtryckande janteväldet även är stor orsak till att Sunkbo City-moronerna inte ens vågar lätta på det ”inre trycket” genom att ta sig en emotionellt välgörande och kroppsavslappnande handtralla när ”andan” faller på.]


Detta jantefolkens barbariska förtryckarvälde är alls inte roligt – det är endast ett megatragiskt och våldsframkallande faktum – synnerligen då de mest hunsade och överstyrda av jantefolk har fått lite för mycket alkohol innanför västen, så att säga.


För de flesta emotionellt balanserade människor i den civiliserade delen av världen fungerar ett måttfullt alkoholintag såsom ett socialt smörjmedel och många gånger även såsom ett potenshöjande afrodiasikum.


Alkoholen i sig, är inte en absolut- och osviklig aggressionsframkallare – vilket helt felaktigt och/eller ”halvsanningsvis” hävdas inom det förljugna och folkmanipulerande ”rysstatsverige” – alkoholen fungerar snarare såsom en katalysator för allt mellan outredda individkonflikter och euforiska känsloförnimmelser.


Alkoholinfluerade och hämningslösa känslouttryck är vanligtvis relaterade till hur pass ”emotionellt underkuvade” eller ”emotionellt välmående” dagens teknokratmänniskor är redan före inmundigandet av de alkoholrelaterade styrketårarna.


Detta oförvanskade faktum står den så kallade Sanningen mycket nära.


Inom en manipulativ och folkförtryckande ”socialiststat” anses det patologiska vara ”normalt” och myndigheterna passar självfallet på att överskylla det utbredda samhällsvåldet enkom på alkoholen.


Ett måttlöst alkoholintag med aggressioner och våldshandlingar på veckoslut- och helger inom de nekrofiliorienterade och analrigida ”socialiststaterna” vittnar klart och tydligt om den ”gånga veckans” känslounderkuvande aktiviteter –


vilka inte så sällan har en snålställd socioekonomisk grund med de djupaste rötterna förankrade i ”socialiststatens” och/eller teknokratsamhällets avhumanserade folkförtryck samt inte minst i en så gott som permanent och stressframkallande tidsbrist –


vilken i sin tur försvårar eller rent av förhindrar en personlig utveckling under livsbejakande och harmoniska förhållanden.


Känslor av otrygghet och rädsla är (vanliga) stressfaktorer vilka framkallar så kallade oprovocerade våldshandlingar och okontrollerade aggressioner.


Nutidsmänniskan hinner inte med sig själv, så att säga.


På andra håll i världen dricker sig, den emotionellt välmående medelklassen, varandra till och har det både avslappnat och trevligt tillsammans genom ett måttfullt alkoholintag under ett socialt gemyt.


En överförfriskad men i övrigt balanserad och välmående europé uppvisar sällan ”socialiststatmänniskornas” undertryckta aggressivitet och emotionella överstyrningar inom det offentliga rummet.


Svårbemästrade kärleksproblem och familjerelaterade dödsfall kan vara upphov och utlösande faktor till måttlöshet och överkonsumtion av alkohol bland de mera civiliserade och hypersociala européerna.


Åtminstone förhöll det sig på detta vis innan europaunionen hamnade i ”ekonomiskt blåsväder” med en utarmande massarbetslöshet, etcetera, etcetera.

 

 

Till Den Oheliga Saken Hör Även:


Uppenbara fakta är att dundertabben med Den Svenska Rysstatsregeringens massinvandring av ”islamistiska religioholiker” (eg. permanent övertroende och kroniskt överberusade fyllkajor) oavkortat medverkar till att våldsupptrappningen eskalerar inom Sverigenationen – eftersom dessa världsherraväldesaspiranter och välfärdsparasiter av sin påtvingade och drogberoendeliknande religionsutövning – har blivit oheligt förråade och alls inte behöver vare sig alkohol- eller andra former av artificiell stimulantia i blodomloppet, för att begå våldsdåd och personrån eller starta upplopp och kravaller, för att på så vis få sin despotiska fascistvilja djupt etablerad inom det ”bi-kulturella” Sverigesamhället.


Uppenbart är att Den Svenska Rysstatsregeringen – vilken befinner sig på Svea Rikes baksida i ”Bögholma” också tänker med baken – och alls inte med ett folk- och individvärnande människohjärta.


Inte helt felaktigt heter det: ”Lika Attraherar Lika.” och; ”Våld Föder Mera Våld.” eller; Skit Drar Till Sig Spyflugor.” I sammanhanget bör en även fråga: Vad hände med; ”Lagom Är Bäst”?


När de infödda Sverigemedborgarna under demokratiska former protesterar emot våldsupptrappning och sociala missförhållanden inom ”Nya Sverige” blir dessa självständigt tänkande medborgare under anti-demokratiska och kontraproduktiva förhållanden nertystade och falskeligen anklagade för att vara ”främlingsfientliga rasister” eller så blir de ansatta av liknande dumheter vilka i grund och botten är ett demokratiurholkande och nationsförrådande struntprat.


Ovan beskrivna ”differentieringsblindhet” ligger till grund för Den Svenska Rysstatsregeringens både ansvarsbefriade och hänsynslösa massinvandring av islamister vilkas anti-demokratiska religionsideologi är mycket-mycket närbesläktad med den nazistiska fascistideologin med sina (religionsrasistiska) världsherraväldesplaner.

 

* * *

Denna klarseende och faktabaserade feedback handlar alltså inte i första hand om en polariserande och främlingsfientlig ”hets mot folkgrupp” – denna feedback är i själva verket, en under dagens samhällsförhållanden, välbefogad kritik –

vilken främst är riktad gentemot Den Svenska Rysstatsregeringens antidemokratiska och megavansinniga massinvandringspolitik – vilken under islamistfavoriserande former nedtrampar och överkör både infödda- och tillvandrade medborgare inom Svea Rike.

I andra hand är ovanstående feedback en allvarlig kritik riktad gentemot samtliga anti-demokratiska och livsfientliga ideologier.

Inte minst är denna webbaserade feedback en kärleksfull och förstående omtanke riktad till alla de Infödda Sverigemedborgare vilka initialt har lagt både själ- och hjärta på att uppbygga en demokratisk och relativt välmående välfärdsnation – men vilka på ett snöpligt vis också har blivit ”snuvade på konfettin” – för att använda ett folkligt språkbruk.

* * *

 

Det Finns Endast En Ras – Den Mänskliga Rasen!

Däremot Existerar En Hel Mängd
Falska- Och Livsfientliga Ideologier.

 

NaziSharia-Synergismens Makabra Avkomma Heter:
”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – N.S.U.N.S.E.


Inom Detta
Hyperextremt Högerextrema
sammanhang

Borde Samtliga

MEDKÄNNANDE & HJÄRTEINRIKTADE
TELLUSMEDBORGARE
Fråga Sig:


Vad Hände
Med
”Lagom Är Bäst!”

 

 

 

ANALRIGIDA BAKVATTEN
&
”FORNNORDISKA RÖVARNÄSTEN”
vilka
narraktigt utmanar
Humanistiska
och
Filantropiska
MÄNNISKOHJÄRTAN


eller
STOCKHOLM
ZÜGER!

GÖTEBORG
DÜGER.

 


I Svea Rikes folkmun, anses Stockholm City vara nationens Analrigida Bakvatten – eftersom dess infödda befolkning till stora delar är avhumaniserad och ”Rysstatsfascistisk” på grund av dess geografiska belägenhet – med sin ”Breiviksaktiga” Bottenviksplacering.

Detta sociopolitiska och/eller socialantropologiska missförhållande utspelar sig alltmedan Göteborg City i folkmun anses vara nationens Hjärtliga Framsida – eftersom dess infödda befolkning till stora delar är humanistisk och ”New York-filantropisk” på grund av dess geografiska belägenhet – med sin ”Allroundnära” Atlantkustplacering.

Med andra verklighetsnära ord är Stockholm City ett ”politiskt rövarnäste” vars Rysstatsaktiga Politiker under både fördummade och demokratifördärvande former ägnar sig helhjärtat åt att sänka den hejdlöst krängande och vilt gungande, samt inte minst; välfärdsdemonterade ”Sverigeskutan” – genom sin Rysstatsfascistoida och befolkningsfjärmade massinvandringspolitik med en islamistisk överrepresentation – vilken mycket väl kan- och bör jämföras med den snöpliga sjösättningen av det ”ultrastolta” men dock illa högfärdsansatta Regalskeppet Vasa.

För en världsvan filantrop och humanist är det oerhört svårt att förstå hur tusan en så pass folkskändande och demokratiförrådande (L-) ort som Stockholm City kan få gå under benämningen ”Huvudstad”.

Är det endast befolkningsmängd och antalet överklassborgar vilka är avgörande för att erhålla Huvudstadstiteln?

Krasst kategoriserande och lätt stereotypande kan en (intelligent människa) säga att det finns ungefär två miljoner både dryga och udda samt fruktansvärt despotiska och paranoida ”Ryss-Stat-Stockholmare” i Teknokrat-Nörd-Sverige.

De övriga sex miljoner Sverigeinnevånarna består huvudsakligen av infödda och relativt civiliserade medborgare – vilka i majoritet föredrar en folkförankrad demokrati – vilken underförstått också inkluderar en anständig och relativt vålmående dagligvaro med social och ekonomisk trygghet.


[ De ”två miljoner” så kallade invandrarna och/eller tillvandrarmatroserna inom ”Sverige Skutan” är av både välmenade och aritmetikförenklande anledningar exkluderade inom ovanstående text- och tankegångsavsnitt.]

 

 

 

Ur Ett
KRONOLOGISKT
Uppfostrande-Perspektiv
Kan En Lugnt Påstå:


Det Existerar Alls Inga
”Megavettlösa & Förskräckliga”
UNGDOMAR


Det Finns Endast
Okunniga & Ansvarslösa
FÖRÄLDRAR

 

 

Inte Heller Existerar Några
”Oäkta Barn”


Det Finns Endast
OÄKTA FÖRÄLDRAR

 

 

 

En Människa
Behöver Inte Vara
”DUM”
För Att
SPELA IDIOT.


Däremot Erfordras
Ett Verkligt
GENI
För Att
”SPELA GENI”.

 

Mannen med den så kallade svenskstålsmasken var absolut oemottaglig för de mest destruktiva krafterna från en ”systematisk personnedbrytning” eftersom han (fortfarande) var en integritetsfylld och alltruistisk kosmopolitfilantrop även efter den oönskade ”återfödelsen” till det tredimensionella jordelivet.

 

 

INHERITED
KARMA

I am the owner of my karma.

I inherit my karma.

I am born of my karma.

I am related to my karma.

I live supported by my karma.

Whatever karma I create,
whether god or evil,
that I shall inherit.

 

The Buddha Anguttara Nikaya
V. 57 – Upajjhatthana Sutta

 

RUBRIKEN
ÖVERFLÖDIG

 

Det Spelar Alls Ingen Roll
Vad Ni Har Gjort Mot
”Lilla Moi”

däremot

Kommer Ni
”Besserwisser-al-Quida-Breivikar”
Att Karma-Djupt Få Mega-Ångra
Vad Ni Gjort Mot Hans
OSKULDSFULLA
samt
SPONTANA & GODMODIGA
SON
När Denne Fortfarande Var
MINDERÅRIG!

 

INHERITED
KARMA

I am the owner of my karma.

I inherit my karma.

I am born of my karma.

I am related to my karma.

I live supported by my karma.

Whatever karma I create,
whether god or evil,
that I shall inherit.

 

The Buddha Anguttara Nikaya
V. 57 – Upajjhatthana Sutta

 

 

M.V.H.

DEN
Bredvid-Inspirerade Ordbehandlar-Pysslingen

och/eller

DEN
Buddhainspirerade Folkdemokraten

 

 

FRÅN
DET ENA
TILL
DET ANDRA


eller
”TRIPODSENTRÉN”

 

”Lilla Moi”
är i starkt behov av en
Bastuvarmhjärtad och Demokratilojal
KOSMOPOLITKVINNA
&
alls inte av en
Megatragisk & Landsflyktig
(Nazi-Sharia-Politisk)
”TRANSVESTITINNA”

 

* * *

# 1
”Lilla Moi”
är i behov av en
Livsbejakande Jordekvinna
med
Äkta Känslor
&
Alls Inte
en
(megaperverterad)
Nazi-Sharia-Transa
med
”ABORTERADE TESTIKLAR”
under
KJOLTYGSFÅLLARNA

* * *

# 2
You Call Me
a
BITCH
Like It's
a
Bad Thing!

* * *

# 3
N.S.U.N.S.E.
SUGER

BHUTAN
DUGER!

”BRUTTONATIONALLYCKA”
är ett
BUTHANESISKT
REGERINGSKONCEPT
vilket borde införas
även inom det
materialistiska & penningfixerade
VÄSTERLANDET.

* * *

# 4
”SVERIGELAPPARNAS”
Hitlerfina Nazifasoner
alá
Naziväna Islamofiler
står lågt i kurs
inom den
DEMOKRATISKA
delen av
VÄRLDEN.

* * *

# 5
KOLLEKTIV MEDVETENHET
inom
Icke-Hierarkiska Samhällsmodeller


eller
MYRORNAS BIOFILSTAD


När samtliga samhällsmedborgare tillämpar alltruism i sin dagligvaro blir alla vinnare och ingen behöver känna sig utnyttjad eller förfördelad.

Motsatsen till en skoningslös och blodsugande vampyr är en osjälvisk och alltruistisk livgivare.

Det må vara både förståligt-och-förlåtligt om en- och annan myra råkar trampa en- och annan myra på tårna när den drar sitt samhällsuppbyggande strå till den gemensamma stacken.

* * *

# 6
TRANSVESTIT
är synonymt med
jämställdhetsäskande
SVERIGEKVINNA

* * *

# 7
NEKROFILRIGID & ANALTRÅKIG
i
”LIMBOKÖPING”


Inom det avhumaniserade och islamistockuperade NaziSharia-samhället har ”Lilla Moi” under alternativlösa och synnerligen ofrivilliga former drivits till att pina i sig en hel del Alko-Bira för sin existentiella fortlevnad.

När ”Lilla Moi” öppnar en Multi-Kulti-Helig Burkbira inom det offentliga rummet tror ”Islama von Hetsig-Breivik” att det är en minibomb som detonerar utan misskund inuti hans megakrigiska och välfärdsparasiterande världsherraväldeshuvud.

* * *

# 8
ALLEGORISK BORTAPLAN


På ”bortaplan” (eg. norr om Blatteälven) var det den förryckta utbyggdskvinnan ”Sunk-Fia Blåneka-Breivik” vilken, bildligt talat, både urinerade och bajsade på ”Lilla Mois” medkännande människohjärta, för att bättre kunna utnyttja honom under sina supersjälviska förehavanden, på hemmaplan inom den Norrländska glesbygden.

* * *

# 9
Nazi-Sharia-Attribut

1.
Tvångssterilisering – Könsstympning.

2.
Främlingsfientlighet – Religionsrasism
alá
Antisemitism & Judeförföljelse.

3.
Befolkningsförtryck – Överförmynderifasoner.

* * *

# 10
VÄLKOMMEN
”PARASITESSAN”

(2012-02-23)

SVEA RIKES
Socioekonomiskt Förfördelade
RYSSTATSBEFOLKNING
Har Fått Ännu Ett Multikostsamt
”SOCIALFALL
Att Försörja Inom Det
LYXOFILISTISKA & OTIDSENLIGA

DEKOHOVET
.

* * *

# 11
SJÄLSLIGT AVANCERAD
”PRIMAT”

Den Äkta
KUNDALINIYOGIN

Känner Alla
men
Ingen Känner
Den Äkta
KUNDALINIYOGIN

* * *

# 12
DÖDFÖTT
MILJÖPROJEKT

Rustad Med
Papper & Penna
ödelade”Lilla Moi” sina möjligheter
till ett socialt och anständigt liv inom
den analrigida nekrofilistaten
N.S.U.N.S.E.

genom att under hela sin vuxna livstid
envist & ihärdigt
under
absolut fredliga och fri-viljebaserade former
förespråka den
Naturtillvända & Människovänliga
EKOBYMODELLEN.

* * *

# 13
VEDERGÄLLNINGSRELATERAD
”FOLKMORAL”


eller
(allegorisk framställning # 1)
Varning För
”Vanligt Kranvatten”
I Ett
Falsketiketterat (där-och-då-upptappat) Överklassvin!


eller
(allegorisk framställning # 2)
Sunda & Friska
GRANTRÄD
är
Gröna & Fina
även under
MIDVINTERKÖLDEN.


eller
Super-Egoistisk & Mega-Perverterad
”RESURSFÖRDELNING”
inom en
PSEUDOMONARKI.


eller
DET
KONUNGSLIGA APANAGET
är ett
PRIVATKAPITALISTISKT
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
alá
ÖVERGENERÖST SOCIALBIDRAG.


eller

I Nutiden För Fotfolket.
I Samtiden För Framtiden.


Den ljuva dag Sveriges (otidsenliga) Monark har förvandlats till en finansiellt utblottad och nerdekad alkoholist vilken endast överlever genom ett Nazigrisigt Socialbidrag – på grund av att myndigheter och civilfolk under både resoluta och analrigida former vägrar ge den (otidsenliga) Monarken ett kostsamt och resursslösande stöd då han ”med näbbar och klor” kämpar för att återfå sina kidnappade och ultrabortskämda kungabarn – är allt i sin rättvända ordning.

Den välsignade dagen har det felaktiga blivit förvandlat till det rättvända och vise versa.

Då har den rysstatsaktiga N.S.U.N.S.E. -ordningen blivit avskaffad och den så kallat oförsonliga folkmoralen har fått sin vedergällningshungrande upprättelse.

Bandklippningsceremonier samt minikorta tal och flitiga handskakningar, det vill säga; den utomrikesbaserade representationen av ”Nya Sverige” – bör i dagsläget utföras av en både hem- och långtidsarbetslös men mingeluppklädd och/eller välekiperad Sverigesvensk – för att mera faktiskt och sannfärdigt representera de socioekonomiska (miss-) förhållandena inom N.S.U.N.S.E.

* * *

# 14
Trotts All
FAKTAFÖRNEKELSE & FOLKMANIPULATION
är
MASSARBETSLÖSHETEN
bland infödda
SVERIGEUNGDOMAR
endast
Ett Av
MASSINVANDRINGENS
groteska & vanställda
FASCISTNYLLEN.

* * *

# 15
Lill-Berra
HEARTLOVE
alias
”Lilla Moi”
emotgår
alls inte
”hela”
SVERIGE.HAN

protesterar endast
emot
den rikliga förekomsten
av
anti-demokratiska influenser
&
socioekonomiska missförhållanden
inom
N.S.U.N.S.E.FÖRE DEN
ISLAMISTISKA

massinvandringen
och/eller
FÖRE
musliminvasionens
folksplittrande och nationssöndrande
TIDEVARV
skulle
”Lilla Moi”
med stolthet hävda att han arbetar
både
ideellt och helhjärtat
för
att utforma något som är
BRA
till att bli ändå
BÄTTRE.INOM DET
FÖRTVIVLADE
&

Nazi-Sharia-Genomsyrade
dagsläget förnimmer
”Lilla-Moi”
endast oädla
och
förtärande känslor
av
Missnöje – Vanmakt
&
MENINGSLÖSHET.”Lilla- Moi:s”
ENDA
&

STÅENDE PROTEST
under rådande
samhällsförhållanden
är att stödja de
kulturpolitiskt
Klarseende och Sannfärdiga

SVERIGEDEMOKRATERNA

även om de förespråkar
en
konservativ och innovativlös
ENERGIPOLITIK
vilken är
både
ANSVARSBEFRIAD & MEGAFÖRKASTLIG
ur ett
FRAMTIDSPERSPEKTIV
.

* * *

 

MADE IN
”NEW SWEDEN”


Jämfört Med
TEVE
är
INTERNET
Ett Långsamt
MEDIA.

 

Jämfört Med
INTERNET
är
LÄSEBOKEN
Ett Långsamt
MEDIA.

 

 

AVRUNDANDE
”BONUSORD”
(ANNO: Här & Nu)


LJUSSKYGG
men
ARTFRÄNDEINTENSIFIERAD
”SPERMAODLING”


Dagens (extremt högerorienterade) Socialdemokrater och Borgarmoderater är i själva verket megaförljugna och välmaskerade Nationalsocialister – vilka utnyttjar sin ideologiska artfrände bland de massinvandrade islamisterna – för att bättre lyckas med det svåra konststycket att underkuva och att avdemokratisera de lika fördummade som differentierings-blinda infödingssvenskarna.

 

Under rådande samhällsbetingelser är det alls inte underligt att ”Besserwisser-al-Quida-Breivikarna” ploppar upp – ur den NaziSharia-politiskt genomsyrade jordmånen – liksom ljusskygga men självhävdande svamparter gör frampå höstkanten.

 

De fega och flathetsansatta Sverigesvenskarnas faktaförnekelse beträffande de intoleranta och förråade islamistdespoternas massinvandring till Svea Rike – gör att demokratin i rask takt undermineras och/eller urholkas – mycket lika ett äpple, vilket håller på att ruttna inifrån kärnhuset och ut mot dess sjukdomsdöljande skal, alltmedan det fortfarande kvarhänger vid sin inympade trädgren.

 

EN
nationsvärnande
och
demokratibevarande
BRUTTONATIONALLYCKA
är att föredra framför
en
procentbaserad och megamaterialistisk
BRUTTONATIONALPRODUKT
(”invandringsavhängig bruttonationalolycka”)
vilken baseras på en
islamistfavoriserande
och
demokratiurholkande
MASSINVANDRING
vars
inkonsekventa återverkningar
medför att
Infödda Demokrater & Hårt Arbetande människor förringas & fatalt underskattas
samtidigt som
massarbetslösheten överstimuleras
&
välfärdsnedskärningar
under
våldtäktslikanade förhållanden
p
åtvingas det
differentierings
okunniga
&
socialistindoktrinerade
SVERIGEFOLKET.

 

Dagens både huvudlösa och empatibefriade ”kallprat” (inom regeringskansliet) beträffande den allsmäktiga ”BNP:n” – är endast ännu ett anti-demokratiskt och avskyvärt försök – att maskera (den ödesdigra) muslimifieringen av Svea Rike samt att grundlura de godtrogna, differentieringsblinda och synnerligen dumdrivna Sverigesvenskarna – vilka inte ens vågar stödja det klarsynta och rakryggade mittenpartiet SD under en övergreppsliknande och synnerligen illavarslande musliminvasion – därför att de fruktar anti-demokratiska persontrakasserier från både intoleranta islamistdespoter och (national-) socialistiskt ”rätt-indoktrinerade” eller snarare; feg- och flathetsansatta folkmobbar – vars enskilda individer endast vågar hävda sin korrumperade och avigvända ”åsiktsfrihet” i samlad trupp.

 

Kaka Söker Maka
&
Lika Barn Leka Bäst

eller

”Demokratisk Fascism”

eller
Nazifin Islamofil


Det är förståligt att ett ”politiskt korrekt” men synnerligen bakåtsträvande och antisemitiskt Nazi (-patrask-) Land såsom ”Nya Sverige” i dagsläget utgör – i stora antal, både inviterar-och-allierar sig med sin ideologiska artfrände – bland de judehatande och intoleranta islamistdespoterna – samtidigt som ”Nya Sverige”-regeringen i ett befolkningsförvillande syfte framställer (den bi-kulturella) NaziSharia-synergismen – såsom varande ett ”tolerant och multikulturellt” framtidssamhälle – vilket under både falska anspelningar och absoluta tokstolleformer hävdar sin ”förkärlek” till folkrätt- och demokratiska principer.

 

Mittenpartiet Sverigedemokraterna (SD) är här för att beskydda de infödda sverigesvenskarna – mestadels från sig själva.

Klartext:
SD är här för att beskydda de så kallade etniska svenskarna från deras socialistfascistiska differentieringsblindhet och narcissistiska godtrohet alá (låtsat) ”naziföraktande islamofili.

 

Eftersom
”Lilla Moi”
INTE
är en
Nazilojal Islamofil
passar han mycket illa in
bland
Svea Rikes
enstöringsdesintegrerade
&
socialistindoktrinerade
Nazi-Sharia-Befolkning.

 

 

 

M.V.H.
DEN
Nazi-Undanröjda & Sharia-Förpestade
FOLKDEMOKRATEN

 

BEGREPPSFÖRKLARING
alá
(non-nazi)
”ÖVERKURS”


eller
ALLA
så kallade
”RÖVSLICKARE
(bildligt talesätt)
är
Icke-Förskonade
de
illusoriska & schizolitiska
sammanhangen:

 

Inom Den
Medkännande Alltruismen
heter det:
”Vi” och ”Oss”.

Inom Den
Egotrippade Individualismen
heter det:
”Jag” och ”De”.

 

KORT & GOTT
AVSLUTNINGSORD


”Lilla Moi”
har i sin
fagraste ungdom
blivit
ÖVERUTNYTTJAD
av en
megaförljugen
&
rödstrumpekontaminerad
”utbyggdskvinna”
inom ett
otidsenligt
&
fascistpräglat
TERRITORIUM
.

 

If you can allow Love to happen,
there is no need for prayer,
there is no need for meditation,
there is no need for any church and temple.

You can completely forget about God – if you can Love.

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

NEDANVARANDE
textmaterial
är
blott och bart
en
prototyp
till
”blocköverskridande”
partilogga:

 

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

GMF välkomnar hjärtligen alla de klimatmedvetna och naturhushållande planetbevarare – vilka inte endast – utgörs av perverterade islamistdespoter och ultraförryckta teknokratfascister med intoleransbaserad besserwisserpatent och världsherraväldesagenda i bagaget.

 

 

KLIMATINRIKTAD
MINUSKREDIT


NEDRÄKNINGEN
ÄR
INITIERAD
&
KLIMATKRISEN
BULTAR PÅ DIN DÖRR!

ANNO 2000 e.Kr. = 50 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2010 e.Kr. = 40 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2020 e.Kr. = 30 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2030 e.Kr. = 20 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2040 e.Kr. = 10 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2050 e.Kr. = 00 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF


GIRIGHET
&
MEDVETEN
FAKTAFÖRVANSKNING
HAR OCKSÅ ETT
FASTSLAGET
PRIS!

 

 

“ANNO 2050 AC”
MEANS
GLOBAL WARMING
&
UNSTOPPABLE
ENVIRONMENT
DISASTER!

 

 

INFORMATIONSFILM
(nedladdningsbar & svensktextad)
”New thinking on the climate crisis”
av
Al Gore

 

Den Pågående Globala Miljökatastrofen Är Alls Inget Tillfälligt Och Övergående ”Naturfenomen”.

Den Är Ett Reellt Hot Gentemot Mänsklighetens Gemensamma Framtid.

 

 

REALISTISK
”OPTIMIST”
(!)

EFTER
ANNO 2050

FINNS INGEN
ÅTERVÄNDO


Faktabaserad miljöinfo:
Vid millennieskiftet anno 2000 var den approximativa ”bromssträckan” närmare 50 år för att de miljöförbättrande insatserna skulle kunna förhindra en framtida miljökatastrof.

Matematiskt semidravel:
”Med dagens girighetsbaserade snigelfart minskar ’bromssträckan’ med kvadraten av hypotenusan – upphöjt till tre – för varje decennium som passerar 2000-talet.”

Våra barn- och barnbarn har också rätten till en framtid.

Efter anno 2050 är den globala miljökatastrofen ett fullbordat och ohejdbart faktum.

(!)
OPTIMISTISK
”REALIST”

 

 

Bonus Sida - Multi Kulti

 

är även ett
Alltruistiskt
&
Holistiskt

”REGNBÅGSKONCEPT”

 

Inom Svea Rike existerar i dagsläget alls inga folk- och miljövärnande Ekobyar – för i sådana fall skulle somliga människor under fri vilja leva det ljuva livet – alltmedan andra skulle tvingas till själsdödande löneslaveri eller meningslösa sysselsättningar inom det teknokratfascistiska kapitalist-samhället.